Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 11:50 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Keresztény történet- Nem fordulhat elő
tudom, hogy ennél a mesternél valóban nem történt-e meg mégis. Azt azonban biztosan tudom, hogy Istennél semmiképpen sem fordulhat elő. Ö pontosan annyi erővel és olyan nyomatékkal üt reánk, amennyi éppen szükséges. Semmit sem vés le fölöslegesen. Semmi nem kerül a hulladékba, ami nem odavaló!

Hányszor gondoltuk már: túl keményen bánik velem! Egyik baj a másik után. Ezt már nem lehet kibírni! De a mesternek bizony igaza van: Ez nem fordíthat elő! Isten nem követ el hibát életünk vezetésében. Ebben bizonyosak lehetünk.
A szobrásznak ez a két mondása áldásomra volt. És most továbbadom. A két mondás így hangzik: ,,Egy mestermű rejlik ebben a tömbben, csak a söpredéket kell eltakarítani róla." — így rejtőzik bennünk is a Bárány képmása; csak annak kell eltűnni, ami eltakarja még.
A másik mondás pedig ez:
,,Az nem fordulhat elő, hogy Isten az életünk vezetésében hibát kövessen el."
Nyugodj meg testvérem és ne félj! Add oda magadat egészen az Úr kezébe, hogy
katalin_53, 2018. május 24. csütörtök, 08:09
Ferenc pápa pünkösdhétfői homíliája
Jézus anyjának nevezik, sohasem hívják ,,úrnőnek" vagy ,,József özvegyének". Anyasága végigjárja az egész Szentírást, az angyali üdvözlettől kezdve egészen a végéig: ezt a sajátosságot az egyházatyák azonnal megértették, mint olyan vonást, mely az egyházat érinti és felövezi.
Az egyház női, mert az egyház, az ecclesia jegyes, mert nő; és anya, aki világra szül. Jegyes és anya. Az egyházatyák még tovább mennek és ezt mondják: »A te lelked is Krisztus jegyese és anya«. Ebben a magatartásban, mely Máriától ered, megérthetjük, hogy ő az Egyház Anyja, és ezt az egyház női dimenziójaként értelmezhetjük. Ha ez hiányzik, az egyház elveszti identitását, és akkor jótékonysági társulás, futballcsapat vagy valami más lesz az egyházból, de nem egyház - szögezte le reggeli homíliájában a Szentatya
- Csak egy női egyház képes termékeny lenni az Isten szándéka szerint, aki asszonytól akart születni, hogy egy asszony útjára tanítson minket. Fontos, hogy az egyház asszony
maroka, 2018. május 22. kedd, 23:59
Cselekedeteink Isten színe előtt
de önmagad, az óembered ellen!
Az ember és ember közötti békétlenséget azonban nem kell ,,csinálni", az magától nő, mint a gaz. A békességet ezzel szemben csinálni kell: a szeretetlenséget szeretettel viszonozni. Már a békétlenkedő apró gyermek is hogy tudja mondani: ,,Ő kezdte!" Az Ige azonban arra tanít, hogy ,,idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele". A magunk erejéből ez nem megy, de Istennel igen, ugyanis minden a vele való békességgel kezdődik. Ebben az értelemben csodálatos valósággá válik ez a kijelentése: ,,Ő kezdte!" Mert nemcsak kezdte, el is végezte, ,,békességet szerezve keresztjének vére által". Sőt azt is elvégezte, hogy a fiává tesz. Most is a békéltetés igéjét küldi, és Krisztusért kér: ,,béküljetek meg Istennel".

A ,,BÉKESSÉG FEJEDELME" * Jézus békességet hagyott az övéire, mert magára vette békességünk büntetését a kereszten. Feltámadása után így köszön tanítványainak:
kalmanpiroska, 2018. május 22. kedd, 09:48
Hatszáz éves indiai cigány migránsok India szerint
Orsós Viktor indiai motoros cigány népének felvonulásakor rengeteg munkája közepette a patológiáknak, melyek éppen a Pszichografológiáját ismételték világkönyvtárával együtt a Bertalan utcai világapokalipszisnek díjazva a lírai karámtagokat Áder János Vénusz áldozással kiválasztott egyik Jánosa által a II-es elmeosztály indiai cigánytelepének közölte, hogy az indiai cigányság hatszáz éves migránsokat jelent ismételve a II-es elmeosztály Hofi Géza tagjának mondatát, mely szerint Farkas Flórián Elek házibácsi megölésével kitermelt hegyközi romája a parabrutálisnak a Tóth néven berendezett adventista kereszténynek magát mondó Jézus feszületemmel végrehajtott könyvének a Rákóczi térnek felvette a Bertalan utcai Müller Péterek hálózatának Farkas Bertalan nevét. Azóta válnak az állandó indiai cigány kíséretüktől, melyekkel együtt hajtották végre megállás nélkül az országrészek, világ felszámolását, mely látható Barzliájában a jelenlegi Jeruzsálem közpntjának, mint indiai cigányságnál, vonultatva őket Kolcza Mária
kohlinka, 2018. május 21. hétfő, 23:07
Egy forrás az Alföld közepén...Pálosszentkút
Szűzanya tiszteletére.
A kegyhely őrzői
A plébánosi teendők ellátása Szentkúton a kiskunfélegyházi Szent István-plébánia jogköre lett. A kegyhely egyházi elismerése azonban csak a pálos rend megtelepedésével, 1939-ben történt meg. A világháború előtt és utána is több ízben merült fel a gondolat, hogy az Alföld egyik legnagyobb és legkedvesebb búcsújáró helye végre állandó lelkigondozást nyerjen. A terveket előbb a világháború, és az azt követő események hiúsították meg, majd az anyagi nehézségek. Ebben az időben történt, hogy a pálosok 150 évi száműzetésük után visszajöhettek Magyarországra.

