Regisztráció  Belépés
2018. február 20. kedd | 8. hét | 51. nap | 13:00 | Aladár, Álmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
John Newton
John Newton - 1725. július 24. - 1807. december 21.


Angol rabszolga-kereskedő-hajó-kapitány volt, aki megtérése után az anglikán egyház papja lett. Ő a szerzője az Amazing Grace című vallásos éneknek.

Fiatalkora
Newton Londonban született, apja John Newton, a Földközi-tengeren hajókapitány, anyja Elizabeth Newton, aki tuberkulózisban meghalt, amikor fia még gyerek volt. 1736-ban, miután két évet töltött el egy bentlakásos iskolában, apjával tengerre szállt, és 1742-ig összesen hat utazáson vett vele részt. Apja a kanadai ontariobeli Fort York-ban kormányzója lett, de 1750-ben egy balesetben megfulladt.

Apja Jamaicába akarta küldeni egy cukornád-ültetvényre, de 1743-ban, utazása közben besorozták a haditengerészetbe, ahol a HMS Harwich-on lett tengerészkadét. Miután dezertálni próbált, Newtont elkapták, vasra verték, lefokozták közönséges tengerésszé, és a Nyugat-Indiákra küldték. Azonban amikor hajója utánpótlásért kikötött Madeira szigetén, Newtont elcserélték és átszállították egy Nyugat-Afrikába tartó rabszolga-kereskedő-hajóra.

Rabszolgakereskedő
Hat hónappal később Guinea partjainál szándékozott maradni azzal a céllal, hogy megcsinálja szerencséjét kereskedőként a Sierra Leone-hez közeli szigeteken, ám ehelyett szolgává tették, és ura brutálisan kihasználta. Megtapasztalta az éhezést, a betegséget és a kiszolgáltatottságot. Később Newton úgy emlékezett vissza magára ebben az időszakban, mint ,,pogány szabadgondolkodó, rabszolgák szolgája Afrikában." Szerencséjére rátalált egy hajóskapitány, akit apja kért meg, hogy keresse következő utazása alatt.

Megtérése
1748-ban a Greyhound fedélzetén, miközben az Atlanti kereskedelmi háromszög Afrikából Dél-Amerikába rabszolgákat, Dél-Amerikából Észak-Amerikába cukrot és Észak-Amerikából Afrikába rumot szállító útjain próbált hazatérni Angliába, óriási viharba kerültek, ami úgy tűnt, elárasztja a hajót. Newton felébredt az éjszaka közepén, és ahogy a jármű telt meg vízzel, Isten kegyelméért imádkozott. Később ezt az élményt jelölte meg kereszténnyé válásának kezdeteként. Miközben a javításra szoruló és ételben szűkölködő hajó hazaevickélt, Newton olvasni kezdte a Bibliát és más vallásos írásokat, és mire Angliába értek, már nem mondta magát pogánynak. A dátum 1748. május 10-e, olyan évforduló, amit egész életére megjegyzett. Attól a naptól fogva kerülte a káromkodást, a szerencsejátékot és az italozást.

Newton visszatért Angliába, Liverpoolba, és részben Joseph Manestay-nek, apja barátjának hatására elfoglalta az első tiszti pozíciót a Brownlow nevű rabszolga-kereskedő hajón. Guinea partjain át a Nyugat-Indiákra tartottak. Ezen utazás elején Nyugat-Afrikában (1748-49) Newton felismerte új spirituális életének elégtelenségét, és egy súlyos lázas betegség tüneteitől szenvedve, teljes egészében Isten kegyelmére bízta magát. Később úgy emlékezett vissza erre az élményre, mint az utolsó fordulópontra Isten keresésében, és az első alkalomra, amikor teljes békét élt meg.

Miután visszatért Angliába 1750-ben, Newton három további utazást tett, mint az Argyle Hercege (1750) és az Afrikai (1752-53 és 1753-54) kapitánya, mindkettő rabszolga-kereskedő-hajó. Csak 1754-ben hallott az Evangélikus megújulási mozgalomról Angliában, és hagyott fel a tengeri kereskedelemmel. Vallásos találkozókon jelent meg, ahol többek között hallotta a Metodista mozgalmat alapító George Whitefield-et és John és Charles Wesley-t.

