Regisztráció  Belépés
2018. július 21. szombat | 29. hét | 202. nap | 15:10 | Dániel, Daniella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Lehoczky János: A vizek fohásza
kertjeidre.
Ott búvom édes gyümölcseidben,
a nádasok illatában rejtezem,
barlangok mélyén, erdők rejtekén,
sziklák között, csúcsok fölött,
posványban, sodrásban,
rám találsz.

Az élet bárkáit ringatom.
Otthonaként velem érez megannyi lény,
úszó, lebegő állat, lengedező növény.
Kusza hínár, tündérlő virág,
meglepő, eleven vízivilág.

Remélő ikra, játszi poronty,
leső harcsa, óvatos nyurga ponty.
Bölcső vagyok,
folytonos születés csöndes színpada.
Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja.

Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe.
Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő reménye.
Szelíd forrásként becézhetsz,
érként, patakként kedvelhetsz,
folyamként köszönthetsz.
Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban,
üdvözölsz berekben, limányban,
lidérces lápon, keserű mocsárban.

Csepp vagyok és óceán.
Tomboló vihar és szivárvány,
búvópatak és
maroka, 2018. július 19. csütörtök, 23:12
...fohász..
kertjeidre.
Ott búvom édes gyümölcseidben,
a nádasok illatában rejtezem,
barlangok mélyén, erdők rejtekén,
sziklák között, csúcsok fölött,
posványban, sodrásban,
rám találsz.
Az élet bárkáit ringatom.
Otthonaként velem érez megannyi lény,
úszó, lebegő állat, lengedező növény.
Kusza hínár, tündérlő virág,
meglepő, eleven vízivilág.
Remélő ikra, játszi poronty,
leső harcsa, óvatos nyurga ponty.
Bölcső vagyok,
folytonos születés csöndes színpada.
Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja.
Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe.
Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő reménye.
Szelíd forrásként becézhetsz,
érként, patakként kedvelhetsz,
folyamként köszönthetsz.
Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban,
üdvözölsz berekben, limányban,
lidérces lápon, keserű mocsárban.
Csepp vagyok és óceán.
Tomboló vihar és szivárvány,
búvópatak és szökőár,
felhő és
bozsanyinemanyi, 2018. július 17. kedd, 22:14
Arany János – Szent László füve - meszk oldalon
is mind megáradtanak,
A mező sik-vér lett, mint valamely tenger,
Sziget benne a sok halomra ölt ember.

Kivel sebje nem bírt, az vérbe fúladott,
A félig elevent megfojtá a halott.
Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba,
Egy maradt hirvinni messze Kunországba.

Fényes győzödelem, zsákmány sok és gazdag:
A magyar vitézek ezeken osztoztak;
Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának,
Itták áldomását a nehéz csatának.

A király ellenben csöndes sátorában
Buzgón imádkozva térdepelt magában,
Fényes győzedelmét nem tartá övének,
Hálát adva érte Ura-Istenének.

De nem hallgatá meg a felséges Isten,
Véres háborúkban mivel kedve nincsen,
Véres háborúkban, emberáldozatban
Hogy gyönyörködhetnék a jó Isten abban?

Hiába, hogy a vért szomjas föld felissza,
Bosszúért kiált az az egekre vissza,
S jaj annak a népnek, vétkezett az sokat,
Kit a bosszuálló Isten meglátogat!

Akkor is
maroka, 2018. június 27. szerda, 12:04
Tanúságos történetek
kicsit, és tartsunk önvizsgálatot, milyen is valójában az életünk. Ha találunk benne olyan negatív jellemzőket, mint amilyeneket a következő felsorolásban látunk, akkor addig ne nyugodjunk míg Isten segítségével meg nem szabadulunk tőlük.
Egyes gyülekezeti tagok olyan makacsok, mint az öszvér, a lelki munka végzésekor, de olyan ravaszok, mint a róka, amikor saját üzleti ügyeikkel foglalkoznak.
Olyan szorgalmasok, mint a méh, amikor a legújabb pletykát szedik össze és terjesztik tovább, de olyan csöndesek, mint az egér, Krisztus evangéliumának terjesztésében.
Sokan olyan vakok, mint a denevér, és nem látják meg mások hiányait, de sasszeműek, amikor az emberek hibáit figyelik.
Olyan mohók, mint a hódok, amikor délutáni partira kell menni, de olyan lusták, mint a kutya, ha imaösszejövetelt hirdetnek a gyülekezetben.
Egyesek oroszlánként ordítanak, amikor valami nem tetszik nekik, de bárány szelídek, amikor szükségük van a lelkipásztorra.
Olyan zajosak, mint a kékszajkó, ha tanácsot
suzymama, 2018. június 23. szombat, 14:34
József Attila - Szép csöndesen aludj
József Attila - Szép csöndesen aludj


Szép este van. Szép csöndesen aludj.
Szomszédjaim is lefeküsznek már.
Az uccakövezők is elballagtak.
Messze-tisztán csengett a kő.
Meg a kalapács
Meg az ucca
S most csönd van.
Régen volt amikor láttalak.