Budapesten a Szent Gellért hegy oldalában létesített Sziklatemplomot és a festőien szép kolostort kapták meg. Pécsett pedig a Mecsek lejtőjén, gróf Zichy Gyula, kalocsai érsek nyújtott otthont a pálos újoncoknak. A kettős alapítás lehetővé tette a pálosok gyarapodását. Így adódik alkalom Ferencszállásra való beköltözésre is 1940-ben.

A templom is kibővült a sekrestyével és gyóntató
yaskane, 2018. május 21. hétfő, 22:54
Páncélkovácsok Európában
vezetéknévre.

Mesterjegyét megtalálhatjuk számos sisakon: Bécsben, Brüsszelben a Porte de Hallban vagy a Wallace Collection-ben. Antonio Missaglia használt egy medve formájú mesterjelet is, ezt egy Towerben található tonlet vérten, illetve a Musee d'Artillerie egyik vértjén figyelhetjük meg.

GASPARO MOLA (RÓMA CC. 1590-1640)
Mola 1590-ben született Breglioban ahol az apja építészként dolgozott. 1607-ben aranyozott és ezüstözött páncéldarabokat készített Savoya hercege számára. Ugyanebben az évben Medici Ferdinánd magához hívatta Firenzébe, ahol 2 évig dolgozott. 1613-ban és 1614-ben Mantua és Guastalla számára készített medálokat, és ebben az időszakban I. Carlo Emmanuel részére is dolgozott. A páncélokon kívül gazdagon díszített pisztolyokat is készített, a zománc-munkái pedig messze földön híresek.

PHILIPPO NEGROLI (MILÁNÓ CC. 1520-1580)
Philippo és Jacomo Bernardinónak fiai voltak. Az apjuk még megtartotta a Missaglia nevet, amit Antonio és Tomaso is használt.
eposz, 2018. május 21. hétfő, 21:40
Az Istennő üzenete: kapcsolat a magasabb szintekkel
Az Istennő üzenete: kapcsolat a magasabb szintekkel


"Gyermekem, a fizikai tested az anyagi dimenzió terméke. Olyan elemekből tevődött össze itt a Földön, mint a szén, a kálcium és más anyagok. És ez a test sebezhető; vannak korlátai és élettartama véges. Azért születtél meg a fizikai testedbe, hogy megtapasztald, milyen a Földön élni, és ezek olyan tapasztalatok, amelyeket csak ily módon szerezhetsz meg és tudhatsz magadénak.

Amit a tükörben látsz, csak egy - jármű -. Az igazi részed tökéletes, korlátlan és örök. Összekapcsolódik mindennel és mindenkivel, amit látsz. A képesség, hogy az Isteni Útmutatással kapcsolatba lépj, mindig jelen van, de Neked is tenned kell ahhoz, hogy ezt a bölcsességet elérd. De a jogod ehhez születésedtől fogva megvan! A csendes meditáció, az álmodás, vagy akár az ima hatásos módszerek arra, hogy kapcsolatba kerülj felsőbb éneddel és az Istenivel.
sz719eszter, 2018. május 21. hétfő, 12:26
Egy morzsányi kenyér
Kun Magdolna :
........Egy morzsányi kenyér

Ebben a szétlopott világban ,
ahol minden uralmat a pénz birtokol,
drága nagyanyám jutott eszembe ,
aki úgy ette kenyerét,
hogy a pöttyös kötényére hulló
morzsaszemeket egyenként felszedte ,
majd szájához emelte ,
hogy ne vesszen kárba az ,
ami Isten adománya .

