Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 17. péntek | 33. hét | 229. nap | 10:04 | Jácint
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
19. évközi hét csütörtök 08.16
indulj el.
Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged e népnek intő jelül adtalak!"
Úgy cselekedtem, amint megparancsolta az Úr.
Költözködésre összeszedtem holmimat; kivittem nappal, estefelé kézzel áttörtem a falat, és a sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára.
Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, ugye Izrael háza, ez a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled: »Mit csinálsz?!«
Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten: Ez a fenyegető jövendölés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól.
És így folytasd: Én számotokra intő jel vagyok; amit én cselekedtem, az történik majd velük: fogság és számkivetés lesz a sorsuk.
A fejedelem, aki köztük van, a vállára veszi holmiját, a sötétben megy ki.
Áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta.
A fejedelem pedig befödi az arcát, hogy országát többé ne lássák elsötétült szemei."
Ez az Isten igéje. Ez
maroka, 2018. augusztus 16. csütörtök, 10:58
Keresztény történet- Az óra
Az óra (P. Smidt)
(Meghallani Isten hangját)
Évekkel ezelőtt , amikor még nem volt hűtőszekrény, az emberek jégházakat használtak, hogy az élelmiszerek ne romoljanak meg. Ezeknek a kis építményeknek vastag falai voltak, nem volt rajta ablak, csak egy jól záródó ajtó.
Télen amikor a tavak befagytak, nagy jégtömböket vágtak ki, és odaszállították a jégházakba. Aztán a jégre szórtak egy réteg fűrészport, és így az kitartott majdnem nyárig.

Egyik nap egy férfi elvesztette értékes karóráját a jégházban, miközben ott dolgozott. Áttúrta az egész fűrészport, szorgalmasan keresgélt , de az óra csak nem lett meg.
Egy kisfiú aki hallotta, hogy elveszett az óra, belopakodott az ebédszünetben a jégházba. Nemsokára megjelent az órával együtt. A csodálkozó kérdésre, hogy miként sikerült megtalálnia az órát, ezt felelte:
- Jól becsuktam az ajtót, lefeküdtem a fűrészporba, teljesen csendben voltam, és
meghallottam az óra ketyegését.
Gyakran nem halljuk tisztán Isten hangját. El
katalin_53, 2018. augusztus 16. csütörtök, 07:52
Spurgeon: A név kezeskedik
dicsőítsék az Atyát a Fiúért."
Jn 14,13

Nem minden hívő tanult még meg Krisztus nevében imádkozni. Az imádságnál pedig nagyon fontos, hogy ne csak Krisztus érdeméért kérjünk valamit, hanem az Ő nevében, mintegy Tőle nyert felhatalmazással is kérjünk dolgokat. Bizonyára nem fogunk hiábavalóságokat kérni, ha Krisztus nevében könyörgünk, mert ezzel gonoszul káromolnánk áldott nevét. Csak úgy merjük odatenni imánk végére a nevét, ha igaz ügyért könyörgünk. Ilyenkor viszont bizonyosak lehetünk, hogy Isten meghallgat minket.

Imáink akkor érik el leginkább céljukat, ha általuk az Atya megdicsőíttetik a Fiúban. Így dicsőül meg igazsága, hűsége, hatalma és kegyelme. A Krisztus nevében mondott imádság meghallgattatása kifejezi az Atya Krisztus iránti szeretetét, és azt a nagy tisztességet, amellyel Fiát felruházta. Krisztus és az Atya dicsősége olyan szorosan összefonódik, hogy míg a kegyelem az egyiket dicsőíti, a másikat is magasztalja. A folyót bővizű forrása teszi híressé, a forrást
ronix, 2018. augusztus 15. szerda, 21:42
Szentek körében Székesfehérvár fogadalmi ünnepén
vagyunk. Arra hív bennünket az egyház, arra figyelmeztet a missziós kereszt, hogy újuljunk meg gondolkodásmódunkban, életfelfogásunkban. Arra hív, hogy mélyüljünk el a hit megélésben, befogadásában és a lelkünkbe fogadott hit ereje formálja át cselekedeteinket, egész életünket, emberi kapcsolatainkat. A hit nem az élet szegletébe való drága kincs, hanem az, ami mindent meghatároz, mindent átjár, mindent átformál."
A főpásztor ezt követően a kereszt misztériumáról elmélkedett. ,,Ez a kereszt, Isten örök szeretetének a jele. Jelképezi nekünk és közel hozza hozzánk az Isten szeretetét, amely elveszi bűneinket, megszabadít kötelékeinktől, fölemel, szabaddá tesz, a kegyelemben élővé tesz. A megszentelő kegyelemmel díszíti föl lelkünket, és vezeti életünket az Atyai ház öröme felé. Néha úgy gondoljuk, ez az út túlságosan is meredek nekünk, néha úgy érezzük, a kereszt súlya túlságosan is nehéz. Milyen jó ránézni erre a keresztre, és felfedezni a magyar szentek és boldogok ereklyéit, akiknek nehéz
maroka, 2018. augusztus 15. szerda, 15:59
Boldogságos Szűzanya elszenderedése 08.15.-én
Katolikus lexikon

