Regisztráció  Belépés
2017. október 20. péntek | 42. hét | 293. nap | 03:10 | Vendel
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Október 15. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18.VASÁRNAP
ebben példát ad minden gyermeknek. Ő nemcsak mennyei Atyjának, de Máriának és Józsefnek is engedelmeskedett, pedig ők nem is mindig értették meg.

Ez a parancsolat Pál apostol szerint a szülőknek is szól. Eléjük Isten önmagát állítja példának. Tőle kell megtanulnia minden anyának és apának, hogyan kell gondoskodniuk gyermekeikről. Tudniuk kell, hogy gyermekeik oktató és nevelő szavaik mellett sokkal inkább figyelnek életük példájára. Arra, hogy szavaik és életük fedik-e egymást, vagy sem.
Áldottak azok a szülők, akik gyermekeikkel kézen fogva járják az Isten útját, s nemcsak imádkozni tanítják meg őket, de imádkoznak is értük.
Minden családban előfordul, hogy a nemzedékek tagjai vétkeznek egymás ellen.
Áldott az az otthon, ahol nemcsak a gyermek kér bocsánatot engedetlenségéért, hanem a szülő is megteszi ezt, ha vétkezett. A kölcsönös megbocsátás megerősíti a szülők és a gyermekek kapcsolatát.

Uram!

Segíts úgy szeretnem családom tagjait, ahogy te szeretsz
ronix, 2017. október 15. vasárnap, 18:55
Szivárvány, Színpompás levélszőnyeg terül el kertembe
életem kis virágja szívembe.
Már elsuhant velem minden idő csodája,
Pedig életemnek volt csatája, vizsgája.
Volt bája, tragédiája, romantikája,
Nem győzött álnoksága, csapdája munkája.
Sokszor elestem, az Úr Jézus felsegített,
Utamra boldogsághoz rózsaszirmot hintett.
Lelkemben csendes nyugalmat békét teremtett,
Jóságával, szeretetével megérintett.
Megadott nekem minden álmot, boldogságot,
Lelkemre terített egy ékes fénypalástot.
Adott nekem egy áldott, gyönyörű családot,
A sorsom legszebb virágokkal kivirágzott.
Szomorú vagyok, nemsokára el kell menni,
Mert a földi létem egy szikrányi, ütemnyi.
Úgy fáj, de a valóságra rá kell döbbenni,
Jézushoz egy utam van, ott lehet pihenni.
Itt kell hagyni a szeretetet, a családot!
A boldogságot, barátot, ezt a világot.
Jézus ad egy angyali szép világot, álmot,
Szívében találom , a szeretet virágot.
Angyalokkal suhanok fényes fénysugáron,
Csodálatos
koszegimarika, 2017. október 12. csütörtök, 16:40
27. évközi hét csütörtök 10.12
nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle."
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,5-13

Imádság
Áldott legyél, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy tőled semmi nem választhat el; hogy számodra nincs elveszett drachma vagy eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki nem szakadhat ki kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye nem emberi szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy első zsengeként feltárod előttünk a feltámadás reménységét

