Belépés
2018. október 19. péntek | 42. hét | 292. nap | 04:49 | Nándor
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Olvastam egy országról .
országról az örök városról
Drága gyöngy a kapuja , utcái aranyból ,
Szem könnytől nem csillog ott , mindenki örülni fog
Télidő nem lesz majd ottan , az örök városban .

Olvastam egy folyóról , kristály szép folyóról ,
Királyi tróntól folyik , a Bárány trónjától
A fák lombos levele , betegeknek gyógyszere
Tizenkétszer terem ott az örök városban .

A napot , a csillagot , a holdat nem találod
Mert maga az Úr Isten lesz világosság ott .
Tizenkét gyöngy kapuja , arany útja folyója
Minden csillogni fog ottan az örök városban .

Olvastam , hogy angyalok énekelnek majd ott
Arany hárfa húrjain csendülnek a hangok
Csodás szépségű zene , angyaloknak serege
Olyan szép lesz minden ottan az örök városban .


********** Bédné Marika : 2018 . 10 . 11 . 09 : 32 - Forrás : sok évtizeddel ezelőtt

vonaton utaztam kicsi gyermekeimmel , itt leltünk egymásra - e
bedmarika47, 2018. október 12. péntek, 09:46
Csányi Krisztina: RAJZOLJ NEKEM...
néha párás hajnalon
sziromillatú szellő az ablakon
lebbenti a függönyöket,
mint pihe-puha lélegzet...
Rajzolj nekem, kérlek,
tükrös tavat, zúgó erdőt - szépet,
kanyargós utakat, tábortüzet,
hadd szaladjak arra, mint
valaha régen, fiatalon, szépen
tűlevéllel bélelt sziklaszélen
botladozva, kacagva, nem bánva,
hogy hajamat a szél összekócolja...
Rajzolj nekem, kérlek, Napot és Holdat,
s aztán még Csillagokat - sokat, sokat!
Legyen akár világos, akár sötét,
hadd lássam meg mindennek értelmét!
A Napomét, mely felkelt már rég,
a Holdamét, ki nem felelt még
soha szebben, ha kértem, mint
akkor, ha éppen nem kérdeztem...
Rajzolj nekem, kérlek, házat és kertet,
ne felejtsd ki belőle a szorgos kezet,
ki abból mesebeli kastélyt varázsol,
nem mással, mint szeretettel, hittel,
mert egy ház nem attól lesz szép - hidd el -,
hogy telis-tele van értékkel és pénzzel,
csupán csak attól, ha megtelik
vorosrozsa66, 2018. október 05. péntek, 00:01
ccCcc
szimbólumként a tisztánlátást, az intellektust, a spirituális fejlődés erejét, az akadályok elhárításához szükséges erőt is jelképezi.

A buddhizmusban a kard az egyik legszentebb szimbólum, a bölcsesség kardja. (khaadga), mely elvágja a nem-tudás csomóját.

AZ IGAZSÁG

Két élű kardnak szokták ábrázolni, mely elválasztja a jót a rossztól, az igazat a hamistól, ezáltal a dualisztikus világ jelképe is, mint a pozitív és negatív oldal.

A rend és káosz, a sötétség és világosság, a nappal és az éjjel, élet és halál, tehát a világot működtető ellentétes erők.

A középkori keresztényeknél Isten kétélű kardja Isten szavát, ítéletét jelentette.

A hüvelyébe dugott kard a keresztényeknél a mértékletesség szimbóluma.

LEGENDÁK

Surt a skandináv mitológia óriása, tüzes karddal harcol az Istenek és az alvilági teremtmények csatájában.

