Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 17. csütörtök | 33. hét | 229. nap | 11:34 | Jácint
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Márton napi lúd
ilyenkor, s ludat öltek, amely meg a had isten, Mars szent madara volt, a harcias madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.
A lúd római "beceneve", az "avas Martini"-a Márton madara- lett a keresztény naptárban, s így nem kellett eltérni a lúd-lakomák évnegyed kezdő római szokásától. De a reformációnak sem kellett fölhagynia a Márton-napi lúd evés dicséretes hagyományával. A protenstások ilyenkor Luther Márton neve napjára ürítgették a poharakat.
Csokonai Vitéz Mihálynak tulajdonított tréfás verse a :
Nyársra ítéltetett Márton napi lúd-bucsúzó liba-galát így adta elő mulatságosan :
Már liba koromban hallottam a napnak Hírét,
hogy ünnepe volna Mártonyi papnak,
Rég tudom, hogy ilykor a torkos babona,
Eleitől fogva nyársra ludat vona,
Mert apám, anyám is mikor megölettek,
E nyalánk szokásnak áldozatai lettek,
Továbbiakban is magától a nyársra átéltettet gúnártól halljuk remek receptjét a Márton napi lakomának,
A
wob, 2017. augusztus 01. kedd, 19:48
Csokonai Vitéz Mihály Sárközy kisasszon halálára
Csokonai Vitéz Mihály

Sárközy kisasszon halálára

Itt fekszik ő a hajdanában
Kedves, mosolygó rózsaszál,
Elhervadott nyíló korában,
És fája díszét-vesztve áll.

A mord halál e ritkaságot
Meglátta és tárgyúl vevé,
S e bíbor orcájú virágot
Egy sárga rózsává tevé.

Sárgán se múlt el tetszisége,
Sárgán is ékes rózsa volt:
De élte lángja fogytig ége,
És elnyelé e néma bolt.

Itt áll, de csak kóró magában,
Ah, a mosolygó rózsaszál,
E düledéknek oldalában
Bús fája díszét-vesztve áll.

Mellette tépett szárnnyal űlnek
A víg reménység gyermeki,
Sír Hymen és füstölve hűlnek
Leforgatott szövétneki.

Ti ifjak! akik szép szemére
Hevűlve olvadoztatok,
Könnyes szemekkel sírkövére
Hervadt virágot szórjatok.

S mondjátok ezt: "Ah, így futál el
Tőlünk, te rózsás Grácia!
Ilyen valál: így hervadál el,
Óh
kkm, 2017. július 19. szerda, 18:24
Csokonai Vitéz Mihály Lillám szácskája
Csokonai Vitéz Mihály

Lillám szácskája

Óh, Lilla! Lilla! halld meg
Kellő hatalmadat.
S mely'k isten adta, valld meg,
Íly bájos ajkadat?

Midőn te mátkatályúl
Egy csókot adsz nekem:
Szívem merőn elájúl,
Elhallgat énekem.

Szácskád magára nyitja
A szájat és szemet,
A mennybe andalítja
Nektárja lelkemet.

Ajkad virági szebbek,
Mint rózsa bíbora,
És csókid édesebbek,
Mint a Tokaj
kkm, 2017. július 19. szerda, 17:38
Csokonai Vitéz Mihály Konstancinápoly
Csokonai Vitéz Mihály

Konstancinápoly

Amint a Bosporus Európát mossa,
Másfelől Ázsia partjait csapdossa,
Itt büszke habjai dicsekedve folynak
Kevély fala alatt Konstancinápolynak,
E másik Rómának pompás düledéki
Borzasztó árnyékot bocsátanak néki.
De jöszte be, Múzsám, a városba velem,
Téged nem rettenthet itt semmi félelem.
Mennyi kincs, óh Múzsám! mely sok gyöngy s patyolat,
Mennyi nép, melyet visz csak egy parancsolat!
A tágas utcákon sok veres selyembe
Őltözött törökök találkoznak szembe.
Kevélyen ugratják az arabs paripát,
Szíván ázsiai dohánnyal tőlt pipát.
Csillámló kardjoknak gazdag brilliántja
Az olcsó aranyat megvetéssel szántja.
Itt néz ki egy dáma, de irígy fátyola
Minden szépségeket tőlünk béburkola.
Jer, Múzsám, láthatsz még sok száz szebbet szembe,
Hogyha bémégy ama firhangos hárembe.
Ez olyan magazin, vagy inkább
kkm, 2017. július 19. szerda, 17:31
Csokonai Vitéz Mihály Jövendőlés az első oskoláról a Somogy
Csokonai Vitéz Mihály

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt
Kies tartomány!
Íly számkivetve volt
Nálad minden tudomány?
Hát csak sertést nevelt-é
Itt a makk s haraszt?
Hát csak kanásznak termett
A somogysági paraszt?
Istenem!
Senki sem
Vette észbe,
Hogy e részbe
Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
Hogy nem mívelték?
Hány polgár búnyikká?
Hogy jóba nem nevelték!
Dudva lenne a dudvák
Közt az ananász:
Kanász marad akinek
A nevelője kanász.
Hát már, hogy
A Somogy
- ly tudatlan,
Formálatlan,
Kié a hiba?

