Regisztráció  Belépés
2018. február 25. vasárnap | 8. hét | 56. nap | 09:06 | Géza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A számik
A számik (sámit, sámi, saami) vagy lappok a Lappföld (Sápmi, Sábme, Saemie) nevű terület finnugor nyelvű bennszülött lakói. Földjük a mai Finnország, Norvégia, Svédország és Oroszország (Kola-félsziget) területein helyezkedik el. Hagyományos szállásterületük nagyjából akkora, mint a mai Svédország, de szétszórtan élnek, és nincsenek többen százezernél.

Számi család a 19. század végén

A lappok soha nem alkottak önálló államot, ma is négy ország területén él az összesen kb. 80.000 számi. Norvégiában élnek a legtöbben (50.000), Svédországban (20.000), Finnországban (6.000) és Oroszországban (2.000) a legkevesebben. Nyelvüket, ami 9 külön nyelvjárásra osztható, a viszontagságos történelmük, és a hatalmas távolságok (400.000 km2) miatt már csak 35%-uk beszéli.

Számi település, a 20. század
schuro, 2018. február 25. vasárnap, 08:48
108 mondat Attila királytól
több szinten van értelme. A nyilvánvaló külső jelentés mellett- belső tanítás is felismerhető. Ilyen például: "Sáros csizmával ne lépj a házba!" Ez ésszerű, gyakorlati tanács volt Atilla korában, és ma is az. Ne sározzuk össze a szép tiszta szőnyeget, vagy a padlót. A tiszta lakás mindenkori ellensége volt a sár. Hányszor hallottuk a jóakaratú figyelmeztetést: "Töröld le a lábad, ne hozd be a sarat!" Sok helyen védelmül szolgált a sárkaparó. Ez nagyjából egy széles H alakú fém eszköz volt, alsó szára a földbe rögzítve és arra szolgált, hogy lábbelink talpáról eltávolítsuk a sarat. Ez volt a sártalanítás első "védelmi állása". A második volt a lábtörlő. E két állomás után megtisztulva léphettünk a lakásba. Tehát az a figyelmeztetés, hogy "Sáros csizmával ne lépj a lakásba!" - már első látásra is ismerősen hangzik, értelme van. Ugyanakkor mélyebb mondanivalóra is figyelmeztet: a külső világ szennyét, rossz erőit, káros felfogását ne vigyük be otthonunkba. Hagyjunk kívül mindent, ami tisztátalan, őrizzük meg
sz719eszter, 2018. február 25. vasárnap, 02:04
Wass Albert: "Mire a fák megnőnek"
mondja, hát így... hát így vagyunk már. Eltelt az idő. (...)
Igen, hát ez a rend, mondja magában az ember. Ez a rend. Csak kár, olyan rövid volt az egész.
Hogy tulajdonképpen semmi sem történt, csak volt néhány szép és nagyszerű élmény, és volt néhány csúnya és gonosz élmény. Volt néhány gazdag, örömtől dagadó perc, és volt néhány megaláztatás, néhány kellemetlen kaland, betegség, bánat, egyebek. És volt járkálás az eke után, volt néhány szép, kellemes mozdulat, mikor a kéz magot lendített a tavaszi föld felé, mikor a tüdő tágultan szívta be a fák virágát, évszakok illatát, mikor a láb mezők puha pázsitjára hágott. De egyéb tulajdonképpen nem történt semmi. És maholnap ennek is vége van. Ennek a kevésnek, ennek a semminek, ennek az életnek.

Azért... egy kicsit szomorú, gondolja az ember, s azzal továbbmegy, mert eszébe jut valami, amit még nem végzett el, s ami fontosabb, mint az elmélkedés....
sz719eszter, 2018. február 24. szombat, 20:13
Jurisin (Szőke) Margit /POET/: Élet és halál...
Éjfél felé néztem a fehér eget,
Föld nincs, fehér lepel mindent befedett.
Fentről hulltak alá sűrűn a pelyhek,
Csillogó, ragyogó, parányi pettyek.

Hulltak, csak hulltak a pici csillagok,
Ékesek, akár az égi angyalok,
Összeölelkezve várták haláluk,
Holnapra már nyomukat sem találjuk.

