Regisztráció  Belépés
2018. április 21. szombat | 16. hét | 111. nap | 05:37 | Konrád
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Vitaminhiány
Vitaminhiány

nagy ára van a ,,felfújt" zöldségeknek és gyümölcsöknek

Sokan kilószám esszük a gyümölcsöt, zöldséget, mégsem úsztuk meg a hideg évszakot betegség nélkül. Nemzetközi és magyar kutatások is igyekeznek alátámasztani, hogy mára sokkal kevesebb vitamin és ásványi anyag van a zöldségekben, gyümölcsökben és az állati eredetű élelmiszerekben, a húsban és a tejtermékekben is, mint évtizedekkel ezelőtt. Valóban így van?

Legyen minél nagyobb, ellenálló a kártevőkkel szemben, nőjön meg minél gyorsabban - ezek a nagyüzemi mezőgazdaság legfontosabb értékei. A beltartalom, a valódi érettség kevésbé hangsúlyos sajnos. Egyes nemzetközi és hazai vizsgálatok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az elmúlt évtizedekben a mennyiségre koncentráló vegyszeres gazdálkodás kimosta a termőföldből a legfontosabb ásványi anyagok nagy részét, így a növényekben is csökkent ezek aránya. A témát itthon dr. Márai Géza, a gödöllői Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense
evavicus, 2018. április 19. csütörtök, 12:36
A Kozmosz Halhatatlan Emberei
Például a növények - amivel én foglalkozom mintha valamilyen úton-módon a Földről származnának, de ebben nem vagyok biztos. Azokat vizsgálom. A Föld nekünk már misztikus dolog. Elfelejtett világ.
Kérdező:
- Nincs már ott élet?
Válaszoló:
- Nem tudunk róla. Azt hiszem, magunkkal kell foglalkoznunk, hogy minél jobb legyen az életünk. Nem foglalkozunk mással, nem utazgatunk, csak a körülöttünk lévő bolygókra, de ott most nincs élet.
Kérdező:
- Ahol most élsz, ott mi az életed célja?
Válaszoló:
- Ezeket a növényeket kutatgatom. Ezek igazi növények, és a lakásomban termesztem, aztán jönnek érte, visznek belőle. Ezeket mikroszkóppal nézegetem, és az a célom, hogy oxigént tudjak velük itt természetes módon előállítani. Azt kutatom, hogy minél nagyobb mértékben tudjam előállítani. Nekem a lakásomban nem is kell annyi oxigén.
Kérdező:
- Itt a testetek nem öregszik?
Válaszoló:
- Az tőlünk függ. Senki nem akar öreg lenni, csak egy pár vagány férfi.
eposz, 2018. április 15. vasárnap, 19:43
Olvasási gyakorlat
agyunkat — ahhoz, hogy az eddiginél kevesebb fixációval
olvassunk, sőt az egyes fixációk idejét is csökkentsük. Hogyan érhetjük
ezt e l?
Háromféle módon — és ennek megfelelően háromféle gyakorlattal:
# ritmikus szemmozgás begyakorlása,
# látószög növelése,
# értelmes szócsoportok felismerése egyetlen fixációval.
A ritmikus szemmozgás begyakorlása az egyetlen valóban mechanikus
művelet, melynél szellemi tevékenységünknek jóformán semmi
szerepe nincs. Célja, hogy az egyes fixációk idejét csökkentsük és mind
a szemmozgás ütemét, mind a fixációk idejét egyenletessé tegyük.
A fixációk számát és főleg helyét persze nem lehet mechanikusan kimérni,
m ert az a szöveg nehézségi fokához alkalmazkodva, a gondolategységek
és szócsoportok szerint, főleg pedig a sorok hosszától függően
állandóan változik. Semmi esetre sem az a célunk ezzel a gyakorlattal,
hogy előre pontosan megszabjuk és begyakoroltassuk fixációinak helyét
és
eposz, 2018. április 13. péntek, 22:34
04. Urantia - 54. írás
akarattal, és nem is lakozna bennük, nem lépne velük tényleges közösségre az ő saját szelleme révén.
(614.8) 54:2.3 Lucifer dőresége abban állt, hogy megkísérelte a megcselekedhetetlent, hogy lerövidítse az időt egy élményelvi világegyetemben. Lucifer bűntette az volt, hogy előre kitervelten minden személyiséget meg akart lopni a Sataniában, hogy alattomban le akarta rövidíteni a teremtményi személyes részvételt — a szabad akaratú részvételt — abban a hosszú, evolúciós küzdelemben, melynek célja a fény és élet állapotának elérése mind egyénileg, mind pedig csoportosan. E cselekedetével a csillagrendszeretek egykori Fejedelme a saját akarata szerinti időleges célt közvetlenül az isteni akarat azon örök céljával állította szembe, mely a minden személyiség számára megadott szabad akaratban megnyilvánult. A luciferi lázadás tehát azzal fenyegetett, hogy a Satania csillagrendszer szabad akarattal rendelkező, felemelkedő és szolgáló lényeit a lehető legnagyobb mértékben megfosztja a szabad
eposz, 2018. április 11. szerda, 23:26
03. Urantia - 53. írás
élni, kivéve, ha a Nappalok Elődeinek ítéletvégrehajtói önkényesen és igazságtalanul közbeavatkoznak.
(604.1) 53:3.6 3. Támadás a felemelkedő halandók képzésének egyetemes terve ellen. Lucifer azt képviselte, hogy túlságosan is sok időt és energiát fordítanak azon tervre, hogy alaposan felkészítsék a felemelkedő halandókat a világegyetemi igazgatási elvekre, azon elvekre, melyek állítása szerint erkölcstanilag kifogásolhatók és tévesek. Tiltakozott azon korszaknyi hosszúságú program ellen, melynek célja a tér halandóinak felkészítése valamiféle ismeretlen végzetre, és a véglegességet elért lények testületének jerusemi jelenlétét úgy minősítette, mint annak bizonyítékát, hogy e halandók korszaknyi időt töltöttek el egy tisztán kitalált végzetre való felkészülés érdekében. Levezetés útján rámutatott, hogy a véglegességet elért lények olyan, nem dicsőbb sorsot nyertek el, mint hogy visszatérjenek a származásuk helyéhez hasonló szerény szférákra. Azt állította, hogy a túl sok fegyelmezéssel és a
eposz, 2018. április 11. szerda, 23:25
Ami éltet
Jókai Anna

