Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 19:56 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent Pongrác vértanú 05.12
tört elő, amely így szólt: ,,Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok." Amit hallottam, úgy hangzott, mint hatalmas tömeg moraja, mint nagy vizek zúgása, mint zengő mennydörgés robaja: ,,Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk, örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt, mert elérkezett a Bárány menyegzőjének napja; már fel is készült menyasszonya. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék." - A gyolcs a szentek igaz tetteit jelenti.
Akkor így szólt hozzám az angyal: ,,Jegyezd fel! Boldogok, akiket meghív menyegzős lakomájára Jézus, az Isten Báránya!"
Ez az Isten igéje.
Jel 19,1.5-9a

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és
maroka, 2018. május 13. vasárnap, 08:37
Szentlélek-kilenced
3. nap

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.

Szentírási rész:

,,Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban."(Joel 3,1-2)

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?

Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy Jézus éljen benned, s Általa közelebb vezethesd embertársaidat Hozzá. Ne félj - kellő időben - beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a benned élő Jézusnak és a Léleknek vezetését! (Vö. Lk 12,12; Iz 61,1)

Kérések:

Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke - Jöjj el közénk!

Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket, Szentlélek!

A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket,
suzymama, 2018. május 12. szombat, 18:42
Pünkösdi kilenced
közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

3. nap

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.

Szentírási rész: Jo 3.1-2
,,Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban."

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy
suzymama, 2018. május 08. kedd, 14:27
Himnusz Boldog Brenner János vértanúhoz
város vértanú papjához

1. Boldog Brenner János köszönt minden téged
Itt a Földön és a dicsőséges mennyben
Ember hálát adjon, az angyal örvendjen
Magasztalván Istent kegyes ünnepeden.

2. Szavária szentje Pannónia éke
Felnézünk most hozzád, magasságos égbe
Sok magyar szív együtt kéri segítséged
Hozzád sóhajt, kérve légy hazánknak őre!

3. Magyar szentjeinknek a társaságában
Örvendezel együtt Isten országában
Vértanúk, hitvallók, jámbor igaz szentek
Együtt kérleljétek értünk a nagy Istent.

4. Szeretettel teli családban nőttél fel
Az Isten kegyelmét mindig éreztétek
Így hívott meg Isten a szent szolgálatra
Hogy példáddal te légy mindenki támasza.

5. Nagy titok az Isten csodás meghívása
De te igent mondtál a szent hivatásra
Emberhalász lettél Jézus tanítványa
Evangéliumnak buzgó oktatója.

6. A fiatalságot is megszólítottad
Istenszeretetre őket tanítottad
Szeretet és
maroka, 2018. május 01. kedd, 19:19
Nincs Cím
vértanúhoz


Himnusz Boldog Brenner János Savaria város vértanú papjához
1. Boldog Brenner János köszönt minden téged Itt a Földön és a dicsőséges mennyben Ember hálát adjon, az angyal örvendjen Magasztalván Istent kegyes ünnepeden.

2. Szavária szentje Pannónia éke Felnézünk most hozzád, magasságos égbe Sok magyar szív együtt kéri segítséged Hozzád sóhajt, kérve légy hazánknak őre!

3. Magyar szentjeinknek a társaságában Örvendezel együtt Isten országában Vértanúk, hitvallók, jámbor igaz szentek Együtt kérleljétek értünk a nagy Istent.

4. Szeretettel teli családban nőttél fel Az Isten kegyelmét mindig éreztétek Így hívott meg Isten a szent szolgálatra Hogy példáddal te légy mindenki támasza.

5. Nagy titok az Isten csodás meghívása De te igent mondtál a szent hivatásra Emberhalász lettél Jézus tanítványa Evangéliumnak buzgó oktatója.

6. A fiatalságot is megszólítottad Istenszeretetre őket
dorotea55, 2018. május 01. kedd, 07:23
Nincs Cím
vértanúhozHimnusz Boldog Brenner János Savaria város vértanú papjához
1. Boldog Brenner János köszönt minden téged Itt a Földön és a dicsőséges mennyben Ember hálát adjon, az angyal örvendjen Magasztalván Istent kegyes ünnepeden.

2. Szavária szentje Pannónia éke Felnézünk most hozzád, magasságos égbe Sok magyar szív együtt kéri segítséged Hozzád sóhajt, kérve légy hazánknak őre!

