Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 11:48 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Fekete István: Május
,,egészségesen alszik". Feleségem azonban nem hagyta magát.
- Holnap kimehetünk. Vasárnap van. Kocsival becserkésszük...
- Jó! - ásítottam és bevackoltam, jelezve, hogy a továbbiakban egyedül akarok maradni az éjszakával, a békamuzsikával és gondolataimmal, melyek visszanéztek rám az ablakból, és elszaladtak a patakpartra, hol békák és felhők úszkáltak a víz csillogásában; felszálltak a gólyafészek peremére, hol fél lábon álmodozott az öreg gólya, és csak puska kellett volna a vállára, hogy olyan legyen, mint egy gránátos, ki lőportornyot őriz; aztán visszaszaladtak hozzám, hogy elmondják: mit láttak, de már csak álmaim közé értek.

Másnap kedvetlenül húztam ki a puskám. Mondom, nem szeretem az ilyen gerincvadászatot, pláne ha megrendelik. De a feleség nem nyughatott. Csak menjünk! Holnap feladja a gerincet, holnapután ott van.
Mentünk. A nap már alkonyatra hajolt, és aranyos küllői felértek az ég tetejéig. Az úton porfelhő úszott, a mélyedésekben még
lenke1964, 2018. május 13. vasárnap, 16:58
Milyen sírásra gondolhatott?
"Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. "(Mt 5,4)

Különös megállapítása ez Jézusnak. Milyen sírásra gondolhatott?

Egyszer valaki úgy ment el reggel otthonról, hogy köszönés nélkül csapta be maga mögött az ajtót. Felesége szipogva készült szintén munkába. A napi események kitörölték mindezt a férfiból, s este kedélyesen tért haza. Az asszony éppen mosogatott, s amikor a férje megpuszilta, látta, hogy sír. Te meg mit bőgsz? - kérdezte. Rövid csodálkozás után a férje vállára borult, és elkezdett zokogni. A legtöbb férfi ilyenkor nem tudja, mit tegyen, de ahogyan ott álltak a konyha közepén, eszébe jutott a reggeli jelenet. Meg az a sok veszekedés, ami az utóbbi időben lezajlott. Szinte visszahallotta a maga kemény, durva szavait, és ő is elkezdett sírni. Aztán leült, ölébe vette asszonyát (már régen nem történt ilyen), és elkezdett gyónni. Bocsánatot kért sok mindenért. Mire az asszony is kezdte sorolni a maga bűneit. És kölcsönösen megbocsátottak egymásnak. Amikor ezt
suzymama, 2018. május 07. hétfő, 14:34
Ányos Pál
távúl-kékellő hegyek füstölögnek,
A' patakok nagyobb zajjal hömpölyögnek,
Minthogy tsillapodik a' Világ' lármája,
Mellyet Morfeusnak szunnyaszt álmos fája.
Az izzadó munkás viszsza-tér mivéről,
Tsekély eledelét eszi tűzhelyéről;
A' szomjús tsetsemő tsügg mellyénn annyának,
'S kapálódzva örűl kis vatsorájának.
Ott egy juhász ballag bús furuglyájával,
'S közli búját haza-ereglő nyájával;
Itt egy pásztor veti tarsolyát vállára,
'S bőgő seregével siet tanyájára. -
Az egész természet készűl tsendességre;
Tsak szívünk intetik elmés ébredttségre!
Melly hasznos gondolat jő itt elméinkbe,
Millyen szent irtózás zsibog ereinkbe',
Ha jól megfontollyuk a' nap' elenyésztét,
Melly olly gyorsan éri fényessége' vesztét!
Ebből végy, oh Ember! példát életedről,
Ez int hathatósan múlandó végedről.
Mert melly nap eltünik, többet nem
horvathzsoka, 2018. április 27. péntek, 08:42
II. János Pál pápa temetése 2005. április 8., péntek 16:05
képviselőinek, közöttük a nyugalmazott római főrabbinak, illetve muzulmán, buddhista és szikh küldöttségeknek.
Jobboldalon a bíborosok, érsekek, püspökök, római plébánosok, a Szent Péter-bazilika kanonokjai foglaltak helyet. 10 óra után néhány perccel Piero Marini érsek vezetésével vonult ki a bazilikából a Szentatya koporsóját kísérő körmenet, amelyet a teret és a Via della Conciliazione-t megtöltő több százezres hívősereg nagy tapsa fogadott. Az egyszerű koporsót, amelyet két oldalán 6-6 hordszékvivő emelt vállára, perzsaszőnyegre, egy feszület és a húsvéti gyertya közé helyezték el. A bazilika főbejáratát díszítő faliszőnyeg a Feltámadt Krisztust ábrázolta. A koncelebráló bíborosok sorát a keleti pátriárkák nyitották meg.
A koporsóra egy nyitott Evangéliumos könyvet helyeztek, amelynek oldalait a szertartás idején erősen fújó szél ide-oda lapozta, végül a vastag könyvtábla ellenére, teljesen becsukta. A hívek jelképnek érezték a szertartásnak ezt a mozzanatát is: a Szentatya egész élete nyitott
maroka, 2018. április 18. szerda, 00:00
Fáy Ferenc
homlokom

