Regisztráció  Belépés
2018. július 21. szombat | 29. hét | 202. nap | 06:19 | Dániel, Daniella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A legszebb könnycsepp
A legszebb könnycsepp.

"Réges-régen történt: angyalt küldött a földre a Jó Isten,
hogy vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet.

Az angyal bejárta az országot, világot.
Végre rátalált egy özvegy édesanyára,
aki egyetlen gyermekének koporsója felett hullatta könnyeit.
Minden könnycseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár.

Az angyal azt gondolta, hogy könnyen teljesítette a feladatot.
Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt szorgalmáért,
de azt mondta, hogy szebb könnycsepp is van a világon.

Az angyal ismét útnak indult.
Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé,
de ezzel sem teljesítette feladatát.

Újból a földre röppent.
Villámgyorsan gyűjtögette a legkülönbözőbb könnycseppeket:
Hála könnyből, keserű csalódásból kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, haldokló emberét... Isten azonban mindezekre azt válaszolta:
szebb könnycsepp
taltos1, 2018. július 12. csütörtök, 23:45
2018. július 5., csütörtöki Napiszöveg
kiigazításokat, értsetek egyet,
éljetek békében, és legyetek hálásak, ha mások vigasztalnak titeket.
Így a szeretet és béke Istene veletek lesz.).

Folyamatos erőfeszítésre
van szükség ahhoz, hogy
engedjük magunkat helyrei-
gazítani, és kifejlesszük
,,az új egyéniséget".
Pál erre emlékeztette a hittársait:
,,le kell vetnetek a régi egyéniséget,
amely korábbi viselkedésmó-
dotokhoz igazodik, és amely
megromlik megtévesztő kívánságai
szerint; meg kell pedig újulnotok
az elméteket mozgató erőben,
és fel kell öltenetek az új egyéniséget,
amely Isten akarata szerint
teremtetett igazi igazságosságban
és lojalitásban" (Efézus 4:22-24NWArra tanítottak titeket,
hogy vegyétek le a régi egyéniséget, amely a korábbi viselkedésetekkel
van összhangban, és amely romlott a megtévesztő kívánságai miatt.
23Továbbra is újítsátok meg a rátok jellemző gondolkodást,24és
charlotteani, 2018. július 05. csütörtök, 05:05
Törődj kicsit jobban magaddal,a lelkeddel
Megszokásból gyakran külső tekintélyre bízzuk az irányítást,így azonban az isteni akaratnak és saját belső igazságunknak egyaránt ellentmondunk,és egónk magához ragadja az irányítást.
Saját kívánságaink,és igényeink ugyanilyen erővel hatnak ránk,és nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket mások kívánságait előtérbe helyezve.
Törődj kicsit jobban magaddal,a lelkeddel,a belső békéddel,figyelj oda arra,hogy a lelkedben béke legyen,mert ez a központja mindennek.
Ahhoz,hogy egy keresztre feszített állapotból megszabadulhassunk,lényünk azon részének,amely nem áll összhangban az isteni tudattal,meg kell halnia,el kell engedni lelkünkből.
Nyisd meg szívedet hogy megtaláld belső igazságodat,engedd el a romboló energiákat,legyen az bármily kicsi,ne engedd hogy ez idővel egyre csak növekedjen, hiszen az senkinek sem jó.
Bízz rá minden ilyen érzést,gondolatot,problémát Urielre,és egy beavatással felérő isteni tisztítótüzére.Engedd el ezen rossz érzéseket,mintákat,amit magadban hordozol,így
lenke1964, 2018. július 04. szerda, 08:09
Arany János – Szent László füve - meszk oldalon
I.
Ezer év után még nem irtak nyolcszázat,
Hanem legfölebb csak nyolcvan-egynehányat,
Mikor László király, magyarok királya,
Pogány kun hadakkal háborúba szálla.

