Regisztráció  Belépés
2018. május 26. szombat | 21. hét | 146. nap | 08:22 | Fülöp, Evelin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Dapsi Gizella /Nil/: Temetem a múltat.
azóta !
Temetem a múltat üvegkoporsóba,
Ezüstkoporsóba, aranykoporsóba. . .

Üvegkoporsója kristályfödelén át
A múlt kikacag rám.
. . Sok keserű, könnyem, amit érte sírtam,
Hiába tagadnám !
Azt a tenger könnyet, ha most visszakérném;
Alhatna-e békén
Könnyeim adósa ? . . .
Temetem a múltat üvegkoporsóba,
Ezüstkoporsó ba, aranykoporsóba.

Mennyi imádságom suhant fel az égbe
Fehér galambszárnyon,
Hogy a mennynek, földnek minden üdvössége
Csak ö reá szálljon !
Magamnak nem kértem én az Úr kegyelmét,
Csak az ő szerelmét,
Isten a tudója ! . . .
Temetem a múltat üvegkoporsóba,
Ezüstkoporsóba, aranykoporsóba.

Valahányszor engem forró esküvéssel
Ölelt a szívére:
Szelíden borúlt ránk enyhe tavaszesték
Ezüst csillagfénye . . .
Kísérteni hozzá hogyha visszajárna
Csillagok sugára :
De szomorú volna !
Temetem a múltat üvegkoporsóba,
marcyt, 2018. május 26. szombat, 07:34
Vályi Nagy Géza: Erdély
kártyavára porba hullt, -
Véget ért a húsz év szégyene, keserve,
És lidércnyomásos álom csak a múlt!
Szent találkozóra készülnek a lelkek,
Megmozdulnak csontok, sírok és rögök,-
Trombita szó harsan, magyar ima szárnyal.
Daliás honvédek lépte dübörög . . .

Visszajöttél drága havasok világa;
Égbenyuló ormok, hósapkás hegyek, -
Halmok enyhe zöldje, szűzi tájak völgye,
Erdők koszorúja felénk integet.
Mienk vagy Mármaros messzeködlő bérce,
Szatmár ősi földje, sugaras ege, -
Erdőd lankás bája, vadregényes Koltó,
Szerelem, boldogság tündérligete!

Mienk vagy Nagybánya ódon, régi sasiak,
Rádtapadt a tűnő, nagy idők moha. -
Nagyvárad, te híres "körösparti Páris",
Szent László és Pázmány büszke városa!
Kapuja voltál a Tündérkert honának.
Ahol a szabadság napja ragyogott,
S bősz tusákról, véres, zordon századokról,
Regélnek: várfalak, bástyák és romok!

Köszöntünk: vén Szilágy száz
marcyt, 2018. május 26. szombat, 07:25
Keresztény vers- Törvény és kegyelem
Törvény és kegyelem
Páskulyné Kovács Erzsébet

Törvény És Kegyelem

Egy perce én is megálltam ott,
A messzi Sínai tövén.
A sziklahegy ormári nézni,
Óh dehogy mertem volna én.
Végigfájt bennem elmúlt ezredek
Sok keserû könnye, jajszava,
S rámnehezült a Sínai törvény
Kövekbe zárt, kemény szigora.
Szörnyû volt érezni kegyelem nélkül
Azt, amit a törvény megmutat,
Mert rideg és kérlelhetetlen,
Minden titkot ítél és kutat.
- Úgy álltam ott megsemmisülve,
Mentség nélkül a sok vád előtt,
Mint halálra ítélt a siralomházban,
Aki még valamit-valamit próbálna:
- de nincsen már út a szava előtt.
A félelemtől halálraváltan
éreztem, az Idő sietve megy,
megmozdult minden mennyben és földön:
s a Golgota lett a Sínai hegy!
- Elhalkult bennem a jajongás,
A félelem is messze szállt:
mert Krisztus vére feloldotta
a törvény kemény
katalin_53, 2018. május 26. szombat, 07:24
Hamvas Béla a démonokról
2017. december 19. 13:12 - TheMagician

