Regisztráció  Belépés
2018. szeptember 26. szerda | 39. hét | 269. nap | 12:47 | Jusztina
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tokaji Márton
aranyát.
AZ ÉJ

Visszatérő vágyak suhannak az
éjben,
Mint tovatűnt álmok a múlt
tengerében.
A démoni varázs itt lebeg
felettünk.
Érintés bájában lehet, hogy
elveszünk.


ÉJI CSEND

Álmosan kúszik a lombok árnya,
az alkonyi est reá fátylat
terít.
Lassan repül az óra szárnya,
éjnek selyem ruhája
beborít.
Csillagok ébredeznek az égen,
szerelmet susog a föld, víz a
szél.
Elmentél meszire nagyon régen,
örökké várom, hogy
visszatérj.
ÉJSZAKA

Az éj sötét fátylában
menusgabor, 2018. július 26. csütörtök, 22:00
Tallóztam
Lupsánné Kovács Eta

Váltás


Lassan indul a sötét,
feltekint az égre,
azt gondolja, ráér még,
de az éjnek vége.

Kopogtat a pirkadat,
kényelmesen ballag,
hajában a csillagok
sápadtabb színt kapnak.

Sétálnak egy keveset,
mindjárt itt a reggel,
aludni megy a sötét,
az éjjeli nesszel.

Álmos felhő körbenéz,
ő még talán várhat,
zárul lassan a tegnap,
ajtót nyit a mának.
horvathnemagdi, 2018. július 12. csütörtök, 00:55
Lupsánné Kovács Eta: Váltás
Lupsánné Kovács Eta
Váltás


Lassan indul a sötét,
feltekint az égre,
azt gondolja, ráér még,
de az éjnek vége.

Kopogtat a pirkadat,
kényelmesen ballag,
hajában a csillagok
sápadtabb színt kapnak.

Sétálnak egy keveset,
mindjárt itt a reggel,
aludni megy a sötét,
az éjjeli nesszel.

Álmos felhő körbenéz,
ő még talán várhat,
zárul lassan a tegnap,
ajtót nyit a mának.
lilagondolatok, 2018. július 11. szerda, 21:23
Zsefy Zsanett
kincsem,

nem csak a szívemben pihensz
emlékfátylam alatt magadnak...


AZ ÉN ANYÁM

Az én anyám virág volt a réten.
Szellő simította minden hajnalon.
Harmatban fürdött az illatos szélben.
Nap ölén nőtt fel, attól ragyogott.

Az én anyám virág volt a réten.
Bársonyos szirmán élet zümmögött.
Szivárványból szőtt színeket az éjnek,
a csillagfényben némán tündökölt.

Az én anyám nem vágyott rózsa lenni.
Szebb volt annál, mert ő volt az anyám.
Nem csábította más vidék, más élet,
bár örökké égett benne a honvágy.

Az én anyám virág volt a réten.
Most is ott él a kéklő ég alatt.
Szirmait már nem bontja ki a rétnek,
de minden virágnak ő az
menusgabor, 2018. június 22. péntek, 16:00
Kempelen Farkas: A sírok szerelme.
Kempelen Farkas:

A sírok szerelme.

A temetői néma éjben,
Az éjnek sirnyító felében,
Halkan, neszeden, méla csenddel
Sírjából a bús ifjú felkel.

. . . . Fehér, ijesztő, bús kisértet . . . .
A sirok közt bolyongva téved,
Csak akkor szűnik bolyongása,
Ha jő, a kit vár, szellemtársa.

S ki ifjáért lön a halálé,
Eljö a másik árny, a lányé,
Egymásnak - élve - tiltva voltak,
Most vége már a tilalomnak . . .

Mit érez szivük, titkok titka,
Van-e szív, a mely azt gyanítja ?
Örök rejtély ajkuk beszéde,
Hol emberelme, mely megértse ? . . .

Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1886. febr. 14.
marcyt, 2018. június 14. csütörtök, 07:16
Nincs Cím
hozzászokni, vérhas és mindenféle gyomorbaj pusztított közöttünk.
Mily borzasztó volt az az idő, amikor egy napon egyszerre tíz halottunk volt. Koporsóról, keresztről, vagy szemfödélről szó sem lehetett.
A temetést úgy végeztük, hogy anyaszült meztelenre vetkőztettük halott bajtársainkat s inkább egy-egy medvebőrt áldoztunk föl; abba csavartuk a holttestüket, aztán úgy ástuk el őket a hóba.
Alig egy hónap alatt a zord idő és táplálkozás hiánya ötven bajtársunkat ölte meg.

