Regisztráció  Belépés
2018. január 21. vasárnap | 3. hét | 21. nap | 23:39 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A kutya
orrom,
amikor szaglásztam a légy után.
Emlékszel?

Te még siró-baba voltál.
Én ott bóklásztam a bölcsőd körül...
elkergettem a kotlóst,
hogyha feléd közelített.
Később
a hátamon is lovagoltál.
Egyszer le is estél.
Engem raktak meg a rémületben.

A kezedből ettem.
Kicsi kezed volt, halványpiros
és néha sáros, néha homokos.
Egészben nyeltem le a falatot,
nagy-nagy, falánk kutya voltam.
Ismersz-e?

Egyszer... világos este volt...
telihold...
vonítottam az égre, a Holdra.
Árnyékom hosszan úszott utánam...
mint mikor ló pusztult a háznál
és elcipeltem a belet.
Hallottam a hangodat akkor,
elővágtattam a kazlak közül,
táncoltam melletted, ugattam.
Emlékszel?

Aztán, éjjel
a kertek közt csavarogtam.
Doronggal hátbavágtak akkor.
Elgörbült a gerincem,
a bundám mocskos lett és fakó.
Beteg kutya lettem.
Agyonlövettek.

Akkor,
evavicus, 2018. január 21. vasárnap, 17:02
Magyar tél
Juhász Gyula

Magyar tél

A kicsi kocsma ablaka világos,
Fehérvirágos, mint a temető,
Hol a nap éppen vérködösen áldoz
S a hold sápadt sarlója egyre nő.

Az este jő és a fehér keresztek
Nagy békessége integet felénk,
Szelíd magánya a mély, ősi kertnek,
Hol megpihen majd minden nemzedék.

A tünde ég pásztortüzei lassan
Kigyúlnak rendre és az ég alatt,
A temetőben és a kocsmazajban,
Egy néma angyal halkan áthalad.

A szárnyakat hallják egy pillanatra
A vén ivók s bús holtak, csöndbe lenn,
A Bodri szűköl, a havat kaparja
S a kakukkóra megáll hirtelen.

Babona, bánat, borok és botorság,
Mind összekapnak és a kocsma zug,
Fölzengenek az átkok és a nóták
És döngetik a temetőkaput!
evavicus, 2018. január 21. vasárnap, 14:30
Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály

Szerelmes fogadás

Mért epeszted bánatokkal
Lelkedet?
Ah, ne rontsd, ne rontsd azokkal
Kedvedet!
Mért remegsz szerelmesedtől?
Ah, ki ijjesztett el ettől
Tégedet?

Drága kincsem! csak te bírod
Szívemet,
Míg örökre puszta sírod
Eltemet.
Addig is, míg csak lehellek,
Tégedet forrón öllelek,
Hívemet.

Csak te is hívedre nézzél
Kedvesen,
Csókra új csókot tetézzél
Szívesen.
Így lehet hívségbe lennünk,
Karjainkon megpihennünk
Csendesen!

Jer, tekintsd meg e virágos
Kerteket,
Hol bocsát a hold világos
Színeket.
Csókjaink közt egybefolyjunk,
Új szerelmünkről danoljunk
Verseket.

1794.
horvathzsoka, 2018. január 13. szombat, 00:09
Adventi versek
vidámsága.
Ô megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ô megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ô nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ô, minden bizonnyal eljön.

1929


Fejes Ádám: ADVENTI ÖRVENDEZÉS

Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk
menusgabor, 2017. december 06. szerda, 17:00
Fekete István: Tél (részlet)
Az ég nem volt borult, a csillagok mégis alig látszottak, s az újhold olyan volt, mint egy öreg sarló: keskeny és fénytelen.
És nem történt semmi sehol, mintha valami öreg padlás lett volna az egész világ, ahol nem gurigáznak dióval az egérkék, nem dobban a macska, s a gerendákra vetett öreg csizmák nem mesélnek már semmit az élet lakodalmáról.
A hold azonban nőtt és fényesedett. A szél forgott, de még határozatlan volt, felkapott egy-egy marok száraz levelet az avarból és szétszórta, s a levelek, mint holt lepkék szálltak erre-arra.
Az erdő várt, a mező várt, de ezen az éjszakán a nagy fák koronájában sziszegni kezdett a szél, a nádas délnek dőlt, mintha valaki lenyomta volna. Aztán a szél váratlanul északira fordult, megvonaglott, mint a kígyózó ostor és levágott a világra. A mogyoró barkáit szétszórta, a vadlibákat dél felé sodorta, s ez úgy hallatszott, mintha valaki a fogát csikorgatta volna. Északról pedig feltorlódtak ijesztő, hamuszín fellegek.
Ebben a pillanatban már nem is
lenke1964, 2017. december 03. vasárnap, 21:13
Anna története...
már,
kik pokluknál jobbá sohase váltak -
önmagadtól el többé senki nem zár,
még hogyha tágas terekkel is áltat.

