Belépés
2018. október 15. hétfő | 42. hét | 288. nap | 13:09 | Teréz
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Bodré Anikó
sugarát,
S a szíved sötétségében, nem találja a fény sugarát.

Élned kell, hogy az élet szárnyaljon veled tovább,
S engedd, hogy megtaláljon a boldogság!
Engedd szabadjára a fantáziád,
S álmodd meg a lelked gazdag világát.

Éld át mennyi öröm, szeretet és boldogság vár Rád,
Tárd ki a szíved, nyisd ki a boldogság kapuját.
Légy boldog s ne keresd a gondokat,
Minden rosszból tanuld meg a hasznosat.

Minden nap egy kezdődő új remény,
Minden elmúlt perc egy szerető szép emlék.
Élj s ragyogj, mint egy napsugár,
Sugározd magadból a boldogság sugarát.

Minden vihar után kisüt a nap,
S ránk ontja a csillogó sugarakat.
Nézz fel az égre s köszönd meg a boldog napokat,
Adj hálát az égnek, hogy élsz és szabad vagy.

Éld meg, hogy szárnyalsz a széllel,
S szabadon és boldogságban élhetsz.
A remény egy kincs mely sohasem hal meg,
Éld a boldogságot s cserébe örökké a Tiéd
menusgabor, 2018. október 06. szombat, 19:00
Dobos Hajnal
meg: mindenki ember.
Nem lehetsz olyan jó, hogy rossz ne légy valahol.
A többi csak fokozat kérdése, és megítélésé,
És hozzájön még a szokásjog.

Gondold csak meg: egy gonosztevőnek
még aznap a mennyben volt vacsorája!
És kit feszítettek meg mellette, Uramisten!
Gondold csak meg: egy EMBERT!

zászl

H i m n u s z u n k

Himnuszunk míg így kezdődik: "Isten, áldd meg...",
Addig mitől félnél, kicsi ország?
Való: az elmúlt századok
történelmi tényei tiporták
gerinced, s arcod sokszor volt a sárban.
De nem volt-e mindig Istened,
akármiféle szolgaságban?!

Amíg így kezdődik: "Isten, áldd meg...",
Addig imát röptet a drága dallam
egy egész népért, majd' minden napon
valahol: futballpályákon s templomokban!

Hát ne keveselld a magad jókedvét,
S mások bőségét ne sokalljad!
Szép himnuszoddal ajkadon
maradj meg embernyi magyarnak!

Tudjad: Balsors
menusgabor, 2018. október 03. szerda, 20:00
H.Kohut Katalin: Szeretet
H.Kohut Katalin: Szeretet

Harmadik gyertyáját gyújtja a tömeg,
rózsaszín álomban ringatja magát,
ilyenkor felejti a saját baját,
fejében fel-lejár kusza dalszöveg.

Adventi vasárnap, szentséges öröm,
hófehér angyalok, lélek-ragyogás,
tisztaság, áhítat, gyermek-csacsogás,
mindeneket ellep csillogó fényözön.

Szívünkbe ültetett hatalmas erő,
mozgásba állítva a törvényeket,
árassza melegét igaz szeretet,
a szívet naponta, s mindig elnyerő.

Karácsony közeleg, alig van egy hét,
várjuk már közösen a meghittséget,
elmúlt egy esztendő, mi belénk vésett
szerelmet, bánatot, örök élményét.

Szent ünnep, remélem, megmutathatom,
boldog, ki osztozik szelíd szavakkal,
a fenyőt átkötöm arany szalaggal,
tiszta kéz és a szív a csodás vagyon.

2017. december 10.
kohlinka, 2018. szeptember 25. kedd, 19:41
A kezed….
A kezed....

Elmúlt felettem az idő, megöregedtem.

Bíztam, hogy fogja majd valaki ráncos két kezem.

Együtt leszünk jóban-rosszban - bajban,

El nem választ senki, örökre velem maradsz.Remegő kezemmel én most is fognám kezed,

Csókolnám ajkadat, nézném két szép szemed.

Lesném gondolatod, vigyáznék nagyon Rád,

A boldogság sugara beragyogná orcád.Őszülő fejemet kebledre hajtanám,

Szíved dobbanását csendesen hallgatnám.

Fáradt két kezemmelölelnélek Téged,

Soha senki kedvéért el nem engednélek.Nem tudom, merre jársz,hol lehetsz?

Megkérdeztem a Holdtól,de sajnos nem felelt.

Bánatomban nézegetem a csillagot az égen,

Kérem, mutassanak utat, hogy megtaláljalak téged.
vorosrozsa66, 2018. szeptember 21. péntek, 09:16
Emily Dickinson
Emily Dickinson

Mint bánat, észrevétlenül...

