Belépés
2018. október 22. hétfő | 43. hét | 295. nap | 10:15 | Előd
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Köszönöm Jehova Istennek, s egyetlen Úriembernek!
Depressziós időszakomban...,


a világ kerekén Jó Atyánk Jehova Isten

segített és segít folyamatosan testvérek,

kiadványok által!

Itt néhány barát!

Dorosné Éva is köszönöm!

S pár napja a facebookon egy rendkívül
kedves Úriember terelte el figyelmem,
saját bánatomról, s tán a magányáról ( ezzel
sokan küzdünk) is!

Vidám, önzetlensége, nevetgélése,
rám is átragadt! Jól éreztem magam,
....tudom...nem szabadott volna olyankor már,
de egészen tegnap fél 2 -ig.

Abban segített, amihez ért, és lenyűgözött,
milyen profin tudja, mert az.
De őszinte szeretettel
adja tudását!
Mit is írjak erre: Egy jó ember, nagyon kedves.
Mindent köszönök Neki!

És ne higgye, hogy ez búcsú!

Akit a blogomba bemutatok, az nekem
barátom, s remélem én is a barátja tudok lenni,
ne csak várjon rám. Ígértem megoldom a skype-ot,
de nincs csak ősrégi
charlotteani, 2018. október 22. hétfő, 03:10
Új fülek
Új fülek

Guy Dowd meséli ezt a történetet:
Danny fülek nélkül született. Hallott ugyan, de nem volt fülkagylója, mint más normális embernek. Dannyt egész életében kinevették és elutasították a deformitása miatt. De ő megtanult ezzel együtt élni. Hála Istennek, szerető szülei voltak, és erős család állt mögötte.
Amikor középiskolás lett, az orvosa tájékoztatta egy újfajta eljárásról, amelynek segítségével át lehet ültetni egy személy fülét egy másik személyre. Ez azt jelentette, hogy Danny kaphat új fület, amennyiben egy megfelelő donor odaadományozza a sajátját.
Ez izgalmas hír volt. Végtére is az emberek adományoznak mindenféle szervet - szívet, vesét, tüdőt. De Danny nemsokára megtudta, hogy a füladományozás rendkívül ritka.
Azért nem adta fel a reményt. Tudta, hogy egy napon új füleket fog kapni. Kitűnővel érettségizett, és felvették egy híres egyetemre több ezer mérföldre az otthonától. Elköszönt a szüleitől, és elkezdte egyetemista éveit. Itt is nehezen talált
kalmanpiroska, 2018. október 21. vasárnap, 19:23
Angyalszó - Jutalom Istentől; Mindenki szolgája; Az örömhír
Jutalom Istentől
A mai vasárnap evangéliuma arról tanúskodik, hogy az apostoli testület sem egy tökéletes társaság, hanem gyarló emberekből áll. Jézusnak ezzel az emberi gyarlósággal kellett szembenéznie, amikor Jakab és János apostolok első helyet szerettek volna biztosítani a maguk számára. Majd a többiek részéről is megmutatkozik a gyengeség, hiszen ők is hasonlóan gondolkozhattak, ők is magukra gondoltak, amikor megnehezteltek, megharagudtak a testvérpárra. Jézus jól kezeli a helyzetet, ügyesen oldja fel az így keletkezett feszültséget, miközben helyes irányba tereli apostolainak gondolkodását, elképzeléseit.
A két apostol abból a korabeli elképzelésből indul ki, hogy az eljövendő Messiás majd egy király, uralkodó lesz.
Kérésükkel kifejezik hitüket, hogy Mesterük személyében a Messiást tisztelhetik.
Azt szeretnék, ha nekik megkülönböztetett hely, szerep jutna Jézus megvalósuló királyságában. Elképzelésük azonban túlzottan egyoldalú, hiszen csak a dicsőségre, Jézus királyi
maroka, 2018. október 21. vasárnap, 13:10
Imádság
Imádság,

melyben a keresztyén ember Istent vallja legfőbb javának és könyörög, hogy ebben az ismeretben s indulatban erősíttessék és nagyobb tökéletességre jusson

