Regisztráció  Belépés
2018. április 26. csütörtök | 17. hét | 116. nap | 15:37 | Ervin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kampánypapunk újra akcióban
Mária és József állnak Betlehemben, a jászol előtt.
- De gyönyörű gyermekünk született József. Szerinted mi legyen a neve?
- Szerintem nevezzük el Viktornak.
- Jéééézus!
- Hm, ez sem hangzik rosszul.Ez a vicc jutott eszembe mikor a kerületi Fidesz faszbúkján megláttam, hogy nyughatatlan kampánypapunk, Pajor atya igehirdetésének megint nem sok köze van az evangélium igéihez.De határozott örömmel tölti el megkérgesedett szívemet a fejlődőkészség ami a fideszkereszténység Zámbó Árpijánál elmúlt négy évében megfigyelhető: Legalább már nem a gondjaira bízott gyerekekkel szórólapoztat, nézetei terjesztését ezúttal megoldja faszbúkon okosba. Hiába no, jó pap holtig tanul, bár van amelyiknek halála után a nyelvét úgy kell kioperálni a gazdatest seggéből, hogy temetni lehessen.

Legcukibb az egészben, mikor egy orbánszívű aggódik a baloldali szavazókért. Tőle kell megtudnunk, hogy itt mindössze egy féltékenységi hisztéria zajlik négy éve, csak mind hülyék vagyunk észrevenni. Aszongya legyünk józanok és utasítsuk el a kompromittálódott személyeket, - ezt megtesszük magunktól is - a stílust, ami győzelmük esetén "eluralkodna" itten mindenfele, és az elkerülés érdekében mi baloldaliak is szavazzunk Orbánra. Zseniális és "váratlan fordulat" - ásít - Pajor tényleg meglepett most mindenkit. Remélem azért akad a környezetében valaki aki megkérdezi:

- Mondd csak, Bandi atya, mikor egy polgármester - képviselő két bizalmi embere ellen folyik nyomozás, és az egyik ellen vádat emelnek zsarolásért, akkor az kimeríti a "súlyos bűncselekmények lelepleződése von árnyékba " - tényállást, vagy az ilyesmi még nerkompatibilis és elfogadható módja az érdekérvényesítésnek?
bordat, 2014. április 03. csütörtök, 21:32
Címkék: Zámbó Árpijánál, jászol előtt, vicc jutott, kerületi Fidesz, evangélium igéihez, gondjaira bízott,
Kommentek
Toth Enikő: Feltámadás fénye Ahogy Isten szeret
Toth Enikő: Feltámadás fénye

Ahogy Isten szeret, tudnál úgy szeretni
egyszülött fiadat keresztre küldeni,
bírnál-e úgy élni, ahogy Jézus tette
jászolban feküdni gyönge, puha testtel,
járni a világot, viharban és szélben
tanítani néped forró nap tüzében,
lehajolni vakhoz, bénát felemelni
minden körülményben elégedett lenni?

Akadna torkodban a betevő falat,
tudva asztalodnál, akik megtagadnak,
dacára mindűknek megmosnád a lábát,
gyűlölet-ráncot nem viselne az orcád
virrasztanál éjjel, Gecsemáné kertbe,
mikor tanítványid alusznak el rendre,
mondd elmenekülnél, tudva elfogatnak
barátaid sorra mind-mind megtagadnak?

Csókkal elárulnak, te meg nem hátrálnál,
nem is védekeznél, magad átnyújtanád,
árad, csupán harminc koszos ezüst lenne
lábad felvinne a Kálvária hegyre,
viselnéd hangtalan ostor suhintását
fejedre helyezett tövises koronád,
válladra a keresztet felvennéd
koszegimarika, 2018. március 29. csütörtök, 16:31
Tompa Mihály - Művészet és pályabér.
határzatán,
Hogy sok bút lásson örömek helyett:
Egy éjen három kisded született.


Az éj fényes volt, de zordon hideg.
Létök gyönyört nem nyujta senkinek;
Mi áldás a dusnak, szegénynek átok!
Aggó szülék bus könnye hulla rájok.
De mint gyakran fényben jő létre a
Szegény s gonosz, kit apja-anyja gyászol:
Zaj, hir nélkül, homályban és alant,
Megváltót szűl a kunyhó és a jászol.
Most is igy volt: a szegény fiakon
Tündérek kegye nyugvék gazdagon.
És amint fölserdültek mind a hárman:
Kitört a tűz, amely lángolt bezártan.
Nyilatkozék az Isten a kebelben:
S járdaltak a szent pályán ünnepelten.


