Regisztráció  Belépés
2018. szeptember 23. vasárnap | 38. hét | 266. nap | 10:34 | Tekla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Megelégedés
romlásba tudja taszítani az embert.
Igénk arra tanít, hogy a megelégedés olyan tulajdonsága a léleknek, amit meg kell tanulni. Nem természeti adottság, amellyel együtt születünk, hanem olyan szerzett képesség, mint például a számolás, amit el kell sajátítanunk, be kell gyakorolnunk ahhoz, hogy használni tudjuk.
Az Ige arra is figyelmeztet, hogy a megelégedés feltételeit nem az ember személyes vágyai szabják meg. Nem mondhatjuk, hogy majd csak akkor leszünk megelégedettek, ha ilyen vagy olyan kívánságaink teljesülnek. ,,Abban, amiben vagyok" kell megtanulni a megelégedést!
Az istenfélő ember az élet legegyszerűbb ajándékait is boldog örvendezéssel tudja fogadni Isten kezéből, mint életének kincseit, mert a megelégedés a hívő élet gyümölcse.

ARANY ÉS PETŐFI * Arany János Vágy című költeményében megfogalmazott örökszép tanítása ma is figyelmeztet mindenkit: ,,Földi ember kevéssel beéri, / Vágyait ha kevesebbre méri." Petőfi Sándor is hasonló gondolatot fogalmaz
kalmanpiroska, 2018. szeptember 04. kedd, 08:35
Kikre száll az isteni áldás?
,,Az isteni áldás csak azokra száll, akiknek gondolatai tiszták és cselekedetei igazak, illetve segítségükre lesz azoknak is, akik a szabálytalanságoktól és romlástól el akarnak fordulni. Továbbá megzabolázza bennünk a meggazdagodás utáni erős vágyat és a dicsőség hamis kívánságát. Hogy is ne lenne szégyenteljes dolog Isten segítségében bízni, miközben olyan dolgokra vágyunk, melyek ellenkeznek az ő Igéjével? Távol legyen Istentől, hogy áldását adja arra, amit szájával megátkoz!"

-Kálvin János-
kalmanpiroska, 2018. augusztus 24. péntek, 10:57
A legszebb könnycsepp
A legszebb könnycsepp.

"Réges-régen történt: angyalt küldött a földre a Jó Isten,
hogy vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet.

Az angyal bejárta az országot, világot.
Végre rátalált egy özvegy édesanyára,
aki egyetlen gyermekének koporsója felett hullatta könnyeit.
Minden könnycseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár.

Az angyal azt gondolta, hogy könnyen teljesítette a feladatot.
Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt szorgalmáért,
de azt mondta, hogy szebb könnycsepp is van a világon.

Az angyal ismét útnak indult.
Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé,
de ezzel sem teljesítette feladatát.

Újból a földre röppent.
Villámgyorsan gyűjtögette a legkülönbözőbb könnycseppeket:
Hála könnyből, keserű csalódásból kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, haldokló emberét... Isten azonban mindezekre azt válaszolta:
szebb könnycsepp
taltos1, 2018. július 12. csütörtök, 23:45
Hogy meghalhassunk a bűnnek...
Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

30. Hogy meghalhassunk a bűnnek és az igazságnak éljünk

"Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk." 1Péter 2,24

Bármilyen különösnek is hangozhat, Jézus Krisztus helyettünk és a mi bűneinkért elszenvedett halála azt jelenti, hogy mi haltunk meg. Az ember azt gondolná, hogy amikor egy helyettes hal meg a mi helyünkben, azt jelenti, hogy megmenekülünk a haláltól. És természetesen, megmenekülünk a haláltól - a végtelen nyomorúság, és az Istentől való elválasztás örök halálától. Jézus ezt mondta: ,,Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha" (János 10,28). ,,Aki hisz énbennem, ha meghal is él" (János 11,26). Jézus Krisztus halála valójában azt jelenti, hogy ,,aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16).
Azonban még egy másik jelentése is van, ami szerint pontosan azért halunk meg, mert Krisztus a mi
kalmanpiroska, 2018. július 10. kedd, 17:03
Kerner Mariann
MINDENEM

Minden erőm szükséges, hogy magamba tudjam tartani,
Ne boruljak előtted térdre, ne kényszerüljek kimondani,
Hogy benne vagy minden halk sóhajú, eltitkolt vágyamban,
Hogy benne szuszogsz a percenként elvonuló pillanatban.

A mindent vágynék neked adni, de kezedbe nem tehetem,
Mert megértettem a Minden Te nem lehetsz nekem.
Egyszerre ölel át és lök el magától a mélységes felismerés,
Hogy az mi számomra a végtelen, neked talán kevés.

Jó kívánságaim hozzád tiszta szívemből szóltak,
S attól, hogy nem szeretsz viszont, lelkemben csillag vagy.
Minden szeretetemmel kívánom, találd meg a másik feled,
Ha a teljesség két ringó szemedben én nem lehetek.