Mint bánat, észrevétlenül
Elmúlt a nyár megint.
Oly érzékelhetetlenül,
Hűtlenségnek se tűnt.
Nyugalom áradt szét,
Mint rég jött alkonyon,
Vagy mint ha délután a táj
Magányosan borong.
Korai est köszönt be,
Idegen virradat,
Mint menni vágyó vendég,
Kit bánt, ha nem marad.
S így, bár hajó se vitte,
Nem röpítette szárny,
Nyarunk a szépség bűvkörébe
Átsiklott könnyedén.

ford:Tábor Eszter
horvathzsoka, 2018. augusztus 25. szombat, 09:50
Zalay Masa: Az ifjúság.
kis gondoláját
A gondolier édes danáját
Csillagos éjjel sugarait
Epedő szíve sóhajait . . .

Nápoly szépségét, Nizza virágát,
Csóknál édesebb gyümölcseit,
Viruló narancsát, citromfáját
Rózsát virító ligeteit
Édes illatú sövények árnyát
Cipruserdőket, királyi pálmát,
Mindent, ami gyönyörűséges,
Mindent, mi szédítően jó
Ráadásul oly hű szerelmet
Ami nem is e földre való !

Soká késett a várvavárt válasz -
Elmúlt a nyár, elmúlt a tél
Újra rügyezett a természet
Mire megjött a kis levél.

Gazdag öregember keze meg-megreszket
Fáradt szívében fölérez a remény,
Amint izgatottan olvasta szegény:

,,Szép lehet az a tündérország
Ahová önnel mentünk volna,
De sokkal szebb ez a valóság,
Hogy boldog asszony lettem azóta !
Velence, Nápoly, Nizza semmi
Az én menyországomhoz képest -
Az uram ifjú! - a karja erős !
Az ajka forró, - a csukja
marcyt, 2018. augusztus 17. péntek, 07:14
Oláh Gábor: Feledni vágyom.
Oláh Gábor:

Feledni vágyom.

Lelkem mély zengésű fehér harangja
Magát sirató jajjal kongja :
Világomat vesztettem a világon,
Nem kell az emlék, én feledni vágyom.

Feledni vágyom a port, melyből lettem.
Az életet, mely zúg fölöttem,
Az álmot, mely karjával most is átfon.
Én magam magamat feledni vágyom.

Elmúlt szerelmek visszarémlő árnya
Ne kopogtasson éjszakámba.
Én magam magamnak nagy terheképen
Gunyasztok bánatom ős erdejében.

Jót kértem : roszat adtak a hatalmak.
Engem az angyalok is csaltak.
Isten tán örök gúnynak vert vizére.
Hogy csak szégyentől égjen arczom vére.

Feledni vágyom. Omolj rám kaczagva.
Örök felejtés hűs patakja.
Oltogasd lámpásaim gyújthatatlan.
Ne járjon vissza minden múlhatatlan.

Dobjatok, idő-szelek, nagy előre,
A múltat, elhagyott jövőbe.
Tán más csillag alatt nem ver az átok,
Ha hozzám hasonlókat nem
marcyt, 2018. augusztus 14. kedd, 07:04
Napindító ima
Hálát adok Neked, én Istenem, ha széttekintek magam körül, s látom, hogy míg sokakat elszólítottál mellőlem, engemet fölvirrasztottál e mai napra, s ha tán bánattal sújtottál is olykor-olykor, életem megtartásával alkalmat adtál nekem, hogy kipihenvén az elmúlt napot, jóságodért hálaadással magasztalhassam szent Nevedet, s erőt merítsek jövendő küzdelmeimre, és továbbra is tanulmányozhassam csodálatos törvényeidet.
Hálát adok Neked, én Istenem, föltekintve mennyei trónod felé; hiszen onnan szállt alá reám az elmúlt nap folyamán minden áldás és gazdag ajándék. Ezt a napomat is boldogítsad, én Istenem, Irgalmasságodból!
Adj lelki s testi boldogságot, belső csendességet, szelídséget és jámborságot és jó egészséget, s gyógyítsd meg minden betegségem! Elfolyt életem bűneit, óh, Istenem, engedjed el, és kérlek, felejtsd el! Én Istenem, add nekem Szentlelkednek megújító kegyelmét!
Óh, milyen áldásos lesz ez a nap reám nézve, ha Neked Atyám, kegyelmedben maradhatok, s ha a Te gyermeked
lenke1964, 2018. augusztus 13. hétfő, 16:19
Idézetek a Hazáról , a hazaszeretetről
anyjával. De az anyját nem árulhatja el sohasem. Én mindig utáltam azokat, akik áruba bocsátották az anyjukat. Az én anyám a szülőföldem.