Thomas Hopko atya: Szűz Mária elhunyta. Nagyboldogasszony.
Fia, mint az Életnek Anyját, magához emelte, és már részese a paradicsomi örök életnek, mely azok számára készült és megígért, ,,akik hallgatják az Isten beszédét. és megtartják." (Lk 11, 28)
Szülésben a szüzességet megőrizted, elhunytodban a világot el nem hagytad, Istennek Szülője. Az Élethez költöztél át, mert Anyja vagy az Életnek, és közbenjárásaiddal megmented a haláltól a mi lelkünket. (Tropárion)
Hungary_ortodox oldalon

Wikipedia oldalon
maroka, 2018. augusztus 15. szerda, 12:06
Nagyboldogasszony 08.15
fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

- Néhány egyházatya leírása szerint maga Jézus jön el, hogy elvigye anyját a halál pillanatában, hogy bevezesse a mennyei dicsőségbe. Ezáltal Mária halálát úgy mutatják be, mint egy szeretetből fakadó eseményt, amely elvezette arra, hogy utolérje az ő isteni Fiát, s így osztozzon az ő halhatatlan életében. Földi létének végén - Pálhoz hasonlóan és nála erősebben - az a vágy tölthette el Máriát, hogy a testtől megváljon, s így örökre Krisztussal lehessen (vö. Fil 1,23)."
Részlet II. János Pál pápa egyik katekéziséből

- Nagyboldogasszony ünnepét ülve egyszer a Napbaöltözött Asszony nagy jeléről Gellért beszélt István és udvara előtt: ,,Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez
maroka, 2018. augusztus 15. szerda, 11:50
Kiválasztás Krisztusban
Kiválasztás Krisztusban

"Amint minket kiválasztott Őbenne..." Efézus 1,4

Isten személy szerint választja ki a bűnösöket, ahogy előbb már láttuk. Egyenként azon személyeket, akik bűnösök, s akiknek nincs joguk Isten kegyelméhez. De hogyan választhatja ki őket Isten, miért fáradozik velük? Ha mindnyájan halált és kárhozatot érdemelnek, miért kegyelmes hozzájuk Isten? Csak úgy és azáltal, hogy Krisztusban nézi őket, Rajta kívül soha nem történhetne ez meg. Ily módon Krisztus is részt vesz a kiválasztásban. Ezért térünk vissza még egyszer ahhoz, amit Pál az Efézusi levélben mond, ahol azt olvassuk, hogy Isten Őbenne választott ki minket (Ef 1,4). Benne, azaz Krisztusban. A kiválasztás Krisztussal kapcsolatban történik: azért választatunk ki, mivel Krisztushoz tartozunk.
Az Atya kiválasztotta övéit, üdvösségre rendelte őket. Valaminek történnie kellett ahhoz, hogy ezt az üdvösséget elérjék, ezért volt szükségszerű Krisztus eljövetele, és ezért kellett a megváltás munkáját elvégeznie. Mit
kalmanpiroska, 2018. augusztus 15. szerda, 07:20
Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) 08.15 ...
OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony.
Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában.
Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy, vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát.
Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára.
Ekkor harsány hangot hallottam az égben: ,,Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa! Eljött az ő Fölkentjének
maroka, 2018. augusztus 14. kedd, 21:06
2018-08-14 08.14
látják mennyei Atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, s egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyoldalon, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony, mondom nektek: Jobban örül annak, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül."
Ezek az evangélium igéi. Mt 18,1-5.10.12-14

