Regisztráció  Belépés
2017. december 18. hétfő | 51. hét | 352. nap | 08:12 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az eljövendő
Az eljövendő ébredés az imádkozás nagy ébredésével kell, hogy elkezdődjön. A belső szobában, zárt ajtó mellett kezdődik, mint amikor először meghallod a zuhogó eső hangját. A szolgálók titkos imájának növekedése lesz az áldás biztos jele
Andrew Murray
bordat, 2017. december 06. szerda, 18:41
Győzelmes ima
Győzelmes ima

,,... én ... rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek." János 15,16

Példázatunk első versében Krisztus úgy mutatta be magát, mint igazi Szőlőtőt, és az Atyát, mint Szőlősgazdát, és helyet kért magának az Atyával együtt a szívben. Itt, a záró versben összefoglalja magára és az Atyára vonatkozó tanítását a kettős célban, amiért kiválasztotta tanítványait. Magára, mint Szőlőtőre utalva, a cél az volt, hogy gyümölcsöt teremjenek. Az Atyára utalva arról volt szó, hogy bármit kérnek Krisztus nevében, azt az Atya megcselekszi a mennyben. Ahogy a gyümölcs hatalmas bizonyítéka a Krisztussal való igazi kapcsolatnak, úgy az ima a bizonyítéka az Atyával való kapcsolatunknak. A gyümölcsöző megmaradás a Fiúban és a győzedelmes ima az Atyához, ez a keresztyén élet két nagy jellemzője.
Hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
kalmanpiroska, 2017. június 20. kedd, 14:17
Maradandó gyümölcs
Maradandó gyümölcs

,,Én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon..." János 15,16

Néhány gyümölcs nem áll el. Bizonyos fajta körtéket és almákat azonnal fel kell használni; más fajták eltarthatók a következő évig. Így van ez a keresztyén munkában is, némelyik gyümölcs nem tartós. Sok olyan lehet, amely örömet szerezhet és építhet, mégsem gyakorol tartós hatást a világ vagy a gyülekezet állapotára. Másfelől van olyan munka, amely generációkon vagy az örökkévalóságon át nyomot hagy. Ebben Isten hatalma tartósan megnyilvánul. Ez az a gyümölcs, amelyről Pál beszélt, amikor kétféle szolgálatról írt: ,,...igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" (1Kor 2,4-5). Minél több az ember saját bölcsessége és ereje, annál kisebb az állandóság; minél több Isten
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 13:34
Választás
Választás

,,Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek." János 15,16

A szőlővessző nem választja meg a szőlőtőt, és azt sem határozza meg, hogy melyik szőlőtőn fog nőni. A szőlőtő hozza létre a szőlővesszőt és azt, hogy hol legyen. Ezért Krisztus azt mondja: ,,Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki... titeket." Néhányan azt fogják mondani: ,,Vajon nem az a különbség a természetben lévő szőlővessző és a szellemi világban lévő szőlővessző között, hogy az embernek van akarata és hatalma választani, és azért lett szőlővesszővé, mert úgy döntött, hogy elfogadja Krisztust, és Urának választotta Őt?" Ez kétségkívül igaz. És mégis csak félig igaz. A Szőlőtő leckéje és Urunk tanítása rámutat a másik felére, a mélyebb, az isteni részére annak, hogy Krisztusban vagyunk. Ha Ő nem választott volna minket, mi sosem választottuk volna Őt. Az, hogy mi Őt
kalmanpiroska, 2017. június 17. szombat, 17:31
Krisztus barátsága: bizalmas kapcsolat
Krisztus barátsága: bizalmas kapcsolat

,,Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek." János 15,15

Az igazi barátság legfőbb bizonyítéka, és az áldás egyik nagy forrása az a bizalom, ami semmit sem tart vissza, és lehetővé teszi a barátnak, hogy megossza legbelsőbb titkait. Áldott dolog Krisztus szolgájának lenni; az Ő megváltottai örömmel nevezik magukat az Ő rabszolgáinak. Krisztus gyakran beszélt a tanítványairól úgy, mint szolgákról. Nagy szeretetében Urunk most ezt mondja: ,,Többé nem mondalak titeket szolgáknak"; a Szentlélek eljövetelével egy új korszak köszöntött be. ,,A szolga nem tudja, mit tesz az ura" - engedelmeskednie kell anélkül, hogy tanácskoztak volna vele, vagy bevonták volna őt ura minden tervének titkába. ,,Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én
kalmanpiroska, 2017. június 16. péntek, 16:09
Krisztus barátsága: bizonyíték
Krisztus barátsága: bizonyíték

