Regisztráció  Belépés
2018. május 23. szerda | 21. hét | 143. nap | 15:05 | Dezső
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Dutka Ákos - Húsvéti vers
Dutka Ákos - Húsvéti vers

Hozsanna néked Élet és Igazság,
kit keresztre vert a gőg és hatalom,
sziklasírodból égi trónra ültél
a sugaras első Húsvét-hajnalon.

Azóta mind kik latrok közt kereszten
megváltást váró koldusok vagyunk,
emlékezve a Te öt sebedre
megesküszünk, hogy feltámadunk.

Mert elmúlandó minden, ami földi,
a gőg, a hír, a dics és hatalom,
de él a lélek, aki megdicsőült,
azon a sugaras Húsvét hajnalon.


És él a hit, hogy sziklák meghasadnak,
pecsétek törnek s minden meginog,
de az ige, amely a szádra tódult
egy szó mely megváltott, mégis élni fog.

Ez a szó, mely ajkadon fogamzott
és az új tavaszban mindig itt remeg,
próbáljátok egymást tűrni és szeretni
keresztre hajszolt szegény emberek.

Higgyétek el, hogy Élet és Igazság
e földi létben bús testvér vagyunk,
mert
chillik, 2018. május 23. szerda, 06:16
Reményik Sándor: Kagyló
Reményik Sándor: Kagyló

Én itt vagyok, akarva, nem akarva,
A végtelen vetett a véges partra.
Fekszem aléltan a sivár fövenyben
És az óceán himnuszait zengem.

Anyám, a tenger apadt, s itt hagyott,
Kinek mi köze hozzá, ki vagyok?
Gazdátlan, üres ház, mire se jó,
Csak eldobni, vagy eltörni való.

Apály s dagály közt, így, időm múlván,
Várom, míg értem visszatér a hullám.
Nekem nem hazám e kietlen part,
De aki titkon a füléhez tart
Magányban, éjben, emberektől távol:
Annak mesélek egy más, szebb világról.

(Reményik Sándor)
pmarika65, 2018. május 22. kedd, 18:04
Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad
..............
Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: ,,Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad." Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: ,,Miről vitatkoztatok az úton?" Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Akkor Jézus leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: ,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája."
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: ,,Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem
maroka, 2018. május 22. kedd, 17:16
Da Vinci-kód - teljes film
Videó

Története:
A párizsi Louvre Nagy Galériájában meggyilkolják Jacques Saunière-t, az intézmény kurátorát, aki egyben a titkos Sion-rend nagymestere. Meztelen holttestére a Vitruvius-tanulmányt idéző alakzatban találtak rá, hasán egy saját vérével rajzolt pentagrammával. Gyilkosa egy Silas nevű albínó, az Opus Dei tagja, aki a szervezet vezetője, Aringarosa püspök és egy titokzatos Mester parancsára szedte ki a rend által őrzött Szent Grálhoz elvezető zárókő (clef de voûte) rejtekhelyét Saunière-ből és a rend másik három vezetőjéből, majd mindannyiukat megölte. Silas elmegy a megjelölt helyre, ott azonban nem talál semmit - Saunière és társai hazudtak.

A fájlhoz képjegyzet tartozik
Da Vinci Vitruvius-tanulmánya
Mindeközben a rendőrség a Louvre-ba rendeli Robert Langdon amerikai szimbólumkutatót, akinek éppen aznap este lett volna találkozója
maroka, 2018. május 21. hétfő, 22:28
Tallóztam
el...


Minden nap,
minden órában,
minden évszakban -
mondd el.

Mondd el
a növő vetésben,
amely lobog.
Mondd el
a virágzó fában,
amely felett
nászindulóját zengi
egy méhe-család.
Mondd el
a kicsi forrásban,
amely a tengerek felé siet.

Mondd el
a szélben, az esőben , a viharban,
amely fákat dönt
és hegyeket omlaszt.

