Regisztráció  Belépés
2017. június 25. vasárnap | 25. hét | 176. nap | 22:42 | Vilmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ezen a világon nincs...
ne!Ki csalódott mindenben,

bármiben, mi történt vele,

ne adja könnyen magát,

vágjon ismételten bele!Nem szabad a reményt

a halványat sem feladni,

mindig tiszta érzésekkel

szívből kell előre haladni!Hiszen nem az a gyenge

ki változtatásokra képes,

túllép bármin, olyasmin,

mely számára igen rémes.Nem! A gyenge elpusztul,

csupán az erős győzhet!

Igazán értelmes dolgokat,

újításokat, terveket szőhet.Ne add fel! Nézz magadba!

Gondolkodj, remélj és élj!

Bízz magadban, küzdj jól,

a kudarctól pedig sose
kkm, 2017. június 19. hétfő, 13:41
Bujdosó Ágnes: Apám emlékére
viháncot.
Ökölharcnál
elsirattta a gyengét,
megvetette a becstelen kelepcét.
Szennyes kézzel
itt kenyeret ki szeghet?
Gyilkos apa
ártatlan magot vethet?
S a gyermekek ...
lesz-e, ki érint érintetlen,
egészséges
marad e bűntömegben?
A tisztesség
kolonc az ember hátán.
Romlott húsért
vagyont ígér a sátán.

Apa kutat,
honnan sarjadt ki minden?
Víni gyenge.
Támasza egy: az Isten.
Tőle várja,
esengi a jó választ:
elpusztulunk,
vagy új vízözön áraszt?
Alázattal
vállalja vétkek vádját,
mit idegen
hatalom büszkén hág át.
Árfolyamot
vesztett sok régi érték
boldog jövőnk
hitvánnyal elcserélték.

E rettegést
szegény, ki nem heverte,
ekkor halt meg
jövőt pásztázó lelke.

Ma már én is
csak a holnaptól félek
egyre jobban
és fél lélekkel élek.
Sok éjen át
kezét kezemben tartva,
buzgón
marcyt, 2017. június 13. kedd, 06:02
Szép írások
A rózsa és a skorpió

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer valahol a távoli Afrikában
egy poros karaván út, melyen gyakran megfordultak kereskedők, utazók.

Egy szép napon török kereskedők szállítottak rózsatöveket,
de váratlanul homokvihar támadt rájuk, s a megriadt tevék szanaszét szaladtak,
szétszórva értékes terhüket.

Minden rózsatő elpusztult; kiszáradt a forró napon.

Csak egy kis gyenge tövecske sodródott a széllel, míg végül elakadt egy oázis közelében.
Mélyen befúródott a homokba és mivel itt nedves volt a talaj, sikerült megkapaszkodnia.

Három nap és három éjjel kellett ahhoz, hogy kipihenje a borzalmas utazást,
s a negyedik nap végre újra érezte az élet lüktetését sejtjeiben.

Mohón szívta fel a nedvességet a talajból, szára kiegyenesedett, levelei kisimultak
és bimbója újra élénk vörös színben pompázott.
Pár nap múlva a bimbó kipattant és megszületett a sivatag első rózsája.
kirscha, 2017. június 08. csütörtök, 12:11
A Bolsevizmus, mint a Gonosz beavatási princípiuma
hangjának otthona található, ebben képződik az egyedüli erő, amelyből az individuális morál és a személyes felelősség a világban lévő dolgok iránti szeretettel összekapcsolódhat. Ez az a hely, ahol az énnek, az emberben levő szellem-énnek a feladata a lélek vezetése. A léleknek ilyen szellemmel teli és önálló vezetését, ahol a gondolkodás és a cselekvés emberhez méltóan össze van kötve, Rudolf Steiner a tudati lélekben való életnek nevezi. A bolsevizmus beavatása azonban oda vezet, hogy az emberi közép elpusztul, és ennek következtében énje nem tud kifejleszteni emberhez méltó gondolkodást és cselekvést.

