Regisztráció  Belépés
2018. július 20. péntek | 29. hét | 201. nap | 16:35 | Illés
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az én hazám... (József Atilla után szabadon?)
világban.

Hazugságok halmazával,
Jövőt felélő ábrándokkal
Tombol hamis csillogásban.

2

Pusztít sok új népbetegség:
Depresszió és droghalál,
Allergia, cukorbetegség,
ebola, herpesz és a rák,

Narkománia és kishitűség,
Önpusztító hatalomvágy,
S nem tudhatjuk biztosan még,
Hogy felszabadultunk-e már.

Mert oly kevés az igaz szó.
új uraink a nép nevében
feszítenek a bársonyszékben.

A hatalom birtokában
A nyomor már nem látható,
Már nem fontos a választó.

3.

Nekünk a harc sosem lesz végső.
Létünk mindig a küzdés maga,
Harcunk célja a szebb jövő,
De sokunknak nem jön el soha.

A harc helyett talán végre
Összefogni és dolgozni kéne,
S visszaadni végre a szép,
Alkotó munka becsületét.

Mert hol is a pénz mostanában?
Csak a hamis csillogásban,
Semmiből jött, csinált sztárok

Ripacskodnak
vorosrozsa66, 2018. július 09. hétfő, 19:24
Pozitív idézetek 7
képessé az ember arra, hogy megismerő funkcióit, kapcsolatait és tetteit alsóbbrendű szükségletei ne ,,torzítsák el". Az önmegvalósító ember jellemzői, hogy tárgyilagosan, szubjektív értékeléstől mentesen tudja az embereket és eseményeket észlelni, hogy sok tekintetben független a környezetétől: kevésbé ambivalens, kevésbé szorongó, kevésbé ellenséges, olyan, aki kevésbé igényli az elismerést, a státust és a felé irányuló érzelmeket. A függetlensége ugyanakkor nem közöny, hiszen éppen autonómiája birtokában tud elfogulatlanul és mélyen szeretni és felelősséggel vállalt tiszta kapcsolatokat fenntartani.

ERIKSON, Maslow és mint korábban láttuk, Rogers - fejlődésmodellje egyaránt azt sugallja, hogy a személyiségfejlődésnek van egy szükségszerűen erőteljes ,,én-szolgáló" vonulata. Csak az én kimunkálása (optimális mértékű stabilizálása) és az identitásérzésben való integrálása nyithat utat egy olyan állomás felé, ahol az én meghaladható.

Ha elölről kezdeném a
irmus, 2018. május 28. hétfő, 16:17
Tallóztam
kerültek oda Magyarországról, és ma is magyarnak tartják magukat. Úgy véltem, hogy felkeresése választ adhat a kérdésre, amely bennünket, romániai kisebbségi magyarokat foglalkoztat. Választ adhat a megmaradás módjára egy olyan térségben, ahol immár száz éve folyik az intézményesített beolvasztás. Azzal az eltökélt szándékkal indultam el, hogy gyalog teszek meg minden kilométert, míg végül eljutok Macaröybe (Magyarfalu). Egyrészt a nagy elődök példája sarkalt erre, másfelől a megfelelő tapasztalati anyag birtokában akartam megfejteni a titkot.
- Milyen titokról beszél?
- Arról, hogy mi a titka a megmaradásnak, és mi köt össze bennünket, magyarokat és törököket. Miért örülünk egymásnak, mi fűz össze bennünket, amikor még egymás nyelvét sem beszéljük? Ehhez megfelelő kiindulási pontot kerestem. A legmegfelelőbb hely több okból is Zágon és Csomakőrös volt. Mikes Kelemen hűségére és Kőrösi Sándor kitartó magatartására volt szükségem, hogy hitben megerősödve elinduljak utamon.
- Mikor tette az első
horvathnemagdi, 2018. április 21. szombat, 07:42
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság a terrorváddal őrizetbe vett Szavcsenkót
épületében. Ezzel egy időben közvetlenül a parlament üléstermében gránátokkal és kézi lőfegyverekkel végeztek volna a bent maradt túlélőkkel.

Az ügyészség képviselőjének szavai szerint Szavcsenkóra az ellene felhozott vádak alapján 10-15 év, de akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható.

Szavcsenko azzal védekezett, hogy csak "politikai provokációt" akart végrehajtani. Leszögezte, hogy nem áll szándékában elhagyni az országot.

Ügyvédei kétségbe vonták, hogy a vád képviselőinek birtokában lévő bizonyítékok alátámasztanák az állítást, miszerint Szavcsenko a hatalom megdöntésére készült politikai vezetők meggyilkolásával és terrortámadások végrehajtásával. Védői szerint nem vádolható terrortámadás előkészítésével azért sem, mert az önkényesen kikiáltott szakadár donyecki és luhanszki népköztársaságok hivatalosan nincsenek terrorszervezeteknek minősítve.