Dolgos két karod is oly hűs
Mint ez a nagy csöndű folyó.
Nem is csobog csak lassan elmegy.
Oly lassan hogy elalusznak mellette a fák
Aztán a halak
A csillagok is.
És én egészen egyedül maradok.

Fáradt vagyok sokat is dolgoztam
Én is elalszom majd.
Szép csöndesen aludj.
Bizonyosan te is szomorú vagy
Azért vagyok én is szomorú.

Csönd van
A virágok most megbocsátanak.
vorosrozsa66, 2018. június 18. hétfő, 18:42
Dmitry Glukhovsky - Metró 2033
másképp viseli. Van, amelyik mindjárt lő, van, aki
megháborodik, rád veti magát, össze akar tapizni, hogy ne egyedül ő dögöljön
meg. Ki az alagútba rohan, a Gyűrűn túlra, a kihalt vidékre, hogy ne fertőzzön
meg senkit... Különbözőek az emberek. Ez, ahogy meglátta, kérdezi a
doktorunkat: van esély, azt mondja, kigyógyulni belőle? A doktor meg erre
124
kereken: nincs. A kiütés megjelenése után még két hete van az embernek. A
zászlóaljparancsnok meg, látom ám, már csöndesen húzza is elő a
pisztolytáskából a Makarovot, arra az esetre, ha elkezdene őrjöngeni... -
mesélte az őszinte felindulástól el-elcsukló hangon egy sovány, borostás,
pufajkás, alacsony férfi, összehúzott vizenyős szemével az összegyűlteket
méregetve.
És bár Artyom nem értette világosan, miről van szó, az elbeszélés egész
szellemétől és a nemrég még hahotázó kompániára rászakadt csendtől
megborzadt, és halkan kérdezte Kánt, nehogy felkeltse mások figyelmét:
- Ez
eposz, 2018. június 18. hétfő, 10:24
Keresztény vers- Imasziget
füled áthall
zúgó zsivajon által,
és meglelsz itt is engem,
mindent átható Szellem.
Halk hangú suttogásom,
gyermeki szív-fohászom
kiválasztod a gépek
zord üteméből. Érted,
mit mond a néma ajkam,
s hogy száll bennem a dallam,
mely téged énekelget.
Én soha nem feledlek.
A nagy hangú robotban
a szívem érted dobban.
Míg csattognak a szíjak,
jó Uram, téged hívlak.
Zúg az élet folyója...
Én megállok egy szóra,
s egy csöndes pillanatban
megkopogtatom halkan
az égi ablakot, hol
felséges Lényed trónol,
s várom, hogy szent szemeddel
vedd észre: ím, egy ember
Isten-látásra áhít...
Ha ekkor rámvilágít
égi fényed, szívemre
nagy béke száll, hiszen te
Atyám vagy. Én imádlak,
örökké áldva-áldlak!
Gerzsenyi Sándor,
katalin_53, 2018. június 16. szombat, 07:15
Nincs Cím
délceg huszárok robogtak ezen a tájon, de szép világ is volt akkor Magyarországon. Hát vajon most milyen lehet? Hát a magyar szabadsággal mi van? És él-e még Kossuth apánk?
No majd megtudják, ha Pestre érnek.
Reggel érkeztek meg s amikor a roppant pályaudvart meglátták, majd elállt a szavuk a nagy csodálkozástól.
Az utcára érve, nem győzték bámulni a sok cifra palotát, a zsibongó életet, a tömérdek kocsit és zajos utcai forgalmat.
Évtizedek óta éltek a szibériai pusztaságon, amely csöndes volt, mint egy halottas ház s most ez élénk forgalom, ez a zaj, tülkölés, kocsirobogás egészen elkábította őket.
- Hová menjünk legelőször? - tanakodtak az utcán megállva a huszárok.
- Meg kell tudnunk, vannak-e most miniszterek és hogy hívják őket.
- Hát akkor gyerünk be egy vendéglőbe, ott majd útbaigazítanak bennünket.
Be is mentek, ahol csakhamar megtudták, hogy most Tisza Kálmán a miniszterelnök.
- Hát aztán lehet-e beszélni vele az
rtkik, 2018. június 09. szombat, 13:54
Arany János – Katalin
rendítő csapás alatt
A záros ajtó bészakad
S kivont karddal Szunyog belép. -


Nyomában fegyveres cseléd
És bámuló kiváncsi nép.
Mint kóbor villám, járja be
A hely minden zugát szeme,
Egy pillanat! s a büszke cső
Dörögve a mélységbe lő;
Süvölt a visszhang a habon -
És felsikolt: "nagy Isten! ő...!" -
És összerogy a hajadon.

7
Éjfél van... éjfél elhaladt.
Csöndes, mikint elébb, a völgy.
Ápolgató kezek alatt
Lassan magához tér a hölgy.
Körülte gondos őr gyanánt
Isméri meg a jó anyát,
Minek jeléül egy mosoly
Rideg, halvány ajkára foly.
Eszmél, de még az öntudat
Homályos képeket mutat, -
Mint csecsemőnek gyertyaláng.
Előbb világos oldalán
Tünik fel néki a való:
Később fejlik ki majd az árny:
(Igy rémlik a vizbehaló
Szemébe csillagfény talán,
chillik, 2018. június 05. kedd, 03:26
Arany János – Szent László füve
tenger,
Sziget benne a sok halomra ölt ember.


