Regisztráció  Belépés
2017. december 18. hétfő | 51. hét | 352. nap | 08:12 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Gárdonyi Géza
Gárdonyi Géza

Gyászoló anyának

Tudom, hiába mutatok az égre,
ön csak a földre néz:
a mélybe,
ahol szívének kincse van elásva.
Tudom, nem hallgat a vígasztalásra.

De ha majd szűnik lelke vihara,
mondja ki e szót térden:
"Mi Atyánk!"
S nézzen az égre. Csillagok raja
ragyog örökös fénynyel mireánk.

S érezni fogja Isten szellemét,
érezni fején atyai kezét.

S hallani fog egy halk hangot az éjben
- Anyám ne búsulj értem!
horvathzsoka, 2017. december 18. hétfő, 00:43
Angyalok Adventje
elmormogott imák áhítata.
Összedermedt kezekben zsoltáros könyvek,

perselybe szánt pénz csörren egy kabátzsebben.
Az ólomüvegre tapadt vaksötét ég
fekete falán túl két áldó szárny lebben,

nesztelen leszáll, kelyhét körbehordja,
s angyali üdvözlete békévé oldja
a lelkek irdatlan kietlenségét.

A harmadik angyal

Bársony orgona, lágy fuvola dajkálja,
körbecirógatja, életre leheli
a reményt fakasztó dallamot, s átjárja
lelkünk, mint Isten Bárányát betlehemi

jászol melege. A harmadik angyal
is leszáll, pihekönnyű szárnya hófehér
suhanással épphogy érinti a faggyal
vívó ágakat. Nyomában mint böjti szél,

viharos, friss fuvallat száll, harang cseng-bong,
s meghazudtolva a télidőt, az öröm
pici százszorszépei nyílnak. Szirmot bont

a szeretet fagyott bimbója. Feltöröm
a múlt kérgét, s mint látomás a lék alatt,
az emlékek cikázó, ezüst-kék halak.

A negyedik
taltos1, 2017. december 17. vasárnap, 23:14
Aranyosi Ervin: A képzelet szabad
Aranyosi Ervin:

A képzelet szabad

A képzeletet nem lehet négy fal közé zárni!
Nincs olyan hely, hol szárnyait ne tudná kitárni!
Nem lehet az rabmadár, aki lelkében őrzi,
a világ rideg rútságait álmával legyőzi.

Engedd hát szabadon lelked szép madarát,
hadd repüljön messze, hadd teremtsen csodát!
Álmaidat mindig lássad magad előtt,
teremtő Istened hadd repítse fel őt.

A gondolat teremt, száll képzelet szárnyon,
legyen szebb az élet ezen a világon.
Képzeld el, hogy mások veled együtt szállnak,
szeretet lángjától boldogabbá válnak.

Ne zárd az álmaid soha önmagadba,
engedd ki madarad szálljon a szabadba!
Hagyd, hogy felvidítson, lássa meg a szépet,
váljon valósággá, alkoss róla képet.

Lelked festővásznát magad előtt tartva,
képzeleted szárnyán emelkedj magasba.
Győzd le azt az erőt, mely a Földhöz láncol,
amitől másoknak áldozatnak
kkm, 2017. december 17. vasárnap, 19:59
Karácsony
Karácsony

Az ablakon át nézve a havas háztetőt,
Te is éreztél már ilyen szívet melengetőt?
És jó érzés nézni a kis madáretetőt?
Ugye, éreztél már ilyen lelket melengetőt?
Érzed ugye, a közelgő ünnepet?
És hálát adsz Istennek, hogy megérheted.
Sokat megértél már, de mindig szép lehet.
Várni a születendő gyermeket,
Mert eddig is ő tartott meg tégedet,
Vigyázott rád, és óvta életed.
Nyisd meg szíved, és fogadd be őt!
A piciny életet, a drága Megmentőt,
Mely hagyta megérni ezt a szép időt,
Ugye, éreztél már ilyen szívet melengetőt?
aranyag, 2017. december 17. vasárnap, 19:09
Halljatok jó hírt!
Halljatok jó hírt!

