Regisztráció  Belépés
2017. június 25. vasárnap | 25. hét | 176. nap | 22:35 | Vilmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
F.Szabó Mihály SZERELEM…
F.Szabó Mihály

SZERELEM...

Szerelem. A legszebb szó ez a világon!
Szívem örül, lelkem szárnyal, ha hallom.
Az Isten, legnagyobb, legszebb ajándéka,
Amivel az embert megajándékozta.
Méghozzá, biztosan nagyon jó kedvében,
Mert az ajándékát nem is mérte szűken.
Ingyen adta. És, csak annyit kért cserébe,
Hogy vigyázzunk erre az érzésre!

Nem tudjuk előre, hogy mikor kezdődik,
Csak észrevesszük, hogy minden megváltozik.
A szívünk csordultig telik egy érzéssel,
S egész váratlanul túl sokat követel.
Ámde, furcsa módon, egy másik szívnek is kér,
Ugyanannyit, amennyit magának remél.
Egy másik szívnek, mely abban az emberben
Ver hevesen, akit megszerettem.

Tudom, hogy a szívem sosem játszik velem,
Nekem, az a Másik lett már a Mindenem.
Aki nélkül én már nem is tudnék élni,
De Vele igazán boldog tudok lenni.
Az vagyok, amikor rám mosolyog kedvesen,
Ha arcára esik féltő
szabomihalyf, 2017. június 25. vasárnap, 22:23
Gyulai Pál: A szülúi h
A SZÜLŐI HÁZ.

Ez a város, ez a ház, ez a kert
Egykor engem mind igen jól ismert!
Itt születtem, itt nevelt föl anyám,
Édes hangját mintha még hallanám,
Mintha látnám ott magában űlve,
Özvegyi gyász bújába merülve.

Kis hugommal itt futkostam, játszám,
Milyen szép volt, hogyan mosolygott rám,
S mit körűlbe szemem csak meglátott,
Szedtem neki gyümölcsöt, virágot,
S boszus apám ha megdorgált érte,
Velem együtt zokogott szegényke.

Mint madárnak, fészkem volt ez a fa,
Oh mi sokszor pihentem alatta,
S olvasgattam egy nagy képes könyvben.
Ez a szellő, mely arcomra lebben,
E rezgő fény most is még a régi...
Gyermeki kedv édes szép emléki!

Hova pusztult a nagy kályha innen?
Mennyi boldog karácsont töltöttem,
Mig künn zugott, csattogott hó és szél,
Karszékében, vidám melegénél,
S együtt látva az egész családot,
Szivemben is örömtűz szikrázott.

Ez a küszöb! itten ölelt
erzsikepuskas, 2017. június 25. vasárnap, 18:58
Szerzetestől-60/800
Isten műveiben munkálkodás.
A polgári életben mindenkinek be kell töltenie valamilyen hivatást.
Amikor egy pálya elônyeit és hátrányait mérlegeled, elsôsorban azokat a lehetôségeket keresd, miképp tudnád az illetô foglalkozásban Istentôl kapott képességeidet a legeredményesebben hasznosítani.
Maga Krisztus földi életében nagyobbrészt embertársai földi
boldogságát szolgálta. Volt foglalkozása, mégpedig igen szerény: ezzel is megmutatta, hogy minden életpálya értékes. Munkás lett, hogy a munkások tömegei benne ön-magukat lássák, és félelem nélkül közeledjenek hozzá. Visszaadta a munka igazi értelmét; munkánk a teremtés befejezése. Igazi hivatását azonban a lelkek megmentésének szolgálatába állította.
Krisztus téged is hív, hogy művén tovább munkálkodj, a magad által választott módon:

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
joetoth, 2017. június 25. vasárnap, 11:32
Urantia - Az Isten Egyetemes Szellem
3. Az Isten egyetemes szellem

(25.1) 1:3.1 ,,Isten szellem." Ő egyetemes szellemi jelenlét. Az Egyetemes Atya végtelen szellemi valóság; ő ,,a legfőbb, örökkévaló, halhatatlan, láthatatlan és egyedül igaz Isten". Még ha ,,az Istennek nemzetsége" vagytok is, nem szabad úgy gondolnotok, hogy az Atya formájában és kinézetében olyan lenne mint ti magatok, csak mert azt mondják rólatok, hogy ,,az ő képére" teremtettetek - hogy az ő örökkévaló jelenlétének központi lakhelyéről kiküldött Titkos Nevelők lakoznak bennetek. A szellemlények valóságosak, függetlenül az emberi szem számára láthatatlan voltuktól; még ha nem is húsvér lények.