IX.

Habár nem vágytál szeretkezni nővel,
ők felülírták legbensőbb terveid,
s minthogy a kérdés más döntésén dőlt el,
kéjjel telt kínod egyre jobban feszít,
mígnem már esengted melle vonalát
a régi hiány lüktetése szerint -
egyik trauma a másikba hal át,
s ki nem áll ellen, bűne ellen veszít.

Vagyis álltál a világosi házban
az előszoba s a nappali között,
egyszerre roggyanó s megkövült lábbal,
amíg csókjával révületbe lökött,
majd fölvezetett a lépcsőn urához,
hol már nem színleltek sértődött közönyt -
sikolt a perc, melyet azóta átkoz
akkori magad, ki végleg elköszönt.

És hiába, hogy akaratod ellen,
tárt suhogással öleltek át végül,
a zuhanást úgy oldva föl a csendben,
miként mezők fölé sólyomnyi ég ül.
A bűn, mikor tagadják, tükröt
proakela, 2017. november 27. hétfő, 11:25
Füst Milán: Hajnal előtt
Füst Milán : Hajnal előtt


A nyírfák kérgében a csend...
S a hű csillag figyel...
Nem halljátok-e hát
A kis csillagok sóhaját?

Nekik már menni kell,
De én még itt maradhatok
S mért is ne tenném?
Sóhajra mindenkor van ok
S minek halnék meg ily korán,
Ha még egy pirkadatot láthatok?
Majd rózsaszín leszek s áradni fog
Szívemből énekem, akár a nagy vizek
S a hold alól a szél
Máris ringatná habjaim, - nem érzitek?

Oh kár fáradnod vélem égi dajka, - lásd
Öreg vagyok
S nem érdemlek már annyi gondozást,
De ott, de ott, az ablakokba' fenn
Kigyúlt a fény, világosság lett hirtelen
S megállitott,
Vaj' mi történik ott?
Már gondolom, - légy gyengéd égi lány,
Ott gyermek született talán...
Oh én öreg csavargó,
lilagondolatok, 2017. november 06. hétfő, 07:27
Szilágyi Domokos
meggyűlölsz.


HAJNAL

A csönd lüktet a félhomályban,
hulló lombokat ringatón,
szépségektől terhesen,
mint ahogyan ver a szívem.
Hajnalodik - a nappal ásít
álom-ittasan, fél-éberen,
akárcsak én; - táguló tüdejébe
szívja a kocsonyásan-remegő ködöket,
s mint az ember szeme,
- ha könnyíthet lelkén,
gondjai kevesbednek -,
lassan tisztul a táj.

Várom, hogy mozduljon a hajnal,
friss lendülettel lépjen
a világosság felé,
a hajnal is vár engem.
Farkasszemet nézünk. Tétovázunk,
biztatgatjuk egymást.
Nehéz az első lépés,
csábító a kába álom.

De aztán mégis: egymásra nevetünk,
s megindulunk vidáman, kéz a kézben,
mint szerelmesek,
hogy huszonnégy órán keresztül
gyűjtsük az erőt és a kedvet,
amellyel holnap -
menusgabor, 2017. november 05. vasárnap, 20:30
Hold Alapkezelő néven folytatja működését a Concorde Alapkezelő
Az alapkezelő eleinte az 1994-ben megalakult Concorde Értékpapír saját alapkezelőjeként folytatta működését, majd a Concorde Alapkezelő és a Concorde Értékpapír szétválását követően világossá vált, hogy a változásokat új névvel is érzékeltetni kellene - mondta el a tájékoztatón a magyarországi alappiac négy "legendás szereplője", Bilibók Botond, Szabó László, Móricz Dániel és Cser Tamás.

Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója szerint amikor 2011-ben megvásárolták az alapkezelő többségi részét, azt gondolták, pár év alatt sikerül elmagyarázni a pénzügyi világ szereplőinek és az ügyfeleknek a két cég szétválását, az eltérő tulajdonosi struktúrát és működést, de ez nem sikerült. A két hasonló nevű, egymással versenyző cég sok félreértésre adott alapot, ezért döntöttek a névváltás mellett.

