Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 21. hétfő | 34. hét | 233. nap | 23:25 | Sámuel, Hajna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Augusztus 20. - Veres András: Európa a teljes önfeladás küszöbéhez érkezett
Veres András homíliájában kiemelte: ebben a különösen nehéz történelmi helyzetben óriási felelőség nehezedik minden keresztény ember vállára.

Azt kérte, hogy "bátor őszinteséggel" vizsgálja meg mindenki a saját felelősségét és cselekvési lehetőségeit, valamint azt, hogy mi vezetett Európa-szerte a hit és a vallásosság gyengüléséhez, az evangéliumi értékrend kiszorulásához a mindennapi életből.

Az MKPK elnöke Szent II. János Pál pápát idézte, aki szerint "egy olyan hit, amelyik nem válik kultúrává, rosszul befogadott, rosszul megélt és rosszul továbbadott hit".

Hozzátette: nemcsak a múlt hibái vezettek a társadalom szekularizációjához, korunk keresztényei sem teszik magukévá teljesen Isten törvényeit. "Langyos keresztények" pedig nem tudnak meggyőző erővel tanúságot tenni az evangéliumról és másokat Krisztus követésére hívni - figyelmeztetett.

Kitért arra: nagy felelősség egy országot, egy gyárat, egy intézményt vezetni, de sokkal nagyobb "lelkeket vezetni", gyermekeket nevelni. A
velemenyezd, 2017. augusztus 20. vasárnap, 19:22
Augusztus 20. - Kövér: Szent István öröksége egyesíti a magyarok nemzedékeit
magyar nemzet sok évszázados tiszteletének központjába."

A Parlament elnöke visszatekintésében a magyar történelem számos sorsfordító pillanatát felidézve azt mondta: mindazok a magyarok, akik számára a Szent István által megteremtett valóság "a történelem súlya alatt időszakosan elhalványult vagy szertefoszlott", mindannyian "államalapító királyunk örökségéből merítettünk vigaszt, példát, erőt és célt ahhoz, hogy ismét valósággá építsük az eszményeinket".

A Keletről érkezett pogány magyarok vállára Szent István helyezte a keresztényég nyugati keresztjét, amelyet letenni nem tudunk, s amely "a megsemmisülés örök veszélyével szemben a megmaradás örök reményét egyedi módon sugározza a magyar sorstörténetben" - vélekedett a politikus.

Az európai államfejlődésben egyedi módon Szent István magyar államának alapját nem pusztán a hűbéri magánkötelékek, hanem az egyént az összességhez fűző "spirituális kötelékek" képezték. "Ezt az összesség-fogalmat - ami nem más, mint a modern nemzet és nemzetállam
velemenyezd, 2017. augusztus 19. szombat, 20:53
A három fa
volt és elaludt.
Nagy vihar tört ki, és a fa arra gondolt, hogy a belőle készített csónak képtelen lesz ellenállni a hullámoknak. Az emberek felébresztették alvó társukat, aki felállt, a szél felé fordult,
és elkiáltotta magát: "Béke veled!" A vihar egy csapásra elmúlt.
A fa, amelynek anyagából a csónak készült, rádöbbent arra,
hogy rajta a királyok királya utazik, aki képes még a legerősebb vihart is lecsendesíteni.

Végül jött egy ember, akinek vállára tették a harmadik fa szálfáiból készített keresztet.
Terhét egy város utcáján vitte, ahol az emberek szidalmazták és gúnyolták őt.
Amikor egy magaslatra értek, az embert felszögezték a keresztre, melyet azután felállítottak a dombtetőn.
A harmadik fa rádöbbent arra, hogy álmai neki is valóra váltak:
erős maradt, magasan áll egy domb tetején,
és nagyon közel került Istenhez, mert az Ő fiának testét hordja magán.

Amikor úgy látod, hogy a dolgok
taltos1, 2017. július 20. csütörtök, 22:38
Cseri Kálmán - BOLDOGOK A SÍRÓK?
sírók?

"Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. "(Mt 5,4)

Különös megállapítása ez Jézusnak. Milyen sírásra gondolhatott?