(25.2) 1:3.2 Ahogy a régi idők látnoka mondta: ,,Íme, elvonul mellettem, és nem látom; átmegy előttem, de nem veszem észre." Folyamatosan megfigyelhetjük Isten tetteit, nagyban tudatosulhatnak bennünk az ő fenséges viselkedésének anyagi bizonyítékai, de csak ritkán lehetünk szemtanúi az ő istenisége látható
eposz, 2017. június 24. szombat, 22:48
Aranyosi Ervin: Ébredned kell nemzetem!
Csipke Rózsa álmaidból ébredned kell nemzetem,
akarnod kell szebben élni, itt ezen a szent helyen!
Nem egymással hadakozva! Összefogva, mint egy nép!
Szeretettel elfogadva a magyarok Istenét!

Mert az Isten mellettünk van és ha kérjük megsegít!
Gyermekeit el nem hagyja, lehet még nagy nemzet itt!
Egymást kéne kézen fognunk és egymást emelni fel,
ezer éve gyötört népünk, most már többet érdemel!

Ne legyünk hát rabszolgái más népeknek, nem, soha!
Ne higgyük, hogy sorsunk üldöz, mert ez a sors mostoha!
Nem kell messze menekülni elhagyva népet, s hazát,
találja meg minden magyar e honban az igazát!

Vegyük elő tiszta lelkünk, s tiszta lappal indulunk,
keressük az igaz ösvényt, hol jövőnkbe eljutunk.
Hisz a magyar többre képes, lelkében az ereje,
szeretettel élni hívlak, szebb jövőbe jöjj, gyere!

Fogjunk össze, váljunk eggyé, hiszen mi egy nép vagyunk,
szeretettel, figyelemmel új világot
eva6, 2017. június 24. szombat, 15:52
Reformáció 500 - A Magyar Református Egyház zsinata megerősítette a II. Helvét Hitvallást
európai egyházak hitvallási egységét.

Ötszáz esztendő számos nemzedéke kapaszkodik most jelképesen egymásba - mondta, de figyelmeztetett, hogy ma, amikor szinte "a keresztyénség léte forog kockán, felértékelődik a szó ami a hitünket szolgálja", így nagy szükség van a hitvallásra.

Az ülésen Szabó István dunamelléki református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke ismertette a zsinat ünnepi nyilatkozatát, amelyet egyhangúlag fogadtak el a küldöttek.

"Hálát adunk Istennek az előttünk járó nemzedékekért, akiket Szentlelke által újra és újra felébresztett arra, hogy egyházunk a reformáció bibliai felismerései és hitvallásaink tanítása alapján rendezze be életét és végezze szolgálatát" - olvasható a dokumentumban, amely emlékeztet rá: 450 évvel ezelőtt, súlyos viták közepette, az evangélium szerint reformált egyház vezetői és testületei azért fogadták el a II. Helvét Hitvallást, mert "teljes odaszánással igyekeztek az egyház életét és szolgálatát Isten akarata szerint
velemenyezd, 2017. június 24. szombat, 14:32
Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből.
Kezdőének:
Népének erőssége az Úr, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy pásztora és te vezesd mindörökké! (Zsolt 27,8-9)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből.
Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: ,,Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!" Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: ,,Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta."
De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent
maroka, 2017. június 24. szombat, 13:41
Keresztelő Szent János születése 06.24
világosságává tettelek.
Halljátok, szigetek, és figyeljetek távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl és tegezébe rejtett engem, és ezt mondta: ,,A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni!"
De én azt gondoltam: ,,Hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam erőmet." Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt.
És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem - így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm -, aki ezt mondotta: ,,Kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig."
Ez az Isten igéje.
Iz 49,1-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
maroka, 2017. június 24. szombat, 13:25
A biblia
A Biblia

Istentől ihletett az írott szó,
amit a Biblia rejt lapjain.
Gondolat, amely gondolathoz szól,
a helyes úton járni megtanít.

Kincset talál a hittel olvasó,
mint gyöngyhalász megleli a csodát,
Igazgyöngyként gördülő sorok,
mennyei szózat égi fonalán.

A kegyelem irányjelző hangja,
amely megkímél a tévelygéstől.
Lelket megszólító sugallata.
bátorító és megtartó erő.

