Regisztráció  Belépés
2018. március 20. kedd | 12. hét | 79. nap | 02:59 | Klaudia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szülőknek
Szülőknek

Ha szülőkhöz beszélek, rendszerint két apa kerül a lelki szemeim elé. Egyik apa egy nagy folyó partján lakott, jómódú és gazdag ember volt. Az idősebb fia egy napon elvesztette az eszméletét, és súlyosan megbetegedett. Mindenféle módot és eszközt megkíséreltek, hogy öntudatra hozzák, eredménytelenül. Az idő ment, és félelemmel, rettegéssel teljes napok után a fiú végül egyszer mégis magához tért.
- Édes fiam - suttogta az apa -, azt mondta az orvos, hogy nemsokára befejezed az életedet...
- Ó, apám - sóhajtotta a fiú -, te még sohasem imádkoztál velem, hogy a lelkem el ne vesszen.
Az apa szemeit elöntötték a könnyek. Igen, úgy van, még sohasem imádkozott egyedül, sem a fiával. Isten idegen volt számára. Most azonban már késő volt; az ifjú részére ütött az utolsó óra, és lelke hazatért Teremtőjéhez. Idegenül hagyta el a földet.
Az apa készséggel, minden vonakodás nélkül adta volna oda minden vagyonát, ha ezzel csak egy rövid időre is meghosszabbíthatta volna
kalmanpiroska, 2018. március 19. hétfő, 17:37
Bűnvallás és kegyelem
Bűnvallás és kegyelem

"Ha megvalljuk bűneinket..." 1János 1,9

Ebben a bibliai részben szemben áll egymással a bűn tagadása és megvallása. Azok, akikről itt János szól, félreérthetetlenül és egyértelműen megtagadták a bűnt, mondván: nincs bűnük (8. v.). Vajon mi is ezt hangoztatjuk? Vagy - úgymond - csupán arra vagyunk hajlandók, hogy eltussoljuk bűneinket? Fölöttébb komolyan int bennünket ez az ige: aki igyekszik letagadni a bűnt, az becsapja magát, és hazuggá teszi Istent (10. v.). Ez utóbbit azzal követi el, hogy tagadja azt, hogy Isten Igéje igaz. Az Ige ugyanis azt mondja, hogy bűnös, és ő ezt nem akarja elismerni. Azzal vádolja Istent, hogy Igéje hazugság! Ezért elengedhetetlen, hogy megvalljuk bűneinket.
A bűnvalláshoz számtalan ígéretet fűzött Isten. Azt olvassuk például: "Kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez..." (Jer 3,12.13). Ez nem azt jelenti, hogy bűneink
kalmanpiroska, 2018. március 19. hétfő, 06:55
2018. március 18., vasárnapi Napiszöveg
szerveződtek rendbe, úgyhogy
amik láthatók, azokból lettek, amik nem láthatók"
(Héberek 11:3NW).

A Biblia a Héberek 11:1-ben
határozza meg a hit fogalmát.
A hit olyan dolgokat érint,
amelyeket nem látunk. Egy-
részt hiszünk a remélt dolgok-
ban, vagyis olyan ígéretekben,
amelyek még nem valósultak
meg, például abban, hogy meg-
szűnik a gonoszság, és eljön az
új világ. Másrészt a nem látha-
tó valóságokban is hiszünk.
Ebben a szövegkörnyezetben a
,,nyilvánvaló bizonyítás"kifeje-
zéssel fordított görög szó a látha-
tatlan valóságok meggyőző bizo-
nyítékaira utal. Ilyen valóság
például Jehova Isten, Jézus Krisztus
és az angyalok létezése, vagy az
égi királyság tevékenysége.
Hogyan fejezhetjük ki, hogy a
reménységünk élő, és hiszünk
az Isten Szavában leírt láthatat-
lan dolgokban? A szavainkkal
és a tetteinkkel. Ezek nélkül a
hitünk nem
charlotteani, 2018. március 18. vasárnap, 23:27
Szép gondolatok...
"Meggyőződésem, hogy az ember legbecsesebb kincse ebben a széthulló világban, maga az élet. A sajátja, és azok élete, akik értelemmel töltik meg... Óvjuk hát, vigyázzuk, ne rohanjunk lélekszakadva önmagunk mellett, hanem tegyünk eleget vágyainknak, mert bármennyire sérthetetlennek gondoljuk magunkat, mindannyiunk élete egyetlen homokszem Isten játszóterén."

