Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 17. péntek | 33. hét | 229. nap | 21:02 | Jácint
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Iézetek a Hazáról , hazaszeretetről
Géza


Magyar szív , mely a magyar emberben dobog.
Magyar vér, mely a magyarok ereiben csorog.
Magyar a hit, mely boldogabb jövőt ad.
A jó drága magyar szív, hatalmas erőt adj!Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.

Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sí rva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Petőfi Sándor
Mert ideszülettél így
hát itt maradsz
a világra mely körülvesz
csak magyarul van szavad.

Böröndi LajosMély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és s magyar nép körébe hazavonz!

Horthy
menusgabor, 2018. augusztus 10. péntek, 22:00
2018. augusztus 10. péntek....szomorkás....
Egy ideje, jó ideje is annak,
nem olvasom megint teljes
szívvel a Bibliát, Isten Szavát.

Mindig megromlom, folyton elbukom,
az élet hívságai elrabolják az én
szívem is, egy bukott, elbukott,
folyton el- elbukó

szégyentelen - valaha pedig
csak a jót akaró személy voltam-
képmutató, gyalázatos, minden
bűnöm megérdemlő nőszemély
vagyok!

Ezt érzem!

Szeretni valakit 42 évesen, egyszerűen
bedőlni, mert gyerek a lelkem a szívem
még ma is, elhinni, hinni a szép/ hazug
szavaknak!

Nem és nem értem magam!
S aztán fáj, mint a veszedelem, nem csak
pár napot, hónapokat, minden nap,...
hiába tudom, ez megjár nekem...mert sosem

figyelek a jelekre, vagy mire észrevettem,
már késő, már késő,,......már megtörtént,
már elvesztem, bele....és Ő meg - szíve/joba
éli életét!

Kívánom is legyen boldog igazán szívből!
Csak ne kellene éveket várni, hogy
charlotteani, 2018. augusztus 10. péntek, 18:33
Emlékirat
roppantja mázsányi pillanat.
Hinni még, amikor alagútba - fúltan,
sötét kezek követ hengergetnek eléd,"
A vers eszmefutatása egyedül álló, remélni a rossz ellenére, előre nézni, bizakodni, hinni, és hinni minden nehézség ellenére. A szembe állított két pólus, a rossz, és a hit küzdelme, a jó.
Ihász - Kovács Éva: SZÉL

,, Valaki még harangoz bennem,
pedig a lelkem már kietlen
ellopták az egyetlen haranglábat,
Felhők közül nem ered, csak a bánat."

Amikor elveszíti azt, akit szeret, és hiánya lelkét tiporja. Fájdalma égbe kiállt, vívódása az Univerzum minden zugát bejárja. Olvasva, átérződik a fájdalma, és a keserűség üressé tette szívének- lelkének zugait. Nagyon szomorú gondolatok, egy sikoly

Ihász - Kovács Éva:
Jó csillagom Vincent Van Gogh

,,Bearanyozza kezeidet a Nap
szerelmes sugarak érnek odafönn is
Ahol ma is festesz a széken
az Arles-i csillagos mezőkön
én ma is
cserhat3, 2018. augusztus 08. szerda, 17:52
Kisfiú meg az üres virágcserép
Kisfiú meg az üres virágcserép

Egyszer régen élt egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán, hogy nem születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan segíthetne magán, míg egyszer remek ötlete támadt.
"Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom." Nyomban megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmagvakat és kihirdette:
Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá fogadom.
A gyerekek buzgón nekiláttak az ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian szerettek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni. Az egyik kisgyermek is szorgalmasan öntözte a magvakat, de hiába teltek a hetek, bizony semmi eredmény nem mutatkozott, a magvak csak nem akartak kicsírázni.
"Milyen különös" ? álmélkodott a kisfiú, s végül az édesanyjához fordult segítségért. Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak
lilagondolatok, 2018. augusztus 08. szerda, 07:13
Farkas Anna
italtól.
Maga dobban, mégsem magányos,
de társra vágyik, ha élete hiányos.Bizalmas szívvel

Elmélkedve életeden,
könnyíts lelkeden,
nyisd ki bezárt szíved,
ne övezzen titok téged.

Legyen valaki,
ki mindig megért,
kinek elmondhatod
mi fáj neked, s miért.

Ki nem hagyja,
hogy fáradt lelked
belülről bánat marja,
s feléd nyúl segítő karja.

Ha sértő szavak,
megbántottak fájnak,
új lappal kezd
és örülj a mának.

Kivel felhőtlenül,
boldogan nevetni tudsz,
neki majd szíved örül,
a rossz feledésbe merül.

Megértő társra,
hogyha rátalálsz,
fogadd őt kísérőnek,
örülj, mint drágakőnek!


Boldogság
menusgabor, 2018. augusztus 06. hétfő, 20:30
Az Egység Törvénye
entitás-komplexumai teljes skálájában 632 millió tudat/test/lélek komplexumotok hívja. Ezek a számok le lettek egyszerűsítve.

