Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 17. péntek | 33. hét | 229. nap | 10:03 | Jácint
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Imádkozom
Imádkozom

Imádkozom. Megvallom bűnöm
Tenéked, Istenem.
Parancsaid megszegtem sokszor,
Bocsáss meg énnekem.

Imádkozom és hálát mondok
minden jóságodért.
Tudom: Jézus értem is ontott
kereszten drága vért.

Imádkozom és Tőled kérem:
segíts meg, jó Atyám.
Gyógyíts, vezess, őrizz, tanácsolj;
áldásod add reám.

Imádkozom és magasztalom
háromszor szent neved.
Szívem megtisztult, hálás, boldog -
és örökre Tied!

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. augusztus 11. szombat, 11:41
Keresztény vers- A port is!
A port is!

De ha nem kell,
ha végképp nem kell
az üdvözítő-mentő szeretettel
teljes, gyógyító evangélium,

csak versengés kell, gőgösen-hiún,
csak a gyűlölet mérge kell,
mindenkit haszon érdekel,
lihegve gyönyörért lohol
- nem vonz, csak pálinkás pokol,
ökölbe szorulnak kezek,
nem kell megváltó szeretet,
a Töviskoronás Király
mindenütt utált, megvetett,
és unott lett már minden, ami tiszta:

rázd le,
rázd le lábadról a port is,
s míg könnyedet a por felissza:

békességed
reád térjen vissza.
Siklós József
katalin_53, 2018. augusztus 10. péntek, 10:43
Csöppnyi imádságok
Csöppnyi imádságok

Megvallom neked Istenem,
bizony van sok hibám!
Kezem-lábam engedetlen,
sok csúnyát mond a szám.

Próbál ezen segíteni
jó tanács, nevelés,
szeretnék javulni, dehát
saját erőm kevés.

Te adsz Uram, bocsánatot,
Te adhatsz új szívet,
s Veled sikerül kezdeni
új, boldog életet!

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. augusztus 09. csütörtök, 09:02
Apró léptek koppanása
Apró léptek koppanása

Apró léptek koppanása,
apró szívek dobbanása,
apró kezek ügyessége,
apró fillér csörrenése:
- Jézusnak mind kedves!

Gyermekként jött e világba,
így lett gyermekek barátja.
Sok kis gyermek hívta, várta,
tanult Tőle, gyógyult Nála.
- Bízzál te is benne!

A felnőttnek is ezt mondta:
ne merüljön búba, gondba,
társát rosszabbnak ne mondja,
készülve mennyei honba,
- bízzék, mint a gyermek!

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. július 26. csütörtök, 21:03
Keresztény vers - MEGVALLOM NEKED
MEGVALLOM NEKED

Megvallom Neked, Jézusom,
bizony van sok hibám:
kezem-lábam engedetlen,
és csúnyát mond a szám.

Próbál ezen segíteni
jótanács, nevelés;
szeretnék javulni; de hát
saját erőm kevés.

Te adsz, Jézus, bocsánatot,
és Te adsz új szívet,
s Veled sikerül kezdeni
új, boldog életet!
Siklós József
katalin_53, 2018. július 24. kedd, 11:00
Keresztény vers- „Mutasd meg nekünk az Atyát”
,,Mutasd meg nekünk az Atyát"
...
Aki engem látott:
Éhezőknek kenyeret adva,
rámosolyogva tarka rétre,
gondtalan röptű madarakra,
gondterhelt őszi magvetésre,
lehajolva kicsi gyerekhez,
lépve negyednapos halotthoz,
harmincnyolc éve beteghez,
leprásokhoz és vakokhoz,
békéltetve a civódókat,
megmentve a halálra szántat,
kimondva éltető szókat,
űzve halálos árnyat:
Fülöp - az por ruhába
rejtve - az Atyát látta!
A Fiú lényén és tettein át
láthatja ember az égi Atyát.
Siklós József
katalin_53, 2018. július 17. kedd, 07:08
Patmoszi látnok
Patmoszi látnok
(Jelenések könyve)

Hályogos szemű,
reszkető kezű,
száműzött aggastyán...
- mit szólhat, írhat, láthat?

- Apokalipszisz négy lovasa vágtat
jövendők titkos tájai felé!
Szívekbe lát, ítél és megkegyelmez
hét gyülekezetnek küldött hét levél.

Az küldi, Kinek szeme, mint a tűzláng,
és lába, mint az izzó fényű érc,
és felhasít a lázadó sikoltás:
Előle rejtsen, hulljon rám a bérc!
Maroknyi hívek állnak csak a vártán,
mártír-fohászok az oltár alatt,
bosszút liheg a fenevad, a sárkány,
végső tusán világok omlanak...
- De győztes csak a megöletett Bárány
égen-földön és a föld alatt...

Új ég, új föld, új Jeruzsálem fénylik,
hol nem lesz többé sem bűn, sem halál.
Hol Isten népe könny s vér tengerén át -
örök béke honára rátalál.
Mennyei Város gyöngykapuin átlép,
arany utcáin is végighalad,
Isten szívéig, a királyi székig,
hol örülni, szeretni örökre
kalmanpiroska, 2018. július 04. szerda, 09:30
Apostoli atomfizika
Apostoli atomfizika
(2Péter 3,10-13.)

Elektronmikroszkópja nem volt
az egyszerű halásznak.
Kvantumelmélethez nem értett.
Nem ismert rádiumot, uránércet,
atommodellt, gammasugárzást,
antianyagot, ionizációt.
Hírét sem hallotta rádioaktivitásnak.

De látó szemébe
Hirosima vakító fénye lobbant,
s míg levelet írt:
sercegő lúdtolla alatt
egy világ összeroppant...

