Regisztráció  Belépés
2018. február 21. szerda | 8. hét | 52. nap | 04:08 | Eleonóra
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Rédey Tivadar
Rédey Tivadar

Ketten

I. Csók: néma híradás

A böjti szél konok sarat dagaszt,
de fent a felhők fürtösek, pufókok,
pletykázó fürjre fülel a haraszt:
a rögnek titka rendre kitudódott
s mit rejteget még, napra hajtja azt
a jácinthagyma s tulipángumó. Sok
nyelven tud április. Rám a tavaszt
némán deríti mélyebb titku csókod.

II. Csók: szivárvány alatt

Csepp cseppre hull alá a kerti nyárfán,
kábán dülöngnek ittas mákfejek,
az elinalt vihar - vadóc cigánylány -
fogát villantva visszainteget,
egy pántlikája fennakadt: szivárvány
sávozza tarka ívben az eget,
csókod ma bódít s gyógyít mint a nyárfán
az égi csepp a földi levelet.

III. Csók: piros áfonya

A gyertyánosba lázbeteg pirosság
kapott, amint az első deres éj
megmarta gyenge lombját. A dalos fák
ágai közt a pusztulás zenél.
Jó most nekem, jó lehajolni hozzád
horvathzsoka, 2018. február 01. csütörtök, 12:51
Rédey Tivadar: Hamvazó.
Rédey Tivadar:

Hamvazó.

Le a maszkkal : halld, kong az óra !
Vén bűnös, megyek hamvazóra ;
Havanna hamva hullj fejemre . . .
Farsangi ékem megfakult ám,
S most, a mámor órái multán,
Nem maradt más, csak szürke pernye.

Duzzadt ajak, kékkarikás szem -
Nem ismerne rám most anyám-sem.
Egyre faggat egy felsiró vád . . .
Vetnék keresztet - s kezem reszket,
Haj, szörnyűségesen kikezdték
A hajnaliglan éber órák !

Nagy tolvaj voltam : csókot loptam,
Igaz, hogy pezsgős állapotban,
De fényes éjjel! . . . elit-bálba' !
S ah (e bűnöm a leghitványabb !)
Egyszer a karom egy kislánynak
Odaloptam őzderekára . . .

Aztán a vétkem egyre több lett :
Gyújtogattam is. (Az ördögnek
Gyújtottam egy-egy árva gyertyát) -
Gyilkoltam is, hej, szánom-bánom :
Elföldeltem az ifjúságom,
- Hadd tartok hát hamvazó szerdát !

Szánom sok főbenjáró vétkem,
Szánom, hogy oly
marcyt, 2017. december 15. péntek, 06:20
A szavad.
Rédey Tivadar

A szavad.

A szavad néha oly merev, mikéntha
Minden betűjét sziklafalba vésnék.
- S szavad titkok fátylát lebbenti néha.

Ilyenkor benne földereng a mélység,
Ilyenkor benne fölcseng szíved -
És hallani a szavad szívverését.

Játszin peng néha, mint ajzott ideg,
Évődés nyilát szertezáporozván, -
Majd márványsúlyú és márványhideg.

- De hogyha lelked' hírhozója hozzám,
Akkor tördelve, álmodón suhan :
Mint eltévedt, halk melódia-foszlány,

Mint fáradt gordonka-futam .. .
evavicus, 2017. február 08. szerda, 14:44
Rédey Tivadar
PERC-SZONETT

Török Sophienak

Egy perc enyém: mig a lemez korongja
suhanva száll a rezgő tű alatt, -
egy perc a vers, a rím egy pillanat,
és nincs idő, nincs tér, mely visszazsongja.

Egy perc enyém, mit olykor szívszorongva
lesünk, de jő és némán elszalad,
egy perc: amíg a szárnyas gondolat
nagy messzi útra szárnyait kibontja.

Egy perc enyém, mig útját futva rója
az életem riadt percmutatója.
Kérdezzelek? Hiába. Nem felelsz.

Egy perc enyém, elég bánatra bőven:
mert elenyész a végtelen időben,
ha a korong megáll s lejárt a perc.
hilon, 2017. február 02. csütörtök, 19:02
Rédey Tivadar: A szavad.
Rédey Tivadar:

A szavad.

A szavad néha oly merev, mikéntha
Minden betűjét sziklafalba vésnék.
- S szavad titkok fátylát lebbenti néha.

Ilyenkor benne földereng a mélység,
Ilyenkor benne fölcseng szíved -
És hallani a szavad szívverését.

Játszin peng néha, mint ajzott ideg,
Évődés nyilát szertezáporozván, -
Majd márványsúlyú és márványhideg.