Mondd el
a napsugárban,
amely rozsot és búzát érlel
és kenyeret ád az emberek
asztalára.
Mondd el a pacsirta dalában,
amely végig kísér
az úton.
Mondd el
a hajnal fényében,
amely felcsap,
mint tűzcsóva
a hegyek csipkéjén.

Mondd el
a reggelben,
mondd el
az estében,
mondd el
az éjszakában,
levelek álmában,
mondd el
a csillagok milliárdjai közt,
mondd el
a vizek zúgásában.

Mondd el
a szíved verésében,
szavad
horvathnemagdi, 2018. május 21. hétfő, 21:12
Nehéz ez elmével érteni a lélek boldogságát
a szíved érzi hanem az elméd és a tested. Épp ez a hiány blokkol.
Ilyenkor nem a szívedet éled, hanem az elmédben . Az elme a GOND-olatok lakhelye,ahol hitrendszerek, elvek születnek.Az állításban megfogalmazott gondolataid bezárnak téged a hitrendszereidbe úgy, hogy ezt észre sem lehet venni.A ZÁRT rendszert ki kell tudni nyitni,NYITOTTnak lell lenni az újra.....vagyis az elméd beenged mindenféle új lehetőséget.Minél kíváncsibb vagy, annál többféle válaszok érkeznek.Új gondolatok, megoldások, emberek ... stb.
Amikor hiányt és veszteséget élsz át, vizsgáld meg a gondolataidat és lásd meg, milyen állításokat teszel!Nézz körbe,a lehetőségekre,megoldásokra fókuszálj.
Kérdőjelezd meg,beszélgess magaddal - az elméddel,biztos, hogy csak így lehet?Hogyan lehet másképp? Vajon az enyém ez a gondolat?Ne kételyek közt működj, hanem kérdések között.Az elme a hiányt mindíg pótolja,de csak a már megélt,megtapasztalt példák szerint.Ezért van az,amikor folyamat azt érezzük...már megint!!!!Működtetni csak azt
lenke1964, 2018. május 21. hétfő, 07:37
Mivel mérgezzük a lelkünket és homályosítjuk el a fényünket?
hallott volna maradi szülőkről, hibás családi mintákról, féltékeny barátokról, idejétmúlt vallási tilalmakról, egós előítéletekről, kulturális kötöttségekről, hatalmi harcokról és manipulációkról minden korosztályban. Ezek például olyan karmikus helyzetekbe tudják sodorni az embert, amelyek felesleges láncokat és terheket rónak rá, és nem engedik, hogy a magasabb rendű énjéhez közelebb kerülhessen.

Hosszú belső és külső harcok után pedig olyannyira képesek megnehezíteni bizonyos terhek az emberek életét, hogy a sorozatos kudarcok és kiábrándulások után már feladják az életterveik megvalósítását.

Ellenben, ha mindig kitisztítjuk magunkból az aktuális szennyeződéseket és rendszeresen foglalkozunk a múlt kiürítésével, akkor fokozatosan felerősíthetjük lelkünk fényét és valóságos csodává válhat a saját belső utazásunk.

Ezen a belső ösvényen az utunkba kerülő gátakat azért áll érdekünkben felszámolni, mert különben megakadályozzák lelkünk képességeinek és erőinek a kiáradását.
sz719eszter, 2018. május 20. vasárnap, 12:37
Dűne sorozat - Részletek
Az Óbirodalom több ezer éven át szilárdan biztosította az ember uralmát a lakott bolygókon. Azonban egyre több gondolkodó gépet kezdek el használni, melynek eredményeképpen lassan már gondolkodni is elfelejtettek. Ekkor lépett színre Tlalok és maroknyi követője, akik szónoklataikkal próbálták rávenni az embereket tunyaságuk leküzdésére.
Mivel békés eszközeik nem jártak sikerrel, úgy döntöttek, átveszik a hatalmat az emberiség felett. Kimekekké alakították át magukat, ősi görög és római neveket vettek fel és Titánoknak hivatták magukat. A gondolkodó gépek segítségével egyszerűen leigázták az emberlakta bolygók nagy részét.
Pár bolygó azonban összefogott, és létrehozták a Nemesek Szövetségét, mely az ember szabadságát hirdetve sikeresen szembeszállt a zsarnok Titánokkal és robotokkal. Sikerült megőrizni függetlenségüket, azonban a Titánok hatalmát nem tudták megtörni, inkább csak védekezésre futotta erejükből.

