Regisztráció  Belépés
2018. április 24. kedd | 17. hét | 114. nap | 01:12 | György
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
"...az ő örök dicsőségére hívott el..."
"...az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban..." 1Péter 5,10

"Minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre!" Minden el van készítve az üdvösségre: a fehér ruha, a ragyogó mennyei város aranyutcáival, gyöngykapuival, kristálytiszta folyóvizével. Jöhet akárki, nem nézik nemzetiségét, vallását, rangját, korát, vagyonát. Mindenkié lehet az üdvösség Jézus Krisztusban. De más úton ne is próbálkozzál üdvösségre jutni, mert "nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének". Ha életed ragyogó tiszta lenne, mint egy angyalé, Jézuson kívül akkor is elvesznél. Ha vagyonodat mind felétetnéd is és testedet tűzre adnád is, az ítélet napján nem mentene meg téged. Ha az ég minden angyala és szentje a te pártodat fogná is, de Jézus nem ismer magáénak, el kellene kárhoznod. Mert a meghívás Krisztus Jézusban történt. A bűnök bocsánata Krisztus Jézusban adatott. A kegyelem és üdvösség Krisztus Jézusban a mienk. Jézus nagyon komolyan veszi ezt, főpapi imájában is ezért könyörgött: "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok". Utolsó beszélgetésében tanítványainak többször is a lelkére kötötte: "Maradjatok énbennem!" Ó, testvérem, aki távolról követi őt, az nincs benne. Aki vele jár, még az sincs benne. Csak aki elrejtőzött az ő sebeiben, az van benne.

A MENTŐBÁRKA * Ne tévesszen meg az, hogy olyan kevesen vannak Jézusban az ismerőseid közül. Az özönvíz idején millió és millió ember élt a földön, és nem törődött az eljövendő veszedelemmel. Csak nyolc ember maradt meg - akik bent voltak a bárkában.

* Aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el - Jn 6,22-47

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. január 13. szombat, 07:00
Címkék: Jézus Krisztusban, Krisztus Jézusban, Szikszai Béni, fehér ruha, ragyogó mennyei, üdvösség Jézus,
Kommentek
AZ IDŐ TALENTUMA * Talentumaink kamatoztatása
,,Meglássátok azért, hogy körültekintéssel járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek, jól használva fel az időt, mert a napok gonoszok." (Efézusi levél 5,15-16)

Isten talentumokat, képességeket ad az embereknek, de nem azért, hogy felhasználatlanul heverjenek, vagy önző vágyaik megvalósítására fordítsák tehetségüket, hanem hogy mások áldására használják fel. Isten az idő ajándékát azért adta nekünk, hogy az Ő dicsőségére hasznosítsuk.

Ha az időnket önző élvezetekre pazaroljuk, az így eltöltött idő elvész az örökkévalóság számára.
Az időnk Istené. Minden pillanatunk az övé, ezért a legünnepélyesebb kötelezettségünk az Ő dicsőségére élnünk minden percünkkel. Isten egyetlen nekünk adott talentumról sem kíván meg komolyabb számadást, mint az időnkről.

Az idő értéke felbecsülhetetlen. Jézus Krisztus minden pillanatot értékesnek tekintett, és ezt kell tennünk nekünk is. Az élet túl rövid ahhoz, hogy elfecséreljük az időt. Csak néhány napi
dandej, 2018. április 21. szombat, 09:39
Spurgeon: A valódi alázat elnyeri jutalmát
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza


A valódi alázat elnyeri jutalmát

"Aki... megalázza magát, felmagasztaltatik."
(Lk 18,14.)

Nem lenne szabad, hogy nehezünkre essen magunkat megalázni, mert ugyan, mire is lehetnénk büszkék? Szépen a leghátsó helyre kellene leülnünk, külön felszólítás nélkül. Ha józanul és becsületesen ítéljük meg magunkat, akkor nem lehetünk valami nagyra önmagunkkal. Kiváltképpen az Úrhoz való imádságunkban nem tudunk semmit felmutatni. Nem beszélhetünk érdemeinkről, mert nincsenek. Egyedül csak az irgalomra hivatkozhatunk: "Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" (13. vers).

