Belépés
2018. október 23. kedd | 43. hét | 296. nap | 18:22 | Gyöngyi
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Gámentzy Eduárd
oldalán.


A HAVEROM MEG ÉN

Foszlik az éj, mint rossz kabát.
Mindenki leissza magát.
Csoszog a járda és imbolyog,
Tántorgó villanyoszlopok
Jönnek az utca közepén,
Megyünk... a haverom meg én.
Már nem tudom... mi ez? Hol vagyok?
Eldobott sörös dobozok
Roppannak lépteink alatt,
Támasztunk ajtókat, falat,
Nekidőlünk a nagyvilágnak.
- Kit érdekel! Öröm? Vagy bánat?
Csak táncolunk... mi és a város.
A minden, a semmivel határos,
Tudjuk jól... csak néhány percre,
Engedd hinni, hogy más is lehetne.


l

HAZUDNI SZÉPET


- Hazudj már
menusgabor, 2018. október 21. vasárnap, 20:59
Felemás iga
,,A hitetlen a valóságban nem járhat együtt a hívővel; és ha túlzott ragaszkodás vagy kétségtelen megalkuvás következtében a beletörődés jeleit mutatja is, mit érhet az az Úr szemében, aki az emberi szív valóságos állapotát Önmagához viszonyítva ítéli meg? Tényleg nem sokat ér; sőt inkább árt. Tehát ismét: ha a hívő szerencsétlenül bármiben közösséget vállal felemás igatársával, ezt csak tanítványsága árán teheti, s a következmény a vádoló lelkiismeret az Úr színe előtt; ez, mint már mondtuk, lelki levertséghez vezet, és a családi körben is keserű hangulatot idéz elő, így a kegyelem evangéliuma nem kerül előtérbe, nem ragadja meg és nem nyeri meg a hitetlent. A helyzet tehát mindenféle szempontból fájdalmas. Istennel szemben tiszteletlenség, pusztítja az egészséges lelki életet, tökéletesen szétzilálja a tanítványságot és a bizonyságtételt, valamint ellensége a családi békének és az áldásoknak. Elidegenedést, elhidegülést, eltávolodást és nézeteltéréseket eredményez; ha pedig ez nem történik meg, akkor a
kalmanpiroska, 2018. október 21. vasárnap, 17:18
Grigó Zoltán
téged szívemen,
most te vagy nekem a legszebb virág.

Nyílsz bennem, s én érzem az illatod,
akkor is, hogyha nem vagy itt velem,
mint sötétlő égen a csillagok,
átragyog lényed minden percemen.


MONDD...

Mondd, simogatnál engem, mint a szél,
Fázós reggelen, néma alkonyon,
Öleléseddel melegítenél,
Ha a bánat szívemen átoson?

Állnál mellettem, esőben, viharban,
Ha nem kérném, adnád a véredet,
Takarnál, ha magam kitakartam,
Újra játszanád velem az életet?

Hogyha teherként csüngnék válladon,
Kelnél át szakadékon, mély vízen,
Akkor is elvinnél a hátadon,
Hogyha engem a láb már nem visz el?

Ha az idő nem ad több kegyelmet,
Akkor is tudnál még látni szépnek,
Egyszer majd betegen és öregen,
Ha szememből a fények
menusgabor, 2018. október 19. péntek, 18:00
Istent kell legfőbb javunknak tudni és vallani
sokszor keserűség követi.
3. Egy betegség, vagy más valami egyszerre ketté vághatja, megutálttá, keserűvé teheti.
4. A kívánságot meg nem elégíti, sőt inkább mind jobban kiszélesíti, úgyhogy aki egyszer bele elegyedik, mind beljebb megy és mind jobban elmerül abban.
5. Kárt tesz az ember egészségében, sokszor javaiban, sokszor becsületében, sokszor üdvösségében is, sokszor pedig mindegyikben.
6. A nyomorúságban, betegségben, halálban elenyészik és nem hagy maga után egyebet, mint bánatot, nyugtalanságot, mardosó lelkiismeretet.

IV. Nem legfőbb jó a bölcsesség sem, mert noha szép dolog az és minden földi jó között legillőbb az értelmes lélekkel felruházott emberhez és legnagyobb díszére és dicsőségére szolgál, mégis annak is sok fogyatkozása van.
1. Akármennyire jusson is, mégis hiányos és tökéletlen az.
2. Nehezen kerülhető el, hogy felfuvalkodottá ne tegye az embert s így könnyen kárt tehet.
3. Vissza lehet élni vele a mások bántására is.
4. Noha
kalmanpiroska, 2018. október 19. péntek, 13:25
Történet
Élt egyszer egy király