Krisztus, mint az énben lévő isteni hang

A Gondisapuri Akadémia a tudati lélek tévútra vezetését akarta elérni az emberiség fejlődésében. A bolsevista beavatás borzalmas módon bizonyította, hogyan lehet megakadályozni a tudati lélek fejlődését, és hogyan lehet annak erőit a gonosz, az apokaliptikus gonosz szolgálatába állítani. Az ilyen démonizált lélekben az emberi én nem tudja tovább
eposz, 2017. május 22. hétfő, 17:27
A Júdát leigázó Babilónia
A JÚDÁT LEIGÁZÓ BABILÓNIA * 2KIRÁLYOK 22-25

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2KIRÁLYOK 22 ÉS 25

ÖSSZEFOGLALÁS * Júda történetének talán legnagyszerűbb királyát, Ezékiást a valószínűleg legborzasztóbb király, Manassé követte. Manassé ötvenöt éves rémuralma felfoghatatlan lelkiállapotba juttatta a népet, amelyből sohasem állt helyre egészen. Még az istenfélő Jósiás király is gyengének mutatkozott, hogy a nép életében jelenlévő ördögi folyamatot a visszájára fordítsa, bár a szentségért folytatott küzdelme néhány évtizeddel elhalasztotta az elkerülhetetlent. Jósiás halálát követően tovább már nem lehetett elkerülni Júda bálványimádásának és kicsapongásának hosszú távú következményeit. Nebukadneccár személyében és Babilónia seregeinek képében Isten ítéletének sötét fellege borította el a népet. Júda, mivel nem volt hajlandó tanulni északi testvére, Izráel példájából, átélte ugyanazokat a csapásokat: halál, pusztulás, száműzetés és elhurcolás az új ,,otthonba".

22.Fejezet: Isten
kalmanpiroska, 2017. április 14. péntek, 07:49
Mézadatbankot javasolnak a méhészek a hamisítványok visszaszorítása érdekében
A szervezet vezetője kifejtette, hamisnak tekinthető minden olyan méz, amit nem méhek gyűjtöttek vagy amiből az emberi beavatkozás bármit elvett. Ezek a termékek a valódi méznél gyengébb minőségűek, de mivel nem károsak az egészségre, az Európai Unió sokáig nem foglalkozott megfelelő szinten a problémával. Hozzátette, általában nem az európai mézzel van probléma, a hamisítványokat többnyire az évi 200-250 ezer tonnányi, EU-n kívülről behozott készítmény között találják.

A szakértő szerint a legtöbb problémát az import 60 százalékát adó ázsiai termékek okozzák, amiket méz és hamisítványok összekeverésével készítenek és rendkívül olcsón, kilogrammonként 1,5-2 euróért árulnak. A kifogásolt termékek visszaszorításához a vizsgálatok folytatására, az import méz fokozott ellenőrzésére és egy olyan mézadatbank létrehozására volna szükség, amely nyilvántartaná a valódi mézek pontos összetételét, és amelyik készítmény nem ilyen, arról tudható, hogy hamisítvány, és nem kerülhetne forgalomba - mondta Bross
velemenyezd, 2017. március 10. péntek, 11:22
Araay János : Abajusz
Arany János - A BAJUSZ