Íme, a vigasztaló szó Isten királyi székéből: ha megalázzuk magunkat, az Úr felmagasztal minket. A fölfelé vezető út számunkra lefelé vezet. Ha már levetkőztük saját
ronix, 2018. április 20. péntek, 20:55
Határtalan bűnözés
Ulfkotte és Stefan Schubert Határtalan bűnözés című oknyomozó kötete magyar kiadásának bemutatóján, amelyen Bayer Zsolt publicista és Földi László, a polgári hírszerzés volt műveleti igazgatója vitatta meg a könyv megállapításait. A Revolution 56 Szabadságharcos Sörözőben tartott fórumon Bayer Zsolt a tavaly elhunyt Ulfkottéről elmondta: ő a mi közösségeinket rádöbbentette a valóságra, míg a másik oldal folyamatosan diszkreditálni, betiltani próbálta a szerzőt a “szólásszabadság" nagyobb dicsőségére. Földi László megjegyezte: bár eddig is kimondtuk, hogy invázió folyik, ami polgárháborúhoz vezethet, a migránsbűnözésről szóló, hivatkozásokkal bőségesen alátámasztott tényfeltáró könyvet olvasva rádöbbent, eddig “mennyire szoftosan fogalmaztunk." A Szarvas Szilveszter által vezetett vita résztvevői megállapították: Magyarország és az egykori vasfüggöny keleti oldalán élő népek még nem veszítették el képességüket az önvédelemre, az egykori Európa ezért itt él majd tovább. A magyarul
menusgabor, 2018. április 16. hétfő, 22:45
Keresztény történet // Látszat valóság
Látszat valóság
Házunk előtt egy nagyon szép
fácska állt, kertünk dísze,
apró, csodálatosan megformált
levelekkel. Egy reggelre azonban
arra ébredtünk, hogy feladta
ékességet, a földön feküdt a

tövénél kettétörve. Szomorú es érthetetlen
volt a látvány. Hogyan
lehetséges, hogy a fiatal, életerős
és szép fa ott heverjen a földön?
Amikor szemügyre vettük, mi is történt
valójában, szemünk elé tárult a nyilvánvaló
ok: a fa közepében termeszek vertek tanyát,
egyre nagyobb teret hódítva
maguknak az elő fa közepében,
amelyről a kívülállók mit sem sejtettek.
Azután eljött egy nap, amelyen heves szél támadt. Az erősnek tűnő fácska megadta magát.
Nem volt ereje ellenállni a viharnak.
Feladta szépségét es rendeltetését
(egy kidőlt fa egyáltalán
nem szép látvány, előbb-utóbb tűzre vetik).
Elgondolkoztam. Amikor Jézus kegyelme megtalált, egy új, szép élet fakadt a szívemben.
Isten szeretete
katalin_53, 2018. április 05. csütörtök, 09:16
Minden évben
Minden évben

A természet megújulását minden tavasszal
csodálattal szemléljük. A fák és a bokrok kipattanó
rügyei, a földből kibújó zöld hajtások, a
madarak hajnali kórusa hirdeti mindenkinek a
megújulás, valamint egy új élet kezdetét. Az élet
győzelmét a halál felett.
A keresztyén ember számára ezt hirdeti a húsvét
ünnepe is: az élet győzelmét a halál felett (Róm6,8-11).
Az Úr Jézus Krisztus golgotai áldozata
,,megtörte a halál erejét" (2Tim 1,10), és eltörölte
a bűneinket. Majd győzelmes feltámadása egy új
életet hozott számunkra, az örök életet.
Ahogy a tavaszi rügyek levelekké, virágokká
majd gyümölcsökké fejlődnek, ahogy a madarak
éneke fészekrakást és fiókákat
jelent a jövőben, az
új élet jeleinek a mi életünkben
is láthatókká kell
válniuk, gyümölcsöt kell teremniük (Ef 4,23-24;
5,8-9). Ez folytonos
lelki-szellemi növekedést,
megújulást jelent a mindennapi
katalin_53, 2018. április 02. hétfő, 11:56
Soli Deo glória!
Soli Deo glória!
Tiele-Winckler Éva után németből