A muszlimok szerint a hullócsillagok tüzes kardok voltak, mellyel az angyalok harcoltak a sötét
eposz, 2018. augusztus 16. csütörtök, 23:58
Erdélyi József: Tücsökszó
Erdélyi József: 

Tücsökszó

Tücsökszót hallok minden este.
De vajjon tücsök az?
Tücsök! Hitvány, fekete féreg,
rejti a fű, a gaz,
fedi az esthomály... Hím és nő,
férj, feleség lehet,
két jó barát, - két kis tücsök,
kérdés és felelet.
A kérdés magasabb, a másik,
a felelet a mély,
mint világos, zajos nappalra
sötét és csendes éj,
mint nyárra ősz, örömre bánat
és életre halál.
Cirr... curr... hallgatja telő hold világán
a faluvégi táj,
s hallgatom én, ágyamban fekve.
Be sokszor altatott
gyermekkoromban... Én, - én most is
az a gyermek vagyok . .
Hogy is mulhatott el fölöttem
annyi nyár, annyi ősz?
Cirr... curr... Élni szerettem volna
dús, nagyvilági, hős
életeket s ez az egy élet,
ez is kél, fogyogat.
Ősz van megint, szép ősz. Imádom
az őszi napokat.
Szebbnek találom az örömnél,
jobbnak a bánatot.
Cirr... curr... bölcs és boldog vagyok
marcyt, 2018. augusztus 02. csütörtök, 08:29
Füst Milán:Hajnal előtt
A nyírfák kérgében a csend...
S a hű csillag figyel...
Nem halljátok-e hát
A kis csillagok sóhaját?

Nekik már menni kell,
De én még itt maradhatok
S mért is ne tenném?
Sóhajra mindenkor van ok
S minek halnék meg ily korán,
Ha még egy pirkadatot láthatok?
Majd rózsaszín leszek s áradni fog
Szívemből énekem, akár a nagy vizek
S a hold alól a szél
Máris ringatná habjaim, - nem érzitek?

Óh kár fáradnod vélem égi dajka, - lásd
Öreg vagyok
S nem érdemlek már annyi gondozást,
De ott, de ott, az ablakokba' fenn
Kigyúlt a fény, világosság lett hirtelen
S megállított,
Vaj' mi történik ott?
Már gondolom, - légy gyengéd égi lány,
Ott gyermek született talán...
Oh én öreg csavargó, látod, hogy sírok.
hilon, 2018. július 20. péntek, 20:20
Füst Milán : Hajnal előtt
Füst Milán : Hajnal előtt


A nyírfák kérgében a csend...
S a hű csillag figyel...
Nem halljátok-e hát
A kis csillagok sóhaját?

Nekik már menni kell,
De én még itt maradhatok
S mért is ne tenném?
Sóhajra mindenkor van ok
S minek halnék meg ily korán,
Ha még egy pirkadatot láthatok?
Majd rózsaszín leszek s áradni fog
Szívemből énekem, akár a nagy vizek
S a hold alól a szél
Máris ringatná habjaim, - nem érzitek?

Oh kár fáradnod vélem égi dajka, - lásd
Öreg vagyok
S nem érdemlek már annyi gondozást,
De ott, de ott, az ablakokba' fenn
Kigyúlt a fény, világosság lett hirtelen
S megállított,
Vaj' mi történik ott?
Már gondolom, - légy gyengéd égi lány,
Ott gyermek született talán...
Oh én öreg csavargó,
lilagondolatok, 2018. július 19. csütörtök, 09:12
Rudolf Steiner - Eleven kölcsönhatás élők és holtak között
gyűlöletet, ellenszenvet. Ezt a sok lélekben megtalálható érzést szellemi látással meg lehet figyelni. A kutatás folyamán felteheti az ember azt a kérdést, hogy miért szégyenli a lélek a gyűlöletet, vagy az antipátiát, hiszen senki másnak még csak nem is jelezte, hogy milyen gyűlölet van benne.