Berkesi András


Az én hazámban van minden, ami a szemnek kedves. Vannak égbe nyúló bércei, tetejükön örök hóval, vannak csendes, paradicsomi szépségű völgyei, titokzatos tengerszemekkel, rengeteg erdői, bennük rég elmúlt, regényes lovagkor elomló várromjai. Vannak száz meg száz mérföldre terjedő sík pusztaságai, hatalmas folyamai, kristálytiszta patakjai. Földje megtermi a világ legjobb búzáját, borát, s aranyat, ezüstöt és sót ásnak ki mélyéből... Óh, de szép ország ez, asszonyom, ha csak egyszer látta volna, soha el nem felejtené... (...) S a nép, mely benne lakik, épp oly árva, mint én. Se testvére, se apja, se anyja, se rokona nincs Európában. A nyelve elüt minden más nyelvtől, a dalai, a zenéje egészen mások, mint a
menusgabor, 2018. augusztus 10. péntek, 22:00
Az Egység Törvénye
elnevezésetek szerint Henryként ismert. Az egyik esetben a médium volt az írnok. A másikban nem a médium volt az írnok. Az írnok közreműködése nélkül azonban az energia nem jutott volna el a médiumhoz.

7.11 Kérdező: A nevek, amiket említettél: ők Mark Probert és Henry Puharich voltak?

Ré: Ré vagyok. Így van.

7.12 Kérdező: Az érdekelne, hogy az Egység Törvényének alkalmazása miként jár együtt a szabad akarattal arra nézve, amit én a földi ufó esetek reklámozásának neveznék. Az elmúlt harminc év során a Tanács láthatóan elég sűrűn hagyta jóvá a karantén feloldását. Én ezt egyfajta reklámozásának látom annak, amit most csinálunk, hogy több ember ébredhessen fel. Igazam van?

Ré: Ré vagyok. Elme komplexumod egy bizonyos mértékű fogalmi zavar alóli feloldására lesz szükség, hogy egy alkalmas válasz érdekében kérdésed újraalkotható legyen. Kérlek, hallgass végig bennünket.

A szaturnuszi Tanács nem adott engedélyt a karantén áthágására az általad említett
eposz, 2018. augusztus 06. hétfő, 13:45
Szűcs Ilona Helena
ölelésem
sátorként borul föléd.
Dúdolok néked,
már füledbe bújik a
dallam, s csókom is
vár, csak kínáld az ajkad,
az eperízű édest.
Vészes a percek
rohanása, múló idő
szerelmet űz;
el nem csókolt csókjaim
már jajongnak ajkamon.


GYŰRÖTT SZÍVEK...

Sok szép tavasz elmúlt, lehullt sok virág,
hullnak szirmaim, hófehér orgonák.
Ősz színeivel hintem lábadnak nyomát,
aranyló fények, nyarunkat búcsúzzák.

Mikor szelek fújnak és fárad a levél,
keringőzve búcsút int, és haza is ér.
Megtörik smaragdja, nincs kincse már,
gyűrött szívében, csak a tél muzsikál.


HAJNALI
menusgabor, 2018. augusztus 03. péntek, 20:30
1/219
Képek, videók
Bodré Anikó.gif
puszatlaj
2012. november 02. péntek, 17:08
Bodré Anikó Álom
puszatlaj
2012. október 22. hétfő, 18:33
Bodré Anikó Egy dal
puszatlaj
2012. október 22. hétfő, 18:32
Bodré Anikó - Keresd a sz
sarkadykati
2009. augusztus 31. hétfő, 07:16
Bodré Anikótól - navaratn
sarkadykati
2009. augusztus 31. hétfő, 07:15
Bodré Anikó - navaratna
sarkadykati
2009. augusztus 31. hétfő, 06:24
Bodré Anikótól (1).gif
1vargaildyko
2009. március 10. kedd, 14:15
Bodré Anikótól.jpg
1vargaildyko
2009. március 10. kedd, 14:14
Bodré Anikótól.gif
1vargaildyko
2009. február 22. vasárnap, 16:29
a sötétséget.jpg
sz719eszter
2018. május 06. vasárnap, 17:14
Magyaro.sötétsége.jpg
kicsoda57
2015. április 01. szerda, 22:44
Advent sötétsége
sacimama
2014. december 07. vasárnap, 14:23
én sötétségemet
bbszabrina
2013. november 07. csütörtök, 10:40
A sötétséget....jpg
pacsakute
2013. szeptember 13. péntek, 21:45
Manhattan sötétsége.jpg
kicsoda57
2012. november 05. hétfő, 18:44
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.