mögött a gond, mint fény mögött az árnyék.
S a dér közül szép, barna földszagok
lesnek felé. Ő halkan mondja: várj még,
De túl a fákon, arra.... arra ott,

hol hosszú őszi sebben él a holnap,
az emberek a föld fölé hajolnak,
s a föld, a föld - és ikrás barna méz -

mikor hajnalban álmosan, sötéten
trágyás-szekéren mennek át a réten,
hulló fejükre áldón visszanéz.


VÁNDOR

Vállára dobja életét
- maga ura maga cselédje -
s elindul lassan a sötét
embert veszejtő messzeségbe.

De rászólnak a csillagok,
felhő kiállt, kigyúl az éjjel,
s gonosz kis élete sajog
sosem-gyógyuló tenyerében.

És felkelnek a madarak,
árok hívja... de fut előle,
ő, ki a gyógyító szavak
vajákosa és ismerője;

kit csalán bújtat, hogyha fél
zápor szorít, hogy meg ne fázzon,
s tarlóba tereli a szél,
hogy annak fájdalmába
menusgabor, 2018. április 17. kedd, 15:45
C. H. Spurgeon Írásából
Imádkozni is tudsz?
C. H. Spurgeon, az ismert prédikátor találkozott egyszer
egy tönkrement, durva emberrel,
akinek az arcán látható
volt az alkoholfüggőség.
Ez az ember istenkáromló kifejezésekkel
szitkozódott. Spurgeon az ember vállára
tette a kezét, és komolyan ránézett.
- Jól tud átkozódni! De imádkozni is tud?
A férfi felnevetett, és gúnyosan válaszolt:
- Az ördögbe is, az még soha nem jutott eszembe!
Spurgeon kivett a zsebéből egy pénzérmét,
odanyújtotta a férfinak, és ezt mondta:
- Ígérje meg nekem, hogy sohasem fog
imádkozni, akkor öné ez a pénz!
- Erre könnyen rászolgáltam - szólt az ember,
és vidáman zsebre dugta a pénzt.
Spurgeon pedig továbbment, és remegve
imádkozott, hogy Isten szóljon ennek az embernek a lelkéhez,
hogy megmeneküljön. A férfi nagyon elégedett lett, hogy a
pénz a zsebében van, és folytatta az útját. és folytatta az útját.
De hamarosan egy rossz
katalin_53, 2018. április 12. csütörtök, 08:39
Hegylakó - Száműzés
akármi legyen, ha miattuk elmozdul innét...
- Nem megyek sehová! - mondta fennhangon is.
- Nem-e? - kérdezte Dugal csendesen.
- Nem én!
Mondott volna egyebet is, de Dugal fejbe vágta egy korsóval, hogy kábultan a padlóra hanyatlott. Érezte, a hóna alá nyúlva felemelik, kivonszolják a falu főterére. Ködön át látta az alakokat, akik a kunyhókból szállingóztak elő: asszonyokat és gyerekeket, akik mind a testébe költözött ördögöt megbámulandó gyűltek köré. Durván rángatták, valamit a vállára kötöztek, nehogy megmozdíthassa karjait. Mikor egészen magához tért, rádöbbent: egy járom az. Amint felnézett, megpillantotta Kate-et. A lány arcát még mindig ocsmány grimasz éktelenítette. Odatörtetett, erősen oldalba rúgta a fiút.
- Öljétek meg! - visította.
Szeme fénylett, mint a gyertyaláng. Vágy csillant bennük: a vérontás vágya. Kate most olyan volt, amilyennek Conner még sosem látta, pedig ez a vonás is ott lappangott a lány tudata mélyen. Ha az ördög valakibe beleköltözött, hát
eposz, 2018. április 11. szerda, 18:05
Alapi Gyula: Ének a páriákról.
Megnéztem a nyomort, borzadozva néztem,
Felkutattam alsó rétegét egészen
A nyomorult népnek.

