Regisztráció  Belépés
2018. július 20. péntek | 29. hét | 201. nap | 16:40 | Illés
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ezerszer hála
Ezerszer hála

,,Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által." Róma 7,20

Hitben élni egyfajta panaszkodást jelent - gondolj csak a tegnapi elmélkedésre -, de egyúttal élő dicséretet is. Amikor Jézus Lelke által lakozást vesz életedben, akkor mélységes szomorúság támad benned gonoszságod miatt, de mélységes öröm is azért, amit Krisztusban kaptál. Ő megtisztítja és megszenteli életedet állandóan és minden nap. Ki fog engem megszabadítani? Krisztus. Hálát adok Istennek az én Uram, a Jézus Krisztus által. A harmadik dolog, amit az egyetlen vigasztalásból az életedben megtanulsz: a hála. Hála legyen Istennek érte.
Nem a saját komoly vagy állhatatos erőkifejtésünknek kell hálát adni, hanem Istennek. Nála minden nap újból menedéket találsz. Nem vezetőink végzik el a munkát, nem az ő tetteik eredménye a megszentelődés. Hanem Tied legyen, Megváltóm, a dicséret. Ez az új élet hitvallása.
Ezért nem reménytelen a megszentelődésünk. Ki szabadít meg engem? Hogy jön ez
kalmanpiroska, 2018. július 20. péntek, 08:12
NAPI IGE ÉS GONDOLAT *** 2018. július 19.
Akár fiatalok vagyunk, akár öregek, bármennyi idősként is lehetünk példák mások számára, még pedig jó példák, Istennek tetsző, másokat az Úrhoz hívogató, vezető, terelő jó példák.
Megfigyeltem életemben már sokszor, hogy van, hogy küld az Úr valakit az utamba, mert másokon keresztül nyújt segítséget. S van, hogy engem küld valakihez. Nincsenek véletlen találkozások. Urunk formál bennünket egymás által, de engedjük Neki, hogy Ő rendszeresen formáljon Igéje és Lelke által olyanná, hogy Krisztus kiábrázolódjon bennünk és ezáltal hassunk másokra, folyamatosan Őrá mutatva! (Katona Béla)
*****************************************************
Imádság:
Köszönöm Uram, Igédet, mely naponta formál engem, de azokat is köszönöm, akikkel találkozom, összefutunk, vagy hosszabb időt együtt töltünk. Légy megáldója, neked tetszően átformálója emberi életünknek. Ámen
***************************************************************
A nap gondolata:

A kimerültség pontosan
joli60, 2018. július 19. csütörtök, 15:00
A Szentírás tekintélye
"A történelem folyamán az egyház azért rendelte alá magát a Szentírásnak, és az evangéliumi keresztyének azért tesznek továbbra is így, mert így tett maga a mi Urunk, Jézus is. Így Krisztus tekintélye és a Szentírás tekintélye összetartozik. Az egyháznak nincs joga ahhoz, hogy elvesse azt, amit Ura nagy becsben tartott."

- John Stott -
kalmanpiroska, 2018. július 19. csütörtök, 11:58
Nincs más csak panasz
Nincs más csak panasz

