Regisztráció  Belépés
2018. január 21. vasárnap | 3. hét | 21. nap | 23:37 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Csodás téli hajnal
Hirth Éva:

Csodás téli hajnal...

Már rálehelt a tél a harmatra,
száraz fűszálakra dér költözött,
az avar töredezett lett hajnalra,
minden fehér ruhába öltözött.

Zúzmara csilingel a bokrokon,
félve hull földre, mikor megrázom,
a sár is megfagyott az utakon,
ébredezik a nap, már úgy várom.

Elbújik a köd a nagy fák között,
olyan halovány a templom tornya,
éjjel a szél leveleket söpört,
egy halomban van,mint a szénaboglya.

A nap most kitör a felhők mögül,
aranyszínben táncol az egész világ,
sugara a köd tetejére ül,
az ablakról ,eltűnik a jégvirág.
aranyoslila, 2018. január 21. vasárnap, 21:24
Kosztolányi Dezső
Kosztolányi Dezső

Vigyázz

Vigyázz.
Ez a nagy pillanat.
Egy ember jön feléd, bemutatkozik,
már tárja kezét, most lát legelőször,
rád néz,
és elviszi majd az arcod, a hangod
s őrzi.

Lélek csak az ember a többi
emberek lelkében,
törékeny gondolatokból faragott,
száztitkú, halovány emlék,
mely néha a fellegekig magasul.
Légy méltó e testvér
áhitatos várakozására
s remegjen által a tudat,
hogy most történhet valami,
ami még nem volt,
mióta áll a világ
s Isten kezében se reszketett úgy
sáranyagod, mint most
az ő kezében,
ki megteremt igazán,
fényből, szeretetből,
Ő, a te rokonod,
Ő, a te Urad, Istened.

Nézz rá,
büszkén s alázatosan is,
mint aki megszületett és aki meghal.
Ne félj.
Röpítsd feléje a te életed
s egyedülvalóságod, mely neki
oly idegen,
hogy beleborzong
és megért.
Légy őszinte, tiszta,
horvathzsoka, 2018. január 19. péntek, 09:09
Várnai Zseni: Rózsa
Várnai Zseni:

Rózsa

Rózsa vagyok, rózsa,
szerelem virága,
vadrózsából lettem
kertek rózsaszála,
sziromruhám, kelyhem
illatárját szórja,
de tüskés az ágam,
le ne téphess róla,
le ne téphess róla!

Rózsa ha nem volna,
talán nyár se volna,
pille nem csapongna,
madár se dalolna!

Égő piros rózsa,
rózsaszínű rózsa,
hófehér, halovány,
sárga tearózsa.
Ahányféle rózsa,
mind a világ szépe,
annyifélék vagyunk,
mint a világ népe,
mint a világ népe!

Rózsa ha nem volna,
talán nyár se volna,
pille nem csapongna,
madár se
kkm, 2018. január 19. péntek, 07:10
Szent Margit - Margitsziget
látott; oly sok ifjat várt hiába haza édesanyja, kit a titkos bűbáj a Margitszigetre csalt, s annyiszor látni fő nélküli testeket úszni a Dunán alá, a szép fiatal arcú fők a Margitsziget ormán vannak hegyes karókba tűzve.
****************************************************************** **********************************************
- Gyurkovics Tibor: Margitsziget (részlet)
Addig sétálunk lassan kedvesem
fölényesen a Margitszigeten

Annyi polgár pap kurva idióta
sétál halovány szűz szent Margit óta
e kiterjedt folyamközi magányon
hogy elfedné e szigetet a lábnyom

Mi csak egy pár vagyunk Ne szoríts annyira!
Nemcsak kettőnk szívében van hiba
****************************************************************** **********************************************
- Ady Endre: A Duna vallomása (részlet)
Megloptam a vén Iszter titkait,
Titkait az árnyas Dunának.
Magyar földön ravasz a vén kujon,
Hisz látott ő búsabb csodákat.
maroka, 2018. január 18. csütörtök, 09:22
Weöres Sándor: Alkonyi felhők
Weöres Sándor:
Alkonyi felhők

Szállnak az alkonyi felhők,
mint halovány hajú lányok,
tűz-színű csillag az ékük,
libben a fátyol utánok.