Szavcsenko egyebek mellett azt is állította, hogy a vele együttműködő Volodimir Ruban autójában talált fegyverek nem elegendőek
velemenyezd, 2018. március 23. péntek, 19:52
Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene:
ember beszéljen, megértesse magát másokkal. Ezért a csoda eredményét az evangélista így foglalja össze: ,,a néma megszólalt." A megszólalás tehát annak a jele, annak a bizonyítéka, hogy a gonosz távozott az emberből, aki immár érthetően tud beszélni. Némasága korábban bezárta őt saját világába, korlátozta kapcsolattartási lehetőségeit, de ezeket az akadályokat az Úr csodája megszüntette.
A sikeres gyógyítás elgondolkodtatja az embereket, akikben felmerül a kérdés, hogy milyen hatalom birtokában képes Jézus ilyen tettekre? Egyesek azt gondolják, azzal vádolják meg őt, hogy a gonosz lelkek fejedelmével szövetkezve cselekszik. A vád ellentmondásos, hiszen miért segítené a gonosz Jézust abban, hogy az ő hatalmát megtörje, befolyását csökkentse? A gonosz uralkodni akar az emberen, ártani akar neki, meg akarja őt téveszteni. Ezzel szemben Isten az ember javát, boldogságát és üdvösségét akarja.
A bűn és a gonosz elleni küzdelmünk nem hiábavaló. Isten a segítségünkre siet és kegyelmével
maroka, 2018. március 08. csütörtök, 09:56
A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ......
ma azonban közbeékelődik még a farizeusok fellépése, akik azt a vádat fogalmazzák meg, miszerint Jézus az ördögök fejedelmének segítségével, azaz magával a gonosszal szövetkezve képes bizonyos rendkívüli cselekedetekre. Az ,,őrültség" és az ,,ördöggel való együttműködés" vádja nem feltétlenül az időbeni egyezés, hanem a hasonlóság miatt kerülhetett egymás mellé az események folyamatában. A háttérben nyilvánvalóan az húzódik meg, hogy az emberek tudni szeretnék, milyen hatalom birtokában képes Jézus gyógyítani, illetve olyan cselekedeteket véghezvinni, amelyekre ember nem képes. Miközben elcsodálkoztunk Jézus rokonainak értetlenségből fakadó fellépésén, addig a farizeusok megjelenése és negatív ítélete nem okoz számunkra meglepetést, hiszen vádaskodásukkal már korábban is találkoztunk. Az általuk megfogalmazott vád és rágalom gyökeres ellentéte mindannak, amiről korábban meggyőződhettünk. Jézus azt tanítja és azt igazolja csodáival, hogy eljött az Isten országa, ezzel szemben a
maroka, 2018. január 22. hétfő, 10:02
Százszor tíz alkalommal szálltam alá a sötét úton
a Délieknek
nehogy átkom utolérjen titeket.
Emlékezzetek és vigyázzátok
szavam, mert bizton visszatérek
és számonkérem, azt aminek
őrzését rátok bíztam
Igen, az idő és a halál mögül is
visszatérek jutalmazva vagy büntetve
attól függően, hogy bizalmammal
hogyan éltetek.
Nagy volt népem egykor
a mai kicsiny ember képzeletén
felülálló, ismerte a régi tudást;
a távolit a szív végtelenségében
kutatta.
Ez a tudás a föld ifjainak birtokában volt
Bölcsek voltunk a Fény Gyermekeinek
bölcsessége által, kik köztünk lakoztak.
Erősek voltunk az örök tűztől származó
hatalom által.
És ezek között, az emberek legnagyobb
gyermekei között élt apám Thotmész
a Nagy Templom őrzője,
ki közvetített a templomban lakozó
Fény Gyermekei és a tíz szigeten élő atlantiszi nép között.
Ő volt a szócső, a Három utáni,
Unal lakója, aki a Királyokhoz
alázatosságot ébresztő hangon szólt.

I.
sz719eszter, 2017. október 07. szombat, 03:12
Aradi vértanúk emlékére!
legendás Klapka tábornok így emlékezett vissza erre a csatára: "...Damjanics is támadást intéz a balszárnyon Wysocki osztályával. A Leiningen és Kiss Pál dandárok, hasonlókép rohamoszlopokba sorakozva, támogatják Kazinczyt s rövid ellenállás után a város belsejébe nyomják vissza az ellenséget. Itt azonban egy dühös utcai harc fejlődék ki. (...) De a vitéz honvédek még vitézebb parancsnokaiktól vezényelve, rendíthetetlenek, lépésről lépésre tolakodnak előre a gyilkos harcban. Wysocki és Kazinczy osztályai birtokában vannak a lángoktól s holtaktól és sebesektől elborított városnak." A sikeres tavaszi hadjárat után Kossuth Lajos megszavaztatja a Habsburg-ház trónfosztását, és elfogadtatja a Függetlenségi nyilatkozatot 1849 áprilisában.