Ha szellemi látó követi a szellemi világokban azt az embert, aki átlépte a halál küszöbét, azután rátekint arra a lélekre, aki itt maradt a földön, akkor kiderül, hogy általában a meghalt lélek nagyon világosan észleli, világosan érzi a földön élő lélek gyűlöletét, ha szabad ezt a képet használni: a halott látja a gyűlöletet. A szellemi látó egészen pontosan meg tudja állapítani, hogy a halott látja az ilyen gyűlöletet. De megfigyelhetjük azt is, hogy hogy az ilyen gyűlölet mit jelent a halottnak. A gyűlölet a halott szellemi fejlődésében a jó szándék akadálya, és ezt összehasonlíthatjuk a külső, földi cél elérésének akadályával. A szellemi világban a halott ott találja a gyűlöletet, mint a jó, vagy legjobb
eposz, 2018. július 05. csütörtök, 20:13
Erdélyi József
Erdélyi József

Nyári éjfél

Nyári éj. A tele hold világa
ezüstözi a hegy oldalát,
s ragyogtatja lenn a falu végén,
a kápolna fehér homlokát.
A kápolna fehér homlokára
kék árnyékot ejt egy ifjú hárs...
Hajnalig tart ez a látvány, mint egy
másvilági szép találkozás.

Amoda még, egy ház ablakából,
süt a narancssárga lámpafény,
s egy felkelő csillag vívja harcát
a holdfénnyel a hegy tetején.
Az ég, mintha mézzé sűrűsödne,
s az út a kis kápolna előtt,
tejként mintha folyna, folydogálna,
egybemosva teret és időt.

Nincsen óra a toronyban, itt még
tülökkel jár az éjjeliőr.
Tizenkétszer fú most a tülökbe,
s bőg az, mint egy mélabús ökör.
Az utolsó hangot nyújtja, nyújtja,
panaszosan és reménytelen,
mintha választ várna rá a holdból,
e világos nyári éjjelen.
horvathzsoka, 2018. június 14. csütörtök, 08:43
Nincs Cím
életben.
Ezek a honvédhuszárok: Mayer Lajos Zsombolyáról, Tóth Ferenc Székesfehérvárról és Lehoczky István Lőcséről valók voltak.
A szibériai kormányzó a szerencsétleneket azonnal maga elé hívatta s kikérdezte őket:
A legértelmesebb közöttük egy galambfehér aggastyán, aki ekképpen kezdte elbeszélését:
- A szabadságharc kitörésekor Olaszországban voltunk ezredünkkel. Innen küldtek bennünket 1849 tavaszán Magyarországba, ahol az egész ezredünk átpártolt a honvédekhez.
Amikor Világosnál letettük a fegyvert, egy orosz tábornok szemlét tartott ezredünk fölött s kiválogatta a délceg altiszteket és közhuszárokat, ugyanúgy tett még a 2. huszárezred legénységével is.
Összesen 275 embert válogatott ki; köztük két hadnagyot, vagy száz altisztet, míg a többi délceg közvitéz volt.
Aztán beszédet intézett hozzánk, amiből azonban mi egy szót sem értettünk. Majd kozákok fogtak körül bennünket és Nagyváradon, Debrecenen, Tokajon, Kassán és Eperjesen keresztül onnan Tarnówba,
rtkik, 2018. június 09. szombat, 13:54
Szabadban
szoknyáját
Csintalan bokorka vissza, vissza kapja.
Hófehér bokáját, gömbölyű szép karját
Egész a könyékig, le a vízbe mártja -
Úgy piheg a keble, - hogy vajon mit érez (!)
Csak az isten látja.

Csak az isten látja, - meg a juház bojtár
Ki ott a füvön elnyújtózva sütkérez,
Mért piheg a kebel félig takart halma,
Az a dobogó szív, ott belől mit érez.
Tudja ö már jól azt, ismeri már régen
Ha nem mondja is, de megesküdne rája;
Azt kesergi, csendes, hold világos estén
Síró furulyája.

Nem is késik tovább, - megsimitva bajszát,
Tulipántos szűrét nyakába teríti:
A nélkül, hogy szólna - oda lép a lányhoz,
S a bugyogó korsót gyorsan meg meríti.
Derékon karolja, csókot, nyom ajkára
- Elpirul a kis lány, mintha bizony lesnék;
Vállára borulva, azt suttogja, kérdi:
Ugy-e hogy - szeretsz még ?