Mennyei őzre vadásznak,
nincs nyoma égi vadaknak.
Lassan a hegyre hanyatló
Hold poharába zokognak.
skorpiolilike, 2018. január 16. kedd, 14:36
József Attila
József Attila

Gyöngy

Gyöngy a csillag, ugy ragyog,
gyöngyszilánkokként potyog,
mint a szöllő, fürtösen,
s mint a vizcsepp, hűvösen.

Halovány bár a göröngy,
ő is csámpás barna gyöngy;
a barázdák fölfüzik,
a bús földet diszitik.

Kezed csillag énnekem,
gyenge csillag fejemen.
Vaskos göröngy a kezem,
ott porlad a sziveden.

Göröngy, göröngy, elporlik,
gyenge csillag lehullik,
s egy gyöngy lesz az ég megint,
egybefogva szíveink.
horvathzsoka, 2018. január 13. szombat, 00:07
M. Kornis Aranka: Perdita.
ürmös kehely,
Megállitá a chérub büszke karja:
>Ha mondom vissza, nincs számodra hely !<

S a sziklakemény, aranykulcsos Péter
Fölemelé zord sustorgó szavát:
>A poklokra vagy kárhoztatva régen,
Beszennyezéd az égi trónt magát!<

Mikor bús átkát bevégezte Péter,
Fény- surrant át az égbolt peremén,
Egy glóriás férfi jelent meg éppen
A menny sugaras csillagküszöbén.

Templomi oltár homloka hajtása,
A szeme fényes, arcza halovány,
Kezejárása bűnök tisztulása:
S lehullt előtte térdre a leány.

A sápadt férfi hószin köntösébe,
Mely tiszta mint egy összeszőtt ima,
Bepólyázta a lány bús fejét s becézve
Megkondult rezgő, kristályos szava:

>Nekem a te keserű könnyed édes,
Mártiromságod egy-testvér velem,
De, hogy itt tartsalak, hatalmam véges -
Menj hát bűnhődni tűzben gyermekem.

Mióta végigjártam a keresztet
Szunnyadnak a vad, durva ösztönök,
marcyt, 2018. január 12. péntek, 09:17
Kosztolányi Dezső - Kabaré nagyhete
vagyunk.
Véres szemünk tunyán kibámul,
valaki jő az éjszakábul
s megrezzen elpetyhüdt agyunk.

Sötéten ég a gyertya lángja,
nyüzsögnek a kísértetek,
és reggel három óra tájba
elpattan a bús éji lámpa,
s a tarka kárpit megreped.


Zsolozsma lesz a bűnös ajkon
a céda, trágár ária.
A hősnő egy trikós szerepben,
kuszált, kisírt arccal berebben
mint egy halovány Mária.

Síró bohócok átkozódva
morzsolják a litániát;
bűnök fekete olvasóján
imádkozik pár kacagó lány,
hajukba vézna lápvirág.


Az ócska színpad összezendül,
és mennydörög a borzalom.
Tusakvó árnyak közt remegve
a Megfeszített kín-keresztje
tünik fel a sápadt falon.

Mi meg részeg kurjantozással
a padlaton hanyatt esünk. -
S
chillik, 2018. január 08. hétfő, 05:41
Kosztolányi Dezső - Szellők zenéje
Kosztolányi Dezső - Szellők zenéje

Szellők kísérnek mostanában engem,
szellők szavára száll az alkonyat.
Szellők zenélnek, túlvilági hárfák,
szellők nevetnek ezüst éjszakán át,
s csiklandva fricskázzák az arcomat.
Honnan repülnek? A hajam kibontják,
hozzám tipegnek észrevétlenül,
s egyszerre lelkem egy fekete, halvány
szerelmes arcú szellőlányka karján
száll, száll, tovább repül.

Mind pajkosak, betyárok és enyelgők,
kitépik a párnát fejem alól.
Nyakamba fújva rántják ingemet le,
szikrát, tüzes port hintenek szemembe,
s kacagnak, hogyha könnyem árja foly.


A messzeségbe, szellők tengerére
űz olykor egy ravaszdi szélkalóz,
és hogyha jázminos az este s holdas,
egy széltündérke űl könyvemhez - olvas -
s halkan tovább lapoz.