Debrecen és Patak
Messze estenek
Ide, hol a múzsák
Nem is esmértettenek.
Ami kevés pénz bejött,
Két-három póra,
Nagyobb dologra ment el
kkm, 2017. július 19. szerda, 17:17
Csokonai Vitéz Mihály Himfyhez
Csokonai Vitéz Mihály

Himfyhez

Mint vagy, óh édes kesergő!
Hazám végső oldalán?
Te most is jajgatsz a csergő
Források megett talán?

Vagy a vasvári bérceknek
Horpadásit keresed
S a hív, de néma köveknek
Kiáltozod kedvesed?

Vagy tán biztos almafádnak
Aljában múlatozol,
S az esthajnalon nimfádnak
Nevére sohajtozol?

Óh, öleld meg szép vidéked!
Mert te még boldog vagy ott,
Ahol a szerencse néked
Egy árnyékos fát hagyott.

1802. június
kkm, 2017. július 19. szerda, 17:08
Csokonai Vitéz Mihály Gróf Károlyi József úrnak
Csokonai Vitéz Mihály

Gróf Károlyi József úrnak

A nagy gróf Károlyi Józsefet s isteni
Fényű virtussait kezdem énekleni.
Legszentebb igazság! hagyd el az egeket!
Szállj le s újjaiddal illesd ez éneket!
S engedd, hogy a költő véknyan szőtt meséje
Lehessen ártatlan fejed piperéje.
Mondd meg a dicsőség halmán Károlyinak,
Mint adódott fényes széke atyjainak.
Csak alig virágzott ifjúsággal képe,
Már az érdem köves bércére fellépe.
S követvén ősinek dicső nyomdokait,
Botlás nélkűl járta darabos hantjait.
Bár a most serdűlni kezdő Alcidesnek
Sokan sok akadályt s leseket keresnek:
De mégis, hogy útját emberűl megfussa,
Van egy kézenfogva vivő Frónimussa.
A gyönyörűségnek, mely a virtust veszti,
Bágyasztó karjai közé nem ereszti.
Tudván, hogy e csalárd énekű szírenek
Sok nagyot halálos sírba temettenek.
Megvetvén hát ifjú szíve puha kényjét,
kkm, 2017. július 19. szerda, 17:02
Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánthoz
Csokonai Vitéz Mihály

Egy tulipánthoz

A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt:
Te vagy orvosa sebemnek,
Gyönyörű kis tulipánt!

Szemeid szép ragyogása
Lobogó hajnali tűz;
Ajakid harmatozása
Sok ezer gondot elűz.

Teljesítsd angyali szókkal
Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia csókkal
Fizetek csókjaidért.
kkm, 2017. július 19. szerda, 16:36
Csokonai Vitéz Mihály Egy kesergő magyar
Csokonai Vitéz Mihály

Egy kesergő magyar

A mohácsi nótára

Minden vígasság tőlem eltávozott,
Vége minden örömemnek;
Szívem reményében megcsalatkozott,
Nincsen nyugta bús fejemnek.
Víg napim! elvesztetek,
Nem múlatok véletek;
Az öröm s a víg élet
Keserű ürömmé lett.

Életemet sok ezer gond terheli,
Lelkem a búk között eped,
Bús szívem, bánatokkal lévén teli,
Már ezer ízekre reped.
Óh, keserves bánatok!
Világra ti hoztatok;
A bú nevelt engemet,
Sírba is a bú temet.
kkm, 2017. július 19. szerda, 16:32
Csokonai Vitéz Mihály Egy bécsi magyar gavallér
Csokonai Vitéz Mihály

Egy bécsi magyar gavallér

Be kedves napjaim repdestek mellettem!
Be vidám életem volt régenten!
Mikor még a márvány szívet is megvettem
Egy szócskán, egy kurta komplimenten: -
De most már kerűlnek, látom, az olyak is,
Kik hajdan tiszteltek, s imádtak is.
Úgy vagyon! kit tegnap bálványolt a dáma,
Szemeit gúnyolva hányja rá ma.

