Regisztráció  Belépés
2018. július 21. szombat | 29. hét | 202. nap | 15:31 | Dániel, Daniella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hogy képessé tegyen rá, hogy Krisztusnak éljünk...
Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

32. Hogy képessé tegyen rá, hogy Krisztusnak éljünk, ne magunknak

"Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt." 2Korinthus 5,15

Sok embernek probléma, hogy Krisztus meghalt, hogy megdicsőítse Krisztust. Röviden összefoglalva a lényeget, a 2Korinthus 5,15 azt mondja, hogy Krisztus meghalt értünk, hogy mi neki élhessünk. Másként fogalmazva, azért halt meg értünk, hogy mi kihasználjuk. Egyszerűen megfogalmazva tehát, Krisztus - Krisztusért halt meg.
S ez tényleg igaz, nem játék a szavakkal. A bűn igazi lényege, hogy elmulasztottuk Isten dicsőítését - ami magába foglalja azt is, hogy elmulasztottuk a Fiú dicsőítését is (Róma 3,23). De Jézus Krisztus azért halt meg, hogy magára vegye ezt a bűnt, és megszabadítson bennünket tőle. Így Ő azért halt meg, hogy magára vegye a gyalázatot, amit mi halmoztunk rá bűneink által. Ő azért halt meg, hogy ezt megváltoztassa, Jézus Krisztus tehát - Krisztus dicsőségéért halt meg.
Az emberek nehézségeinek oka, hogy ez üres szólamnak hangzik. Nem látszik szeretetteljes dolognak az ilyen cselekvés. Tehát úgy látszik, hogy Krisztus szenvedését éppen annak ellenkezőjére fordítja, mint amit a Biblia erről mond, azaz hogy az a szeretet legfőbb cselekedete. Valójában azonban mindkettőről szó van. Krisztus halála az Ő dicsőségéért, és halála hogy megmutassa szeretetét, - nemcsak hogy mindkettő igaz, hanem mindkettő ugyanaz is.
Jézus Krisztus egyedülálló, senki más nem cselekedhet így és nem nevezheti azt szeretetnek. Krisztus az egyetlen ember a világmindenségben, aki Isten is, és akinek ezért végtelen értéke van. Ő végtelen szépségű is, teljes erkölcsi tökéletességében. Ő
kalmanpiroska, 2018. július 12. csütörtök, 14:48
Címkék: Jézus Krisztus, emberek nehézségeinek, ilyen cselekvés, egyetlen ember, tökéletességében, megszabadítson,
Kommentek
Szent Klára imája Krisztus öt szent sebéhez
..............

Ezt az imát Szent Klár- a Szent Ferenctől, mint mestertől tanulta meg, és naponta elimádkozta. Valójában nem a sebekhez, hanem Krisztushoz szól ez az ima, melynek hangulatához Ferenc stigmái is hozzátartoznak. A latin eredetit lásd AFH V.kötetében, 247-249. o. Fordította fr. Barotai Urbán.
Imádság és dicsőítés az Üdvözítő jobb kezéhez
Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges jobb Kezed sebéért, Uram Jézus Krisztus. Ezen szent seb által engedd el minden bűnömet, amit ellened vétettem: gondolattal, szóval és cselekedettel, amikor hanyag voltam szolgálatodban, amikor romlott testem gyönyörködött akár aludtam, akár ébren voltam. És tiszteletreméltó szenvedésed által add meg nekem, hogy a te legkegyesebb halálodat és szentséges sebeidet méltóképpen emlékezetemben tartsam, és a te bőkezűségedből testem megfegyelmezésével neked örökké hálát adjak. Aki élsz és uralkodol,
maroka, 2018. július 14. szombat, 08:43
Szép napot mindenkinek!
Valaki észre sem veszi, valaki retteg tőle -de egy biztos, ha megtudjuk, hogy péntek 13 van, mindenképpen gyanakvóbban vágunk neki a napnak.

A tizenhármat megelőző tizenkettes szám az európai hagyomány fontos része, és már a görög mitológiában is feltűnt (Héraklész tizenkét munkája). Igazi jelentőségét viszont a kereszténységben nyerte el, az evangéliumok szerint Krisztusnak is tizenkét tanítványa volt, így a tizenkettes szám a középkori keresztény művészet kedvelt számjegye lett. A tökéletes számot azonban a baljóslatú tizenhármas követi, amely a keresztény hagyományban szerencsétlennek számít, mert az utolsó vacsorán is tizenhárman vettek részt. A tizenhármas a skandináv mitológiában is visszaköszön: Loki, a bajkeverő isten hívatlan tizenharmadikként vett részt egy olyan vacsorán a Valhallában, amely egy másik vendég tragikus halálával
kirscha, 2018. július 13. péntek, 08:49
Pünkösd után
Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - szolgálni, égni tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni ás másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. július 13. péntek, 08:00
Szent II. János pápa imája
anyai oltalmadba az egész emberiséget, melyet, ó Anyánk, bizalommal fölajánlunk neked. Jöjjön el mindenki számára a béke és a szabadság ideje, az igazság, az igazságosság és a remény ideje.“
- II. János Pál pápa imádsága hangfelvételről hangzott el (az ellene elkövetett merénylet miatt) a Santa Maggiore bazilikában 1981. június 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulóján, majd Fatimában 1982. május 13-án megismételte a fölajánlást.