Kovács Daniela
aranyoslila, 2018. március 18. vasárnap, 20:49
Március 18. BÖJT 5.VASÁRNAPJA (JUDICA)
fegyverrel kell elveszniök. - Avagy azt gondolod, nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?
Máté 26,52-53

Uram!
Két ember egymáshoz való viszonyából kizárod az erőszak jogosultságát. Ha pedig valaki mégis erőszakoskodik, hívedet eltiltod a megtorlástól. Közösségek egymáshoz való viszonyára is ugyanezt az akaratot nyilatkoztattad ki. Ez nem éppen könnyű oldala evangéliumodnak. Ellenkezőleg. Roppant nehéz volt mindig is elfogadni. Ezt látom ebben a gecsemánei jelenetben is, amikor egyik tanítványod - Péter - kardjához nyúl. És látom az évezredek alatt folyt vallásháborúkból, keresztes hadjáratokból, a máglyák lángjából, kínzókamrák emlékéből. Pedig nehezen értő követőid így sok gyalázatot zúdítottak hitünkre.

Uram!
Ha erőszakot akartál volna alkalmazni, ahhoz neked - a mindenható Atya Fiának - emberi hatalomnál nagyobb erők álltak volna rendelkezésedre. De a Te országodban más szabály uralkodik, mint a földi
ronix, 2018. március 18. vasárnap, 18:07
Lelkésztől-75/877
Jn 12,20-33
Néhány görög, egyben a pogány világ képviselôi, meg akarta ismerni Jézust. Olyan választ kaptak, amely messze túlszárnyalt kérdésük láthatárán. Jézus az Ô ,,órájáról'' szól, a ,,fölemeltetés'' órájáról:egybefogva kínszenvedést, halált és föltámadást. A kánai mennyegzô óta mind egyre errôl az ,,órájáról'' beszél, ezért él. És most, hogy maga elôtt látja, megrendül. János evangéliuma nem az Olajfák hegyi óráról beszél. De ebben a kifejezésben: ,,most megrendült az én lelkem'', --megsejtünk valamit az Ô útja nehéz voltáról, engedelmessége nagyságáról. A pogányok, igen, ,,látni fogják Jézust'', az ô órájuk is közel vagyon. A kereszten Fölmagasztosult, a megdicsôült Emberfia mindeneket magához fog ölelni. A tanítványok Jézussal való közössége nem bomlik föl az Ô halálával, hanem tökéletessé válik.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb5.vas jegyzeteiből:Ahogy a szineváltozáskor itt is hang szól, amely Jézus megdicsőülését hirdeti. Ez már a szenvedésében is
joetoth, 2018. március 18. vasárnap, 14:43
Hozzád menekszünk, édes jó Anyánk.
egy anya nem tudja gyermekét nem szeretni, akkor sem, ha az a gyilkosság bűnét követte el. ,,Édesanyánk számára mi egyetlenek vagyunk. Oda kell hajolnunk a szívéhez, gyermeki bizalommal, és tanulnunk kell tőle." A szónok három pontba szedve vázolta fel, mit tanulhatunk Máriától, az örvendetes rózsafüzér titkaihoz kapcsolódva.
Akit Te Szent Szűz Erzsébetet látogatva - idézte Böjte Csaba az örvendetes rózsafüzér kezdősorát. Mária útra kelt, segíteni indult idős rokonának. Nekünk is ebben kell követnünk, a szolgáló szeretet útjára kell lépnünk, gondolva az elhagyottakra, az árvákra. Merjünk rálépni erre az útra - buzdított.
Akit Te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál - folytatta a titkot Böjte Csaba. Azt mutatja meg nekünk Mária, hogy ő Jézus nélkül egy tapodtat sem megy sehova. Böjte Csaba szavai nyomán megelevenedett Mária és József otthona. ,,Pislog a mécs, a család az asztal körül ül. Megköszönik együtt a napot. Jézus azt ígéri nekünk, ha a szeretet útján
maroka, 2018. március 18. vasárnap, 14:16
Angyalszó - Az új élet ígérete
jóindulattal keresik Jézust, szeretnék őt személyesen is megismerni, hallgatni. Kicsit sajnáljuk, hogy az események ezután más fordulatot
vesznek és János evangélista nem jegyzett le semmit arról, hogy találkoztak-e személyesen Jézussal. Fellépésük megemlítésével az evangélista mintha csak arra törekedne, hogy bemutassa a lassanként felálló két tábort, az egyik oldalon azokat, akik lelkesen hallgatják és hittel fogadják Jézust, a másik oldalon azokat, akik hitetlenül elutasítják őt.
A jelenet ebben a megközelítésben ösztönzés, hogy mi is odaálljunk valamelyik oldalra. Számunkra sem lehet elegendő az, ha valamiféle emberi kíváncsiság vezet minket az Úrhoz. Talán arra sincs jelen esetben szükség, hogy fogadalmakat tegyünk, hogy nem fogjuk sem elhagyni, sem megtagadni Jézust, hanem kitartunk mellette.
Az ilyen magabiztos keresztény számára legyen figyelmeztetés, hogy az áruló éppen a legszűkebb tanítványi körből, az apostolok köréből került ki, de még a többi apostol hite is több próbatételen
maroka, 2018. március 18. vasárnap, 13:36
Választás 2018 - Kövér: Európa érdeke is, hogy a kormány folytatni tudja munkáját
Az Országgyűlés fideszes elnöke szombaton Marcaliban, a Fidesz-KDNP fórumát megelőző sajtótájékoztatón azt mondta: a magyar történelemben nem ritka jelenség, hogy ami Magyarországon történik, annak egyenes és erős hatása van az európai politikára.