Míg csengett, míg pengett nálam a sok tallér,
Míg szemfényt veszthetett a szuferint;
Voltam a dámáknál kedves egy gavallér,
Tiszteltek, imádtak módjok szerint: -
De most rám mindenik félszemmel hunyorgat,
Megvető nézéssel hátat forgat.
Úgy vagyon! bár tegnap ölbe volt a legény,
Láb alatt sem fér el ma, ha szegény.

Már ma a szíveket kirakják vásárra.
Legjobbat vehet a legpénzessebb;
Komisz lesz s rosszféle, ha olcsó az ára,
A módi s kűlfőldi legbecsessebb: -
Így arany szerelmet aranyon vehetel,
Réz lesz, ha csak rézzel
kkm, 2017. július 19. szerda, 16:27
Csokonai Vitéz Mihály Édes keserűség
Csokonai Vitéz Mihály

Édes keserűség

Óh, Cipria terhes igája!
Hogy kell magam adnom, alája!
Nyakamat vas lánca keríti,
Szívem siralomba meríti.

Nem nyughatom és csak epesztem,
Magamat sírásnak eresztem,
Éjjel szememet le se zárván,
Siratom balsorsomat árván,

Mint a szomorú egek éjjel
Sírnak mezeinkre le széjjel,
Hogy enyészvén a nap, az égnek
Tetején súgári nem égnek.

Sírok, zokogok keseregvén,
Könnyem kebelembe peregvén,
Mint gerlice párja tavasszal,
Nyögök, ah! sok ezernyi panasszal.

Egek! óh, egyedűl tireátok
Kérést panaszolva bocsátok:
Jaj! enyhítsétek emésztő
Tüzemet, mert már megemészt ő.

Szánjátok, egek, nyavalyámat,
Könnyebbítsétek igámat,
Enyhítsetek állapotomban;
Én tömjént gyújtok azomban.

Te pedig, kegyes angyali lélek!
Ki miatt bús életet élek,
kkm, 2017. július 19. szerda, 16:21
Csokonai Vitéz Mihály Dafnis hajnalkor
Csokonai Vitéz Mihály

Dafnis hajnalkor

Szép hajnal! emeld fel főldünk felett
Az egek alatt tündöklő szent fáklyádat;
Bársonyban idvezli majd napkelet
Az aranyozott felhők közt szűz orcádat.
A madarak koncertjei tisztelnek már,
Sok fatetőn éneklő fülemüle rád vár.
Jer, vedd el fényeddel
A még iszonyú égnek gyászruháját,
Hogy messze szélessze
A mord éj fekete homályát! -

Felkél a rózsákból, s illatozva
Emeli zefir nektárral tőlt szárnyait,
Harmatos csókokkal játszadozva
Csipegeti fel még alvó kis társait.
Már susog a fáknak tetején kerengvén,
Majd piperés rétünknek kebelibe lengvén.
Szárnyra kél a víznél
A több zefirek nyájas kisded rajja,
A nedves vőlgy kedves
Szaggal tőlt liliomit nyalja.

Rajta, kis szellőcskék! szedegessetek
Violaszagot szárnyatok bársonyára,
Míg Chlóém fel nem kél, siessetek
Vele pihenő mellyére s szácskájára.
Míg
kkm, 2017. július 19. szerda, 07:04
1/127
Képek, videók
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
Babits Mihálynak.jpg
chillik
2016. március 16. szerda, 05:01
0 a harcias npő.jpg
lovaszmarika
2017. augusztus 05. szombat, 13:44
Harcias vadmalacka.gif
pacsakute
2016. augusztus 03. szerda, 13:00
Harcias védők.gif
pacsakute
2015. február 01. vasárnap, 17:05
Harcias mongúz 3.gif
pacsakute
2014. szeptember 19. péntek, 06:49
Harcias mongúz 2.gif
pacsakute
2014. szeptember 19. péntek, 06:49
Harcias.gif
pacsakute
2014. szeptember 19. péntek, 06:49
Harcias cica.gif
pacsakute
2014. április 02. szerda, 21:24
Harcias kiscica.gif
pacsakute
2013. október 31. csütörtök, 12:47
Harcias teknős.gif
pacsakute
2013. október 12. szombat, 20:50
Harcias borzmama.gif
pacsakute
2013. június 05. szerda, 22:39
Harcias papagáj.gif
pacsakute
2013. június 05. szerda, 22:23
Harcias halacska.gif
pacsakute
2013. március 03. vasárnap, 08:00
Címkék
kesergő magyarA, virtust veszti, arabs paripát, Bosporus Európát, nedves vőlgy, első oskoláról, lúd-lakomák évnegyed, mord halál, napnak Hírét, Károlyi Józsefet, szerencse néked, fáknak tetején, Csokonai Vitéz Mihálynak, mennybe andalítja, városba velem, dicsőség halmán,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.