Belépés
2018. október 19. péntek | 42. hét | 292. nap | 04:48 | Nándor
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
"...az ő örök dicsőségére hívott el..."
"...az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban..." 1Péter 5,10

"Minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre!" Minden el van készítve az üdvösségre: a fehér ruha, a ragyogó mennyei város aranyutcáival, gyöngykapuival, kristálytiszta folyóvizével. Jöhet akárki, nem nézik nemzetiségét, vallását, rangját, korát, vagyonát. Mindenkié lehet az üdvösség Jézus Krisztusban. De más úton ne is próbálkozzál üdvösségre jutni, mert "nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének". Ha életed ragyogó tiszta lenne, mint egy angyalé, Jézuson kívül akkor is elvesznél. Ha vagyonodat mind felétetnéd is és testedet tűzre adnád is, az ítélet napján nem mentene meg téged. Ha az ég minden angyala és szentje a te pártodat fogná is, de Jézus nem ismer magáénak, el kellene kárhoznod. Mert a meghívás Krisztus Jézusban történt. A bűnök bocsánata Krisztus Jézusban adatott. A kegyelem és üdvösség Krisztus Jézusban a mienk. Jézus nagyon komolyan veszi ezt, főpapi imájában is ezért könyörgött: "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok". Utolsó beszélgetésében tanítványainak többször is a lelkére kötötte: "Maradjatok énbennem!" Ó, testvérem, aki távolról követi őt, az nincs benne. Aki vele jár, még az sincs benne. Csak aki elrejtőzött az ő sebeiben, az van benne.

A MENTŐBÁRKA * Ne tévesszen meg az, hogy olyan kevesen vannak Jézusban az ismerőseid közül. Az özönvíz idején millió és millió ember élt a földön, és nem törődött az eljövendő veszedelemmel. Csak nyolc ember maradt meg - akik bent voltak a bárkában.

* Aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el - Jn 6,22-47

Szikszai Béni
kalmanpiroska, 2018. január 13. szombat, 07:00
Címkék: Jézus Krisztusban, Krisztus Jézusban, Szikszai Béni, fehér ruha, ragyogó mennyei, üdvösség Jézus,
Kommentek
2018. október 14., vasárnapi Napiszöveg
,,Mindent Isten dicsőségére tegyetek!"
(1Korintusz 10:31NW Így tehát akár esztek, akár isztok,
akár bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!).

Tartozunk szent Istenünknek,
a testvéreinknek és a területünkön
élő embereknek azzal, hogy olyan
ruházatban jelenünk meg, amely
méltóságot kölcsönöz az üzene-
tünknek, és dicsőséget szerez
Jehovának (Róma 13:8-10NW Senkinek semmivel ne tartozzatok,
csak azzal, hogy szeretitek egymást. Mert aki szereti az embertársát,
megtartja a törvényt.9A törvénygyűjtemény -
,,ne kövess el házasságtörést!",,,ne gyilkolj!",
,,ne lopj!",
,,ne kívánj mohón!", vagy bármelyik másik parancs - ebben
a kijelentésben van összefoglalva:
,,Szeresd az embertársadat, mint önmagadat."
10A szeretet nem tesz rosszat a másik emberrel.
Aki tehát szeret másokat, valóban megtartja a törvényt.).
charlotteani, 2018. október 16. kedd, 21:19
Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?
világosság minden titka számára máriás hátteret ad." (21)
,,A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje Jézus halálát - ott állva a kereszt alatt Mária mellett -, s hogy vele együtt merüljön el Isten ember iránti szeretetének mélységében, s érezze meg e szeretet egész újjáteremtő erejét." (22)
A dicsőséges titkok ,,a hívőt arra késztetik, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére. Miközben a keresztény lélek a Föltámadottat szemléli, fölfedezi hitének indokait (1Kor 15,14)." (23)

7. Miatyánk, Dicsőség
,,A Miatyánk mintegy alapja az Üdvözlégyek ismételgetése által kibontakozó krisztologikus-máriás elmélkedésnek, és a titokról való elmélkedést egyházi tapasztalattá teszi akkor is, ha egyedül végzik." (32)
,,Fontos, hogy a Dicsőség mint a szemlélődés csúcspontja tudatos legyen a rózsafüzérben. Nyilvános imádkozás esetén énekelni is
maroka, 2018. október 06. szombat, 23:14
2018. szeptember 12. szerdai Napiszöveg
tudjatok.).

Jehova segített az izraelitáknak
legyőzni az amálekitákat és az
etiópokat, valamint erőt adott
Nehémiásnak és a társainak az
újjáépítési munkákhoz. Isten minket
is megerősít, hogy tudjuk végezni a
prédikálómunkát, még ha az emberek
ellenségesek vagy közönyösek is,
vagy ha különféle aggodalmakkal
küzdünk (1Péter 5:10N Miután pedig egy kis ideig szenvedtetek, Isten, aki minden ki nem érdemelt kedvesség forrása, és aki elhívott titeket az ő örök dicsőségére Krisztussal egységben, maga fogja befejezni a képzéseteket. Megszilárdít, erőssé tesz, és biztos alapokra helyez benneteket.).
Nem várjuk, hogy Jehova csodát
tegyen értünk, inkább megtesszük
a magunk részét:naponta olvassuk
a Szavát, felkészülünk az összejö-
vetelekre és részt veszünk azokon,
rendszeres családi és személyes
tanulmányozás által tápláljuk az
elménket és a szívünket, és imában
mindig Jehovára támaszkodunk.
Sose
charlotteani, 2018. szeptember 27. csütörtök, 00:50
H.Kohut Katalin: Matematika
egész világ fekete szemű és hajú lett, a szőkék népeként. A végeredményt szemlélve egy egyszerű egyismeretlenes egyenletet teszek fel, ki az a személy, akit úgy csúfolnak, hogy okos, barna, zöld szemmel, egy mázsásként? Ki az X-ük az X aktákból, a különös földöntúli lény?
- Azt hiszem, hogy Vénusz az X, de én nem voltam benne a kollektív gyalázatban, csak a fekete hajú, szemű lovagjaim.
- Látja, meg is válaszolta a kérdést, tudják valamennyien mit tettek, mégis torünnepet tartanak annak dicsőségére, hogy legyőzték az értelmet és a tökéletes szépséget a törvénnyel együtt.