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Az Isten igéjének szolgálata sok keserűséggel is jár, de végül mindent édessé tesz az Úr.
Így intette az Úr a prófétát az első látomás után: ,,Emberfia, hallgass reám, és minden szóra figyelj!
Te ne légy ellenszegülő, mint ez a lázongó nép.
Nyisd ki a szádat, és edd meg, amit most adok!"
Erre láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, a kézben könyvtekercs, amelyet szétnyitott nekem a kéz.
A tekercs mindkét oldalára írva volt; az írás csupa jajkiáltás, gyászének és siralom.
Majd
maroka, 2018. augusztus 14. kedd, 21:04
Medjugorje, ahol bármi megtörténhet
Medjugorje, ahol bármi megtörténhet

Július 29, Keleti pályaudvar. Sok fiatallal együtt várakoztam egy buszra, ami nagy útra vitt minket. Nem szimpla kirándulás volt ez, lelki utazás is. Volt, aki kíváncsian, valaki hálával a szívében, más nagy terhekkel a vállán indult el Medjugorjéba.

Én is ott ültem a társasággal, kicsit szkeptikusan, tele kérdésekkel. 15 évet cipeltem a vállamon, olyan életszakaszt, amelyben eltávolodtam a vallástól és Istentől. Ima helyett a világi élvezetekben kerestem a boldogságot. Felszínes kapcsolatokban éltem, ahol minden a külsőségekről és a pénzről szólt. A lelki szegénységet és a boldogtalanságot alkohollal és a testi élvezetek hajhászásával próbáltam pótolni. A határaimat addig feszegettem, míg egy túltolt éjszakába majdnem belehaltam. Az isteni gondviselésnek köszönhetem, hogy élek. A buszon körülöttem ülők ugyanolyan terheket cipeltek, mint én.
lilagondolatok, 2018. augusztus 14. kedd, 09:59
Spurgeon: Mielőtt és mialatt kiáltasz
Mielőtt és mialatt kiáltasz

"Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom.."
(Ézs 65,24.)

Milyen gyorsan cselekszik az Úr! Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk, és gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről, a próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már. Még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat!

A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk. Noha Isten a
ronix, 2018. augusztus 13. hétfő, 22:11
Lefekvés előtti ima
Lefekvés előtti ima

Elfáradtam, s karjaidban hajtom le fejemet, nagy Isten! Légy áldva, hogy velem voltál ezen az egész napon, s mint szerető jó Atya őrködtél fölöttem. Küldd el mellém angyalaidat, hogy ezen éjszaka vigyázzanak énreám! Te pedig drága Istenem, légy őriző Pásztorom, most és mindörökké! Ámen!
Késmárki László:Angyali imák és kéztartások Ankh Kiadó 2015.
lenke1964, 2018. augusztus 13. hétfő, 16:20
1/1405
Képek, videók
csütörtök bbb9.jpg
gosztmagdi
2018. június 15. péntek, 13:03
Csütörtökre
csalogany13
2018. május 22. kedd, 09:50
Vidám csütörtököt.jpg
ildikocsorbane2
2018. május 17. csütörtök, 15:38
kellemes csütörtököt.jpg
ildikocsorbane2
2018. május 10. csütörtök, 15:21
A sötétben látó tündér.jp
sz719eszter
2018. június 24. vasárnap, 13:58
A sötétben látó tündér1.j
sz719eszter
2018. június 24. vasárnap, 13:58
Lámpa a sötétben.jpg
chillik
2018. január 16. kedd, 05:45
Jó néha a sötétben...
simocsi
2017. december 23. szombat, 19:44
Amit nektek a sötétben mo
katalin_53
2017. október 05. csütörtök, 15:58
Fény a sötétben
sanci81
2017. január 23. hétfő, 13:10
Lámpás a sötétben
dandej
2016. augusztus 14. vasárnap, 23:11
Sötétben álltam.jpg
suzymama43
2015. április 07. kedd, 10:13
Fák-a-sötétben.png
hatibacsi
2014. november 06. csütörtök, 00:01
Fák-a-sötétben-02.png
hatibacsi
2014. november 05. szerda, 23:58
Világítani a sötétben
sacimama
2014. szeptember 09. kedd, 02:40
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.