Hozzánk közel vannak, látni napról napra
Sápadt, halvány arczczal, félve, elhúzódva,
Szűken éldegélnek.

Mindennapra való fekete kenyérért
Nehéz munkát végez ; csakhogy napi bérét
Családjának adja.

Mégis a boldogság felkeresi fészkük,
Hihetetlen, pedig csodálattal nézzük :
Meg vannak nyugodva.

Kényelmet nem ismer, nincsen ehhez szokva,
Nélkülözni napról napra : ezt megszokta
Szegény, szegény nép te!

Gazdag emberek, ti nem gondoltok arra,
Hogy a mindennapi kenyeret ki adja,
Ki izzadott érte?

Elvakit, elbűvöl arany csillogása,
E rút, sárga bűnjel mennyinek sirt ása
Elég példa mondja!

A szegény nép nem kér kegyelemmorzsákat,
Verejtéket izzad, kimerül, elfárad,
Nincsen panaszhangja.

Ne nyomjátok jobbon e nyomorult népet,
A
maroka, 2018. április 09. hétfő, 17:23
Alapi Gyula: Ének a páriákról.
Alapi Gyula:

Ének a páriákról.

Megnéztem a nyomort, borzadozva néztem,
Felkutattam alsó rétegét egészen
A nyomorult népnek.

Hozzánk közel vannak, látni napról napra
Sápadt, halvány arczczal, félve, elhúzódva,
Szűken éldegélnek.

Mindennapra való fekete kenyérért
Nehéz munkát végez ; csakhogy napi bérét
Családjának adja.

Mégis a boldogság felkeresi fészkük,
Hihetetlen, pedig csodálattal nézzük :
Meg vannak nyugodva.

Kényelmet nem ismer, nincsen ehhez szokva,
Nélkülözni napról napra : ezt megszokta
Szegény, szegény nép te !

Gazdag emberek, ti nem gondoltok arra,
Hogy a mindennapi kenyeret ki adja,
Ki izzadott érte ?

Elvakit, elbűvöl arany csillogása,
E rút, sárga bűnjel mennyinek sirt ása
Elég példa mondja !

A szegény nép nem kér kegyelemmorzsákat,
Verejtéket izzad, kimerül, elfárad,
Nincsen panaszhangja.
marcyt, 2018. április 07. szombat, 07:57
2018. március 31., nagyszombat
Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást! Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.
Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját.
Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik ügyével? Igen, kitépték az élők földjéről, és népem bűnei miatt halállal sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt szájában.
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete és teljesül általa az Úr akarata.
Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel.
Sokakat megigazultakká
maroka, 2018. március 31. szombat, 14:31
Nagyböjti gondolatok
emlékezetemet és cselekedeteimet Istennek, az Atyának,
- értelmemet és szavaimat Istennek, a Fiúnak,
- akaratomat és gondolkodásomat Istennek, a Szentléleknek
- és minden szenvedésemet Jézus Krisztus szent emberségének. Amen." (Szalézi Szent Ferenc)