"Óh, én nyomorult ember...." Róma 7,24

Tegnap arra emlékeztünk, hogy Luthert a tizedik parancsolat arra a vallomásra késztette: nincs semmi más, csak panasz. A mai bibliai részt olvasva láthatjuk, mennyire felkavarja az apostolt ez az összetört szívéből fakadó vallomás. Ebben a fejezetben erről a kérdésről tárgyal: hogyan ismerjük meg bűneinket? A válasz egyértelmű: Isten törvényéből. Aki felszínesen él, az úgy gondolkodik, ahogy a gazdag ifjú gondolkodott: csak a törvényt kell megtartani, ami pedig csupán gyakorlat és önfegyelem kérdése.
De gondolj csak a kívánságra, mondja Pál. Ki hallgattathatja azt el? Amikor a törvény azt mondja: ne kívánj. A vágy arra ösztönöz, amivel egyébként nem törődnénk. Mint valami belénk épített szerkezet, belsőnkben mindig azt akarja, amit Isten nem akar. Ezzel kapcsolatban nevezi magát az apostol nyomorult embernek. Reménytelen eset, akin nem segíthet pártfogás vagy gyógykezelés. Nyomorult ember vagyok - személyes vallomás ez,
kalmanpiroska, 2018. július 18. szerda, 08:30
Kármelhegyi Boldogasszony
........................
2018. július 16. hétfő 10:00
Július 16. a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A kármeliták védasszonya az ábrázolásokon egyik karján a Kis Jézust tartja, másik kezével a skapulárét nyújtja. A skapuláré gyakran a Kisded kezében is ott van. Kármelita templomokban és más templomok mellékoltárain is gyakran látható.
A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármel hegyről, ahol Illés próféta élt és védelmezte a hit tisztaságát (1Kir 17-19). Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége, ősisége, Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. Sok remete élt a hegyen, majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a Szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A tengerről felszálló felhőben (1Kir 18,44), mely Illés idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták. Így jött létre a kármelita rend.
Stock Szent Simon 1251. július 16-án részesült
maroka, 2018. július 16. hétfő, 12:18
Napi áhítat- Felkészít a lelki támadás kivédésére
7,13)
Mindennel próbálkozott, hogy eltérítse Megváltónkat az útjától. Mindent bevetett, hogy megváltatlanok legyünk.
Harcol azért, hogy ne térjünk meg, ha pedig már elfogadtuk Isten kegyelmét, akkor azon dolgozik, hogy minél hamarabb parkolópályára tegyen.
Ha támadásokat élsz át, örülj, Isten gyermeke, ez azt jelenti, hogy ellenségeskedésben élsz az embergyilkossal. Az ellensége vagy, nem a bábja.
Jézus nemet mondott a sátánnak, hogy mi is nemet mondhassunk neki, Istennek pedig igent. Krisztus követése közben sok nemet kell mondanunk az ördögnek, és sok igent Jézusnak.
Jézus nemcsak a mennyben mondott rád igent, hanem a földön is, ott és akkor a pusztában is, ahogy később a kereszten is.
Mondj te is igent neki, és nemet a bűneidnek. Legyél szabad, ne fogoly!
(Floch Gábor Barnabás)
katalin_53, 2018. július 16. hétfő, 06:50
Imadsag a csaladok vilagtalalkozojahoz
 
 

Isten , Atyánk,
testvérek vagyunk Jézusban , a te Fiadban ,
egy család , a szeretet szellemében .

Áldj meg bennünket a szeretet örömével.

Készíts bennünket a beteg és a kedves ,
szelíd és nagylelkű ,
üdvözölve a rászorulókat .
Segítsen bennünket a megbocsátás és a béke éltetésében .

Védje meg minden családot szeretetteljes gonddal ,
különösen azok , akikért imádkozunk ...

( Szüneteltesse és emlékezzen családtagokra és másokra név szerint)

Növelje hitünket ,
erősítsük reményünket ,
tartsd biztonságban a szerelmedet ,
mindig hálásak vagyunk az élet ajándékáért , amelyet megosztunk .

Ezt megkérdezzük , kereszteljük Krisztust , a mi Urunkat .

***** Amen *****

Bedne Marika : 2018 . 07 .15 . 12 : 55 ( Irorszag )

bedmarika47, 2018. július 15. vasárnap, 14:01
Angyalszó - Az Úr küldöttei, - Mindenkihez szóló küldetés
küldetésük Jézus küldetésének a folytatása, aki szintén így él, eszköztelenül járja útjait.
Miután Jézus felsorolta, hogy küldöttei mit ne vigyenek magukkal, azzal kapcsolatban
ad útmutatásokat, hogy milyen legyen a küldöttek kapcsolata, viszonya a hallgatósággal, azokkal, akikhez eljutnak. Elfogadással és elutasítással, jó- és rosszindulattal egyaránt fognak találkozni, de ezen ne csodálkozzanak, hiszen Mesterüknek szintén jutott mindkettőből.

