Belépés
2018. október 19. péntek | 42. hét | 292. nap | 15:28 | Nándor
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Világtalanok hárman voltunk
Világtalanok hárman voltunk

A ház kékesfehér falára vak lombcsipkét dobált a fény.
Egy gyermek ült a fal tövében, s a gyermek is vak volt szegény.
Két vékony karját fölemelte, hajlongatta lágyan, sután.
A világtalan lomb s a gyermek úgy kapkodtak a fény után!
Én kint jártam, Istent kerestem napra nyíló mezők felett.
Világtalanok hárman voltunk: lelkem, a lomb, s a vak gyerek.

M. Juhász Margit.
kalmanpiroska, 2018. október 19. péntek, 11:55
Üzenet a jelennek
helyét.

Akkor megérkezik a csendbe, a hallgatás megérdemelt és felszabadító nyugalmába, hogy felkészüljön az utolsó útra.

Akkor életében először végre magára gondol, arra, hogy a hátralévő lépéseket békében kell megtennie, mert ez ember nem mehet a halálba a békesség érzése nélkül.

Tudod, ilyenkor már csak a szépre emlékezik: eltűnnek a rossz és bántó emlékek, az egykori düh és sértettség, és már csak a megbocsájtás él benne. Igyekszik a külvilág szebbik részéből töltekezni, a fény felé fordulni, hiszen annyit, de annyit kapott az árnyékból és a sötétségből az elmúlt évtizedekben. Megsokszorozódik a természet szépségeinek fontossága, és bár még mindig látja a világ szörnyűségeit, igyekszik távol tartani magát, amennyire ez lehetséges. Vesd meg érte, ha akarod... Vagy próbáld megérteni...

Hálás minden kedves szóért, tekintetért, érintésért, de már nem vár, nem követel senkitől semmit. Megteremti magának a saját belső egyensúlyát, mert azt a bizonyos küszöböt nem
lilagondolatok, 2018. október 19. péntek, 09:47
Szabó Magda: Terítsd arcomra álmodat
Szabó Magda:
Terítsd arcomra álmodat

Ó álmodó, micsoda álmokat
szoríthatsz fáradt szemhéjad alatt,
míg a nappalok szörnyű szőttesét
meg nem nyugvó agyad úgy fejti szét,
hogy mégis, újra, szebben összeáll,
rívó élet és mosolygó halál
a képen összebékél, elpihen,
s magára lel a sértett értelem.

A múltra hág az új fényben derengő
puha szájú és érzékeny jövendő,
s nyomában ott léptet félénk lovon
a rózsás talpú, szelíd hajadon,
a hajnali reménység, szép húga;
az ég meggyűrődik, alázuhan,
a szél csücskeit összehúzza,
meg is köti, botjára szúrja,
elindul vele vándorútra,
s a föld ott marad egymaga,
se teteje, sem ablaka,
s akkor kinyitja viola
szemét a bársony szerelem,
s ott lebeg súlyos mosolya
a föld felett, mint kupola.

Ó, álmodó,
vorosrozsa66, 2018. október 18. csütörtök, 23:11
Három karácsony gyermeke
Három karácsony gyermeke

Három karácsony fényében élek
s járom az utat, míg hazaérek.
Mély szakadékban, meredeken,
holt sivatagban, zord hegyeken.
Szomorú ködben kell néha mennem,
fekete felleg fog körül engem.
Ó, milyen sokszor megállna lábam,
ha nem járhatnék három karácsony
fénye nyomában.

Vártam az elsőt éveken át.
Nappalokon és éjeken át.
Gyermeki álmok ösvényein
feléindultak lépéseim.
Zsongó tavaszban halk éjeken
utána sírt már az énekem.
Ádventi lángok róla lobogtak.
Fenyőn a gyertyák róla ragyogtak,
róla zenélt az esti harang,
feléje hívott: árván bolyongót
és úttalant.

S életem fölött felkelt a Csillag.
Sugárzó hajnal ragyogva virradt.
Szívem, a szegény, egyszerű jászol
ujjongva újult már a csodától:
volt kit boldogan bezárnia.
Benne pihent az Isten Fia...
zizegő szalmán, nem bársonyon.
Ez volt az első,
kalmanpiroska, 2018. október 17. szerda, 14:00
Én-Fény-Isten
Néhány szavunk eredetéről

Magyarul: ÉN a FÉNY-ben: f ÉN y.