7.7 Kérdező: Meg tudnád mondani, milyen eredményt kapunk, ha alkalmazzuk a Négyzetek Törvényét ezekre a számokra?

Ré: A szám közelítőleg semmitmondó a véges értelemben, mivel igen-igen sok a számjegy. Mindenesetre egy nagy hívást jelent, amelyet mi a teremtett világ mindenféle rétegében úgy érzünk és hallunk, mintha a saját entitásunk lenne egy nagy és lesújtó bánat felé torzulva. Megköveteli a szolgálatunkat.

Kérdező: Mikortól lenne ez a hívás elegendően nagy ahhoz, hogy nyíltan jöhessetek le az emberek közé a Földre? Hány entitásnak kellene a Földön a Konföderációt hívnia?

Ré: Ré vagyok. A népetek közé eljövetel lehetőségét nem a hívások számából számítjuk: ez egy konszenzus révén áll elő a komplett társadalmi memória komplexum részéről, mely tudomást szerzett a minden dolgok végtelen tudatosságáról. Népeitek körében ez csak elszigetelt
eposz, 2018. augusztus 06. hétfő, 13:45
Berde Mária: Sapphó a sziklán.
dicséretem elömlik,
Hogy bő igéket adtál a magam vigaszára.
Légy áldva, Kegyelem. Fegyvertelen nememnek
Hogy mikor nem maradt más, csupán könnyhullatások
S egyenlőtlen csatáin az ádáz szerelemnek
Csak sóhajok vagy átkok és fogcsikorgatások...
Hogy mikor fájt a lét s a nemlét búja rágott,
S töprengtek néma kínban eszükféltőn a bölcsek,
Piros szivárványban ha ölelte a világot
Az égigérő mámor s kurjongók hoppra költek:
. . . Te küllőt adtál s lendült a négykézlábú bánat,
Te méltóságot adtál vinnyogó panaszomnak,
Kristályformát a könnynek, a kedvnek lepkeszárnyat,
Pacsirtasikkanást az üdvitatta szomjnak. —
Nyugalmas koronám, nem félős, hogy elorzzák,
Szelíd külön napom, melynek borulta nem jött,
Te jobb voltál kenyérnél, mert laktatott egy morzsád,
És hűbb voltál anyámnál, mert sírig ért az emlőd.
Az embersivatagban mikép vándor oázis
Kisértél engemet, elpörölhetlen Éden,
És tiszta lombjaid enyhítik szörnyű
marcyt, 2018. augusztus 03. péntek, 07:20
17. évközi hét szerda 08.01
A próféta panaszkodik a nehéz küldetés miatt: ,,Jaj, nekem, Uram! Anyám vajon azért szült engem, hogy az ellentmondás embere legyek az egész ország számára? Én nem adtam kölcsönt senkinek, nekem sem kölcsönzött senki, mégis mindenki engem átkoz.
Ha szavaid elém kerültek, befogadtam őket, kedvem telt igédben, szívemnek öröme lett, mert a te nevedet viselem Uram, Seregek Istene!
Nem tartottam dicsőségemnek, hogy a tréfálkozók közé üljek! Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el engem. Miért nem szűnik meg fájdalmam, sebem miért nem akar meggyógyulni? Bizony, olyan lettél számomra, mint a csalóka nyári patak, amelynek vizére nem lehet számítani."
Erre így válaszolt az Úr: ,,Ha visszatérsz hozzám, engedlek visszatérni, és színem előtt állhatsz; és ha előhozod az értékest az értéktelenből, akkor mintegy az én szám leszel.
Nekik kell hozzád visszatérniük, te ne térj az ő útjukra semmiképp! Erős ércfallá teszlek ez előtt a nép előtt. Harcolni
maroka, 2018. augusztus 01. szerda, 13:38
Beke Sándor: Elégia a Hargitához.
nem,
a nagy melegben
pihennek szegények,
s szundikálnak.

Fennebb
a tavacska fején
oxigén-gyöngyökből
font koszorú;
ezt lásd meg, vendég,
ki erre jársz,
s elcsodálkozol:
piros pettyes
pisztrángok hasán
ezüstfehéren locsogó.

A vegyeserdők lombjai
egy régi, sötét
zsindelyes a fedele,
mint kis,
mézeskalács-háznak.
De hallom, szívszaggatva
hegedülnek ott -
pitvarában
szomorú tücsök
muzsikál bánatában.

Ahogy haladok
fölfelé az úton,
megszorul a szívem,
s az erdő alá nézek:
úgy tűnik,
mintha még
regélnének ott,
mintha a fenyők alatt
egy konyhaszéken ülve
ezelőtt száz évvel
elaludt volna a század -

Az Ivó-patakhoz közel
játékba merült
gyermekek futkorásznak.
Az új filegória mellett,
a kirakott tűzhelyen
füst táncol felfelé,
mozgást látok:
szalonnát sütnek
a serény
marcyt, 2018. augusztus 01. szerda, 07:20
Szamos: Boldogság . . .
Szamos:

Boldogság . . .

