Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 19. szombat | 33. hét | 231. nap | 15:09 | Huba
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Harmonia.......
HarmoNet Harmóniakártya (2017-08-18)

Kedves agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Önfegyelem hatja át.

1- Egy - Teremtés, alef, kezdet, jin

A teremtő erő, az Isten személyes száma. Oszthatatlan egységet szimbolizál. Az egy szüli az összes többi számot, ezért minden lehetőséget magában foglal - a megtermékenyítő, a varázsvessző az egyes számmal analóg. Az alap harmónia, az ,,ige" az Isteni Energia jelképe. Egyúttal az Én, az EGO száma is. Ha a kártyát vasárnap kapod, hatása még erősebb! Ha elsején vagy 11-én kapod meg ezt a lapot, hatása felerősödik. (Nézd meg mai horoszkópodat!)

Szerelmi üzenete: Mekkora az esélyed egy kalandra MA? Számold ki kalkulátorunk segítségével! Ez a lap férfinek erőteljes, hódító napot, nőnek új férfit jelent. Párkapcsolaton belül a férfi hatalmának
agica2004, 2017. augusztus 18. péntek, 16:46
Egy másik történet
Egy másik történet

William Willimon teológus-lelkész szolgálata első éveire emlékezve meséli a következő történetet. Gyülekezete egyik tagjának gyermeke született, s a lelkész meglátogatta az asszonyt a kórházban. Amikor odaért, az újdonsült szülők épp az orvosra vártak, aki nem sokkal korábban közölte velük, hogy ,,a szülés nem volt problémamentes". Az orvos hamarosan megjelent, majd a házaspár tudtára adta, hogy gyermekük Down-szindrómával született, s emellett egy kisebb, de orvosolható légzőszervi probléma is fellépett nála. ,,Azt tanácsolom - folytatta az orvos -, hagyják, hogy a természet elvégezze a dolgát, és akkor néhány napon belül megoldódik a helyzet." Más szóval, ha nem kezelik, a gyermek természetes úton néhány nap múlva meghal. A szülők értetlenkedve hallgatták az orvost, nem értették, miért ne biztosítanák gyermeküknek az orvosi ellátást. Az orvos ekkor nyíltan a szemükbe mondta, hogy egy Down-szindrómás gyermek felnevelése rendkívüli
kalmanpiroska, 2017. augusztus 18. péntek, 15:12
Elveszett és megtaláltatott
becsúszott a szemem sarkába vagy a szemhéjam alá. Amikor felértem a tetőre, megkértem az egyik barátomat, hogy nézze meg, nem találja-e a szememen. Nem volt ott. Minden reményem szertefoszlott.
Csalódás fogott el, nem tudtam, hogyan fogok új kontaktlencsét szerezni ilyen messzire otthonról. Miközben a tetőn ültünk, pihentünk, és ilyen csodálatos magasságból szemléltük a világot, egy igevers töredéke jutott eszembe: ,,Az Úr szemei bejárják az egész földet".
Isten magas megfigyelő helyéről ebben a pillanatban is pontosan tudja, hol van a kontaktlencsém - villant fel bennem a meglepő gondolat. Én azonban sohasem látom többé - szögeztem le.
Így aztán még mindig rosszkedvűen ereszkedtem le az ösvényen a szikla lábához, ahol a többiek sziklamászáshoz készülődtek. Talán fél óra múlva egy másik lány éppen onnan indult, ahol én kezdtem kapaszkodásomat. Fogalma sem volt arról, hogy elvesztettem a kontaktlencsémet. Ám a sziklafal meredek aljánál izgatottan felkiáltott: -
kalmanpiroska, 2017. augusztus 18. péntek, 10:58
Lélekmentés
nemcsak hogy nem dicsőítik a mi mennyei Atyánkat, hanem egyszerűen el sem hiszik, hogy nekünk van mennyei Atyánk. Ha a mi életünket, a keresztyének életét nézi a világ, méltán gondolhatja, hogy Isten nincs, vagy ha volt is valamikor, már rég meghalt!

Pedig nem az Isten halott, hanem az Ő egyháza, mi vagyunk halottak, vagy legalábbis halálosan betegek. És itt ne csaljon meg bennünket a látszat, az, hogy aránylag elég sokan járnak a templomba, hogy folynak a bibliaórák, történik adakozás, mert ha ebben áll az élet, hogy növekedik, hogy az eltévelyedettek megtérnek az igazsághoz, hogy mindig újabb lelkek menekülnek meg a haláltól, - akkor ennek az ellenkezője halálos bajt jelez! Az igazi keresztyén életnek olyannak kellene lennie, mint egy ragályos betegségnek, ami átterjed arra, akivel érintkezik. Ha influenzás vagyok, akkor a mellettem ülő emberre is átragad, vagy ha az illető nem kapja meg, akkor nyilván bennem sincs influenza. Vajon igazi keresztyénség-e az, ami nem ragad át másokra? Gondolj csak
kalmanpiroska, 2017. augusztus 18. péntek, 09:54
"Idegenek jöttek az Úr házának szentségébe"
,,Idegenek jöttek az Úr házának szentségébe" (Jer 51:51)