Ami éltet

Minden életműnek van egy központi magból fakadó törzse, amelyből az egyes alkotások - áganként más és más formában - kinőlnek. Ha ez a mag az emberben lévő szakrális érintettség, meghatározottság, akkor az írás célja, végső célja nem lehet más, mint közelebb kerülni az isteni lényeghez és másokat is közelebb vinni hozzá.
Számomra az Isten és az ember, a Világegyetem és a Föld viszonya (a viszony tárulkozása és a tárulkozásnál még jóval több mélységes titok) a legfőbb ihletforrás. Vallom, hogy nemcsak istenhívő, hanem istentudó is vagyok. Istent megszólítani természetesen nagyon nehéz - elkoptatott és lejáratott szavakkal különösen. ,,Isten nevét hiába ne vegyed" - a parancs komoly, s nemcsak a mindennapok könnyed, ,,haveri" szóhasználatára vonatkozik, hanem az írói működésre is. Attól egy irodalom nem válik szakrálissá, ha Isten nevét ugyan állandóan emlegeti, de szellemétől távol marad. Születtek
evavicus, 2018. április 11. szerda, 20:26
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.
ügyetlenül rajta ragadt a húsvét elnevezés. Helyesebb lenne feltámadásünnepnek nevezni. Mint ahogyan a vasárnapnak is sokkal szebb neve volt az ,,Úr napja", és nem a vásározásra utaló vasárnap.
Nem árt, ha tudjuk, hogy a húsvéti locsolás a megtisztulás és újjászületés gondolatához kapcsolódó szokás ugyan, de tovább él benne az ősi termékenység-varázslás is, hiszen a hiedelem szerint az ,,élet vizével" locsolják a lányokat. Ugyanígy a nyúl jövetele és a tojás ajándékozás eredeti célja is termékenység-varázslás volt. Azt akarták általa elérni, hogy az illetőnek sok utóda és bő termése legyen. Bármilyen kedves népi szokások is tehát ezek, semmi közük a húsvét eredeti jelentőségéhez: Krisztus feltámadásához. A mögöttük rejlő babonás hiedelmekhez pedig nekünk ne legyen
semmi közünk! Mi a bő termést és a születendő gyermekeket is Istentől várjuk ajándékképpen.
Visszatérve az ünnephez: akármilyen alaposan van is dokumentálva Krisztus feltámadásának eseménye, ezt mindenki csak
katalin_53, 2018. április 01. vasárnap, 14:15
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása
feltámadt Krisztussal való találkozásra hív minket, ami abból is kiderül, hogy ezen időszak alatt az evangéliumok e találkozásokat írják le és tárják elénk.

