Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 11:53 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
32. évközi hét hétfő 11.13
pedig Isten hatalmával balgán szembeszáll, elnyeri büntetését. Mert nem tér be a Bölcsesség gonosz szándékú lélekbe, és nem vesz lakást olyan testben, amely a bűnnek szolgál. Hisz a fegyelem szent lelke menekül a hamisságtól, távol tartja magát az esztelen gondolatoktól, és visszariad, ha igaztalanság közelít. A Bölcsesség emberbarát lélek ugyan, de nem hagyja büntetlenül a káromló ember ajkának vétkét, mert Isten belelát a veséjébe, ismeri szívét, és hallja szavait. Az Úr Lelke ugyanis betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról!
Ez az Isten igéje.
Bölcs 1,1-7

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Vezess engem, Uram, * az örök élet biztos útján! 24b. vers.
Előénekes: Uram, te megvizsgálsz, és jól ismersz engem, * tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek.
Gondolataimat messziről is ismered, † szemmel tartod jártomat-keltemet, * jól látod minden utamat.
Hívek: Vezess engem, Uram, * az örök élet biztos útján!
E: Szavam még el sem éri
maroka, 2017. november 13. hétfő, 08:25
22. évközi hét hétfő 09.04
* félelmetesebb az összes isteneknél.
A népek minden istene csak üres semmiség, * az Úr azonban az ég alkotója.
H: Urunk, Istenünk érkezik * ítélni az egész világot.
E: Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger és ami betölti.
Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
H: Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot.
E: Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
Jön, hogy ítélje a földet, † igazságosan ítéli meg a földkerekséget, * és a népeket hűsége szerint.
H: Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot.
Zsolt 95,1 és 3-5.11-13

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és
maroka, 2017. szeptember 04. hétfő, 08:55
Urunk színeváltozása 08.06
neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.
Ez az Isten igéje.
Dán 7,9-10.13-14

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! (1a és 9a. vers.)
Előénekes: Király az Úr! Ujjongjon a föld, * és örvendjen minden sziget!
Homály és felhő lebegi őt körül, * trónját jog és igazság tartja szilárdan.
Hívek: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon!
E: A földkerekséget bevilágítják villámai, * a föld látja és belé remeg.
A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt, * az egész föld az Úr színe előtt.
H: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon!
B: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek.
Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész világon, * messze fölségesebb vagy minden istennél!
H: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon!
Zsolt 96,1-2.5-6.9

SZENTLECKE Szent Péter apostol
maroka, 2017. augusztus 05. szombat, 10:02
Ujjongjatok az Úr előtt!
tiszteletadással fogadják. Többek között azért részesül ilyen megtiszteltetésben, mert ő hazája hadseregének, s így valójában saját országának a főparancsnoka. Belegondoltál már abba, hogy ha egy földi főparancsnok ilyen tiszteletadásban részesül, akkor milyen tisztelet illeti meg a Világmindenség Főparancsnokát, ha megjelenik? Létezik-e olyan himnusz, olyan üdvrivalgás, ami kifejezheti a neki járó tiszteletet?
A 100. zsoltár közelebb visz bennünket a válaszhoz, hiszen rögtön az első vers az egész földkerekséget arra szólítja fel, hogy üdvrivalgásban törjön ki az Úr megjelenésekor. Ez illik dicsőséges megjelenéséhez, és mérhetetlen szeretetéhez is: ,,Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre." (5. v.)
Világszerte közismertek Isaac Watts sorai: ,,Úr lesz a Jézus mindenütt". A népszerű énekből egyetlen versszakot idézünk. Olvasd el, majd másold ki egy papírlapra. Gondolj rá többször is a nap során, így ,,szolgálj az Úrnak
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 08:00
Ágh István: Óhaj
Ágh István:

Óhaj

Lírai szenvedély híján üres a vers,
szerelem nélküli hasztalan az élet,
magára hagyott kisgyerek sírdogál
bennem, elvesztett játékai végett,
elgurult labdája miatt az egész
földkerekséget kellene megtalálnom,
s kezébe adni újra, hogy ne fájjon
hiánya, s játsszon, játsszunk költeményt.
marcyt, 2017. április 10. hétfő, 08:33
Karácsonyi idő - december 31. igehirdetés
minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Örvendjen az ég, a föld rajongjon, * zúgjon a tenger és ami betölti.
Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
Jön, hogy ítélje a földet, † igazságosan ítéli meg a földkerekséget, * és a népeket hűsége szerint.
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
Zsolt 95,1-2.11-12.13