,,Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek." János 15,14

Urunk azt mondta, hogy barátsága bizonyítékaként az életét adta értünk. Most elmondja, mit kell nekünk tennünk - engedelmeskednünk kell az Ő parancsainak. Azért adta az életét értünk, hogy biztosítson magának egy helyet a szívünkben, és az Ő szeretete irányítson bennünket; a válasz, amire az Ő szeretete elhív és felhatalmaz minket az, hogy megtesszük, amit Ő parancsol. Ahogy megismerjük az életét adó szeretetet, örömmel fogunk engedelmeskedni a parancsainak. És ahogy engedelmeskedünk, még teljesebben megismerjük a szeretetet. Krisztus már megmondta: ,,Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben" (János 15,10). Szükségesnek tartotta, hogy megismételje ezt az igazságot: az Ő szeretetében való hitünk egyetlen bizonyítéka, az egyetlen mód arra, hogy benne maradjunk, az egyetlen jele annak, hogy igazi szőlővesszők vagyunk az, ha
kalmanpiroska, 2017. június 12. hétfő, 10:42
Krisztus barátsága: forrás
Krisztus barátsága: forrás

,,Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért." János 15,13

A következő három versben Urunk egy új szempontból beszél a tanítványaihoz fűződő kapcsolatáról - a barátság szempontjából. Rámutat a szeretetre az Ő részéről, amelyből a barátsága ered (13. v.), és az engedelmességre a mi részünkről, amely fenntartja azt (14. v.); majd ezután arra a szent meghittségre, amelyhez vezet (15. v.).
A Krisztushoz fűződő kapcsolatunk egyfajta szeretet. Amikor korábban erről beszélt, rámutatott, mi volt az Ő szeretete annak mennyei dicsőségében: ugyanaz a szeretet, amellyel az Atya szerette Őt. Itt mi ennek földi megnyilvánulásában részesülünk - letette az életét értünk.
,,Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért." - Krisztus valóban szeretné tudatni velünk, hogy mindannak a titkos gyökere és ereje, ami Ő, és amit Ő tesz értünk mint Szőlőtő, az a szeretet.
kalmanpiroska, 2017. június 11. vasárnap, 20:50
Ahogyan én szerettelek titeket
Ahogyan én szerettelek titeket

,,Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást..." János 15,12

Ez a második alkalom, hogy Urunk az ahogyan én vagy az úgy én is kifejezéseket használja. Először az Atyával való kapcsolatára vonatkoztatta, hogy megtartja az Atya parancsolatait, és megmarad az Ő szeretetében. Ugyanígy kell nekünk is megtartanunk Krisztus parancsolatait, és megmaradnunk az Ő szeretetében. Második alkalommal az Ő velünk való kapcsolatáról beszélt, mint a mi szeretetünk szabályáról a testvéreink iránt: ,,Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!" Minden esetben az Ő példája és magatartása a törvény számunkra. Ismételten, ez az igazság az, amihez többször is ragaszkodtunk - a tökéletes hasonlósághoz a Szőlőtő és a szőlővessző között.
Ahogyan én - De meg tudjuk-e tartani az Ő parancsolatait, és szeretni tudjuk-e a testvéreinket, ahogyan Ő megtartotta az Atya parancsolatait, ész szeretetett minket? És
kalmanpiroska, 2017. június 10. szombat, 16:06
Próbák
Próbák

1895-ben Andrew Murray Angliában tartózkodott, és iszonyú hátfájásban szenvedett, ami évekkel azelőtti sérüléséből adódott. Egy reggel reggelizés közben vendéglátója említette, hogy az előszobában egy asszony nagy bajban van, és tudni akarja, hogy adna-e neki valamilyen tanácsot. Andrew Murray átadott vendéglátójának egy papírszeletet, amit éppen akkor írt tele és ezt mondta: "Add át neki ezt a tanácsot, amit magamnak írtam le. Talán hasznosnak találja majd." Ez volt a lapra írva: "A baj idején mondd ezt: 'Először is, ő hozott engem ide. Az ő akaratából vagyok ezen a feszültségekkel terhes helyen; ebben megnyugszom.'Aztán: 'Ő tart meg itt engem az ő szeretetében, és kegyelmet ad ebben a próbában, hogy gyermekéhez méltóan viselkedjem.'Aztán mondd ezt: 'Ő áldássá teszi a próbát, tanulságokkal lát el, és működik bennem kegyelme által.'És végül, mondd ezt: 'Ő a megfelelő időben kivisz engem ismét. Hogy hogyan és mikor, azt csak ő tudja.'Ezért mondd: 'Itt vagyok (1) Isten rendeléséből, (2)
kalmanpiroska, 2017. június 09. péntek, 00:13
Szeressétek egymást!
Szeressétek egymást!