Néhány más nyelven szintén magába foglalja az én betűit a fény szó:
* németül: ICH a LICHT-ben,
* angolul: I a LIGHT-ban,
* lengyelül: JA a SWIATLO-ban.

Szavaink az én és a fény megnevezésére nem az újabb időkben keletkeztek. Legalább több ezer évesek. Vajon az egymással egyáltalán nem rokon nyelvekben miért fordulhat elő ilyen nagy hasonlóság?

Megtanít rá a magyarok istene, a magyar nyelv géniusza.

Amikor az én és fény szavakat a különféle nyelveken beszélő emberek megalkották, így tapasztalták: f ÉN y. Nagyon sok mást is tapasztaltak. Más nyelvekben ez nincs benne, pedig ők is így tapasztalhatták. Hogy a szóalkotásban eltérések adódtak a különféle népek között, az főként a sokrétű tapasztalásban, és a tapasztaltak eltérő látásában, a szóalkotásban fellépő hangsúlykülönbségekben keresendő. Más népek szavai másképpen keletkezhettek, mint amit felvázolok. Nem mondanám, hogy a
eposz, 2018. október 16. kedd, 21:51
A sziklacsúcs
A sziklacsúcs

A sziklacsúcsról leszakadt a felleg,
Mint koldusrongy a bujdosó királyról,
Ki bíbor köntösét magára ölti;
. . . És zordon arcán esti fény világolt.
Hogy végignézett roppant katonáin,
A hegyek álltak csöndben, tisztelegve, -
S a messze síkról jött találkozóra
Szálló, fekete fogatán az Este.

A sziklacsúcs iszonyú homlokán még
Villámok kormos nagy sebe sötétlett,
S ő mozdulatlan örök lázadással
Meredt eléje a hatalmas égnek,
A pásztorházat szánakozva védte;
A gyáva völgyet, mely hízelkedően
Borult eléje, büszkén meg se látta.
A bérci sast, merész zord gondolatját
Küldötte el a barna félhomályba.

Szívében régen megfagyott a vulkán,
A szenvedélye, láza mind kiégett . . .
Mint eljövendő jégvilág királya
Uralta fönn a reszkető vidéket.
Elpusztuló világok sírkövéül
Hirdette, hogy nincs hatalom felette . . .
. . . S magasban, messze kergetőzve játszott
Két
kalmanpiroska, 2018. október 16. kedd, 11:21
Vitó Zoltán
vajon(?),
vagy a kép, mely a kártyát díszíti,
ajándék-rangra az emelheti(?);
avagy - merül fel a bántó gyanú
bennem - talán ily sekélyes agyú,
primitív lelkű és szimpla alaknak
képzelsz, ki ha ilyesmit félre rakhat,
örül minden technikai kacatnak(?)...
S látva botor értetlenségemet,
végül megszánva reám emeled
barnáló-meleg tekintetedet,
s mint homályból a szikrázó Napot,
amit hangod reám ragyogtatott
s minden sötét gyanút eloszlatott, -
hallom a fénylő magyarázatot:
"E kártyával csak Téged hívtalak(!);
általa csak Téged hallgattalak,
kizárólag csak Veled beszélgettem(!);
ha mással kellett szólnom, - cserélgettem
egy akárkinek szóló, más kártyával!"
S ahogy szavad e szent titokra rávall,
én ámuló csodálatba esem,
mily bensőségesen meghitt, milyen
találékony benned a szerelem!
Mily megejtőn s modernül lírai,
mit csak lelked tudott kiötleni!
S amint e kártyát hökkenten
menusgabor, 2018. október 15. hétfő, 21:00
Jézusról nevezett Avilai Nagy Szent Teréz
azonban életszentsége csöndben egyre növekedett.
Az 1553-as évtől egyre többször jelentkezett életében a szemlélődő imádság kegyelme, és belső élete misztikus magasságokba emelkedett. Teljes erejével azért küzdött, hogy a szívét ,,összhangba hozza" Krisztus szívével. Isten valósága olyan erővel tört rá, hogy gyakran a legnagyobb kín és gyönyörűség egyszerre kerítette hatalmába.
Többször látták a nővérek, hogy a templomban egy méter magasan lebeg a padló felett és az arcából különleges fény sugárzik. Ő maga azt kérte Istentől, őrizze meg a kegyelem külső megnyilvánulásaitól, s vezesse őt más utakon. Mindig józan kritikával élt a rendkívüli jelenségekkel szemben, nehogy a képzelet játékát misztikus víziónak lássa.
Közben sokat szenvedett a gyanúsítások és meg nem értés miatt. Magával szemben is bizalmatlan volt. Gyóntatója parancsára kezdte leírni lelki élményeit. Visszaemlékezve ezt írta erről az időről: ,,Az, amit addig éltem, az én életem volt. Az pedig, ami ekkor kezdődött,
maroka, 2018. október 15. hétfő, 11:34
Fesető Erzsébet: Őszi fák
Fesető Erzsébet:
Őszi fák

Kincs

Napsütésben az
őszi erdő látványa
ritka kincs. Csodáld!