Éjnek idején gyakran hallottuk, hogy fölkaparták őket a hó alól és vad mohósággal ropogtatták a csontjaikat.
Ilyenkor aztán sokkal könnyebb volt megölnünk őket. Lomhábbak voltak s könnyűszerrel elejtettük őket.
Ez az állapot hova-tovább mindegyre tűrhetetlenebbé vált.
A megbetegedések és halálozások egyre szaporodtak. Azonkívül az a bánásmód is föllázított bennünket, amit a felügyelő tanúsított irántunk.
Ez minden hónap elején megjelent közöttünk egy fegyveres csapattal, aztán bekívánta
rtkik, 2018. június 09. szombat, 13:54
Arany János – Katalin
megbünhödél -
Boldogtalan két martalék!
Vesztökre, jaj, mért is valék -;
Oh, hű szivek! oh, nemesek!...
De most igazságos leszek:
Ha élvéjök utjokban álltam:
Hadd egyesítsem a halálban!"
Sohajt fel és szemeiről
Keserü könnycseppet töröl
Első, utolsó harmatot;
Mely ott valaha fakadott. -


Még szól, midőn engesztelő
Fénnyel mosolyg a nap elő,
Megelégelve a rövid
Éjnek sötét borzalmait.
E fölpirosló fáklya mellett
Vitézek gyászos utra kelnek:
A harci kürt reszketve búg,
A harcfiak mind szomorúk.
Jakusics a hű párt azonnal
Ős Budetinre vezeti, - -
S azóta csendes nyugalommal
Kettőjöket egy sír fedi.
Hát az anyaszív... Feleded
Ének, hogyan repede meg? -
Kitép, legázol a vihar
Kemény tölgyet, nyiló virágot;
A zöld mező télben kihal:
De nézd el a sivó kopárt:
Az asszu kóró ott
chillik, 2018. június 05. kedd, 03:26
Arany János – Rózsa és Ibolya
mondják, a nyílnak tenyerét kitartja,
Hozzá vág az ember, s elolvad a kardja.

"Tudom, ha megkérlek, oly nehéz dolgot ád
Az a sütni való boszorkány mostohád!
Így veszének el sok hercegek, királyok,
Intésemre szolgál szomorú példájok."

"Jöszte hát, virágom, ibolya, tulipán!
Arany zabot eszik Szellő jó paripám,
De egyék majd otthon: jer, nyeregbe veszlek,
Apád birodalmán reggelig túlteszlek."

Válaszolt Ibolya: "Szívem szép szerelme!
Szöknöm éjnek éjén válna szégyenemre.
Eredj, kérj apámtól; minek elcsüggedni?,
Igaz szerelemnek nincsen nehéz semmi!"


"Igaz szerelemnek nincs lehetlen semmi!"
Monda Rózsa bátran - "eb fog elcsüggedni:
Holnapi nap, mely már neveztetik mának,
Megkérlek apádtól, életem párjának."

Így felelt, és nézte milyen az ég alja:
Látta, hogy már szépen szőkéllik hajnalra;
Ada egy csókot a
chillik, 2018. május 28. hétfő, 07:29
Kosztolányi Dezső - Síppal, dobbal, nádi hegedűvel
véget ért a vad tivornya,
és vágtattam, tovább, tovább még,
és szenny tapadt a korcsmafalhoz,
meggyűrve csüngött le az abrosz,
csupa hamu volt és okádék.


És láttam újat, újra láttam,
jártam sötét diákszobákban,
és jajjal és nehéz sóhajjal volt teli,
és körülvették a halál nyögései.
Beteg feküdt ott. Gyertya égett,
a téli reggel szürkesége
búcsút mondott a téli éjnek.
Orvosságszag terjedt köröttem.
A beteg arcán jég és kendő.
Holnapra őt is sírba dugják.
Jaj, jaj nekünk. Minden veszendő.

Csak mentem újra, szálltam egyre,
hajnalodó, kék táncterembe,
tiport rózsák közt andalogtam
és hajtűket szedtem föl ottan.