Magyarország pozíciója erősödik, tekintélye lélekszámához, gazdasági teljesítőképességéhez képest jóval nagyobb az európai politikában, de ha az ország április 8-án a bevándorláspárti erők kezére kerül, ez a folyamat a visszájára fordítható, Magyarország és egész Európa is elveszik - fogalmazott a politikus.

Kövér László hangsúlyozta, a 2018-as minden korábbi választásnál nagyobb jelentőségű. "A tétje, hogy olyan kormány marad-e az ország élén, amely hajlandó és képes ellenállni annak a nemzetközi nyomásnak, amely Brüsszelből és a Soros György féle hálózat felől érkezik azzal a céllal, hogy kiforgassanak bennünket nemzeti hagyományainkból, kultúránkból, a saját hazánkból, vagy sem" - közölte. Emlékeztetett rá, 2015-ben a tömeges migrációval, "vagy
velemenyezd, 2018. március 17. szombat, 20:33
2018. március 16., pénteki Napiszöveg
gyerme-
ked jól megértse, milyen érté-
kesek a Biblia alapelvei (Zsoltárok 1:1-3NW Boldog ember az, aki nem követi a gonoszok tanácsát,
bűnösök útjára nem lép,
és gúnyolódók közé nem ül,
2hanem Jehova törvényében gyönyörködik,
és az ő törvényét olvassa halk hangon éjjel-nappal.
3Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa,
amely megtermi gyümölcsét a maga idején,
és nem hervad el lombja.
Minden tettét siker koronázza.).
Hogyan segíthetsz neki ebben?
Például megkérheted, hogy
képzelje el, hogy egy távoli
szigetre költözik, és neki kell
kiválasztania, hogy kik éljenek
még ott. Kérdezd meg tőle:
,,Szerinted milyeneknek kelle-
ne lenniük az ott lakóknak,
hogy jól ki tudjanak jönni
egymással?"Ezután megbe-
szélhetnétek a Galácia 5:19-23-ban
található bölcs útmutatást.
Ebből a beszélgetésből két
fontos tanulságot is levonhat
a gyermeked. Először is azt,
charlotteani, 2018. március 16. péntek, 19:54
Meggyőződés a bűnről
Meggyőződés a bűnről