Nagy volt a vérontás, folyt a vér, mint patak,
Tőle a vizek is mind megáradtanak,
A mező sik-vér lett, mint valamely tenger,
Sziget benne a sok halomra ölt ember.

Kivel sebje nem bírt, az vérbe fúladott,
A félig elevent megfojtá a halott.
Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba,
Egy maradt hirvinni messze Kunországba.

Fényes győzödelem, zsákmány sok és gazdag:
A magyar vitézek ezeken osztoztak;
Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának,
Itták áldomását a nehéz csatának.

A király ellenben csöndes sátorában
Buzgón imádkozva térdepelt magában,
Fényes győzedelmét nem tartá övének,
Hálát adva érte Ura-Istenének.

De nem hallgatá meg a felséges Isten,
Véres háborúkban mivel kedve nincsen,
Véres háborúkban,
maroka, 2018. június 27. szerda, 12:04
Arany János: Szent László füve
hátát.

,,Hiába könyörgünk most az új Istennek,
Hogy szakassza végét a veszedelemnek;
Erősebb a régi, az ősek Istene:
Jaj nekünk! mert nagyot vétkeztünk ellene.

,,Azért, uram király, kérjük felségedet:
Töröld el közülünk az új tiszteletet,
Régi Istenünkhöz folyamodjunk vissza,
Áldozzunk a kútnál, hadd legyen az tiszta.

,,Ezt kell tenni, uram, s ezt fogjuk mi tenni,
Mert nem akarunk mind egy lábig elveszni,
És ez egész néped kívánsága pedig,
Csak a papoké nem, kik a bárányt szedik."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A királyvégezve buzgó könyörgését,
Vissza sátorába intézte menését,
Elvonult a sátor benső rejtekébe,
Künn maradt ellenben térdeplő népe.

Ott letette a gyászt, bíbor köntöst vett fel,
Szög haját megkente illatos kenettel,
Arany koronáját a fejére tette,
Aranyos kéziját balkezébe vette.

És
maroka, 2018. június 27. szerda, 11:57
A ruszkik végül hazamentek
hogy a kommunista csőcselékkel nem lehet tárgyalni.

Több mint két évtized múlva, William C. Bullitt moszkvai amerikai nagykövet figyelmeztette Franklin Delano Rooseveltet, hogy a ,,vörös amőba ráfolyik Európára". A II. világháború győztes hatalmai, Winston Churchillel az élen, jól tudták, hogy milyenek a kommunisták, de a jaltai paktumban lefektetett és a ki nem mondott érdekeik miatt 1945-ben odadobták Sztálinnak Kelet-Közép-Európát.

A ,,Ruszkik, haza!" kívánsága bizony negyvenhat éven át feszült a magyar társadalom legmélyebb rétegeiben, de hangosan kimondani csak Orbán Viktor merte, 1989. június 16-án.

Tudjuk, 1989-ben már érezhető volt a szocialista blokkban az enyhülés szele, majd 1990. március 10-én Horn Gyula és Eduard Sevardnadze alá is írta a szovjet csapatok teljes kivonásáról szóló egyezményt. Az utolsó vonatszerelvény 1991. június 16-án hagyta el hazánkat, pontosan 33 évvel azután, hogy Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst kivégezték, és
menusgabor, 2018. június 19. kedd, 22:14
Június 8. Medárd napja
Június 8.

Ha Medárd napján esik, akkor az a baj, ha a nap süt, akkor meg az

Medárd püspök napjához szerte Európában időjárási regulák fűződnek, amelyek évszázados megfigyelések eredményei.

Ha Medárdkor esik az eső, akkor a következő negyven napon hasonló lesz az időjárás. Fordítva is igaz: ha nem esik, akkor negyven napos szárazság következik.

A legutolsó fagyos napként tartották számon június nyolcadikát, Medárdot pedig az utolsó fagyosszentként félték.

Minderről a következő kis rigmussal emlékeztek meg:

Medárd előtt ne várj nyárt, utána dér nem tesz kárt.

