Regisztráció  Belépés
2018. július 23. hétfő | 30. hét | 204. nap | 15:55 | Lenke
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
"...az ő örök dicsőségére hívott el..."
"...az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban..." 1Péter 5,10

"Minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre!" Minden el van készítve az üdvösségre: a fehér ruha, a ragyogó mennyei város aranyutcáival, gyöngykapuival, kristálytiszta folyóvizével. Jöhet akárki, nem nézik nemzetiségét, vallását, rangját, korát, vagyonát. Mindenkié lehet az üdvösség Jézus Krisztusban. De más úton ne is próbálkozzál üdvösségre jutni, mert "nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének". Ha életed ragyogó tiszta lenne, mint egy angyalé, Jézuson kívül akkor is elvesznél. Ha vagyonodat mind felétetnéd is és testedet tűzre adnád is, az ítélet napján nem mentene meg téged. Ha az ég minden angyala és szentje a te pártodat fogná is, de Jézus nem ismer magáénak, el kellene kárhoznod. Mert a meghívás Krisztus Jézusban történt. A bűnök bocsánata Krisztus Jézusban adatott. A kegyelem és üdvösség Krisztus Jézusban a mienk. Jézus nagyon komolyan veszi ezt, főpapi imájában is ezért könyörgött: "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok". Utolsó beszélgetésében tanítványainak többször is a lelkére kötötte: "Maradjatok énbennem!" Ó, testvérem, aki távolról követi őt, az nincs benne. Aki vele jár, még az sincs benne. Csak aki elrejtőzött az ő sebeiben, az van benne.

A MENTŐBÁRKA * Ne tévesszen meg az, hogy olyan kevesen vannak Jézusban az ismerőseid közül. Az özönvíz idején millió és millió ember élt a földön, és nem törődött az eljövendő veszedelemmel. Csak nyolc ember maradt meg - akik bent voltak a bárkában.

* Aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el - Jn 6,22-47

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. január 13. szombat, 07:00
Címkék: Jézus Krisztusban, Krisztus Jézusban, Szikszai Béni, fehér ruha, ragyogó mennyei, üdvösség Jézus,
Kommentek
Imádság
"Aki az egyház békéjéért és javáért könyörög, imájában azt kéri, amit Krisztus a saját vérén megvásárolt, és az Atya neki is adott. Az így imádkozó azért esedezhet, hogy az egyház bővölködjék a kegyelemben, hogy segítségre leljen kísértéseiben, hogy Isten ne engedje kitenni őt túlságosan nagy megpróbáltatásnak, hogy a végén minden a javára váljék, hogy Isten feddhetetlenségben és ártatlanságban őrizze meg gyermekeit, az istenfiakat, e gonosz és elvetemült nemzedékben a maga dicsőségére."

- John Bunyan -
kalmanpiroska, 2018. július 20. péntek, 14:46
Isten ajándékai
Július 10.
Isten ajándékai

Mivel ajándékozott meg Téged az Isten?
Hittel? - Keresd meg a hitetleneket és gyújts nekik fényt sötétségükbe!
Reménnyel? - Kutass azok után, akik sivárnak látják az életet és szíts bennük lángot a szebb jövő iránt!
Szeretettel? - Keresd az elhagyottakat és vigy meleget ridegségükbe!
Erővel? - Emeld fel azokat, akik gyengék és légy támaszuk, míg megerősödnek!
Jókedvvel? - Vidítsd fel a szomorkodókat, csald ajkukra a lelkük mélyén húzódott mosolyt!
Mindenedet Istentől kaptad. Gazdálkodj jól az ajándékokkal, kamatoztasd az ő dicsőségére
az emberek javára!

( Szenthelyi- Molnár István: Emberek! Az élet szép !)