Íme, Krisztusnak Anyja, Szeplőtelen Szíved színe előtt az egész Egyházzal együtt egyesülni akarunk azzal a felajánlással, melyet irántunk való szeretetből a te Fiad tett, amikor önmagát ajánlotta föl az Atyának: »Értük szentelem magam - mondta - , hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban.« (Jn 17 - 19) Egyesülni akarunk Megváltónkkal a világért és az emberekért tett fölajánlásban, melynek az Ő isteni szívében van hatalma megbocsátani a bűnöket és megvalósítani a megváltást.
E
maroka, 2018. július 12. csütörtök, 19:54
AZ ARANYSZABÁLY A boldogság útja
Ragadj meg minden alkalmat, hogy hozzájárulj a körülötted élők boldogságához szereteted kimutatásával! A barátságos, kedves szavak, a részvétteljes tekintet, a megbecsülés kifejezése sok vergődő, egyedülálló embertársad számára olyan, mint egy pohár víz a szomjazónak. Egy reményteljes szó, egy kedves cselekedet sokat könnyít fáradt testvéreid súlyos terhein. Az igazi boldogságot az önzetlen szolgálatban találhatjuk meg. Az ilyen szolgálat minden szavát és tettét feljegyzik a mennyei könyvekben, mintha Krisztusnak tettük volna. Élj Jézus szeretetének fényében, akkor jó befolyásod által áldására leszel a világnak!

Az önzetlen munkálkodás lelkülete jellemünket nemessé, szilárddá és Krisztus jelleméhez hasonlóan szépségessé teszi, békességgel és boldogsággal ajándékoz meg bennünket.

Minden elvégzett feladat, a Jézus nevében hozott minden áldozat rendkívüli jutalommal jár. A kötelesség vállalására hívó szó által Isten szól hozzánk, és az elvégzett munkára áldását adja.
dandej, 2018. július 10. kedd, 16:53
Hogy megszabadítson az őseinktől eredő hiábavalóságtól
Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

28. Hogy megszabadítson az őseinktől eredő hiábavalóságtól

"Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén."
1Péter 1,18-19

A nyugat szekuláris (világi) emberei, és az animista (a szellemekbe vetett hitű) törzsek primitív népei között közös vonás, hogy az ősöktől eredő kötöttség erejében hisznek. Ezt különböző névvel illetik. Az animista emberek ősi szellemek és az átkok átvitelének kifejezéseivel beszélhetnek. A világi emberek genetikai befolyásról, vagy az alkoholista, érzelmileg sivár szülők rossz hatásáról beszélnek. Mindkét esetben egyfajta fatalizmus érzés van, hogy együtt kell élni az átokkal vagy az ősöktől származó sérülésekkel. A jövő hiábavalónak tűnik, és nélkülözi a boldogságot.
Amikor a Biblia azt mondja, hogy ,,Nem veszendő dolgokon váltattatok meg atyáitoktól örökölt
kalmanpiroska, 2018. július 08. vasárnap, 15:50
Szentség egy Másban
Szentség egy Másban

"Tőle vagytok pedig a Krisztus Jézusban..." 1Korinthus 1,30

Pál a megfeszített Krisztust prédikálta: Neki köszönhető többek között, hogy van megigazulás és megszentelődés. Krisztusnak köszönhetjük, hogy van bűnbocsánat, és hogy életünk megújulhat. Ebben a hónapban különösen erről az utóbbiról lesz szó: az élet megszentelődéséről és megújulásáról. Isten Krisztust megszentelődésünkre adta, ami azt jelenti, hogy Ő minden tekintetben úgy élt, mint aki Szent, mint aki teljesen Istennek szenteltetett. Magát teljességgel Istennek áldozva járt az Ő ösvényén. Igent mondott arra, és engedelmesen tette azt, amit Isten tulajdonképpen tőlünk kíván.
A megbékéltetést és megújítást együtt végezte el. Ő értünk született, amit tett, azt sem magáért tette, hanem értünk. Nem azt kívánta megmutatni a világnak, hogy milyen az üdvösség. Az apostol azt mondja Isten gyülekezetének, hogy Krisztus Jézus szentségül lett nekünk, mert belőlünk hiányzik ez a szentség. Magunktól ezt sohasem
kalmanpiroska, 2018. július 04. szerda, 08:13
Képek, videók
krisztusnak immáron.gif
paka68
2015. április 22. szerda, 13:49
Most pedig Krisztus Jézus
katalin_53
2018. július 21. szombat, 10:03
A Krisztus Jézussal való
katalin_53
2018. április 30. hétfő, 00:56
A mi Urunk Jézus Krisztus
katalin_53
2018. április 28. szombat, 20:44
Ha Jézus Krisztus követőj
katalin_53
2018. április 18. szerda, 19:39
Jézus Krisztus tegnap,.jp
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap és
katalin_53
2018. március 30. péntek, 16:36
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus nevét nem.
katalin_53
2017. július 21. péntek, 20:45
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
tiszteld a nehézségeidet.
sz719eszter
2018. június 14. csütörtök, 23:57
élet nehézségei.jpg
yvett789
2015. január 11. vasárnap, 19:35
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.