Egyszer valaki úgy ment el reggel otthonról, hogy köszönés nélkül csapta be maga mögött az ajtót. Felesége szipogva készült szintén munkába. A napi események kitörölték mindezt a férfiból, s este kedélyesen tért haza. Az asszony éppen mosogatott, s amikor a férje megpuszilta, látta, hogy sír. Te meg mit bőgsz? - kérdezte. Rövid csodálkozás után a férje vállára borult, és elkezdett zokogni. A legtöbb férfi ilyenkor nem tudja, mit tegyen, de ahogyan ott álltak a konyha közepén, eszébe jutott a reggeli jelenet. Meg az a sok veszekedés, ami az utóbbi időben lezajlott. Szinte visszahallotta a maga kemény, durva szavait, és ő is elkezdett sírni. Aztán leült, ölébe vette asszonyát (már régen nem történt ilyen), és elkezdett gyónni. Bocsánatot kért sok mindenért. Mire az asszony is kezdte sorolni a maga bűneit. És kölcsönösen megbocsátottak egymásnak.
ronix, 2017. július 12. szerda, 20:04
Áldozatával Ábrahám megmutatta, hogy hisz Istennek, ......
reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz, fölkerekedett, és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. Ekkor ezt mondta a szolgáknak: ,,Várakozzatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok."
Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, és feltette fiának, Izsáknak vállára, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot: ,,Atyám!" Ő ezt válaszolta: ,,Igen, fiam!" Erre Izsák azt mondta: ,,Íme, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égőáldozathoz?" Ábrahám így felelt: ,,Isten majd gondoskodik a bárányról az égőáldozathoz." Így mentek tovább egymás mellett.
Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát,
maroka, 2017. július 06. csütörtök, 17:29
13. évközi hét szerda Igehirdetés 07.05
együtt, mert nem fog örökölni egy szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal!"
Nagyon nehezére esett a dolog Ábrahámnak, hiszen a fiáról volt szó. De az Isten bátorította: ,,Ne bánkódj a fiad és a szolgálód miatt, hanem amit Sára mond, hallgass a szavára, mert azokat fogják a te utódaidnak nevezni, akik Izsáktól származnak. De azért a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel ő is a te utódod."
Ábrahám tehát jókor reggel fölkelt, vett egy kenyeret meg egy tömlő vizet, föltette Hágár vállára; odaadta neki a gyermeket is, aztán elbocsátotta. Az pedig elment, és mindenfelé bolyongott Bersábé pusztájában.
Amikor a tömlőből kifogyott a víz, odatette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban. Azt gondolta ugyanis: ,,Ne lássam, amikor meghal a gyermek!" Ott ült vele szemben, és hangosan sírt.
De az Isten meghallotta a gyermek hangját, az Úr angyala pedig szólította Hágárt az égből: ,,Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert
maroka, 2017. július 05. szerda, 17:12
Stephen King: A Setét Torony - 1. Kötet - A Harcos
biztatta volna, por szállt föl a kerekek nyomán, amelyet a szél nyomban elragadott. Pap vagy szerzetes lehetett; portól lisztes fekete reverendát viselt, amelynek laza csuklyája elfedte a fejét, elrejtette arcvonásait. Ruhája lobogott, csapkodott. A köntös alól kilátszott az otromba csatos, szögletes sarkú bakancs.
Sheb kocsmája előtt megállt, kikötötte a lovat, amely lehajtott fejjel belehorkantott a porba. Az utazó kioldotta a ponyva egyik hátsó csücskét, elővett egy ütött-kopott nyeregtáskát, a vállára vetette, belépett a csapóajtón.
Alice érdeklődéssel figyelte, de a többiek nem vették észre. Mindenki csontrészeg volt már. Sheb
metodista himnuszokat zongorázott ragtimeritmusban. A deres hajú naplopók, akik korán érkeztek, hogy elkerüljék a vihart és virrasszanak Nort teteme fölött, már rekedtre vonították magukat. Sheb, akit megmételyezett és felajzott a tény, hogy ő még mindig él, csaknem az érzéketlenségig leitta magát; hektikusan ketyegő tempóban játszott, ujjai vetélőként
eposz, 2017. július 03. hétfő, 15:50
Garry Douglas: Hegylakó - XII. Fejezet
elmozdul innét...
- Nem megyek sehová! - mondta fennhangon is.
- Nem-e? - kérdezte Dugal csendesen.
- Nem én!
Mondott volna egyebet is, de Dugal fejbe vágta egy korsóval, hogy kábultan a padlóra hanyatlott. Érezte, a hóna alá nyúlva felemelik, kivonszolják a falu főterére. Ködön át látta az alakokat, akik a kunyhókból szállingóztak elő: asszonyokat és gyerekeket, akik mind a testébe költözött ördögöt megbámulandó gyűltek köré. Durván rángatták, valamit a vállára kötöztek, nehogy megmozdíthassa karjait. Mikor egészen magához tért, rádöbbent: egy járom az. Amint felnézett, megpillantotta Kate-et. A lány arcát még mindig ocsmány grimasz éktelenítette. Odatörtetett, erősen oldalba rúgta a fiút.
- Öljétek meg! - visította.
Szeme fénylett, mint a gyertyaláng. Vágy csillant bennük: a vérontás vágya. Kate most olyan volt, amilyennek Conner még sosem látta, pedig ez a vonás is ott lappangott a lány tudata mélyen. Ha az ördög valakibe
eposz, 2017. július 02. vasárnap, 16:53
Útjelző tábla
Útjelző tábla

Vigyáz a falvak szélén s ott áll
a szétfutó keresztutaknál.
Vigyáz, mindig útfélen állva
s irányt mutat mellén a tábla.

