Belépés
2018. október 17. szerda | 42. hét | 290. nap | 03:04 | Hedvig
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tóth Juli: A reményből építs
szememet, s köröttem
lassan elcsitul a külvilág zaja;
Csak a szívemben kondul zengve,
újra meg újra az estharang szava.

Hányszor megcsodáltam, májusi esten,
anyám imádságát hallgatták a fák.
Kicsiny templom ajtaja kitárva,
mintha dalt dalolna, néma melódiát,

Csendes palástot terít rá, az alkony,
olvasója zörren, a kopott kis padon,
Két szemében égi, tiszta béke
buzgó imája értem szól, tudom.

De boldogok ők, a gesztenyevirágok!
Mégis gyötör egy bús gondolat:
Ha ellobban egyszer a múló idő lángja,
ki mondja értem, a fohászokat?Tóth Juli
Gyöngyvirág


Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyvirágom!
Édes illat messze szálljon!

Messze szálljon szellő szárnyán,
fel a derűs égre,
Május nyíló illatcsokra,
tavasz szép
lilagondolatok, 2018. október 16. kedd, 13:07
Bódás János
tördelvén a titkok néma zárát, -
csak azt hiszem, mit megtapasztalok,

De mit nem érzek vak, süket kezemmel,
s hová nem ér el káprázó szemem,
Lelkemmel látom azt, melynek ha szárnyal,
nem ér nyomába gyarló értelem.

Én hallom, mit súg virág a virágnak,
bár hangjának fülemben nincs nyoma,
értem a tavasz illatos beszédét,
s érzem Istent, bár nem láttam soha.

S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!

Ő áll mellettem könnyben és mosolyban,
amíg az élet rögeit töröm,
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár majd
egy új élet, s benn mennyei öröm.

E hit vigasztal minden megtiportat,
özvegyet, árvát, sír felé menőt,
gyermeket vesztett zokogó anyákat,
s aki beteg is, ebből nyer erőt.

- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív
s nem roskad össze semmi
menusgabor, 2018. október 10. szerda, 21:30
Siklós József
Ábrahám, minden hívők atyja.

,,A földre, melyet ÉN mutatok néked."
Sötét itt minden. S fénylik az ígéret.BÁRÁNYOK - ÉS A PÁSZTOR

Farkasok közé küldelek
mint bárányokat.

Nem adok néktek farkasfogakat,
se vad, üvöltő hangot,
se tépő farkaskarmot.
Be kell érnetek füves legelővel,
- s olyan harcban, hol testi, nyers erő kell,
véretek csordul, csontotok roppan.

Mégis biztonságban,
mert Pásztorotok van.

*
Kisgyermek-korotokban selymes hajatokat
anyátok simogatta,
ifjúságotok kócos, dúlt sörényét
vihar lobogtatta,
Majd szemetekbe hullt, míg gondterhelt homlok
gyűrődött alatta,
az életalkony ezüstös fehérjét
aggság elhullatta -
- hajatok szálait Valaki hűséggel
mind számon tartotta.


BETÁNIAI LÁNY

Van a ház körül munka
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Vass Albert: Amikor a bujdosó Istennel beszélget vallásos
zengve
selyempartok közt vígan szökdösött.
A szellőt, ahogy hegyeidről este
virágillattal megrakódva jött.

Hajnalodat, amikor bokrétásan
felkacagott az ablakunk alatt.
Szerettünk minden bokrot, fát, virágot,
pillangót, felhőt, madarat...!

Apánk kezét. Anyánk mosolyát.
Kisgyermekünk első kacaját.
A csókot, ahogy lányajkon kigyúlt.
A vágyat, mikor fellegekbe nyúlt,

Feléd, Uram, akár a jegenye!
Jövendőt kért! Békét és életet!
Mégis a bal kezed mozdult elénk
s reánk bocsátottad a végzetet.

Most már igazán nem tudom: a sorsot
hogyan s miképpen rendezed.
De bujdosók könnyében s bánatában
nem lelheted Uram a kedvedet.

Uram, nekünk ez a föld idegen.
Az ég sem derít itt sugarat miránk.
Bajor erdőkön bujdosó magyarnak
bogáncsos úton nem terem virág.

Más itt a szél. Másként suhog az erdő.
Más nyelven szólnak a patakok.
Bozót tépi a bujdosó
maroka, 2018. október 08. hétfő, 00:00
Vértanúink utolsó szavai
LEININGEN-WESTERBURG KAROLY búcsúlevele feleségéhez, Sissány Elizhez és utolsó szavai:

Egyetlen, utolsó leheletemig szeretett Lizám!

