Regisztráció  Belépés
2018. január 21. vasárnap | 3. hét | 21. nap | 23:41 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kampánypapunk újra akcióban
Mária és József állnak Betlehemben, a jászol előtt.
- De gyönyörű gyermekünk született József. Szerinted mi legyen a neve?
- Szerintem nevezzük el Viktornak.
- Jéééézus!
- Hm, ez sem hangzik rosszul.Ez a vicc jutott eszembe mikor a kerületi Fidesz faszbúkján megláttam, hogy nyughatatlan kampánypapunk, Pajor atya igehirdetésének megint nem sok köze van az evangélium igéihez.De határozott örömmel tölti el megkérgesedett szívemet a fejlődőkészség ami a fideszkereszténység Zámbó Árpijánál elmúlt négy évében megfigyelhető: Legalább már nem a gondjaira bízott gyerekekkel szórólapoztat, nézetei terjesztését ezúttal megoldja faszbúkon okosba. Hiába no, jó pap holtig tanul, bár van amelyiknek halála után a nyelvét úgy kell kioperálni a gazdatest seggéből, hogy temetni lehessen.

Legcukibb az egészben, mikor egy orbánszívű aggódik a baloldali szavazókért. Tőle kell megtudnunk, hogy itt mindössze egy féltékenységi hisztéria zajlik négy éve, csak mind hülyék vagyunk észrevenni. Aszongya legyünk józanok és utasítsuk el a kompromittálódott személyeket, - ezt megtesszük magunktól is - a stílust, ami győzelmük esetén "eluralkodna" itten mindenfele, és az elkerülés érdekében mi baloldaliak is szavazzunk Orbánra. Zseniális és "váratlan fordulat" - ásít - Pajor tényleg meglepett most mindenkit. Remélem azért akad a környezetében valaki aki megkérdezi:

- Mondd csak, Bandi atya, mikor egy polgármester - képviselő két bizalmi embere ellen folyik nyomozás, és az egyik ellen vádat emelnek zsarolásért, akkor az kimeríti a "súlyos bűncselekmények lelepleződése von árnyékba " - tényállást, vagy az ilyesmi még nerkompatibilis és elfogadható módja az érdekérvényesítésnek?
bordat, 2014. április 03. csütörtök, 21:32
Címkék: Zámbó Árpijánál, jászol előtt, vicc jutott, kerületi Fidesz, evangélium igéihez, gondjaira bízott,
Kommentek
Tanmesék - igényeseknek
kisfiam, hogy mennek az emberek a templomba.

Ahová annyian mennek, oda tán neki is szabad bemenni, gondolá a kis árva, s hogyan örült, midőn látta, hogy ebből a nagy-nagy házból, aminél szebb háza senkinek sincsen, nem utasítják ki, nem kergetik el, nem kérdik tőle: mit akar itten? Hanem engedik ott gyönyörködni abban a sok szép énekben, s ellenni a sok ékes öltözetű úr között.

Valami nagy tiszteletre méltó ember azután sokat beszélt a népnek, elmondá, hogy született a kis Jézus jászolban, pásztorok között, hogy élt szegénységben, nyomorúságban, s hogy szerette azután is a kis gyermekeket mindig.

Úgy elhallgatta volna napestig, amit ez a tiszteletre méltó férfi beszélt.

Egész estig mindig talált templomot nyitva; estve azután azokat is becsukták s ő ismét az utcán maradt.

