Regisztráció  Belépés
2018. május 25. péntek | 21. hét | 145. nap | 18:52 | Orbán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Napi áhítat- Általa egy család tagjai leszünk
Általa egy család tagjai leszünk

2018 - Áhítat, 2018. május 25. péntek , : Orbán névnap van .

Hét témája: Szentlélek
ApCsel 15,4-12

A Szentlélek nem akármilyen közösségbe helyez, hanem Isten családjába, ahol mindenki testvér.
,,Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét.Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben.Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a
katalin_53, 2018. május 25. péntek, 09:01
Szentháromság
(lat. Trinitas Sancta): az egy, élő és igaz Isten misztériuma: Atya, Fiú és Szentlélek, három személy egyetlen lényegben. A →lét szempontjából mindenek kezdete, az ősforrás, az Alfa, ugyanakkor a vég is, mindenek célja, beteljesedése, az Ómega. A →megismerés szempontjából abszolút misztérium: teremtett lény számára kimerítően soha meg nem ismerhető. A ~ a kereszténység központi →hittétele, mert Isten a →kinyilatkoztatásban ezt mondta ki magáról mint legbensőbb igazságot, s ebben benne van belső életének kitárulása is az ember felé. A többi misztériumnak is ez az alapja, hiszen pl. nélküle a →megtestesülés sem lenne érthető. - 1. A ~ misztériumának teol. értelmezésénél alapjában figyelembe kell venni a következőket: a) Negatíve tudnunk kell, hogy a ~ titkához nem vezet út a →vallástörténetből. Igaz, több vallásban mutatkoznak hármasságok, de azok az istenségek hármas csoportjai v. a term-ben található hármasság utánzatai. Ugyanígy nem vezet a ~hoz út a →filozófiából
eposz, 2018. május 25. péntek, 07:43
A megígért Szentlelket megnyervén
A megígért Szentlelket megnyervén

"A megígért Szentlelket megnyervén..." ApCsel 2,33

Jézus a mennyben ül Atyja jobbján. Természetesen ezt az emberi gondolkodásmód miatt mondjuk így. Ugyanis Isten Lélek, nincs sem bal, sem jobb keze. Ott, az Atya jobbján kapta meg az Úr Jézus a Szentlelket, ezt ígérte az Atya. Erről szóltak a próféták. "Az Úr Isten lelke van énrajtam" - írta Ézsaiás próféta (61,1). Megkapta tehát a megígért Lelket. Talán arra gondolunk, lehetséges ez? Hiszen Jézus Isten Fia. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy. Hogy kaphatja akkor a Fiú az Atyától a Lelket? Ám az Úr Jézus nem Isten Fiaként magasztaltatott fel. Mint Fiú az örök dicsőség részese, de mint Közbenjáró, magát megüresítette, és mint Kezes szenvedése és halála által fizetett. Így megérdemelte, hogy Isten és emberek közti Közbenjáróként megkapja a Szentlelket. Ez a Lélek fog lakni és munkálkodni a bűnösök szívében, megújít és életre kelt. Jézus pünkösdkor töltötte ki a Lelket, Jeruzsálemben látták és hallották ezt:
kalmanpiroska, 2018. május 24. csütörtök, 10:01
Andrea Bocelli Fatimában: Itt minden lélegzetvétel imádság
2018. május 23. szerda 19:57
Andrea Bocelli múlt héten Fatimában járt, hogy énekével hozzájáruljon a portugáliai kegyhely jubileumi ünnepségsorozatához, amely a Mária-jelenések századik évfordulóján, tavaly vette kezdetét. A híres olasz tenor a személyes imádságra is időt szakított.
A kegyhely is kitett Facebook-oldalára egy képet Bocelliről, amint térden csúszva imádkozik. Úgy, ahogy a hívők a kegyhelyeken világszerte megmutatják odaadásukat és áldozatos lelkületüket Istennek
Az énekes Facebook-oldalán gyönyörűen szól a Szűzanya és a kegyhely szerepéről: ,,Minden anyában ő beszél, minden anyaméh, amely életet ad, az ő megtestesülése, földi megjelenése.
Mária az egyetlen út, hogy megérkezzünk az Atyához - ő a mi égi közvetítő és vigasztaló Anyánk.
Vannak helyek, mint a fatimai Rózsafüzér Királynője kegyhely, ahol a levegő Vele van átitatva, olyannyira, hogy minden lélegzetvétel imádsággá válik."
Fotó: Andrea Bocelli
maroka, 2018. május 23. szerda, 21:23
Az Atya jobbján ül
Az Atya jobbján ül