Minden helyütt szél, szél, szelek zenéje,
lágy, altató,
chillik, 2018. január 08. hétfő, 05:38
Kosztolányi Dezső - Zongora-dal
Kosztolányi Dezső - Zongora-dal

Óh, zongora, te néma zongora,
ébredj a csendes, alvó lány-szobán,
dallal, holdfénnyel keltsd fel őt szelíden,
és mondd el, hogy az én szomoru szívem
s holdfényes arcom érte halovány.
ébredj a csendes, alvó lány-szobán.


Ó, zongora, te síró zongora,
ha a szobákba' már mind alszanak,
riaszd fel őt, hogy mindig ott lebegjen
az én komor, éjfélsötét szerelmem,
és lássa sápadt, vézna árnyamat,
ha a szobákba' már mind alszanak.

Ó, zongora, te zengő zongora,
süvölts az éjbe, lelkem hangszere,
és háborogjon vészesen, mogorván
lelkedben a pihenő zene-orkán,
tengermorajjal, csókokkal tele
süvölts az éjbe, lelkem hangszere.


Ó, zongora, te dörgő zongora,
tüzes szerelmek gyötrő
chillik, 2018. január 08. hétfő, 05:35
Enyém az alkony...
Juhász Gyula:

Enyém az alkony...

Enyém az alkony. Kihunyó sugára,
Téveteg, halovány árnya enyém.
A rózsaszínű pirkadás világát
Szegény elfáradt, meg nem értem én.

Enyém az alkony. Reám veti leplét
S nagy bánatommal egymagamra hagy.
...Úgy bánt a hajnalhasadás az égen,
A bíboros, a királyi arany!

Enyém az alkony! Hadd vesse világát
A támadó nap arra, aki kél,
Én álmodozzam csak elaluvóban
A lehunyó nap gyér tüzeinél!
aranyoslila, 2018. január 07. vasárnap, 14:54
Pilinszky János
éjszaka
könnyek és sóhajok sora.

Ekkor fut fel a lobogó,
hirdeti kürtjel, messze zengő,
röpiti hírét szerteszét,
hogy gyermeket szült a királynő.
Hallhatják földek és egek:
királyi gyermek született,
utóda a királyi trónnak!
Trombita szól, dobok dobolnak.

Lobognak fejedelmi gyertyák,
kigyúl a fényes gyertyasor;
ezernyi gyertya lepke-lángja
lobog a díszes asztalon.
Jobb oldalán király-urának,
sátorában a ragyogásnak,
sír a halovány kismama.
Könnyein átsüt mosolya.

Soha ily csöndes örömöt!
Soha ily édes boldogságot!
De lélegzete is eláll,
maga körül a vigasságot,
már nem látja a fényes termet,
kioltja egy roppant lehellet:
feje fölött, a tág magasban,
lágyan suhogó zajokat hall.

Madarak őszi vonulása!
Megindult szárnyas áradat!
Hivják igyekvő szárnycsapások,
hallja a hivó hangokat!
Vándor egek és kóbor felhők
hivják magukkal a
horvathzsoka, 2018. január 07. vasárnap, 11:47
1/305
Képek, videók
Hirth Éva 1
taltos1
2015. október 11. vasárnap, 22:41
Kislány az avarvan
eva6
2017. november 28. kedd, 14:49
Cica az avarban
eva6
2017. november 16. csütörtök, 09:34
Gyerekek az avarban
eva6
2017. november 05. vasárnap, 12:44
Sünike az avarban
eva6
2017. október 26. csütörtök, 15:46
cica az avarban
eva6
2017. október 07. szombat, 11:40
Avarban.jpg
chillik
2017. július 24. hétfő, 05:29
avarban
orsi1
2017. április 09. vasárnap, 08:33
96. Avar közt.bmp
marcyt
2016. december 27. kedd, 15:33
Avarban 01.jpg
chillik
2016. december 14. szerda, 16:42
Avarban 02.jpg
chillik
2016. december 14. szerda, 16:41
Kislány az avarban
eva6
2016. november 13. vasárnap, 12:01
a templom tornya
borigit
2015. szeptember 03. csütörtök, 14:56
A templom két Tornya.jpg
farkas1945
2010. november 17. szerda, 16:26
A Mária templom tornyában
reper
2010. augusztus 21. szombat, 20:12
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.