Regisztráció  Belépés
2017. október 20. péntek | 42. hét | 293. nap | 03:24 | Vendel
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent Ferenc hálaéneke
.....................
Te vagy a szentséges, Úristen,
az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk,
mennynek és földnek királya.

Te vagy a jóság, te vagy minden jóság,
te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázatosság, te vagy a béketűrés.

Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm és a vigasság.
Te vagy az igazság és mértékletesség,
te vagy a mindeneknek elégséges gazdagság.

Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
Te vagy a mi védelmezőnk,
te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.

Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk,
te vagy a mi nagy édességünk.
Te vagy a mi örök
maroka, 2017. október 06. péntek, 17:23
Cseppely Zsuzsanna: Győzzön az igazság
Cseppely Zsuzsanna: Győzzön az igazság

A népet nyomorban,
Boldogtalanságban tartani
Bűn!
Átírni múltját
Hát nem is tudom......
Miféle lélek az
Ki nem felemel,
Hanem a mélybe taszít!
Van e joga mulatni sírhantjainkon!?

Mikor vesszük észre,
Hogy a gyermekeink jövőjét
El akarják venni!
Istenbe való hitünk
Szét akarják zúzni!
Hogy a szeretetnek írmagja se legyen,
Hogy a félelem béklyóját
A nyakadba vegyed!

Hol a félelem tanyát ver
A keselyű kövérre hízik!
És a Szeretet Virágát
Az enyészet a remény vesztettség
Pora belepi!
Hol a zsarnokság dőzsöl
A nép nyomorba döntetik!

Fogjunk hát össze
Áldott Magyarok!
Ne hízzanak rajtunk
A zsarnokok!

Fényesítsük fel szíveinket!
Alkossunk Egységet!
Magyar a Magyart
Szívébe zárja!
Nemzeti Egység emeljen minket
A Csillagok Útjára!

Istennel! Istenben! Általa!
Győzzön
sz719eszter, 2017. október 05. csütörtök, 09:01
Reformáció 500 - A kolozsvári protestáns teológia udvarán ünnepelték az erdélyi reformáció vívmányait
politikus.

Kelemen Hunor úgy vélte, sem a tordai országgyűlés hagyományából, sem az erdélyi románság 1918-as gyulafehérvári ígéreteiből nem következett mindaz, ami az erdélyi magyarsággal történt. A román belpolitika és gyakran a világpolitika függvénye volt az erdélyi magyarság sorsának alakulása.

Úgy vélte, a magyarságnak ragaszkodnia kell ahhoz, amit a Romániához csatalkozó Erdély románsága csaknem száz éve megígért neki. "Nemcsak azért, mert az ígéret szép, hanem legfőképpen azért, mert igaz és jó állítás: egy ország akkor lehet igazán erős, ha közösségei is azok. És a többség mindig felelős a kisebbségért" - fogalmazott.

A reformáció kolozsvári ünnepségén Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek is felszólalt, aki arra figyelmeztetett, hogy nem az elválás évfordulójaként kell a reformáció jubileumát ünnepelni, hiszen ma már a keresztény egyházak az egység útjait keresik. Megemlítette: a II. vatikáni zsinattal a katolikus egyház is belépett az ökumenikus mozgalomba.
velemenyezd, 2017. szeptember 30. szombat, 16:12
"...Hogy igaz legyen és megigazítsa azt..."
"...Hogy igaz legyen és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való" (Róm 3:26b)