"Annakokáért az Isten jobbja..." ApCsel 2,33

Az után, hogy az Úr Jézus felvitetett a mennybe, felmagasztaltatott. Az Atya, az Ő örökkévaló Atyja, jobbjára ültette Őt. Ez díszhely. Ha valakit jobbunk felől ültetünk, az azt jelenti, hogy tiszteljük őt. Így ültette Salamon édesanyját, Bethsabét a jobb keze felől. Mai textusunkban azt olvassuk: "az Isten jobbja által felmagasztaltatván". A jobb kéz nemcsak a tisztelet jele, a jobb kéz a kegynek és hatalomnak a jele is. Az Úr jobbja nagy dolgokat cselekszik: népek reszketnek tőle, gyülekezetét pedig ez tartja meg. Az Atya Jézust felmagasztalta, és hatalmat adott Neki, minden hatalmat mennyen és földön. A Jézus Király átszegzett kezében van a gyeplő, mellyel ezt a világot irányítja. A jobb kéz a kegynek is jele. Mikor Jákób megáldotta József két fiát, meggondolta, hogy melyik fiú fejére tegye a jobb kezét, a Manassééra, az idősebbikére, vagy az Efraiméra, a fiatalabbikéra. A körülötte állók csodálkozására jobb kezét Efraim
kalmanpiroska, 2018. május 23. szerda, 11:09
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 05.23
Katoillkus igenaptár
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől.
Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Ki emel vádat Isten választottal ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint írva van: ,,Teérted irtanak mindennap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leölésre szánt juhokat."
De mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat
maroka, 2018. május 23. szerda, 10:29
A Szentek Ügyeinek Kongregációja
Szentek Ügyeinek Kongregációja dekrétumai hősies erények elismeréséről
2018. május 21. hétfő 19:59
Ferenc pápa május 19-én, szombaton kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, akit meghatalmazott az alábbi dekrétumok közzétételére, melyekben tizenkét Isten szolgája hősies erényeinek elismerése szerepel.

Isten szolgája August Józef Hlond szalézi szerzetes, varsói bíboros, érsek, lengyel prímás, a bevándorlók számára alapított Krisztus Társasága Kongregáció alapítója hősies erényeinek elismerése, aki 1881. július 5-én született Lengyelországban, és 1948. október 22-én halt meg Varsóban.

Isten szolgája Miguel Ángel Builes, a kolumbiai Santa Rosa de Osos püspöke, több szerzeteskongregáció alapítója hősies erényeinek elismerése, aki a kolumbiai Antioquiában született 1888. szeptember 9-én, és Medellínben halt meg 1971. szeptember 29-én.

Isten szolgája Enrico Mauri olasz egyházmegyés pap, Krisztus Király oblátus nővéreinek
maroka, 2018. május 22. kedd, 23:53
Merjünk-e a Szentföldre zarándokolni?
médiából sugárzó hírek azonban rengeteg hívőt elriasztanak attól, hogy vállalkozzanak egy szentföldi útra az izraeli-palesztin konfliktus és a közel-keleti helyzet bizonytalansága miatt. A Vatikáni Rádió utánajárt, mennyire megalapozottak ezek a félelmek: Horváth Zoltánt, a terézvárosi Avilai Szent Teréz-templom plébánosát kérdezték, aki immár több évtizede rendszeresen visszatér Jézus földjére.
,,Amikor a Szentföldön vagyunk, átjár bennünket a Jézussal való személyes kapcsolat. Az ott kapott isteni szikra benne marad az emberben, és ezért érdemes többször is visszatérni Krisztus földjére" - mondta. ,,A zarándokok letehetnek egy nehéz csomagot, amely húzza a kezüket. Ehhez ki kell hogy nyissák tenyerüket, el kell engedniük azt a csomagot, hogy aztán szabad legyen a kezük és át tudják ölelni Jézust." A Zoltán atya vezetésével nemrégiben a Szentföldön járt zarándokokat arról kérdezték, mit jelentett számukra a szentföldi út.
,,Felemelő megélni azt, hogy ott
maroka, 2018. május 22. kedd, 23:47
Szent Rita szerzetesnő ...05.22
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Arra irányuljanak gondolataitok, ami szent!
Testvéreim!
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé.
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!
Ez az Isten igéje.
Fil 4,4-9

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
,,Nektek, akik hallgattok
maroka, 2018. május 22. kedd, 17:39
Feltámadt a halálból
Feltámadt a halálból

