Belépés
2018. október 17. szerda | 42. hét | 290. nap | 13:52 | Hedvig
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Egocentrikus önértékelés
EGOCENTRIKUS ÖNÉRTÉKELÉS

Többé kevésbé mindannyian énközpontúak vagyunk másokkal való viszonyainkban. Persze a Polaritás világában, sokáig -egy adott tudatfejlődési szintig- 'természetes' is az egocentrikusság!!! Mert minden helyzetet ,,automatikusan" abból a szempontból nézünk/értékelünk elsősorban, hogy mi érdekünk van benne, és minket hogyan érintett (annak függvényében reagálunk, hogy Egónk ,,tojáshéj-burka" mennyire sérült vagy erősödött); és csak ezután kezdünk azon gondolkodni, esetleg empatikusan beleérezni, hogy ugyanaz a helyzet, vajon hogyan hathatott az adott szituációban résztvevő másik személyre. Csak ezután aktiválódhat asztráltestünkben némi empátia, de legtöbbször ez többnyire csak szánalom vagy sajnálat. Amennyiben viszont egó-azonosulás nélkül, valóban nyitottabbak és empatikusabbak lennénk, és törődnénk a másik személy ígényeivel/szükségleteivel is, akkor többnyire képesek lehetnénk az ő nézőpontjára/lelkiállapotára is gondolni, amely pedig alkalmanként gyökeresen eltérhet a miénktől.

Minden szerencsétlenségünk, nyomorunk és fájdalmunk egy -tudatlanságban gyökerező- tévhitből (azaz a valódi hit hiányából) fakad: ,,A legfőbb korlát, ahogyan egy Kor lát"! Általában egy olyan rögeszmés tévhit vezet félre minket (tehát nem a saját, eredeti Célunk/Küldetésünk irányába), amely egyfelől sóvár-vágyakból, másfelől pedig szorongó-kételyekből táplálkozik. Ez pedig olyan hitetlenséget -és egyben hiteltelenséget- jelent, amely végső soron Önbizalomhiány és hűtlenség egyszerre!
Önbizalom hiány, mert nem bízunk valódi Önmagunkban: a felső ÉN isteni határtalan erejében és bölcsességében! És hűtlenség azért, mert nem vagyunk ,,hívek" tudatalattink mélyén rejlő őseredeti létélményünkhöz és valódi hitvallásunkhoz: az ÉN VAGYOK magasztos tapasztalatának ,,Istenélményéhez"! Ehhez viszont nem kívül kell keresni, lázasan kutatni, nem a felszínes külvilág forgatagában kell minél többet tanulni, lexikális adatokat gyűjteni, hanem csak visszaemlékezni. Befelé tekinteni, elmélyülni és ,,spirituális anamnézist" végezni!

Mindenki ki van használva, és ki lesz használva testileg és érzelmileg egyaránt, amíg nincs tisztában saját magával. Ez általában Oroszlános személyiségzavar...(Ha nem tudod Ki vagy, megmondják neked mások!
Mert a vágygerjesztés, illetve a félelemkeltés révén korrumpálható és tökéletesen manipulálható, amíg nincs tisztában Én-képével: amíg nem ismeri saját valódi értékeit, adottságait és gyengéit, személyes lelki-küldetését, hogy a megismert ,,Igazság" révén lelkileg immúnissá váljék és megvalósítsa önmagát...
A mentális egészség egyik feltétele, hogy a személy képes legyen alárendelni magát valami nála magasabb rendûnek. Ahhoz, hogy valamennyire is létezni tudjunk a világban, alá kell rendelnünk magunkat valamilyen elvnek, amely azután elsőbbséget élvez pillanatnyi vágyainkkal szemben.

A vallásos emberek számára ez az elv Isten, s ők úgy tartják: "Legyen meg a Te akaratod!"
Egy józanul gondolkodó ember számára, még akkor is, ha nem vallásos, tudatosan vagy tudattalanul létezik valamilyen "magasabb hatalom", amelynek alárendeli magát - ez lehet Igazság vagy a Szeretet eszméje, mások szolgálata, vagy a való élet konkrét elvárásai.
Ámde hogyan tudhatná bárki is mentális egészségét megőrizni, illetve a saját érdekeit megfogalmazni és érvényesíteni, amíg nem tisztázta le a legalapvetőbb kérdéseket az életében:
Honnan jövök? Ki vagyok én? Mi az élet értelme? És mi az én egyéni szerepem ebben? (Mi az Életcélom?)