A városi aszfalt a temetőjük,
Túlélésre nincsen semmi esélyük.
"Langyos" e gyönyörű, téli éjszaka,
Hiányzik a télnek fagyos szakasza.

Csak ennyi az élet... pillanat műve,
Születünk s meghalunk, ez Isten műve...
hilon, 2018. február 24. szombat, 18:54
Arra a fára feltekinthetünk!
Arra a fára feltekinthetünk!

Valamikor megcsodáltalak,
de "útszéli fák", ott álltok-e még,
mint rég, "a föld felett, az ég alatt"?
Nem üt-e szíven fájó veszteség?

"Amit Isten akar, csak az lehet"!
- hirdettétek hangtalanul nekem.
"Amit Isten akar, csak az lehet!"
Ez a hit kísért próbás éveken.

"Uram, akaratodat akarom!"
- vallottam, vallom. Nem akarsz Te mást,
viharban is egyetlen Oltalom,
életet akarsz és megújulást.

De emberek, mi, rontunk, rombolunk,
kiírtunk fákat, erdőségeket!
Pusztul a Föld, ránkbízott otthonunk!
Jaj, hogyan adhatunk számot neked?

Ha minden bűnös pusztítás után,
egy fa nem adna biztatást nekünk!
De ez az egy ott áll a Golgotán,
és arra hittel feltekinthetünk!

Drága vér öntözte, bűneink ára!
Boldog vigasz: Minden újjá lehet
Elég arra a véröntözött fára
vetni egyetlenegy tekintetet!

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. február 24. szombat, 16:46
Az öreg Samuel rabszolga
nézett rá, és nem talált választ. Az Ige szíven találta őt, nagyon elgondolkodott, és elkezdte Istent keresni.
Ennél az élménynél hirtelen világossá kellene válnia számunkra, hogy Isten újjászületett és véren megváltott gyermekeiként miért szembesülünk olyan gyakran kísértésekkel! Vajon nem ez-e a központi válasz minden kérdésre, bajra, gondra és kísértésre, amelyeket el kell viselnünk? Hiszen az imádkozó Aszáf már a 73. zsoltárban felteszi a kérdést, hogy miért van olyan jó dolguk az istenteleneknek a földön, a hívőknek ezzel szemben pedig olyan sokat kell szenvedniük. Az amerikai öreg néger rabszolga, Sam tapasztalata a válasz minden kísértésünkre és bajunkra, amit el kell viselnünk. Nem szabad sem elfáradnunk, sem elfásulnunk, nem szabad sem elcsüggednünk, sem kétségeskednünk, és nem szabad erre a bűnös világra sandítanunk, amelynek állítólag olyan jó dolga van. A bűnös emberiség a bűne és a megtérés elutasítása miatt teljesen az ördög kezében van, biztosan az övé, őket hozza el utoljára. Mi azonban
kalmanpiroska, 2018. február 24. szombat, 16:27
Hatvan évvel ezelőtti ásatásról jelentet meg könyvet a gyulai Erkel Ferenc Múzeum
naplókat és rajzokat nézte át; tipologizálta, digitálisan lerajzolta, kiegészítette a kerámiatöredékeket. Feltárta, hogy a vár 15. századi építésének idejéből azért nem igazán került elő leletanyag, mert a Parádi-féle ásatás a török korra koncentrált, "egyszerűen nem ástak mélyebbre akkor".

De arra is választ adott, hogy azért nem találtak nagyméretű főzőedényeket, csak számos, különböző nagyságú tál maradványát, mert a török étkezési kultúrának nem volt része a nagy főzőedények használata. "Ők inkább a földön ülve, többféle ételt kisebb tálakból ettek" - magyarázta Liska András.

Parádi csúcslelete egy kínai váza volt, amely a Magyar Nemzeti Múzeum török kori állandó kiállításának jelenleg is a része. Szalai Emese ennek az eredetéről is írt szakdolgozatában - tette hozzá.