Megigazulván a hit által, békességünk van Istennel. Lelkiismeretünk nem vádol tovább bennünket. Az ítélet immár a bűnös javára dőlt el, nem pedig ellene. Az emlékezet mély bánattal tekint vissza a múlt bűneire, de a jövendő büntetéstől való félelem nélkül; mert Krisztus az Ő népének adósságát az utolsó fillérig kifizette és megkapta érte az isteni átvételi igazolást, és ha Isten olyan igazságtalan lenne, hogy egy bizonyos bűnért kétszeres árat kívánna, akkor sem vettethetik soha a pokolra az a lélek, akiért az Úr Jézus, mint kezes meghalt. Értelmünk előtt világos alapigazság az, amit elhihetünk, hogy Isten igaz, érezzük, hogy ennek így kell lenni. Ez először nagy rémületbe hoz minket, nem csodálatos hát, hogy az Isten igazságában való ugyanaz a hitünk azután bizodalmunknak és békességünknek támpontjává lesz? Ha Isten igaz, akkor én, mint bűnös, aki védelem és kezes nélkül állok, büntetést kellene szenvedjek; de
kalmanpiroska, 2017. szeptember 25. hétfő, 07:36
2017. szeptember 23., szombati Napiszöveg
A szent szellem, majd az eszetekbe
juttatja mindazt, amit mondtam nektek
(János 14:26NW De a segítő, a szent szellem,
melyet az Atya küld majd az én nevemben,
az mindenre megtanít titeket, és eszetekbe
juttatja mindazt, amit mondtam nektek).

Lehet, hogy a körülményeink miatt
nem tudunk hozzájutni Bibliához.
Arra viszont bármikor van lehetőségünk,
hogy elmélkedjünk azon, amit már megje-
gyeztünk, például a kedvenc bibliaverseinken
vagy a Királyság-énekeken (Cselekedetek 16:25NW Éjféltájban pedig Pál
és Silás imádkozott, és énekkel dicsérte az Istent;igen, a rabok hallgatták őket.).
Isten szelleme segíteni tud nekünk,
hogy eszünkbe jussanak azok a
jó dolgok, melyeket már megtanultunk.
Szánjunk időt arra, hogy elolvassuk
és elmélkedjünk a heti bibliaolvasásnál
megadott részeken. A Biblia legjobban
ismert könyvei az evangéliumok, melyek
beszámolnak Jézus életéről és szolgálatáról.
charlotteani, 2017. szeptember 23. szombat, 01:13
24. évközi hét kedd 09.19
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
Az Egyház szolgái feddhetetlenek legyenek, és őrizzék meg tiszta lelkiismerettel hitünk tanítását!
Szeretett Fiam!
Igaz beszéd ez: Aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. A püspöknek ezért feddhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, udvariasnak, vendégszeretőnek és tanításra termettnek kell lennie. Ne legyen iszákos, erőszakos vagy kapzsi, hanem megértő, békeszerető. Saját házának jó gazdája legyen, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre neveli. Aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani, hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? Újonnan megtért se legyen, nehogy felfuvalkodjék, és a sátán sorsára jusson! A kívülállók előtt is jó híre legyen, hogy meg ne szólják, és az ördög kelepcéjébe ne essék!
A szerpapok hasonlóképpen legyenek tisztességesek! Nem kétszínűek, borisszák vagy piszkos haszonra lesők. A hit tanítását őrizzék meg tiszta lelkiismerettel! A szerpapokat előbb ki
maroka, 2017. szeptember 18. hétfő, 11:36
Benjamin Rain
Benjamin Rain

A vers az életünk

Sötétből támadt fényben
Csak igazat hirdetünk
Világok virágaként
A vers az életünk

Ki olvassa adja tovább
Ez a titkunk: a hitünk.
Nem keressük az okát
Egyszerűen csak megyünk.

A kavargó világban
Mentsvárként létezik.
Szédülten bolyongva.
Az ember benne bízik.

A bajban el nem hagy,
Hűségesen kísér.
Ha más elárul,ő marad,
Szívedben lánggal ég.

A szakadékon átsegít,
Lelkednek nyújt vigaszt,
A mély felett hidat épít.
Reménységed benne van.

Földünk fekete doboza,
Mindent és mindenkit túlél.
Lelkünk mélyének hangja
Ki meghallja,többé nem fél!
horvathzsoka, 2017. szeptember 02. szombat, 19:14
Endrődi Sándor versei
A SOK ÁBRÁNDBÓL...