,,Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást..." János 15,12

ISTEN SZERETET. Teljes természete és tökéletessége szeretet, amely életet és áldást oszt. Szeretetében nemzette a Fiút, hogy mindent nekiadhasson. Szeretetében hozott létre teremtményeket, hogy áldásainak részeseivé tegye őket.
Krisztus Isten szeretetének a Fia, ennek a szeretetnek a hordozója, megmutatója, közlője. Élete és halála teljes szeretet volt. A szeretet az élete, és ezt az életet adja. Csak azért él, hogy szeressen, hogy a szeretetben való életét bennünk élje, hogy odaadja önmagát mindazoknak, akik befogadják Őt. Az igazi Szőlőtő legelső gondolata a szeretet - élete megosztása a szőlővesszőkkel.
A Szentlélek a szeretet Lelke. Nem oszthatja meg Krisztus életét anélkül, hogy ne osztaná meg az Ő szeretetét. Az üdvösség nem más, mint szeretet, amely meghódít minket, és a szívünkbe lép. Ez a tökéletes szeretet.
Nem csoda, hogy Krisztus azt mondja:
kalmanpiroska, 2017. június 08. csütörtök, 12:39
Öröm
Öröm

,,Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen." János 15,11

Ha bárki megkérdezi: ,,Hogyan lehetek boldog keresztyén?", Urunk válasza nagyon egyszerű. ,,Ezeket - a Szőlőtőről és a szőlővesszőkről - azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen." ,,Nem lehet részetek az én örömömben az én életem nélkül. Maradjatok meg énbennem, és engedjétek, hogy én megmaradjak bennetek, és az örömöm bennetek lesz." Minden egészséges élet öröm és szépség kérdése; élj oszthatatlanul szőlővesszőként, és tiéd lesz az Ő öröme teljes mértékben.
Sok keresztyén szerint a teljességgel Krisztusban maradó élet egy megerőltető és fájdalmas erőfeszítés. Nem látják, hogy az erőlködés és az erőfeszítés csak addig tart, amíg nem vetjük alá magunkat fenntartás nélkül Krisztus bennünket tápláló életének. A példázat legelső szavai még nem nyíltak ki előttük:
kalmanpiroska, 2017. június 07. szerda, 17:04
Ti, ahogyan én
Ti, ahogyan én

,,Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében." János 15,10

Már többször beszéltünk a Szőlőtő és a szőlővesssző természete - és így célja - között meglévő tökéletes hasonlóságról. Itt Krisztus már nem példázatban beszélt, hanem világosan elmondja nekünk, miként pontos mintája az Ő saját élete a miénknek. Elmondja, hogy egyedül engedelmesség által maradhatunk meg az Ő szeretetében. Most arról beszél, hogy ez volt az út az Atya szeretetében való megmaradáshoz. A Szőlőtőnek, ahogy a szőlővessszőnek is, az élete, az ereje és az öröme az Atya szeretetében volt: csak engedelmesség által maradhatott meg benne. Az életünket, erőnket és örömünket mindenkor az Ő szeretetében találhatjuk meg, de ez csakis olyan engedelmesség által érhető el, amilyen az Övé, hogy benne maradhassunk. A tökéletes egyezés a Szőlőtővel, ez a szőlővesssző egyik
kalmanpiroska, 2017. június 06. kedd, 14:14
1/7
Képek, videók
St Andrews katedrális.jpg
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:11
St Andrews katedrális Skó
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:10
Meghalni boldogan Andrew
hollyka
2014. március 22. szombat, 19:53
andrew Matthews.jpg
sarkadykati
2014. január 24. péntek, 05:54
1-Andrew Gn ,dívattervezö
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -1.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -2.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -3.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -4.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
Andrew Gn -5.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
Andrew Gn -6.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
Andrew Gn -7.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
Az eljövendőt keressük
sacimama
2016. november 25. péntek, 00:29
Az eljövendöt várom... 01
chillik
2016. október 10. hétfő, 07:13
Az eljövendöt várom... 02
chillik
2016. október 10. hétfő, 07:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.