Regisztráció  Belépés
2017. június 24. szombat | 25. hét | 175. nap | 19:23 | Iván
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A hálás prédikátor és a megázás
evangéliumot. A gyülekezetekben arról volt ismert, hogy rendkívül hálás ember, aki háláját nyilvánosan kifejezésre is juttatta imádságaiban. Némelyek úgy vélték, hogy Isten iránti hálája némileg túlzott. Ő azonban nem hagyta magát eltántorítani, és Istennek minden segítségért mindenkor teljes szívből bemutatta hálaáldozatát. Amikor egy napon kerékpárjával úton volt, rettenetes felhőszakadás lepte meg. Mivel a nyílt úton haladt, nem volt lehetősége arra, hogy beálljon valahová, és teljesen átázott. Amikor ebben a zuhogó esőben odaérkezett ahhoz a gyülekezethez, ahol az evangéliummal szolgálni akart, csak éppen hogy át tudott öltözni, mert azonnal fel kellett mennie a szószékre, hogy hirdesse Isten Igéjét. Az egész gyülekezet tudta azonban, hogy bőrig ázott, és feszülten várta, vajon aznap miért fog hálát adni. Azt, hogy az esőért és a teljes átázásért fog köszönetet mondani Istennek, kizártnak tartották. A hallgatók nagy meglepetésére és szégyenkezésére azonban a prédikátor ezekkel a szavakkal kezdte bevezető
kalmanpiroska, 2017. június 24. szombat, 17:29
Isten közvetlen és közvetett általános kijelentése
Isten közvetlen és közvetett általános kijelentése

A biblika teológiában az általános kijelentés két fajtáját különböztetjük meg: amely közvetítő útján jut el hozzánk és amelyet közvetlenül kapunk. Közvetett általános kijelentésnél olyan kijelentésről beszélünk, amely közvetítő útján jut el hozzánk. Amikor az egek Istent hirdetik, eszközök lesznek Isten kezében, amelyekkel kijelenti dicsőségét. Ebben az értelemben az egész világegyetem az isteni kijelentés eszköze. A teremtett világ Teremtőjéről tanúskodik.
A Biblia arra hívja fel a figyelmet, hogy az egész föld tele van Isten dicsőségével. Sajnos gyakran nem látjuk meg a minket körülvevő dicsőséget. Sokszor csak a felszínen élünk. Vakon elmegyünk amellett a csoda és nagyság mellett, amelyet Isten csodálatosan beépített teremtett világába. Többé nem találjuk a megfelelő hullámhosszot. Nem vagyunk ráhangolódva. A vallásos gondolatok mit sem érnek, ha nem a valóságot ragadják meg.
Isten körülöttünk mindenütt megtalálható, gyakran
kalmanpiroska, 2017. június 24. szombat, 13:39
"Mikor pedig ezeket mondta..."
neki: boldog méh, amely téged hordozott és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig mondta: Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt" (Lk 11:27-28)


Vannak, akik nagy előszeretettel dédelgetik magukban azt a képzeletet, hogy Máriára nézve valami nagyon felemelő és boldogító lehetett annak tudata, hogy ő az Úrnak anyja. Azt is gondolják még, hogy ő abban a kiváltságban is részesült, hogy olyan módon tekinthetett fia lelkébe, amilyen módon mi soha. Ebben a feltételezésben van némi látszólagos hitelesség, de megkérdőjelezhető. Nem tudunk arról, hogy Mária többet tudott volna, mint mások. Amit megtudott, azt ,,szívében forgatta" ugyan, de az evangéliumok írásából nem következtethetünk arra, hogy ő mélyebb hit-ismeretre jutott volna, mint Jézus többi tanítványa. Azokat, amiket megtudott, mi is hasonlóképpen felismerhetjük. Talán döbbenettel hallod most ezeket? Olvasd az igét, aminek az alapján állítom ezeket: ,,Az Úr bizodalmas az őt
kalmanpiroska, 2017. június 24. szombat, 08:40
Pődör György
Pődör György

Hamuvá égett kérdés

Protagórász: Homo mensura, azaz "Minden dolog mértéke az ember

- Nem tudom, léteznek-e istenek,
s hogy Egyetlenként Te vagy az igaz,
de ha már kételyeim sincsenek,
minek nekem az ebben vélt vigasz?

- Emberek, szavak felém intenek,
közülük nem tudom, ki jó, ki gaz?
Félelemből nem épül tisztelet,
hazugságra nem válasz a grimasz.

Soha vissza nem vonható átok:
káinok és ábelek közt árok.
Hogyan lehet így mérték az ember?

