Belépés
2018. október 23. kedd | 43. hét | 296. nap | 05:20 | Gyöngyi
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Istent kell legfőbb javunknak tudni és vallani
jusson


A boldogság kívánása természet szerint beoltva lévén az emberbe, eleitől fogva kívántak és igyekeztek az emberek olyan legfőbb jót megnyerni és bírni, ami őket boldoggá teszi. De nagyobb részt elhibázták abban, hogy nem tudták, melyik és micsoda az ilyen legfőbb jó és olyant választottak legfőbb javuknak, ami éppen nem az.
A legfőbb jóban ezeket a tulajdonságokat kell megtalálnunk:
1. Szükséges, hogy az tökéletes legyen.
2. Szükséges, hogy az állandó, változhatatlan és örökkévaló legyen.
3. Szükséges, hogy az olyan legyen, amitől senki meg ne foszthasson.
4. Szükséges, hogy az az ember lelkének tökéletes nyugalmat szerezzen.
5. Szükséges, hogy az ember szívének kívánságát megelégítse és betöltse.
6. Szükséges végül, hogy az élet minden nyomorúsága között és végezetre a halálban is vigasztalást, segítséget, szabadulást és boldogságot adhasson.
Akiben s amiben ez a hat dolog megtalálható, az a legfőbb jó. Akiben s amiben pedig ezek,
kalmanpiroska, 2018. október 19. péntek, 13:25
Harmonia.......
HarmoNet Harmóniakártya (2018-10-11)

Kedves agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Megszabadulás hatja át.

Csillagok - Az Istenség jelenléte, fensőbbség, örökkévalóság, halhatatlanság, remény

,,Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, mutassatok utat..." Így szól a nóta, figyelmeztetve arra, hogy életed égi kísérői különleges üzenettel szolgálnak neked! Uralkodó bolygód üzenete ma különösen igaz rád! Olvasd el a HarmoNet horoszkópját, és ha az üzenet még abból sem válik világossá, rendelj személyre szabott horoszkópot. Égi jellegük miatt a szellemi erők, a sötétség ellentétének jelképei. Az asztrológia azon az elven működik, hogy a csillagok analógialáncai saját érzékeléssel rendelkeznek, mert tisztán részesednek az éltető isteni természetből. A természeti népek a csillagokat istenségeknek tekintették. Az
agica2004, 2018. október 12. péntek, 15:30
]Ne félj, mert megváltottalak!
De most azt mondja az Örökkévaló,aki teremtett téged, Jákób,aki téged alkotott, Izráel:

,,Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy!

Mikor vízen kelsz át,veled vagyok.Ha folyókon,azok el nem borítanak.

Mikor tűzön mész keresztül,téged meg nem éget,lángja nem emészt meg,

mert én vagyok Istened, az Örökkévaló,Izráel Szentje, Szabadítód.

Ézsaiás 43
dandej, 2018. október 11. csütörtök, 23:44
Siklós József
lelkem:
,,Ennyire mindent? Ilyen pontosan?''

Elvesztem hát! Ez elviselhetetlen,
vesébe látó isteni tekintet...
,, De minden bűntől - hirdeti a Könyv -
Jézus vére megtisztított minket!“

És térdre hullva imádkozhatom,
bűnvallás, kérés mint felszínre törhet,
és hála, hála mindig, mindenért!
- Megnyittatik a zörgetőnek...

Pár perc pereg le mozdulatlanul.
Csodálván mondom, micsoda az ember!
Bejárja örökkévalóság tájait,
találkozik a Végtelennel:

bűnös szíve - a Kegyelemmel...
DALOL A CSEND

Künn orkán üvöltve fákat cibál...
Benn a szívemben a csend muzsikál.
Behajtom a záporvert ablakot,
Úgy hallgatom a néma dallamot.
Mért mennydörögjön tomboló tusa,
A néma
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Vass Albert: Üzenet haza
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a
maroka, 2018. október 07. vasárnap, 23:52
Metafizikai egyedüllét
nem tetszik másban, javítsd ki önmagadban!