"Kit az Isten feltámasztott..." ApCsel 2,24

Isten Krisztust feltámasztotta a halálból. A mi Urunk Jézus Krisztus Atyja támasztotta Őt fel. Az Atya azt mondta, ezzel a bűn adóssága ki van fizetve. Az Atya nyugtát adott erről Jézusnak, a Kezesnek. Isten Jézust feltámasztotta: ez az evangélium, az örömhír. Ő feloldotta a halál fájdalmait. A halál többé nem tartja köteleiben az embert. Bár senki sem tudja magát a haláltól megszabadítani, soha senki nem támadt fel a halálból, de Isten feltámasztotta Jézust, és a halál fájdalmait megszüntette. Lehetetlen, hogy Őt ugyanaz a halál tartsa fogva, mivel a törvényt betöltötte, teljesítette annak minden pontocskáját és jottáját, amivel rászolgált az életre. Mózes könyvében meg van írva: cselekedd ezt vagy amazt, és élni fogsz. Krisztus betöltötte az élethez való jogot adó törvényt, és így joga van az élethez. Őt nem tarthatja fogva a halál, semmi sem tarthatja vissza. A bűn adósságát kifizette, az igazságtalanság megbocsáttatott.
kalmanpiroska, 2018. május 22. kedd, 07:38
Egy forrás az Alföld közepén...Pálosszentkút
szakadatlanul hullámzó csoportokban, egyre távolabbi vidékről kereste fel a forrást, vagy mint akkoriban nevezték, a Boldogasszony ferencszállási erecskéjét.
Ez időből maradt ránk a következő csodás elbeszélés is:
Egy béna koldus érkezett böjtölve és imádkozva Szentkútra s midőn rózsafüzérjének áhítatos imádkozása közben fel-felfohászkodva a mindenkor segítő szent Szűzhöz, lábait a forrás vizében megmosta, bénasága azonnal megszűnt s mankójának segítsége nélkül is tudott járni. Hangosan magasztalta Istent és a Boldog- asszony irgalmas szeretetét s mankóját beleszúrta a laza talajba a kút mellett, amely ott kihajtott és az ún. mankófává terebélyesedett, ágakat és dús levélzetet hajtva több évtizeden át a zarándokok csodálatának a tárgya volt. Miután kiszáradt, a hívek önző buzgóságból apró darabokra vagdosva széthordták s e kis szilánkok nem egy kunsági családnak féltve őrzött kincsei. E csodás esemény emlékére készítették a ma is használatban lévő lábmosó medencét.
A zarándoklások azonban
yaskane, 2018. május 21. hétfő, 22:54
2018. május 21., hétfői Napiszöveg
átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. . ."
(Róma 5:12NW Ezért van, hogy amiképpen egy ember által
jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, és így
a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. . .).

Erre a versre a Mit tanít valójában
a Biblia? című könyv is sokszor utal.
Amikor a gyerekeiddel vagy mások-
kal tanulsz ebből a könyvből, való-
színűleg felolvasod ezt a verset,
ha olyan témákról beszélgettek,
mint Isten földre vonatkozó szán-
déka, a váltság vagy a halottak
állapota, amelyekről a 3., 5. és 6.
fejezet ír. De milyen gyakran alkal-
mazod saját magadra, például, ha
a Jehovával ápolt kapcsolatodra,
a tetteidre vagy a reménységedre
gondolsz? Mindannyiunknak szem-
be kell néznünk a ténnyel, hogy
bűnösök vagyunk. Nap mint nap
hibázunk. Azonban Isten arról biztosít
minket, hogy nem felejti el, hogy
porból vagyunk, és készséggel ir-
galmaz
charlotteani, 2018. május 21. hétfő, 21:15
1/1386
Képek, videók
Valóban nem leszünk.
alvaro-hopihe
2018. január 04. csütörtök, 10:21
Akkor leszünk.jpg
katalin_53
2017. szeptember 13. szerda, 10:56
Mikor felnőttek leszünk
irmus
2017. május 28. vasárnap, 12:36
Ahogy idősebbek leszünk
irmus
2015. június 15. hétfő, 07:23
525537_leszünk barátok.jp
pircsi09
2013. július 19. péntek, 20:02
Mikor felnőttek leszünk..
pacsakute
2013. március 22. péntek, 18:14
Rabok nem leszünk !
terezia1951
2013. március 15. péntek, 11:11
Miből leszünk?
macoka65
2012. március 26. hétfő, 20:14
Barátok leszünk
izaura22
2011. március 17. csütörtök, 15:01
Együtt leszünk-rosszban-
horgasnora
2010. április 05. hétfő, 19:56
Családunk új tagjai 2 het
eva6
2011. augusztus 12. péntek, 07:33
A család nő tagjai
mergesvass
2010. augusztus 05. csütörtök, 14:52
családom tagjai
nemarika
2007. október 14. vasárnap, 22:02
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.