A sok ábrándból, képzelgésből
Csak te maradtál meg nekem,
Minden tetszelgő ábrándoknál
Igazabb jóm, egyetlenem.

Itt állok, gondtól borítottan,
Életem komor alkonyán, -
Virágot, fényt csak te adsz nékem,
Én csillagom, én rózsafám!

Mit a hírnév! mit a dicsőség!
A tömeg tapsol s elfeled.
Búban, nyomorban nincs veled más,
Csak az a szív, mely hűn szeret.

Nyomom veszhet a sivatagban,
Borulhat éjek-éje rám -
Örökre élek szerelmedben,
Én csillagom, én rózsafám!

--

HOGY TUDNÁD?...

Hogy tudnád, mi vagy énnekem?
Hisz magam is csak érezem.

Szelíd, nyugalmas, őszi tájon
Keresztül száll egy árny, egy álom,
És amint lassudan
Mellettem elsuhan
S megérint lenge ködruhája:
Emlékszem eltűnt ifjúságra,
Nyíló rózsákra, zengő dalra,
Illatra, mely még nincs meghalva,
Színes ábrándok szárnya meglegyint
És szívem dobog,
kkm, 2017. szeptember 01. péntek, 07:34
"Mécsesbe való olaj"
olajat alkalmazni. A nyersolaj, mely gazdagon tört fel a földből, nem volt jó, de a halakból vagy magokból előállított olajat sem volt szabad használni. Egyetlenegy olajra esett a választás, és ez a legkiválóbb olívaolaj volt. Az emberi természetből fakadó megjátszott kegyeskedés, vagy a papok keze által nyújtott képzeletbeli kegyelem, vagy a külső ceremóniák megtartásának hamis képzete sohasem fogja kielégíteni a Szent Istent. A valódi hívő tudja, hogy az Úrnak nem telhet kedve az ilyen olajpatakokban. Az igaz hívő a Gecsemánéban lévő olajsajtóhoz megy, és attól szerzi be szükségletét, aki ott összetöretett. Az üdvkegyelem olaja tiszta és mentes az üledéktől és a tisztátalanságtól. Ezért az ezzel táplált világosság tiszta és fényes. Gyülekezeteink a Megváltó arany gyertyatartói, s mivel e világ világosságainak kell lenniük, sok kell nekik a szentség olajából. Ó, kérjük tehát önmagunk, pásztoraink és gyülekezeteink részére, hogy a ,,lámpához való olaj" soha ki ne fogyjon. Az igazság, szentség,
kalmanpiroska, 2017. augusztus 28. hétfő, 10:35
Szerzetestől-64/818
Ima hitünk elterjedéséért
Urunk, Jézus Krisztus, aki szent véred által megváltottad a világot,
nézz le szeretettel az emberiségre, amelynek nagy része máig sem ismeri evangéliumodat!
Küldd el az igazság fényét az ô életükbe is!
Uram, növeld hitünk terjesztôinek számát. Adj nekik kitartó
lelkesedést a szent ügy iránt. Tedd gyümölcsözôvé fáradozásaikat, és áldd meg buzgalmukat.
Add, hogy munkájuk révén mindenki megismerjen: téged valljon
Alkotójának és Megváltójának!
Az elkülönülteket vezesd vissza a nyájba, az egy közösségbe!
Szeretetre méltó Üdvözítô, siettesd országod megvalósulását, ölelj minden embert isteni szívedre, hogy majd mindannyian részt vehessünk megváltásod művének végtelen áldásában, a mennyei örök boldogságban!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
joetoth, 2017. augusztus 27. vasárnap, 10:58
Reformáció 500 - Balog Zoltán a FAZ-nak: a reformáció vezetett el a magyar közösségtudat kialakulásához
szakadt országban, ebben a "nyomorúságos helyzetben" sokan feltették a kérdést, vajon miért "bünteti Isten" Magyarországot.