Éppen ezért nehéz a húsvét titkáról beszélni, hiszen az én részemről a feltámadottról szóló tanítás nem helyettesítheti a vele való személyes találkozásomat. A másik oldalról, a hívek részéről pedig a feltámadottról szóló beszédek hallgatása szintén nem helyettesítheti a feltámadt Úrral való találkozást. Ebből következik, hogy beszédemnek célja nem lehet más, minthogy én, az igehirdető pap és a szentmisén részt vevő közösség valamennyi tagja közösen figyeljünk a csaknem 2000 esztendővel ezelőtti húsvéti találkozásokra, s ezekből tanulva mi is eljussunk a hit látásmódjára, amely képes felismerni a feltámadt Jézust.

Találkozni szeretnénk Jézussal. De hol és hogyan találkozhatunk vele? Első gondolatunk az, hogy azonnal a keresésére indulunk. Nyilvános működésének három esztendeje alatt az emberek keresték Jézust, hogy hallgassák
taltos1, 2018. április 01. vasárnap, 00:33
Megformázták Jézus alakját a torinói lepel alapján
át, modern 3D-s technológiák segítségével rengeteg mérést végeztek a torinói leplen, amelybe a keresztény hagyomány szerint a húsvét ünnepére való tekintettel burkolták a halott Jézus testét.

A 436 cm hosszú, 110 cm széles lenvásznat az elmúlt évtizedekben rendkívül sok tudományos vizsgálatnak vetették alá: a textilvizsgálattól és a radiokarbonos kormeghatározástól kezdve kémiai és mechanikai elemzéseket végeztek, pollenvizsgálat történt és most már 3D-s méréstechnikát is bevetettek. Ez utóbbi célja azonban nem az eredetiségvizsgálat volt, hanem a textilbe burkolt alak reprodukálása.

A gipszből készült szobrot a mérések eredményei alapján Sergio Rodella készítette el. A mérnökök szerint igazi indigómásolatot (carbon copy) sikerült megalkotniuk a testről, és ennek köszönhetően "végre pontos képünk van arról, hogyan nézett ki Jézus ezen a világon". A szakemberek a vizsgálat során arra jutottak, hogy "Jézus rendkívüli szépségű ember volt, nyúlánk, de robusztus testtel. 180 cm magas abban a
yaskane, 2018. március 31. szombat, 20:19
A békemenet üzenete: A haza minden előtt!
cégeiből. Ebből bőven jut az MSZP-ben maradt barátok megvételére, akiknek a segítségével ismét a baloldal vezető szerepére tör. Régi harcostársát, Molnár Gyulát választatta a párt élére, aki azt az alig titkolt feladatot kapta, hogy a DK-ba vezesse át az MSZP-t.

A hű elvtárs szorgalmasan teljesít. Eltávolították a Gyurcsány-ellenes Botka Lászlót, és egy politikailag óvodás szintű, háromszor pártot váltó kétéves nyeretlennek, Karácsony Gergelynek adtak pünkösdi királyságot. A jelek szerint Gyurcsány célja egy piros lámpás pártház megnyitása.

