Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 21. hétfő | 34. hét | 233. nap | 23:31 | Sámuel, Hajna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
2017. augusztus 21
mindenki óriási lelki erőre tett szert, a hirtelen, váratlan események megedzették a lelket.
Most döntened kell, merre tovább. Talán hónapok óta érzed, hogy valami kezd kibontakozni életedben. Valami új, valami sokkal jobb vár Rád. De le kellett hozzá pakolni a régit. El kellett engedni azt, ami lehúz. Szélnek kellett ereszteni, ami rombol. Amit elvett Tőled a sors, nem véletlenül tette.

Vannak dolgok, amiknek elvesztése roppantul fáj, de hónapok múltán rájössz majd, hogy tulajdonképpen isteni szerencse. Az elengedés nevel. Tanít. Amint megtanulod, hogy ne ragaszkodj, szabad leszel. Többé nem veszítesz el senkit.

2017 az újrakezdések éve. Számodra is. Teljesen mindegy, hol tart most az életed, kapsz esélyt arra, hogy felállj. Kapsz esélyt arra, hogy magadra találj. Kapsz esélyt, hogy tovább lépj! De ahhoz az kell, hogy most határozd el magad. Ne ragaszkodj semmihez, ami a múlthoz köt. Nincs értelme. Eddig nem tett boldoggá, ezután sem fog. Hagyd, hogy a helyzet is megtisztuljon,
irmus, 2017. augusztus 21. hétfő, 19:37
2017. augusztus 21., hétfői Napiszöveg
,,Van olyan út, mely egyenesnek
látszik az ember előtt, de a vége
halálnak útja" (Példabeszédek 14:12NW).

