Regisztráció  Belépés
2018. február 20. kedd | 8. hét | 51. nap | 01:04 | Aladár, Álmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tanmesék - igényeseknek
működésétől.

Tudom, hogy továbbadod a labdát! Itt van, dobd hát oda valakinek, aki jelent valamit a számodra!A labda egy kör, illetve gömb, se eleje,se vége. Együtt tart bennünket, mint a Barátok Körét. De a legnagyobb kincs számodra látni és érezni azt a barátságot, amiben te részesítesz engem. Ma én dobtam feléd a barátság-labdát. Most rajtad a sor: passzold tovább valakinek, aki a barátod.
Ahogy olvasod ezt a történetet, azonnal küldd tovább.
A legerősebb kívánság !
Amikor a Jóisten kinyitott egy ablakot, meglátott engem és megkérdezett:Gyermekem, mi a legnagyobb kívánságod a mai napra?
Én azt válaszoltam: Uram, arra kérlek, vigyázz arra, aki olvassa ezt a történetet, és a családjára és barátaira is, mert megérdemlik,és nagyon szeretem Őket. Isten szeretete olyan, mint az óceán: a kezdetét láthatod, de a végét
menusgabor, 2018. január 08. hétfő, 18:00
Dobszó
félszerbe hol a hullós sárfalat
támasztotta két dőlt szán a hosszú nyár alatt.
Nyáron a telet kívántam, télen át nyarat:
ojjé, nyáron ülni szánban, télen lomb alatt!

Padlásra is velem jöttél, nyájas unalom,
mert engemet te vezettél, mint mást a nyomor.
Te nem voltál olyan meleg, sokkal hidegebb:
kíváncsian forralgattad félénk szívemet.
Zsufa polcok háta mögött kék ujjad kotort,
vén könyveket nyitottál és lefújtad a port:
mint ki cellafalban apró ablakot kitár
és váratlan szárnyveréssel becsap egy madár;
vagy bukkanna sziklák közt egy bűvölt, furcsa táj:
nyárba vendég télnek arca nézne, télbe nyár...

Mindig jóbarát-arccal néz ami messze van,
csak a saját hazánkban vagyunk mi hontalan.
Azért perget egyre marsot szívünk mint a dob,
melynek nyugtalan verője mint két láb topog.
Óh lovacskám, vad dobom, mit topogsz egyhelyütt?
Fáj a bolond sarkantyú, mely két oldalról üt?
Üt, az egyikkel a nyár üt,
evavicus, 2017. december 25. hétfő, 13:58
Adventi versek
hólepel,
hiszen decemberben
minden szív ünnepel.

Ajándékba idén
adj forró ölelést,
lelket melengető,
erőt adó reményt ...

Ne legyen szívünkben
fájdalom és ború,
legyen a karácsony
Szeretetkoszorú ...


Túrmezei Erzsébet: ADVENTI HÁZ

Ádventi házunk van, sokablakos.
Minden este nyitunk egy ablakot.
Benn melegen kis fehér gyertya lángol,
és árad a fény minden ablakából.
Kis ablakokkal versenyt fénylenek
csodába bámuló gyermekszemek.

Ablaktábláin biztató írás:
eljő a mennyekből a Messiás.
S a nevét nevezik Csodálatosnak.
És fölemeli, akit megtaposnak.
És a békesség Fejedelme lesz:
szabadulást hoz, életet szerez.

Telnek a percek, múlnak a napok,
sorra kinyílnak mind az ablakok.
Ahány kis ablak, annyi szent
menusgabor, 2017. december 06. szerda, 17:00
Radványiné Ruttkay Emma: Czára Oltului
napfényt?
- Ti sárba lomposodtatok;
Csahos ebek, kaffogva morgók!

Vicsorgó foggal jöttenek rám.
Nekem szaladt a vékony kis kölyök
A féregbundás házőrző kuvasz.
Vicsorgó foggal jöttenek rám.

És én beszélek nyájas hangokon:
Nem félek ám, mert simogatva jár
A két kezem s ládd, ütni nem fogok
- És én beszélek nyájas hangokon.

V.

Gubózott emberek!

Csodát lesők!
Keresztes, rozzant kriptaházak
Nyissátok ki az ablakot!

Amerre messze, nagy hegyek mögött
Pezsgve-pezsgő életér bugyog,
Nyissátok ki az ablakot!

Ködök, keresztek árnya sűrű,
Csillogva árad be a napsugár:
Nyissátok ki az ablakot!