*

Őszi viselet

Büszkén fogadja
arany - narancsszínű fa
társai bókját.

*

Október keringő

Lágy szél fuvoláz
erdő fái táncolnak
színes látomás.

*

Szín-párbaj

Ősz: falevelek
parázsló győzelme a
szürkeség felett.

*

Szikra

Fényes szikraként
szélbe szórja tündér-fa
búcsúlevelét.
vorosrozsa66, 2018. október 14. vasárnap, 07:56
Ágai Ágnes
titka, sem tanulsága,
jó buli, ennyi az egész, mondta informátorom.
Gondoltam: egye fene, mi lehet?
Belevágtam!


ÉNEKEK ÉNEKE

Ő az én társam az idők végtelen óceánjában,
Ő az én társam a múlt süppedékes iszapjában
és a jelen töredezett gránitkockáin.
Ő az én társam a harmatcseppek szivárványgömbjében,
és a rezge fényű bolygók kerengésében,
a párálló csendesség bozótjában,
és a véredényeket összeszorító rémület páncéljában.

Ő az én társam a csordultig merített vederben,
az egymás fölé hajló testek mágneses erőterében,
az összesimuló tenyerek fészkében.
Ő az én társam az ébredések opálos öntudatlanságában,
a nappalok kilyuggatott bérletkártyáiban,
a dróton áthatoló sóhajokban,
és a lég hullámhosszain felsüvítő jajkiáltásokban.

Ő az én társam a rejtett
menusgabor, 2018. október 13. szombat, 20:01
Október
Minyó Ferencné: Október

Azúrkék az égbolt, mintha május volna,
De hajnalonként már pillézik a tócsa.
A fűszálak hegyén harmatcseppek gyöngye,
Kristálytiszta, mint az angyaloknak könnye.

Színpompás köntösbe öltözködtek a fák,
Sárgák, tűzvörösek, bordók, rozsdabarnák.
Alattuk dús avar keleti szőnyege,
Mögöttük őrt álló fenyők örökzöldje.

A szőlőskertekben szüretelő sereg
Megfosztja terhétől a szőlőtőkéket.
Duzzadó fürtökkel telnek a puttonyok,
A prés alól édes, illatos must csorog.

Venyigetűz ropog, felette nagy bogrács,
Birkapörkölt ontja ingerlő illatát.
Munka-végeztével köré telepednek,
Nagy karéj kenyérrel, jó étvággyal esznek.

Jó tavalyi borral koccintanak rája,
Áldomást isznak a jól végzett
mrg1, 2018. október 13. szombat, 07:45
1/3343
Képek, videók
7.50. Világtalan.bmp
marcyt
2012. január 12. csütörtök, 12:14
világtalan az egész világ
jakabgasparne
2008. október 04. szombat, 08:51
Juhász Katalin - Én Anyám
menusgabor
2018. augusztus 18. szombat, 16:40
juhasz_gyula_matyas_ki ral
menusgabor
2018. augusztus 11. szombat, 22:29
Juhászné Bérces Anikó-Erd
sz719eszter
2018. május 20. vasárnap, 13:41
Az igazmondó juhász
sanci81
2018. április 20. péntek, 17:16
Juhász Előd
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 18:20
Az IGAZMONDÓ JUHÁSZ.jpg
sz719eszter
2018. április 05. csütörtök, 12:37
Juhász Gyula:48 Március 1
maria_kadar_148
2018. március 16. péntek, 23:59
juhász józsi.jpg
zsokica45
2018. március 01. csütörtök, 11:35
Juhász Gyula - Valami nag
sanci81
2018. február 19. hétfő, 16:58
Juhász Gyula - Valaki meg
sanci81
2018. február 19. hétfő, 16:57
Csillagszemű juhász
borzola
2018. február 05. hétfő, 17:21
Juhász Magda Levél a ma
maria_kadar_148
2018. február 05. hétfő, 00:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.