Egyszer régen élt egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán: hogy nem születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan segíthetne magán, míg egyszer remek ötlete támadt:
"Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom." Nyomban megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmagvakat, és kihirdette:
- Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá fogadom!
A gyerekek buzgón nekiláttak az ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian szerettek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni. Szon Il is szorgalmasan öntözte a magvakat, de hiába teltek a hetek, bizony semmi eredmény nem mutatkozott: a magvak csak nem akartak kicsírázni.
"Milyen különös" - álmélkodott Szon Il, s végül az édesanyjához fordult segítségért.
- Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a magvaim? - kérdezte.
- Talán másik földbe kellene átültetned őket - tanácsolta anyja.
Szon Il átültette a
kirscha, 2018. október 16. kedd, 20:38
Bódás János
1930-ban szentelték lelkésszé és oklevelet szerzett. Először 1927-1928-ban Vörösberényben segédlelkész, 1928-1929-ben Enyingen helyettes lelkész. 1930-tól Szombathelyen, 1939-től Székesfehérvárott volt lelkész. 1974-ben nyugalomba vonult. Főleg egyházi lapokban publikált. Impresszionista verseiben a dunántúli falu élete jelenik meg.

Versei egyaránt szólnak hívőkhöz és nem hívőkhöz, értelmiségiekhez, munkásokhoz, vagy a falvak népéhez. Lelkészi hivatásának gyakorlása során sok ember örömében és bánatában osztozhatott, és módjában állt sokféle egyházi vagy világi karitatív intézmény, kórház, segélyszervezet tevékenységével és gondozottaik problémáival megismerkedni.
Ezek az élmények - néha torokszorító, megrázó formában -, verseiben sorra kifejezést nyertekALTATÓ

Nem fogysz ki barátom a panaszból,
hogy altató nélkül el nem
menusgabor, 2018. október 10. szerda, 21:30
Siklós József
Krisztus!


PÁL

(1Korintus 1:1-2, 2Korintus 11:23-32)

...S ha százszor ostoroznak
és százszor megköveznek,
tömlöc mélyébe dobnak,
zúgó tengerbe vetnek,
ha reámrontó latrok
mindenem elrabolják,
testemen korbács csattog,
asztalomon csak morzsák,
ha szomjan eped ajkam
s kemény fagyban didergek,
ha rongy a ruha rajtam,
s árulók arculvernek,
ha váram tönkre rontják
s mardosó bánat epeszt,
ha botrány és bolondság
is mindenütt a kereszt:

nem küldettem, hogy egyébért fussak,
nem végeztem, hogy egyébről tudjak,
mint akiről ajkam egyedül szól:
Mint megfeszített Jézus Krisztusomról!


POHÁRCSERE

A Pohárcsere
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Vértanúink utolsó szavai
kinek csak gyöngén viszonozhattam azt a boldogságot, amelyet túláradó szeretettel szereztél nekem: adjon Isten bátorságot és erőt neked súlyos végzeted elviselésére.

Nekem pedig bocsásd meg, drága Lizám, ha az életben megbántottalak, vagy nem voltam elég gyöngéd hozzád. Nem hallhatom hangodat, de a szívem azt mondja, hogy megbocsátsz.

És szegény gyermekeim - ó, nagy Isten! Nekik kell, hogy élj, drága Lizám, sorsod súlyosabb, mint az enyém, neked éveken át kebledben kell rejtened a bánatot, én pedig a túlvilágról is hálásan nézek rád, ha megmaradsz gyermekeinknek. Neveld őket az Úr félelmében jó és nemes emberekké; ha én már nem őrködhetem is fölöttetek, legyen anyjuk, anyjuk, aki megtanítja őket, hogy tiszteletben tartsák szerencsétlen apjuk emlékét. - Csak tehetném fejetekre áldó kezem, csak még egyszer nézhetnék szemedbe! De talán jobb is, ha ez az utolsó találkozásunk elmarad. Lipót, a nemes jó Lipót, akit nem ér az én balsorsom, megígérte, hogy atyailag gondoskodik rólad és
lilagondolatok, 2018. október 06. szombat, 14:04
Dobos Hajnal
elmész, ha küldelek,
Hogy vársz, ha elmegyek...
Miért hallgatod a szívem verését?
Nem fáj, ahogy dobog?
Tudom, érzem, látom, hogy szeretsz.
De jó! Hát őrizd az álmom,
hogy hozzád érjek, ha kezem kinyújtom.


ÉN ÉS A SZERELEM...