Ők még jól tudták , mit ér az a kenyér,
aminek cseppenként gyöngyöző
véres veríték volt megfizetett ára .
S aminek frissen sült ropogós héját
számtalan éhező ajak
könnyező szemmel titokban dézsmálta ,
mert félt attól , hogy otthon
a mama , vagy a papa szitkot szór reája ,
ha az élénkbarna résznek
pircsi09, 2018. május 21. hétfő, 12:03
2018. május 21., 7. évközi hét hétfő
keríti, földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták."
Jézus így válaszolt: ,,Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!" Erre odavitték hozzá.
Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott. Jézus megkérdezte a fiú apját: ,,Mióta szenved ebben a bajban?" Ő azt felelte: ,,Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és segíts rajtunk!"
Jézus így felelt neki: ,,Ha valamit tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz!" Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: ,,Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!"
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre:
maroka, 2018. május 21. hétfő, 08:08
Napi áhítat-„Új szívet adok nektek”
lehet érni, ha az ember felgyűri az ujját, és csinál valamit. Jézus gyülekezetét építeni azonban ily módon nem lehet.
A lelkigondozás vagy a vigasztalás hathatós szava sem belőlünk fakad, hanem úgyszólván ,,felülről" jut osztályrészül. A természetes adományok fontos kiegészítő segítséget nyújthatnak ezekben a feladatokban. A Szentlélek adományai viszont természetfelettiek, mint ahogy az a feladat természetfölötti, hogy embe¬reket nyerjünk meg Istennek, és Isten szeretetét láthatóvá tegyük ebben a világban. A Szentlélek adományai olyan ajándékot alkotnak, amelyet nem lehet munkával kivívni, de ha megkaptam ezt az ajándékot, és szeretném megőrizni, akkor ezt felhasználva dolgoznom kell. Ezek az adományok nem léteznek az új életmegbízatástól elválasztva.
Luther Márton mondta: ,,Ami nem válik szolgálattá, rablássá válik." Az az adomány, amelyet nem használok fel munkámban, elsatnyul a kezeim között. Az adomány ugyanis nem értem van, hanem mások javára kapom. A Szentlélek nem
katalin_53, 2018. május 21. hétfő, 06:16
Nincs Cím
b_ségesen
elegük a saját bels_ életükben, hanem túláradnak, gazdag, másokat részesít_ áldásokban a
körülöttük éhez_ és szomjazó lelkekre, akik szeretnék megtapasztalni áldásokkal teljes
életüket. Jön a szomorúság, de nem tudja elrabolni nagy békességüket; elsötétednek a napok,
de gyermeki hitük mindig er_sebb lesz. A szenvedés csapásai súlyosan hullanak rájuk, de
hasonlóan az olajforráshoz, mely a robbanóanyag hatására a sziklatartály földmegrázkódtatása
következtében akadálytalanul és b_ségesebben folyik, úgy árad környezetükre életükb_l
mindig gazdagabban az áldás teljessége. Szakadatlan imaáradat fakad a szívükb_l. Hála és
dicséret önkéntelenül, mesterkéletlenül ömlik ajkukról, mint a fenn szárnyaló pacsirta vidám
dala. A bizalom második természetükké válik, öröm a természetes következmény. Szakadatlanul
szolgálnak az Úrnak, éspedig nem szolgai kötelességérzetb_l, hanem szeretetük örvendez
_ kifejezéseként. Nem olyanok, mint a kiszáradt szivattyú,
katalin_53, 2018. május 21. hétfő, 06:13
Az Istenanya tekintetének ajándéka Csíksomlyón
Szűzanya oltárát, és találkozzunk tekintetével a kegyképen keresztül; Fatimába, hogy többször megérintsük az Ő jelenésének a helyét... és még sokfelé, azért, hogy az Isten Fia Anyjának közelségén keresztül megtapasztaljuk Isten számunkra megmutatkozó kivételes jelenlétét. Valljuk be őszintén, hogy ez nekünk gyakran hiányzik. Ezért keressük ezt Mária tekintetében, az abból ránk áradó kegyelmekben, és az Isten előtti közbenjárásában.
Fontoljuk meg, hogy miért is zarándokolunk?
Miért vagyunk itt, ebben a csodálatos közösségben; hívő emberek közösségében, egy nemzet közösségében, szívből imádkozó emberek közösségében?
Bizonyosan azért, hogy tanúságot tegyünk más testvéreinkkel való egységünkről a hitben. Ugyanakkor azért is, hogy kézzelfoghatóvá tegyük, megmutassuk, hogy egy nemzet vagyunk, egy nép, amely szereti Istent és saját szülőföldjét. (Ezért, magyar testvéreim, soha ne engedjétek el egymás kezét, akárhol is éltek a világon!) De mindenekelőtt azért vagyunk itt, mert szeretnénk valamit
maroka, 2018. május 20. vasárnap, 22:12
1/1769
Képek, videók
A keresztény élet...jpg
katalin_53
2018. március 20. kedd, 17:36
KERESZTÉNYEK-S.jpg
katolikusokoldala
2017. május 24. szerda, 18:06
Keresztény Himnusz
dandej
2017. március 30. csütörtök, 20:09
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
A keresztény élet.. -vers
katalin_53
2016. május 28. szombat, 21:16
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Ó keresztény áldás
sacimama
2015. december 16. szerda, 21:46
Keresztény fodrászat
sacimama
2015. október 26. hétfő, 23:33
anonim keresztény
sacimama
2015. július 22. szerda, 00:58
Keresztény elmélkedés
sacimama
2015. április 25. szombat, 00:51
Kereszténység
sacimama
2015. március 01. vasárnap, 01:27
0 keresztény idézetek ha
lovaszmarika
2015. február 17. kedd, 15:08
Mesterné Marika
irmus
2013. május 21. kedd, 08:56
egy ács mesternek
bobci
2011. december 25. vasárnap, 20:55
Mesterné Marikának0.bmp
bongyi53
2010. július 23. péntek, 14:25
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.