Jelnek tekintették, ha sok béka jött elő, ha a tyúkok a porban fürödtek, vagy ha a vakond magasan túrt.

Medárddal tehát mindenképpen baj van
Ha esik, akkor az a baj, ha a nap süt, akkor meg az. Pedig igen nehéz élete volt Medárdnak, s semmi köze sem az esőhöz, sem annak hiányához. Csupán rossz helyre osztották a kalendáriumban.

A napárban a szentek
ronix, 2018. június 08. péntek, 21:55
Június 8. - Medárd napja
Június 8. - Medárd napja


"Medárdus napja ha tiszta,
nem jő a rossz idő vissza!"

Medárd napja a hónap legismertebb időjárásjósló napja.

Medárd püspök napjához szerte Európában időjárási regulák fűződnek, amelyek évszázados megfigyelések eredményei. A szent különben az időjárás, a gabona aratásának és a szüreti munkának is a védőszentje. Hozzá fordulnak még fogfájás esetén, gyermekáldásért, mentális betegségben szenvedők, parasztok(?),rabok, fogságba vetettek, sörfőzők, a szőlősgazdák.
Ha Medárdkor esik az eső, akkor a következő negyven napon hasonló lesz az időjárás. Fordítva is igaz: ha nem esik, akkor negyven napos szárazság következik.

A legutolsó fagyos napként tartották számon június nyolcadikát, Medárdot pedig az utolsó fagyosszentként félték. Minderről a következő kis rigmussal emlékeztek meg: "Medárd előtt ne várj nyárt, utána dér nem tesz kárt." Jelnek tekintették,
irmus, 2018. június 08. péntek, 07:03
2018. június 6., szerdai Napiszöveg
és boldogok
lennénk, és viszonoznánk a szere-
tetét (Példabeszédek 23:15NW Fiam, ha bölcs lesz a szíved,
örülni fog az én szívem is.).
Nem akarja, hogy szenvedjünk,
és hogy az Ádámtól kapott örökség
miatt úgy haljunk meg, mint a
,,harag gyermekei"(Efézus 2:2, 3NW Egykor ti is úgy éltetek, mint a világ, ahogy a levegő hatalmának az uralkodója akarta, olyan szellemben, amely most az engedetlenség fiaira jellemző.3Igen, egykor mi is követtük a testünk kívánságait, mint ők, azt tettük, amire a testünk és a gondolataink indítottak minket, és a születésünktől fogva méltók voltunk Isten haragjára, akárcsak a többi ember.).
Amikor még a,,harag gyermekei"voltunk,
sok olyan tulajdonságunk volt,
amelyek nem tetszenek Istennek,
sőt néhányan olykor talán vadállat
módjára viselkedtünk. De Jehova
átformált minket, így most már inkább
a bárányokra hasonlítunk (Ézsaiás 11:6-8NW A farkas együtt pihen majd a
charlotteani, 2018. június 06. szerda, 05:00
Arany János – Szent László füve
Arany János - Szent László füve

Népmonda
1847

I.
Ezer év után még nem irtak nyolcszázat,
Hanem legfölebb csak nyolcvan-egynehányat,
Mikor László király, magyarok királya,
Pogány kun hadakkal háborúba szálla.

Nagy volt a vérontás, folyt a vér, mint patak,
Tőle a vizek is mind megáradtanak,
A mező sik-vér lett, mint valamely tenger,
Sziget benne a sok halomra ölt ember.


Kivel sebje nem bírt, az vérbe fúladott,
A félig elevent megfojtá a halott.
Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba,
Egy maradt hirvinni messze Kunországba.

Fényes győzödelem, zsákmány sok és gazdag:
A magyar vitézek ezeken osztoztak;
Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának,
Itták áldomását a nehéz csatának.