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol
maroka, 2017. október 12. csütörtök, 10:52
Bibliaolvasás
"Olvashatod az Igét és úgy tűnik, nagyon jól meg is érted, mégis, ha nem szokásod az, hogy folyamatosan Istenre várj, kevés előrehaladást fogsz tapasztalni az isteni életben. Természet szerint nincs bennünk semmi jó, és Isten segítsége nélkül nem várható, hogy kedvesünk leszünk Neki. Az Úrnak az az akarata, hogy mindig függőségben legyünk Őtőle.
Az Úr példa erre. Ő egész éjszakákat szánt imádkozásra. Ott találjuk egyedül a hegyen, amint egész éjszaka imádkozik. Bár újjászülettünk a régi, gonosz, romlott természet még mindig bennünk van. Ezért kell Istenhez jönnünk imában segítségért. Bele kell kapaszkodnunk a Hatalmas erejébe.
Mindenért imádkoznunk kell. Nemcsak akkor, amikor nagy bajok vannak, amikor ég a házunk, vagy szeretett feleségünk halálán van, vagy drága gyermekeink betegen fekszenek. Nemcsak ilyenkor, hanem a kis dolgokban is. Kora reggeltől kezdve mindent tegyünk ima tárgyává. Legyen így egész nap és egész életünkben.
Nemrég egy keresztyén asszony mondta, hogy harmincöt évvel ezelőtt
kalmanpiroska, 2017. október 09. hétfő, 18:24
Bibliaolvasás
"A hűséges olvasók számára az Ige feltárja mindazt, amire szükségük van az Atya megismeréséhez, mindazt, amire szükségük van, hogy megismerjék az Úr Jézus Krisztust, a Szentlélek hatalmát, hogy mindent megtudjanak a világról, amely gonoszságban vesztegel, mindent a mennybe vezető útról és az eljövendő világ áldásairól. Ebben az áldott könyvben (Biblia) benne van a teljes evangélium, és minden szabály, ami keresztyén életünkhöz és harcunkhoz szükséges."

- Müller György -
kalmanpiroska, 2017. október 09. hétfő, 18:18
Világ békéért rózsafűzér imádság
- Sík Sándor: Rózsafűzűr
Szent Olvasót imádkoztunk,
Máriához fohászkodtunk,
Kérve kérjük Szűzanyánkat,
Fogadja el hő imánkat.

Szent Olvasót mikor mondtuk,
Máriának füzért fontunk,
Fonogattuk koszorúnkat,
Rózsafüzér asszonyunknak.

Szűz Mária, szívünkben vagy,
Soha bennünk el ne hervadj!
Nyílj ki bennünk ég virága,
Tégy méltóvá mennyországra.


Pozsonyi Ágnes: Ima Rózsafüzér Királynéjához
Rózsafüzér Királynéja,
sajgó szívek gyógyítója
most hozzád imádkozunk -

Légy Fiadnál szószólónk!
Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!

Te megértő vagy Szent Anyánk,
palástodat borítsd ránk!
Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!

Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!
Ámen

Hozzád futok bánatommal
Ének: 180 Dicsérjük Jézus szentséges Szűz Anyját
1. Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony,
maroka, 2017. október 09. hétfő, 12:02
Szuhanics Albert Advent első vasárnapja
hozza!

Egy kisdedre vár a világ,
aki majdan minket kivált
a sötétség zálogából,
távol van még, nagyon távol.

De az idő bármily kemény,
velünk él egy halvány remény,
s az adventi gyertya lángja
fellobban az Úr napjára.

Az elsőnek gyönge fénye,
magot vet a sötétségbe,
jövendölt egy fényes fácska,
prófétája négy gyertyácska.

Megszületik majd egy kisded,
számunkra ő a legszentebb,
a leghosszabb, téli éjen,
az Úr áldott
kkm, 2017. október 09. hétfő, 06:48
Október 8. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 17.VASÁRNAP
A mai nap igéi

Október 8.
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 17.VASÁRNAP

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Jn 5,4)

Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez... az Úr, a Seregek Istene. (Ám 5,15)

Vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. (Kol 3,8-9)
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
Lelki útravaló a mai napra