ALLELUJA
Az Ige emberré lett és itt élt köztünk, * befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek. Jn 1,14 és 12a - 4 g. tónus.
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett.
maroka, 2016. december 30. péntek, 11:16
34. évközi hét kedd
,,Az Úr uralkodik!
Ő tette a földet szilárddá, és az meg nem inog, * ő ítélkezik a népek fölött igazságban.
Hívek: Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot.
E: Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger és ami betölti.
Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
H: Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot.
E: Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
Jön, hogy ítélje a földet, † igazságosan ítéli meg a földkerekséget, * és a népeket hűsége szerint.
H: Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot.
Zsolt 95,10-13

ALLELUJA
Légy hű mindhalálig - mondja az Úr, * az élet koronáját adom néked! Jel 2,10c - 1 D2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Semmi sem maradandó ezen a földön. Nem marad kő kövön a jeruzsálemi templomból sem.
Abban az időben amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van
maroka, 2016. november 22. kedd, 08:19
Erő a Szentírásban
elvakult emberiség; tudniillik az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, mint egy Istent és minden teremtmény Alkotóját és Kormányzóját, aki képes volt megteremteni mindazt, amit csak akart, és ami csak látszik az égen és a földön.

Ha azt kérdezed, hogy ő milyen jó, halld meg ilyen röviden összefoglalva: Menedék a nyomorúság válságos napjaiban (Zsolt 9, 10). Ha a hatalmát kérdezed, halld: Ki állhat ellen a te hatalmadnak? (Vö. Zsolt 75,8) Ha igazságát kérdezed, halld: Igazságosan megítéli a földkerekséget (Zsolt 95,13).

A Szentírás egészen világosan tanítja, hogy Isten mindenütt jelen van. Így mondja a Zsoltáros: Lelked elől ugyan hova mehetnék? Színed elől hová futhatnék? Ha fölhágok az égbe, odafönn vagy, ha leszállok az alvilágba, odalenn talállak (Zsolt 138,7-8), és így tovább, amint a Szentírás az ő nagyságáról szól.

Ezeket a szent iratokat, amint jól tudod, nem emberi értelem találta ki, hanem isteni erő íratta le szent emberek által. Ezt akkor lehet igazán megérteni, amikor
sacimama, 2016. szeptember 27. kedd, 20:28
Szentírás vasárnapjára
sorsú, elvakult emberiség; tudniillik az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, mint egy Istent és minden teremtmény Alkotóját és Kormányzóját, aki képes volt megteremteni mindazt, amit csak akart, és ami csak látszik az égen és a földön.
Ha azt kérdezed, hogy ő milyen jó, halld meg ilyen röviden összefoglalva: Menedék a nyomorúság válságos napjaiban (Zsolt 9, 10). Ha a hatalmát kérdezed, halld: Ki állhat ellen a te hatalmadnak? (Vö. Zsolt 75, 8). Ha igazságát kérdezed, halld: Igazságosan megítéli a földkerekséget (Zsolt 95, 13).

A Szentírás egészen világosan tanítja, hogy Isten mindenütt jelen van. Így mondja a Zsoltáros: Lelked elől ugyan hova mehetnék? Színed elől hová futhatnék? Ha fölhágok az égbe, odafönn vagy, ha leszállok az alvilágba, odalenn talállak (Zsolt 138, 7-8), és így tovább, amint a Szentírás az ő nagyságáról szól.

Ezeket a szent iratokat, amint jól tudod, nem emberi értelem találta ki, hanem isteni erő íratta le szent emberek által. Ezt akkor lehet igazán megérteni,
sacimama, 2016. szeptember 25. vasárnap, 00:49
Zsoltárok 86–90-ig terjedő fejezetei
egykori tettei, ó, Jehova, Melyek felől megesküdtél Dávidnak hűségedben?50Emlékezz meg, ó, Jehova, szolgáid gyalázatáról, Miként hordozom keblemben mindama sok nép gyalázkodását,51Hogyan gyalázták ellenségeid, ó, Jehova, Hogyan gyalázták felkented nyomdokait.52Áldott legyen Jehova időtlen időkig! Ámen, ámen.