A kocka eldőlt, és csak kevés órám marad még e világon, hogy előkészüljek a keserves lépésre. - A halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egyedül állnék; de a rád és ártatlan gyermekeimre való gondolat, drága Lizám, súlyosan nehezedik lelkemre. A csapás nem ért készületlenül. Azt hittem, mindenre készen vagyok: és mégis e pillanatban görcsösen vonaglik a szívem arra a gondolatra, hogy téged, legnagyobb kincsemet, örökre elveszítelek. - Nem! - nem örökre! Erős a hitem, hogy egy szebb és jobb élet következik erre az életre; szellemem körülötted fog lebegni, mert hisz a szellemnek mindenütt van hona, ameddig Isten mindenhatósága ér.

Szívesen, ó, mily szívesen éltem volna, hisz megvolt mindenem, ami boldoggá teszi az életet, olyan
lilagondolatok, 2018. október 06. szombat, 14:04
Dobos Hajnal
engem!


Bizonytalan

Bizonytalan minden! A lét,
az ész, és még az is, ami biztos.
Hogy holnap élsze még,
S ha igen, leszele olyan piszkos,
mint sokan melletted... Akarod?

Nem?? Hiába!!! Hiszen bizonytalan,
hogy elég erős a két karod
kapaszkodni úgyis szakadó semmibe.
Te is csúszol, nem érzed, mennyire?

És minden úgy inog, az ég is,
A föld, hol legalább állni tudtál,
most részegen próbál lelökni mégis!

Jövőbe nézni? Bolond!... Sokat
nem fogsz látni, csak foltokat,
miként keringnek, úsznak el...

Ne mondd, hogy nem is érdekel,
hiszen hazudsz... Rögeszméd már
csak egy akarna lenni, az,
hogy valamibe kapaszkodnál!

Bármi legyen, csak le ne törjön!
De semmi nincsen itt a földön,
aminek biztos' hinni tudsz.

Látod, mondtam, hogy hazudsz.
Felébredsz éjjel s megragad,
hogy már nem érzed
menusgabor, 2018. október 03. szerda, 20:00
26. évközi hét szerda 10.03
nincs hová fejét lehajtania." Egy másikat Jézus szólított fel: ,,Kövess engem!" Az így válaszolt: ,,Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." ,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát." Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Ezek az evangélium igéi. Lk 9,57-62

OLVASMÁNY Jób könyvéből
Istennel nem szánhatunk perbe; vele szemben senkinek sem lehet igaza.
A súlyos megpróbáltatás után Jób így beszélt: Jól tudom, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, s ha vele perbe szállni kíván is, hiába küzd: ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni.
Istennek bölcs a szíve és hatalmas az ereje, bántatlanul vajon ki szegülhetne
maroka, 2018. október 03. szerda, 09:37
Az ember
Az ember

... Minden lépésnél magam tépve kérdem.
Két angyal hív és viaskodik értem.
... Egy voltam s mégis két lélekkel éltem.

A kárhozat mélysége csalva rettent.
... De dalba kezdenek az Égiek fent;
Szegény viharzó szívem... nem lehet csend.

Nem lehet béke... Borzadok a sárban,
De nap nyilától eltörik a szárnyam.
Gázolnék fényben s árnyék jár utánam.

Mért tépi két kéz lelkem húrjait?
Mért bánt az éj, ha a fény elvakít?
Elindulok s mért állok újra itt?

Le mélyre mért tilt zordon tilalomfa?
Ha sohse érek tiszta hegyoromra?
Két Úrnál mért vagyok egyszerre - szolga?

Minden lépésnél két küszöb előttem.
Két hang ölel és hívogat a ködben.
Másmerre néztem s más irányba jöttem.

Szívembe mélyen bús keserű jaj van...
... Vergődve szürke kétes virradatban
Lerogyok: - Uram, könyörülj meg rajtam!...