A legigázott világokban kitört az Első Hrethgir (a Titánok így nevezték a
eposz, 2018. május 20. vasárnap, 12:31
Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön
Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.

(Szenes Hanna)
skorpiolilike, 2018. május 19. szombat, 07:41
SZENTLÉLEK VÁRÓ - Pünkösdi kilenced
9. nap
Mennyei Király, Vigasztaló,

igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
(Görögkatolikus liturgiából)

Szentírási rész: 1Kor 13
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság
suzymama, 2018. május 18. péntek, 16:51
Kilenc fátyol, mely elrejti az igazságot
életnek nevezünk, az 1-9 szám körül forog. Mindennek megvan a maga helye a rendszerben, és minden tökéletesen és pontosan illeszkedik az idő és tér véget nem érő hálózatában.

Ez tehát az egyik definíciója az ,,Igazságnak" - a rejtett, misztikus tudásnak, ami teljes mértékben megfelel a matematikai hálózatnak. Jézus (más néven a Názáreti Jézus) kijelentette tanítványainak; “És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." (Jn 8:32)

Az emberek miért nem látják az Igazságot?

Erre a kérdésre a legjobb választ nagyon bölcsen Don Harkins adta 2001-ben:

Az elmúlt években több elméletet is kialakítottam, majd el is vetettem arról, hogy az emberek túlnyomó része miért nem látja meg az igazságot, - még akkor sem, ha az arcul üti őket. Közülünk azok, akik képesek meglátni az “összeesküvést," már számtalanszor átbeszéltük magunk között, hogy mennyire kétségbeejtő is az, hogy a legtöbb ember képtelen megérteni
sz719eszter, 2018. május 17. csütörtök, 08:27
1/1404
Képek, videók
dutka ákos.png
chillik
2016. június 09. csütörtök, 13:05
Dutka Ákos.jpg
agica2004
2007. augusztus 15. szerda, 10:23
szerelem.Dutka Ákos.jpg
agica2004
2007. február 13. kedd, 20:10
sugaras.jpg
hatibacsi
2018. március 24. szombat, 15:30
sugaras.gif
remahe1952
2016. december 24. szombat, 16:37
sugaras.png
taszat
2016. augusztus 03. szerda, 14:01
2014-sugaras-verziók.p ng
hatibacsi
2014. szeptember 19. péntek, 00:54
sugaras-y01.png
hatibacsi
2013. május 11. szombat, 23:22
sugaras12.png
hatibacsi
2013. április 08. hétfő, 20:35
sugaras10d.jpg
hatibacsi
2013. március 20. szerda, 20:57
sugaras11a.png
hatibacsi
2013. március 19. kedd, 20:36
sugaras11.png
hatibacsi
2013. március 18. hétfő, 19:16
sugaras10c.png
hatibacsi
2013. március 17. vasárnap, 17:54
sugaras10b.png
hatibacsi
2013. március 17. vasárnap, 17:54
sugaras10a.png
hatibacsi
2013. március 17. vasárnap, 17:53
Címkék
fények csillognak, szervezet vezetője, emberek miért, vizek zúgásában, Robert Langdon, utunkba kerülő, párizsi Louvre, végtelen vetett, sugaras Húsvét, igazság szabadokká, Első Hrethgir, összes titkokat, elmúlt években, pacsirta dalában, szíved érzi, lélek boldogságát,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.