Regisztráció  Belépés
2018. március 23. péntek | 12. hét | 82. nap | 06:24 | Emőke
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hálával áldozzál
"... ha majd esztek annak a földnek a kenyeréből, ajánljatok föl ajándékot az Úrnak." (4Móz 15,19)

Isten előre gondoskodott, útmutatást, tanácsot adott népének, hogyan és miképp éljenek, ha majd honpolgárai lesznek igazi hazájuknak. A fenti versben is ilyen tanácsot olvasunk. Isten látta a fennálló veszélyt, hogy akkor majd elfelejtik a pusztai vándorlás keserves emlékeit, az egyiptomi nyomorúságból való csodálatos szabadulást, és természetesnek veszik, hogy terem a föld, és nekik terem. Ezért kéri tőlük ezt a fölajánlást. Sok hívő ember hamar elfeledkezik arról, mit tett vele az Úr. Úgy gondolja, megérkezett, révbe jutott, elérte célját: lelke üdvösségét. Az üdvbizonyosság boldog tudatában hátradől a kegyelem párnáján, és elfeledkezik arról, hogy hálából életét az Úrnak, az Úr szolgálatára szentelje.
"Szolgáljatok az Úrnak örömmel"; "tegyetek tanítvánnyá minden népet" - szólít fel az ige.

LEGENDA * Cassianus és Nicolaus két görög szent: az előbbi a magába mélyedő szerzetesi élet
kalmanpiroska, 2018. március 21. szerda, 08:29
Spurgeon: És a házam népe?
16,31.)

Ez az evangélium olyan emberhez szólt először, aki a kardot már a torkára tette, de szól nekem is. Ha haldokolnék, ez volna a legjobb hír a számomra, de benne van mindaz is, amire szükségem van, amíg élek. Nem nézek se magamra, se bűneimre, sem pedig érdemeimre, egyedül az Úr Jézusban, mint Megváltómban bízom, akit Isten adott értem. Benne hiszek, rá hagyatkozom, benne találok nyugalmat, ő az én mindenem. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életem van, mert hiszek a Krisztus Jézusban. Áldott legyen ezért az ő neve! Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától.

Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről: Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem. Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám és nekem annyira kedvesek! Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak! Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem
ronix, 2018. március 12. hétfő, 21:25
Az Úr vesszeje vigasztal
szabadulni a nehéz helyzetből. A fenyítést nemhogy értékelnénk, sőt értéktelennek tartjuk és megvetjük. Hogy sóhajtozunk, ha a próbák napjai hosszúra nyúlnak! "Meddig tart még az éjszaka? Mikor lesz vége a sok próbának? - mondogatjuk. Meglankadunk. Vajon mikor tanuljuk meg, hogy a fenyítések és dorgálások nem Isten haragjának, hanem szeretetének a jelei? Ha végre megtanuljuk, nem fogjuk a béke napjait többre értékelni a próbák napjainál.

ISTEN UJJA * Ruotsalainen Pál, a finn "parasztpróféta" Isten áldott eszköze volt. De miközben lelki szolgálata csodálatos gyümölcsöket termett, betevő falat is alig jutott a családjának. A sok éhezés, nélkülözés következtében gyermekei fogytak, sorvadtak. Végül elhatározta, hogy kivándorol Lengyelországba. El is indult, de ahogy távolodott az otthonától, mintha Istentől is távolodott volna. Az Írás már nem vonzotta, imái erejüket vesztették. Amikor aztán a határra érve nem engedték tovább, a lelke felszabadult a szörnyű nyomás alól: ebben a tényben Isten ujját
kalmanpiroska, 2018. március 12. hétfő, 13:06
Tallóztam
Darvas Szilárd

A Nő Teremtése

Szóval az Úr legelőször,
Férfiembert alkotott,
Ezzel teltek hosszú évek,
Nappalok és alkonyok,
Ami szép volt, ami jó volt,
Mindent ebbe fektette,
Ő maga is megcsodálta,
Mire készen lett vele:

Domború mell, magas homlok,
Sziklát görgető karok,
És a többi. Részletezni
Nem is nagyon akarok,
Szeme, füle, lépe, mája,
Lába is, hogy lépne rája,
Hogy így visszagondolok,
Csupa, csupa jó dolog.

No, de közben hiba történt:
Elfogyott a nyersanyag,
Míg a férfi ily remek lett,
A szegény nő megfeneklett,
Rá már semmi sem maradt.
Ám az Isten azért Isten,
Véghetetlen bölcsessége,
Mindig jó dolgokra inti,
Tudja, hogy ha segít magán,
Az isten is megsegíti.