Napra nap: csak ellentétek harca.
Tükörképnek nem lesz istenarca:
magát látja önmagával szemben.
horvathzsoka, 2017. június 24. szombat, 08:14
2017. június 23., pénteki Napiszöveg
hanem elszomorítónak; ámde utólag békés gyümölcsöt, azaz igazságosságot terem azoknak, akik általa megedződtek).

Pál nem akarta lekicsinyelni a fegyelmezés
értékét, hiszen így folytatta:,,ámde utólag
békés gyümölcsöt, azaz igazságosságot
terem azoknak, akik általa megedződtek".
Sose hagyjuk hát figyelmen kívül Jehova
tanácsát, és ne sértődjünk meg, ha
helyreigazít. Mivel szeretjük Jehovát,
hallgatunk rá, és megtesszük, amit kér.
Ebben az önző, énközpontú világban a
legtöbb ember nem szereti, ha helyreigazítják
vagy megmondják neki, hogy mit tegyen.
Ha el is fogadják a tanácsot, azt keserű
szájízzel teszik. A Biblia viszont arra inti
a keresztényeket, hogy ne szabják magukat
többé ehhez a világrendszerhez, hanem
állapítsák meg, hogy mi Isten akarata,
és aszerint is cselekedjenek (Róma 12:2NW És ne szabjátok magatokat többé ehhez a világrendszerhez, hanem változzatok át elmétek
charlotteani, 2017. június 23. péntek, 22:23
Valakinek szüksége van rám!"
párját, jégkockát akar a vizébe, vagy kér egy ölelést, egy puszit, egy mesét.
Vannak napok, amik végtelennek tűnnek, a
folyamatos készenléti állapot monotóniája pedig végsőkig kimerít. Aztán egyszer csak rádöbbentem, hogy nekik RÁM van szükségük. Nem valaki másra, sőt, egyetlen egy emberre sem az egész földkerekségen - csak
és kizárólag rám. Minél hamarabb elfogadom, hogy az, hogy anya vagyok azt jelenti, hogy soha nem kapcsolhatok ki teljesen, annál hamarabb megtalálom a békét az életemnek ebben az őrült szakaszában. Az anyaság az én kötelességem, privilégium és megtiszteltetés
számomra. Készen állok, hogy mindig ott legyek, amikor valakinek szüksége van rám - akár nappal, akár éjjel. Anyának lenni azt jelenti, hogy amikor hajnali egykor épp lefekszem az ágyba, a kislányom felsír álmában. Anyának lenni azt jelenti, hogy a párommal hetek óta nem volt egy normális beszélgetésünk. Anyának lenni azt jelenti, hogy kávén és hideg ételmaradékokon élek. Anyának lenni azt jelenti, hogy a gyerekem
suzymama, 2017. június 23. péntek, 19:04
A néger rabszolga, aki nem tudta, hogy már szabad
A néger rabszolga, aki nem tudta, hogy már szabad

,,Álljatok meg hát abban a szabadságban, amelyre Krisztus felszabadított, és ne tűrjétek, hogy megint szolgaság igájába fogjanak titeket" (Gal 5,1).

Egy észak-amerikai evangélista evangélizációs körúton járta lóháton a metodista gyülekezeteket. Útközben megállt a lovával egy kicsit pihenni az erdőben. Itt egy négerre bukkant, aki az erdőben bujkált. A néger rabszolga volt, aki elszökött az urától, és már néhány éve ebben az erdőben rejtőzködött. Érthető volt tehát, hogy könyörögni kezdett az evangélistának, nehogy elárulja őt. Az nem állhatta meg nevetés nélkül, és így felelt a négernek: ,,Hát nem tudod, hogy 1863. január 1-jével Amerikában eltörölték a rabszolgaságot? Több mint egy éve szabad ember vagy, és itt bujkálsz az erdőben? Menj vissza a városba, és élvezd a szabadságodat!"
Ez a kis esemény hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy újra felfogjuk Urunk nagy megváltói munkáját. Ő a Golgotán vállalt
kalmanpiroska, 2017. június 23. péntek, 15:44
Krisztus tette
hogy derűs lélekkel viselte a nélkülözéseket: azt, hogy nem volt hol lehajtani a fejét, és mindennapi megélhetéséért egyes tanítványai jóindulatára kellett támaszkodnia, ahogy ez Lukács evangéliuma 8. fejezetének elején meg van írva. Milyen szelíden, bizalommal és leereszkedéssel bánt tanítványaival is! Úgy tanította őket, mint apa a gyermekeit; bizony, barátként és társként tekintett rájuk. Mily nagy türelemmel viselte az írástudók és a farizeusok számtalan gyalázkodását, sértegetéseit és támadásait. Ebben Bárányként mutatkozott meg. Ugyanakkor több módon is kinyilvánította isteni felségét, dicsőségét és korlátlan hatalmát, különösképp a csodákban, melyek egyértelműen isteni mivoltáról tanúskodtak, és arról, hogy valóban ő a ,,Júda nemzetségéből való Oroszlán". Csodálatos és ámulatba ejtő tettei úgy mutatták be őt, mint a természet Istenét, aki az egész teremtett világ felett rendelkezik, kedvére parancsolhat a természet erőinek; megállíthatja és megváltoztathatja a természet folyását. Megmutatta
kalmanpiroska, 2017. június 23. péntek, 14:30
Krisztus tette
Krisztus tette