"És az, amikor eljő..." János 16,8.9

A bűn vakká tesz, nem látjuk, milyen nagy a bűnünk és nyomorúságunk. Meg kell hogy mutassák nekünk. Az Úr Jézus ebben a szentírási részben rávilágít, hogy kizárólag a Szentlélek képes arra, hogy meggyőzzön bennünket a bűneinkről. Azt mondja, hogy ha fölmegy a mennybe, mint Vigasztaló töltetik ki a Lélek. Az utolsó szó valójában így hangzik: segítő, szószóló. A Szentlélek tehát itt a Földön az Úr Jézus Krisztus ügyvédje, szószólója. Védi a király Krisztus ügyét azáltal, hogy meggyőzi az embereket a bűnről, és ezt kifejezetten az Ige által végzi. Amikor a Bibliát olvassuk, vagy a prédikációt hallgatjuk, a Szentlélek vitázik velünk (1Mózes 6,3). Azaz: a Lélek az Ige által igyekszik elérni, hogy belássuk bűneinket. Isten parancsait tükörként tartja elénk, hogy abban meglássuk, mi is a bűn. Ezen felül rámutat arra, hogy milyen halálosan veszélyes a hitetlenség, illetve az, ha valaki meg nem tér. A Lélek megcáfolja a szívünkben levő
kalmanpiroska, 2018. március 16. péntek, 07:26
A kozmológus imája – Stephen Hawking halálára
térfogatba tömörül - így születnek a fekete lyukak. Hawking ezt az elvet az egész univerzumra kiterjesztette: ha annak tágulását időben visszavezetjük, az ősrobbanásnak szintén egy szingularitással kellett elkezdődnie.

Másik nagy felfedezése a Hawking-sugárzás. A gravitációs szingularitások körül a tömegvonzás olyan erős, hogy bizonyos sugarú környezetükből semmi, még a fény sem szökhet el (ezért fekete a fekete lyuk). Hawking azonban rájött, hogy hő még a fekete lyukakból is párolog. Mi ebben a nagy szó? A felfedezéshez egyszerre merített az elemi részecskék viselkedését leíró kvantummechanika törvényeiből és a gravitációt leíró relativitáselméletből. Ezt előtte senki sem tette meg, így a Hawking-sugárzás fontos lépés volt e két, inkompatibilis elméletet kibékítő ,,nagy egyesített elmélet" felé vezető úton. Hawking az ismeretterjesztésben is nagyot alkotott: 1988-as, 35 nyelven 10 millió
bordat, 2018. március 15. csütörtök, 14:00
1/1758
Képek, videók
Szülőknek.jpg
gabfe
2017. október 30. hétfő, 13:35
szülőknek
orban47
2017. április 07. péntek, 15:58
tanacsok_szuloknek_viz iva
lenke1964
2015. szeptember 30. szerda, 21:02
szülőknek.jpg
sarkadykati
2013. október 27. vasárnap, 03:50
NAPI IDÉZET SZÜLŐKNEK.jpg
dnemethk
2012. április 16. hétfő, 17:16
pici babától szülőknek
bobci
2010. december 26. vasárnap, 21:14
ajándék szülőknek4
bobci
2010. december 26. vasárnap, 20:07
ajándék szülőknek3
bobci
2010. december 26. vasárnap, 20:06
ajándék szülőknek2
bobci
2010. december 26. vasárnap, 20:06
ajándék szülőknek1
bobci
2010. december 26. vasárnap, 20:04
szülőknek.jpg
yaskane
2008. november 21. péntek, 22:24
virád átadása a szülőknek
webkereset
2008. augusztus 23. szombat, 15:08
Szemeimet a hegyekre emel
dandej
2018. március 12. hétfő, 13:24
Nyisd meg az én szemeimet
katalin_53
2017. szeptember 18. hétfő, 21:06
A szemeim sorsa.jpg
chillik
2016. október 16. vasárnap, 02:12
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.