A modern emberismeret azt hiszi, hogy a tulajdonságok természeti erők. Ennek az összetévesztésnek beláthatatlan következményei voltak és vannak. Ezek egyike, hogy az ember, mivel tulajdonságainak valódi arcát (nevét) nem ismeri, az ezek fölött való befolyást elvesztette. A tulajdonság uralkodik az emberen, nem az ember a tulajdonságon. A mértéktelen hatalomhoz jutott tulajdonságot szenvedélynek nevezik. A szenvedélyek (kivételes hatalomhoz jutott démonok) szerepe, hogy az ember élettervében (üdvtervében) saját abszolút autokráciájukat valósítják meg. A szenvedély által kormányzott élet eredménye azonban minden esetben csőd. (Hamvas Béla: Mágia szutra. H. é. n. Medio Kiadó /Hamvas Béla művei 6/, 328-329. o.)

Ahogy a tulajdonságokat ma felfogják, az tulajdonképpen démonológia: tehetségnek neveznek olyan démont, amely az ember életképzeletét megszállja és imaginál. E démonok egy része a hiteles üdvtervvel egybehangzó, más része az üdvtervvel
eposz, 2018. május 25. péntek, 23:33
Kaffka Margit
Kaffka Margit

Legenda

Hallga csak! Mese szól. Ganges-parti nádban
Ősbozót regélte, fehér éjszakában
Ingó holdsugárnak.
Parti szél hallgatta, röptiben elkapta,
Ingatta-lengette, valahol elhagyta,
Mikor belefáradt.

- Sugaras hajnalán az öreg világnak,
Mikor ifjú földén még istenek jártak
És virult az Éden,
Bűbájos csoda állt, szent paradicsomfa,
Ágas-bogas, ékes gyümölcsbe borulva
Az öröm kertjében.

Szólt Bráhma: E fában kedvem telik nékem, -
Áldással megáldom, malaszttal tetézem,
Oly igaz, mint élek.
Lelket csókolok rá. Leszen a termése
Élő csodagyümölcs, - osztályosa, része
Szívem melegének.

És lőn, amint mondá. De hogy tovaszállott,
Ott terem a másik, az ősgonosz Átok,
A sötétség atyja.
Éles tőrt von elé, s csak úgy tréfaképen
A sok érző lelket elmetszi középen
S otthagyja kacagva.

Hogy a hajnali szél a lombot megrázta,
Félgyümölcs,
horvathzsoka, 2018. május 25. péntek, 07:50
Sajó Sándor: Magyarnak lenni
Sajó Sándor: Magyarnak lenni

Magyarnak lenni, tudod mit jelent,
Magasba vágyva tengni egyre lent,
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj.
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,
Mert egyre gyászlik bennünk valami
Sok százados bú, amelyet nem lehet
Sem eltitkolni, sem bevallani
Magányban élni, ahol kusza árnyak
Bús tündérekként föl-föl sírdogálnak.
S szálaiból a fájó képzeletnek
Feketefény? fátylat szövögetnek...
És bút és gyászt és sejtést egybeszőve
Ráterítik a titkos jövendőre...
Rabmódra húzni idegen igát,
Álmodozva róla: büszke messzi cél,
S meg-megpihenve a múlt emlékinél,
Kergetni téged: csalfa délibáb!..