Az egyik zsoltáríró ezt jegyezte le:
,,Várj Istenre, mert magasztalom
én még őt mint az én nagy megmentésemet.
Ó, Istenem, kétségbeesett az én lelkem
bensőmben. Ezért emlékezem rád"(Zsoltárok 42:5, 6NW Miért fogott el a kétségbeesés, ó, lelkem, És miért háborogsz bensőmben? Várj Istenre, Mert magasztalom én még őt mint az én nagy megmentésemet.6Ó, Istenem, kétségbeesett az én lelkem bensőmben. Ezért emlékezem rád A Jordán földjéről és a Hermon csúcsairól, A kicsiny hegyről).
Milyen mélységesen szerette Jehovát!
Téged is ilyen szeretet és bizalom fűz
égi Atyádhoz? Ne feledd, hogy tovább
növelheted a belé vetett bizalmadat,
hiszen a Biblia erre ösztönöz:
,,Bízzál Jehovában teljes szívedből, és a
magad értelmére ne támaszkodj. Minden
utadban vedd figyelembe őt, és akkor ő
fogja
charlotteani, 2017. augusztus 21. hétfő, 19:19
Kötelezettség
"Aki helyes hitet táplál magában Isten felől, ezer és ezer ideiglenes probléma alól szabadul fel, mert azonnal látja, hogy ezek olyan kérdésekkel kapcsolatosak, amelyek legtöbbször nem sokáig érintik őt: de ha az ideiglenesen megsokszorozódott terhek meg is szűnnek, egyetlen örökkévaló teher olyan súllyal nehezedik reá, ami nagyobb, mint a világ minden baja együttvéve. Ez a hatalmas teher az Isten iránti kötelezettség terhe. Ebben benne van egy azonnali és egész életen át tartó kötelezettség arra, hogy értelmének és lelkének minden erejével szeresse Istent, tökéletesen engedelmeskedjék Neki, és illő módon imádja Őt. Amikor az ember zakatoló lelkiismerete azt mondja, hogy ezek egyikét sem tette meg, hanem gyermekkorától kezdve vétkes az egekben lakozó Fenség elleni gonosz lázadásban, az önmarcangolás belső nyomása esetleg túlságosan nehézzé válik ahhoz, hogy elviselje.
Az evangélium veheti le az értelemről ezt a pusztító terhet, az adhat 'a hamu helyett fejdíszt..., és a gyászfátyol helyett illatos
kalmanpiroska, 2017. augusztus 21. hétfő, 18:15
Kő az úton
Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.
lenke1964, 2017. augusztus 21. hétfő, 17:49
Nevetés És Sírás
és sírás minden bizonnyal egészen mindennapi dolgok az emberi életben. Ezeknek a jelenségeknek a megértését mélyebb értelemben azonban csak a szellemtudomány adhatja meg, mégpedig azon az alapon, mivel csak a szellemtudomány vezethet be az ember mélyebb lényébe, az embernek abba a részébe, ami által először emelkedett ki valójában a többi birodalomból, amelyek körülveszik ezen a földkerekségen. Éppen azáltal, hogy az ember ezen a földkerekségen megszerezte a legnagyobb és legintenzívebb részesedést az isteniből, így emelkedik a többi földi teremtmény fölé. Ezért, csak a szellemihez emelkedő tudás és megismerés tudja valóban megalapozni az ember lényét. A nevetést és sírást egyszer valóban értékelni és megfigyelni kellene, mivel egyedül ezek alkalmasak már arra, hogy eltávolítsák azt az előítéletet, ami az embert lényében egészen közel szeretné hozni az állathoz. Minden gondolkodásmódban, amely szívesen hozná lehetőleg közel az embert az állatihoz, igen hangsúlyozzák, hogy az állatok bizonyos tevékenységeiben
eposz, 2017. augusztus 21. hétfő, 14:15
Keresztes Istvánné Marika:
sora
Repülve tova a fellegbe küldve
Hozzád megérkezve szív szeretet dallama
Csend a csendben alkotások születve a legszebbek
Örömed leljed, minden percben
Mi jó gondolatok tettek, építkezők
Az ember szívét lelkét felemelő
Érzése, erőt adó
Nem csüggedve hátra nézve
Emlékeket őrízve
Méltóan tisztelegve
Azokért, akik hősi halált haltak
a szebb életünkért
Tisztelegve előttük fejet hatva
Jelenben jövőbe nézve
Szebb életet kívánva
Legyen Isten áldása szeretve Hazánkat
Bőségben finom új kenyér, kerüljön mindenki asztalára
" Hol béke van ott Isten Áldása
Szeretet Hazánkra
Védőszentünk Szűz Mária segíts nekünk "
Virágozzék országunk Magyar Nemzetünk!
Boldogságot örömet , jó egészségben
családoknak , gyermekeinknek, unokáinknak
Bárhol élő Magyar testvérinknek, mert mi összetartozunk

2016. 08. 19.
Képek:
cserhat3, 2017. augusztus 21. hétfő, 13:35
Komjáthy Jenő: Lelkemből zengem . . .
Komjáthy Jenő:

Lelkemből zengem . . .


Lelkemből zengem ezt a dalt,
Hogy minden lelket hasson át!
Megjósolom a diadalt,
Az igazság diadalát!

Lelkemből szültem ezt a szót,
Az örök szót, az új igét:
Bennem lehelnek milliók,
Én vagyok az emberiség!

Szavamtól ittas lett a menny,
Maga a nap szebben ragyog:
Arcom sugárzik mindenen,
Minden parányban én vagyok.

Utánam zengi tér, idő
A szabad szót, a szép igét:
Magasra emelem dicső
Zászlódat, szent Egyéniség!

Magasból zengem ezt a dalt,
És messze száll az égi szó:
A szám nem ül több diadalt,
Egy többet ér, mint millió!

S a mélységekből visszazúg
Az íge, mely magasba csap:
Csak szolgaszív lehet hazug,
Szabadot ölel a szabad.

És megdobbant az anyaföld
A büszke szóra, hogy: vagyok!
Minden nagy szívnek vágya tölt,
Mert boldogok a szabadok.