Az ég lassan derült felettem,
sírtam, temettem és feledtem,
és szédelegve
járkáltam egyre,
de
chillik, 2018. május 25. péntek, 05:25
Tompa Mihály - Művészet és pályabér.
napot,
S bár nem tart az nekik most meleget:
Legyen az élet keserű, rideg,
De térdök meg nem hajlik senkinek...

Boldog, ki csendes nyúgalom után
Meglátja, a szép hajnal mint hasad;
Boldogabb, kinek álom s éj örök,
S nem tudja: hogy mikor lesz viradat...!A vers szövege első megjelenésekor ez volt:

Egy boldog földön, szép hon kebelén,
- Sugáros éjnek hallgatag felén -
Hogy lásson sok bút, kevés örömet
Egy éjen három kisded született.

Egy boldog földön, hol sík téreken,
Terhes kalász és buja fű terem;
Holott a földnek gazdag kebele
Megmérhetetlen kinccsel van tele;


S a halmokon cserülte bérc alatt,
Hajló borágon édes must fakad.
Egy nép között, hol éhen veszni kell
A jelesnek, s rá fúlánkot
chillik, 2018. március 08. csütörtök, 02:33
Csatka kegyhely
reám.
Nyújtsd ki segítő karod felém,
Hogy el ne sodorjon a veszély.

Édes jó Anyám zakatol a szívünk
Csikorog, nyikorog az akaratunk
Oly kivertek fáradtak vagyunk
S mint kivágott fa elszáradunk.

Ölelej anyai szívedre mert megfagyunk
Simogass kezeddel, mert lázban sorvadunk
Gyógyítsd meg vérző kínos sebünk
Szárítsd fel titkon kisírt szemünk.

Ver, tép, vérez az élet vad vihara
Segíts az éjben és vészben, Mária.
S lesz-e az éjnek fénylő csillaga?
Csak te tudod csatkai Szűzanya.

Érdemes-e élni a vágyak világában?
Ki tudunk-e tartani a vágyak ostromában
Bukdácsol az ember, meginog a vártán
Mert megkísértette a pokoli sátán.

A gyűlölet önzés átka veri a magyart
Mert igazán összefogni sose tudott s akart
A sárga kaján irigység Kain óta halált arat
S igaz ember Diogenes lámpásával is alig akad.

Mária, bízom benned és reménylek
Nélküled mit sem ér e földi
maroka, 2018. február 20. kedd, 18:31
William Shakespeare
erőfeszítést tesz majd, nehogy csalódást okozzon neked.

ShakespeareA hű szerelem nem beszél, azt tett dicsőíti és nem szavak.

ShakespeareHízelgek a napnak: beragyogod,
Ha felhőfoltos is a végtelenség;
S a fekete éjnek: te csillagok
Nélkül is megaranyozod az estét.

Shakespeare: XXVIII. Szonett


Jobb ember, aki sír, amikor örül, mint az, aki örül, ha más sír.

William
menusgabor, 2018. január 21. vasárnap, 19:30
1/38
Képek, videók
Tokaji Márton-Bolyongó ál
maria_kadar_148
2014. június 03. kedd, 23:18
tokaji marton-r.jpg
feviroza
2014. március 09. vasárnap, 00:41
Tokaji Márton éjszaka.jpg
erzsikepuskas
2014. március 08. szombat, 21:35
Tokaji Márton
lizbet01
2012. szeptember 12. szerda, 11:49
Tokaji Márton Rád gondolo
ile58
2009. február 16. hétfő, 19:17
Tokaji Márton Földi lét.J
ile58
2009. február 01. vasárnap, 23:09
Tokaji Márton Fogyó idő 2
ile58
2009. január 18. vasárnap, 15:14
0_démoni szépség.jpg
bnedora
2014. szeptember 07. vasárnap, 19:45
DÉMONI SZEMEK.png
ildikocsorbane2
2013. október 13. vasárnap, 21:09
Riddick (By Demonika)a.jp
killmask
2011. május 07. szombat, 12:28
démoni.gif
aranyosmagdika
2011. április 06. szerda, 11:28
Démoni est.gif
katicafeher
2010. június 06. vasárnap, 17:35
démoni szerető.jpg
ildiko04
2010. február 28. vasárnap, 20:15
démoni 42.jpg
angyalboszi
2009. augusztus 05. szerda, 11:03
démoni éjszaka.jpg
ildiko04
2009. augusztus 04. kedd, 00:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.