Csalódni mindig, soha célt nem érve.
S ha szívünkben már apadoz a hit:
Rátakargatni sorsunk száz sebére
Önámításunk koldusrongyait....
- Én népem! múltba vagy
vorosrozsa66, 2018. május 24. csütörtök, 15:53
Ismerd fel,hogy nincsenek határok
Mozdulj ki,tágítsd ki tudatodat,és ismerd fel,hogy nincsenek határok.
Sok ember képtelen önmagánál,vagy annál a csoportnál,közösségnél tovább látni,amelyben él.
Annyira lekötik őket a kicsinyes,apró-cseprő dolgok,hogy
nehézséget jelent számukra bármilyen módon is kinyílni,
továbblépni.
Ez az a terület,ahol óriási változásoknak kell bekövetkezniük,
mégpedig igen gyorsan.
Ne elégítsen ki csupán annak az elfogadása,amit képes vagy megérteni,hanem legyél hajlandó továbbmenni,
és belevetni magad a mélyvízbe,és végrehajtani a látszólag
lehetetlent.Ha így teszel,erődet megfeszíted.
Élj valami újdonságnak a sodrásában.
Ne félj az újtól,és az ismeretlentől,hanem egyszerűen haladj
előre tökéletes bizalommal,és hittel tudván,hogy minden lépés
a csodálatos új mennyország és az új föld felé vezet.

Eileen Caddy: Nyisd meg lelked ajtaját
lenke1964, 2018. május 24. csütörtök, 07:26
Balla Miklós: Leányfejek
Balla Miklós:

Leányfejek

Egy sarki házban, az erkély felett
Gyakorta látok két leányfejet;
Az egyik szőke, tengermély szemű,
Olyan fenséges ! s olyan egyszerű !

Az egyik szőke. Dús selyem haját
Aranypók szőtte, napsugáron át;
Arcát az ég pírral hinté tele
S legszebb csillagát rejté el bele.

Az egyik szőke, bájos szőkeség !
Véled tele a föld, a menny, a lég !
Te mosolyogsz rám minden erkély felett,
Minden leányfej a te szép fejed.

Ismerlek rég! Oh nem mint idegent;
Tündéri lényed gyakran megjelent
Egy virágszirmon, vagy ha dal fakadt,
Szirén voltál hullámzó ár alatt !

Vad erdőkön mohos sziklák tövén
Csábos lényed suhanni láttam én ;
Követtelek ; már-már célnál valék -
S im - rám meredt a sziklaszakadék !

Láz-álmaimban téged űztelek !
- Rádismertem, hogy megismertelek. -
Kezed kezembe most, s ah - nem tudom . . .
Úgy
marcyt, 2018. május 24. csütörtök, 07:05
Tompa Mihály - Rétel patakja.
Tompa Mihály - Rétel patakja.

Jöve magyaroknak
Elszakadott ága,
Jó szerencse hozta
Ebbe az országba.
A Tisza s Bodrog közt
Nagy vitézlő népek
Megtelepedének.

Mint a nyárfa, ahol
Szereti a földet,
Gyököt ver, ágat hajt,
S nő amig csak nőhet:
Magyarságnak fája
A boldog vidékben
Bokrosodik szépen.

És mellette nyulánk
Ideges fiaknak:
Mint a teljes bimbó,
Szép szüzek fakadnak.
Szemlélvén a vezér
E dús nemzedéket,
Örömet s bút érzett.


Maholnap népemnek
Bizony szük lesz e tér!
De megnyugodt ebben:
Kirajzik, ha nem fér;
S ha élek, tán én is
Egykor otthon alszom
Távol Dunaparton.

S nyugot felé nézvén
Hősi melle tágul;
Megszólit egy vitézt
Vitézek sokábul:
Eredj követképen
Tótoknak földére!
Tőlük földet kérve.

Ne kivánj most
chillik, 2018. május 24. csütörtök, 03:15
Tompa Mihály - Virágregék. Virágrege.
ide mellém?
Tán szinetlen, árva voltod
Szépségemmel hogy emelném!?


Ah szegény gyom, menj el innét!
A sövény alatt helyed, -
Kellemem csak árt neked, ha
Összemér a szem veled!

Mig ekkép szólt, - s rezedácskát
Bántá a szó, melyet mondott:
Nő az árnyék, hűsül a lég,
S harmat lep be füvet, lombot;
Hazasiet a madárka, -
Eljön és elmén az est;
Majd az éj a földön mindent
Egy, sötétlő szinre fest.