Világos helyzetet akartak, ezért eldöntötték, az alapkezelő nem használja a korábbi nevet, a Concorde Alapkezelő most már csak a pénzügyi szakma történelméhez tartozik - jelezte Szabó László,
velemenyezd, 2017. október 11. szerda, 20:24
A paksi fekete templom
Mária jelképe. Itt a Nap a férfit jelenti, a Hold az asszonyt és fölöttük középen ott a kereszt.
A fekete a mértékletességet, az eleganciát és a tekintélyt szimbolizálja, utalva a papi öltözék színére is. Jelképezi még a gyászt, és a titokzatosságot is.
Az épület egy ősi jel, az ,,S" forma térbeli elhelyezése. A jel fellelhető Eurázsia számos országában és a kelta szkíta kultúrák területén is. A Kelet-Nyugat irányú alaprajz két szimmetrikus helyzetű S jelből áll.
A két jel, a világosság-sötétség, férfi-nő, nap-hold, valójában a jing-jang dinamikus egyensúlyában álló ellentétet jelenti. Ezért van a tornyon hold és nap, az egyik oldalon a sötétség, a másikon a világosság angyala. Jézus Krisztus szobra középen az oltár fölött áll.
A templom az organikus építészet kitűnő képviselője, mivel minden része természetes anyagból készült.

Bővebben:
sanci81, 2017. október 08. vasárnap, 14:54
Jirí Wolker - Ballada a fűtő szemeiről
dohognak
s tíz munkás karja vasbafogva jár,
hogy szemük fénye elváltozzék s legyen fénysugár.

"Antal, villanytelep fűtője,
tégy a tűzre!"


Antal ma is, mint huszonöt éve már,
a katlanajtót vaslapátjával kinyitja,
a láng vörösen felszisszen, kiszáll, -
ime a tüzes kemence s ifja!
Antal két tűznél edzettebb kezén
egy nagy lapáttal tűzbe száll a szén.
S mivel világosság csak emberből fakad,
szemevilágából is belobban egy darab
s a réti virághoz hasonló kék munkásszemek
vasdrót-erekben szerteúsznak a város felett
s a kávéházban, színházakban, családok meleg
otthonán kigyulnak, fénylenek.


"Elvtársaim, villanytelep munkásai,
oly különös a feleségem,
ha belenézek a szemébe,
sír, hogy átkozott a férje.
Hogy más a szemem,
chillik, 2017. augusztus 13. vasárnap, 05:32
Csokonai Vitéz Mihály Árpád
fundamentális törvények béjönnek.

X. könyv. Árpádnak az Attila várába való menetele, ott és a
Nyúlak szigetében való múlatása. Isteni látás a végzés tükörszobájában,
maradékáról egész a mostani időig.

Itt valami csak méltóságos a magyar nemzetben, mind fogja látni Árpád.

XI. könyv. Pannoniának elfoglalása. Mén Marótnak leánya
iránt Árpádhoz való követsége, az etelközieknek kiverettetése stb.

XII. könyv. Az országnak nagy innepe. A világosi szentegyház
felszentelése, a törvények kihirdettetése, az isteneknek áldása. Itt
a magyarok istene, az ő vitézségükért, megmutatja, hogy a magyarok
első betűjét éjszakon csillagból csinálta ki. A múzsák kérni fogják
a magyarok istenét, hogy engedje meg nékik magyar nyelven énekelni,
de az isten a végzésre haragosan tekintvén, kilencszáz esztendőn
szomorúan nézett keresztűl, a tizediknek pedig elejére elmosolyodott.
A múzsák is szomorúan és némán néztek azokon
kkm, 2017. július 18. kedd, 19:30
1/122
Képek, videók
Bundi kutya a szomszédból
pacsakute
2018. január 05. péntek, 18:26
0 a cipők és a kutya.gif
lovaszmarika
2017. november 19. vasárnap, 21:32
kutya a sírban1102.jpg
maroka
2017. november 02. csütörtök, 11:19
kutya a vízparton1013.jpg
maroka
2017. október 13. péntek, 16:50
A kutya jo nevelo barat t
charlotteani
2017. augusztus 29. kedd, 06:12
A telefonáló kutya
sanci81
2017. augusztus 13. vasárnap, 17:13
A kutya.jpg
charlotteani
2017. július 29. szombat, 23:29
Kinzott kutyák a klinikák
chillik
2017. július 13. csütörtök, 05:22
Kutya a kerítèsn
eva6
2017. július 02. vasárnap, 15:15
0 a kutya család.png
lovaszmarika
2017. június 25. vasárnap, 15:57
Png kutya
eva6
2018. január 21. vasárnap, 17:27
kutya-Pannika tuto.jpg
53ilona
2018. január 20. szombat, 21:39
kutya 2 -Pannika tuto.jpg
53ilona
2018. január 20. szombat, 21:39
kutya1.jpg
durcimarcika
2018. január 19. péntek, 20:42
Kutya sapkában
eva6
2018. január 19. péntek, 19:59
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.