Schvalm Rózsa

(2012-10-29)
rozsaschvalm, 2017. június 24. szombat, 10:55
"Mikor pedig ezeket mondta..."
,,Mikor pedig ezeket mondta, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, mondta neki: boldog méh, amely téged hordozott és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig mondta: Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt" (Lk 11:27-28)


Vannak, akik nagy előszeretettel dédelgetik magukban azt a képzeletet, hogy Máriára nézve valami nagyon felemelő és boldogító lehetett annak tudata, hogy ő az Úrnak anyja. Azt is gondolják még, hogy ő abban a kiváltságban is részesült, hogy olyan módon tekinthetett fia lelkébe, amilyen módon mi soha. Ebben a feltételezésben van némi látszólagos hitelesség, de megkérdőjelezhető. Nem tudunk arról, hogy Mária többet tudott volna, mint mások. Amit megtudott, azt ,,szívében forgatta" ugyan, de az evangéliumok írásából nem következtethetünk arra, hogy ő mélyebb hit-ismeretre jutott volna, mint Jézus többi tanítványa. Azokat, amiket megtudott, mi is hasonlóképpen felismerhetjük. Talán döbbenettel hallod most ezeket?
kalmanpiroska, 2017. június 24. szombat, 08:40
"Ti gyermekek..."
(Kolossé 3:20)

Milyen nagyszerű sorsod van, gyermek, ha szüleiddel együtt az Úrnak szolgálsz! Milyen öröm, ha ugyanaz a hit lakik a szívetekben. Megtérésed talán szüleidnek megtartatásodért való sóhajainak és imádságainak gyümölcse. Akkor ők veled örülnek, és te velük örülsz. Ezt olvassuk a tékozló fiú történetében is: ,,Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni" (Luk 15:24). Az a gondolat, hogy szüleiddel együtt részesülhetsz Isten kegyelmében, buzdítson arra, hogy még jobban tiszteld, becsüld őket és engedelmeskedj nekik. Most jobban tudod értékelni a fáradságot és gondot, melyet szüleid testedre és lelkedre fordítottak. Próbáld azért azt nekik viszonozni. Vigyázz, hogy ne okozz szüleidnek keserűséget semmi illetlen szóval, ne szomorítsd meg őket engedetlenségeddel. Szeresd őket, mert szüleid, de még inkább, mivel az Urat szolgálják és mivel egyszer majd velük mégy be a dicsőségbe.
De mit kell tenni, ha szüleid
kalmanpiroska, 2017. június 24. szombat, 07:57
Hunyady Ferencz: A vén földmives.
szavak szolgáltak lelkem nyugalmára:
Csálé Szőke, Bodor, ki a barázdára!

Ha szántó munkámmal vigan bibelődtem,
A természet könyve feltárult előttem,
Abból olvasgattam, abból imádkoztam,
S családomhoz este nyugott szivet hoztam.

Családom nyájas jó estével fogadott,
Estebédemhez a munka fűszert adott,
S a megelégedés édes szózatára
Nyugottan hajoltam az álom karjára.

Ha jött a vasárnap és zengett az ének,
Mentem hálát adni ég s föld Istenének,
Legfőbb boldogságom e helyen találtam,
Mert itt minden embert testvéremül láttam.

Szántszándékkal köztök egynek se vétettem,
S a ki nekem vétett, azt elfelejtettem;
S nem dicsekszem vele, Isten látja lelkem,
Sok szegény áldott meg egyszer-másszor engem.

Ki illy szépen derült s jó napokat látott,
Kivánhat-e több jót s nagyobb boldogságot?
Ha ujból születném, ha még egyszer élnék,
A sorstól ekémnél egyebet nem kérnék.

Isztikém
marcyt, 2017. június 24. szombat, 06:37
1/4036
Képek, videók
Böröczki Mihály Labdaróz
maria_kadar_148
2017. június 09. péntek, 23:20
Huszár Mihályné.gif
sz719eszter
2017. május 28. vasárnap, 14:31
szt mihály.jpg
kkm
2017. május 15. hétfő, 08:31
Csík Mihály :Várom a tava
maria_kadar_148
2017. március 13. hétfő, 22:07
Arany-János-Varga-Mihá ly.
hatibacsi
2017. március 08. szerda, 11:32
Edős Mihály - A Múvész Úr
tinka1951
2017. február 28. kedd, 17:10
mihály arkangyal.png
chillik
2017. február 03. péntek, 18:30
Babits-Mihály-minta-2. jpg
menusgabor
2017. január 20. péntek, 15:16
Mihály Arkangyal​
sanci81
2017. január 15. vasárnap, 16:40
Mihalyne Barcza Nagyon s
jucinenadov
2017. január 11. szerda, 21:34
mihály.jpg
lenke1964
2016. december 07. szerda, 11:02
Megajándékozott gyerekek
ujnemarika
2011. április 30. szombat, 16:11
6. Isten megajándékozna..
margoboszi
2009. december 13. vasárnap, 23:09
Ha az Isten megajándékozn
jakabgasparne
2009. március 07. szombat, 09:29
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.