Börtön ez a föld,
benne rab a nép,
már a csecsemő
cellájába lép.
Rabok, rabtartók,
együtt élnek ott,
sátán tart fogva
rabtartót, rabot.
Ahány szenvedély,
annyi cella van,
ital, pénz mammon,
és még számtalan
lelket romboló,
testi élvezet,
szabadulni ebből,
soha nem lehet?
Hála, hogy nincsen
semmi veszve még,
Jézus vállalta
büntetésünk rég!
Ő töltötte be,
keresztfán helyünk,
hogy mi örökre,
szabadok legyünk!
Halljatok jó hírt,
sínylődő rabok,
Jézusért vagytok
immár szabadok!
Szabadság, napfény,
lehet részetek,
Szentlélek Isten,
él már bennetek!
Véres áldozat,
buzgó imádság
által lett börtön,
fényes mennyország!

Pecznyík Pál
Celldömölk, 2006. IX. 4.
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:47
Hála, szenvedésben
szenvedésben

Hiszem, tudom, tapasztalom,
ha rám borul a fájdalom,
és tagjaim lázban égnek,
betegségek: csak vendégek.
Fájdalmakkal átölelnek,
aztán, halkan tovább mennek.
De nem végleg távoznak el,
készen állnak, ha jőni kell.
Sem korábban, sem későbben,
mindig a kellő időben.
Betegségem, nem büntetés,
lelkem edzi, a szenvedés.
Az mindig csak javamra van,
soha el ne bízzam magam.
Alázatban élni - járni,
csak így lehet hűn szolgálni
Isten ügyét, a világban,
Védelemben, támadásban.
Védekezni: bűnnel szemben,
támadni: ó ember ellen.

Bár szenvedést okoz nékem,
köszönöm a betegségem.
Sorompó az, mely meg állít,
ha a Sátán bűnre csábít.
Betegség, ha jóra fordul,
ajkamról mély hála csordul.
Egy nap, út végére érek,
megszűnnek a szenvedések.
S ott élhetek majd örökké,
hol szenvedés, nem lesz többé.

Pecznyík
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:45
Hála mindenért!
mindenért!

Lehullott az éj lepel,
sok kis madár énekel.
Harang, ébresztőre kong,
előtűnt a Napkorong.
A táj: fénnyel van tele,
éjszakának hűlt helye.
Minden mozdul, ami él,
illatot hoz, nyári szél.
Sínen vasparipa fut,
gépkocsikkal telt az út.
Gyermekcsapat útra kel,
kirándul a hegyre fel.
Én is, a szép új napon,
megállok az utamon.
Meghajtom a két térdemet,
kitárom a szívemet.
Szemem égre emelem,
hálát adok Istenem.
Éjszakáért, új napért,
ingyen kapott életért.
Mind az, ami vár ma rám,
ajándékaid, szent Atyám!
Add, hogy úgy éljek vele,
mint szülő hű gyermeke.
bűnt kerüljem, levessem,
tetszésedet keressem.
Ez a nap is, ha lehet,
legyen istentisztelet.
Benne: hála mindenért,
de főképpen üdvömért!
Hiszen ez a legnagyobb,
amit Tőled kaphatok.
Ajándékul Istenem,
Tiéd lelkem, életem!

Pecznyík Pál
Celldömölk, 2006, VII.
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:44
Év utolsó napján
Év utolsó napján

Év utolsó napján,
Isten szólít minket,
tárjuk ki előtte
őszintén, szívünket.
Miként töltöttük az
elmúlt, hosszú évet,
melyet Tőle kaptunk,
munkálkodás végett.
Hogyan teltek el, a
drága órák, percek,
volt áldott munka is?
Vagy csak színes tervek?
Isten számon kér ma,
minden órát, napot,
melyet - kegyelemből -
nekünk azért adott,
hogy Szent országának
követei legyünk,
Róla: világ előtt,
bizonyságot tegyünk!
Mert megállás nélkül
suhannak az évek,
céltalan bolyongók,
célba sosem érnek.
Jézushoz vezetni
lelket, ez a dolgunk,
s jutalom gyanánt majd,
üdv - koronát hordunk!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2008. XII. 14.
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:27
Éltető fényforrás!
Éltető fényforrás!

Forr, pezseg az élet
nő a feladat,
a kegyelmes Isten
kék ege alatt.
Ő irányít mindent
amit alkotott,
irányítás nélkül,
semmit nem hagyott.
Ám kevesen vannak
kik ezt elhiszik,
akik az élő fényt,
szívükben viszik.
Mint fényforrást: amely
éltet melegít,
honkereső lelket,
mennybe elsegít.
Jézus tégedet is
megtud menteni,
csak azt várja tőled,
nézz rá s higgy neki!

Pecznyik Pál
Celldömölk,
1991.
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:23
Egyre több a csonka család!
Egyre több a csonka család!