Óh felséges és dicsőséges Szentháromság Isten: Atya, Fiú és Szentlélek! Egyedül te vagy a legfőbb jó, aki szívem végtelen kívánságát betöltheted, aki megszerezheted és megadhatod nekem mindazt, ami az én valóságos boldogságom, aki a szükségben segítséget, a félelemben bátorságot, a veszedelemben oltalmat, a szomorúságban vigasztalást, a kísértésben szabadulást, a halálban életet és boldogságot adhatsz és aki mind létedben, mind tökéletességedben változás nélkül megmaradsz mindörökké.
Rajtad kívül nincs valóságos élet, nincs igaz öröm és boldogság. Akié te nem vagy, az boldogtalan és nyomorult, ha az egész világ az övé is, de akié te vagy, az boldog, ha semmi egyebe sincs. Amint Nóé galambja nem talált a bárkán kívül lábainak nyugalmat, úgy sokkal inkább nem találhat rajtad kívül valóságos nyugodalmat, enyhülést, bátorságot
kalmanpiroska, 2018. október 20. szombat, 11:10
De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és
De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik vértanúk

- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testünkben Jézus szenvedését hordozzuk szüntelen.
Testvéreim!
A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe; üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk; földre terítenek, de el nem veszünk; állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet.
Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van: ,,Hittem, azért szóltam", mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen
maroka, 2018. október 19. péntek, 18:48
A keresztvetés jelentései
A keresztvetés a katolikus és ortodox keresztények egyszerű, mély értelmű hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor imádkozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, hogy amikor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot teszünk:

1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és talán nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imádság. Ha az imádság lényege ,,lelkünk felemelése Istenhez", ahogy Damaszkuszi Szent János mondja, akkor a keresztvetés egyértelműen ima. ,,A keresztvetés nem üres gesztus, hanem hatékony ima, amellyel a Szentlélekhez, gyümölcsöző keresztény életünk védőjéhez és segítőjéhez folyamodunk." (Bert Ghezzi)

2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy befogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműködjünk kegyelmével.

3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban keresztet vetünk, a kereszt jelével megszenteljük hétköznapjainkat. ,,Minden lépésünknél és
pacsakute, 2018. október 18. csütörtök, 18:25
Ő hordozza
,,És elment az asszony a maga útján; evett, és arca többé nem volt szomorú." (1Sám 1,18)

Anna hit által nyerte az Úrtól Sámuelt. Élete ezt az igét hirdette: ,,Vesd az Úrra terhedet." Milyen csodálatos, hogy az, ami egész házaséletében szégyen és keserűség volt, egyszerre úgy szétfoszlott, hogy az arca sem volt többé szomorú. Pedig semmi mást nem tett, csak elmondta annak, akiről tudta hit által, hogy látja és hallja őt.
Akárcsak Anna, a királyi főember sem erősködött, amikor beteg leányához hívta Jézust, hogy ,,jöjj, mielőtt a gyermekem meghal", hanem hitt a szónak, és elment. Nem gondolsz arra, hogy amikor terhedet világfájdalmas arccal hurcolod, megbántod Jézust?
A világ igája, ha könnyűnek látszik is, előbb-utóbb összetör. Jézus igája azonban, ha súlyos is, gyönyörűséges és könnyű. Az teszi könnyűvé, hogy bizalommal átadhatod neki terhedet.
Annát többé hiába ingerelték, bosszantották vetélytársai. Az ő ügye jó helyen volt az Úr előtt, és még az
kalmanpiroska, 2018. október 18. csütörtök, 08:22
Monda azért nékik Jézus
"Monda azért nékik Jézus:

Boldogok vagytok ti szegények: mert tiétek az Isten országa.

Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek.

Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok.

Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek,
és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket,
mint gonoszt, az embernek Fiáért.

Örüljetek azon a napon és örvendezzetek;
mert ímé a ti jutalmatok bőséges a mennyben;
hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik."