Anglikán lelkész
1755-ben Newton Liverpool ár-apály-felügyelője lett, ismét csak Manestay hatására, és szabadidejében lehetősége volt a görög, héber és szíriai nyelvek tanulmányozására. Jól ismert laikus evangelizáló lett, és 1757-ben jelentkezett Anglikán ministránsnak, habár hét évnek kellett eltelnie, hogy felvegyék az egyház kötelékébe. Olyannyira elkeserítette a visszautasítás ebben az időszakban, hogy jelentkezett a Metodistákhoz, a Függetlenekhez, a Presbiteriánusokhoz és közvetlenül Chester Püspökénél, Lincoln Püspökénél, a canterbury-i Érseknél és a York-i Érseknél is.

Végül 1764-ben Thomas Haweis bemutatta Dartmouth Lordjának, aki befolyással volt Chester Püspökére, és aki azt javasolta Newtonnak, hogy költözzön a Buckinghamshire-ben lévő Olney-ba. 1764. április 29-én megkapta a diakónusi parancsokat, és Június 17-én pappá avatták.

Mint Olney lelkésze, Newtont részben a jómódú bankár és üzletember Henry Thornton, a Clapham-társaság egyik vezetője támogatta. Hamarosan jól ismert lett pásztori törődéséről és hitrendszeréről, és a máshitűekkel, Evangélikus lelkészekkel való barátsági miatt mind az Anglikánok, mind a nonkonformisták tiszteletét kivívta. Tizenhat évet töltött Olney-ben, mialatt oly népszerűek lettek a prédikációi, hogy a templomot ki kellett egészíteni egy karzattal, hogy be tudja fogadni az embereket, akik összegyűltek őt hallgatni.

1767-ben a költő William Cowper telepedett le Olney-ban, és barátságuk eredményeként jött létre az Olney-i Énekek (London, 1779), ami jelentős hatással volt az angol egyházi zenére. Más jól ismert dalok Newton tollából az ,,Approach, My Soul, the Mercy Seat," ,,Come, My Soul, Thy Suit Prepare", és a ,,Glorious Things of Thee are Spoken", többek között. Öt évvel később, 1772-ben Thomas Scott, aki később Biblia-kommentátor és az Egyházi Misszió Társaság alapítója lett, vette át a szomszéd falvak, Stoke Goldington és Weston Underwood parókiáját. Newtonnak köszönhető, hogy Scott cinikus 'karrier-lelkészből' igaz hívővé vált, amit Scott meg is írt The Force Of Truth (Az Igazság Ereje) című spirituális önéletrajzában.

1779-ben a filantróp Henry Thornton meghítva Newtont, hogy legyen a londoni St Mary Woolnoth templom Rektora, ahol 1807-ben bekövetkezett haláláig teljesített szolgálatot. Erősen támogatta az Anglikán Egyház evangelizációját, és mind a máshitűekkel, mind saját egyháza klérusával barátságban állt. John Newton Londonban halt meg, és Olney-ben lett eltemetve, ahol múzeum van leghíresebb fiának szentelve.

Harc a rabszolgaság eltörléséért
Néhány modern szerző kritizálta, hogy Newton látszólag elfogadta a rabszolgaságot, miközben erős Keresztény meggyőződéséről adott számot - képmutatással vádolván őt. Ezt azonban a kései XVIII. század társadalmának tükrében kell nézzük: Newton kora embere volt és hozzáállása a rabszolgasághoz az időszak modern kereskedőinél jellegzetesnek mondható. Abban az időszakban, amikor aktívan részt vett az emberkereskedelemben, még nem került John Wesley vagy más evangélikusok hatása alá. Később azonban mélyen megbánta, hogy mind elfogadta, mind személyesen részt vett a rabszolga-kereskedelemben, és csatlakozott William Wilberforce-hoz a rabszolgaság eltörléséért folytatott harcában. 1787-ben a kampány támogatására írta ,,Gondolatok az afrikai rabszolga-kereskedelemről" című esszéjét.

1785-ben arra bátorította Wilberforce-ot, Hull városának éppen megtért parlamenti képviselőjét, hogy inkább maradjon képviselő és ,,szolgálja Istent ott, ahol van", minthogy belépne az egyház kötelékébe. Wilberforce hallgatott az egykori rabszolgahajó-kapitány tanácsára, és az elkövetkező öt évtizedben sikeresen harcolt a rabszolgaság eltörléséért a Brit Birodalomban.