- De hogyha lelked' hírhozója hozzám,
Akkor tördelve, álmodón suhan :
Mint eltévedt, halk melódia-foszlány,

Mint fáradt gordonka-futam .. .

a_het 1909.
marcyt, 2016. július 15. péntek, 08:18
Ma 119 éve született...
Erdélyi József (eredeti neve: Árgyelán József) (Újbátorpuszta, 1896. december 30. - Budapest, 1978. október 4.) Baumgarten-díjas költő (1929, 1931, 1933)

Román apa és magyar anya gyermeke. Nagyszalontán, Déván és Mezőtúron járt iskolába. Az I. világháborúban harcolt az orosz fronton. 1918-tól a Debreceni Egyetemen jogot tanult, majd Budapesten besorozták vöröskatonának, s a román frontra került.

Hatott József Attilára, Illyés Gyulára, de még Babits Mihályra is.[forrás?] Első versei 1921-ben a Nyugatban jelentek meg. 1923-tól az Est-lapok munkatársaként dolgozott. 1922-ben Szabó Dezső bevezetésével jelent meg Ibolyalevél című kötete. 1944-ben Nyugatra menekült, majd Romániában bujkált, 1947-ben önként jelentkezett a román hatóságoknál. Elítélték háborús bűnösként. Szabadulása után (1950) az irodalmi életbe Visszatérés című verseskötetével tűnt fel ismét
gabfe, 2015. december 30. szerda, 11:50
Ma 37 éve hunyt el..
élénk figyelmet keltett. Hatásának legfőbb titka talán az volt, hogy kevés költő jelentkezett az utóbbi években, ki annyira híján lett volna a külső hatások vadászásának. Megszólalása szinte forradalmian egyszerű volt. Már maga az is meglepetésszámba ment, hogy egy egészen fiatal poéta nem Adyban keres követni való példát, hanem Petőfiben. De azért Petőfi-utánzó sem volt. Valami meglepő természetességgel adoptálta Petőfi formáit, mikben meg tudta őrizni a maga egyéni jegyeit. "
- Rédey Tivadar, 1925
Költői fellépése az 1920-as években valósággal forradalmat hozott. A "nyugatos líra" általános sikere idején Petőfi Sándor lírai örökségét, a népköltészet hagyományát keltette életre. A hagyományos formát modern érzékenységgel, nyugtalansággal szőtte át. Költészetében a leírás és ábrázolás kapott szerepet: táj- és életképekben, emlékek rajzában, epikus költeményekben fejezte ki érzéseit. Ezzel az 1920-as évek tárgyias költői szemléletének előfutára lett. Lázadóként lépett fel, az elnyomott
gabfe, 2015. október 04. vasárnap, 20:12
VIRÁGos idézetek
Macy


Remeg a lelkem, mint a virágos fa,
Ha szélzilálta kelyhe szétpereg;
Ha szerteszállong színevesztett szirma
S nászkoszorúját elhullatja lassan,
Nem volt jogom, hogy az én félhalk, tiszta,
Szép, szivárványos hangulataimba
A te lelked is bele csalogassam...

Rédey Tivadar


Itt áll a gyámoltalan virág és virulni akar; ez az egyetlen, amit tehet, virulni tud
csupán, s ezzel valóban nem akar zavarni senkit, és mégis mindenki ellene van:
a fekete feltalaj, amely őt csak hosszas kérlelés után engedi át,
a nappalok,
menusgabor, 2015. április 18. szombat, 20:40
szeretettel
hagyatékában.

A revizióról támadt elgondolásomat, amely eleinte csak hipotézis volt, öt éven át igyekeztem más források feltárásával realitássá erősiteni. Igyekvésem nem volt hiábavaló. Megtaláltam csaknem mindent, amit kiegészitésül kerestem, és találtam ezenkivül sok mindent, amire nem is számitottam, ami tehát számomra is örvendetes meglepetés volt.

Igen bővizü forrásokra akadtam a Nemzeti Muzeum Széchenyi-Könyvtárának Petőfi-Ereklyetárában, ahol R. Hoffmann Mária urnő könyvtárnok és dr. Rédey Tivadar ur, a Hirlaposztály igazgatója, a legnagyobb előzékenységgel támogattak munkámban. Itt felhasználtam az Ereklyetárnak 132-179 számok alatt őrzött kézirati, nyomtatvány- és képanyagát, amely csaknem teljes egészében kiadatlan forrás volt mindmáig. Ebből az anyagból valók - számos elszórt adaton kivül - az életrajzi részben a következő szószerinti közlések:

XII. fejezet (81. old.) Juliának apjához irt udvarhelyi levele (Ereklyetár 155. szám).

XVIII. fejezet (127.
sayuri, 2012. június 29. péntek, 08:45
Ma 43 éve halt meg...
figyelmet keltett. Hatásának legfőbb titka talán az volt, hogy kevés költő jelentkezett az utóbbi években, ki annyira híján lett volna a külső hatások vadászásának. Megszólalása szinte forradalmian egyszerű volt. Már maga az is meglepetésszámba ment, hogy egy egészen fiatal poéta nem Adyban keres követni való példát, hanem Petőfiben. De azért Petőfi-utánzó sem volt. Valami meglepő természetességgel adoptálta Petőfi formáit, mikben meg tudta őrizni a maga egyéni jegyeit."

