Regisztráció  Belépés
2018. május 23. szerda | 21. hét | 143. nap | 15:06 | Dezső
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kutató az új idegsejtekről
Abból az elvből kiindulva, mely szerint a test minden sejtje képes regenerálódni, hosszú ideig keringett az a kérdés, hogy erre a folyamatra az ideg- és agysejtjeink is képesek-e?

,,Az emberi agyat illetően (...) naponta 700 új idegsejtet hozunk létre" - nos, a válasz úgy tűnik, hogy igen.

Sandrine Thuret a fiatal idegtudós előadásában tisztázza egyszer s mindenkorra a dolgot. Többek között az életmód hatásait elemezgeti, hogy életvitelünk miképpen befolyásolhatja idegsejtjeink regenerálódási folyamatait.

Rengeteg hasznos tanácsot találunk a videóban, amiket ha megpróbálunk a saját életünkben is betartani sokat tehetünk memóriánk, kedélyállapotunk és közérzetünk érdekében. Olyan alapvető emberi tevékenységek és tulajdonságok, mint a táplálkozás, alvás, stressz nagyban befolyásolja a neurogenézist.

Érdemes nem csak végignézni a videót, hanem a benne hallottakat hasznosítani is, ha hosszú ideig meg szeretnénk őrizni szellemi frissességünket. (a
pacsakute, 2018. május 22. kedd, 21:59
Várnai Zseni:
háta hajlott, a szeme árkos,
s mint a fa kérge, arca ráncos.
Pompázó szépnek sohse láttam,
csak munkában, kopott ruhában,
remegni értünk, sírni, félni,
én nem láttam az anyámat élni.
Mint dús gyümölcsfa, megszedetten
áll ő kopárra szüretelten
a késő őszben, s földre hajlik,
panaszló hangja alig hallik.
Gyümölcsei már mind leértek,
magában néz elé a télnek,
a hosszú télnek, elmúlásnak,
lassan a földberoskadásnak.
Deres fejét az ősz belengi,
látom őt lassan ködbeveszni,
belehullni az öröklétbe,
időtlen, nagy végtelenségbe.
Termő porából élet érik,
aranyszíve a napban fénylik,
így él majd ő gyümölcsben, fában,
elmúlhatatlan anyaságban.
erzsikepuskas, 2018. május 22. kedd, 13:03
Dvihallyné Oszuskó Sarolta: Zrinyi Ilona
meghalt az apa,
Ilona kiharcolta ő
legyen gyermekei gyámja.


Kezében maradtak hát így
sorra a szép, erős várak,
Regéc, Sárospatak, Munkács
ellenségnek ellenállnak.


Később Thököly Imre őt
feleségül vette,férje
oldalán kuruc felkelés
bátor, cselekvő részese.


Sikertelenül végződött
sajnos Bécsnek az ostroma,
Rákóczik várát sorra
egymás után ő feladta.


Munkács vára tartotta csak
két hosszú éven át magát,
a hős Zrínyi Ilona nem
adta fel könnyen a várát.


Végül kénytelen engedni
Habsburgok túlerejének,
kegyelmet kérve császártól
a hősies várvédőknek.


Rákóczi vagyon ne szálljon
át másra, maradjon minden
gyermekek tulajdonában!
Ám válasz minderre nincsen.


Bécsbe kellett mennie hol
rögtön csúful be is csapták,
gyermekit tőle mindjárt
ottan el is választották.
skorpiolilike, 2018. május 22. kedd, 08:50
Oscar Wilde - A Readingi fegyház balladája
homok
Belül a ronda falon,
Meg izzó mészből gyásztakaró,
Halottat fedni valón.

Mert ily rút szemfedő lepi
A holt boldogtalant,
Kit, csúfra meztelent borít
Rabudvar mélye alant:
Bokáit béklyó s tagjait
Mardossa tűz-ínyü hant.

Csontját s husát a lángfogú mész
Harapva körül veszi, és omló csontot éjszaka rág,
S lágy húst napközbe szí, -
S hol a húsba kap, hol a csontba csap,
De a szívet egyre eszi.


Itt három hosszú évig a pór
Nem vet és nem arat,
Itt három hosszú éven át
Meddő ugar marad,
S holt közönyére méla ég
Küld bámész sugarat.


Mert mondják, gyilkos szív porán
Csak mérges dudva nyit,
De nem! nem oly rideg a rög,
Mint véli paraszti hit
S szűzibb fehér s égőbb piros
Volna rózsa itt.

S tán szíve nyitna hókehelyt
S bús bíbort
chillik, 2018. május 22. kedd, 06:37
Atlantiszról hoztuk
energiapajzsot képez

André de Bélizal, a modern kori radiesztézia egykori úttörője elsőként végzett komplex radiesztéziai vizsgálatokat a gyűrűn, és már az első pillanatban megértette, hogy rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárggyal van dolga. Rájött, hogy az egyszerű geometriai formáknak egyenként saját, meghatározott jelentésük és rendeltetésük van, csakúgy, mint a teljes mintázatnak.