Mert jönnek Ujak, Szebbek, Jobbak,
Sötétségiiző hangos Szabadok . . .
S bezúzzák majd az ablakot!

VI.

Hallga!

Buta lidércek, mese koboldok
Mohos barlangok odvába bájtok
S ott meglapultok.

A vaksötétben hangos a
marcyt, 2017. november 26. vasárnap, 08:47
Meggyesi Éva: Az otthon
Az otthon nem attól otthon
hogy drága , cifra palota,
az otthon számomra meghitt,
meleg és csöndes kis szoba.

Az otthon hol énnekem nyílik
minden apró kis virág,
s ahol a megfáradt lelkem
esténként nyugalmat talál.

Vagy mikor bánt az élet,
s felbolydult lelkem úgy sajog,
ott nem zavarhat meg senki sem,
ha magamra zárom az ablakot.

Az otthon tiszta és csendes,
meghitt és nyugodt kis lakás,
hol engem vár haza a gyermek,
és velem boldog a család.
hilon, 2017. november 16. csütörtök, 17:13
Wass Albert - Idézetek
Jönnek!


A szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek.

Wass Albert: Magukrahagyatottak


A tapintat az együttélés diplomáciája.

Ne nyiss ablakot arra, aki fázik, mert te is náthát kapsz a hidegtől, és te is kihűlhetsz attól a hidegtől, amit a másikban magaddal szemben dermesztettél.

Ha valakin akár kívül , akár belül valami csúnyát észlelsz, ne dicsérd azt szépnek, mert megsérted és megalázod ezzel.

De ugyanakkor ne nevezd csúnyának, ne szembesítsd hibáival , mert ha ezt megteszed , örökre elveszíti a beléd helyezett bizalmat és hitet...

Ne nevezd "drágám"-nak, "édes"-emnek vagy "szívem"-nek azt, aki számodra se
menusgabor, 2017. november 08. szerda, 22:00
Kaffka Margit
szét a szárny
A Végtelen alig sejtett falán.
A mozdulatlan, néma kőkerub,
Amely kezdettül őrzi a kaput,
Megéledt. Kardja lángot szór felém...
Egy illetéstől visszahulltam én.
Itt voltam újra. Könyvek, lombikok
S az ismeretlen, gőgös, nagy titok.

Ám egyszer - épen márciusba' volt -
Rámhajnalodott, mint eddig soha.
Még főm a könyvre álmodón hajolt
S már bíborszínű volt a kis szoba.
Valami könnyű, léha, kósza szél
Rántotta fel az ócska ablakot,
Előttem szétzilálva lap, levél
S már hebehurgyán szívembe csapott.
Óh, Istenem! Távol, méntás mezők
Száz illatos koboldja tört reám, -
Kérők, ígérők, sejtők, sürgetők,
S reszketve, várva, félve hallgatám.
Óh, mennyi szín, mit soh'se láttam eddig!
Ez ismeretlen élet mind a földé?
Mely rámborul, mámorba ejtve siklik
A töprengés dohos redői közé.

No, lám! Ah, a fellegek!
S mind e csoda máról-holnapra ébredt?
Vagy épp ilyen volt
menusgabor, 2017. június 25. vasárnap, 17:00
A csend - Versben
köntösét
menusgabor, 2017. június 21. szerda, 20:00
Csipkerózsika
zöldjéből vaksin hunyorogtak ki apró, vasrácsos ablakai.

"Vajon mi lehet a kastélynak ebben az elhagyatott részében?" - gondolta a királykisasszony, s megállt a vaspántos, repedezett tölgyfa ajtó előtt. Lenyomta a rozsdás kilincset. Az ajtó csikordult egyet, és szinte magától kitárult. Hideg pókhálós folyosóra lépett, termek és szobák nyíltak onnét, egyik a másik után; vastagon lepte őket a por, nehéz, dohos levegő úszott bennük, akár egy pincében. "Itt talán száz esztendeje sem nyitottak ablakot" - gondolta a királylány, és kíváncsian haladt tovább teremről teremre, szobából szobába, még a kamrákba is bekukkantott; de sehol nem talált semmit, legföljebb csak pókokat; nagy, körbe font hálóik közepén üldögéltek, és riadtan meredtek apró szemükkel a szokatlan látogatóra, vagy eszeveszetten menekültek fel lengő fonálhágcsójukon egy-egy sötét sarokba.

A királylány pedig csak ment, ment előre, nyitogatta az ajtókat, hallgatta a léptei visszhangját meg az ódon falakról lepergő vakolat finom
kkm, 2017. május 14. vasárnap, 08:02
Hüvelyk Matyi
kiáltotta.