Bátorság és bizalom
Urunk, Jézus Krisztus! A te követségedben indulóknak küldetésük teljesítéséhez semmire sincs szükségük, csak egy vándorbotra.
Bátorság, tiszta szív, bizalom és annak tudata, hogy te megbízol azokban, akiket küldesz, ennyi elegendő. Elegendő, mert a te erőd képes legyőzni a hitetlenséget és felébreszteni a vágyat az örök értékek, az örök élet iránt.
Az Egyház küldetése minden korban, napjainkban is ugyanez: hirdetni a megtérést. Te minket is arra hívsz, hogy veled legyünk, veled éljünk, hallgassuk tanításodat és
maroka, 2018. július 15. vasárnap, 13:00
Napi áhítat- Helyesen gyakorolt kegyesség: a böjt
meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged."
Magyarázat
Megfogott a 16. vers, nem azt mondja Jézus, hogy ha böjtölsz, hanem ,,amikor böjtölsz". Adakozás, imádkozás, böjt. Mindhárom része tanítványi életünknek. Urunk nemcsak tanított a böjtről, hanem maga is gyakorolta. Bemerítkezése után, nyilvános messiási szolgálata előtt hosszabb időt töltött böjtben. Része volt Krisztus szolgálatra való felkészülésének, ahogy a miénknek is az.
Jézus a pusztában tette ezt, nem emberek előtt. Nem azért tette, hogy lássák az emberek, hogy meghatódjanak kegyességétől, hanem mert szükségesnek érezte. Nem hinném, hogy kitűzte maga elé célul a negyven napot, inkább azt gondolom, hogy annyira belefeledkezett az Atyjával való intenzív közösségbe, hogy egyszerűen elfeledkezett az éhségéről is. ,,Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett." (Mt 4,2) Amikor
katalin_53, 2018. július 15. vasárnap, 06:54
14. évközi hét szombat 07.14
Urát."
Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: ,,Íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert bűnöd."
Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: ,,Kit küldjék el? Ki megy el nekünk?" Így válaszoltam: ,,Íme, itt vagyok, engem küldj el!"
Ez az Isten igéje. Iz 6,1-8

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Krisztus követői bátran nézzenek szembe a nehézségekkel!
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét?
Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el
maroka, 2018. július 14. szombat, 09:31
Szent Klára imája Krisztus öt szent sebéhez
..............

Ezt az imát Szent Klár- a Szent Ferenctől, mint mestertől tanulta meg, és naponta elimádkozta. Valójában nem a sebekhez, hanem Krisztushoz szól ez az ima, melynek hangulatához Ferenc stigmái is hozzátartoznak. A latin eredetit lásd AFH V.kötetében, 247-249. o. Fordította fr. Barotai Urbán.
Imádság és dicsőítés az Üdvözítő jobb kezéhez
Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges jobb Kezed sebéért, Uram Jézus Krisztus. Ezen szent seb által engedd el minden bűnömet, amit ellened vétettem: gondolattal, szóval és cselekedettel, amikor hanyag voltam szolgálatodban, amikor romlott testem gyönyörködött akár aludtam, akár ébren voltam. És tiszteletreméltó szenvedésed által add meg nekem, hogy a te legkegyesebb halálodat és szentséges sebeidet méltóképpen emlékezetemben tartsam, és a te bőkezűségedből testem megfegyelmezésével neked örökké hálát adjak. Aki élsz és uralkodol,
maroka, 2018. július 14. szombat, 08:43
Olvastad már?
Olvastad már?

Ha felnézel a csillagos égre,
Mit olvasol, tanulsz belőle?
Ha ránézel egy kis virágra,
Óh, mi a szíved gondolata?

Ha látod az Élet csodálatát,
Elgondoltad-é már Alkotóját?
Ő e világot, jónak, szépnek adta át!
Jaj, de láthatod a bűn rombolását!

Isten a Meghívóját e világba Rejtette!
E Meghívó valósága eljutott-é szívedbe?
Ím, Isten Meghívója Áll 6000 éve!
Krisztus Urunk Drága Vérével Hitelesítette!

Ma még épp Áll Isten Meghívása!
Szívedbe vési, kinek Fia a Megváltója!
Az Atyai Lakodalmas Ház Ajtaja Még Nyitva!
Ha szól Isten, Krisztus a Menyasszonyát Elragadja!

Óh, jaj, Elkészített Helyed nehogy üres legyen!
E Menyegzőbe csak mehetsz Újjászületetten!
Dicsőség Istennek Drága Szent Meghívójáért!
Dicsőség a Szent-Háromságnak Végtelen Szerelméért!

Óh, Maranatha!
joli60, 2018. július 13. péntek, 17:08
1/603
Képek, videók
A mi Urunk Jézus Krisztus
katalin_53
2018. április 28. szombat, 20:44
Amikor Jézusról beszélsz,
katalin_53
2018. július 07. szombat, 06:43
A Krisztus Jézussal való
katalin_53
2018. április 30. hétfő, 00:56
Ha Jézus Krisztus követőj
katalin_53
2018. április 18. szerda, 19:39
Most pedig Krisztus Jézus
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap,.jp
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap és
katalin_53
2018. március 30. péntek, 16:36
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus nevét nem.
katalin_53
2017. július 21. péntek, 20:45
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
„Ne félj, hanem szó
katalin_53
2018. május 21. hétfő, 19:46
Hanem vesztek erőt, minek
katalin_53
2018. május 19. szombat, 07:42
Nincs itt, hanem feltámad
katalin_53
2018. április 01. vasárnap, 20:35
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.