Mi jellemzi e nemzetet?
Önzés, bírvágy, rút élvezet.
Egyre több a csonka család,
nem ok nélkül hangzik a vád,
megfenyített gyermek ajkán,
fájó könnyek folynak arcán.
Ahol szülők veszekednek,
nyoma sincs ott, szeretetnek.
Gyermek szíve szakad bele,
mert mostohán bánnak vele.
Így szakadnak szét családok,
így nőnek fel fiúk, lányok.
Nem érezték tán soha még,
családi fészek melegét.
Sok családban ital miatt,
a gyermekek szíve, riadt.
Látva a dühöngő apát,
inkább elhagyja otthonát.
+ +
Csak oly nemzet erős, szépül,
mely családi sejtre épül.
Hol szülőket, gyermekeket,
egybekapcsol a szeretet.
Könyörülj rajtunk istenünk,
lásd: széthullik, kis nemzetünk!
Add: lehessen itt, sok család,
mely betölti e kis hazát!
Szülessen sok fiú, leány,
szűnjön meg bús gyermek hiány!
Ajándék a gyermekáldás,
legyen érte
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:16
Egy család van!
Egy család van!

Szegényen és árván,
kezdted földi léted,
tested is, lelked is,
Isten adta néked.

Nemzetet, családot,
te nem választhattál,
testvért sem, akivel
együtt lakozhattál.

Isten mindezeket,
ajándékul adta,
mégis árva voltál,
a ez: Őt meghatotta.

Látta életedet
rabkenyéren, árván,
születésed óta,
rabtartód: a sátán.

Egyetlenét, mennyből,
küldte le utánad,
kifizette érted,
a nagy vételárat!

De nem földi kinccsel,
hanem drága vérrel!
Felvihessen oda,
hova bűn nem ér el!

Ott nincsenek árvák,
családok, nemzetek,
egy család van s abban,
megváltott gyermekek.

Pecznyík Pál
Celldömölk, 2006. II. 13.
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:12
Égi szeretet madara
Égi szeretet madara

Égi szeretet: madara,
nélkülözi, föld vándora.
Nem kell érte messze menni,
de pénzen sem lehet venni.
Nem áru az, nem portéka,
hanem Isten ajándéka!
Szeretet nem hivalkodik,
de ha hívják, nem habozik,
s hol didergő szívre talál,
melegíti, mint napsugár.
Ám hol a szív, búval tele,
szeretetnek ott nincs tere.
Szeretet: hívásra várva,
derűt vinne szívbe, házba.
Hol nincs öröm, fény, csak ború,
s nap, mint nap dúl, a háború.
Ne civódjatok emberek,
megbetegszik a lelketek.
Szívetekbe hívjátok hát,
égi szeretet madarát!
Atyátok mennyből küldte le,
békét, boldogságot vele.
Már itt: békén élhessetek,
s ha hív: készen lehessetek,
földről való távozásra,
Szent mennyei lakozásra.
Ott bűn, harag, nem kap helyet,
s örökké tart, a szeretet.

Pecznyík Pál
Celldömölk
joli60, 2017. december 17. vasárnap, 15:11
1/4103
Képek, videók
Gárdonyi Géza-SZERETET
cuppika59
2017. november 14. kedd, 08:56
Gárdonyi Géza Június.jpg
lilagondolatok
2017. szeptember 15. péntek, 10:11
Gárdonyi Géza - Fejét a s
egrilany51
2017. július 05. szerda, 15:32
Geza_gardonyi.jpg
lilagondolatok
2016. június 11. szombat, 07:41
Gárdonyi Géza..jpg
jozsuzsa
2015. október 09. péntek, 08:33
Gárdonyi_Géza.jpg
lilagondolatok
2015. május 13. szerda, 08:10
Gárdonyi Géza.jpg
bbbarbara
2014. november 03. hétfő, 10:29
Gárdonyi Géza(1).jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 23:04
Gárdonyi Géza(2).jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 23:04
Gárdonyi Géza(3).gif
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 23:03
Gárdonyi Géza idézet
anna4459
2014. július 25. péntek, 22:29
Gárdonyi Géza idézet.jpg
pacsakute
2014. június 20. péntek, 22:06
Add meg a hangot
anna4459
2011. április 15. péntek, 21:16
más hangot ad.JPG
parkovi
2011. február 12. szombat, 20:32
Figyeld a belső hangot.jp
donmolnarmeister
2008. január 26. szombat, 11:11
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.