Regisztráció  Belépés
2017. december 18. hétfő | 51. hét | 352. nap | 08:12 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Vers
H. Kohut Katalin

Hit
Szeretném, ha hitem erősebb lenne a szónál,
Amellyel vetekszik sok ádáz ellenség,
Játszanak végtelen, az igaz elkószál,
Elvetél Akarat az egész mindenség.

Kellene egy másik régen várt, új Idő,
Szerény és példásan tiszta arc és kéz,
Vállalva szép jövőt, igazságban fejlődő
Országok népe majd miatta hinni kész.

Sosem volt szelídség, türelem az áldás,
Égi fény, világítsd nekünk a jó utat,
Szükséges mielőbb mindenütt a váltás,
Hit keres józan észt, a szívekben kutat.

Második gyertyáját meggyújtja Kérelem,
Istenhez könyörög elárult emberség,
Gyenge, s nincs neki a Földön védelem,
Jöjj végre, rejtőző és jövő kegyesség!

Több ezer éve már bizakodik Jóság,
Nem érti, ártatlan szenvedés hogy lehet,
A szívbe régóta a tüskéket róják,
Éledjen hitünk, mely új életre vezet.
kirscha, 2017. december 15. péntek, 09:22
H.Kohut Katalin: Hit
H.Kohut Katalin: Hit

Szeretném, ha hitem erősebb lenne a szónál,
amellyel vetekszik sok ádáz ellenség,
játszanak végtelen, az igaz elkószál,
elvetél Akarat, az egész mindenség.

Kellene egy másik, régen várt új Idő,
szerény és példásan tiszta arc és kéz,
vállalva szép jövőt, igazságban fejlődő
országok népe majd miatta hinni kész.

Sosem volt szelídség, türelem az áldás,
égi fény, világítsd nekünk a jó utat,
szükséges mielőbb mindenütt a váltás,
hit keres józan észt, a szívekben kutat.

Második gyertyáját meggyújtja Kérelem,
Istenhez könyörög elárult emberség,
gyenge, s nincs neki a Földön védelem,
jöjj végre rejtőző és jövő kegyesség!

Többezer éve már bizakodik Jóság,
nem érti , ártatlan szenvedés hogy lehet,
a szívbe régóta a tüskéket róják,
éledjen hitünk, mely új életre vezet.

2017. november 6.
katalinkohut, 2017. december 10. vasárnap, 03:55
Adventi versek
könyörgök, hozzád fohászkodva!
Szeretetért-e megvadult világba!

Karácsony jön Jézus születésének ünnepnapja
Várakozva nézünk e szeretetnapra
,,Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!"
Várakozunk a hit,szeretet,béke,remény lángjával
Gyertyát gyújtva a helyes útra rátalálva

Mutass nekünk irányt,benned bizakodva!
Hogy a helyes utat ne tévesszük imádkozva
,,S bocsájtsd meg a vétkeinket,
Miképp mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek"

Mert igaz szívvel csak így élhetünk
Ne haraggal,s őszintén szeretünk
,,S ne vígy minket a kísértésben
De szabadíts meg a gonosztól"
Hogy legyen hit,szeretet,béke,remény a lelkekben
,,Most és mindörökké ÁMEN."


Demján Irén: ADVENT

Dér-csipkés hajnalok
harangkondulása.
Surrangó lépések nesze.
Áhított születés
menusgabor, 2017. december 06. szerda, 17:00
Advent
Van egy hely ezen a csillagon, ahol az élet Adventból és Karácsonyból áll,
Ezért itt az emberek mosolygó arccal mennek föl a meredek Golgotán.

Jézus a megszületett, értünk, köztünk és bennünk élő, a megfeszített, a feltámadott és a győztes boldogság.
Az való és igaz, hogy a boldogságot, a jót, Jézust meg lehet feszíteni, de ez nem a boldogság, nem a jó halála. A rossz lelkében, ha neki is van lelke, nem a jó megkínzásának öröme marad meg, hanem a jó feltámadása miatt érzett bánata, vég nélküli szenvedése.
Jézus után ezen a csillagon, aki megvallja a jót, kitart mellette, a rosszal szembeszáll, az Isten akaratának az eszközévé válik, ereje mindenek fölött való, mint magáé az Istené, és soha le nem győzhető, örök életű.
Azóta, mióta a rosszak a jó megfeszítésével semmit sem értek el, megbuktak, már buta, aki nem boldog, aki nem hisz, aki töpreng, fölöslegesen és reménytelenül eszi magát. Erejének és életének nagyobb részét arra vesztegeti el, hogy hogyan is
hidegkut, 2017. december 03. vasárnap, 06:39
Miért?!
Hamar_Gergely_Róbert:

Miért?!