A gyűrű köralakjának, azaz a forma megválasztásának is lényeges a jelentése. Rajzolata három hosszú téglalapból, hat négyzetből és a formát két oldalról lezáró két háromszögből áll. Az összegyűjtött eredmények alapján André de Bélizal megállapította, hogy az atlantiszi jelet hordozó gyűrű hatalmas erejű energetikai védőpajzs, amely viselőjét mindennemű külső káros befolyástól megóvja.

A gyűrű mintázata elektromágneses hullámokat sugároz, melyek képesek létrehozni egy, még kideríthetetlen elv szerint aktívan működő védőpajzsot, megelőzve minden káros energetikai befolyást, mint pl. a
klarika47, 2018. május 21. hétfő, 20:13
Mivel mérgezzük a lelkünket és homályosítjuk el a fényünket?
lehetőségeinket, amelyek az életfeladataink teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.

Ki ne hallott volna maradi szülőkről, hibás családi mintákról, féltékeny barátokról, idejétmúlt vallási tilalmakról, egós előítéletekről, kulturális kötöttségekről, hatalmi harcokról és manipulációkról minden korosztályban. Ezek például olyan karmikus helyzetekbe tudják sodorni az embert, amelyek felesleges láncokat és terheket rónak rá, és nem engedik, hogy a magasabb rendű énjéhez közelebb kerülhessen.

Hosszú belső és külső harcok után pedig olyannyira képesek megnehezíteni bizonyos terhek az emberek életét, hogy a sorozatos kudarcok és kiábrándulások után már feladják az életterveik megvalósítását.

Ellenben, ha mindig kitisztítjuk magunkból az aktuális szennyeződéseket és rendszeresen foglalkozunk a múlt kiürítésével, akkor fokozatosan felerősíthetjük lelkünk fényét és valóságos csodává válhat a saját belső utazásunk.

Ezen a belső ösvényen az utunkba kerülő gátakat azért áll
sz719eszter, 2018. május 20. vasárnap, 12:37
Kryon: Az emberiség irányítja Gaia energiáját
embercsoport jellemzőit. Amikor alig néhány Emberi Lény élt a bolygón, akik kapcsolatban álltak Gaiával, Gaia reagált rájuk.

Ahogy a DNS-etek is reagált Gaiára. Igazodott hozzá, hogy megfelelően működjön. A DNS, az ember tervrajza úgy lett megalkotva, hogy együttműködjön Gaiával, Gaia pedig úgy lett tervezve, hogy helyreállítsa az emberi tudatosságot.

Ez egy zárt rendszer, amelyben az egyik tényező mindig hatással van a másikra.

A DNS arra lett tervezve, hogy nagyon hosszú életet, teljes mértékű megfiatalodást és az öngyógyítás lehetőségét biztosítsa az Emberi Lényeknek.

dna-spiritual

A DNS úgy lett tervezve, hogy a híd köztetek és a veleszületett ösztönös részetek között mindig ott legyen. Hallottatok a régmúlt idők azon Emberi Lényeiről, akik nagyon sokáig éltek. Vajon ezek a számok csak elírások a szent szövegekben? Természetesen nem.

Akkor hát mi tette lehetővé néhány Emberi Lénynek, hogy lóval tovább egészséges legyen akkoriban, mint
sz719eszter, 2018. május 20. vasárnap, 11:53
A háborúról és a hadinépről
harcosokat! "Uniformisnak" hívják, mit testükön viselnek: bárcsak ne egyformaságukat rejtegetné!
Olyanok legyetek nékem, kiknek szeme ellenség után fürkész szüntelen - saját ellensége után. Van köztetek, kiben már első látásra is feltámad a gyűlölet.
Keressétek a magatok ellenségét, vívjátok a magatok háborúját - saját gondolatok nevében! Ha pedig alul marad bennetek a gondolat, egyenességtek légyen az, ami még efölött is diadalt arat!
Szeressétek a békességet, mert az az új háborúk eszköze. A hosszú békességnél pedig becsüljétek többre a rövidet.
Nem munkára, de harcra szólítlak benneteket. Nem megbékélni hívok, hanem győzelemre. Harc legyen munkátok, és békétek győ­zelem!
Hallgatni és nyugton ülni csak az tud, kinek íja és nyila van: a többi fecseg és huzakodik csupán. Békétek győzelem legyen!
Azt mondjátok, az igaz ügy szentesíti a háborút? Én pedig azt mondom néktek: az igaz háború az, ami bármely ügyet szentesít.
Háború és vitézség több nagy dolgot vitt végbe, mint a
eposz, 2018. május 20. vasárnap, 09:20
A barátság akadályai
legelterjedtebbek és a legkártékonyabbak.
A 2. fejezetben már kifejtettük a két uralkodó téveszmét, a férfiasság keményfiú és gondos családfenntartó modelljét. Mivel a keményfiú egyedül küzd meg a fájdalommal, és csendben szenved, csak önmagára támaszkodik és megelégszik önmagával, ami eleve lehetetlenné teszi a kitárulkozást. A gondos családfenntartó a hangsúlyt a kenyérkeresetre teszi, ami miatt hosszú órákat dolgozik, ezért nincs ideje az emberi kapcsolatokra. Nemegyszer megtörténik, hogy a gondos családfenntartó csak a család szükségleteinek a kielégítésére koncentrál, hogy képes a feleségét szinte lakat alatt tartani, korlátozva ezzel őt kapcsolatok kialakításában. Ami még ennél is alattomosabb: a "gondos családfenntartó" kifejleszti magában a képességet arra, hogy egy jobb állás érdekében bármikor bárhová elköltözzön. Ezzel pedig a mobilitás negatív oldalát erősíti.
A mobilitás
kalmanpiroska, 2018. május 19. szombat, 15:50
Irinyi János
A tűzszerszám, amit magyar feltalálónak köszönhet a világ

