Regisztráció  Belépés
2018. június 25. hétfő | 26. hét | 176. nap | 08:20 | Vilmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Bocsánat
Horváth M. Zsuzsanna
Bocsánat

Hiányod elviselem,
a tetted nem felejtem.
Az életben, ha találkozom
még veled, egy mosolyt
küldök neked.
Lelkem nyugodt,
nem hibáztam,
megaláztál, erős
voltam és talpra álltam.
Bocsánat e szót
nem ismered? kár...
a barátság ennyi volt,
Isten veled!
2012. február 23."Szeretem az embereket, ha bántanak fáj, de elviselem. Az élet néha nehéz, a barátságod csak emlék. Lelkiismeretem tiszta, nem hívlak én soha vissza. A hazug szót ,nem szeretem. Az igazság mindennél többet ér nekem."
Horváth M. Zsuzsanna
2012.február 23.
dorotea55, 2018. február 24. szombat, 07:01
Címkék: Horváth, barátság ennyi, élet néha, barátságod csak, hazug szót, igazság mindennél,
Kommentek
Évközi 10. vasárnap 06.10
maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: ,,Megszállta a tisztátalan lélek."
Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: ,,Anyád és testvéreid keresnek téged odakint."
Ő így válaszolt: ,,Ki az én anyám és kik az én testvéreim?" Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: ,,Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim!
maroka, 2018. június 10. vasárnap, 08:26
7. évközi hét szombat 05.26
oda." Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve, megáldotta őket.

SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
Igen hathatós Isten előtt az igaz ember imádsága.
Testvéreim!
Szomorkodik valaki közületek? Imádkozzék! Jó kedve van? Énekeljen zsoltárokat! Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait! Imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr megkönnyebbíti őt. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.
Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése. Illés próféta hozzánk hasonlóan esendő ember volt, de állhatatosan imádkozott, hogy ne legyen eső, és akkor három évig és hat hónapig nem is esett az eső. Majd ismét könyörgött, és esőt adott az ég, a föld pedig termést hozott.
Testvéreim! Ha valaki közületek letér az igazság útjáról, de valaki visszatéríti őt, tudja meg, hogy aki visszatéríti a bűnöst
maroka, 2018. május 26. szombat, 07:22
2018. április 3 hétfő - Mária Magdolna Hírül vitte a ...
Mester.
,,Ne tartóztass! - felelte Jézus. - Még nem mentem föl az Atyához, Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez."
Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: ,,Láttam az Urat." - És elmondta, amit az Úr üzent.

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára!
Pünkösd ünnepén Péter apostol így szólt a néphez:
,,Tudja meg az egész választott nép teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!"
Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: ,,Mit tegyünk, testvérek?"
Péter így felelt: ,,Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára! Így megkapjátok a Szentlélek
maroka, 2018. április 03. kedd, 10:29
Húsvétvasárnap 04.01
vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.
És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 10,34a.37-43

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.
Ez az Isten
maroka, 2018. április 01. vasárnap, 01:57
Nagypéntek
halálának értelméről és feltámadásáról is tanúskodni akar. Míg a hamis tanú a halál hírnöke, az igaz tanú a halálon győzedelmeskedő Élet tanúja és hirdetője.

Az Egyház azzal a bizonyossággal emlékezik ma, nagypénteken Jézus kereszthalálára, hogy a világra boruló sötétség nem fog győzedelmeskedni és a halál nem győzheti le az életet. Mi, az Egyház tagjai azzal a bizonyossággal és hittel csatlakozunk ehhez az emlékezéshez, hogy Krisztus halála legyőzi a halált, és a megváltást, valamint bűneink bocsánatát jelenti számunkra.

Az Egyház tagjaiként Krisztus igaz tanúivá szeretnénk válni. Ebben példakép lehet számunkra a kereszthordozásban segítő Cirenei Simon és az Úr véres arcát kendőjével megtörlő Veronika. De szintén példakép Mária, Jézus édesanyja, valamint azok az asszonyok és Szent János apostol, akik ott álltak a kereszt alatt és a római százados is, aki ezt mondta: ,,Ez az ember valóban Isten Fia volt". Tekintsünk fel a keresztre, nézzünk fel Krisztusra! Legyünk szeretetének igaz
taltos1, 2018. március 30. péntek, 01:13
A szerénység nem minden!
A szerénység nem minden!