Mózesnek, az igaz Isten emberének imája.
90. fejezet
Ó, Jehova, hajlékunk voltál Nemzedékről nemzedékre.2Mielőtt a hegyek megszülettek, S mintegy vajúdva világra hoztad a földkerekséget és a termékeny földet, Időtlen időktől fogva időtlen időkig te vagy Isten.3Visszatéríted a halandót a porladt földbe, És ezt mondod: ,,Térjetek oda vissza, emberek fiai!"4Mert ezer esztendő annyi a te szemedben, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, És mint az éjjeli őrszolgálat.5Elsöpröd őket, álommá lesznek. Reggel olyanok, mint a zöldellő fű, amely megváltozik,6Reggel virágzik és változik; Estére elhervad és elszárad.7Mert elenyésztünk haragod miatt, És dühödtől megriadtunk.8Magad elé
charlotteani, 2016. július 20. szerda, 19:57
Ágh István - Óhaj
Ágh István
Óhaj

Lírai szenvedély híján üres a vers,
szerelem nélkül hasztalan az élet,
magára hagyott kisgyerek sírdogál
bennem, elvesztett játékai végett,
elgurult labdája miatt az egész
földkerekséget kellene megtalálnom,
s kezébe adni újra, hogy ne fájjon
hiánya, s játsszon, játsszunk költeményt.
katrin56, 2016. február 19. péntek, 18:01
Mitől olyan hatékony e víz szolgálata?
"A víz a templom jobb oldalán folyt le ...Azt mondta nekem: ,,Ez a víz a keleti homokdombok felé indul, majd lefolyik a sivatag síkságára és a tengerbe ömlik; amikor beleömlik, annak a vize egészséges lesz. Amerre ez a folyó ér, minden élő és mozgó lény élni fog. Ahová ...elér a folyó, egészséges lesz és élni fog minden lény. A folyó mentén pedig, annak mindkét partján mindenféle gyümölcsfa nő; lombjuk le nem hull, s a gyümölcsük el nem fogy. ... Gyümölcsük eledelül szolgál, a lombjuk pedig orvosságul." /vö. Ez 47,1-2.8-9.12/Mitől olyan hatékony e víz szolgálata?

Azért mert isten kegyelmének, áldásának, ajándékainak, életének hordozója.

Micsoda akkor tehát ez a víz?

Ez a víz a hívők élete.

A hívők élete, amely az
sacimama, 2015. november 10. kedd, 09:56
1/8
Képek, videók
81 évközi 33 vasárnap.gif
agnesst
2013. november 15. péntek, 15:59
80 évközi 32 vasárnap.gif
agnesst
2013. november 08. péntek, 19:03
79 évközi 31 vasárnap.gif
agnesst
2013. október 31. csütörtök, 14:57
76 évközi 30 vasárnap.gif
agnesst
2013. október 26. szombat, 11:31
75 évközi 29 vasárnap.gif
agnesst
2013. október 18. péntek, 17:08
74 évközi 28 vasárnap.gif
agnesst
2013. október 12. szombat, 15:13
70 évközi 27 vasárnap.gif
agnesst
2013. október 05. szombat, 14:44
69 évközi 26 vasárnap.gif
agnesst
2013. szeptember 27. péntek, 19:45
68 évközi 25 vasárnap.gif
agnesst
2013. szeptember 21. szombat, 17:29
63 évközi 23 vasárnap.gif
agnesst
2013. szeptember 07. szombat, 14:10
62 évközi 22 vasárnap.gif
agnesst
2013. augusztus 31. szombat, 17:57
61 évközi 21 vasárnap.gif
agnesst
2013. augusztus 24. szombat, 20:20
liturgikus szolgálat1001.
maroka
2017. október 02. hétfő, 09:07
Istent szolgálva.jpg
katalin_53
2017. szeptember 13. szerda, 11:18
szolgáló lelkület.jpg
maroka
2017. szeptember 03. vasárnap, 13:02
Címkék
föld rajongjon, templom jobb, keleti homokdombok, összes isteneknél, első vers, egész világot, SZENTLECKE Szent Péter, hegyek megszülettek, egész földkerekséget, káromló ember, anyagi világ, egész föld, népszerű énekből, Világmindenség Főparancsnokát, földi főparancsnok, porladt földbe,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.