El fog jönni a nap
s az elemek lángolva felbomlanak!
Ítélet az, ha végkép szerterobban,
amit Isten egységgé teremtett.
Ha széthull a család,
széthull Isten népe,
az emberi elme,
önző egyénekké a társadalom,
- akárcsak az atom.

El fog jönni a nap:
ég-föld lángbaborulva felbomlanak!
Ítélet tüzében széthull a világ,
felcicomázott,
agyonkutatott,
bálványozott világunk.

De - mert Ő ígérte -
szentül, kegyesen élve,
új eget és új földet várunk.

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. július 04. szerda, 09:23
Keresztény vers- A kánaáni asszony
A kánaáni asszony

Dávid Fia!
Nem tartozom népedhez,
De beteg a lányom!
Gonosz lélek gyötri, tépi
Fülledt napokon, lázas éjszakákon.
Tudom, nem segít rajta senki.
Hiszek Tebenned!
Pogány vagyok, jogcímem semmi.
A kegyelemnek annyi morzsáját juttasd,
Mint az ebeknek!

Mélyre lenyúl a kegyelem,
S magasba emel!
-Asszony, nagy a te hited!
Jézus így felel.

Meggyógyul a beteg lány
Nyomban, egészen.
-Ahol hittel várnak rám,
Ott az én népem!
Siklós József
katalin_53, 2018. július 04. szerda, 09:20
Jakab, a levélíró
Jakab, a levélíró
(Jakab 2,1-13; 5,1-6.)

Rólatok újabban, barátaim
valóban furcsa dolgok hírlenek.
Ha együtt vagytok Jézus népeként,
cifrán fest ám az együttlétetek!

Gazdag lép be, pompás új ruhában?
Fő-helyet kap, s a képetek ragyog!
Szegény érkezik, kin ócska gúnya?
Állj hátul! Vagy: A földön kuporogj!

Sok kincs, vagyon, gyorsan hervadó fű.
Ki hitben gazdag: Nem fogy kincse el.
- Királyunk betölti majd a mennyet
e világ rongyos szegényeivel.

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. július 04. szerda, 09:14
Titus
Titus
(Titus 1,4-5.)

Kréta szigetén van mit rendbehozni.
Ott hagylak hát Titus, lélek szerint fiam.
Pásztori tisztre józan embert állíts,
kinek engedelmes, hívő gyermeke van.

Gondod legyen az igaz tanításra.
Különíts Kijelentést és kiagyalt mesét.
Szeretet útját tiszta szívvel járja
öreg és fiatal, a férj s a feleség.

Újjászületve Isten Lelke által
életünk is legyen egyszerű, tiszta, szent.
Tények hirdessék: Isten üdvözítő
kegyelme minden ember számára megjelent.

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. július 04. szerda, 09:09
Timóteus
Timóteus
(1Timóteus 6,12)

Mert megvannak a harcai a hitnek:
Vívjad keményen a hit nemes harcát.
Kit kételyek kígyója közelít meg:
az Igazság felé fordítsa arcát.

Csábít világnak ezer csillogása?
Moslékos vályú tárul az út végén.
Visszasiess hát az atyai házba,
és testvéreddel együtt élj ott békén.

Félemlít tán az ordító oroszlán
és tested-lelked száz veszélytől reszket?
Téged megóv, ki magát meg nem óvta
és odatárta karját a keresztnek.

Ha világosság angyalaként kábít,
hogy tőrbecsaljon az ős vesztőszellem:
Rántsd le álarcát Lélek erejével,
Győztesen küzdj a "fehér ördög" ellen.

Sok szív ajtaja ma még kulcsra zárva,
s úgy tűnik: Zárva fölötted az ég is?
Mint egykor Illés - utadat csak folytasd.
Kegyelem hordoz - s a hit szava: Mégis.

Akad, kit gőg ejt rabul, pénz szerelme?
Hűtlenek útját fájó szívvel látod?
Példát mutatva pásztorold a nyájat
és senki
kalmanpiroska, 2018. július 03. kedd, 13:39
1/37
Képek, videók
Azért imádkozom,.jpg
katalin_53
2018. június 02. szombat, 19:40
imádkozom.jpg
liliana01
2017. június 11. vasárnap, 18:29
Uram imádkozom hozzád
bedmarika47
2015. április 01. szerda, 18:41
Imádkozom legyek vidám
sacimama
2015. március 08. vasárnap, 00:44
aranyosi-ervin-imadkoz om-
lilagondolatok
2015. január 12. hétfő, 00:04
Uram imádkozom.jpg
pacsakute
2013. augusztus 23. péntek, 20:44
IMÁDKOZOM
szabonebabi
2013. július 27. szombat, 15:52
IMÁDKOZOM ÉRTED!.jpg
fekecsicuka
2011. december 27. kedd, 21:52
azért imádkozom....
szupermami
2011. május 18. szerda, 18:32
imádkozom.jpg
foldinefehereva
2010. június 24. csütörtök, 18:53
imádkozom érted.jpg
klara50
2010. május 19. szerda, 20:06
imádkozom
1csendes1
2009. november 17. kedd, 15:34
Siklós József Dalol a cse
jakabgasparne
2009. október 12. hétfő, 06:07
Címkék
kegyelemnek annyi, izzó fényű, Mennyei Város, királyi székig, oltár alatt, gyűlölet mérge, lázadó sikoltás, Különíts Kijelentést, Töviskoronás Király, földön kuporogj, Siklós József, föld alatt, Újjászületve Isten Lelke, képetek ragyog, igaz tanításra, elemek lángolva,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.