Regisztráció  Belépés
2018. január 21. vasárnap | 3. hét | 21. nap | 07:12 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
"...az ő örök dicsőségére hívott el..."
"...az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban..." 1Péter 5,10

"Minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre!" Minden el van készítve az üdvösségre: a fehér ruha, a ragyogó mennyei város aranyutcáival, gyöngykapuival, kristálytiszta folyóvizével. Jöhet akárki, nem nézik nemzetiségét, vallását, rangját, korát, vagyonát. Mindenkié lehet az üdvösség Jézus Krisztusban. De más úton ne is próbálkozzál üdvösségre jutni, mert "nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének". Ha életed ragyogó tiszta lenne, mint egy angyalé, Jézuson kívül akkor is elvesznél. Ha vagyonodat mind felétetnéd is és testedet tűzre adnád is, az ítélet napján nem mentene meg téged. Ha az ég minden angyala és szentje a te pártodat fogná is, de Jézus nem ismer magáénak, el kellene kárhoznod. Mert a meghívás Krisztus Jézusban történt. A bűnök bocsánata Krisztus Jézusban adatott. A kegyelem és üdvösség Krisztus Jézusban a mienk. Jézus nagyon komolyan veszi ezt, főpapi imájában is ezért könyörgött: "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok". Utolsó beszélgetésében tanítványainak többször is a lelkére kötötte: "Maradjatok énbennem!" Ó, testvérem, aki távolról követi őt, az nincs benne. Aki vele jár, még az sincs benne. Csak aki elrejtőzött az ő sebeiben, az van benne.

A MENTŐBÁRKA * Ne tévesszen meg az, hogy olyan kevesen vannak Jézusban az ismerőseid közül. Az özönvíz idején millió és millió ember élt a földön, és nem törődött az eljövendő veszedelemmel. Csak nyolc ember maradt meg - akik bent voltak a bárkában.

* Aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el - Jn 6,22-47

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. január 13. szombat, 07:00
Címkék: Jézus Krisztusban, Krisztus Jézusban, Szikszai Béni, fehér ruha, ragyogó mennyei, üdvösség Jézus,
Kommentek
Karácsonyi idő - december 29.
Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Az Úr az ég alkotója, színe előtt fönség és méltóság, * hatalom és fényesség szentélyében.
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
Zsolt 95,1-2a.2b-3.5b-6

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A Messiás megjelenik Jeruzsálemben: a pogányok megvilágítására, és népének dicsőségére.
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne.
maroka, 2017. december 29. péntek, 14:24
Áldott karácsonyt!
Lukács ev.2.rész 25-35 :
,,És ímé Jeruzsálemben élt egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek volt ő rajta. És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a Lélek indításából a templomba ment, és mikor a gyermek Jézust bevitték szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldotta az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, A melyet készítettél minden népeknek szeme láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkoznak azokon, a miket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, a kinek sokan ellene mondanak; Sőt
joli60, 2017. december 19. kedd, 15:34
Mi az én és a te léted rendeltetése és célja?
Mi az én és a te léted rendeltetése és célja?

A válasz: hogy Jézus Krisztus megdicsőüljön az életemben és a történelemben! Kol 1,17-ben ez áll: Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Aztán Fil 2,8-11-ben: megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Ez a mi létünk célja és létjogosultsága, ezért van történelem. Erre utal Ruth könyvének utolsó verse.

sacimama, 2017. december 17. vasárnap, 23:54
Keresztes Szent János áldozópap 12.14. igéje
testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság Atyját, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit!
Lektor: 1. Adj, Urunk, Egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje szent Fiad evangéliumát!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek!
3. Támassz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában neved dicsőségére és a lelkek javára!
4. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek!
5. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát: az imádságos lelkületet és az emberszeretet gyakorlását!
(6. Nyisd meg az igazság kapuit N. testvérünknek és minden megholt hívednek!)
Pap: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik Szentlelked
maroka, 2017. december 13. szerda, 10:06
Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 12.08
mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket.
Ez az Isten igéje.
Ef 1,3-6.11-12

ALLELUJA
Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te minden asszonynál. Lk 1,28 - 8 G. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.
Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
maroka, 2017. december 07. csütörtök, 18:12
A sakkjáték
A sakkjáték

Borromei Szent Károly püspök sakkozott egy alkalommal, miközben társai arról beszélgettek, mit csinálnának, ha például egy órán belül meg kellene halniok. A püspök azt felelte, hogy ő bizony nyugodtan játszana tovább, hiszen a játszmát Isten dicsőségére kezdte el, s nem lehet nagyobb vágya, mint az, hogy olyankor szólítsa vissza magához az Úr, amikor valamit az Ő dicsőségére tesz.

"Úgy dolgozzunk mintha örökké élnünk kellene, és úgy éljünk, mintha mindennap meg kellene halnunk."

Don Bosco
kalmanpiroska, 2017. november 16. csütörtök, 16:42
Képek, videók
Isten dicsőségére élni
dandej
2017. május 06. szombat, 15:10
isten_dicsosegere_1437 808
menusgabor
2015. január 15. csütörtök, 19:23
ISTEN DICSŐSÉGÉRE..jpg
marikaszanto
2013. január 30. szerda, 09:54
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Bízd Újra Életed Krisztus
katalin_53
2017. december 30. szombat, 18:58
Azért ha valaki Krisztusb
katalin_53
2017. december 30. szombat, 18:57
Lakozzék a Krisztus a.jpg
katalin_53
2017. december 28. csütörtök, 23:15
KRISZTUS.jpg
katalin_53
2017. december 06. szerda, 13:28
Krisztus Király
sacimama
2017. november 28. kedd, 21:47
krisztus király1124.jpg
maroka
2017. november 27. hétfő, 08:31
krisztus király1126_2.jpg
maroka
2017. november 24. péntek, 18:42
krisztus király1126.jpg
maroka
2017. november 24. péntek, 18:42
Egyedül Krisztus.jpg
katalin_53
2017. november 21. kedd, 11:01
Krisztus keresztje olyan
katalin_53
2017. október 05. csütörtök, 16:03
Krisztus hatalma.jpg
katalin_53
2017. október 05. csütörtök, 16:03
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.