Regisztráció  Belépés
2017. október 20. péntek | 42. hét | 293. nap | 03:22 | Vendel
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tompa Mihály - Elmélkedés egy levél felett.
http://kephost.com/images/2017/10/19/Elmelkedesegylevelfelett02.jp g [/kep]

A barátságos Kunság téreit,
És Debrecennek híres városát;
S ahol Tihanynak riadó leánya
Zengő bércén halkan kiáltna rád:
Elálmélkodnál a nagy változáson,
Amelyen a világ átment azóta!
A réginek csupán egyet találnál:
És ez - a praenumenransok mivólta.
Ezek felől a farsangi poéma
Most is szép csendesen dugába dőlhet;
A névben van csupán egy kis különbség:
Előfizetőknek mondván ma őket. -

Mégis, oh költő! áldhadd Istened,


Hogy akkor mérte rád, eltöltened
Azt az időt, mit élet nevezet
Alatt az embernek nyakába vet.
Akkor szőt a takács, a boltos árult,
Szántott a nép, a pap imádkozott;
Irt a deák, az ács furt; meg nem unta
Prokátor a pört, cigány a kohot.
Most - csillagvizsgáló a krumplicsősz,
És hadvezért a
chillik, 2017. október 20. péntek, 02:51
Rakd le a lélek terhét
fojtogat, ami messzire űzött. Mi gyönyörűséget lelhetsz a tájak újdonságában? A vidékek, városok megismerésében? Ez a hányódás a semmibe visz. Kérded, miért nem könnyít rajtad ez a menekülés? Te is magaddal menekülsz.
Le kell rakni a lélek terhét, előbb semmilyen vidék sem fog tetszeni. Gondold, hogy most olyan állapotban vagy, mint a már felindult és izgalomba jött látnok, megtelve a nem önmagából támadó ihlettel. Vergiliusunk így mutatta be Tombol a látnok: vajha ki tudná tépni szívéből azt a nagy istent!
Ide-oda futkosol, hogy lerázzad a rád telepedő súlyt, pedig az éppen a hányódás során válik egyre terhesebbé, ahogyan a hajón is kisebb nyomást fejt ki a mozdulatlan rakomány, de ha egyenetlenül görög, hamarabb meríti le azt az oldalt, ahova nehezedik. Bármit teszel, magad ellen teszed, és éppen a mozgással ártasz magadnak: hiszen beteget rázol összevissza. Ámde miután megszabadulsz a bajtól, minden helyváltoztatás kellemes lesz: elvetődhetsz a legtávolibb földre, megtelepedhetsz barbár országok
taltos1, 2017. október 19. csütörtök, 23:10
A csend hangjai
akadállyal.
A csend titok: Minden embernek megvan a maga titka, egy hangsúly, egy mozdulat, egy csönd. A csendben születik meg a védtelen remény.
Amit keresünk életünk folyamán, a dolgok mögött rejlenek a csendben.
A csend ad otthont a szellemnek. A tiszta logika szétrombolja a szellem életét. A megismerés útja nem a szétbontás, nem a magyarázat. Hanem a látás. A csend látható. A csend hallható.
A csend láthatatlanul is látható, hallhatatlanul is hallható.
A csend szeretet. Az Isten szeretet és aki szeret Isten életét éli. Az igazi szeretetre megtanít a Szentlélek, ha csendet teremtünk a szívünkben. A Szentlélek gyümölcse pedig a "szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,22).
Benső erőforrás ez, mely erőforrás nélkül lehetetlen lenne, főleg a mai világban élni.
A csendnek méltósága van. A csend emlékezés: rang és rangsor nélkül ezért időtálló. A sok hamis hang között a csend az a valami, ahol az igazság megnyilvánul. A
taltos1, 2017. október 19. csütörtök, 22:49
Lépjünk ki a saját kényelmünkből
FERENC PÁPA ÜZENETE
A 2017. ÉVI MISSZIÓS VILÁGNAPRA

A misszió a keresztény hit szívében

Kedves Testvérek!
A Missziós Világnap ebben az évben is Jézus személye köré gyűjt össze bennünket, aki ,,az örömhírnek első és legnagyobb hírnöke" (VI. Pál, Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás, 7), aki folyamatosan hív bennünket, hogy hirdessük az Atyaisten szeretetének örömhírét a Szentlélek erejében. Ez a világnap arra indít most bennünket, hogy ismét gondolkozzunk el a lényegen: a misszió a keresztény hit szívében. Valóban: az Egyház természetét tekintve missziós, ha nem volna az, már nem lenne Krisztus Egyháza, hanem csak egy a sok egyesület közül, amely csakhamar teljesítené célját és meg is szűnne. Ezért fel kell tennünk magunknak néhány kérdést, amelyek a saját keresztény identitásunkra és hívőként viselt felelősségünkre vonatkoznak, ebben a számos illúzió által megzavart világban, amit nagy csalódások sebeztek meg és számos testvérháború dúl, amelyek igazságtalanul
sacimama, 2017. október 19. csütörtök, 21:41
Wass Albert ÜZENETE az Ifjúsághoz
ahogy szeretettel csordul a szivemből....

Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mérsékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben.

Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt.

Adja az Úristen, hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző ,,izmusok" özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban.

Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de
menusgabor, 2017. október 19. csütörtök, 20:30
Az élet alkonyán
szépet !
Vedd észre Tavasszal , ha megjönnek a gólyák !
Szél kuszálta fészkük hogyan igazgatják .
Villás farkú fecskék hogy hordják a sarat .
Hogyan rakják fészküket az ereszed alatt ...
Ugye , hogy szíved nem csak hideg márvány ,
Vedd észre , mily csodás Nyáron a szivárvány !
Feslő rózsabimbó , hogy csillog a harmat .
Örülj Nyár reggelén a sok madárdalnak !
Mosolyogj megértőn szerelmesek láttán !
Te békédet is őrzi katona a vártán .
Teérted is felkél Isten áldott napja .
Érted is mond imát kis templomod papja .
Tárd ki szívedet minden szépnek , jónak .
Nyújts segítő kezet a rászorulónak !
Adjál szeretetet , mit majd viszonoznak .
Mert hidd el az emberek nem is olyan rosszak !
Sütkérezz még kissé az Őszi napsütésbe :
Lapogass csendben az emlékek könyvébe !
S ha majd a Sorssal meg tudtál békülni ,
A még hátralévőt könnyebb lesz leélni ..."...
Magyar
aranyag, 2017. október 19. csütörtök, 10:12
Az ölelés...
Az ölelés az egyik legbensőségesebb mozdulat két ember
között.

Érzékeltetjük vele a szeretetet, a szerelmet, a barátságot.
Szakemberek állítják, hogy napi húsz másodpercre lenne
szükségünk az érzelemdús szeretgetésből és sokkal
boldogabb emberek lehetnénk.

Az ölelés megnyugtat, növeli az önbizalmat, biztonságérzetet
ad, hogy van melletted valaki akire számíthatsz, segít legyőzni
a félelmet, erőt ad. Az ölelésben az egész testünket átjárja
egy finom, jóleső érzés, és semmilyen külső dolog nem kell
hozzá, mindig kéznél van.

Öleléskor a két szívcsakra összeér, ettől indul el az a bizonyos
bizsergető érzés. Ezért fontos hogy mikor megöleljük a másikat,
akkor a két mellkas simuljon össze. A szoros testi érintkezéskor
a két ember aurája szinte összeolvad, amikor bioenergiát adnak
át egymásnak. Kiegyenlítődik az aurájukban fellelhető hiányok
és feleslegek, mindegyikük azt adja a másiknak, amire
kittybp, 2017. október 18. szerda, 21:19
Az igazi keresztyén tapasztalat
"Bizonyos vallástanítók nem értik, hogy az igazi keresztyén tapasztalat az emberi lélekben történik, a dolgok változó felszínétől távol és az alatt. Csak a felszín válaszol a zajra és izgalomra. Az ember mélyben rejlő része az ősi csendben pihen, várva a felélesztő Igét, amely megadja neki a második születést. Mivel az ember mélyen levő lelke elkülönült Istentől, az egész élet kisiklott. Ezért a test és a képzelet vette át a gondolkodás, az akarat és az emberi faj cselekvésének irányítását. Ezek teremtik a 'haláltáncot', amit társadalomnak ismerünk, és amelyben mint természeti emberek találjuk magunkat."

- A. W. Tozer -
kalmanpiroska, 2017. október 18. szerda, 18:17
Csendesség
"Bizonyos őszinte emberek úgy érvelnek, hogy mivel nincs csendesség ebben a mechanikussá vált világban, meg kell tanulnunk nélküle élni. Nem remélhetjük, hogy visszahozzuk a csendes vizeket és kies legelőket, ahol Dávid valamikor a juhait legeltette. A civilizációnak ez a mókuskereke túl zajos nekünk ahhoz, hogy meghalljuk a csendes, halk Hangot, ezért meg kell tanulnunk meghallani Isten beszédét a földrengésben és a viharban. Ha a mai evangélizálást a korok zajongásához és tombolásához igazítják, miért panaszkodik bárki? Vajon nem őszinte igyekezetet képvisel az, hogy mindenné válunk mindenkinek, hogy bármilyen módon megmentsünk valakiket?
A válasz az, hogy az ember lelke nem változik alapvetően, bármilyenek is a megváltozott külső körülmények. Az ősember a kunyhójában, az egyetemi professzor a dolgozószobájában, a teherautó-vezető a városi forgalom fejetlenségében mind ugyanarra az alapvető szükségletre gondol: megmenekülni a bűneitől, elnyerni az örök életet, és kapcsolatba kerülni Istennel. A
kalmanpiroska, 2017. október 18. szerda, 18:15
Krisztus a gyülekezet Feje
Krisztus a gyülekezet Feje

"Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé." Efézus 1,22

Pál, aki börtönben van, dicséri az efézusi gyülekezetet mind az Úrban való hitükért, mind a kölcsönös segítségért és szeretetért. Azt írja, mindig Efézusra gondol imádságaiban. Azért könyörög, hogy a dicsőségnek Atyja adja nekik a bölcsességnek Lelkét, hogy jobban megismerhessék Isten kegyelmét és fenségét.
Ennek eredményeként a gyülekezet tagjai mélyebben megismerhetik azt az örökséget, amely a mennyben van fenntartva azok számára, akik szívből félik és tisztelik az Urat. A mi országunk ugyanis a mennyekben van, ahonnan a Bírót várjuk, aki ítél élők és holtak fölött.
Jézus felment a magasságba, és most az Atya Isten jobbján ül. Ő a szószólója, védőügyvédje azoknak, akiket az Atya Neki adott. Mellettünk áll, különben örök halált kellene halnunk; Ő bűnné lett, hogy mi igazzá lehessünk. Ez az üdvös csere történik az életünkben.
Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül csak a
kalmanpiroska, 2017. október 18. szerda, 16:28
El kell fogadd..
nem tudom.
És te sem tudod...:
hát el kell fogadd
mindig azt az arcom
amelyet elébed tárok.

- Hát fogadd el,
s ne nézd: a bohóc
máza alatt hol rejtezik
a megkövesedett...
az Ős-időn arcomra
égett könny-árok...

- Csak fogadj el;
ne bánd, ha eléd csak
új, és még újabb
színjátékot tárok.
Hidd, és tudd:
valahol,
valamiért,
valamiként
az is mind én vagyok.

- De hogy ki vagyok igazán?
Csak Isten a Tudója, Aki
lát és érez, és ismeri valós
arcom és lelkem és szívem,
és tudja minden égő kínom,
s tán gyógyírt ád mindre
ha majd egykor, egy percen
már Szent Színe elé kell
meggyötört valómmal állnom...

Tandari
kkm, 2017. október 18. szerda, 10:56
Októberi TAVASZ....
Reggeli ébredés, egy újabb nap, hálásan köszönöm !

Hallgattam egy kellemes hangvételű dalt, ami egész napra elkísér.
Minden szava üzenetet hordoz...van kezdete és vége...helyettem, de mégis nekem szólt...tavasz van, októberi tavasz, a szívemben és a lelkemben is...örvendek !A zene kincs, sokféle muzsika öleli körül mindennapi életünket, bátorít, lelkesít, vigasztal, szeret minket, embereket. A zene a legjobb barátunk, mindig segít, mellettünk van, bennünk él.

Hallgasd, hogy zsong a tavasz:

Minden lélekben van egy kis szivárvány,
kis csapóhíd, amelyet lebocsát,
hogy egy más lélek átjöhessen rajta, -
ennek a hídnak hídpillére nincsen,
ezt a hidacskát csak az Isten tartja.
Az Isten, aki a szívekbe lát.
/Reményik
cuppika59, 2017. október 18. szerda, 10:45
1/4112
Képek, videók
Tompa Mihályhoz.jpg
chillik
2017. szeptember 27. szerda, 06:11
Ének Tompa Mihályhoz 01.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Ének Tompa Mihályhoz 02.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Tompa Mihály.jpg
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:04
Tompa_Mihály_Vasárnapi _Új
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:03
Tompa Mihály szobra.jpg
maria_kadar_148
2014. április 09. szerda, 15:11
Tompa Mihály 2
taltos1
2014. február 06. csütörtök, 22:25
Tompa Mihály 1
taltos1
2014. január 27. hétfő, 20:57
Tompa Mihály
angyalcsillag
2012. október 03. szerda, 02:52
-Tompa Mihály.jpg
farkas1945
2011. február 26. szombat, 11:10
Tompa Mihály
macikucko
2010. április 26. hétfő, 16:33
Tompa Mihály Új évkor
jakabgasparne
2010. január 04. hétfő, 07:21
11 kert felett2.jpg
gabfe
2017. október 12. csütörtök, 14:47
TEN GER FELETT.gif
gosztmagdi
2017. szeptember 19. kedd, 10:42
Halott felett 01.jpg
chillik
2017. szeptember 11. hétfő, 05:29
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.