A király ellenben csöndes sátorában
Buzgón imádkozva térdepelt magában,
Fényes
chillik, 2018. május 29. kedd, 02:42
Jézus szent arcának tisztelete
Segítsetek, hogy a Szent Arc tisztelete széles körben elterjedjen, és minden házba eljusson. Így még sokat elháríthattok a súlyos büntetésekből.
Urunk, mutasd meg nekünk Arcodat és megmenekülünk.
Boldog Pió atya:
“Fiam! Én, a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Arca iránt rendkívül nagy tisztelettel és szeretettel viseltettem. A Szent Arc tisztelőinek páratlanul nagy dicsőségük van a mennyben. Ők egészen közel vannak Jézushoz, és az Ő megdicsőült Arcát szemlélik. A Szent Arc igaz tisztelői mát itt a Földön is túlcsorduló kegyelmeket kapnak, hogy szentekké lehessenek. De ahhoz, hogy ezt elérhessék, az isteni Mester keresztjével egyesülve kell élniük: mert kereszt nélkül nincs szentség. Jézussal együtt keresztre kell magukat feszíteniük, és a Szűzanyához könyörögni szüntelen közbenjárásáért.
Fontos üzenet a most következő nehéz időkre, mely itt olvasható

Forrás: dkjozsef.blogspot
JÉZUS
maroka, 2018. május 07. hétfő, 15:54
Fekete IStván: Juli néni
szögelik a koporsót.
Ezek után a koporsó teljesen elvesztette enyhén riasztó, de magasztos jellegét. Cukor volt benne és só és köménymag. Valósággal hasat eresztett a kalácsoktól, és igen nehéz volt elképzelni, hogy a gyömbérszagú légkörben valaki majd egyszer befekszik végső pihenésre.
De hát mindennek eljön az ideje.
Tél volt éppen és este, amikor bekopogott Kelemen Jancsi a felső faluból.
- Nagy járatban vagyok - zökkent a padra -, meghalt az édesanyám, aztán az volt az utolsó kívánsága, hogy vegyük meg, kérjem el Juli néni koporsóját...
- Azt nem lehet! - hördült fel Kapás Kis Mihály, aki már lakatot is csináltatott a koporsóra...
- Miért ne lehetne? - mondta Juli néni. - Utolsó kívánsága volt szegénynek, Isten nyugtassa, csak hát drága volt, fiam...
- Nem baj.
- Külön rézpántokat is csináltattunk rá...
- Nem baj.
Juli néni megmondta a végső árat, mire a fiú - kissé meghökkenve - harmadszor is azt
lenke1964, 2018. május 04. péntek, 08:50
1/161
Képek, videók
A legszebb könnycsepp
davicsa
2014. június 20. péntek, 19:32
A LEGSZEBB KÖNNYCSEPP!.jp
fekecsicuka
2012. április 11. szerda, 15:24
Könnycseppek 01.jpg
chillik
2016. november 13. vasárnap, 04:04
Könnycseppek 02.jpg
chillik
2016. november 13. vasárnap, 04:03
Könnycseppek 03.jpg
chillik
2016. november 13. vasárnap, 04:03
Könnycseppek
sanci81
2016. szeptember 20. kedd, 20:14
könnycseppek.png
liza1
2014. augusztus 03. vasárnap, 18:48
Könnycseppes vers.jpg
vojtiera
2012. július 18. szerda, 14:39
könnycseppes 2.jpg
vojtiera
2012. július 15. vasárnap, 09:20
Könnycseppes nő
kkelly1964
2011. december 26. hétfő, 07:54
Szabolcsi E...Könnycseppe
margo511
2010. augusztus 05. csütörtök, 15:09
könnycseppek.jpg
klara50
2010. június 10. csütörtök, 21:27
Könnycseppek. SzM..JPG
margoboszi
2010. május 07. péntek, 12:33
Könnycseppes rozsa.JPG
margoboszi
2010. május 07. péntek, 10:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.