Ó, boldog én, hogy
marcyt, 2017. augusztus 21. hétfő, 11:37
Szász Károly: Isten ítél.
Szász Károly:

Isten ítél.

így szólt az Úr egyik nap:- "Életedben
(Mely hosszú volt!) sok jót tevél, fiam!
Rajtad szemem' nem egyszer legeltettem.
Gyönyörködvén kezed munkáiban.

A milliókból, miknek ura voltál,
Kapott egy-egy garast minden szegény;
Kapott a szolga-had, kapott az oltár
- Segitni rajtok nagy módod levén!

Tömjénből illatos füstöt kavarva,
Dicsért kezedtől pompás kőhalom,
(Nekem ugyan nem volt szükségem arra,
Mert van nekem dicsőbb, szebb templomom!)

Sok jámbor élt utánad, udvarodba',
- Bár volt közötte hitvány is, elég -
De arra jó a pénz ! járjon forogva!
- Nem kímélted, nem is fecséreléd !

Magadra, (bár bíborban kelle járnod!)
Annyit se költél, mennyit más elél;
Magadtól megvonád az étet, álmot,
Sokat dolgoztál, sohse dőzsölél.

Jól van, fiam. De sok bűn is volt benned;
Ezért kell állnod most itéletet,
- Édes hazádért nem
marcyt, 2017. augusztus 21. hétfő, 06:08
Bán Aladár: Szülőkért . . .
Bán Aladár:

Szülőkért . . .

Miként a madárkát édes anyja szárnya
Megvédi, ha zápor, vihar zúdul rája:
Úgy fedezget minket, betakarva enyhén,
Szüleink jósága éltünk veszedelmén.

Álmatlan éjjelek, gondfelleges napok,
Kisded bölcsőjénél származó sóhajok,
Verejték cseppjei, lepatakzó könnyek
Tövises rózsái mind e szeretetnek.

Ezen a világon, ahol annyi rossz van,
Ez az egy örökkön tiszta, megromlatlan,
Miben az önzésnek nincsen része semmi,
S nem lehet ezüstön, sem aranyon venni.

Óh, édes Istenem, mit adhatok nékik,
Akik fölneveltek s életemet védik,
Mit adjak egyebet ajkamon sóhajánál,
Mellyel lelkem a te trónusod elé száll.

Repüljön fohászom, könyörgésem eléd:
Óh, tárd ki jóságod harmatozó egét,
Hintsd be életüknek ösvényét virággal,
Koronázd meg őket örök napsugárral!
marcyt, 2017. augusztus 21. hétfő, 06:06
Búza a templom mellett
Van egy település Magyarországon, amelyen kicsit mást, talán kicsit többet is jelent augusztus 20., mint máshol. Itt is hálát adnak azért, hogy István király keresztyén államot alapított, hálát adnak Istennek azért is, hogy adott termést, amelyből elkészülhet az új kenyér, de Szentkirályon az emberek azért is hálát adnak, hogy az államalapítóról elnevezett településen élhetnek, hiszen évtizedeken keresztül megfosztották őket ettől a névtől. A pártállam szemét ugyanis szúrta a szent és a király is: így keresztelték át - az anekdota szerint - a tanácselnökről a települést Lászlófalvára. A Bács-Kiskun megyei Szentkirályon jártunk, ahol gazdálkodó református embereket kerestünk fel, hogy megtudjuk, mit jelent a vidéki magyar reformátusoknak a búza, a kenyér és augusztus 20.

Szentkirályról az első írásos emlékek ugyan csak 1354-ből lelhetők fel, a régészeti leletekből viszont egyértelműen kiderül, hogy sokkal régebbi településről van szó. Már az Árpád-korban lakták, és templomot is emeltek itt a
suzymama, 2017. augusztus 20. vasárnap, 19:29
Augusztus 20. - Veres András: Európa a teljes önfeladás küszöbéhez érkezett
mindenki a saját felelősségét és cselekvési lehetőségeit, valamint azt, hogy mi vezetett Európa-szerte a hit és a vallásosság gyengüléséhez, az evangéliumi értékrend kiszorulásához a mindennapi életből.