Ki jár még a kerti úton
Fel s alá a csendes éjben?
Kertészlánykát, szép menyasszonyt
Édes bánat tartja ébren:
Virágitól, kiket ápolt,
Holnap végkép elszakad...
Azért tartja köztök ébren
Ez a fájó gondolat.

Elfedett az éj, virágim!
Mégis tudlak, mégis látlak!
Felém búsan hajladoztok,
Liliomok,
chillik, 2018. május 24. csütörtök, 03:12
Tavasz
Csorba Győző

Tavasz

Rendbontó évszak, megzavarsz egészen! -
Ki önnön szívem faggattam a külső
kopárság gyászos hónapjain át az
arasz napokban, hosszú éjszakákon,
s a test és lélek félelmeivel meg
álmaival bajlódtam, bíbelődtem,
- ó, nem kedvemre, mert reávetődött
árnyékom ételemre s italomra,
s meddő magánbeszédre kényszerültem -
itt állok most földúlva és riadtan
ezer idegen bámulnivaló közt,
tanácstalan szívvel. -
tanácstalan szívvel. - Győzelmesen
elárasztotta a kertet a zöld.
Térdem verik az elvadult gazok,
bújkálnom kell a földig bókoló fák,
útmenti orgonák és jázminok
szertelen ágbogai közt, s ha olykor
a fűbe dőlök, rajban lepnek el
hangyák, legyek, pókok, katóbogárkák,
s a zsúfolt lomb ölén a hars madárnép
boldog trilláit hasztalan kísérlem
szétszűrni. -
szétszűrni. - Meggyúlt a világ, s lobogva
evavicus, 2018. május 23. szerda, 16:38
Csillag-áldozat
Jékely Zoltán

Csillag-áldozat

Lehetnek tán szebbek őnála s jobbak,
én meg szeretném örökíteni.
Így mutatom meg hát a csillagoknak:
"Nézzétek meg, mindenség ködei!
Csillagtörvényes új hitem papnője,
szeme tükrében messzi sugarak,
s amint a Vénuszra mutat előre,
szobor-keze az égbolthoz tapad.
(Törékeny női kéz az égre tartva,
kicsi tenyér, mely bolygókat takar
s a képletek rendjét is megzavarja -
van-é a földön nagyobb diadal -?)

S nézzétek arcát, ím, felétek ámul
s régóta sejtett rendszerért repes,
az örökös mulandóság honából
könnyezve kémleli a Véglegest.
Hát nem jeleztek? Perceink varázsa,
e roppant érzés addig nem hatol?
(Te nő vagy: hinned kell, hogy valahol
e bús életnek lesz víg folytatása!)
evavicus, 2018. május 23. szerda, 16:25
1/4703
Képek, videók
Gizella
terezia1951
2018. május 16. szerda, 21:34
fodor gizella.jpg
zsokica45
2018. január 06. szombat, 19:01
Vincze Gizella Álmok közt
maria_kadar_148
2017. november 07. kedd, 23:55
gizella névf.jpg
zsokica45
2017. május 09. kedd, 11:38
gizella név.jpg
zsokica45
2017. május 09. kedd, 11:38
boldog gizella_istván kir
maroka
2017. május 08. hétfő, 09:34
boldog gizella2.jpg
maroka
2017. május 08. hétfő, 09:34
boldog gizella.jpg
maroka
2017. május 08. hétfő, 09:34
Szeged-Gizella tér.jpg
agica2004
2017. február 18. szombat, 21:43
Gizella út 01.jpg
chillik
2016. október 07. péntek, 05:36
Gizella út 02.jpg
chillik
2016. október 07. péntek, 05:36
a múltat csak úgy.jpg
sz719eszter
2018. május 15. kedd, 08:55
a múltat ereszd el.jpg
sz719eszter
2018. április 18. szerda, 01:47
multat.jpg
kicsoda57
2015. május 21. csütörtök, 16:44
engedd el a múltat.jpg
relisisi
2015. május 20. szerda, 14:32
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.