Hogy ily nagy volt a probléma,
Csak merészebb lett Ő attól,
És nekiállt nőt csinálni,
- ahogy azt ma mondanátok -
Mindenféle műanyagból.
Volt abban a
horvathnemagdi, 2018. március 10. szombat, 09:59
Spurgeon: Imádság békéért
tárháza

Imádság békéért

"Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!"
(Jer 29,7.)

A fenti igevers alapelve értelmében mindnyájunknak, akik az Úréi vagyunk, tehát jövevények és idegenek e világban, azon kell "fáradoznunk", hogy a nép, amely között lakunk, békében és jólétben éljen. Különösen azért kell közbenjárnunk, hogy saját népünk és városunk legyen áldott. A hazájáért való komoly könyörgés igenis illő a hívő emberhez.

Buzgón imádkozzunk otthonunk és tágabb értelemben vett környezetünk számára a béke nagy ajándékáért. Ha véres viszály támadna utcáinkon, vagy idegenek törnének katonáinkra, az siralmas volna számunkra is: ezért imádkozzunk a békességért és buzgón fáradozzunk is érte.

A mi nyugodt életünk is a nemzet békéjétől függ, ezért az nagyon kívánatos számunkra, hiszen csak így tudjuk gyermekeinket az Úr félelmében
ronix, 2018. március 09. péntek, 22:21
Áldott, békés napot Mindenkinek!
Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt nektek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szól nektek. (ApCsel. 3,22)
Áldott békés napot mindenkinek!
ronix, 2018. március 09. péntek, 20:59
Spurgeon: Áldott lesz mindened, amid van
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

Áldott lesz mindened, amid van

"Áldott lesz kosarad és sütőteknőd.."
(5Móz 28,5.)

Az engedelmesség áldottá teszi mindazt, amit szorgalmunkkal megszereztünk. Amit azonnal felhasználunk, mint a friss gyümölcsöt, éppúgy áldott lesz, mint tartós használati cikkeink. Lehet. hogy csak kevés javunk van és a jövedelmünk is kicsi, esetleg sovány reggelivel indulunk munkába és szűkös ebéd vár hazatérésünkkor, mégis jó dolgunk lesz, mert Isten a kosarat áldja meg. Ha csak egyik napról a másikra élünk, akkor is éppoly jól megy sorunk, mint Izráelnek a pusztában, ahol az Úr úgy tartotta el népét, hogy mindig csak egy napra való mannát adott nekik. De mi másra volt szükségük? És nekünk mi másra van szükségünk?

Ha pedig bőségesen vannak javaink, mennyivel inkább
ronix, 2018. március 08. csütörtök, 21:50
Darvas Szilárd A Nő Teremtése
Darvas Szilárd
A Nő Teremtése

Szóval az Úr legelőször,
Férfiembert alkotott,
Ezzel teltek hosszú évek,
Nappalok és alkonyok,
Ami szép volt, ami jó volt,
Mindent ebbe fektette,
Ő maga is megcsodálta,
Mire készen lett vele:

Domború mell, magas homlok,
Sziklát görgető karok,
És a többi. Részletezni
Nem is nagyon akarok,
Szeme, füle, lépe, mája,
Lába is, hogy lépne rája,
Hogy így visszagondolok,
Csupa, csupa jó dolog.

No, de közben hiba történt:
Elfogyott a nyersanyag,
Míg a férfi ily remek lett,
A szegény nő megfeneklett,
Rá már semmi sem maradt.
Ám az Isten azért Isten,
Véghetetlen bölcsessége,
Mindig jó dolgokra inti,
Tudja, hogy ha segít magán,
Az isten is megsegíti.

Hogy ily nagy volt a probléma,
Csak merészebb lett Ő attól,
És nekiállt nőt csinálni,
- ahogy azt ma mondanátok -
Mindenféle műanyagból.
Volt abban a nőben
koszegimarika, 2018. március 08. csütörtök, 16:00
Bőséges asztal a pusztában
beteljesül-e neked az én beszédem, vagy sem." (4Móz 11,23)

Lehetetlennek tűnt, hogy Isten hatszázezer embert jóllakasson hússal akár egyszer is a pusztában. De ez csak a látszat. A valóság az, hogy egy álló hónapon keresztül gondoskodott húsról Izráel számára. Megtehette. Talán a te életed is nehéz, tikkasztó pusztának tűnik. Nincs esély a kitörésre. Ahogyan Mózestől, úgy tőled is megkérdezi az Úr: "Hát megrövidült az Úr karja?"
Ne magadhoz mérd az ő kegyelmét, segítő karját. Kérd Isten Lelkének áldott vezetését, hogy áldásaival, erejével emeljen, vigyen téged is. Isten el tud téged igazítani. Lehetetlennek tűnik, hogy régi bűneidből kiszabadulj? Lehetetlen, hogy zaklatott szívedet mennyei békesség töltse el, hogy szeretteid megtérjenek, hogy az Isten igéjéből tudj rendszeresen táplálkozni, hogy életed útja egészen megváltozzon? Nem rövidült meg az Úr karja. Elér a szívedig, a kételkedésig, a bajodig, és fölemel. Bízd magad erre a kegyelemre, amely gazdagon árad feléd.