Eszes kis legény volt, most meg már szerzett némi tapasztalatot is a világban, hamarosan észrevette hát, hová jutott, milyen veszedelembe pottyant. Attól fogva csak arra ügyelt, nehogy a jószág fogai közé keveredjék, mert azok közt bizony irgalmatlanul szétmorzsolódott volna. Olyan ügyesen ugrált, hogy sikerült is neki ép bőrrel megúszni a dolgot, azt azonban már nem akadályozhatta meg, hogy végül is le ne szánkázzék a tehén bendőjébe.

- No, erre a szobácskára elfelejtettek ablakot vágni - állapította meg, mikor lent volt. - Nem süt be a nap, de még világot sem gyújtanak benne.

Nem nagyon tetszett neki az új szállás, meg kell hagyni. Hát még amikor az ajtón újabb meg újabb halom széna zúdult be! Egyre szűkebb lett odabent a hely, Matyi mindinkább a sarokba szorult. Ijedtében elkezdett kiabálni:

- Ne adjatok több szénát! Ne adjatok több szénát!

A szolgáló éppen a tehenet fejte. Rettenetesen megrémült, amikor a kiáltást meghallotta. És ráadásul
kkm, 2017. május 14. vasárnap, 07:49
Nagyszülök és Unokák
ugyanúgy a szám,
Sokáig mondom engesztelő imám,
Én is túl vagyok az élet viharán,
Most értettem meg a titkot igazán...

Drotleff Zoltán (2011)

Imádkozó nagymamám
Szalai Borbála: INDULHAT A VONATUNK

Rajzoltam egy vonatot,
a vonatra ablakot,
ablakba egy nagypapát,
ölébe egy unokát.
Én vagyok az unoka,
nagyapám a nagyapa,
az ablakban mi vagyunk,
indulhat a vonatunk.


NAGYAPA MONDTA: "KISLÁNYOM, CSAK KITALÁLTAM!"

2006-06-19 07:00:00 4955 olvasás phedra 4 hozzászólás
vers, versek, gondolat, gondolkodás, merengés, tűnődés,
Elmélkedés

Ültünk
menusgabor, 2017. május 05. péntek, 14:45
Babits Mihály – Dobszó
nyár alatt.
Nyáron a telet kívántam, télen át nyarat:
ojjé, nyáron ülni szánban, télen lomb alatt!


Padlásra is velem jöttél, nyájas unalom,
mert engemet te vezettél, mint mást a nyomor.
Te nem voltál olyan meleg, sokkal hidegebb:
kíváncsian forralgattad félénk szívemet.
Zsufa polcok háta mögött kék ujjad kotort,
vén könyveket nyitottál és lefújtad a port:
mint ki cellafalban apró ablakot kitár
és váratlan szárnyveréssel becsap egy madár;
vagy bukkanna sziklák közt egy bűvölt, furcsa táj:
nyárba vendég télnek arca nézne, télbe nyár...


Mindig jóbarát-arccal néz ami messze van,
csak a saját hazánkban vagyunk mi hontalan.
Azért perget egyre marsot szívünk mint a dob,
melynek nyugtalan verője mint két láb topog.
Óh lovacskám, vad dobom, mit topogsz egyhelyütt?
Fáj a
chillik, 2017. április 28. péntek, 06:49
1/63
Képek, videók
Igaz barátok
sanci81
2018. február 10. szombat, 17:53
barátok.gif
sznejuci
2018. január 29. hétfő, 17:34
a baratok
rokonilonka
2018. január 27. szombat, 17:29
szám g barátok.jpg
gabfe
2018. január 08. hétfő, 13:58
0 a barátok.jpg
lovaszmarika
2017. december 10. vasárnap, 18:29
barátok.png
chillik
2017. november 03. péntek, 15:08
barátok.jpg
durcimarcika
2017. október 16. hétfő, 16:41
Különleges barátok
sanci81
2017. október 08. vasárnap, 13:49
ha csak barátok.gif
nagyika67
2017. október 07. szombat, 18:56
ló-régi barátok.jpg
agica2004
2017. augusztus 08. kedd, 20:17
zzz 08barátok.jpg
katka5212
2017. augusztus 08. kedd, 16:16
legnagyobb kincsünk.jpg
yvett789
2015. május 27. szerda, 20:13
A legnagyobb kincsünk.jpg
borigit
2015. április 20. hétfő, 13:10
A legnagyobb kincsünk.jpg
suzymama43
2015. február 05. csütörtök, 11:43
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.