Kivel sebje nem bírt, az vérbe fúladott,
A félig elevent megfojtá a halott.
Elveszett a kun mind, vagy esett rabságba,
Egy maradt hirvinni messze Kunországba.

Fényes győzödelem, zsákmány sok és gazdag:
A magyar vitézek ezeken osztoztak;
Osztoztak, lakoztak, nagy vígan valának,
Itták áldomását a nehéz csatának.

A király ellenben csöndes sátorában
Buzgón imádkozva térdepelt magában,
Fényes győzedelmét nem tartá övének,
Hálát adva érte Ura-Istenének.

De nem hallgatá meg a felséges Isten,
Véres háborúkban mivel kedve nincsen,
Véres háborúkban, emberáldozatban
Hogy gyönyörködhetnék a jó Isten abban?


Hiába, hogy a vért szomjas föld felissza,
Bosszúért kiált az az egekre vissza,
S jaj annak a
chillik, 2018. május 29. kedd, 02:42
Tantra
teheti, az túl udvariatlan volna. Ha elkezdi a cigarettáját keresgélni, akkor ezzel azt üzeni: ,,Most már elég! Elegem van!" Ha most az állatvilágban lennétek, akkor azonnal rádvetné magát. Ezt azonban nem teheti meg, hisz ő egy civilizált emberi lény. Inkább a cigarettára veti rá magát és elkezd dohányozni. Most már nem izgatod őt, most már bezárta magát a saját "füst-kántálásába". Ez lecsillapítja. De ez a tevékenység azt mutatja, hogy megszállott vagy. Nem tudsz önmagad maradni, nem tudsz elcsöndesedni, nem vagy képes passzív maradni. A különböző tevékenységeken keresztül egyre csak az őrületet, az elmebajt árasztod magadból.
A cselekvés csodálatos. A cselekvés spontán reakcióként tör elő, hisz az életnek ilyen reakciókra van szüksége. Minden pillanatban cselekedned kell, így a cselekvés a jelenben keletkezik. Éhes vagy, hát elmész ételt keresni magadnak. Szomjas vagy, ezért odamész a kúthoz. Elálmosodsz, hát lefekszel aludni. Maga a helyzet szüli, hogy mit teszel. A cselekedet mindig
eposz, 2018. május 26. szombat, 07:34
Percy Bysshe Shelley -Az Érzékeny Zsenge
s e hang
Oly ájult halkan s lágyan szólt a szélbe,
Hogy aki hallgatta, illatnak vélte.

S a rózsa, mint tündér, ki habba lép,
Kibontá rejtett, meleg kebelét,
S míg hulló szirmát anda szellő várta,
Szépsége leglelkét vágyón kitárta.


S a pálcás liliom, mint víg menád,
Fölnyújtá holdfény-szín billikomát,
Míg csillagforma, sárga szeme égve
Hűs harmatcsöppön át nézett a csöndes égre.

S lágy jázmin s tuba-rózsák édes éke,
Minden virágok legfőbb édessége,
S valahány égtáj bimbós kincse mind
Virult a kertben szűz kedve szerint.

S az állhatatlan lejtésű folyóra
Kusza lombok íveltek ráhajolva,
Arany s zöld fénnyel reszkető eget
Sejtetve a sok tarka ág megett.


S a rejtett tükrön tavirózsa ringott,
S más vízi szirmok halk csillaga
chillik, 2018. május 18. péntek, 05:22
1/94
Képek, videók
Lehoczky Zsuzsa.jpg
farkas1945
2011. március 19. szombat, 10:31
Lehoczky Zsuzsa 75.jpg
farkas1945
2011. március 01. kedd, 13:48
A gályarab fohásza 01.jpg
chillik
2018. január 19. péntek, 05:35
A gályarab fohásza 02.jpg
chillik
2018. január 19. péntek, 05:34
A gályarab fohásza 03.jpg
chillik
2018. január 19. péntek, 05:34
A gályarab fohásza 04.jpg
chillik
2018. január 19. péntek, 05:33
Beteg ember fohásza 01.jp
chillik
2016. október 13. csütörtök, 04:50
Beteg ember fohásza 02.jp
chillik
2016. október 13. csütörtök, 04:50
Szűz Mária fohásza az Aty
sz719eszter
2016. augusztus 26. péntek, 13:37
azerdo_fohasza.jpg
lenke1964
2016. március 21. hétfő, 18:11
Mindenszentek fohásza
sacimama
2015. november 01. vasárnap, 10:10
0 az erdő fohásza.png
lovaszmarika
2015. szeptember 30. szerda, 16:03
0 Az erdő fohásza.png
lovaszmarika
2015. március 02. hétfő, 17:34
1.Árva gyermek fohásza..j
anci-ani
2014. december 19. péntek, 09:26
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.