Lábára indák tekerőznek,
a barmok hozzá dörgölőznek,
vállára galamb, varjú száll,
az útról ráfreccsen a sár,
nap vakítja és veri zápor,
megrepedez a tél fagyától,
kölykek vágnak belé sebet,
beszennyezik kósza ebek,
de jó- s balsorsban egyaránt
áll és mutatja az irányt.

Mellette bölcsek és bolondok
cipelnek álmot, vágyat, gondot,
jönnek és mennek ifjak, vének,
nászmenetek és temetések,
ő áll és tűr s nem válogat,
mindenkinek utat mutat.

Útjelzőtábla lettem én is
ott, hol az út Isten felé visz.
Embersorsok útfelén állva
mutatok mindig egy irányba:
Krisztus felé. Nap szúr, ver zápor,
didergek a közöny fagyától,
bűn-indák reám tekerőznek,
rút vágyak hozzám dörgölőznek,
vállamra kétség-varjú száll,
s
kalmanpiroska, 2017. június 20. kedd, 14:34
Ezen a világon nincs...
Kiss Gyula

Ezen a világon nincs,

amiért küzdeni ne kéne.

Néha ez bátran megy,

máskor meg csak félve.Az élet sok terhet tud

rakni az ember vállára,

s ki nem tud harcolni,

nem jut hely számára.A lelket jóval könnyebb

összetörni, mint a testet.

Az egyén úgy érzi sokszor,

lelke kiégett, vagy feslett.Feladni soha nem szabad,

mert akkor végleg vége!

El kell határozni, mégsem,

vagy még inkább, még ne!Ki csalódott mindenben,

bármiben, mi történt vele,

ne adja könnyen magát,

vágjon ismételten bele!Nem szabad a reményt

a halványat sem feladni,

mindig tiszta érzésekkel

szívből kell előre haladni!Hiszen nem az a gyenge

ki változtatásokra
kkm, 2017. június 19. hétfő, 13:41
Gellért Oszkár
Gellért oszkár

Lélek, mennyi az?

Hidépítő mérnök,
Te tudhatod műved teherbirását.

Malommunkás,
Te tudhatod, naponta hány zsák kell ahoz,
Hogy megszakadj.

Fa ága,
Te is tudhatod,
Milyen súlyú akasztott ember alatt
Törsz ketté.

De lélek, lélek,
Tudhatod-e te, hogy mennyi az
Amit elbírsz?

Tudhatod-e te, hogy mikor a kedves bucsuzóul
Kedvese vállára ejti kezét:
Nem roskadsz-e össze öt ujja alatt.

Tudhatod-e te, hogy amit elbírsz,
Egy sziklatömb vagy egy hópehely.

Lélek, mennyi az?
horvathzsoka, 2017. június 10. szombat, 08:28
1/199
Képek, videók
Páyer András
egrilany51
2017. augusztus 06. vasárnap, 16:21
Nagy Bandó András
egrilany51
2017. július 05. szerda, 15:06
Hegedüs András minisztere
furaila
2017. május 10. szerda, 00:02
András segített szemetet
magdika48
2017. április 30. vasárnap, 21:09
András nap.jpg
agica2004
2017. április 21. péntek, 20:49
András--.jpg
agica2004
2017. április 21. péntek, 20:47
András-.jpg
agica2004
2017. április 21. péntek, 20:45
012. András200.jpg
honapmunkai
2017. március 31. péntek, 22:12
F.ANDRÁS-IKON.jpg
cserhat3
2017. március 26. vasárnap, 13:53
SZKT- Jonácsik András.jpg
agica2004
2017. február 05. vasárnap, 16:31
Önfeladás-ÖSSZEFOGÁS
1vargaildyko
2014. április 11. péntek, 06:12
Önfeladás-HAJÓ.jpg
1vargaildyko
2014. január 08. szerda, 06:12
különösen szép torta.jpg
ildikocsorbane2
2014. január 22. szerda, 17:44
KÜLÖNÖSEN SZÉP TÁJAK..jpg
mailona
2012. szeptember 30. vasárnap, 19:47
különösen szép csendélet.
kata420
2011. június 09. csütörtök, 20:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.