Irinyi János 1817. május 18-án született Erdélyben, a Bihar megyei Albison. Kémiai ismereteit a bécsi Politechnikumban szerezte.

Egyik professzorának kísérlete kapcsán jött rá a zajtalan gyufa megoldásának gondolatára.
Hosszú kísérletsorozat után, 1836-ban szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufára vonatkozó újítását. A gyufa fejében a foszfort nem káliumkloráttal, hanem ólomdioxiddal keverte.

Találmányát eladta egy gyufagyárosnak, a kapott összegből külföldre ment tanulmányútra. Berlinben a híres hohenheimi Mezőgazdasági Főiskola hallgatója volt. Hazatérve megalapította Pesten az első “gyújtófák gyárát", mely a város több pontján működött. Sorra írta kémiai tárgyú cikkeit, és megjelent tankönyvének első kötete: A vegytan elemei.
Az 1848 - 49-es szabadságharcban jelentős politikai szerepet játszott, Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, és megbízta az
lenke1964, 2018. május 19. szombat, 08:43
Heti útravaló Müller Pétertől - 314. rész
mint két fáklya lobogó lángja, összefonódik. Az egyik előbb-utóbb kisebb lánggal ég. Néha már csak füstöl."

"A testi kéj is elmúlik, és széthull az ölelés"Forrás: Shutterstock

Más szóval: a csoda nem tart sokáig. A testi kéj is csak egy robbanás, csúcsélmény, mely elmúlik, és széthull az ölelés. Megtartani hosszan nem lehet. Ilyen a lelki élmény is. Mámor, amelyben nem lehet hosszú ideig megmaradni, mert az ember a földszinten él, és a szerelem: repülés. S rendszerint az egyik röpteti a másikat. A világ leggyönyörűbb lírai verseit azok írták, akik jobban szerettek, mint a párjuk őket. A költők szeretői nem írtak nagy verseket, s nem szavaltak a szerelemről. Nem azért, mert nem tudtak írni, hanem mert nem szerettek annyira. Ezért minden nagy dal teli van sóvárgással, fájdalommal, s csakis a lélekben átélt, a valóságban meg nem kapott gyönyörűséggel. Kis vigasz, hogy anyám erre azt
taltos1, 2018. május 18. péntek, 22:56
1/2729
Képek, videók
200609_sandrine03.jpg
cicuska40
2010. szeptember 03. péntek, 17:57
Sandrine1.gif
ghitza
2009. július 20. hétfő, 18:59
sandrine800.jpg
konoksag
2008. október 04. szombat, 08:26
A Titanik kiindulás előt.
wob
2011. december 27. kedd, 10:27
kiindulás
lrjuditka
2010. március 10. szerda, 15:43
5 kiindulási pont.jpg
nusa-szeged
2009. július 06. hétfő, 18:06
Testünk minden sejtje.jpg
pacsakute
2013. november 15. péntek, 19:14
az emberi akarat.jpg
sz719eszter
2018. május 20. vasárnap, 13:44
Müller Péter - Az emberi
sanci81
2018. március 07. szerda, 18:11
Jane Austen - Az emberisé
sanci81
2018. február 12. hétfő, 17:07
Márai az emberi érzékenys
menusgabor
2017. december 09. szombat, 19:45
Márai-Az emberi érzékenys
menusgabor
2017. december 09. szombat, 17:33
emberi.jpg
sz719eszter
2017. november 28. kedd, 15:50
emberi szeretet...
cuppika59
2017. november 14. kedd, 08:56
Emberi irígység
irmus
2017. november 12. vasárnap, 09:47
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.