3. Magyar szentjeinknek a társaságában Örvendezel együtt Isten országában Vértanúk, hitvallók, jámbor igaz szentek Együtt kérleljétek értünk a nagy Istent.

4. Szeretettel teli családban nőttél fel Az Isten kegyelmét mindig éreztétek Így hívott meg Isten a szent szolgálatra Hogy példáddal te légy mindenki támasza.

5. Nagy titok az Isten csodás meghívása De te igent mondtál a szent hivatásra Emberhalász lettél Jézus tanítványa Evangéliumnak buzgó oktatója.

6. A fiatalságot is megszólítottad Istenszeretetre őket
dorotea55, 2018. május 01. kedd, 07:18
Máté Rózsika: Isten útja
Máté Rózsika
Isten útja

Konfirmálás alkalmából

Az igaz úton járva Te őrzöd a léptünk,
Te emelsz fel mindig, ha a vihar letarol.
Hisz úgy szerettél minket, hogy Fiad adtad értünk,
És szent kezed a porból mindig felkarol.

Megtettük a lépést, mely közelebb visz feléd,
Erősítsd meg, Kérlek, teljes hitünket.
Hogy életünkben mindig lehajoljunk eléd,
S hogy kitárhassuk Neked teljes szívünket.

Te kijelölted utunk, hogy részeiddé váljunk,
Hogy Te lehess a sziklánk, erős támaszunk.
S hogy életünkben mindig a Te utadon járjunk,
Hogy ne feledjük soha, hogy honnan származunk,

Add, Urunk, hogy mindig meghallhassuk szavad,
És tanításod szerint éljük életünk.
Mert ha mellettünk vagy, Urunk, harcunk diadalmat arat,
S nálad reménységet talál minden énekünk.

Segítsd minket, kérlek, hogy betarthassuk szavunk,
És igaz hitben járva áldjunk szüntelen.
S hogy értékelni tudjunk mindent, amit
sanci81, 2018. április 28. szombat, 18:04
2018. április 25., szerdai Napiszöveg
minket" (1János 4:19NW Mi azért szeretünk, mert először ő szeretett minket.).
A gyengéd szeretetét egyebek
közt azzal fejezi ki, hogy meg-
áldja a hűséges szolgáit. Minél
jobban szeretjük Istenünket,
annál erősebb lesz az abba vetett
hitünk, hogy ő létezik, és hogy
mindenképpen megjutalmazza
azokat, akiket szeret (Héberek 11:6NW Hit nélkül pedig lehetetlen Isten kedvére lenni, mert aki elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik igazán keresik őt.).
Jehova személyiségétől elválaszt-
hatatlan, hogy jutalmat ad a
szolgáinak. Ha nem lennénk
szilárdan meggyőződve arról,
hogy Isten megjutalmazza azokat,
akik komoly igyekezettel keresik
őt, nem lenne teljes a hitünk,
mivelhogy,,a hit a remélt dolgok
biztosítékon alapuló várása"(Héberek 11:1NW A hit a remélt dolgokba vetett megalapozott bizalom, és a nem látható dolgokról való meggyőződés).
Igen, akinek van
charlotteani, 2018. április 25. szerda, 00:29
Isten ígéreteit imádkozni
fáradnak el; járnak, de nem gyengülnek el." (Ézsaiás 40:31, GNT fordítás).
,,Ne félj, mert veled vagyok! Ne engedd magad megfélemlíteni! Én vagyok az Istened. Én foglak megerősíteni. Én foglak megsegíteni. Győzelmes jobbommal támogatlak." (Ézsaiás 41:10, GW fordítás).
,,Ha bölcsességre van szükséged, kérd a nagylelkű Istenünktől, és meg fogja adni neked. Nem fog leszidni, amiért hozzá fordultál." (Jakab 1:5, NLT fordítás).
,,Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igazságos, megbocsájtja a bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól." (1János 1:9, ESV fordítás).
,,Az Úr az, aki előtted megy; Ő veled lesz. Nem hagy cserben és nem hagy el. Ne félj, és ne ess kétségbe semmitől!" (5Mózes 31:8, AMP fordítás).
,,De az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő dicsőséges gazdagsága szerint, a Jézus Krisztusban." (Filippi 4:19, MEV fordítás).
,,Annak ellenére, hogy a halál sötét árnyékának völgyén megyek át, nem
dandej, 2018. április 24. kedd, 15:01
Védjétek a templomot és az iskolát..:Dáma Lovag Erdős Anna
Dáma Lovag Erdős Anna verse:

Védjétek a templomot és az iskolát!