Volt egy falu - nem tudom, hol,
Abba' lakott - mondjam-é, ki?
Se bajusza,
Se szakálla,
Egy szőrszála
Sem volt néki;
Annálfogva helységében
Nem is hítták egyéb néven:
Kopasz-szájú Szűcs György bátya;
E volt az ő titulája.
No mert (közbe legyen mondva)
Azt az egyet meg kell adni,
Hogy a Szűcs György falujában
Könnyű volt eligazodni:
Mivel ottan minden ember
Névhez jutott olcsó szerrel
Azon felűl, mit az apja
Adott neki, meg a papja.
Nem tudom, ha más vidéken
Megvan-é e szép szokás,
Nem tudom; de nagy kár lenne,
Ha divatból úgy kimenne,
Mint például - hogy többet ne
Mondjak... a káromkodás!
Egyébiránt Szűcs György gazda
Semmit is el nem mulaszta,
Hogy bajuszát megnövelje,
Meglévén... a puszta helye. -
Kente, fente ő azt írral,
Kígyóhájjal, medvezsírral,
Ebkaporral, kutyatéjjel;
erzsikepuskas, 2017. március 07. kedd, 11:14
Arany János: A bajusz
,,Bajusza lesz Szűcs Györgynek,
Igen biz a, szegénynek.".
S míg a ponyvát sietősen
Jó erősen
Apró szeggel odaszegzi,
A cigányhad ujra kezdi:
,,Bajusza van Szűcs Györgynek,
Ne irígyeld szegénynek!"
Ezalatt a pénzes bögre
Búcsujárni ment örökre,
Követé a füstös oldal,
A szalonna, meg a sódar,
Az ágynémü, fehérnémü,
A vasféle, meg a rézmű.
Szóval, ami könnyen mozdult,
Lába kelvén, mind elpusztult,
Mert a gazda - ;tiktak, tiktak" -
Nem hallá, hogy zárat nyitnak.
Meddig űle György a kádban
Lepedővel leszögezve,
Nincs megirva krónikámban.
Csak annyi van följegyezve,
Hogy mihelyt abból kilépe,
Tükröt vévén a kezébe,
Hogy bajuszát felsodorja:
Nem tehette, mert nincsen mit!
Mert bajusza nem nőtt semmit,
De igen a füle s orra!
(1854.)
erzsikepuskas, 2017. március 07. kedd, 11:10
Február 5. VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP
igéje. [...] Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak." (Lk 8,11.13)

Megtörtént a magvetés. A sekély talajban kikelt a mag, ám gyenge gyökere nem tudott mélyre hatolni, a szikla ezt megakadályozta. Nedvesség sem igen akadt, az is mélyen beszivárgott a kövek között, vagy elpárolgott a szikrázó napsütésben. S a kis növényt éppen az éltető napsütés szárította ki. Elpusztult, termést nem hozott.

A különböző "talaj" a különböző emberi szív. A sziklás talaj a könnyen lelkesedő, mindent vállaló és gyorsan lecsillapodó embert példázza. Azt, aki "örömmel fogadja az igét", helyesel és lelkesedik. Mindenben igazat ad az Istennek. Ígéreteket fogalmaz meg, másokat is szolgálatok vállalásra buzdít. Ám lelkesedése csak szalmaláng, alig lobban fel, máris hamvába hull. Kitartása nincs. A legkisebb megpróbáltatás alatt könnyen-gyorsan mindent elfelejt, Isten szavát éppúgy,
ronix, 2017. február 05. vasárnap, 17:51
A Dingó
A juhnyájak "hóhéra" s ezért a farmerek kíméletlenül pusztítják, ahol érik. Életmódja a farkaséhoz hasonló, de gyávább, s értelmi képességei is fejletlenebbek az ordasénál. A fiatal dingó nagyon kedves jószág, ám felnőve bizalmatlanná, harapóssá, rendkívül önállóvá válik, ragadozó természete minduntalan kitör belőle, ezért kutyakénti tartása semmiképpen nem ajánlott. Az idős és gyenge állatokat távol tartják a táplálékforrástól és a víztől, ezek rövid időn belül kiéheznek és elpusztulnak.