Ebben a feljegyzésben az Úr népének arcát szégyen borítja, hiszen rettenetes dolog az, amikor az emberek abba a Szentélybe hatolnak be, amely csak a papok számára van fenntartva. Körülöttünk mindenhol láthatjuk, hogy van okunk a bánkódásra. Milyen sok istentelen ember végzi most tanulmányait, hogy majd egykor elkezdje a szolgálatot! Micsoda égbekiáltó bűnnek számít az az ünnepélyes hazugság, mely által az összlakosságot névlegesen a nemzeti egyház részeként kezelik! Milyen félelmetes az, amikor a szertartásokat a megtéretlenekre erőltetik, valamint az, hogy népünk tisztábban látó egyházai a fegyelmet oly lazasággal gyakorolják. Ha az a sok ezer ember, aki olvassa ma ezt az áhítatot őszintén az Úr elé vinné ezt a problémát, akkor ő beavatkozna a dolgokba és megakadályozná a gonoszt, hogy ne kerítse hatalmába az Egyházat. Az Egyház hűtlen lesz, ha megfertőzik a forrást, ha vizet öntenek a tűzre, és ha a termőföldet kővel
kalmanpiroska, 2017. augusztus 18. péntek, 09:18
19. évközi hét csütörtök 08.17
Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje
maroka, 2017. augusztus 17. csütörtök, 09:28
2017. augusztus 16., szerdai Napiszöveg
,,Jehova szemei bejárják az egész
földet, hogy megmutassa erejét
azokért, akiknek teljes a szívük iránta"
(2Krónikák 16:9NW Mert Jehova szemei
bejárják az egész földet, hogy
megmutassa erejét azokért, akiknek
teljes a szívük iránta. Ostobán cselekedtél
ebben;mostantól fogva bizony
háborúk lesznek ellened.).

Ezt láthatjuk abból, ahogyan Júda
királyával, Josafáttal bánt. Egyszer
Josafát ostobán úgy döntött, hogy
Izrael királyával, Ahábbal tart. Noha
400 hamis próféta arról biztosította
a gonosz Ahábot, hogy győzni fog,
Mikája, Jehova igaz prófétája ennek
az ellenkezőjét jövendölte. Aháb
meghalt a csatában, Josafát pedig
épphogy csak életben maradt.
Miközben hazafelé tartott Jeruzsálembe,
Jéhu, Hanáninak, a látnoknak a fia,
megfeddte a királyt azért, mert
Ahábbal szövetkezett. Ám ezt
is mondta Josafátnak:,,azért jó is
találtatott
charlotteani, 2017. augusztus 16. szerda, 13:56
Elveszítettük a fenség érzékelését
"Azzal, hogy elveszítettük a fenség érzékelését, további veszteség keletkezett a vallásos áhítat és az isteni jelenlét tudatosítása területén. Elveszítettük az istenimádat lelkületét és azt a képességünket, hogy az Istennel való találkozás érdekében, hódoló csöndben magunkba szálljunk előtte. A modern keresztyénség egyszerűen nem hozza létre azt a fajta keresztyént, aki értékeli és átéli a Lélekben való életet. Ezek a szavak, hogy 'csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten' (Zsoltárok 46:11), szinte semmit sem jelentenek a magabízó, buzgólkodó istentisztelőnek a huszadik századnak ebben az időszakában."

- A. W. Tozer -
kalmanpiroska, 2017. augusztus 16. szerda, 13:47
Az imádság harc
szánjunk annyi időt csak imádságra?
3.Minden ellen, ami elkedvetlenít - talán egy régi bűn emléke, talán lelki vagy testi fáradtság, minden, ami visszatart attól, ami olyan gyakran lefoglalta Pált és nem tudott az életbevágóan fontos imádsággal foglalkozni.