Lukács: 22: 20-23
dandej, 2018. október 17. szerda, 17:02
Imádság
Imádság

melyben a keresztyén ember Szentlélekért esedezik

Úr Isten, mennyei szent Atyám! Én, a te alázatos, szegény szolgád (szolgálód), bűnös fiad (leányod) hozzád járulok és esedezem a legszükségesebb ajándékért: a Szentlélekért, akit kegyelmesen megígértél azoknak, akik kérik tőled.
Óh, milyen nagy szükségem van nekem arra a jó vezetőre, igazgatóra, tanítóra, megszentelőre és vigasztalóra e világ sok tévelygése, nyomorúsága és gonosz példája között, a sátán sokféle kísértése és leselkedése között és az én romlott természetem gonoszra való igazgatásai és ösztönzései között. Tévelygek Uram, ha a te Lelked nem vezet. Tudatlanságban, sötétségben maradok, ha Lelked meg nem világosít. A gonosz példák elvonnak a gonoszra, ha a te Lelked nem tartóztat, lever a sátán és elnyel, ha a te Lelked meg nem tart. Kétségbe ejtenek a nyomorúságok, ha Lelked nem biztat. Sok bűnre, gonoszságra visz romlottságom, ha Lelked meg nem szentel. Üdvözítőmben sem hihetek és a te irgalmasságodban sem
kalmanpiroska, 2018. október 17. szerda, 08:57
Szentlélekért való könyörgés
A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy Isten adjon neki Szentlelket

Semmi sem szükségesebb a keresztyén embernek a nyomorúságos és bűnös életben, mint a Szentlélek, mert a nélkül sem igaz hite, sem üdvösséges tudománya nem lehet, sem pedig kegyesen nem élhet és jó úton nem járhat és így Isten kegyelmében sem lehet. A Szentlelken kívül sehol sem találhatunk olyan tanítót, vezetőt, megszentelőt és vigasztalót, amilyenre szükségünk van. Hiába tanít akárki, ha a Szentlélek nem tanít és nem világosít, mert tudatlanságban maradunk. Hiába vezet akárki, ha a Szentlélek nem vezet, mert veszedelmes útra tévedünk. Hiába szentel akárki, magunk is hiába igyekszünk szentekké tenni magunkat, ha a Szentlélek meg nem szentel, mert a romlottságnak és a bűnnek az uralma alatt maradunk.
Hiába vigasztal akárki, ha a Szentlélek nem vigasztal, mert valóságos vigasztalást sehol nem találhatunk az élet sok nyomorúsága között.
Hát a halálban, amikor rá tódul az emberre a nyomorúság, keserűség és
kalmanpiroska, 2018. október 16. kedd, 14:38
28. évközi hét kedd 10.16
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Isten előtt nem a törvény külső megtartása számít, hanem a szeretet által tettekben megnyilvánuló hit.
Testvéreim!
A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.
Én, Pál mondom nektek: Ha csupán az ószövetségi törvényt tartjátok meg, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét kijelentem, hogy mindaz, aki a körülmetéléssel vállalja az ószövetségi törvényt, köteles azt a maga teljességében megtartani. Ha a mózesi törvény (megtartása) által akartok Isten előtt kedvessé válni, elszakadtatok Krisztustól, és elvesztettétek kegyelmét.
Mi azonban, a Szentlélektől vezetve, a hittől várjuk a megigazulást, és reméljük annak beteljesedését. Jézus Krisztusban ugyanis nem az számít, hogy valaki a körülmetélkedéssel vállalta-e az ószövetségi törvény megtartását vagy sem, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny.
Ez az Isten igéje. Gal
maroka, 2018. október 16. kedd, 08:38
1/1326
Képek, videók
köszönöm istennek.jpg
zsokica45
2015. február 26. csütörtök, 18:38
Így haltak ki az úriember
cipello
2018. május 18. péntek, 13:29
uriember-macska.jpg
charlotteani
2016. május 24. kedd, 23:08
Úriemberek
sanci81
2015. május 09. szombat, 10:08
úriemberek.jpg
tinka1951
2014. június 14. szombat, 08:29
Az úriember...jpg
farkas1945
2013. február 03. vasárnap, 10:34
Úriember
lacika5
2012. augusztus 12. vasárnap, 09:39
Egy úriember és én
lovaszmarika
2011. március 08. kedd, 17:48
Egy úriember
lovaszmarika
2010. december 19. vasárnap, 15:36
Már most úriember.jpg
charlotteani
2010. március 21. vasárnap, 21:57
Az úriember.bmp
tucs
2008. november 16. vasárnap, 08:26
A szemüveges Úriember Rom
donmedve
2006. szeptember 24. vasárnap, 20:50
GÁL-áns úriember
stampy
2006. július 10. hétfő, 18:26
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.