Regisztráció  Belépés
2018. május 26. szombat | 21. hét | 146. nap | 08:15 | Fülöp, Evelin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
7. évközi hét szombat 05.26
,,Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda." Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve, megáldotta őket.

SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
Igen hathatós Isten előtt az igaz ember imádsága.
Testvéreim!
Szomorkodik valaki közületek? Imádkozzék! Jó kedve van? Énekeljen zsoltárokat! Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait! Imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr megkönnyebbíti őt. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.
Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése. Illés próféta hozzánk hasonlóan esendő ember volt, de állhatatosan imádkozott, hogy ne legyen eső, és akkor három évig és hat hónapig nem is esett az eső. Majd ismét
maroka, 2018. május 26. szombat, 07:22
Szentháromság
az 1274. évi lateráni zsin-on, végérvényesen XIV. Benedek p. (ur. 1740-58) rendelkezésével tiltakozott a Tanítóhivatal, de csak az újkorban tűntek el teljesen (Bp., Alkantarai Szt Péter-tp., stallumán ma is látható. - d) A →kegyelem trónusa 12. sz: született ikgr-ját XIV. Benedek p. javasolta (1745) a ~ ábrázolására: trónszéken ül a tiarás Atya, ölében a keresztrefeszített Fiú, fölöttük galamb képében a Szentlélek. E típus →Szentháromság-oszlopokon is gyakori. - d) Az óker. bizánci és K-i egyházműv-ben gyakori szimbólum volt az etimászia, Isten trónusa, melyen az evang-os kv., a kereszt, a Bárány és a galamb van. - e) Mivel a ~ szimbólumai elsősorban a hármas számhoz kötöttek, misztériumának ábrázolására azok a geometriai hatású alkotások a legalkalmasabbnak, melyeket az eggyé váló három formaeleme határoz meg. A →háromszög önmagában is ~szimbólum. Többnyire azonban sugárzó Napot, az istenség archaikus jelképét keretezi, v. szemet fog közre, amely a mindeneket látó, megítélő, mégis
eposz, 2018. május 25. péntek, 07:43
Napi áhítat- A Krisztus testébe keresztel be
voltak."
Magyarázat
Gyülekezetlátogató körútja során Pál apostol Efezusban olyan tanítványokra talált, akik objektív akadályok miatt nem tudtak hitben fejlődni: nem ismerték kellőképpen jelenük eseményeit és a Krisztus teljességét. Pál meghirdeti számukra a továbbjutás lehetőségét. A Szentlélek által volt lehetőség erre.
A Szentlélek személy, de ugyanakkor Isten erőtere is. Bárhol jutnak emberek ebbe az erőtérbe, az struktúrákat alakít ki, és ezeket a struktúrákat nevezzük gyülekezetnek, egyháznak. Nem lehet meglenni e struktúrák nélkül, nem lehet meglenni gyülekezet nélkül. Pál apostol is bevezette ebbe a struktúrába az addig tudatlan, a hitben homályosan botorkáló efezusi tanítványokat. A Biblia szerint az ember lényegénél fogva embertárs. Rendeltetése a szeretet. Jézus nem azért jött, hogy a vallásos egyéneket megtanítsa néhány Istennel kapcsolatos dologra, hanem konkrét közösséget hívott életre.
Ennek a közösségnek szüksége van arra, hogy állandó kapcsolatban álljon Istennel a
katalin_53, 2018. május 24. csütörtök, 08:12
Ferenc pápa pünkösdhétfői homíliája
Ferenc pápa pünkösdhétfői homíliája: Az egyház legfőbb vonása az anyai gyengédség
2018. május 21. hétfő 15:58
Első alkalommal ünnepelte a Katolikus Egyház a márciusban bevezetett ünnepet, Mária egyházanyaságát. Május 21-én, pünkösdhétfőn Ferenc pápa reggeli homíliájában az egyház anyai jellegéről és a gyengédségről elmélkedett.
-,,Az egyház női, anya..., amikor férfi egyházzá válik, akkor vénkisasszonyok egyháza lesz, mely képtelen a szeretetre, képtelen a termékenységre" - fogalmazott a pápa a Szent Márta-házban bemutatott reggeli szentmise homíliájában pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepén.
Az új Mária-ünnepet 2018. március 3-án vezette be a Szentatya, az Ecclesiae Mater dekrétummal, melyet az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció készített. Az ünnep Ferenc pápa kifejezett óhajára került pünkösd másnapjára, hogy segítse a lelkipásztorokban az anyai érzék gyarapodását.
Homíliája kezdetén a pápa kiemelte, hogy az evangéliumokban Máriát mindig Jézus
maroka, 2018. május 22. kedd, 23:59
Da Vinci-kód - teljes film
megfelelő kódot használják, vagy feszegetni próbálják, a cryptexben lévő ecetes fiola eltörik, és az üzenet megsemmisül. Leonardo maga is a Sion-rend nagymestere volt.
Hosszas viszontagságok árán Sophie és Langdon eljutnak a Párizs melletti villájában élő Sir Leigh Teabinghez, a különc angol Grál-kutatóhoz, akitől azt remélik, hogy segítséget nyújthat a zárókő felnyitásához. Sophie-nak itt magyarázzák el, hogy a Grál, a Rózsa valójában nem más, mint Mária Magdolna, akit Jézus - ellentétben az egyház két évezredes, a ,,szent nőiséget" megtagadó tanításával - feleségül vett, sőt számos gyermekük született; a templomos lovagrend, majd utóda, a Sion-rend Mária Magdolna csontjainak, a történetet alátámasztó dokumentumoknak és a krisztusi leszármazottaknak az őrzésére szerveződött. Sophie megdöbbenve fedezi fel a történet elemeit Leonardo festményein, például az Utolsó vacsorán. Silas betör a kastélyba, de megkötözik; nemsokára azonban a rendőrség is megérkezik, így Teabing magángépén
maroka, 2018. május 21. hétfő, 22:28
Erdő Péter: az a cél, hogy egyre több templom legyen nyitva
A bíboros az MTI-nek elmondta: az idegenforgalmi központokban lévő templomok többsége most is egész nap nyitva van, de szeretné, ha a főegyházmegyében nemcsak a turisztikai látványosságnak számító templomokban biztosítanák a lehetőséget az imádkozásra a szentmiséken túl is.