Az MKPK elnöke Szent II. János Pál pápát idézte, aki szerint "egy olyan hit, amelyik nem válik kultúrává, rosszul befogadott, rosszul megélt és rosszul továbbadott hit".

Hozzátette: nemcsak a múlt hibái vezettek a társadalom szekularizációjához, korunk keresztényei sem teszik magukévá teljesen Isten törvényeit. "Langyos keresztények" pedig nem tudnak meggyőző erővel tanúságot tenni az evangéliumról és másokat Krisztus követésére hívni - figyelmeztetett.

Kitért arra: nagy felelősség egy országot, egy gyárat, egy intézményt vezetni, de sokkal nagyobb "lelkeket vezetni", gyermekeket nevelni. A hit továbbadása és a hitre nevelés a legfontosabb feladat, mert elbizonytalanodott, sok vonatkozásban értékvesztett világunkban csak ez tud biztos alapot, erőt, bátorságot adni az embernek.

A Szent
velemenyezd, 2017. augusztus 20. vasárnap, 19:22
"Dávid az a férfiú..."
,,Aki velem kenyeret evett, sarkát felemelte ellenem". Legbántóbb ellenségei saját családtagjai voltak; gyermekei voltak legnagyobb keresztje. A szegénység és gazdagság, a dicsőség és gyalázat, az egészség és betegség kísértései kipróbálták rajta hatalmukat. Külső kísértések zavarták meg békéjét, belső kísértések ásták alá örömét. Alig menekült meg egyik nyomorúságtól, máris másikba esett. Alig szabadult meg a szomorúság és vigasz nélküli állapotból, újból a nyomor legnagyobb mélységeibe merült. Isten minden áradata és hulláma rá zúdult és elborították árjaikkal. Dávid zsoltárai valószínűleg éppen ezért szolgálnak a tapasztalt keresztyén gyönyörűségére. Lelkületünk minden mozzanatát, elragadtatását és lehangoltságát Dávid kellően ecseteli. Ő jól ismerte az emberi szívet, mert a legjobb iskolában neveltetett, a belső személyes tapasztalat iskolájában. Ha ebbe az iskolába járunk órákra, és ha gyarapodunk a kegyelemben, akkor az évek múlásával Dávid zsoltárai egyre kedvesebbek lesznek előttünk, és
kalmanpiroska, 2017. augusztus 20. vasárnap, 15:53
1/4076
Képek, videók
848084801669679auguszt us2
vicus54
2017. augusztus 21. hétfő, 10:44
2017 augusztus 20.
egrilany51
2017. augusztus 20. vasárnap, 10:30
thax2-augusztus20.jpg
lilagondolatok
2017. augusztus 19. szombat, 21:37
augusztus_20_caesar.gi f
lilagondolatok
2017. augusztus 19. szombat, 21:33
Augusztus 20.
egrilany51
2017. augusztus 17. csütörtök, 12:21
zzz AUGUSZTUS.jpg
katka5212
2017. augusztus 13. vasárnap, 15:34
Augusztus
irmus
2017. augusztus 02. szerda, 14:41
augusztus
katrin56
2017. augusztus 02. szerda, 08:48
Hello Augusztus
irmus
2017. augusztus 01. kedd, 10:54
augusztus.jpg
drciccancs
2017. február 15. szerda, 20:32
Augusztus 01.jpg
chillik
2017. február 15. szerda, 06:29
0 elengedés.jpg
lovaszmarika
2017. július 06. csütörtök, 16:36
elengedes_1566044_8200 _n.
menusgabor
2017. február 20. hétfő, 20:58
elengedés.jpg
lenke1964
2016. november 13. vasárnap, 14:32
Spirituális elengedés.jpg
pacsakute
2015. október 06. kedd, 21:55
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.