Miért válik köddé minden gyerekkori álom?
Miért ér a végéhez vonatunk egy állomáson?
Miért mondják mindig, hogy ne nézz vissza,
hogy tartsd a fejedet büszkén a magasba?
Ne kérdezd, hogy miért, mert az élet rövid;
S mire rájössz erre, a múló ősz hulló falevele
deres koronád egyetlen emléke.

Miért mondják mindig, nem bántam semmit?
Miért köszönjem meg a múlt vesztes kegyeit?
Miért várjuk a megoldást valaki más kezéből,
hogy a remény hozzon csodát a semmiből?
Ne kérdezd, hogy miért, mert az élet rövid;
A hazugságból az igazságot szövik s így
könnyen követjük a hitünk.

Miért esünk újra s újra a saját csapdánkba?
Miért foglaljuk az álszentek neveit imákba?
Miért követjük vakon a többség véleményét,
hogy az egyéniség elveszítse igaz értékét?
Ne kérdezd hát ,,miért?", mert az élet rövid;
Pillanatok alatt darabjaira törik, s a
aranyoslila, 2017. november 19. vasárnap, 20:39
Nov. 19. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI (REMÉNYSÉG)
3,7)
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra

November 19.

Jézus mondta: "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem
ronix, 2017. november 19. vasárnap, 19:20
"Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem"
"Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem" (JSir 3:24)


Nem azt mondja, hogy: "Az Úr részben az én örökségem", sem azt, hogy: "Az Úr az én örökségemhez tartozik, hanem Ő maga az én lelkem örökségének teljes tartalma. Ezen a körön belül ott van mindaz, amit birtoklunk és kívánunk. Az Úr az én örökségem. Nemcsak az ő kegyelme, szeretete és szövetsége, hanem Isten maga. Ő minket örökségévé választott, mi pedig örökségül választottuk Őt. Igaz, hogy először az Úr kell, hogy kiválassza örökségünket, mert mi magunktól nem tehetjük; de ha valóban elhívattunk az Ő kiválasztó szeretete folytán, akkor énekelhetjük:
Jézus én örökségem,
Drága kincs, üdvösségem;
Örök Isten szent Fia,
Te vagy lelkem jutalma.

Az Úr a mi elégséges örökségünk. Isten teljesen kitölti azt, s ha Isten önmagában elégséges, akkor Ő nekünk is elégnek kell lennie. Nem könnyű az ember kívánságát kielégíteni. Amikor azt gondolja, hogy minden álma teljesült, akkor tüstént ráébred, hogy még
kalmanpiroska, 2017. november 16. csütörtök, 07:47
2017. november 8., szerdai Napiszöveg
hogy Jehova a
múltban mindig megtartotta az
ígéreteit, ezért biztos volt benne,
hogy ez a jövőben is így lesz.
Ábrahám hitt abban, hogy Jehova
meg fogja tartani a szavát, és ez
erőt adott neki ahhoz, hogy azt tegye,
amit Isten kér tőle. Ezért hagyta el
Ur városát, és ezért nem telepedett
le véglegesen Kánaán egyetlen
városában sem. Tudta, hogy ezek
a városok, Urhoz hasonlóan
bizonytalan alapokon állnak,
mert az uralkodóik nem az igaz Istent
félik (Józsué 24:2NW Józsué pedig így szólt az egész néphez:,,Ezt mondta Jehova, Izrael Istene:
A Folyó túloldalán éltek régen ősatyáitok, Táré, Ábrahám atyja és Náhor atyja,
és más isteneket szolgáltak).
Ábrahám a hátralévő hosszú évei
alatt,,várta a valódi alapokkal bíró
várost, amelynek építője és alkotója az Isten"(Héberek 11:10NW Mert várta a valódi
alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az
charlotteani, 2017. november 09. csütörtök, 18:38
Reformáció 500 - Felavatták a reformáció emlékművét Debrecenben
hangoztatta, megjegyezve, hogy a reformáció annyi, mint "visszafordulni a gyökerekhez, megtalálni azt, amiben hiszünk, ami közös mindnyájunkban: emlékezni az Úrjézus tanítására".

"Izmusok jönnek-mennek, de a hit védelme, a keresztény emberek védelme örök kötelesség" - mondta Kósa Lajos az emlékmű avatásán.

Papp László, Debrecen polgármestere kiemelte: a város és a reformáció, mint "test és lélek élt együtt" az évszázadok során.

