Regisztráció  Belépés
2017. július 22. szombat | 29. hét | 203. nap | 18:59 | Magdolna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szerelmi vallomás
Heltai Jenö

Szerelmi vallomás

Mi ketten egymást meg nem értjük,
Nagyon sajnálom, asszonyom,
De ha nem kellek szeretőnek
Egyébre nem vállalkozom.

Például arra, mit gyakorta
Szónoki hévvel mond kegyed,
Hogy meggyötört szegény szívének
Legjobb barátja én legyek.

Legjobb barát ! Szavamra mondom,
Megtisztelő egy hivatal,
De nem vagyok hozzá elég vén,
S ön aggasztóan fiatal.

Ön csupa élet, csupa illat,
Lángol vakít, hevít, ragyog,
Hát hogyne szomjaznám a csókját
Én aki angyal nem vagyok ?

Olyan kevés amit kívánok . . .
Ha osztozkodni restel is,
Legyen a tisztelt lelke másé
Nekem elég a teste is.

Legyen lelkének egy barátja,
Kivel csevegni élvezet,
De ez az őrült, ez a mamlasz,
Ez a barát nem én leszek.

Legyen övé minden poézis.
És az enyém csak ami tény,
Ő oldja meg a problémákat,
A ruháját viszont csak én.

Hogy ez
evavicus, 2017. július 22. szombat, 15:37
Unger Ilona/ Alba Nevis/: Kávéházban
Unger Ilona/ Alba Nevis/:

Kávéházban


Rajta, nó fiuk, szaporán,
Koccintsatok velem
Látjátok, mily árva vagyok,
S a bitang, szemtelen
Élet mögöttem hogy kacag
Elszedte minden javamat,
Azután itt hagyott.
Kacaghat is, fiuk;
Mert én egy kifacsart rongy vagyok!

Most aztán minden odavan,
Nem várok semmi jót.
Gyerekek, láttatok-e már
Elsüllyedni hajót?
Hatalmas látvány, mondhatom:
Alig van szebb s nagyobb,
Higgyétek el, fiuk;
Én is ilyen hajó vagyok!

De azért mégse szánjatok,
Meg nem érdemelném.
Sekély tó poshadt felszínén
Sohase jártam én.
Tajtékos tenger zöld vize
Hol vert, hol ringatott.
Férfi voltam, fiuk.
Ma már csak puszta váz vagyok.

Asszony, élettárs, miegyéb
Nem kellett énnekem.
Haljak meg, mint kivert kutya,
Hanem az életem
Legyen büszke, legyen szabad,
Ha bús is, s elhagyott.
Rab lehetek,
marcyt, 2017. július 22. szombat, 07:09
Enyém az álmok mesepalotája
Wass Albert

Enyém az álmok mesepalotája

Nem kell az arany,nem kell a gyémánt,
enyém az álmok minden kincse:
csak legyen a két kezem akire hintse....

Nem kell a fénylő,a pezsgő ,a pompa,
a kihűlő mámor :
enyém a szívek dobogó gondja,
enyém minden kis vágysikátor,
enyémek az elröppent sóhajok,
csókok,amik még alig-alig élnek
enyém,enyém minden virág,
minden virág és minden ének.

Enyém az álmok mesepalotája,
enyém a tavasz csoda -zenéje,
amit szívembe belemuzsikál...
s mégis. . .
mégis valami kéne. . .
valami kéne: kedves, a szád.
evavicus, 2017. július 21. péntek, 15:07
"Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára"
tudja végezni. Ezért kell mindennap Istenhez fordulnunk, hogy a Szentlélek "fejünket megkenje olajjal". A pap, ha nincs kenete, akkor hiányzik szolgálatának legfőbb kelléke, és a hívő ember hasznavehetetlenné válik a szolgálatra, ha nem kap mindennap újra meg újra kegyelmet felülről.
"Csordultig van poharam." Nemcsak hogy megkapja mindazt, amire szüksége van, a teli kelyhet, hanem még annál többet is: "Túlcsordul a pohara". Ezt elmondhatják a szegény emberek éppúgy, mint a gazdagok. "Hogyan, mindez az enyém, és még Jézus Krisztus is?" - kérdezte egy szegény asszony, amikor letört egy darab kenyeret, és megtöltött egy poharat hideg vízzel. Viszont legyen bármily gazdag valaki, ha elégedetlen, akkor nincs csordultig tele a pohara, és ami benne van, az is híg és zavaros. A megelégedettség a "bölcsek köve", amely mindent arannyá változtat, amit csak megérint. Boldog az, aki megtalálta! Az elégedettség többet ér egy egész birodalomnál. Tulajdonképpen ugyanaz, mint a boldogság, csak más szóval
kalmanpiroska, 2017. július 21. péntek, 13:09
H.Gábor Erzsébet
H. Gábor Erzsébet

Amíg a csónak ring velünk

Jószagú föld a csónakunk,
átfon a csendünk, nincs szavunk,
fölöttünk kéklő ég ragyog -
karodban, kedves, jól vagyok!