Falkában a dingók problémamegoldási stratégiája a farkashoz hasonló, azonban ha egy ember valamire rámutat a dingó a kutyához hasonlóan megérti a mozdulatot. Ausztrál kutatók megfigyelése szerint a fogságban tartott dingók képesek eszközhasználatra. Egy megfigyelés szerint magasan levő
schuro, 2017. február 04. szombat, 21:25
Asszony a karosszékben
szennyes
vízbe tapadva pörgök örökkön, jajgató
szélnek tárva karjaimat: a Zavar kavicsait s éles
homokját röpítem magamból, s megsebzem akaratlan
kedveseim szívét. Ő, hányszor felépítettem már
karcsú váraimat!. . . De váram is homok volt s az első
bolond szél fölborított : elvetve bennem az
új Zavart. Kínzó Angyalom, ki ért meg
engem? Értelmetlen vagyok s e lelkem
homályos; az emberek érzik: és nem szeret
senki! Hányszor könyörögtem: ne hagyjanak
magamra! elpusztulok süllyedő lelkem
hínáraiban! Világos szavuk kiűzné tán
álmaimból a boglyas lidérceket. De
nem é r t e n e k e n g e m. Oktalan jajom már
únják. S bosszús arcukat elfordítják tőlem
a tiszta ég felé.

XII.

Szűk csontvázba lehelt engem az Isten!
Szűk húsba csavart, szűk bőrbe bújtatott.
Szűk inak, szűk idegek, szűk erek feszítenek:
eleven börtönömben fulladok.

Minden fojtogat engem! fojt a ruha és
fojt a
menusgabor, 2017. január 27. péntek, 20:45
A fagy nemcsak kárt okozhat a mezőgazdaságban, a hidegnek jótékony hatása is lehet
napon keresztül - tartó mínusz 15 Celsius fok alatti hőmérséklet okoz.

A szántóföldi növénykultúrákat elsősorban a felfagyás veszélyezteti. Ezt akkor tapasztalhatják a gazdák, ha a nedves telek alatt az enyhe és a keményen hideg napok hirtelen változnak például az őszi gabonavetésnél. A hótakaró nélküli nagyon hideg teleken a gabonafélék kifagyhatnak. Kifagyáskor a növény sejtnedvei lehűlnek, jégkristályok képződnek bennük, majd a sejteket a jégkristályok növekedésükkel szétfeszítik és a növény elpusztulhat.

A tapasztalatok szerint az idei téli és legfőképpen az eddigi januári időjárás nagyságrendekkel hidegebb az utóbbi pár év teleinél. Az ország legnagyobb részén esett a hó, így vannak területek, ahol összefüggő hóréteg is kialakult, de sok helyen a viharos szél elfújta és elhordta a vetésekről a havat. A nem összefüggő hó miatt az őszi kalászosok és a repce sok helyen védtelenek maradtak a nagy hideggel szemben.

Az elmúlt időszak tartósan alacsony hőmérsékletének hatására a gabonavetések
velemenyezd, 2017. január 17. kedd, 16:02
1/67
Képek, videók
Nincs a világon
fdckutyaiskola
2015. október 10. szombat, 20:16
e világon semmi nincs.jpg
yvett789
2015. január 13. kedd, 16:44
Nincs a világon....jpg
pacsakute
2013. május 17. péntek, 19:52
1.A világon nincs más....
anci-ani
2012. október 20. szombat, 23:56
Nincs a vilagon.gif
lyzbet3
2012. június 08. péntek, 09:14
E világon nincs más....
lyceum
2012. március 03. szombat, 20:52
Nincs a világon olyan.jpg
mester126mari
2011. április 27. szerda, 16:59
Nincs szebb a világon....
bodajne
2010. október 25. hétfő, 19:46
a világon nincs más
jakabgasparne
2009. március 07. szombat, 09:26
e világon nincs más,...
jakabgasparne
2009. február 02. hétfő, 05:50
Nincs szebb a világon....
dnemethk
2008. június 17. kedd, 14:53
Véletlenül elpusztult
feherbika
2009. augusztus 12. szerda, 08:15
elpusztult elefántbébi s
riszteri
2007. május 02. szerda, 10:31
Elpusztult fügefa gyökérd
bobci
2007. április 03. kedd, 20:19
elpusztult elefántbébi s
zaky5
2007. március 14. szerda, 16:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.