Minden tettem, bármit tegyek,
minden lépésem, ha megyek,
minden ásónyom a kertben,
minden munka, mit végeztem,
mind Isten dicsőségére,
hogy áldás szálljon nevére!
Soli Deo glória!

Minden teher, amit hordok,
minden szó, amit kimondok,
minden, amit elvégezek,
minden óra, ha pihenek:
mind Isten dicsőségére,
hogy áldás szálljon nevére!
Soli Deo glória!

Minden egyes szívverésem,
minden könnyem, szenvedésem,
minden örömteli percem,
minden sebem, minden terhem:
mind Isten dicsőségére,
hogy áldás szálljon nevére!
Soli Deo glória!

Ha egy pohár vizet öntök,
valakire ráköszöntök,
nyúlok egy szál kis virágért,
lehajlok egy szalmaszálért:
mind Isten dicsőségére,
hogy áldás szálljon nevére!
Soli Deo glória!

Legyen legkisebb - kevesebb,
vagy legtisztább - fenségesebb,
akár sokon
kalmanpiroska, 2018. március 27. kedd, 11:54
2018. március 26., hétfői Napiszöveg
,,A fiataloknak dicsőségére válik az erejük,
az idős emberek dísze pedig az ősz hajuk"
(Példabeszédek 20:29NW).

Jehova népe ma olyan munkát
végez, amely egyre összetettebb,
és egyre nagyobb méreteket ölt.
Miközben újabb és újabb felada-
tokba vágunk bele, új módszereket
kezdünk alkalmazni, és ehhez hoz-
zátartozik a modern technikai vív-
mányok használata is. Néhány idő-
sebb kereszténynek nehéz lépést
tartani ezekkel a változásokkal (Lukács 5:39NW Aki óbort ivott, az egy sem akar újat, mert ezt mondja:Jó a régi).
De még ha ez nem is igaz minden
esetben, a fiataloknak általában több
erejük van. Ezért hát kedves és ész-
szerű dolog az idősek részéről, ha
képzik a fiatalabbakat, hogy több
felelősséget tudjanak vállalni (Zsoltárok 71:18NW Még amikor megöregszem és megőszülök, akkor se hagyj el, ó, Isten!
Hadd beszéljek a te hatalmadról a jövő nemzedékének,
a te nagyságodról az
charlotteani, 2018. március 26. hétfő, 19:50
Képek, videók
Isten dicsőségére élni
dandej
2017. május 06. szombat, 15:10
isten_dicsosegere_1437 808
menusgabor
2015. január 15. csütörtök, 19:23
ISTEN DICSŐSÉGÉRE..jpg
marikaszanto
2013. január 30. szerda, 09:54
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Ha Jézus Krisztus követőj
katalin_53
2018. április 18. szerda, 19:39
Most pedig Krisztus Jézus
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap,.jp
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Krisztus szobra 01.jpg
chillik
2018. április 03. kedd, 05:11
Krisztus szobra 02.jpg
chillik
2018. április 03. kedd, 05:10
Krisztus szobra 03.jpg
chillik
2018. április 03. kedd, 05:10
krisztus homokbó készűlt
maroka
2018. április 02. hétfő, 18:47
Tudjuk, hogy Krisztus.jpg
katalin_53
2018. március 30. péntek, 16:41
Jézus Krisztus tegnap és
katalin_53
2018. március 30. péntek, 16:36
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Az ölelő Krisztus
sanci81
2018. március 10. szombat, 17:37
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.