Regisztráció  Belépés
2018. július 23. hétfő | 30. hét | 204. nap | 15:57 | Lenke
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Füst Milán:Hajnal előtt
A nyírfák kérgében a csend...
S a hű csillag figyel...
Nem halljátok-e hát
A kis csillagok sóhaját?

Nekik már menni kell,
De én még itt maradhatok
S mért is ne tenném?
Sóhajra mindenkor van ok
S minek halnék meg ily korán,
Ha még egy pirkadatot láthatok?
Majd rózsaszín leszek s áradni fog
Szívemből énekem, akár a nagy vizek
S a hold alól a szél
Máris ringatná habjaim, - nem érzitek?

Óh kár fáradnod vélem égi dajka, - lásd
Öreg vagyok
S nem érdemlek már annyi gondozást,
De ott, de ott, az ablakokba' fenn
Kigyúlt a fény, világosság lett hirtelen
S megállított,
Vaj' mi történik ott?
Már gondolom, - légy gyengéd égi lány,
Ott gyermek született talán...
Oh én öreg csavargó, látod, hogy sírok.
hilon, 2018. július 20. péntek, 20:20
Füst Milán : Hajnal előtt
Füst Milán : Hajnal előtt


A nyírfák kérgében a csend...
S a hű csillag figyel...
Nem halljátok-e hát
A kis csillagok sóhaját?

Nekik már menni kell,
De én még itt maradhatok
S mért is ne tenném?
Sóhajra mindenkor van ok
S minek halnék meg ily korán,
Ha még egy pirkadatot láthatok?
Majd rózsaszín leszek s áradni fog
Szívemből énekem, akár a nagy vizek
S a hold alól a szél
Máris ringatná habjaim, - nem érzitek?

Oh kár fáradnod vélem égi dajka, - lásd
Öreg vagyok
S nem érdemlek már annyi gondozást,
De ott, de ott, az ablakokba' fenn
Kigyúlt a fény, világosság lett hirtelen
S megállított,
Vaj' mi történik ott?
Már gondolom, - légy gyengéd égi lány,
Ott gyermek született talán...
Oh én öreg csavargó,
lilagondolatok, 2018. július 19. csütörtök, 09:12
Rudolf Steiner - Eleven kölcsönhatás élők és holtak között
ellenszenvet. Ezt a sok lélekben megtalálható érzést szellemi látással meg lehet figyelni. A kutatás
folyamán felteheti az ember azt a kérdést, hogy miért szégyenli a lélek a gyűlöletet, vagy az antipátiát,
hiszen senki másnak még csak nem is jelezte, hogy milyen gyűlölet van benne.

Ha szellemi látó követi a szellemi világokban azt az embert, aki átlépte a halál küszöbét, azután rátekint arra a lélekre, aki itt maradt a földön, akkor kiderül, hogy általában a meghalt lélek nagyon
világosan észleli, világosan érzi a földön élő lélek gyűlöletét, ha szabad ezt a képet használni: a halott
látja a gyűlöletet. A szellemi látó egészen pontosan meg tudja állapítani, hogy a halott látja az ilyen
gyűlöletet. De megfigyelhetjük azt is, hogy hogy az ilyen gyűlölet mit jelent a halottnak. A gyűlölet a
halott szellemi fejlődésében a jó szándék akadálya, és ezt összehasonlíthatjuk a külső, földi cél
elérésének akadályával. A szellemi világban a halott ott találja a gyűlöletet,
eposz, 2018. július 05. csütörtök, 20:13
Erdélyi József
Erdélyi József

Nyári éjfél

Nyári éj. A tele hold világa
ezüstözi a hegy oldalát,
s ragyogtatja lenn a falu végén,
a kápolna fehér homlokát.
A kápolna fehér homlokára
kék árnyékot ejt egy ifjú hárs...
Hajnalig tart ez a látvány, mint egy
másvilági szép találkozás.

Amoda még, egy ház ablakából,
süt a narancssárga lámpafény,
s egy felkelő csillag vívja harcát
a holdfénnyel a hegy tetején.
Az ég, mintha mézzé sűrűsödne,
s az út a kis kápolna előtt,
tejként mintha folyna, folydogálna,
egybemosva teret és időt.