[kephttps://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/36911465_176 7636273350862_1149348740356636672_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1d275f9ae2cfa 440336fa9720356d238&oe=5BDD4E84][/kep]
anyu65, 2018. július 17. kedd, 14:19
2018. július 14., szombati Napiszöveg
,,Mindent Isten dicsőségére tegyetek!"
(1Kor intusz10:31NW Így tehát akár esztek, akár isztok,
akár bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek).

,,Sokan voltak hétköznapi viseletben,
főleg amikor melegebbre fordult az idő."
Így számolt be egy holland újság
egy találkozóról, melyen egyházi
vezetők vettek részt. Hozzátette:
,,Jehova Tanúi kongresszusán más
a helyzet."Jehova Tanúi gyakran
kapnak dicséretet, mivel ,,jól ren-
dezett ruhában, szerénységgel és
józan gondolkodással [ékesítik]
magukat. . . úgy, ahogy a magukat
istentisztelőnek valló [emberekhez]
illik"(1Timóteusz 2:9, 10NWA nők pedig ne úgy akarjanak szépek lenni, hogy különféle hajfonatokat készítenek, arannyal, gyönggyel díszítik magukat, vagy nagyon drága ruhákat hordanak, hanem úgy, hogy illő ruhát viselnek, ami szerénységet és józanságot* tükröz,10igen, úgy, hogy jót tesznek, ahogy az istenfélő
charlotteani, 2018. július 16. hétfő, 20:14
Kármelhegyi Boldogasszony 07.16
és ígéretet kell tenni arra, hogy azt egy életen át viseljük. Egyik ilyen nagy ünnep július 16-a is..
Üdvözlégy Úrnőnk, Kármel ékessége és fénye!
Ó, Mária, egészen a Tied vagyok és Te egészen az enyém vagy!
Kérlek, Édesanyám, szeplőtelen szívednek alázata, békéje és öröme árassza el most a szívemet, hogy szüntelenül növekedjen bennem a szeretet és a bölcsesség nagy kegyelme.
Jézus éljen, uralkodjon és pihenjen meg lelkemben, egész életem legyen egyetlen Magnificat Isten dicsőségére, az Egyház és a lelkek javára.Ámen.
Aki a skapulárét megkapja, ennek felvétele által a Kármelita Rendhez társul szorosabb vagy tágabb formában. Aki viseli, tanúságot tesz arról, hogy Miasszonyunkhoz tartozik, ugyanúgy, mint egy XIII. századbeli lovag, aki Hölgyének tekintete alatt értékesnek és szilárdnak érezte magát a harcban, s aki az ő színeit hordva inkább halt volna ezer halált, semmint hogy beszennyezze azokat a színeket.." (XII Piusz pápa)
Olyan volt, mintha számomra fátyol borult
maroka, 2018. július 16. hétfő, 12:38
Ekloga
Ekloga

Oh, szó és tett!
Ám mi és hol a gyökere?
Ha a cselekvő szeretet,
Szent a gyümölcse.

Minden kimondott szó
Hatalmas magvetés!
Utána már eldőlt;
Milyen lesz a termés.

Oh, Ébredj Nemzetem!
Az anyanyelv beszennyeződött!
Jaj, jaj, jaj, a tettek,
Majdnem mind fertőzött!

,,A szív teljességéből
Szól a száj."
Oh, szeretett Népem!
Igazságot vessetek már!

Áldott legyen az Isten,
Aki Fiában adott lehetőséget!
Ő maga az út, az igazság és az élet!
Ő bemutatta a legnagyobb szeretetet!

Oh, szó, és oh, tett!
Az igaz szó, Isten Igéje!
Oh, s a legigazabb tettet,
A Golgotán Krisztus Tette!

A mi bűneink Ítéletét
Vállalta Jézus Ott!
Az Atya Pecsétet Tett Rá!
Isten Szent Fia Feltámadott!