Muraközy Gyula
kalmanpiroska, 2018. október 01. hétfő, 18:41
Jézus összehívta a tizenkét apostolt 09.26
származik. A küldöttek nem a maguk erejéből, hanem a Jézustól kapott erő és hatalom birtokában képesek az ördögök kiűzésére és a betegek gyógyítására. Szolgálatuk csak akkor hozhat eredményt, ha Jézus nevében hirdetik az örömhírt és az ő nevében gyógyítják meg a betegeket. Ez a tény a Mester, mint küldetést adó és a tanítványok, mint küldöttek szoros kapcsolatát, egységét jelzi.
Bár a mostani küldetés alkalmával nincs utalás arra, hogy Jézus mennybemenetelekor újabb küldetést kapnak az apostolok, mégis világos számunkra, hogy ez utóbbi fényében fogalmazódnak meg a küldöttekkel szembeni elvárások. A küldetéshez nincs szükség semmi másra, csak a Krisztustól kapott tanításra és hatalomra.
C. Horváth István Sándor

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Csak Isten hűségében bízhatunk, rajta kívül nincs biztos út.
A szent ősök bölcsessége így tanít: Az Isten minden szava színtiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül benne bízik.
Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne
maroka, 2018. szeptember 26. szerda, 21:46
H.Kohut Katalin: Mi az ember?
ember rúgta.
Az ember, az ember rúgta.

Vagy ha fa lenne, s letörnék ágait,
Lelke szabad lehetne akkor is,
Mert ami igazán fáj, az nem az anyag fájdalma.
Fáj az ember, az ember, fáj az ember istenem,
Óh, miért fáj az ember?

Lehetne rózsa is tövises, piros
És ha leszakítanák újból virágozna,
Hirdetné a világnak halhatatlanságát,
De vajon értenék-e?
Az ember, az ember, értené az ember istenem?

Káin is embernek hitte magát,
Mégis érezte, Ábel az ember,
S ha így van, több a Káin-hasonmás,
Mint az ember. Az ember, az ember, több
A hasonmás, mint az ember. Óh, több a hasonmás.

Ha tudnák, milyen hosszú az út az emberré váláshoz,
Fehér ruhába öltöznének, de a külsőtől még
Nem lesznek emberek.
Az ember, az ember, milyen színű az ember, istenem?

Mutassatok egy embert,
Mert ember nélkül a föld csak árnyék,
S az árnyék nem fejlőddhet, segédkezet
Nyújt a sötétnek.
Az
kohlinka, 2018. szeptember 25. kedd, 21:12
Nem te vagy a cselekvő
s ennélfogva nem te vagy a cselekvő. Ez azt jelenti, hogy anélkül kellene cselekednünk, hogy magunkat vélnénk a cselekvőnek. A cselekedetek még az ego nélküli állapotban is tovább folytatódnak.

A dnyánival mindezek a tevékenységek anélkül történnek meg, hogy azt képzelné, ő a cselekvő. Minthogy ő nem a cselekvő, nevetséges lenne prárabdha karmát tulajdonítani neki [múltbéli cselekedeteket, melyek gyümölcsét ebben az életben kell megtapasztalnia].

A tudatlan, bár nem ő a cselekvő, mégis annak képzeli magát. A test cselekedeteit sajátjáénak gondolja, s úgy véli, hogy a dnyáni is hasonlóképpen tesz, amikor a teste tevékeny. Ám a dnyáni ismeri az igazságot, és nincs benne zavarodottság. Ha ő a cselekvő, akkor ő az, aki meghatározza a cselekedetei természetét.

Az Önvaló nem lehet a cselekvő. Találd meg, ki a cselekvő, és az Önvaló megnyilvánul.

A nehézség abban rejlik, hogy az ember azt gondolja, ő a cselekvő. Ám ez tévedés. A magasabb erő az, amely mindent végrehajt,
seventhson, 2018. szeptember 23. vasárnap, 11:27
1/655
Képek, videók
Tóth Juli Pünkösd.jpg
maria_kadar_148
2018. május 20. vasárnap, 23:08
Tóth Juli Gyöngyvirágom.
maria_kadar_148
2017. május 16. kedd, 20:19
Luna, Tóth Juli képe.jpg
bongyi53
2012. december 04. kedd, 14:46
Tóth Juli: Pünkösd
mester126mari
2010. május 22. szombat, 07:06
Tóth Juli, Pünkösd
irmus
2009. június 01. hétfő, 11:12
Tóth Juli: Határtalan a s
mharpia
2009. április 29. szerda, 19:01
Tóth Juli: Az édesanya
mharpia
2009. április 29. szerda, 19:00
Tóth Juli Ősz.bmp
bongyi53
2009. április 28. kedd, 04:36
Tóth Juli: Egyszer majd..
mharpia
2009. február 15. vasárnap, 13:20
Tóth Juli Kegyelem.JPG
ile58
2009. január 16. péntek, 17:39
Tóth Juli Kegyelem 2.JPG
ile58
2009. január 16. péntek, 17:36
Reményből építs......bmp
bongyi53
2009. január 03. szombat, 10:37
külvir.jpg
53ilona
2013. augusztus 20. kedd, 20:02
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.