A protestáns válasz erre az, hogy a nemesek, az uralkodók és az egyház bűnei miatt a nemzet "babiloni fogságba", az Oszmán Birodalom uralma alá került, de irgalmat nyerhet, ha közösségként megbánja tetteit és megújul. Ez "spirituálisan és szociálisan nagyon erős prédikáció volt", így a magyarok 80 százaléka a protestantizmust választotta.

Valójában a reformáció vezetett el igazán annak az új öntudatnak, önfelfogásnak a kifejlődéséhez, amely szerint a nép egésze a közösséghez tartozik, függetlenül a hierarchikus rendtől - mondta Balog Zoltán, kiemelve: egyfajta demokratizálódást is jelentett az az egyházi gyakorlat, hogy a presbitériumban egymás mellett ülő nemes embernek és jobbágynak egyaránt egy szavazati joga volt.

Kulturális értelemben a biblia magyar nyelvű fordításának volt a legnagyobb jelentősége, a XVI. és a XVII. században pedig a vallásszabadság ügyében a
velemenyezd, 2017. augusztus 26. szombat, 12:21
Augusztus 20. - Szita: Szent István megtart, ha az ő helyes útját választjuk
képességeink legjavát használjuk nap mint nap, ha nem feledjük soha és továbbadjuk gyermekeinknek az édesanyáinktól tanult imádságainkat, ha Isten és a haza mellett a család a legfontosabb számunkra - fogalmazott a politikus.

Szita Károly Szent Istvánt méltatva kiemelte, hogy a szentté avatásakor a katolikus egyházfő által az egész világ elé példaként állított uralkodó olyan korszakban lett a magyarok vezetője, amikor éppen csak véget ért az európai népvándorlás, formálódtak a régi és az új államok, s igazán fontos volt, milyen utat választ egy nemzet, hogy ne tűnjön el a történelem forgatagában.

"Ő a legjobbat választotta népe számára, a legjobbat alkotta államszervezetben, a legjobbat a népét megvédeni képes hadseregben, miközben szellemet és bölcsességet hagyományozott oly kedves fián keresztül valamennyi apára és fiúra" - mutatott rá. Hozzátette, példázata, erős jobbja itt van ma is: kormányoz bennünket, irányt mutat, de egyben figyelmeztet is.

A polgármester arra kérte a főtéren
velemenyezd, 2017. augusztus 20. vasárnap, 12:21
1/143
Képek, videók
Assisi Szent Ferenc
egrilany51
2017. július 05. szerda, 08:54
26_Szent_Ferenc_templo m_A
svisser
2017. május 23. kedd, 13:14
Assisi Szent Ferenc.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:26
Assisi Szent Ferenc...jpg
jozsuzsa
2017. március 08. szerda, 20:39
assisi_szent_ferenc_92 922
lenke1964
2015. október 04. vasárnap, 09:29
Assisi Szent Ferenc
sacimama
2015. június 03. szerda, 11:23
Assisi Szent Ferenc
lenke1964
2015. április 29. szerda, 10:33
Assisi Szent Ferenc imája
sacimama
2015. február 04. szerda, 21:51
Xavéri Szent Ferenc
sacimama
2015. február 01. vasárnap, 23:57
Szent Ferenc oltara
borigit
2015. január 27. kedd, 14:35
Mindenható, örökkévaló,.j
katalin_53
2017. október 06. péntek, 13:44
Mindenható Istenünk,.jpg
katalin_53
2017. szeptember 13. szerda, 11:35
Mindenható Isten szeretet
sacimama
2015. július 08. szerda, 23:57
Mindenható Istenem....bmp
bongyi53
2011. február 23. szerda, 08:12
_A Mindenható markában.jp
furaila
2008. november 30. vasárnap, 23:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.