Nincsen óra a toronyban, itt még
tülökkel jár az éjjeliőr.
Tizenkétszer fú most a tülökbe,
s bőg az, mint egy mélabús ökör.
Az utolsó hangot nyújtja, nyújtja,
panaszosan és reménytelen,
mintha választ várna rá a holdból,
e világos nyári éjjelen.
horvathzsoka, 2018. június 14. csütörtök, 08:43
Nincs Cím
életben.
Ezek a honvédhuszárok: Mayer Lajos Zsombolyáról, Tóth Ferenc Székesfehérvárról és Lehoczky István Lőcséről valók voltak.
A szibériai kormányzó a szerencsétleneket azonnal maga elé hívatta s kikérdezte őket:
A legértelmesebb közöttük egy galambfehér aggastyán, aki ekképpen kezdte elbeszélését:
- A szabadságharc kitörésekor Olaszországban voltunk ezredünkkel. Innen küldtek bennünket 1849 tavaszán Magyarországba, ahol az egész ezredünk átpártolt a honvédekhez.
Amikor Világosnál letettük a fegyvert, egy orosz tábornok szemlét tartott ezredünk fölött s kiválogatta a délceg altiszteket és közhuszárokat, ugyanúgy tett még a 2. huszárezred legénységével is.
Összesen 275 embert válogatott ki; köztük két hadnagyot, vagy száz altisztet, míg a többi délceg közvitéz volt.
Aztán beszédet intézett hozzánk, amiből azonban mi egy szót sem értettünk. Majd kozákok fogtak körül bennünket és Nagyváradon, Debrecenen, Tokajon, Kassán és Eperjesen keresztül onnan Tarnówba,
rtkik, 2018. június 09. szombat, 13:54
Szabadban
szoknyáját
Csintalan bokorka vissza, vissza kapja.
Hófehér bokáját, gömbölyű szép karját
Egész a könyékig, le a vízbe mártja -
Úgy piheg a keble, - hogy vajon mit érez (!)
Csak az isten látja.

Csak az isten látja, - meg a juház bojtár
Ki ott a füvön elnyújtózva sütkérez,
Mért piheg a kebel félig takart halma,
Az a dobogó szív, ott belől mit érez.
Tudja ö már jól azt, ismeri már régen
Ha nem mondja is, de megesküdne rája;
Azt kesergi, csendes, hold világos estén
Síró furulyája.

Nem is késik tovább, - megsimitva bajszát,
Tulipántos szűrét nyakába teríti:
A nélkül, hogy szólna - oda lép a lányhoz,
S a bugyogó korsót gyorsan meg meríti.
Derékon karolja, csókot, nyom ajkára
- Elpirul a kis lány, mintha bizony lesnék;
Vállára borulva, azt suttogja, kérdi:
Ugy-e hogy - szeretsz még ?

Megindulnak együtt, majd szét válik utjok.
Az egyik erre visz - amarra a másik.
Ki - szolgált
pircsi09, 2018. június 07. csütörtök, 10:42
Arany János – Az első lopás
ahol megy, ahol megy!
Karimás kalapját a szemére húzta,
Azt gondolja, látszik homlokán a bünjegy
És hogy lesben fekszik kétfelől az utca,
És, amint hevernek a sötétlő házak,
Meg-megriad olykor, mintha mozdulnának.


Megyen öt-hat lépést, ujra visszafordul,
Minden kapuzugban lát valami rémet;
Ha! most jőnek, jőnek: az ajtó csikordul...
Nem, csak a szél lógáz egy sovány kútgémet.
Világos az utca, sötét a sikátor:
Rossz lelkiösméret egyiken se' bátor.

S amint elcsapódnék egy homályos közön,
Ruháját valaki visszarántja hátul,
Szaladna, de nem bír: ijedtében köszön,
Csakhogy szabadulhat a kihajló fátul.
Ne menj tovább Imre! bizony a fa gallya
Nem azért fogott meg, hogy veszted akarja.

De Imre tovább megy, és az utca torkán
Ugy rémlik, utána lopódzott valaki:
Önárnyéka volt az, mert egy felhő sarkán
chillik, 2018. június 07. csütörtök, 04:33
Soós Lajos: Szabadban.
Csintalan bokorka vissza, vissza kapja.
Hófehér bokáját, gömbölyű szép karját
Egész a könyékig, le a vízbe mártja -
Úgy piheg a keble, - hogy vajon mit érez (!)
Csak az isten látja.

Csak az isten látja, - meg a juház bojtár
Ki ott a füvön elnyújtózva sütkérez,
Mért piheg a kebel félig takart halma,
Az a dobogó szív, ott belől mit érez.
Tudja ö már jól azt, ismeri már régen
Ha nem mondja is, de megesküdne rája;
Azt kesergi, csendes, hold világos estén
Síró furulyája.