Annyi ablak ki volt világítva az utcákon, fényes hintók robogtak alá s fel; ragyogó boltablakokban fenyőfák voltak kitéve, égő viaszgyertyákkal, cukorangyalkákkal, picike bölcsőkkel,
menusgabor, 2018. január 08. hétfő, 18:00
Békesség a földön!
bánat
S a remény hídját nem verheti ki rajta,
Mert tenger a bánata, tenger...
Átsírja vele a világot, de hiába.
(Ki osztana könnyet, ki osztana tengert?)
S a karácsonyi Betlehem előtt
Boldogan könnybelábad az ember.
Itt a vigasznak soha-soha vége!
Glória, glória az égben az Úrnak,
A földön béke, béke.
Valahol trónt emel a sötétség;
Tele van köddel, borúval a szív
S a hite romjaival a lélek.
És a ködön átsugárzik a csillag...
A jászol előtt lekonyul a beteg fej...
Uram, könnyesen sírom a Hiszekegyet,
Itt hiszek, itt újra remélek...
Itt a vigasznak soha-soha vége!
Glória, glória az égben az Úrnak,
A földön béke, béke.
Várjuk-várjuk ezt az örök éjet,
Csillagos éjet, szentséges éjet,
Illatos lehellete mindig...
Minden fehér és minden aranyos,
És vágyó szívünket az angyaldalolások
Csöndes Emmanueli örömmel
Lassan tele-telehintik.
Ez az öröm a szívünk örök
evavicus, 2018. január 01. hétfő, 13:12
Karácsony szentignáci tekintettel
engedték meg, Ignác társaival együtt - a kitűzött egy éves várakozási idő letelte után - Rómában telepedett meg és felajánlották szolgálatukat a pápának. Ignác önéletrajzában így beszél erről: ,,Miután pappá szentelték, a Zarándok elhatározta, hogy egy évig nem mond misét, hanem készül és kéri a Miasszonyunkat, hogy helyezze őt Fia mellé". Valójában Ignác másfél évig várt az Örök Városban első miséje bemutatásával, mígnem 1538 Karácsony napján a Santa Maria Maggiore bazilika betlehemi Jászol oltára fölött mutatta be a legszentebb áldozatot. Ha már egyszer nem mehetett el Betlehembe, akkor ,,Róma kis Betlehemében", az Istenfiát egykoron ringató bölcsőnél mondta el a kenyér felett Jézus utolsóvacsorai szavait.

A jelek a körülményekben rejtőznek

Szent Ignác lelkiségében ez a szentföldi betlehemi és római betlehemi jászlas vonatkozás döntően fontos volt, mert megtérése után Manresa barlangjában tapasztalta meg, először a szívével, aztán az
sacimama, 2017. december 26. kedd, 17:38
Gyógyulás az Ő szárnyai alatt
örök Világosság megjelenik azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ültek. Ugyanis a betlehemi Gyermekben kelt fel az igazság napja. Ennek a hajnalnak a derengésében ujjongva száll az ének Isten nagy irgalmasságáért, mellyel meglátogatta népét a naptámadat a magasságból. És mi az áldása ennek a napfelkeltének? Malakiás ezt mondja: gyógyulás az Ő szárnyai alatt! (2. v.) E néhány szóval Mária Gyermekének minden kincsére és kegyelmére rámutat.
Minden egészséges ember bosszankodva hagyja ott a jászolt. A betegek és bélpoklosok azonban reménykedve csodálkoznak, a vakok és bénák kinyújtják gyámoltalan kezüket. Nagyszerűbb szó nem gondolható el annak számára, aki tudja, hogy meghal: gyógyulás. Ez bűnbocsánatot, szabadulást, egy szóval életet jelent! Milyen erő árad ki a Napból? Gyógyító, felüdítő. Milyen erő árad ki a "kegyelemnek Napjából"? Gyógyító és tartós. Addig tart, amíg eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Akkor a gonoszok mint polyvák kerülnek az izzó kemencébe. Az igazak pedig az Igazság eme
kalmanpiroska, 2017. december 26. kedd, 15:15
Az Ő eljövetelének napja
Az Ő eljövetelének napja

"Kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját?" Malakiás 3,2a

Amikor Krisztus először eljött a világba, akkor is ott voltak az angyalok, és énekelték mennyei karéneküket, hogy Isten békességét a Földön kihirdessék. Valóban, az Isten által elrendelt ellenségeskedésben kell a békesség Fejedelmének ezt a békét megnyernie a jászol és kereszt fegyverével. Ez érteti meg velünk Malakiás kérdését: kicsoda szenvedheti el ezt a napot, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Eszerint az Úr napja nem lesz olyan pompás, mint ahogy a nép elképzelte azt.
Nagyon várták őt, amire a próféta azt kérdi: tudjátok, miért jön? Jön, hogy megtisztítson, nem a pogányokat, hanem először saját népét, Lévi házát. Jön, hogy napfényre hozza az igazságtalanságot és az önteltséget, hogy felfedje, ki szolgálja valóban Istent, és ki nem. A Messiásnak ebben az egyetlen nagy munkájában a próféta szeme előtt egybeolvad az Ő első és második eljövetele. A jászol a fehér trónra ültetés kezdete,
kalmanpiroska, 2017. december 25. hétfő, 21:12
Ferenc pápa: a menekülő szent család nyomdokait követik a mai világban menekülők
volt reménnyel a születendő gyermek miatt, lépéseikre viszont az otthonukat elhagyni kényszerülők bizonytalansága és veszélyérzete nehezedett".

A mai világban a menekülésre kényszerülők is tele vannak reménnyel a jövőre nézve, de gyakran az egyszerű életben maradásért hagynak hátra mindent és kelnek útra, mivel "túl akarják élni korunk Heródeseit, akiknek hatalmuk és gazdagságuk növelésére nem jelent problémát, hogy ártatlanok vérét ontsák".