- Rédey Tivadar, 1925 [1]

A népi írók jobbszárnyának egyik hangadója volt, a jobboldali radikális ideológia hatása alá került (a nyilas Virradatban megjelentette Solymosi Eszter vére c. versét, és később belépett a Nemzeti Front nevű szélsőjobboldali pártba). A háború alatt is megjelentett antiszemita verseket. 1944-ben Nyugatra menekült, majd Romániában bujkált, 1947-ben önként jelentkezett a román hatóságoknál. Elítélték háborús bűnösként. Szabadulása után (1950) az irodalmi életbe Visszatérés c.
gabfe, 2011. október 04. kedd, 19:43
Rédey Tivadar
RÉDEY TIVADAR versei :

......

....................

.Itt a beírt versek címe van.A versei című lap kommentjeiben elolvashatod a verseket!
Kérlek oda a kommentbe, írd be a verset, amit hoztál!................... Előre is köszönöm!

....................


CÍMEK................................HÁNYADIK KOMMENTBEN TALÁLOD?......KI GYŰJTÖTTE?

...1...Tragikus táj_______________________________(#1)- Juhászné Szunyogh MáriaGyűjtők névsora

Juhászné Szunyogh Mária
nagyuska, 2011. augusztus 04. csütörtök, 21:38
La Villa Bföldvár Bajor Gizi
mégpedig: hogy "A kicsinyek" a világ legjobb, legdrágább darabja, és a Fanny a világ legnagyszerűbb, legfontosabb szerepe, mert én játszom, és mert a Nemzeti Színház színpadán játszom először életemben..." - mondja az akkor 21 esztendős Bayor Gizi.

1928-1933-as, első pályacsúcs időszaka
Hevesi igazgató előveszi a Márkus Emília játszotta és mérsékelt sikert adó Barrie, skót szerző "Vén leányok" című melodrámáját, ezúttal Bayor Gizi és Uray Tivadar összjátékával viszik a korábbinál is nagyobb sikerre a Kamaraszínházban. Klabund "Krétakör" című darabjának Haitang nevű kínai lányát alakítja, ahogy az egyik kritikusa mondja: "Nem parádézott a szereppel: azonosult vele." Maga a szerző is hálás az előadásért, dicséri Bayor Gizi elmélyült europer játékát. Játssza Csathó darabjában, a "Lillá"-ban Vajda Júliát, Zilahy Lajos "Szibériájá"-ban Lizavétát - elmélyült, igényes darabok, Bayor Gizi lenyűgöző, a
maroka, 2011. július 20. szerda, 22:39
1/3
Képek, videók
Tivadar
szicu
2016. május 13. péntek, 08:57
Tivadar napra.jpg
agica2004
2016. április 23. szombat, 13:24
Tivadar.jpg
agica2004
2016. április 23. szombat, 13:24
csontvary_kosztka_tiva dar
borigit
2016. január 22. péntek, 11:43
Csontváry_Kosztka_Tiva dar
borigit
2016. január 21. csütörtök, 14:21
csontvary_koszka_tivad ar_
borigit
2016. január 21. csütörtök, 14:19
Tivadar.jpg
lenke1964
2015. augusztus 05. szerda, 13:09
Száguldanak böjti szelek
sanci81
2015. március 16. hétfő, 17:12
rogn.jpg
wiwat
2013. június 26. szerda, 05:39
Fagyöngy a nyárfán
pacsakute
2012. szeptember 21. péntek, 08:25
me-and-you-ELINA--gree tin
margherita
2012. augusztus 21. kedd, 21:42
elina-lemon-yellow-ros e.j
janna53
2011. november 17. csütörtök, 20:18
gif-ELINA-Katzen-Dora6 3-a
boraborella
2011. június 29. szerda, 14:06
Elina.jpg
boraborella
2011. június 22. szerda, 17:14
Címkék
Játssza Csathó, Uray Tivadar, szavad szívverését, Solymosi Eszter, háború alatt, maga egyéni, utóbbi években, Babits Mihályra, Bayor Gizi, gyertyánosba lázbeteg, Zilahy Lajos, Nemzeti Színház, fekete feltalaj, Rédey Tivadar, mámor órái, gyámoltalan virág,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.