Amíg ez nem tiszta saját maga előtt sem az embernek, mindig ki van téve annak a veszélynek: hogy kihasználják. Globálisan: a ,,felszínen" elsősorban a Globalizációnak nevezett ,,járvány" fenntartóinak célkitűzése révén, azaz a ,,fogyasztói társadalom"-ba való besorolási rejtett szándék által.
Mert az Egó ab ovo önző, tehát csak a szaporodási/terjeszkedési és fogyasztói ,,szenvedélyt" szolgáló önérdekeit lesi. Vagyis csak éberség és önismeret nélkül a ,,jólétszenvedély" (,,Sors-könnyítés") ősi parancsszavát teljesíti, a lét-szomjat (tanha/ thrisna /páthosz) azaz életéhségi sóvárgását vakon követve!

Amíg az ember belső erkölcsi védőbástyái (Szaturnikus objektivitása és felelősségérzete) nem szilárdak, addig hogyan tudná magát megvédeni a tudatos -és ravasz- vagy öntudatlan/önkéntelen kihasználás vámszedőitől?
Tehát lelkileg meg kell ,,szilárdulni"! Persze, természetesen nem negatív értelemben: nem a ,,kőszívűségnek" nevezett hideg-rideg attitűd szerint, hanem a morális immunitás vonatkozásában! Ez pedig nem más, mint a helyes erkölcsi magatartás kialakítása -avagy a szilárd, gerinces jellem megformálása!
Nagyon sokan bánkódnak, hogy megint kihasználták, megint becsapták őket, vagy újból csalódtak...
Pedig a hiba soha nem a világban s nem másban van, hanem magában az emberben!
Tudatalattijának téves programozásában, az eltorzult gondolatmintákban és aberráns érzelmi-lenyomatokban.
A legjobban az a Kollektív korlát (,,néphülyítés") működik, amit egy célközönség (pl. vallásos csoport) saját elméjében építenek fel az elhallgatott igazság és a mesterségesen sulykolt hazugságok hatására. Lásd: "a legnagyobb korlát, ahogyan egy kor lát!" (Váradi Tibor)

Ezt az alantas, manipulatív pszi-hatást sokkal nehezebb észrevenni, mint a külsőleg korlátozó Törvényeket és Jogszabályokat, mert ezeket konkrétan/tudatosan nem érzékeljük, így azt hisszük, hogy a saját véleményünk alapján hoztuk meg a döntéseinket.
Holott ez esetben -a tudatalattinkba kódolt naivul hiszékeny ,,programok" révén- pontosan úgy döntünk, ahogyan azt elvárják tőlünk. Mert a sok helyről jövő adatok, a különböző tekintélyszemélyektől beérkező Infók személyes ,,igazsággá" válnak, amelyet akár fanatikusan védhetünk és propagálhatunk!

Ha van mély önismeret, van megfelelő önértékelés-önbecsülés és őszinte megtisztulási/megújulási vágy, akkor az ember környezetéből úgy menekülnek el a kókler /sarlatán/ szélhámosok, mint vadászok elöl a vadak.
Tehát ne hagyd magad becsapni a szép, sokat ígérő szavak és hízelgő mosolyok tömegétől, mert ezek csak egyet akarnak: kihasználni, kiélvezni a tested és lelked, s ha már ezek nem megfelelőek, akkor talán kidobnak, mint egy régi, kopott, elhasznált ruhát.
horusz777, 2011. november 02. szerda, 23:45
Címkék: Váradi Tibor, szempontból nézünk, adott szituációban, másik személy, -tudatlanságban gyökerező-, legfőbb korlát,
Kommentek
Nekem az élet Krisztus
pénz, hatalom, élvezet. Élek, azaz mindenben, amit teszek, Megváltómat szolgálom és dicsőítem.
Nekem az élet Krisztus. Nekem. Ez egy személyes kérdés. Oda írhatod-e nevedet a "nekem" helyébe? Mi körül forog az életed? Mi tulajdonképpen az élet számodra és számomra? Mit sugároz az tulajdonképpen?
Emberi természet szerint ez nem lenne kérdés. Az óember élete semmi egyéb, mint bűn, rossz cselekedet, Istenről való megfeledkezés. Az ilyen életvitel alapelve egyszerűen: én, én és megint csak én. Egocentrikus tehát, melynek iránya: el Istentől önmagam felé.
A Szentlélek arra mutat rá, hogy Jézuson kívül minden halott. Ahhoz, hogy az én életemben is igaz leegyen, ezt vallom: nekem az élet Krisztus, s így Krisztus lesz az életem középpontja. Ő lesz az életünk, és az is marad. Minden, amit teszek, mondok, írok, ami fontos, amin töprengek, magatartásom, amit az emberek rajtam látnak, és amit csak Isten lát bennem, egyszóval egész életem Krisztus. Csak Ő, egyedül Ő, halálomig. Ő az én nyereségem, most és
kalmanpiroska, 2018. július 30. hétfő, 09:05
Enneagram - Hetes Archetípus Szintjei
szórakoztatja magát: kifinomult, ínyenc, fogyasztó lesz. Fontos számára a pénz, a változatosság, a legújabb divatáramlatok követelése. / Hiperaktívvá válik, képtelen nemet mondani magának, semmit sem tud megtagadni önmagától. Gátlástalan, azt mondja és teszi, ami az eszébe jut: anekdotázik, hivalkodó túlzásokba esik, szellemeskedik, szerepel. Fél az unalomtól, ezért állandó mozgásban van, de túl sok mindent csinál - felületes dilettánssá válik. / Hivalkodik pazarló életmódjával, mindenben mértéktelen. Egocentrikus és mohó, soha nem érzi úgy, hogy eleget szerzett. Követelőző és erőszakos, de mégsem elégedett; nyers és eltompult. Rászokásra hajlamos, megkérgesedett, érzéketlen.