Nem is késik tovább, - megsimitva bajszát,
Tulipántos szűrét nyakába teríti:
A nélkül, hogy szólna - oda lép a lányhoz,
S a bugyogó korsót gyorsan meg meríti.
Derékon karolja, csókot, nyom ajkára
- Elpirul a kis lány, mintha bizony lesnék;
Vállára borulva, azt suttogja, kérdi:
Ugy-e hogy - szeretsz még ?

Megindulnak együtt, majd szét válik utjok.
Az egyik erre visz - amarra a másik.
Ki -
marcyt, 2018. június 05. kedd, 07:28
Arany János – Katalin
rög,
Teljes, megoszthatatlan, ép,
Szent és hatalmas, mely, mikép


Az, akinek itten nevét
Fölvenni lantom nem meri,
Teremtesz, ölsz - üdv és pokol
Határain uralkodol:
Oh jaj! miért nem vagy... örök?

4
Mint máglya, ég a tele hold
Magas Fátrának ormain;
Nyilt ablakából kihajolt
Szunyog leánya, Katalin.
Előtte fekszik a vidék,
Mint egy bübájos éji kép,
Melynek világos részeit
- Hol a kelő holdnak szelid,
Sugáros fénye terjed el -
Mélységes árnyék váltja fel.
Keletre púpos hegygerinc,
Melynek innenső oldalán
Gyérűlni kezd a vastag árny
S elhagyta immár Budetint;
Délszak felé erdős hegyek
És völgy-odúk sötétlenek,
Felettök a csillagokig
Emelt kőszál uralkodik,
Fehéren - mint felhődarab,
Melyen keresztül néz a nap -
Csucsán Oroszlánkő lebeg,
chillik, 2018. június 05. kedd, 03:26
Keresztény vers- Naphimnusz
Naphimnusz

Mindható, felséges Atyán, hozzád száll a
dicséret, magasztalás, tisztelet és hála.
Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki
Méltó lenne nagy neved kimondani.

Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott,
legfőképpen öreg bátyánk, a Nap:
az égből néz ő le, és tőle világos a nappal,
és ékes, szépséges és tündökletes,
ó, felséges Atyán, mint Te magad!

Dicsérjen Téged, nénénk, a Hold, meg a csillagok,
Te formáltad őket, s mind olyan gyönyörűen ragyog.

Uram, dicsérjen Téged bátyánk, a Szél,
a levegő, meg a felhő, a derűs ég s a vihar.
Te táplálod teremtményeid ezek áldásaival.

Dicsérjen Téged kedves húgunk, a Víz,
aki hasznos, alázatos és tiszta is.

Uram, dicsérjen Téged öcsénk, a Tűz,
vele gyújtasz fényt napszállat után,
szép és félelmetes ő, erős és vidám.

Uram, dicsérjen Téged jóságos Földanyánk,
ki hátán hordoz minket s áldásait árasztja
katalin_53, 2018. június 02. szombat, 11:01
1/125
Képek, videók
Füst Milán Nyilas hava.
katalin_53
2017. november 15. szerda, 10:52
Füst Milán
lilagondolatok
2016. július 24. vasárnap, 07:03
fust_milan_01.jpg
klara50
2011. január 30. vasárnap, 13:48
Füst Milán Csak az érti.j
mester126mari
2010. november 13. szombat, 13:33
Füst Milán
boszormacs
2007. szeptember 22. szombat, 20:06
Nö-kergetö, fényes hazugs
chillik
2016. augusztus 14. vasárnap, 08:16
miért kergeted.jpg
yvett789
2015. január 11. vasárnap, 18:52
vicc kakas és tyuk kerget
kicsoda57
2014. november 23. vasárnap, 23:20
ÁPRILY kERGET AZ ŐSZ.gif
erzsikepuskas
2014. október 18. szombat, 18:31
Miért kergeted.jpg
suzymama43
2014. október 04. szombat, 15:50
Miért kergeted csupán....
maria_kadar_148
2014. február 19. szerda, 16:55
szél kergeti a leveleket
maria_kadar_148
2013. november 28. csütörtök, 23:21
Soha ne kergesd....jpg
pacsakute
2013. július 30. kedd, 13:37
Kártevő kergető növények2
basikele
2013. június 07. péntek, 04:28
Kártevő kergető növények.
basikele
2013. június 07. péntek, 04:28
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.