E történelmi Tény legyen
Szívetek Iránytűje!
Isten Dicsőségére Hazánkért;
Lényetek Cselekvő
joli60, 2018. július 13. péntek, 17:03
Szülők imája gyermekeikért
minden békesség és jó származik!
Könyörgök Hozzád a gyermekekért,
akiket a Te jóságod ajándékozott nékem.
Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet,
és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket,
hogy a Te akaratod szerint éljenek
és Isten Országának örököseivé váljanak.

Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg
őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.
Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére
és felebarátaik hasznára neveljem őket.
Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket:
mind türelmet mind pedig erőt.
Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével,
hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged.
Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt,
hogy feddhetetlenül járják útjaikat.

Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel,
hosszantűréssel, elégedettséggel és minden
yaskane, 2018. július 12. csütörtök, 13:08
Szent Benedek apát, Európa fővédő szentje 07.11
azt végbe, hogy ő ne legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz tetteink miatt."
Munkánktól, erőfeszítéseinktől mindig eredményeket várunk, de ezek olykor elmaradnak. Vajon miért? Többféle oka is lehet ennek, de talán sokszor éppen az, hogy nem imádkoztunk eleget, nem kértük előzetesen Isten tanácsát terveinkhez vagy nem kértük segítségét munkánk folyamán. Egy másik szempont, hogy munkánk során elsősorban ne a magunk hasznát vagy előnyét nézzük, hanem azt, hogy tevékenységünk Isten dicsőségére szolgáljon.
C. Horváth István Sándor

Nursiai Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
..................................
Szent Benedek mélységes emberi érzékenységgel volt megáldva. Társadalmi reformtervében az emberre mindenekelőtt három vezérfonalat figyelembe véve tekintett: az egyes ember, mint személy értéke; a munka méltósága, melyet úgy kell értelmezni, mint Isten és a testvérek
maroka, 2018. július 11. szerda, 12:51
Fehér sávok az úton
Fehér sávok az úton

"Én, az Úr, vagyok a te Istened..." 2Mózes 20,2

Ismerjük a Kátéban a választ arra a kérdésre, hogy mik a jó cselekedetek: "Csak azok, amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint és az Ő dicsőségére történnek." Találkozhatunk olyan keresztyénekkel, akik azt hangoztatják, hogy számukra már nem létezik Isten törvénye. Azzal támasztják alá ezen felfogásukat, hogy újjászülettünk, megtértünk, és így nincs szükségünk a törvényre, az már a múlté, Krisztus betöltötte azt, ne törődjünk vele.
Ez azonban tévedés. Kétségtelen, hogy már nem a törvény az üdvösség útja, de abban Istennel van dolgunk. Szent akarata uralja az életünket, ezért a törvény ereje és jelentősége megmarad az életünkben. Rendszabály az a megszentelt élet számára, a szent életre ösztönöz és mozgósít bennünket. Nem úgy értendő, hogy ezt tedd, ezt viszont ne tedd, hanem inkább evangéliumi értelemben, azaz: engem szolgálj, mert megmentettelek és megszabadítottalak a bűn szolgálatának házából. Én, az Úr,
kalmanpiroska, 2018. július 07. szombat, 07:48
Képek, videók
Isten dicsőségére élni
dandej
2017. május 06. szombat, 15:10
isten_dicsosegere_1437 808
menusgabor
2015. január 15. csütörtök, 19:23
ISTEN DICSŐSÉGÉRE..jpg
marikaszanto
2013. január 30. szerda, 09:54
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Tehát Krisztusért járva.j
katalin_53
2018. július 21. szombat, 10:05
Most pedig Krisztus Jézus
katalin_53
2018. július 21. szombat, 10:03
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
Krisztus éjszakája 01.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 02.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 03.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:28
Az yperni Krisztus elött
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:07
Krisztus Álma 01.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:06
Krisztus Álma 02.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:05
Krisztus Álma 03.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:05
Krisztuskép.jpg
katolikusokoldala
2018. május 21. hétfő, 14:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.