A szerénység nem minden, jónak is kell lenni,
senkinek nem ártani a helyes úton menni!
Néha eltévedsz, megbántasz barátot,
nem szégyen azt mondani: bocsánat!

Kezem nyújtom, segítek, ha kell,
szomorúság bánat, hagyjanak el!
A jó Istent kérjed legyen mindig veled,
a hited átsegít minden nehéz percen.

Becsületed ne sározza be bűn a harag,
szereteted szórd, őszinte ember maradj!
Szívedben gyűlölet soha ne legyen, ha
bántanak,akkor is bocsáss meg, szeress!

Hidd el jobb, szerényen élni, a gondot elűzni,
mindenkinek szeretetet adni, soha nem kérni!
Őszinte barát kezet nyújt segít, nem bánt téged,
ha rátalálsz becsüld meg, hisz életed egyszer éled!

Horváth M. Zsuzsanna
bozsanyinemanyi, 2018. március 04. vasárnap, 15:56
A szerénység nem minden!
Horváth M. Zsuzsanna
A szerénység nem minden!

A szerénység nem minden, jónak is kell lenni,
senkinek nem ártani a helyes úton menni!
Néha eltévedsz, megbántasz barátot,
nem szégyen azt mondani: bocsánat!

Kezem nyújtom, segítek, ha kell,
szomorúság bánat, hagyjanak el!
A jó Istent kérjed legyen mindig veled,
a hited átsegít minden nehéz percen.

Becsületed ne sározza be bűn a harag,
szereteted szórd, őszinte ember maradj!
Szívedben gyűlölet soha ne legyen, ha
bántanak,akkor is bocsáss meg, szeress!

Hidd el jobb, szerényen élni, a gondot elűzni,
mindenkinek szeretetet adni, soha nem kérni!
Őszinte barát kezet nyújt segít, nem bánt téged,
ha rátalálsz becsüld meg, hisz életed egyszer éled!
katrin56, 2018. március 02. péntek, 13:24
2. nagyböjti hét hétfő 02.26
irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.
Magyar Kurír

Igenaptár
OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
A hűségesek imája az egész bűnös nép nevében bocsánatért esdekel.
A babiloni fogságban így imádkozott Dániel: Hozzád könyörgök, Uram, félelmetesen nagy Istenem, Te híven megőrzöd szövetségedet s irgalmadat azok iránt, akik szeretnek téged, és megtartják parancsaidat. Vétkeztünk, gonosz életre adtuk magunkat, gonoszságot műveltünk, elfordultunk parancsaidtól és törvényeidtől. Sőt szolgáidat, prófétáidat sem követtük, akik nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez és atyáinkhoz, meg az egész néphez is.
Az igazság mindig a tiéd, Uram, a miénk
maroka, 2018. február 26. hétfő, 08:24
Képek, videók
Bocsánatot kérek.jpg
borigit
2017. május 26. péntek, 11:28
Aki előbb kér bocsánatot
irmus
2017. január 28. szombat, 16:29
Van bocsánat
sacimama
2017. január 03. kedd, 09:53
Bocsanat
borigit
2016. augusztus 30. kedd, 06:57
Bocsanat...
borigit
2016. augusztus 30. kedd, 06:53
Nálad van a bocsánat.jpg
katalin_53
2016. július 03. vasárnap, 17:06
pic_bocsanatok3.jpg
paka68
2016. január 30. szombat, 17:05
m_bocsánat jpg
erzsikepuskas
2015. december 25. péntek, 20:13
sajnalom-bocsanat...gi f.j
tunkiss
2015. december 21. hétfő, 21:35
Mindig az kér bocsánatot.
pacsakute
2015. október 29. csütörtök, 17:07
Minden bűnre van bocsánat
suzymama43
2015. október 16. péntek, 18:07
bocsanat,keres.jpg
relisisi
2015. szeptember 08. kedd, 16:12
zzz 006 horváth Erzsébet
katka5212
2018. május 28. hétfő, 12:57
Horváth György - Suhog a
sanci81
2018. február 09. péntek, 17:32
Lázár Horváth Zsuzsanna :
maria_kadar_148
2017. december 01. péntek, 22:29
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.