Mi segít a leginkább a küzdelemben?
1.Az a biztos tudat, hogy nem számít, milyen jelentéktelenek vagyunk, mert nem saját nevünkben megyünk az Atyához, hanem szeretett Fia nevében. Füle mindig nyitva áll ez előtt a név előtt. Ebben biztosak lehetünk.
2.Az a biztos tudat, hogy az imádságban való megtorpanás a Sátán hazugságának eredménye, aki sokkal jobban fél az imádságunktól, mint a szolgálatunktól. (Ezt bizonyítják azok az óriási nehézségek, amelyekkel akkor találjuk szembe magunkat, amikor imádkozni akarunk. Sokkal nagyobbak, mint azok, amelyekkel akkor találkozunk, amikor hozzákezdünk a munkánkhoz).
3.Az Ézs 44,22 és hasonló igék, és az 1Jn 1,9 megszabadítanak a bűn fölötti szomorúságtól. Az Ézs 40,29-31 és 2Kor
kalmanpiroska, 2017. augusztus 15. kedd, 16:18
A gazdag végzett hatalmasok
impertinens is
leszek az ilyen szövegeléseimmel, basszus! -,
mégis, Csáth volt az, aki sohase jött és sohase
beszélt, hát ez rám is illik, és engem is minden
baj érhetett volna. Ezért nem írom meg - s
egyebekért - a tervezett A KOMPLETT TANDORI
- alcím KOMPLETT EZ? - igen mulatságosnak is ígér-
kezhető könyvét, nem, meg lusta is vagyok már
- nem, nem lusta vagyok, és itt érkezünk el
a végkifejlethez.
Ebben a versben, elvtársak, ismé-
telten csak, basszus és sárgálló pipadohány, azt
akartam, sőt, csak áztat akartam mondani, indián
howgh és ,,ennyi", beszéltem, bár hiába vagyok
várva, áztat akartam, mondom nagy zavarban,
elmondani, rövid leszek. A legrövidebb lennék,
társtalan elv jegyén, ezt mondom: csak a Semmit
szeretném tudni én is, de a nap majdnem ihajba percén
minden én is, mint a hatalmasok, végzettek, ebben
oly gazdagok, azt szeretném, ha az
evavicus, 2017. augusztus 15. kedd, 14:17
Cseri Kálmán - BEMEGYEK AHHOZ
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Bemegyek ahhoz

."..az ajtó előtt állok, és zörgetek..." (Jel 3,20)

Jézus három képet tesz ebben az igében egymás mellé: ,,íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek..." Kitűnik ebből, hogy a mi bezárt életünkön kívül is van még valami. Nem annyi a valóság, amennyit látunk belőle. Ott kívül is van valaki, aki engem keres, mert nálam zörget. Sokféleképpen tud jelt adni önmagáról: kezembe kerül egy Biblia, beszél egy hívő munkatársam róla, elgondolkozom egy temetés után, egy csalódást követően megkérdezem, mi is az életem értelme...

,,...ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót..." Ő nem töri ránk az ajtót, ennek a mozzanatnak én vagyok az alanya, az előzőt és a következőt ő végzi. Mit jelent meghallani a hangját? Magamra veszem, amit
ronix, 2017. augusztus 14. hétfő, 20:24
2017. augusztus 14., hétfői Napiszöveg
,,A Kísértő odament"
(Máté 4:3NW Ekkor a Kísértő odament,
és ezt mondta neki:,,Ha Isten fia vagy,
mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré.).

Az Ördög a kísértő, vagyis ő az,
aki kísértést jelentő helyzeteket teremt.
Az viszont rajtunk áll, hogy engedünk-e
neki (Máté 6:13NWÉs ne vigyél minket kísértésbe,
hanem szabadíts meg a gonosztól);
(Jakab 1:13-15NW Senki ne mondja,
amikor próba alatt áll:,,Isten tesz próbára."
Rossz dolgokkal ugyanis nem lehet próbára
tenni Istent, és ő maga sem tesz ilyesmikkel
próbára senkit.14Hanem mindenki úgy van
próbára téve, hogy a saját kívánsága
vonzza és csábítja.15Mikor aztán a kívánság
megfogant, bűnt szül, a bűn pedig,
mikor teljességre jut, halált hoz világra.).
Jézus határozottan visszautasította Sátán
ajánlatait, és minden alkalommal
idézett egy odaillő részt Isten Szavából.
De Sátán nem adta fel,
charlotteani, 2017. augusztus 14. hétfő, 12:47
1/1730
Képek, videók
Harmóniakártya.jpg
1vargaildyko
2009. március 10. kedd, 19:22
Harmóniakártya Anitól
gabfe
2008. október 07. kedd, 19:15
Harmóniakártya
bimbaj
2008. január 12. szombat, 23:13
Univerzum energia.jpg
pacsakute
2017. július 01. szombat, 19:00
Kék energia.jpg
pacsakute
2017. július 01. szombat, 18:27
A leg energia hatékonyabb
sanci81
2017. június 03. szombat, 15:08
Fehér energia.jpg
pacsakute
2017. április 19. szerda, 20:58
pozitív energiák mandala.
lenke1964
2017. március 18. szombat, 19:43
Gyógyító energia.jpg
pacsakute
2017. március 10. péntek, 21:42
Piramis energia.gif
pacsakute
2017. február 25. szombat, 21:25
Angyali energia.jpg
pacsakute
2017. február 20. hétfő, 21:33
Energia.gif
pacsakute
2017. február 01. szerda, 23:33
Az erdő energiája.gif
pacsakute
2017. január 27. péntek, 23:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.