"A reformáció Debrecen legsikeresebb projektje, de fordítva is igaz: a reformáció legsikeresebb projektje Debrecen" - mondta a polgármester, majd hosszan sorolta, mit jelentett a városnak a reformáció, és mit adott Debrecen a református egyháznak.

Fekete Károly tiszántúli református püspök a reformáció bölcsőjének nevezte Debrecent, ahol 450 évvel ezelőtt, a második helvét hitvallás elfogadásával megalakult a magyar református egyház.

A templom és iskola, a Református Nagytemplom és a Református Kollégium épületegyüttese között méltó helyet kapott a reformáció
velemenyezd, 2017. október 31. kedd, 19:54
Reformáció 500 - Balog: a 21. században is szükségünk lesz a reformációtól kapott erőre
keresztény és azon belül a református, evangélikus, baptista, pünkösdi, újprotestáns hit gazdagságát.

Szobrokat állítunk Luthernek, Kálvinnak, Bocskainak, miközben Kálvin városában, Genfben elfogynak a reformátusok, Németországban pedig tucatjával zárják be a templomokat - tette hozzá.

A miniszter rámutatott: a hit, a vallás nem magánügy, hanem az egyik legszemélyesebb közügy, amely a publikus térbe tör, nyilvánosságot akar, közösségi, társadalmi, nemzeti következménye van.

Úgy fogalmazott, az igaz hit sosem marad meg az egyes ember lelkének belsejében, nem marad a templom négy fala között, hanem kiárad, formálja, alakítja, gazdagítja maga körül a világot. Az igaz hit mindig kultúrát teremt, az igaz kultúrában pedig mindig benne lakik a hit - mondta.

"Ne engedjük privatizálni a hitünket, mintha az másra nem tartozna, inkább részesítsünk belőle másokat. Ne engedjük, hogy kiszorítsák a családok életéből, az iskolából, a média világából, az országok, a települések vezetéséből, a házasság
velemenyezd, 2017. október 31. kedd, 12:33
Még egy szó a "Pesti Srácról":Dáma Lovag Erdős Anna
sorba
Hiába kérte,hiába mondta
Ne menj a Corvin közbe,szűk az utca
De hiába való volt minden szó
Kezében palack,golyószóró
Hát így harcolt ő a Pesti Srác
Mert szíve szabadságért lüktetett,kiabált

S most mikor rá is emlékezem
Bú és kétség ül szívemen
Mi lett velünk azóta hős nemzetem
Hova lett hitünk,hova a kegyelem????
Forradalom után nyomorban éltek
Lenn az alagsorban szülei,testvérei szegények
De volt egy remény nem így lesz mindig
Ha az igaz forradalmat le is verik

Hogy ,,MUK",márciusban újra kezdik
Ha eljön megint ,,Petőfi tavasza"
De nem jött el az a tavasz soha
Mert a nemzet fejét egyik járomból
Másikba dugta

S hit nélkül elnémultak a Pesti Srácok
A nemzet térdre rogyva vár
Vár egy békében is összekarolásra
Hol a nemzet értékeiért kiáll
Kiáll,de egymásra találva
Nem ellenségként senkinek
Gazdag és szegény összefognak
Nem szítják
lovagdamaerdosanna, 2017. október 30. hétfő, 18:43
1/143
Képek, videók
Naív versike a házbérnegy
chillik
2017. december 15. péntek, 05:14
Birkapörkölt főző verseny
bodajne
2017. december 12. kedd, 18:01
0 az őszről verses kép 62
lovaszmarika
2017. december 12. kedd, 17:51
0 Advent 2016 VERSSEL Cs
lovaszmarika
2017. december 09. szombat, 18:34
minndenadvent_vers_003 _13
menusgabor
2017. december 04. hétfő, 12:35
adventi.vers.jpg
menusgabor
2017. december 04. hétfő, 12:24
Tavaszi20vers.jpg
sz719eszter
2017. december 04. hétfő, 10:58
Vers Szandának.jpg
chillik
2017. december 02. szombat, 03:32
Karácsony - vers
cuppika59
2017. december 01. péntek, 02:26
Merész álmaim vershez.jp
anci-ani
2017. november 29. szerda, 09:42
Alkalmi vers 01.jpg
chillik
2017. november 23. csütörtök, 04:20
Kohut Katalin 2012.2 (1).
katalinkohut
2017. július 03. hétfő, 17:21
Kohut Katalin 32 éves.jpg
katalinkohut
2017. július 02. vasárnap, 03:13
Kohut Katalin 1,5 éves.jp
katalinkohut
2017. július 02. vasárnap, 03:13
Kohut Gyuszika és Katalin
katalinkohut
2017. március 21. kedd, 22:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.