Megindulnak együtt, majd szét válik utjok.
Az egyik erre visz - amarra a másik.
Ki - szolgált
pircsi09, 2018. június 07. csütörtök, 10:42
Arany János – Az első lopás
ahol megy, ahol megy!
Karimás kalapját a szemére húzta,
Azt gondolja, látszik homlokán a bünjegy
És hogy lesben fekszik kétfelől az utca,
És, amint hevernek a sötétlő házak,
Meg-megriad olykor, mintha mozdulnának.


Megyen öt-hat lépést, ujra visszafordul,
Minden kapuzugban lát valami rémet;
Ha! most jőnek, jőnek: az ajtó csikordul...
Nem, csak a szél lógáz egy sovány kútgémet.
Világos az utca, sötét a sikátor:
Rossz lelkiösméret egyiken se' bátor.

S amint elcsapódnék egy homályos közön,
Ruháját valaki visszarántja hátul,
Szaladna, de nem bír: ijedtében köszön,
Csakhogy szabadulhat a kihajló fátul.
Ne menj tovább Imre! bizony a fa gallya
Nem azért fogott meg, hogy veszted akarja.

De Imre tovább megy, és az utca torkán
Ugy rémlik, utána lopódzott valaki:
Önárnyéka volt az, mert egy felhő sarkán
chillik, 2018. június 07. csütörtök, 04:33
Soós Lajos: Szabadban.
Csintalan bokorka vissza, vissza kapja.
Hófehér bokáját, gömbölyű szép karját
Egész a könyékig, le a vízbe mártja -
Úgy piheg a keble, - hogy vajon mit érez (!)
Csak az isten látja.

Csak az isten látja, - meg a juház bojtár
Ki ott a füvön elnyújtózva sütkérez,
Mért piheg a kebel félig takart halma,
Az a dobogó szív, ott belől mit érez.
Tudja ö már jól azt, ismeri már régen
Ha nem mondja is, de megesküdne rája;
Azt kesergi, csendes, hold világos estén
Síró furulyája.

Nem is késik tovább, - megsimitva bajszát,
Tulipántos szűrét nyakába teríti:
A nélkül, hogy szólna - oda lép a lányhoz,
S a bugyogó korsót gyorsan meg meríti.
Derékon karolja, csókot, nyom ajkára
- Elpirul a kis lány, mintha bizony lesnék;
Vállára borulva, azt suttogja, kérdi:
Ugy-e hogy - szeretsz még ?

Megindulnak együtt, majd szét válik utjok.
Az egyik erre visz - amarra a másik.
Ki -
marcyt, 2018. június 05. kedd, 07:28
1/123
Képek, videók
SZKT-Tóth Marika.jpg
agica2004
2018. szeptember 02. vasárnap, 19:01
Szigetfű Marika
irmus
2018. augusztus 26. vasárnap, 12:02
Marika Sz.-tól
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:08
Marika S.-né
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:08
Marika L.-né
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:07
Marika kisu...
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:07
Marika N.töl
csalogany13
2018. augusztus 24. péntek, 22:09
Marika Sza..-ól
csalogany13
2018. augusztus 24. péntek, 21:54
Marika Sip.-nétöl
csalogany13
2018. augusztus 24. péntek, 21:53
Marika Öszné
csalogany13
2018. augusztus 24. péntek, 21:51
Marika Czin...
csalogany13
2018. augusztus 24. péntek, 21:50
Séta a városban
eva6
2018. június 17. vasárnap, 13:33
Városban.jpg
ildikocsorbane2
2018. február 11. vasárnap, 15:09
A városban 01.jpg
chillik
2018. január 16. kedd, 05:58
A városban 02.jpg
chillik
2018. január 16. kedd, 05:58
Címkék
alvilági teremtmények, ilyen gyűlölet, galambfehér aggastyán, világot működtető, Csányi Krisztina, szél lógáz, skandináv mitológia, utolsó hangot, szellemi látó, Nincs Cím, mélabús ökör, pirkadatot láthatok, narancssárga lámpafény, juház bojtár, akadályok elhárításához, Mayer Lajos Zsombolyáról,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.