Író és dalszerző
1767-ben Olney-ba költözött a költő és mélyen evangélikus hívő William Cowper. A templomba járt imádkozni, és közös munkába kezdtek Newtonnal, hogy szerezzenek egy kötetnyi egyházi éneket. Cowper súlyos depressziója miatt a kiadás 1779-ig késlekedett, amikor is a kötet megjelent Olney Hymns (Olney-i Énekek) címen. A kötet tartalmazza Newtonnak az angol ajkúak által jól ismert dalait, mint a "Glorious Things of Thee are Spoken", "How Sweet the Name of Jesus Sounds!", "Come, My Soul, Thy Suit Prepare", "Approach, My Soul, the Mercy-seat", és az "Amazing Grace".

Amikor Cowper 1800-ban meghalt, néhányan azzal vádolták John Newton-t, hogy érzelemdús evangélikus prédikációival és kálvinista hittételeivel csak súlyosbította Cowper depresszióját és hozzájárult annak szélsőséges melankóliájához és végső szellemi leépüléséhez. Többek közt Robert Southey, a romantikus költő igyekezett Newton-ra hárítani a felelősséget, aki 1835-ben publikálta Cowper Élete című művét.

Apróságok
A Sierra Leone-ben található Newton nevű város nevét John Newton után kapta. Newton Olney-ban található temploma máig jótékonysági kapcsolatban áll ezzel a várossal.

Newton-t énekeinek a Gospel mozgalomra gyakorolt hosszú távú hatásáért 1982-ben a Gospel Szövetség[1] beszavazta a Gospel Hírességek Csarnokába.
katafuko, 2009. június 15. hétfő, 19:08
Címkék: John Newton, Amazing Grace, Newton Londonban, Elizabeth Newton, Fort York-ban, Apja Jamaicába,
Kommentek
Képek híres filmekből - 1. (30 kép)
Amanda Barrie a Carry on Cabby című filmben, 1963

John Howard Davies és Robert Newton a Twist Olivér című filmben, 1948

Greta Garbo és Conrad Nagel a The Mysterious Lady című filmben, 1928

Errol Flynn a Hét tenger ördöge című filmben, 1940

José Ferrer és Mala Powers a Cyrano de Bergerac című filmben, 1950

Liz Fraser és Joan Sims a Carry a Regardless című filmben,
schuro, 2017. december 02. szombat, 19:56
Híres emberek aláírásai.
Jr.

Marilyn Monroe

Wolfgang Amadeus Mozart

Bonaparte Napóleon

Isaac Newton

Pablo Picasso

Edgar Allan Poe

William
schuro, 2017. november 27. hétfő, 22:01
Csodálatos Kegyelem
Csodálatos Kegyelem.

Csodálatos kegyelem, milyen édes a hang, ami
megmentett egy olyan nyomorultat, mint én. Már
elvesztem, de most meglettem, vak
voltam, de most látok.

A kegyelem tanította szívemet félni
és a kegyelem könnyített félelmeimen.
Milyen értékesnek tűnt az a kegyelem
a percben, amikor hinni kezdtem.

Sok veszélyen, erőfeszítésen és kelepcén át,
már meg is érkeztünk.
Kegyelem hozott ily messze épségben
és kegyelem vezet majd haza.

Az Úr jót ígért nekem,
szava reményem záloga;
pajzsom lesz ő, és az adag
amíg élek, addig kitart.

Igen, mikor eme hús és szív megáll,
és halandó éltem véget ér;
Magamnak tudhatom, e papi ruha alatt,
az öröm és béke életét.

A föld hamarost elolvad mint a hó,
A nap abbahagyja a sütést,
De Isten, ki létrehívott engemet,
Mindörökre megmarad nekem.