Én a szerelem megszállottja vagyok
Vigalmas szívem cifrázza a lázat
El is ringatnak barna bánatok
Örömöm öregít
Szépít az alázat

Megszállottja vagyok a szerelemnek
Vigalmas szívem a semmit sem kedveli
Azt se bánjam ha engem nem szeretnek
Csak ő tudjon szeretni
Ő tudjon szeretni


ÉRINTÉS

Érezted?
menusgabor, 2018. október 03. szerda, 20:00
Öregedni jó - ?
megbünteti.
Egy íróember végrendelete: hamvasszatok el, hamvaimat szórjátok a szélbe, s ha találkozni akartok velem - olvassátok a műveimet.
Az öreg ember már hiába költözik új lakásba, új házba, az élete csak a régi marad.
A kicsorbult bögréből, a megkopott pohárból már az emlékeket is isszuk, nemcsak az italt.
A szépérzéket nehezen rongálja meg a kor: a női szépet még akkor is kívánja az ember, ha magát a nőt már nem.
Tágabb értelemben tulajdonképpen a szomorúság, a bánat és a fájdalom is az élet örömei közé tartoznak.
Nem tudja mindenki mérlegelni az életét: az egyiknek nincs mit, a másiknak nincs mivel.
Senkinek se lehetnek akkora érdemei, hogy nyugodt szívvel dicsekedni merhetne velük. Az igazán nagy érdemekkel nem kell dicsekedni, az aprókkal meg nem érdemes.
Nemcsak az hiba, ha a gyerekek túl korán kerülnek ki az utcára, hanem az is, ha túl későn ismerik meg az utcát.
A szépség a megfelelő távolság függvénye: minden kívülről és felülről
lovaszmarika, 2018. október 03. szerda, 09:47
Érdekesség
létezik, és ezeket a világ minden táján ugyanúgy fejezzük ki, mert biológiailag ez van belénk kódolva. A szoftverekkel ez olyan módon függ össze, hogy a szenzorok által érzékelt arckifejezések, vizuális jelek, hanghordozás alapján kategorizálnak, de mivel az emóciók félreérthetők lehetnek, nehéz őket mérni.

Gyászoló fiú akarta megváltoztatni a világot
A hat alapérzelmet Paul Ekman határozta meg, akinek modelljére Charles Darwin, az evolúciós elmélet szülőatyja is hatást gyakorolt. Öröm, bánat, düh, meglepődés, félelem és undor - ez az a hat emberi alapérzelem, amit Ekman szerint arcmimika alapján a világ bármely táján felismernek az emberek.

Az 1934-ben született Paul Ekman édesanyja depresszió miatt öngyilkos lett, a fiú pedig arra tette fel életét, hogy feltérképezze az emberi elme titkait, doktori disszertációját is a depressziós emberekről írta. Főleg a nonverbális kommunikáció, a testbeszéd és a kézmozdulatok érdekelték, és azzal a megközelítéssel dolgozott, hogy nem az
kirscha, 2018. október 02. kedd, 21:34
Kellemes ébredést, jó reggelt!
éjjel.
Emberekkel találkozott,
s szívükbe örömöt lopott,
tiszta fényt és melegséget.
Érezzék, hogy szép az élet!
Csak hát nagyon nagy a világ!
Felkeresni minden fiát
- minden embert - lassú dolog,
még ha bennünk vágy is lobog.
Ráadásul bezárkóznak,
és a sok-sok házlakónak,
akik nem is látnak szelet,
hogy vigyen hát szeretetet?
Pedig a szeretet-szele,
átgondolva fogott bele,
hogy szép kincsét szertehordja,
hogy a bánatot feloldja.
Úgy döntött, toboroz társat,
aki talán melléállhat.
Olyat, aki házban lakott.
Megkereste a huzatot!
Ám a huzat nem vállalja,
inkább csak a port kavarja.
Inkább elolt, mint gyújt lángot,
inkább bosszantott és bántott.
Szeretet nem érdekelte,
csak fütyült az istenverte,
nem volt kedve jóvá lenni,
sok bosszantást jóvá tenni.
Sajnos a szeretet szele,
semmire sem ment így vele.
Szóba állt a többi széllel,
szembeszállva
marikaszanto, 2018. október 02. kedd, 11:30
1/483
Képek, videók
gamentzy_eduard_bezarl ak_
menusgabor
2018. október 22. hétfő, 22:37
Gámentzy Eduárd - Kérés.j
zsu74
2015. december 14. hétfő, 18:37
Gámentzy Eduárd.jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 23:05
Gámentzy Eduárd -Tavasz n
erzsikepuskas
2014. március 09. vasárnap, 17:17
Gamentzy Eduárd Tükör.jpg
sarkadykati
2013. február 18. hétfő, 06:37
Gámentzy Eduárd: Bezárlak
mharpia
2009. június 07. vasárnap, 18:34
Gámentzy Eduárd: Nyiss aj
mharpia
2009. június 01. hétfő, 19:47
Gámentzy Eduárd
kozeg
2006. július 05. szerda, 09:30
kémény az utca közepén
mecsery
2010. június 08. kedd, 15:45
jövőd semmivé vált.jpg
kicsoda57
2010. november 07. vasárnap, 19:48
Puszavacs villanyoszlopok
pumukli9
2007. november 09. péntek, 12:14
puszi a nagyvilágnak0621.
maroka
2012. június 21. csütörtök, 23:37
nekidőlve.jpg
eva_gyulai
2013. január 01. kedd, 12:26
nekidőlve .jpg
szakcsi56
2011. december 24. szombat, 10:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.