Ezt követően a japán herceg felkereste Vénuszt a beázott, baktériumokkal bombázott nyomorlakásában Miskolcnak és feltette neki is a kérdését:
- Egy egyismeretlenes egyenletet szeretnék megoldani, ha segítene Ön benne.
- Természetesen, állok szolgálatára, de ne nézzen rám, mert már régóta nem vagyok képes a tükörbe se pillantani, csak a szívem emlékezik egykori énemre.
- Ha két felhőt összeütköztetek az
kohlinka, 2018. szeptember 26. szerda, 08:37
50 éve hunyt el Pio atya
kínszenvedése alatt el kellett viselnie. Jézus a szentnek így válaszolt: ,,Volt egy sebhely a vállamon, három ujjnyi mély, három csontom is láthatóvá vált általa. Ezt a sebhelyet a kereszt hordozása okozta: ez volt az a sebhely, amely a legnagyobb fájdalmat okozta testemnek, és e sebhelyről az embereknek nincs is tudomásuk. Te azonban fedd fel e sebhelyet a keresztény hívek előtt, és tudd, hogy bármit kérnek is tőlem az emberek e sebhely erejéből, megkapják azt. És mindazoknak pedig, akik e sebhely dicsőségére és tiszteletére elimádkoznak három Miatyánkot, három Üdvözlégyet és három Dicsőséget, arra a napra eltörlöm minden bocsánatos bűnüket, halálos bűnüket megbocsátom, ők maguk pedig nem halnak hirtelen halált, haláluk pillanatában pedig meglátogatja őket a Boldogságos Szűz, és minden kegyelmet és isteni irgalmat megkapnak majd."

Az írás elolvasható itt:

Egy misztikus barátság története
menusgabor, 2018. szeptember 23. vasárnap, 19:30
Keresztút - Pio atya gondolataival
állomás
"Szelíden helyezzétek szíveteket a mi Urunk sebeibe, ne karotok erejével. Igen nagy bizalommal legyetek az Ő irgalmassága és jósága iránt, mert Ő soha el nem hagy benneteket. Éppen ezért mindig jól öleljétek át az Ő szent keresztjét; segítsetek neki."

VII. állomás
"Szüntelenül ajánljátok fel az Úrnak életetek áldozatát, és mindazt, amit el kell viselnetek. És Jézus a rá annyira jellemző szuverenitással fog uralkodni a szíveteken. S hogy egyre inkább méltók legyetek a szentek dicsőségére, ajánljatok fel Istennek mindent, amit csak elviseltek, napjában százszor vagy még többször. Szorosan kötődjetek Hozzá szerelmes akarattal."

VIII. állomás
"Jézus Krisztus a példakép és a minta, aki szerint életünket alakítanunk kell. Jézus azonban a keresztet választotta királyi zászlajául, ezért azt akarja, hogy minden követője a Kálváriára vezető utat járja, hordozza keresztjét, és azon lehelje ki lelkét. Csak ezen az úton jutunk el az üdvösségre."

IX.
maroka, 2018. szeptember 18. kedd, 18:07
A Szent Kereszt felmagasztalása 09.14. 2018
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Ez az Isten igéje. Fil 2,6-11

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Emberfiát felmagasztalják a kereszten.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.
Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
maroka, 2018. szeptember 14. péntek, 08:14
Mai evangélium – 2018. szeptember 12.
áldásával a szeretetben megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket.
Ez az Isten igéje.
Sir 24,23-31 vagy Gal 4,4-7 vagy Ef 1,3-6.11-12

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.
Testvéreim!
Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.
Mivel
maroka, 2018. szeptember 12. szerda, 17:21
Képek, videók
Isten dicsőségére élni
dandej
2017. május 06. szombat, 15:10
isten_dicsosegere_1437 808
menusgabor
2015. január 15. csütörtök, 19:23
ISTEN DICSŐSÉGÉRE..jpg
marikaszanto
2013. január 30. szerda, 09:54
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Hogy Krisztus.jpg
katalin_53
2018. szeptember 02. vasárnap, 09:13
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
KRISZTUS-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 09. csütörtök, 10:55
Tehát Krisztusért járva.j
katalin_53
2018. július 21. szombat, 10:05
Most pedig Krisztus Jézus
katalin_53
2018. július 21. szombat, 10:03
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
Krisztus éjszakája 01.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 02.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 03.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:28
Az yperni Krisztus elött
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:07
Krisztus Álma 01.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:06
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.