Már tízezer éve itt vagyunk,
fényesen ragyogva, mint
taltos1, 2017. június 26. hétfő, 23:32
A bűn és a kegyelem gyakorlatai
A bűn és a kegyelem gyakorlatai
(John Newton levelei)

Jaj, milyen csalóka az ember! Micsoda ellentmondása a hívő saját magának!
Ha le kellene írjam a Szentírás szempontjából, azt mondanám, hogy a hívő az, akinek a szíve Isten után szomjazik, az Ő dicsősége és jelenléte után; hogy ragaszkodása egy láthatatlan Megváltóra irányul; hogy kincsei, és ebből kifolyólag a gondolatai örökkévaló tényeken vannak, messze az értelem határain túl. Mivel megtapasztalta Isten nagy megbocsájtását, telve van irgalommal és megbocsájtással mindenki iránt. Mivel gyakran megcsalta saját szíve, nem mer benne bízni többet - hanem Isten Fiába vetett hit által él - hogy bölcsességet, igazságot és megszentelődést nyerjen, és Belőle nyer újból és újból kegyelmet; tudatában van annak, hogy Nélküle egyetlen jó gondolatra sincs elegendő ereje! Röviden - halott a világ, a bűn, és maga számára, de él Istennek, és élénk az Ő szolgálatában. Az imádság a lélegzete, Isten szava az eledele, és Krisztus
kalmanpiroska, 2017. június 17. szombat, 11:23
Ismert emberek ritkán látott képei - 15. (40 kép).
2000

Vlagyimir Szorokin író, Moszkva, 1995

Alice Cooper és Salvador Dali, 1973

Anatolij Szobcsak politikus a Palota téren, Leningrád, 1991

Olivia Newton-John és John Travolta, 1978

Aleksandr Aleksandrovich Puskin altábornagy a költő Alexander Pushkin legidősebb fia.

Sophia Loren,
schuro, 2017. június 05. hétfő, 21:22
Ami engem illet...
"Ami engem illet, azt tapasztaltam, hogy elhívásomnak messze az a legnehezebb része, hogy nem vegyem le a tekintetem Krisztusról, aki az életem és a békességem egyetlen forrása. [...] Könnyebb ezerszer is megtagadnom magam a külső megnyilvánulások terén, mint elfojtanom az énem szüntelen próbálkozását, hogy saját magát tüntesse fel előttem az igazság és az erő forrásaként."

- John Newton
kalmanpiroska, 2017. április 24. hétfő, 21:52
Híres emberek ritkán látott képei - 32. (32 kép).
pingpongozik.

Steven Spielberg, Oliver Robins és JoBeth Williams a Poltergeist - Kopogó szellem című film forgatási szünetében.

Carrie Fisher, Chevy Chase és Debbie Reynolds egy Halloween partin, 1980.

Olivia Newton-John és John Travolta a Grease című film premierjén, 1978

Clint Eastwood és Arnold Schwarzenegger

Natalie Portman a Léon, a profi című film
schuro, 2017. március 31. péntek, 22:13
Híres emberek ritkán látott képei - 25. (25 kép).
1996-1997

Leonyid Jarmolnyik színész és Alekszandr Abdulov színész, 1978

Tatyana Dogileva színésznő

Niccolo Paganini, Olaszország, 1836

Olivia Newton John és John Travolta, 1978

Anita Ekberg modell ördög jelmezben, Hotel Commodore, 1955

Natalie Wood és Elizabeth Taylor, Amerika,
schuro, 2017. február 18. szombat, 21:22
Képek, videók
Olivia Newton John
gyuszimacko
2011. április 14. csütörtök, 19:16
devon-park-anglia.jpg
katrin56
2017. április 08. szombat, 12:25
Leeds, Anglia.jpg
pacsakute
2017. március 26. vasárnap, 20:12
Bodiam-kastély- Anglia.jp
pacsakute
2017. március 26. vasárnap, 20:00
híd-Tower híd Anglia.gif
agica2004
2016. november 07. hétfő, 18:39
Tower-híd,London,Angli a.g
pacsakute
2016. május 19. csütörtök, 20:27
Anglia-Sidmount.jpg
pacsakute
2016. április 17. vasárnap, 17:35
devon-park-anglia.jpg
eckerkata
2016. április 14. csütörtök, 16:17
2E0MNG Anglia
crse
2016. március 25. péntek, 07:12
2E0HTC Anglia
crse
2016. március 25. péntek, 07:12
Devon, Anglia
irmus
2016. február 01. hétfő, 08:11
G4ZIB Anglia
crse
2016. január 31. vasárnap, 11:22
G3YJQ Anglia
crse
2016. január 31. vasárnap, 11:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.