A Fidesz-KDNP-kormány a ciklus végére bizonyítottan sikeres pályára állította Magyarországot. Az összetartó nemzeti erőknek nincs szüksége castingra, mert az utánpótlás politikai és szakmai szempontból egyaránt biztosított. Ne feledjük a békemenet üzenetét! Azoknak van helye a kormányzásban, akik a magyar néppel együtt vallják és teszik:

A haza minden előtt!

Szerző: Dr. Csizmadia László a CÖF-CÖKA
menusgabor, 2018. március 30. péntek, 22:15
Március 27. - SZÍNHÁZI VILÁGNAP
“Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő: Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár Életében..."

William Shakespeare: Ahogy tetszik II. felvonás 7. szín
-fordította Szabó Lőrinc

MÁRCIUS 27. - SZÍNHÁZI VILÁGNAP

1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója.
1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése által elfogadott határozat alapján e napon van a SZÍNHÁZI VILÁGNAP.

A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék e napot. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a
ronix, 2018. március 27. kedd, 21:40
EU-csúcs - Uniós vezetők: állandó mentességet kell kapnia az EU-nak az amerikai importvámok hatálya alól
A dokumentum aláírói mindenekelőtt sajnálatukat fejezték ki az amerikai importvámok miatt, és leszögezték, az intézkedés nem igazolható nemzetbiztonsági okokkal.

Az uniós vezetők határozott támogatásukról biztosították az Európai Bizottságot, kiemelve, hogy az EU fenntartja a jogot, hogy szükség esetén "arányos és megfelelő" válaszintézkedéseket hozzon, összhangban a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival.

Mint közölték: a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett lépés nem nyújt megfelelő orvoslatot a globális túlkapacitás valós problémájára.

"Az erős transzatlanti kapcsolat a sarokköve mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió biztonságának" - hangsúlyozták a közös nyilatkozatban.

"Örülök a bejelentésnek, miszerint ideiglenesen kivonják az EU-t az intézkedések alól. Azon fogunk ma dolgozni, hogy miként lehetne állandó mentességet elérni" - közölte Theresa May brit miniszterelnök a reggeli ülés előtt.

Charles Michel belga kormányfő pedig úgy vélekedett, ezen
velemenyezd, 2018. március 23. péntek, 12:11
1/698
Képek, videók
A vitaminhiányra
pacsakute
2015. szeptember 26. szombat, 16:02
vitaminhiány.jpg
dnemethk
2013. május 07. kedd, 12:16
c-vitaminhiány.jpg
sarkadykati
2013. január 17. csütörtök, 20:26
vitaminhiányos teknős.jpg
grimilda
2007. július 15. vasárnap, 15:23
márai.jpg
liliana01
2018. április 17. kedd, 19:27
Márai Köszönet a Nőknek.j
menusgabor
2017. december 09. szombat, 20:37
Márai A kínai mese.jpg
menusgabor
2017. december 09. szombat, 20:10
Márai az emberi érzékenys
menusgabor
2017. december 09. szombat, 19:45
Márai az egyedüllétről.jp
menusgabor
2017. december 09. szombat, 19:31
Márai a boldogságról.jpg
menusgabor
2017. december 09. szombat, 19:12
Márai amig azt hiszed....
menusgabor
2017. december 09. szombat, 17:38
Márai-Az emberi érzékenys
menusgabor
2017. december 09. szombat, 17:33
Márai-Azokról,akiknak iga
menusgabor
2017. december 09. szombat, 17:25
Márai-Halotti beszéd.jpg
menusgabor
2017. december 09. szombat, 17:03
Címkék
világegyetemi igazgatási, Nappalok Elődeinek, mögöttük rejlő, textilbe burkolt, isteni akarat, húsvéti locsolás, élményelvi világegyetemben, lehető legnagyobb, Európai Unió, mérnökök szerint, egyes alkotások, Gyurcsány-ellenes Botka Lászlót, politikailag óvodás, húsvét titkáról, körülöttünk lévő, legfőbb ihletforrás,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.