Október 8.
Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: "Szabad-e
ronix, 2017. október 08. vasárnap, 19:29
Kegyelemmel teljes - Angyalszó
..................
Ma, Magyarok Nagyasszonya ünnepén Jézus születésének hírüladásából a bevezető részt olvastuk az evangéliumban. Gábor angyal ezt mondja Máriának: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!"
Az angyal köszöntése több, mint egy egyszerű üdvözlés vagy köszöntés, hiszen az általa mondottak Mária iránti mély tiszteletet és megbecsülést fejeznek ki. Mária nagysága elismerésére utalnak a szavak, miszerint ,,kegyelemmel teljes."
Ez a cím azért illeti meg Jézus édesanyját, mert tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, szíve soha nem távolodott el Isten akaratától és mindenben engedelmesnek bizonyult.
Bűntelen élete elsősorban nem az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen
vele, amit akar. Emberi
maroka, 2017. október 08. vasárnap, 15:51
Ember vagy nyúl
egyesek szerint a mindenség titka vár ránk. Vagy igaz, vagy sem. Ha nem, akkor ez az ajtó a legnagyobb csalást takarja el, a leghatalmasabb szemfényvesztést, amellyel valaha is megetették az embereket. Nem minden ember nyilvánvaló feladata-e az (aki ember, nem pedig nyúl), hogy végére járjon melyik eset áll fenn, aztán arra szentelje minden energiáját, hogy szolgálja ezt a csodálatos titkot, vagy pedig lerombolja ezt az óriási csalást. Egy ilyen kérdéssel szembesülve valóban el lehet rejtőzni valamilyen áldott ,,erkölcsi fejlődés" gondolat mögé?
Rendben van, a keresztyénség az emberek javát szolgálja - sokkal inkább, mint valaha remélték vagy kívánták. S a jónak az első kis darabkája, ami hatni fog ránk, az lesz, hogy beleveri a fejünkbe (s ez egyáltalán nem fog örömet okozni) azt a tényt, hogy amit eddig jónak neveztünk - a tiszte életet és a kedvesség eszméjét -, az egyáltalán nem annyira lenyűgöző és fontos, mint ahogyan gondoltuk. Megtanít arra, hogy saját erkölcsi
kalmanpiroska, 2017. október 06. péntek, 19:00
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
méznél!
Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben.
Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak.
Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe.
Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.
Ez az Isten igéje.
Sir 24,23-31

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! (SzVU! 287,7.)
Vagy: Alleluja. 1. szám.
Előénekes: Az Úr, a fölséges Isten, * a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, téged.
Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, * aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma téged!
Hívek: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
Vagy: Alleluja,
E: Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, * akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.
Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval mindörökké, * mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk.
H: Szent Fiadat, Boldogasszony,
maroka, 2017. október 06. péntek, 16:15
Rózsafüzér Királynője 1007
Vagy: Boldog vagy, Szűz Mária, * mert az örök Atya szent Fiát te hordoztad!
E: Gondjába vette gyermekét, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
H: Nagyot művelt velem a hatalmas Isten: * szent az ő neve.
Vagy: Boldog vagy, Szűz Mária, * mert az örök Atya szent Fiát te hordoztad!

Lk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

ALLELUJA
Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te minden asszonynál. Lk 1,28 - 8 G. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
maroka, 2017. október 06. péntek, 15:59
1/445
Képek, videók
szentháromság szobor_várb
maroka
2017. augusztus 16. szerda, 19:56
szentháromság0611.png
maroka
2017. június 11. vasárnap, 15:06
szentháromság imádása0611
maroka
2017. június 11. vasárnap, 14:57
Szentháromság
sanci81
2017. január 11. szerda, 17:12
Agia-Triada_Szentharom sag
sarkadykati
2016. augusztus 19. péntek, 19:57
Szentháromság ünnepére
sacimama
2016. május 22. vasárnap, 22:21
Szentháromságima.JPG
keresztenyhivek
2015. július 11. szombat, 16:05
Fidesz-Szentháromság.j pg
agica2004
2014. november 07. péntek, 16:22
Szentháromság.ikon.jpg
cserhat3
2014. október 24. péntek, 13:50
szentháromság.jpg
maroka
2014. október 20. hétfő, 17:55
szentháromság2.jpg
maroka
2014. október 20. hétfő, 17:53
szentháromság3.jpg
maroka
2014. október 20. hétfő, 17:52
szines elejű2.jpg
talamusz
2011. június 18. szombat, 16:15
szines elejű.jpg
talamusz
2011. június 18. szombat, 16:15
horgolt elejű.jpg
talamusz
2010. június 27. vasárnap, 14:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.