A költő ajkán édes dal fakad,
Ujít, teremt, mint egy szent áradat;
Majd tüzláng az, mely áthevit, világol,
És egybe forraszt elvált
chillik, 2018. március 08. csütörtök, 02:33
Lelkes Miklós
szerelmet.

(2017)Lelkes Miklós: Minden szokás..

Minden szokás szép, ha emberi Lelket
segít, s a múltból csillagos szerelmek
fénypontjait szívhez közelebb hozza,
s nem díszt terít csak hamis látszatokra,
hogy feledtesse való bú-világát, -
az érdek-önzést szemek meg ne lássák!

A Legenda? Igaz is lehet, Mélyben,
egy változatban, s talán, észrevétlen,
egy-egy nyom maradt arra: volt a Jászol,
bár a Születés máig önmagából
mit őrzött meg? Bárki tűnődhet rajta, -
de a tömeg nem gondolkodó fajta,
Veszélyes Föld, ahol vakhitű Nyájak
régi-új tévutak Apostolának
bégetnek. Álszent, ígérő szavára
hány fejvesztett nyáj rohant pusztulásba!

Ám egykori szív,
nagyuska, 2018. február 09. péntek, 09:16
A tél szépsége
hogy valamit lásson...
Így sem igen sokat lát a pusztaságon.

Üres most a halászkunyhó és a csőszház:
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz:
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vízébül.

Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul:
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?

De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sm fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat.

Most uralkodnak szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben, magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök bírkozni szemközt jő.

Alkonyat felé, ha fáradtan elülnek,
A
menusgabor, 2018. január 16. kedd, 15:00
Tanmesék - igényeseknek
kisfiam, hogy mennek az emberek a templomba.

Ahová annyian mennek, oda tán neki is szabad bemenni, gondolá a kis árva, s hogyan örült, midőn látta, hogy ebből a nagy-nagy házból, aminél szebb háza senkinek sincsen, nem utasítják ki, nem kergetik el, nem kérdik tőle: mit akar itten? Hanem engedik ott gyönyörködni abban a sok szép énekben, s ellenni a sok ékes öltözetű úr között.

Valami nagy tiszteletre méltó ember azután sokat beszélt a népnek, elmondá, hogy született a kis Jézus jászolban, pásztorok között, hogy élt szegénységben, nyomorúságban, s hogy szerette azután is a kis gyermekeket mindig.

Úgy elhallgatta volna napestig, amit ez a tiszteletre méltó férfi beszélt.

Egész estig mindig talált templomot nyitva; estve azután azokat is becsukták s ő ismét az utcán maradt.

Annyi ablak ki volt világítva az utcákon, fényes hintók robogtak alá s fel; ragyogó boltablakokban fenyőfák voltak kitéve, égő viaszgyertyákkal, cukorangyalkákkal, picike bölcsőkkel,
menusgabor, 2018. január 08. hétfő, 18:00
Békesség a földön!
bánat
S a remény hídját nem verheti ki rajta,
Mert tenger a bánata, tenger...
Átsírja vele a világot, de hiába.
(Ki osztana könnyet, ki osztana tengert?)
S a karácsonyi Betlehem előtt
Boldogan könnybelábad az ember.
Itt a vigasznak soha-soha vége!
Glória, glória az égben az Úrnak,
A földön béke, béke.
Valahol trónt emel a sötétség;
Tele van köddel, borúval a szív
S a hite romjaival a lélek.
És a ködön átsugárzik a csillag...
A jászol előtt lekonyul a beteg fej...
Uram, könnyesen sírom a Hiszekegyet,
Itt hiszek, itt újra remélek...
Itt a vigasznak soha-soha vége!
Glória, glória az égben az Úrnak,
A földön béke, béke.
Várjuk-várjuk ezt az örök éjet,
Csillagos éjet, szentséges éjet,
Illatos lehellete mindig...
Minden fehér és minden aranyos,
És vágyó szívünket az angyaldalolások
Csöndes Emmanueli örömmel
Lassan tele-telehintik.
Ez az öröm a szívünk örök
evavicus, 2018. január 01. hétfő, 13:12
Karácsony szentignáci tekintettel
engedték meg, Ignác társaival együtt - a kitűzött egy éves várakozási idő letelte után - Rómában telepedett meg és felajánlották szolgálatukat a pápának. Ignác önéletrajzában így beszél erről: ,,Miután pappá szentelték, a Zarándok elhatározta, hogy egy évig nem mond misét, hanem készül és kéri a Miasszonyunkat, hogy helyezze őt Fia mellé". Valójában Ignác másfél évig várt az Örök Városban első miséje bemutatásával, mígnem 1538 Karácsony napján a Santa Maria Maggiore bazilika betlehemi Jászol oltára fölött mutatta be a legszentebb áldozatot. Ha már egyszer nem mehetett el Betlehembe, akkor ,,Róma kis Betlehemében", az Istenfiát egykoron ringató bölcsőnél mondta el a kenyér felett Jézus utolsóvacsorai szavait.