Megcsaltak álmaim, hol együtt vagyunk - más a valóság,
Megérzéseim téged ringatnak, mégis messze az az ország.
Ember mivoltom levetkőzve, a szent szerepét játszom,
Azzal hogy mit arcodba üvöltenék, csak belül vigyázom.

Járom az úttalan
menusgabor, 2018. július 06. péntek, 20:00
2018. július 5., csütörtöki Napiszöveg
kiigazításokat, értsetek egyet,
éljetek békében, és legyetek hálásak, ha mások vigasztalnak titeket.
Így a szeretet és béke Istene veletek lesz.).

Folyamatos erőfeszítésre
van szükség ahhoz, hogy
engedjük magunkat helyrei-
gazítani, és kifejlesszük
,,az új egyéniséget".
Pál erre emlékeztette a hittársait:
,,le kell vetnetek a régi egyéniséget,
amely korábbi viselkedésmó-
dotokhoz igazodik, és amely
megromlik megtévesztő kívánságai
szerint; meg kell pedig újulnotok
az elméteket mozgató erőben,
és fel kell öltenetek az új egyéniséget,
amely Isten akarata szerint
teremtetett igazi igazságosságban
és lojalitásban" (Efézus 4:22-24NWArra tanítottak titeket,
hogy vegyétek le a régi egyéniséget, amely a korábbi viselkedésetekkel
van összhangban, és amely romlott a megtévesztő kívánságai miatt.
23Továbbra is újítsátok meg a rátok jellemző gondolkodást,24és
charlotteani, 2018. július 05. csütörtök, 05:05
Törődj kicsit jobban magaddal,a lelkeddel
Megszokásból gyakran külső tekintélyre bízzuk az irányítást,így azonban az isteni akaratnak és saját belső igazságunknak egyaránt ellentmondunk,és egónk magához ragadja az irányítást.
Saját kívánságaink,és igényeink ugyanilyen erővel hatnak ránk,és nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket mások kívánságait előtérbe helyezve.
Törődj kicsit jobban magaddal,a lelkeddel,a belső békéddel,figyelj oda arra,hogy a lelkedben béke legyen,mert ez a központja mindennek.
Ahhoz,hogy egy keresztre feszített állapotból megszabadulhassunk,lényünk azon részének,amely nem áll összhangban az isteni tudattal,meg kell halnia,el kell engedni lelkünkből.
Nyisd meg szívedet hogy megtaláld belső igazságodat,engedd el a romboló energiákat,legyen az bármily kicsi,ne engedd hogy ez idővel egyre csak növekedjen, hiszen az senkinek sem jó.
Bízz rá minden ilyen érzést,gondolatot,problémát Urielre,és egy beavatással felérő isteni tisztítótüzére.Engedd el ezen rossz érzéseket,mintákat,amit magadban hordozol,így
lenke1964, 2018. július 04. szerda, 08:09
Arany János – Szent László füve - meszk oldalon
I.
Ezer év után még nem irtak nyolcszázat,
Hanem legfölebb csak nyolcvan-egynehányat,
Mikor László király, magyarok királya,
Pogány kun hadakkal háborúba szálla.

Nagy volt a vérontás, folyt a vér, mint patak,
Tőle a vizek is mind megáradtanak,
A mező sik-vér lett, mint valamely tenger,
Sziget benne a sok halomra ölt ember.

Kivel sebje nem bírt, az vérbe fúladott,
A félig elevent megfojtá a halott.
Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba,
Egy maradt hirvinni messze Kunországba.

Fényes győzödelem, zsákmány sok és gazdag:
A magyar vitézek ezeken osztoztak;
Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának,
Itták áldomását a nehéz csatának.

A király ellenben csöndes sátorában
Buzgón imádkozva térdepelt magában,
Fényes győzedelmét nem tartá övének,
Hálát adva érte Ura-Istenének.

De nem hallgatá meg a felséges Isten,
Véres háborúkban mivel kedve nincsen,
Véres háborúkban,
maroka, 2018. június 27. szerda, 12:04
Arany János: Szent László füve
hátát.

,,Hiába könyörgünk most az új Istennek,
Hogy szakassza végét a veszedelemnek;
Erősebb a régi, az ősek Istene:
Jaj nekünk! mert nagyot vétkeztünk ellene.

,,Azért, uram király, kérjük felségedet:
Töröld el közülünk az új tiszteletet,
Régi Istenünkhöz folyamodjunk vissza,
Áldozzunk a kútnál, hadd legyen az tiszta.

,,Ezt kell tenni, uram, s ezt fogjuk mi tenni,
Mert nem akarunk mind egy lábig elveszni,
És ez egész néped kívánsága pedig,
Csak a papoké nem, kik a bárányt szedik."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A királyvégezve buzgó könyörgését,
Vissza sátorába intézte menését,
Elvonult a sátor benső rejtekébe,
Künn maradt ellenben térdeplő népe.

Ott letette a gyászt, bíbor köntöst vett fel,
Szög haját megkente illatos kenettel,
Arany koronáját a fejére tette,
Aranyos kéziját balkezébe vette.