Szalai Emese - és ezáltal Parádi Nándor - munkájának jelentősége az, hogy a török korral foglalkozó kutatók számára a könyv megjelentetése írott formájú, alappublikációnak számít a jövőben - húzta alá az igazgató.

Liska
velemenyezd, 2018. február 24. szombat, 08:31
Nagycsütörtök
Dsida Jenő:
.......... Nagycsütörtök

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.
pircsi09, 2018. február 24. szombat, 08:27
Tallóztam
anyagi világgal áll kapcsolatban. Anyagi kényelmére hozza létre a következő dolgokat, mint a hírnév, a haszon, a veszteség, a szeretet, a család, a barátok, a boldogság, stb., de ezek a dolgok az idő múlásával változnak, nem állandóak, nem valódiak a lélek szempontjából. Arra jók, hogy meglássuk a különbséget a választásaink között, hogy végül megismerjük valódi Énünket.
Egyedül érkeztünk, csak a lelkünket hoztuk magunkkal, és csak a lelkünk fog eltávozni, semmi sem fog velünk menni abból, amit itt a Földön teremtettünk, és amihez ragaszkodunk.

Élettapasztalataink során lehet, hogy sokszor ürességet, magányosságot érzünk. Lehet, hogy úgy érezzük, nem szeretnek bennünket, vagy szomorúnak, beteljesületlennek érezhetjük magunkat. Ezek az érzések az Én hiányának érzékelései, amelyek fájdalmasak és nagy szenvedést okoznak. Úgy érezzük eltávolodtunk Isten szeretetétől, a Fénytől, azonban az mindig velünk van, csak nem tudunk hozzáférni, míg vissza nem térünk eredeti döntésünkhöz, és vissza nem
horvathnemagdi, 2018. február 24. szombat, 08:22
Bakkné Szentesi Csilla: Egyedül
Csilla:

Egyedül

Az ember egyszer csak magára marad,
ahogy elindult, amikor elszakadt.
Az út végére is ugyanúgy ér.
Elpattan valami. Talán egy ér.
Az idő és tér ott elveszett.
Már nem kergeti a felleget.
Az avar lehet oly hangtalan,
ha hűvös ősszel betakar,
s ahogy alatta bomlik az élet
nyűtt sejtekből ismét ébred.
Kibújik bimbó, sziklevél,
féreg, rovar. Szárny rebben
és nem jut eszébe egynek sem,
ha földre született röppenjen.
Ha röpül, nem vágyik más eget,
nem tágítaná ki a teret.
Vannak. Amíg még lehet.
Együtt vagy külön, nem érdekes.
Csak az ember olyan különc,
haladni szeret külön-külön.
Bűnösen is és bűntelen
egyre feljebb, ha kell, ha nem.
Ha Isten egétől szédül már,
hittel, hitetlen mindig vár.
Valami mást. Rendhagyót.
Kapaszkodót vagy biztatót.
De hiába minden intelem,
véget ér, ami nem végtelen.
Apró kis
marcyt, 2018. február 24. szombat, 07:15
1/4645
Képek, videók
Szamika+én :)
cycu90
2006. október 02. hétfő, 18:40
Történelmünk 01.jpg
chillik
2017. június 03. szombat, 06:11
Történelmünk 02.jpg
chillik
2017. június 03. szombat, 06:11
Történelmünk 03.jpg
chillik
2017. június 03. szombat, 06:10
Történelmünk 04.jpg
chillik
2017. június 03. szombat, 06:10
Történelmünk 05.jpg
chillik
2017. június 03. szombat, 06:10
A mi kis történelmünk 35
hollyka
2014. március 22. szombat, 21:55
113 Történelmünk festmény
sarkadykati
2010. április 24. szombat, 05:38
A mi kis történelmünk600.
hollygergo
2009. február 01. vasárnap, 16:54
történelmünk megjelenik
paniko
2006. december 19. kedd, 21:34
fényes történelmünk
paniko
2006. december 19. kedd, 21:27
Irányok-távolságok bója
ficeficeoffice
2012. január 08. vasárnap, 22:08
Irányok-távolságok ÉDKNY
ficeficeoffice
2012. január 08. vasárnap, 22:06
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.