Az egyházfő kifejtette, a szent család csupán egy jászolban talált helyet, mivel máshol nem fogadták be őket: "Isten fia egy istállóban születik, sötét szegletében egy városnak, amelyben nincsen hely befogadni a messziről érkezettet". Adjunk helyet társadalmunkban, ne féljünk az embertársainkkal való kapcsolattartástól, senki se érezze, hogy ezen a földön nincsen számára hely - mondta Ferenc pápa.

Arra kérte a betlehemi gyermeket, hogy sírásával ébressze fel korunk emberét a közönyből, nyissa fel szemét mások szenvedése előtt.

Ne féljetek! -
velemenyezd, 2017. december 24. vasárnap, 23:59
Szent II. János Pál pápa emlékoldal
látogatójának!
II. János Pál -Karácsonyi üzenete és Urbi et Orbi áldása,20o4.december 25.

1.Christus natus est nobis, venite, adoremus!
Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk!
Hozzád jövünk ezen az ünnepi napon,
Betlehem édes Gyermeke,
aki megszületvén elrejtetted istenségedet,
hogy osztozz a mi törékeny emberi természetünkben.
A hit világánál felismerünk téged
mint igaz Istent, aki megtestesült értünk.
Te vagy az ember egyetlen Megváltója!

2. Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel,
szűnjön meg a túláradó erőszak minden formája,
amely oly sok elmondhatatlan szenvedés oka,
aludjon ki a széthúzás számos tüze,
amelyek azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy nyílt összetűzésekké fajulnak el:
erősödjék meg a békés megoldások keresésére irányuló akarat,
amelyek tiszteletben tartják a népek s az emberek jogos törekvéseit.

3. Betlehemi Gyermek, a béke prófétája,
bátorítsd a párbeszéd és a
maroka, 2017. december 24. vasárnap, 17:13
Ne menjünk egyedül!
Túrmezei Erzsébet

Ne menjünk egyedül!

Halk hóesésben karácsony előtt
megyek az úton egyedül.
Mind halványak, ködbeveszők
A városon túli hegyek.
Most Betlehem felé megyek.
Bent a szívemben az öröm
boldog glóriát hegedül.

Fehér utamra hirtelen
árnyék vetődik, vádló kérdés:
A pásztorok is együtt mentek,
a bölcsek is hárman hódoltak...
Mit mond a betlehemi Gyermek,
hogyha senki nem lesz velem,
ha egymagamban érkezem?!
Hát az én szívem nem dobolja
karácsony örök riadóját:
“Menjünk el m i n d Betlehemig!"?

Kinyújtom kereső kezem:
ráncos, öreg kezek,
kicsiny gyermekkezek
simuljanak belé!

Induljunk együtt Betlehem felé!
Együtt a gyászolókkal,
az egyedülvalókkal!
Hiszen a nagy örömből
mindnyájunknak telik! A jászol mellett
ma mindnyájunkra üdvösség derül!

Halk hóesésben Betlehem felé
ne menjünk egyedül!
evavicus, 2017. december 24. vasárnap, 14:04
Képek, videók
Zámbó Jimmy sírja
irmus
2017. november 05. vasárnap, 10:24
zambo-jimmy.jpg
agica2004
2017. január 07. szombat, 11:36
zámbó lilla.jpg
zsokica45
2017. január 05. csütörtök, 18:30
zambo j..jpg
agica2004
2017. január 04. szerda, 14:29
zambo_jimmy.jpg
agica2004
2017. január 04. szerda, 14:29
Zambo J..jpg
agica2004
2016. szeptember 29. csütörtök, 17:39
Zámboék.jpg
agica2004
2016. szeptember 29. csütörtök, 17:38
zámbó-sülyi20160811x.j pg
zsokica45
2016. augusztus 23. kedd, 18:02
zámbó-sülyi20160811l.j pg
zsokica45
2016. augusztus 23. kedd, 18:02
zámbó-sülyi20160811g.j pg
zsokica45
2016. augusztus 23. kedd, 18:02
zámbó-sülyi20160811f.j pg
zsokica45
2016. augusztus 23. kedd, 18:01
JÁSZOL ELŐTT.jpg
katalin_53
2017. december 06. szerda, 13:26
középdöntőbe jutottt_péte
maroka
2017. november 19. vasárnap, 10:52
Sok rossz jutott.
alvaro-hopihe
2017. január 21. szombat, 11:41
Sok rossz jutott.
alvaro-hopihe
2016. november 29. kedd, 13:58
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.