. . . sok keresődre találtam a Bánat utján.
Beteljesületlen vágyak emésztő tüze űzte,
hajtotta őket s ha a szemük nevetett is néha,
kacagó víg kedvük mögött el sohsem
sírt könnyek lappangtak mindig . . .
Mert szivükben búsak voltak valamennyien,
búsak, hogy el sohsem érhetnek Boldogság téged . . .

Az első kincseket keresett - hisz pénzen mindent . . .
mindent meg lehet venni - szerette volna, hogy amit
érint, ha ugy akarja , arannyá váljék . . .
Sohsem láttam nála szegényebb embert ! . . .

A második örökegy szerelmet keresett, vágyott,
várt . . . Fényesszemü lányok, bágyadt tekintetű
asszonyok serege csalta hitetlenre az érző, magát kellető
másodikat . . .

A harmadik kereste a tisztaságot bűnök kháoszában . . .
a Jót élvezetek fullt éjszakáin . . . mámoros
percek idején azt, ami Szent . . . Ő volt a legbukottabb
valamennyi között . .
marcyt, 2018. július 31. kedd, 07:46
Tokaji Márton
-?
A harmóniát megleli e lelkem?
Vagy kárhozatra jutok, s porrá lesz a testem?
A szerelmi vallomás egy megvalósult álom!
Kézenfogva jár a vágy, bün e világon!
Életet emésztő vágyban mécses lángok.
A végtelen térből már semmit nem látok.
A virág elhervadt, idő, út elfogyott.
Délibáb elrepült, s tán Isten is elhagyott.MAGÁNY

Bánatba merülő sóvár szerelmek.
Reménykedve várják a holnapot.
Sebzett szívekben a szépség zokog
és agonizálnak a hajnalok.
A lélek bolyong a képzelet világában,
ahová csak égi út vezet.
Boldogabb életre vágyik,
amelyben a lét élvezet.
Árva vágyak botorkálnak az éjben,
és a lelkekben száguld a kín.
Egyedül sokan sétálnak a fényben,
az elárvult magány sors útjain.Ma még enyém vagy.

A szemed fénye
menusgabor, 2018. július 26. csütörtök, 22:00
Érdekességek
A magyar Svájc becenevet nemcsak szépsége és gyönyörű fekvése miatt kapta a környék, de azért is, mert Óbánya lakossága még ma is döntően német nemzetiségű. Az Öreg-patak völgyében megbúvó egyutcás falu hagyományos, zömében fehérre meszelt, tornácos házai elevenen őrzik a századokkal ezelőtt itt élők emlékét.
Üveghuták az erdő mélyén
A 17-18. század fordulóján a mai Óbánya (Altglasshütte) helyén indult meg a kelet-mecseki erdei üveggyártás. Az üveghuták általában az erdőbe települtek, mert az üveggyártás során rengeteg fára volt szükség, és könnyebb volt szekérrel a homokot ideszállítani, mint a fát. A kemencék fűtése mellett
a bükkfa hamujából készült hamuzsír előállításához is sok fára volt szükség.
A hamuzsír azért kellett, mert a mész mellett ez az anyag csökkentette a homok, illetve a kvarckavics zúzalékának olvadáspontját, és ezáltal gyorsította az olvadást.

Mivel a 18. századra Nyugat-Európában már jelentősen megfogyatkoztak az erdők, Magyarországon azonban még volt
kirscha, 2018. július 24. kedd, 10:01
1/495
Képek, videók
Hazaszeretetről.jpg
menusgabor
2018. január 25. csütörtök, 21:18
A hazaszeretetről
sanci81
2015. április 04. szombat, 12:38
Petőfi Sándor
maria_kadar_148
2018. március 19. hétfő, 23:42
Petőfi Sándor.jpg
eckerkata
2018. március 15. csütörtök, 14:59
Petőfi Sándor
taltos1
2018. március 15. csütörtök, 01:40
Petőfi Sándor.jpg
eckerkata
2018. január 03. szerda, 17:44
petöfi sándor.png
chillik
2017. november 14. kedd, 14:20
Petőfi Sándor:elvándoról
maria_kadar_148
2017. szeptember 24. vasárnap, 19:47
Petőfi Sándor Pirosli
maria_kadar_148
2017. szeptember 04. hétfő, 22:59
Petőfi Sándor :Síkos a hó
maria_kadar_148
2017. május 20. szombat, 22:40
Petőfi Sándor:Az erdőnek
maria_kadar_148
2017. május 11. csütörtök, 12:07
Petőfi Sándor Ki a s
maria_kadar_148
2017. május 09. kedd, 20:37
Petőfi Sándor
irmus
2017. március 14. kedd, 07:19
petofi_sandor___szulof old
menusgabor
2017. január 30. hétfő, 17:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.