Feladatunk a belső harmónia megteremtése, önmegvalósítás, lelki felvilágosodás. Ha ezt az abszolút feladatunkat teljesítjük, megoldódnak a relatív szintű gondjaink is.

Ha valaki rendeződik belül, a világ rendeződik körülötte.

Az egyedüllét az egyetlen életforma, mely önmagában az élet összes kérdését megoldja.

Nem ismerjük jellemünk mélységeit. A titokzatos út befelé vezet. Sehol másutt, csakis bennünk van meg az örökkévalóság a maga világaival, a múlt, a jövő. A külvilág pusztán árnyékvilág, mely a fény birodalmából veti árnyait. Úgy tűnik, hogy az ember csak e belső világ teremtése révén válhat összehasonlíthatatlanná, egyszerivé, nem pedig külső cselekvés által, amely egy névtelen masszába olvasztja be az egyéni tetteket.

(Földényi László: Melankólia)


Ne feledd, hogy mindaz a világon, amit a gondolat, a beszéd, a szem, a fül tapasztal, az elme szüleménye csupán s így mulandó illúzió.
jupiter21, 2018. október 07. vasárnap, 06:09
Üdvösség
"Lelkem örökkévaló életének kezdete egy beszélgetés volt, amit egy idősebb úriemberrel folytattam, aki meglátogatta apámat, amikor még kislány voltam. Megfogta a kezemet, és azt mondta: „Drága gyermek, életem lassan elérkezett a végéhez, és te, minden bizonnyal, még sok évet fogsz élni halálom után. De két dologról sose feledkezz meg. Az első az, hogy bűneinkre bocsánatot kell nyernünk, míg élünk. A második, hogy tudnunk és éreznünk kell, hogy megbocsáttattak bűneink”. Áldom Istent azért, hogy sosem feledkeztem meg az ő szavairól”."

- egy keresztyén asszony -
kalmanpiroska, 2018. október 05. péntek, 14:16
Harmonia.......
összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Irgalom hatja át.

Felhő - Az itt és most, az égi akarat

Osho szavait idézzük, hisz ő fogalmazza meg legjobban a bárányfelhők létét. ,,A bárányfelhő sodródik, amerre a szél viszi. Nem ellenkezik, nem harcol, nem birtokol, és mégis mindenek fölött van. A bárányfelhő úszik a végtelen térben, szabadon. Nincs jövője, nincs akarata. Minden pillanat örökkévaló." A felhő profán értelmében nem más, mint a légkörben lebegő vízcseppek halmaza. Irodalmi, jelképes formájában a felhő az ég fátyla. Az anyagi erő, a profetikus kinyilatkoztatások, a theophaniák kifejezője. Egyszerre áldást osztó és átkot szóró természeti alakzat. A kínaiak szerint a termékenység, az életerő jelképe: a látható lélegzet. Szimbolizálja a szánalmat és a könyörületet is, mivel az esőt kibocsátó felhők minden élőlény táplálói. A viharfelhő Isten haragját jelképezi. Állandó
agica2004, 2018. október 01. hétfő, 17:17
Sri Chimnoy
,,Ne próbáljuk a zenét értelmünkkel megérteni ! Még csak a szívünkkel se próbáljuk érezni !Csak engedjük spontán módon a Zene-madarat Szív-égboltunkon repülni !
Mialatt repül, feltétlenül fel fogja nekünk tárni, amije van, és ami ő. Amije van, az a halhatatlanság üzenete, és ami ő: az az örökkévalóság folyosója."

Sri Chimnoy
liliana01, 2018. szeptember 30. vasárnap, 19:54
Vers
Juhász Szilvia

Jónak lenni..
Nem tudom, mit ér még
a földön a jóság,
értékes rabként tán
örökkévalóság.

jónak lenni csupán
divatjamúlt érdem?
emberek ezrei
porba hullnak, érzem.

kevélység lakozik
önző világunkban,
taposóakna lakik
odalent a porban.

húzok egy vonalat,
tovább én nem lépek,
maradok olyannak,
kit Isten teremtett.
kirscha, 2018. szeptember 28. péntek, 20:57
2018. szeptember 26., szerdai Napiszöveg
viszem.).