Egészségtelen:

Megsért és meggyaláz másokat, miközben törtet azután, amit megkívánt. Impulzív és infantilis: nem tudja, mikor kell megállni. A rászokásoknak és a mértéktelenségnek megvan az eredménye: kicsapongó, züllött, szétszórt ember lesz belőle, aki menekül a szomorú valóság elől. / Miközben megpróbál önmaga
eposz, 2018. július 01. vasárnap, 00:38
Szeretet
A szeretet két ember között azt jelenti, hogy a másik öröme, jóérzései--hogy ne mondjam:boldogsága--fontosabb, mint az enyém, A szeretet lemondást jelent az önző egocentrikus életvitelről. A szeretet szívesen vállalt áldozatokkal jár utólagos számlabenyujútások, megbánások nélkül. A szeretet--ha már megszűnt is--visszaragyog a múltból mint az élet legfontosabb ajándéka.Még egyszerűbben: a szeretet annak öröme , hogy a másik a világon van. A szeretet képessége valahogy jobbá teszi az embert, hétköznapi léte fölé emeli, és kizárja, hogy eldurvuljon, elsárkányosodjon, cinikus vagy gúnyos legyen a partnere gondjaival, félelmeivel fájdalmaival szemben.A szeretet szolidarítással jár. A szerető ember nem röhögteti a partnerét.kerüljön az bármilyen komikus helyzetbe. A szerető ember nem barátkozhat azokkal, akik a partnerével nem hajlandók barátkozni, vagy netán ellenségei. Az egymást szerető embereknek
kszilona, 2018. június 05. kedd, 13:19
Tavasz angyala
forgása után.

Vannak társaid. Még akkor is, ha életed során keményen dolgoztál azon, hogy
ne legyenek. Önmagad körül forogtál. Önző voltál. Rabul ejtett az ÉN, ÉN, ÉN
vak hatalma. Társtalan voltál, baráttalan, szeretettelen, minden ember előbb-
utóbb idegen lett számodra, vagy ellenség. S ha nem bírtad a magányt, s
kitártad a karodat mások felé, ellöktek, nem kellettél, vagy megriadtak tőled,
mert látták, hogy menekülsz hozzájuk.

A mai, kórosan egocentrikus világban nem szeretjük a menekülőket. Taszítanak,
mint a koldusok. A sok millió ember közül keveset szerettél, s kevesen szerettek
és azokat is gyakran elveszítetted. Előbb-utóbb terhessé vált a vonzalom, vagy
neked, vagy neki.

Az "egyedül vagyok" riadalma még a legközelebbi hozzátartozóid mellett is
elfogott. Hogy végső soron még a legközelebbi ember is fényévnyi távolságban
él tőled. Egy másik bolygón. És mégis... Sohasem vagy egyedül.
Angyalok vannak
klarika47, 2018. május 31. csütörtök, 15:08
A szeretet
A szeretet két ember között azt jelenti, hogy a másik öröme, jó érzései (...) fontosabb, mint az enyém. A szeretet lemondást jelent az önző, egocentrikus életvitelről. A szeretet szívesen vállalt áldozatokkal jár utólagos számlabenyújtások, megbánások nélkül. A szeretet - ha már megszűnt is - visszaragyog a múltból, mint az élet legfontosabb ajándéka. Még egyszerűbben: a szeretet annak az öröme, hogy a másik a világon van
Popper Péter
bordat, 2018. március 13. kedd, 17:13
Az agyonkímélt gyermekek korát éljük
"agyonkíméljük" a gyerekeinket és túlmisztifikáljuk az "óvjuk a széltől is" jelenségét. Ugyanakkor gyakran az is megesik, hogy egyszerűen nem neveljük őket, mert mi magunk vagyunk túlterhelve. Szóval a végletek között csapongunk, de nincs kitartó koncepciónk, és ami a legfontosabb: nincs valós figyelem a gyerek felé, és gyakran a szülők egymás felé sem tanúsítanak kellő odafigyelést. Mindezek olyan felnőtteket teremtenek majd, akikre -ha idegenként ismernénk meg őket-, azt mondanánk, hogy önző, érzéketlen, egocentrikus és türelmetlen. Persze nagy ívből elkerülnénk az ilyen fazont, ugye? Akkor a saját utódunkból miért nevelnénk ilyet? Miért gondoljuk azt, hogy a problémás helyzetektől való megkímélés segít a gyereknek? Miért lenne jobb huszonéves felnőttként szembesülni azzal a problémával, vagy konfliktussal először, amit már tinikorban az ember megugorhatott volna? Miért hisszük, hogy a "szegény gyerek" feladatoktól, helyzetektől való megkímélése majd boldog felnőttet eredményez? Mikor kezdtük el azt
horvathnemagdi, 2018. február 10. szombat, 13:57
Idézetek képpel.
Müller Péter: "Kell a szeretet!"