És
maroka, 2018. június 27. szerda, 11:57
A ruszkik végül hazamentek
hogy a kommunista csőcselékkel nem lehet tárgyalni.

Több mint két évtized múlva, William C. Bullitt moszkvai amerikai nagykövet figyelmeztette Franklin Delano Rooseveltet, hogy a ,,vörös amőba ráfolyik Európára". A II. világháború győztes hatalmai, Winston Churchillel az élen, jól tudták, hogy milyenek a kommunisták, de a jaltai paktumban lefektetett és a ki nem mondott érdekeik miatt 1945-ben odadobták Sztálinnak Kelet-Közép-Európát.

A ,,Ruszkik, haza!" kívánsága bizony negyvenhat éven át feszült a magyar társadalom legmélyebb rétegeiben, de hangosan kimondani csak Orbán Viktor merte, 1989. június 16-án.

Tudjuk, 1989-ben már érezhető volt a szocialista blokkban az enyhülés szele, majd 1990. március 10-én Horn Gyula és Eduard Sevardnadze alá is írta a szovjet csapatok teljes kivonásáról szóló egyezményt. Az utolsó vonatszerelvény 1991. június 16-án hagyta el hazánkat, pontosan 33 évvel azután, hogy Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst kivégezték, és
menusgabor, 2018. június 19. kedd, 22:14
Június 8. Medárd napja
Június 8.

Ha Medárd napján esik, akkor az a baj, ha a nap süt, akkor meg az

Medárd püspök napjához szerte Európában időjárási regulák fűződnek, amelyek évszázados megfigyelések eredményei.

Ha Medárdkor esik az eső, akkor a következő negyven napon hasonló lesz az időjárás. Fordítva is igaz: ha nem esik, akkor negyven napos szárazság következik.

A legutolsó fagyos napként tartották számon június nyolcadikát, Medárdot pedig az utolsó fagyosszentként félték.

Minderről a következő kis rigmussal emlékeztek meg:

Medárd előtt ne várj nyárt, utána dér nem tesz kárt.

Jelnek tekintették, ha sok béka jött elő, ha a tyúkok a porban fürödtek, vagy ha a vakond magasan túrt.

Medárddal tehát mindenképpen baj van
Ha esik, akkor az a baj, ha a nap süt, akkor meg az. Pedig igen nehéz élete volt Medárdnak, s semmi köze sem az esőhöz, sem
ronix, 2018. június 08. péntek, 21:55
Június 8. - Medárd napja
Június 8. - Medárd napja


"Medárdus napja ha tiszta,
nem jő a rossz idő vissza!"

Medárd napja a hónap legismertebb időjárásjósló napja.

Medárd püspök napjához szerte Európában időjárási regulák fűződnek, amelyek évszázados megfigyelések eredményei. A szent különben az időjárás, a gabona aratásának és a szüreti munkának is a védőszentje. Hozzá fordulnak még fogfájás esetén, gyermekáldásért, mentális betegségben szenvedők, parasztok(?),rabok, fogságba vetettek, sörfőzők, a szőlősgazdák.
Ha Medárdkor esik az eső, akkor a következő negyven napon hasonló lesz az időjárás. Fordítva is igaz: ha nem esik, akkor negyven napos szárazság következik.

A legutolsó fagyos napként tartották számon június nyolcadikát, Medárdot pedig az utolsó fagyosszentként félték. Minderről a következő kis rigmussal emlékeztek meg: "Medárd előtt ne várj nyárt, utána dér nem tesz kárt." Jelnek tekintették,
irmus, 2018. június 08. péntek, 07:03
1/158
Képek, videók
Arany jános : Vágy
margo511
2009. augusztus 22. szombat, 19:40
Arany János Vágy
jakabgasparne
2009. május 02. szombat, 06:57
Petőfi_Sándor-1.jpg
menusgabor
2018. szeptember 19. szerda, 22:39
Petőfi Sándor
maria_kadar_148
2018. március 19. hétfő, 23:42
Petőfi Sándor.jpg
eckerkata
2018. március 15. csütörtök, 14:59
Petőfi Sándor
taltos1
2018. március 15. csütörtök, 01:40
Petőfi Sándor.jpg
eckerkata
2018. január 03. szerda, 17:44
petöfi sándor.png
chillik
2017. november 14. kedd, 14:20
Petőfi Sándor:elvándoról
maria_kadar_148
2017. szeptember 24. vasárnap, 19:47
Petőfi Sándor Pirosli
maria_kadar_148
2017. szeptember 04. hétfő, 22:59
Petőfi Sándor :Síkos a hó
maria_kadar_148
2017. május 20. szombat, 22:40
Petőfi Sándor:Az erdőnek
maria_kadar_148
2017. május 11. csütörtök, 12:07
Petőfi Sándor Ki a s
maria_kadar_148
2017. május 09. kedd, 20:37
Petőfi Sándor
irmus
2017. március 14. kedd, 07:19
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.