A Biblia legelső szavaiból kiderül
egy egyszerű, ám lényeges igazság:
,,Kezdetben teremtette Isten az
eget és a földet" (1Mózes 1:1NW Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.).
El kell ismernünk, hogy a teremtésmű
sok részéről, például a világűrről,
a fényről vagy a gravitációról igen
keveset tudunk, és csak töredékét
ismerjük a világegyetemnek
(Prédikátor 3:11NW Mindent gyönyörűnek készített a maga idejében.
Még az örökkévalóság gondolatát is az emberek szívébe adta,
ám soha nem fogják megtudni, mi mindent tett az igaz Isten kezdettől fogva mindvégig.).
Ám Jehova feltárta nekünk, hogy mi
a szándéka a földdel és az emberiséggel.
A földünket tökéletes lakóhelynek
teremtette az emberek számára,
akiket a saját képmására alkotott
meg (1Mózes 1:26NW Ezután ezt mondta Isten:,,Alkossunk embert, aki hasonlít ránk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az ég
charlotteani, 2018. szeptember 28. péntek, 01:15
2018. szeptember 9., vasárnapi Napiszöveg
ellenségeket, akik a
nemzet biztonságát fenyegethetik.
De az ilyen,,őrállók"csak az emberektől
vagy az ember alkotta kormányzatoktól
jövő veszélyeket látják. Nem tudnak
Isten égi királyságáról, melyet
Krisztus irányít, és arról, hogy ez a
kormányzat hamarosan végrehajtja
a nemzetek ellen szóló ítéletet (Ézsaiás 9:6, 7NW Mert egy gyermek születik,
egy fiút kapunk,és az uralom az ő vállán lesz.
Csodálatos tanácsadónak, erős istennek, örökkévaló atyának, béke fejedelmének fogják hívni.7Uralma egyre messzebbre terjed majd,
és mindig béke lesz
Dávid trónján és királyságában.
Megszilárdítja és fenntartja azt
jog és igazságosság által,
mostantól fogva örökké.
A seregek Jehovája cselekszi ezt a buzgalmából fakadóan.);
(Ézsaiás 56:10NW Vakok az őrállói. Egyikük sem vesz észre semmit.
Mindannyian néma kutyák, nem tudnak ugatni.
Lihegnek, lefekszenek, szeretik a szunyókálást.);(Dániel 2:44NW Azoknak a
charlotteani, 2018. szeptember 26. szerda, 23:00
1/625
Képek, videók
javunk.png
sz719eszter
2016. november 29. kedd, 13:17
Javunkra van.jpg
dandej
2012. március 09. péntek, 12:29
a boldogság egyik.jpg
sz719eszter
2018. október 20. szombat, 10:45
a boldogság olyan.jpg
sz719eszter
2018. október 05. péntek, 19:43
boldogság, öröm.jpg
menusgabor
2018. október 04. csütörtök, 20:24
boldogság-1024x645.jpg
menusgabor
2018. október 04. csütörtök, 20:24
a boldogság.jpg
sz719eszter
2018. szeptember 22. szombat, 00:34
A bűn elzár a boldogságtó
sanci81
2018. augusztus 28. kedd, 17:04
A boldogság nem valami
anna4459
2018. augusztus 27. hétfő, 08:12
Boldogság.jpg
menusgabor
2018. augusztus 16. csütörtök, 20:06
boldogság..jpg
menusgabor
2018. augusztus 16. csütörtök, 20:02
hol a boldogsag.jpg
menusgabor
2018. augusztus 16. csütörtök, 20:01
Vannak olyan emberek....j
pacsakute
2017. március 06. hétfő, 19:35
Olyan emberekkel.....jpg
pacsakute
2015. október 29. csütörtök, 22:11
az emberek olyanok.gif
paka68
2015. április 22. szerda, 13:32
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.