Fekszünk a fűben, tűz a Nap,
elrepít most a pillanat
magasra, fel - a menny közel,
csodás az érzés, átölel.

Amott egy sólyom szárnyra kap,
bódít a száraz szénaszag,
bilincsem drága két kezed,
enyémet el nem engeded!

Lelkünkben most is szól a dal,
kalászos rétet nyár aszal,
illatos, ékes, ékszerek!
Betűmön légy az ékezet,

létemben légy a szó, a lap -
valódi-tisztán add magad!
Rímeket szőve udvarolj,
szívem szakadjon, úgy dalolj,

amíg a csónak ring velünk...
Levetünk csendbe mindenünk,
perzsel a bőrünk, ég a szánk,
sivatag szomja tört ma ránk.

Forrás a csókod ajkamon,
mennyei ünnep, alkalom!
Ragyog a Nap, az ég azúr,
könnyeit nyelve néz az Úr.
horvathzsoka, 2017. július 21. péntek, 08:22
A ciprusfa-díszítő ember
KALIMONASZ: A ciprusfa-díszítő ember

Ugye, nem hallottál még Theodoroszról, a hioszi a ciprusfa-díszítő emberről? Elmesélem most a történetét.

Egy hideg téli napon Theodorosz kiment a kertbe, és látta, hogy egy fenséges ciprusfa áll árván a tér közepén. Mivel senki nem járt arra, nem szólt hozzá, nem locsolta, nem érintette, a fa nagyon magányos volt.

Theodorosz bement a házba arany- és ezüstdíszeiért. Amit talált, mind ráaggatta. Nézegette, ám még nem látta rajta, hogy boldog lenne. Úgy gondolta, ha ezüstszálakkal, bíborszalagokkal, fénykövekkel is feldíszíti, talán boldog lesz.

A kis fenyőfa azonban oly sokáig didergett a téli fagyban, hogy nem tudott felmelegedni. Azt sem tudta, mi a boldogság, hiszen még nem volt része benne, vagy ha mégis, akkor nem tudott róla, mert a boldogság ideje - miként a vízcsepp élete - egyetlen pillanatig tart csupán.

Az ember tovább hordta a díszeket a házból, és mind a ciprusfára aggatta. Már nem
taltos1, 2017. július 20. csütörtök, 22:37
Örök szabadság
SZABÓ PACSIRTA ÉVA...verse...címe

Örök szabadság

Olyan vagyok mint a madár
Mely ágról-ágra boldogan száll
Csak röppenek hol ide,hol oda
Mert hív engem a szabadság szava.

Fáról-fára és oly szabadon
Minő boldogság és nyugalom
Nincsen tér akkor a végtelenbe
Csak szálldogálás a messzeségbe.

Örök szabadság mely nem szab határt
Nincs kalit mely börtönbe zár
A felhőtlen kék ég teljes az enyém
Szállhatok míg csak élek én.

Én lennék az egyetlen madár
Mely örök boldogságra vár
Csak akkor repülnék teljes önfeledten
Ha igazán szeretnének engem.

Mert egy madár is vágyik társra
Hogy legyen neki kicsiny fiókája
Egyedül élni nem szabad soha
Mert úgy az élet sivár és
kkm, 2017. július 20. csütörtök, 06:09
Az vagy nekem
William Shakespeare

Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor fűszere a földenk;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
csupa fény és boldogság büszke elmém,
majd fél: az idő ellop: eltemet;
csak az enyém légy, néha azt szeretném,
majd, hogy a világ lássa kincsemet;
arcod varázsa csordultig betölt,
s egy pillantásodért is sorvadok;
nincs más, nem is akarok más gyönyört,
csak amit tőled kaptam s még kapok.
koldus-szegény királyi gazdagon,
részeg vagyok és mindig szomjazom.
taltos1, 2017. július 17. hétfő, 23:20
Egy csodálatos árverés
magamnak sincs . . .
- Ez nagyon szegényes! Túl alacsony ez az ár. Mert mit használ a ladynek,
ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall?
- Sátán, te mit adsz érte?
- A test kívánságát, a szemek kívánságát s az élet kérkedését csordultig
kielégítem. Élheti a maga akaratát! Minden vágyát teljesítem, az élvezetek
poharát fenékig ürítheti.
- És mit kívánsz ezért?
- Természetesen a lelkét, hiszen azt akarom, hogy örökre az enyém legyen!
- Túl magas az ár, amit kívánsz. Te sem kapod meg őt, Sátán! Hazug vagy és
a hazugságnak atyja!
- És te Úr Jézus, te mit adsz érte?
- Én már odaadtam a lady-ért a tulajdon életemet. A véremet ontottam érte
a kereszten, ott lefizettem a váltságdíjat az egész emberiségért. Adom neki az én békességemet, az én örömömet, azt az örömet, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet. Felöltöztetem őt a megigazulás fehér selymébe, és felékesítem őt az üdvözítő hit
suzymama, 2017. július 17. hétfő, 20:27
Gyóni Géza SZERELEM
vészre kiáltva,
Rémítve hajósát reccsenjen a bárka,
Vad szél csak tépje a fák levelét -
Én a gyönyört szórom teeléd!

Elhallgatott. És pelyhes fészkén
Hallgatva ült meg egy kis csalogány.
Mélységes csöndben szólt a férfi,
Felhő borongott íves homlokán.

Ajkáról halkal, szenvedély nekül
Folyt a fagyasztó, szaggatott beszéd...
Alkonyult. És bent a fák megül
Az est hallatta ébredő neszét.

Hagyj el! Ne szeress!
A vidám szerelem nem enyém.
Gyönyörre hivhat minden óra -
Lelkem acél, páncélja óvja.
S a láz, a csókok éjjelén
Nyugtom nem volna rózsaágyon.

Én harcra, küzdelemre vágyom!
A vad viharban vizre szállok,
Körülsikongnak a sirályok.

Hullámhegyeken dideregve libegnek
Zúzott tarajukkal az árbocosok,
Zajgó birodalmán vihar-űzte vizeknek
Én áttörök, átgázolok.

Engem a harc hiv, hogy elemésszen...
Jer, hívlak én is! Légy a részem!
Tied leszek, - de
kkm, 2017. július 17. hétfő, 06:49
Kérlek
Cserényi Zsuzsanna -
Kérlek

Legyél bennem a jó, minden nap, amikor felébredek.
Legyél a barátság, az öröm , az önzetlen szeretet.
Legyél bennem a szép mindig, amikor felkel a nap,
a vágy, hogy ne bántsak senkit, és engem se bántsanak!
Legyél bennem a béke a türelem,
az életet imádó végtelen szerelem,
az emlék, melyet nem felednék,
minden, amiben hiszek, és minden , ami a tied,
egy kicsit lehessen enyém, akár egy szelet kenyér,
ha megfelezed.​
dorotea55, 2017. július 16. vasárnap, 18:42
1/755
Képek, videók
Heltai Jenő APÁM.jpg
menusgabor
2017. január 06. péntek, 19:31
heltai-jeno-a-nagy-no- ori
menusgabor
2017. január 06. péntek, 15:16
Heltai Jenő..APÁM...jpg
menusgabor
2017. január 06. péntek, 15:15
heltai jenő .apám.png
erzsikepuskas
2014. augusztus 14. csütörtök, 15:36
heltai jenő .életrajz.jpg
erzsikepuskas
2014. július 30. szerda, 09:46
Heltai Jenő 1
taltos1
2014. február 04. kedd, 23:33
Heltai Jenő - A régi nők
cipello
2010. július 31. szombat, 21:40
Heltai Jenő: A néma leven
mester126mari
2010. február 12. péntek, 08:35
Heltai Jenő Szabadság
jakabgasparne
2009. augusztus 21. péntek, 06:39
Heltai Jenő Szabadság
jakabgasparne
2009. július 24. péntek, 05:33
Heltai Jenő.bmp
bongyi53
2008. december 13. szombat, 20:26
tisztelt.jpg
melindaaah64
2015. november 26. csütörtök, 18:26
Így főz a tisztelt ház
csobaizsolt
2015. augusztus 31. hétfő, 12:52
Tisztelt gyalogosok!
sanci81
2015. március 23. hétfő, 17:34
Akit meg tiszteltem..jpg
mailona
2012. május 31. csütörtök, 16:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.