Először is abban mutatkozik meg, hogy magára vette emberi természetünket. Ebben a tettben megnyilvánul Krisztus végtelen megalázkodása: Isten létére emberré lett, igéből testté, és eredeti természeténél összehasonlíthatatlanul alább való természetet vett magára. Még feltűnőbben megtestesülése körülményeiben láthatjuk: egy szegény, fiatal lány méhében fogant meg, kinek szegénysége akkor válik számunkra egyértelművé, amikor a templomban megtisztulási áldozatként ,,a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerliczét, vagy két galambfiat mutat be" (Lk 2,24), ezt pedig csak a valóban szegényeknek volt szabad. Csak az mutathatott be ilyen szerény áldozatot, akinek nem volt módjában bárányt áldozni (3Móz 12,8).
Azonban végtelen megalázkodásán kívül isteni méltósága is megjelenik megtestesülésében: annak ellenére, hogy egy szegény szűzleány méhében fogant, a Szentlélek erejéből fogantatott. Isteni méltósága fogantatása és születése szentségében is megmutatkozott: a
kalmanpiroska, 2017. június 22. csütörtök, 19:27
Az apostol ingyen hirdeti az evangéliumot.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje
maroka, 2017. június 22. csütörtök, 08:18
Urantia - VIII.
Istenség-társulásban alakítják ki azt a működési rendet, mely révén a halandó halhatatlanná válik és a véges a végtelenbe burkolózik. A Legfelsőbb Lény bocsátja rendelkezésre mindezek elvégzéséhez a hatalom-személyiség mozgósítási eljárást, az isteni magasabb egységbe rendezés módszerét, s ezzel képessé teszi a végest előbb az abszonit elérésére, majd pedig - egyéb lehetséges jövőbeli ténylegessé válásokon keresztül - a Véglegeshez való eljutás megkísérlésére. A Teremtő Fiak és Isteni Segédkező társaik részt vesznek ebben a felsőrendű mozgósításban, a Nappalok Elődei és a Hét Tökéletes Szellem viszont valószínűleg örökre a nagy világegyetem állandó irányítója marad.

(12.3) 0:8.12 A Hétszeres Isten működése a hét felsőbb-világegyetem megszervezésének idejére nyúlik vissza, és a keretei a külső tér teremtésrészeinek jövőbeli evolúciójával összefüggésben valószínűleg ki fognak terjedni. Az első, a második, a harmadik és a negyedik fejlődési térszinthez tartozó, majdan megszerveződő világegyetemek
eposz, 2017. június 21. szerda, 22:18
1/1722
Képek, videók
Fedezd fel Isten Igéjét
sacimama
2013. szeptember 23. hétfő, 22:13
Isten ígéjét olvasom.JPG
barzillai64
2008. július 03. csütörtök, 00:07
Magyar prédikátor Szt. Ga
chillik
2017. január 05. csütörtök, 06:56
Predikator7_3NewWord84 .jp
charlotteani
2016. augusztus 08. hétfő, 22:57
Predikator2_13_14.jpg
charlotteani
2016. augusztus 08. hétfő, 22:25
Predikator1_1_9igverse k.j
charlotteani
2016. augusztus 08. hétfő, 19:39
Predikator.jpg
mandala1946
2014. május 21. szerda, 23:06
Prédikátorok pultja 4
megyerimihaly
2012. december 25. kedd, 23:21
Prédikátorok pultja 3, 60
megyerimihaly
2012. december 25. kedd, 23:19
Prédikátorok pultja 1
megyerimihaly
2012. december 25. kedd, 21:34
Prédikátorok 3-13.png
pacsakute
2012. december 19. szerda, 18:58
Prédikátor 7 3.gif
charlotteani
2011. október 06. csütörtök, 00:12
Buck És A Prédikátor.hu.j
rambobby
2007. szeptember 10. hétfő, 08:50
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.