Erdő Péter megjegyezte: ennek biztonságos megvalósítása nagy feladat, amelyhez különböző külső feltételeknek kell teljesülniük. Van, ahol elég egy vasrács, máshol kamerákat kell felszerelni, míg például a műemléktemplomokban egész napos őrzésre van szükség, ami megterheli a plébániák költségvetését.

A bíboros a karizmák ünnepén tartott katekézisében a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve nemzetközi szentségimádást hirdetett július 2-ára. A rendezvény célja, hogy világszerte 2020 helyszínen imádkozzanak az oltáriszentség előtt.

Beszélt arról is, hogy az eucharisztiában Jézus van jelen, a "szent jelenlét" azonban nem marad meg a templom falai között, forrás, amely átlépi a templom küszöbét,
velemenyezd, 2018. május 21. hétfő, 15:21
Áldott Pünkösdi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Áldott Pünkösdi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!

A Pünkösd keresztény Ünnep, amikor az emberek a Szentlélek kiáradását ünneplik és mindig a húsvétot követő 7. Vasárnapra esik. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös Szeretetének végpontja, ami ezen a napon áradt szét az Apostolok, Jézus tanítványai felé.

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk." Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény gyülekezetek.

Pünkösd tehát az Egyház születésnapja is ....
vorosrozsa66, 2018. május 21. hétfő, 13:30
Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja 05.21
2018. május 20. vasárnap 17:00
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünnepelünk az idei évtől. Az Egyház Anyja titulus, mellyel 1980 óta a loretói litániában is megszólítjuk a Szűzanyát, közelebb hozza a hívők számára Mária istenanyaságának azt a ,,kiterjesztését", melyet Fiának misztikus Teste, az Egyház irányában él meg, és amelynek köszönhetően mi magunk, Krisztusban megkeresztelt emberekként Máriára mint égi Édesanyánkra tekinthetünk.
Az Egyház szimbóluma itt ,,a szeretett tanítvány", aki most már saját anyjaként is tekint Jézus Anyjára. Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes. Mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek, így a totus Christus irányában teljesedik ki igazán istenanyasága.