MAJD
kalmanpiroska, 2018. március 08. csütörtök, 11:58
Istenes Szent János szerzetes
akár a legkisebb testvéremmel is, azt velem tettétek - mondja az Úr.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: ,,Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: ,,Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy
maroka, 2018. március 08. csütörtök, 10:06
Isten lángoló haragja
"... felgyulladt ellenük az Úr tüze, és megemésztette a tábor szélét..." (4Móz 11,1)

Rettenetes dolog, amikor Isten haragszik. Haragra való oka állandóan lehetne, hiszen bűneink miatt méltán loboghatna a tüze. Nagy kegyelem, hogy Isten haragja nem olyan, mint az emberé. Állandóan köti ígérete, mélységes szerelme, és az áldott kegyelmi idő. Körülöttünk és körülötted ma is vannak égő táborszélek. Olvasol-e belőlük, vagy csak vak véletlennek, a sors fordulásának tekinted az élet változásait? A fojtogató füst, a pusztító tűz, a szorongatás Isten haragjáról beszél körülötted. Haragszik Isten. Haragszik a bűnösre. Hol van a te megtéretlen szíved bűne vagy hívő életed vétke? Isten haragja egészen kitöltetett Krisztusra a Golgotán! Ott van, hogy lásd, hogy menekülj mindattól, amit nem szenvedhet el az Úr. Az ószövetségi nép panaszkodott, amikor hálát kellett volna adnia mindazért, amit Isten adott.. Mi tör fel a te szívedből? Mit vált ki életed Istenből? Kiálts hozzá: "Irgalmazz nekem, Uram!"
A tűz a
kalmanpiroska, 2018. március 07. szerda, 09:30
Spurgeon: Áldás a házra
Áldás a házra

"... az igazak lakóhelyét megáldja.."
(Péld 3,33.)

Aki igaz ember és féli az Urat, annak még a háza teteje is Isten védelme alatt áll. Otthona a szeretet lakhelye, a szent élet iskolája, és mennyei világosság sugárzik benne. Főhelyen van benne a családi oltár, ahol naponta tisztelik az Urat. Ezért az Úr megáldja lakhelyét. Lehet szerény kunyhó vagy tágas udvarház; az Úr áldása nem az otthon nagyságától, hanem lakóinak magatartásától függ.

Az a ház a legáldottabb, amelynek gazdája és gazdaasszonya istenfélő ember, de egy fiú vagy leány, vagy akár egy szolgáló is áldást hozhat egy egész házra. Az Úr gyakran egy egész háznépet megáld és felvirágoztat annak egy vagy két tagjáért, akik "igazak" az Ő szemében, mert kegyelme már megigazította őket. Szeretteim, fogadjuk be az Úr Jézust állandó vendégünknek, mint a betániai testvérek és akkor igazán áldottak leszünk.

Ügyeljünk arra, hogy minden dolgunkban igazak legyünk - mindennapi
ronix, 2018. március 05. hétfő, 20:00
1/452
Képek, videók
A ki hálával áldozik, az
katalin_53
2016. május 10. kedd, 20:18
Hálával áldoz
etel31
2011. február 22. kedd, 20:11
Grammatika versben 01.jpg
chillik
2018. január 18. csütörtök, 04:59
Grammatika versben 02.jpg
chillik
2018. január 18. csütörtök, 04:59
Grammatika versben 03.jpg
chillik
2018. január 18. csütörtök, 04:58
gál é versben mondom el.j
erzsikepuskas
2014. szeptember 13. szombat, 09:02
gál é versben mondom el 0
erzsikepuskas
2014. szeptember 12. péntek, 18:21
0 buék versben 437e7a5f.
lovaszmarika
2014. január 01. szerda, 15:19
jo_ejt_versben7.gif
puszatlaj
2012. november 04. vasárnap, 14:33
bölcsesség -versben.jpg
vojtiera
2012. július 15. vasárnap, 09:07
Buék versben
lovaszmarika
2012. január 02. hétfő, 15:21
szép napot versben.jpg
agnesst
2009. október 20. kedd, 16:52
jóéjt versben.gif
romantikus76
2009. május 15. péntek, 08:41
Címkék
egész házra, jobbján állókhoz, betániai testvérek, pásztor elválasztja, világ kezdetétől, friss gyümölcsöt, egyiptomi nyomorúságból, otthon nagyságától, időben Jézus, határra érve, fenti igevers, szörnyű nyomás, áldott kegyelmi, gonosz minden, jobbjára állítja, pusztai vándorlás,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.