A jelek a körülményekben rejtőznek

Szent Ignác lelkiségében ez a szentföldi betlehemi és római betlehemi jászlas vonatkozás döntően fontos volt, mert megtérése után Manresa barlangjában tapasztalta meg, először a szívével, aztán az
sacimama, 2017. december 26. kedd, 17:38
Gyógyulás az Ő szárnyai alatt
örök Világosság megjelenik azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ültek. Ugyanis a betlehemi Gyermekben kelt fel az igazság napja. Ennek a hajnalnak a derengésében ujjongva száll az ének Isten nagy irgalmasságáért, mellyel meglátogatta népét a naptámadat a magasságból. És mi az áldása ennek a napfelkeltének? Malakiás ezt mondja: gyógyulás az Ő szárnyai alatt! (2. v.) E néhány szóval Mária Gyermekének minden kincsére és kegyelmére rámutat.
Minden egészséges ember bosszankodva hagyja ott a jászolt. A betegek és bélpoklosok azonban reménykedve csodálkoznak, a vakok és bénák kinyújtják gyámoltalan kezüket. Nagyszerűbb szó nem gondolható el annak számára, aki tudja, hogy meghal: gyógyulás. Ez bűnbocsánatot, szabadulást, egy szóval életet jelent! Milyen erő árad ki a Napból? Gyógyító, felüdítő. Milyen erő árad ki a "kegyelemnek Napjából"? Gyógyító és tartós. Addig tart, amíg eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Akkor a gonoszok mint polyvák kerülnek az izzó kemencébe. Az igazak pedig az Igazság eme
kalmanpiroska, 2017. december 26. kedd, 15:15
Képek, videók
Zámbó Jimmy - Mit akar a
sanci81
2018. április 22. vasárnap, 18:25
Zámbo J. 60. születésnap
agica2004
2018. március 01. csütörtök, 21:31
zambo-jimmy-2001-eleje n-h
agica2004
2018. február 17. szombat, 18:52
zambo-jimmy-BS.jpg
agica2004
2018. február 17. szombat, 18:51
zambo-jimmy-siremlek.j pg
agica2004
2018. február 17. szombat, 18:49
Zámbó Jimmy sírja
irmus
2017. november 05. vasárnap, 10:24
zambo-jimmy.jpg
agica2004
2017. január 07. szombat, 11:36
zámbó lilla.jpg
zsokica45
2017. január 05. csütörtök, 18:30
zambo j..jpg
agica2004
2017. január 04. szerda, 14:29
zambo_jimmy.jpg
agica2004
2017. január 04. szerda, 14:29
Zambo J..jpg
agica2004
2016. szeptember 29. csütörtök, 17:39
JÁSZOL ELŐTT.jpg
katalin_53
2017. december 06. szerda, 13:26
Mind 3-bol sok jutott (sa
alvaro-hopihe
2018. február 26. hétfő, 08:40
középdöntőbe jutottt_péte
maroka
2017. november 19. vasárnap, 10:52
Sok rossz jutott.
alvaro-hopihe
2017. január 21. szombat, 11:41
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.