Keserves idők köszöntenek a világra!
Egyik holló a másik szemét vájja
Uralkodik már a pénz ember millióin
Fegyver pusztít,s jön a halál ,s akin!

Istent tagad,gyilkolja papját
Hitet gyaláz,így hirdeti igazát
Nem kímél sem gyermeket sem anyát
Öli halomra áldozatát

A templomra,s az iskolára vigyázzatok!
Nem lesz tudás, s hit, amit gyaláztok!
Szodoma és Gomora példáján nem tanultok
Isten haragja lesújt majd rátok!

Magas tornyok kiáltanak az égre
Hitünk támadják, s van végveszélyben!
Gyermeket tanítják a pusztításra!
Bosszút forralnak, nemzetet gyalázva

Mikor lesz vége e gyűlölet keltésnek?
Hazát is tagadó, hitetlen beszédnek?
Mikor nyílik ki szemetek
lovagdamaerdosanna, 2018. április 18. szerda, 19:55
Költészet napszámosai...Dáma Lovag Erdős Anna verse-
Dáma Lovag Erdős Anna verse:

Költészet napszámosai

Költők,mi vagyunk
A híres sereg
Tollunk az eszköz
Kard,sisak !
Munkánkért nem jár más
Csak a tisztelet !
Hol harcolunk
Hol írunk
Szavunk a fegyver
Lesújt,ha kell
Nem panaszkodunk ha
Életünk mostoha
A költészet napszámosai vagyunk !
Erős a hitünk,göröngyös utunk
Ha csend van harsogunk !
Kimondjuk a szót
Az IGAZ mondanivalót
Az életből rímet faragunk
Mert mi a költészet
Napszámosai vagyunk !

2OO3."Jelet hagyni"c.kötetemből
Dáma Lovag Erdős Anna.
kép--net.
lovagdamaerdosanna, 2018. április 11. szerda, 18:46
Napi remény
fogadni és fel fog menteni miket -"nem bűnös"-nek nyilvánít minket -, ha bízunk Jézus Krisztusban, hogy elveszi a bűneinket. És mindannyian így menekülhetünk meg, ha Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk." (Róma 3:22, TLB-fordítás)
A Biblia azt mondja, "A jó hír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez pedig kezdettől mindvégig az Istenben való hit által történik. Ahogyan az Írás mondja: ,,Hit által van a megigazult embernek élete." (Róm 1:17, NLT-fordítás). Isten Igéje azt is mondja, "Kegyelemből vagytok megmentve, hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka; nem cselekedetek által, hogy senki ne tudjon dicsekedni." (Efézus 2:8-9, NIV ford.).
A jó hír az, hogy Jézus halála és feltámadása megnyitotta az utat számunkra Istenhez. Más szóval, csak a Jézus Krisztusba, Isten Fiába vettet hitünk által juthatunk a Mennybe.
Hogyan tudjuk kifejezni a Krisztusba vetett hitünket? Erre van egy egyszerű
katalin_53, 2018. április 10. kedd, 10:15
1/146
Képek, videók
Pongrác, Szervác és Bonif
irmus
2017. május 14. vasárnap, 11:21
pongrácc.jpg
zsokica45
2016. november 14. hétfő, 18:00
pongrác névg.jpg
zsokica45
2016. június 09. csütörtök, 20:01
Pongrác névnapra
szicu
2016. május 16. hétfő, 23:08
Megjött Pongrác-Szervác
tnemarika
2016. május 12. csütörtök, 10:52
Pongrácz tető...Erdély.jp
bbbarbara
2016. január 29. péntek, 13:52
Pongrácz tető.jpg
maria_kadar_148
2016. január 26. kedd, 21:28
Pongrác.jpg
agica2004
2015. november 22. vasárnap, 20:41
PONGRÁC.gif
1951anna
2015. június 25. csütörtök, 06:05
Szervác, Pongrác, Bonifác
irmus
2015. május 12. kedd, 06:46
A Pongrácz-tetö.jpg
farkas1945
2014. január 09. csütörtök, 12:04
M-szentek
biharijudit
2017. november 01. szerda, 08:17
Lázadó szentek 01.jpg
chillik
2017. március 04. szombat, 05:40
Lázadó szentek 02.jpg
chillik
2017. március 04. szombat, 05:39
Fagyos szentek 01.jpg
chillik
2016. november 23. szerda, 05:21
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.