Kazinczy Lajos, a tizenötödik aradi vértanú


Elítélte a trónfosztást

Kazinczy Lajos, aki életét sem féltve harcolt a
lilagondolatok, 2017. október 06. péntek, 07:30
Szent László
történeti nagyság kritériumai. A nagy ember azáltal lesz a történelem nagy alakjává, ha működése a felállítandó kritériumoknak, feltételeknek megfelel. Ilyen szükséges feltételek koruk szellemének megértése, a korszerű haladás követelményeinek helyes felismerése és az adott viszonyok teljes kihasználása. Az emberiség mindig halad. Az emberi élet megnyilvánulásai, a társadalmi, jogi, gazdasági felfogások folytonosan változnak és fejlődnek. Egy ember - bármily nagy hatalom vagy tehetség legyen is birtokában - a kor áramlataival szembehelyezkedve csak káros történeti szerephez juthat. Viszont megértve a kor szellemét s a megfelelő haladás kívánalmait, mélyreható változásokat idézhet elő az emberiség vagy egy nemzet történetében. A közfelfogás többnyire megfelel a korszellemnek, de azért korszellem és közfelfogás nem azonos fogalmak. A nagyság gyakorta éppen abban nyilvánul, hogyha valaki a kortársaktól meg nem értve ismeri fel kora követelményeit. A történelem nagy reformátorai nem mindig
menusgabor, 2017. június 27. kedd, 21:00
Cseri Kálmán - ERŐ ÁRAD KI BELŐLE
útközben, és ezt kérdezte: ki érintette a ruhámat? Egy sokaságban ezt nehéz megállapítani, de ő érezte, hogy erő áradt ki belőle. Kiderült, hogy egy gyógyíthatatlanul beteg asszony ért hozzá azzal a hittel, hogy így meggyógyul. S úgy is történt.

Közben azonban a kislány meghalt, Jézus nem zavartatta magát, szerinte nem halt meg, csak alszik. Volt, aki sírt, volt, aki emiatt kinevette Jézust. Ő pedig feltámasztotta a halott leányt.

Bármerre járt, ez a mennyei erő áradt belőle. Ennek birtokában ura maradt minden helyzetnek, semmitől nem jött zavarba, minden nyomorúságra készen volt nála a megoldás. Egyszerűen igaznak bizonyult az, hogy isteni teljhatalmával neki minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Neki mindegy volt, hogy egy alvó gyermeket kell felébreszteni, vagy a halálból kell visszahozni valakit az életbe. Mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön.

De ki tapasztalhatta meg ezt az erőáradást? Aki komolyan vette, hogy Jézus az, akinek mondta
ronix, 2017. június 11. vasárnap, 19:35
I. Smaragdtábla: Az Atlantiszi Thoth Története
Délieknek
nehogy átkom utolérjen titeket.
Emlékezzetek és vigyázzátok
szavam, mert bizton visszatérek
és számonkérem, azt aminek
őrzését rátok bíztam
Igen, az idő és a halál mögül is
visszatérek jutalmazva vagy büntetve
attól függően, hogy bizalmammal
hogyan éltetek.
Nagy volt népem egykor
a mai kicsiny ember képzeletén
felülálló, ismerte a régi tudást;
a távolit a szív végtelenségében
kutatta.
Ez a tudás a föld ifjainak birtokában volt
Bölcsek voltunk a Fény Gyermekeinek
bölcsessége által, kik köztünk lakoztak.
Erősek voltunk az örök tűztől származó
hatalom által.
És ezek között, az emberek legnagyobb
gyermekei között élt apám Thotmész
a Nagy Templom őrzője,
ki közvetített a templomban lakozó
Fény Gyermekei és a tíz szigeten élő atlantiszi nép között.
Ő volt a szócső, a Három utáni,
Unal lakója, aki a Királyokhoz
alázatosságot ébresztő hangon szólt.

A
eposz, 2017. június 11. vasárnap, 01:21
1/37
Képek, videók
József atilla Barátság.jp
drkerekesmaria
2010. április 17. szombat, 14:21
jozsef atilla halalos sze
marisza
2009. május 02. szombat, 21:33
A hatalom birtokában.gif
pacsakute
2012. október 13. szombat, 19:49
engem sosem.jpg
sz719eszter
2018. március 15. csütörtök, 14:10
sosem ....jpg
dnemethk
2017. december 28. csütörtök, 21:15
Sosem adom fel.jpg
pacsakute
2017. november 28. kedd, 22:07
ki sosem tud szeretni.gif
nagyika67
2017. október 07. szombat, 18:58
Sosem adom fel fb.jpg
pacsakute
2017. szeptember 02. szombat, 22:49
Sosem fordítunk hátat nek
katalin_53
2017. július 04. kedd, 21:27
sosem.jpg
sznejuci
2016. november 02. szerda, 16:17
Sosem szunik meg...
borigit
2016. november 01. kedd, 13:15
Sosem hal meg az aki az e
irmus
2016. október 30. vasárnap, 12:18
A szeretet sosem adja fel
katalin_53
2016. szeptember 22. csütörtök, 21:33
Sosem tudtam eddig.png
gabfe
2015. október 16. péntek, 20:11
Címkék
szív végtelenségében, nagy elődök, függetlensége ugyanakkor, emberi élet, gyógyíthatatlanul beteg, közfelfogás többnyire, megmaradás módjára, szükségszerűen erőteljes, hatalom megdöntésére, embereknek lehetetlen, tizenötödik aradi, emberiség vagy, Kiss Pál, önmegvalósító ember, gyilkos harcban, korszerű haladás,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.