Magyar Kurír
maroka, 2018. május 21. hétfő, 08:19
Erdő Péter: Ha Jézus Krisztus felé tartunk, biztosan.....
Erdő Péter: Ha Jézus Krisztus felé tartunk, biztosan jó úton járunk
2018. május 20. vasárnap 20:20
Május 20-án, pünkösdvasárnap Erdő Péter bíboros, prímás, érsek mutatott be ünnepi szentmisét az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékes egyházban, és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét 60 fiatalnak.
- Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete.
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek pünkösdvasárnapi homíliáját teljes terjedelmében adjuk közre
maroka, 2018. május 20. vasárnap, 21:58
Szűz Mária, az Egyház Anyja
2018. május 20. vasárnap
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünnepelünk az idei évtől.
Az Egyház Anyja titulus, mellyel 1980 óta a loretói litániában is megszólítjuk a Szűzanyát, közelebb hozza a hívők számára Mária istenanyaságának azt a ,,kiterjesztését", melyet Fiának misztikus Teste, az Egyház irányában él meg, és amelynek köszönhetően mi magunk, Krisztusban megkeresztelt emberekként Máriára mint égi Édesanyánkra tekinthetünk.
Az Egyház szimbóluma itt ,,a szeretett tanítvány", aki most már saját anyjaként is tekint Jézus Anyjára. Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes. Mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek, így a totus Christus irányában teljesedik ki igazán istenanyasága.

Magyar Kurír
maroka, 2018. május 20. vasárnap, 21:54
Mi a Pünkösd...
Pünkösd a tavasz legszebb ünnepe!
Neve a görög pentekosztész,az az ötvenedik
szóból származik,mert húsvétot követő
ötvenedik nap a Pünkösd.
A keresztény egyház annak emlékére tartja,
hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek leszállt az apostolokra.
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.
Leggyakrabban fehér galamb alakjában árázolják.
mircsimarcsi, 2018. május 20. vasárnap, 14:40
Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása
emberek szívébe is.
A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik napot. Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, amelyet Keleten és Nyugaton egyaránt ünnepeltek. Vannak, akik Szent Pál apostol megjegyzésében - ,,pünkösdig maradok Efezusban" (vö. 1Kor 16,8) - már a keresztény pünkösdöt értik. Az azonban biztos, hogy az elvirai zsinat (313) tanítja, ha valaki nem tartja meg pünkösd ünnepét, új tévtanítást vezet be az Egyházban. A IV. században már egyre több említés történik az ünnepről, így például pünkösd napjának jeruzsálemi megünnepléséről a IV. század végén Eteria zarándoknő is megemlékezik.
Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek. Ezt tükrözi az Egyház e napra szóló antifónája
maroka, 2018. május 20. vasárnap, 13:53
1/615
Képek, videók
Fehér galamb vagy Szentlé
agica2004
2015. március 26. csütörtök, 15:48
Nincsen ígaz ember....jpg
katalin_53
2018. április 06. péntek, 10:30
Igaz ember 01.jpg
chillik
2017. március 08. szerda, 08:23
Igaz ember 02.jpg
chillik
2017. március 08. szerda, 08:23
Az igaz emberi kapcsolato
pacsakute
2013. július 18. csütörtök, 18:30
Igaz ember! :))
meki77
2013. július 06. szombat, 11:49
Az igaz ember pedig hitbő
pacsakute
2012. szeptember 29. szombat, 12:26
Igaz emberek!
meki77
2012. március 31. szombat, 21:11
az igaz ember
lovaszmarika
2012. január 15. vasárnap, 14:50
Végre egy igaz ember!
anci-ani
2011. május 13. péntek, 11:08
Ha az ember igazán él.gif
gerbera64
2011. április 29. péntek, 12:47
A kártya papjai miséznek.
chillik
2018. május 13. vasárnap, 05:11
papjaink0128.jpg
maroka
2018. január 29. hétfő, 20:04
A Gonosz Papjai.en.c.jpg
finike
2007. július 28. szombat, 17:00
a gonosz papjai.jpg
picurcica
2007. július 03. kedd, 00:05
Címkék
Magyar Kurír, Szent Szellemmel, hívők számára, Sion-rend Mária Magdolna, eggyé váló, turisztikai látványosságnak, egész házat, történet elemeit, húsvéti időszak, anyai gyengédség, egész világra, közösségnek szüksége, akarattal együtt, Mária Magdolna, eucharisztiában Jézus, hitben homályosan,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.