Március 16. péntek

Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
RÖVID KERESZTÚT
- A SZERETET KERESZTÚTJA
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
- A szeretet mindig megegyezik az Atya akaratával.
2. Jézus vállára veszi a keresztet
- A szeretetnek semmilyen áldozat nem elfogadhatatlan.
3. Jézus először esik el a kereszttel
- A szeretet nem adja fel.
4. Jézus Édesanyjával találkozik
- A szeretet módot talál arra, hogy örömet szerezzen.
5. Cirenei Simon segít Jézusnak
- A szeretet mindenkit maga mellé fogad.
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
- A szeretet a kis szolgálatot egy nagyobb ajándékkal viszonozza.
7. Jézus másodszor esik el
- A szeretet nem
lilagondolatok, 2018. március 30. péntek, 11:51
Ányos Pál
távúl-kékellő hegyek füstölögnek,
A' patakok nagyobb zajjal hömpölyögnek,
Minthogy tsillapodik a' Világ' lármája,
Mellyet Morfeusnak szunnyaszt álmos fája.
Az izzadó munkás viszsza-tér mivéről,
Tsekély eledelét eszi tűzhelyéről;
A' szomjús tsetsemő tsügg mellyénn annyának,
'S kapálódzva örűl kis vatsorájának.
Ott egy juhász ballag bús furuglyájával,
'S közli búját haza-ereglő nyájával;
Itt egy pásztor veti tarsolyát vállára,
'S bőgő seregével siet tanyájára. -
Az egész természet készűl tsendességre;
Tsak szívünk intetik elmés ébredttségre!
Melly hasznos gondolat jő itt elméinkbe,
Millyen szent irtózás zsibog ereinkbe',
Ha jól megfontollyuk a' nap' elenyésztét,
Melly olly gyorsan éri fényessége' vesztét!
Ebből végy, oh Ember! példát életedről,
Ez int hathatósan múlandó végedről.
Mert melly nap eltünik, többet nem villágítt;
Fonnyadtt
horvathzsoka, 2018. március 27. kedd, 09:16
1/201
Képek, videók
Fekete István - A valóság
sanci81
2018. február 01. csütörtök, 17:05
Fekete István..jpg
jozsuzsa
2017. augusztus 21. hétfő, 19:05
Fekete István Föld.jpg
maria_kadar_148
2017. augusztus 01. kedd, 23:13
Fekete István Hóvirág.
maria_kadar_148
2017. május 16. kedd, 20:05
Fekete István Tél.jpg
maria_kadar_148
2017. január 24. kedd, 13:39
fekete-istvan.jpg
lilagondolatok
2016. február 02. kedd, 09:04
Fekete István : Hu
felfedezo2
2015. június 04. csütörtök, 13:05
fekete istván augusztus.j
erzsikepuskas
2014. szeptember 24. szerda, 11:56
fekete istván augusztus-.
erzsikepuskas
2014. szeptember 24. szerda, 11:53
Egyedül 01.jpg
chillik
2018. május 19. szombat, 04:05
Egyedül 02.jpg
chillik
2018. május 19. szombat, 04:05
Estefelé, ha egyedül élsz
sanci81
2018. május 12. szombat, 13:55
Egyedül vagy
sanci81
2018. május 10. csütörtök, 17:40
egyedül.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:44
Egyedül.jpg
katalin_53
2018. március 11. vasárnap, 21:07
Címkék
hívek jelképnek, Feltámadt Krisztust, Szent Péter-bazilika, férje megpuszilta, húsvéti gyertya, maga útjára, egész természet, maga kemény, ördög valakibe, nyomorult népnek, ismert prédikátor, nyitott Evangéliumos, férje vállára, gazdagok mellé, Alapi Gyula, egyszerű koporsót,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.