Ravaszul van ez kitalálva. Az önző, egocentrikus ember, aki mindenki ellen él, legszívesebben egyedül csinálna mindent, önmagának, a saját örömére, a maga hasznára. De ez nem megy sokáig. Nem volt a teremtésben szomorúbb látvány, mint amikor még csak egyetlen ember élt az Édenkertben, Ádám. Ránézett az Isten, és azt mondta: - Nem jó az embernek egyedül! - Nagyon szánalmas lehetett, szegény. Szerintem didergett a félelemtől. Azóta anya nélkül nem tudunk megszületni. Nem a megtermékenyülésre gondolok, mert az is kettős játszma, hanem magára a méhen belüli együttélésre egy másik lénnyel, és az utána következő, kölcsönös odaadottságra.


Ketten kellünk hozzá. Ahhoz, hogy élni kezdjen bármi, egy gondolat, egy érzés, egy történet, ketten kellünk. Én vagy te, csak elkezdhetjük.


Levegő nélkül kb. 2-3 percet bírunk
marikaszanto, 2018. február 06. kedd, 11:49
Német-török viszály - A török kormány rendezné kapcsolatait Berlinnel
jegyében fejleszteni a német-török kapcsolatokat.

Kiemelte, hogy kölcsönösen egyenrangú félként kell elismerni a másikat, és a nyilvánosságon keresztüli üzengetés, a "megafon diplomácia" helyett vissza kell térni a kapcsolattartás bizalmas, adott esetben informális csatornáihoz. Mint írta, ennek a törekvésnek a része szombati látogatása német kollégájánál, Sigmar Gabrielnél Goslarban, a német diplomácia vezetőjének szülővárosában.

Az "újrakezdéshez" az is elengedhetetlen, hogy a "populista, egocentrikus és rövidtávú belpolitikai megfontolások" helyett egy pragmatikus megközelítés és a közös érdekek alapján építsék tovább a kapcsolatokat.

Különösen a biztonságpolitikában, a kereskedelem és a befektetések, beruházások területén, az energiapolitikában és a Törökország körüli térség egészét érintő politikában kell fejleszteni az együttműködést - írta.

A 2016 márciusában megkötött EU-Törökország menekültügyi megállapodásról kiemelte, hogy "Törökország és Németország vezető szerepe ebben a
velemenyezd, 2018. január 05. péntek, 17:53
Képek, videók
Önértékelés-FA
1vargaildyko
2016. március 24. csütörtök, 06:11
Önértékelés-KENYÉR
1vargaildyko
2015. október 23. péntek, 14:21
Önértékelés.jpg
scorpionsrose
2015. március 11. szerda, 12:23
Önértékelés-PÓK
1vargaildyko
2015. február 18. szerda, 11:13
Önértékelés-FOLYÓ
1vargaildyko
2014. május 26. hétfő, 07:29
onertekeles1.jpg
irke43
2011. november 18. péntek, 07:36
onertekeles1.jpg
kraszkoedit
2011. november 11. péntek, 08:34
önértékelés
myatska
2008. január 27. vasárnap, 00:58
Váradi Tibor.jpg
jupiter21
2011. február 27. vasárnap, 18:56
Váradi Tibor
ludysi
2007. október 07. vasárnap, 04:52
Biológiai szempontból
sanci81
2018. június 21. csütörtök, 18:23
Közlekedési szituáció
sanci81
2016. február 19. péntek, 17:20
Nincs ilyen személy.
alvaro-hopihe
2018. augusztus 21. kedd, 08:31
13.án.EGY SZEMÉLYNEK.jpg
hegyesne
2016. szeptember 26. hétfő, 05:14
Szemelyes.....
borigit
2016. június 21. kedd, 11:05
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.