Regisztráció  Belépés
2018. július 18. szerda | 29. hét | 199. nap | 23:47 | Frigyes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Víz jegyek és az agresszió
Víz jegyek: az esőcsepp kivájja a sziklát

Miközben szinte telepatikus módon képesek környezetük igényeire és szükségleteire, lelki folyamataira, a változásokra hangolódni, saját érzelmi állapotukkal nem mindig vannak tisztában. Különösen így van ez a frusztráció, harag, düh esetén - hiszen annyira szükségük van arra, hogy szükség legyen rájuk, hogy a világért se szeretnének kellemetlenséget okozni.

Legtöbbjük még indokolt esetben is bajban van, ha ki kell fejeznie haragját. Sokszor csak utólag jönnek rá, hogy valamilyen sérelem érte őket. Ameddig csak lehet, magukban tartják, hagyják felgyülemleni frusztrációjukat, mígnem aztán, szökőárként tör elő belőlük, pusztító áradatot zúdítva a célszemélyre, vagy az ügyben teljesen ártatlan kívülállóra.

Ha mégsem várják meg a Nagy Kiborulást, nemtetszésüket inkább kerülő úton, közvetett módszerekkel fejezik ki. Mesteri módon képesek bűntudatot, rossz hangulatot kelteni, máskor manipulációk, intrikák, passzív ellenállás, érzelmi zsarolás, könnyes jelenetek révén érnek célt. Mivel maguk sem teszik túl magukat egykönnyen sérelmeiken, konfliktus esetén újra meg újra visszatérnek az adott témára, őrületbe kergetve a náluk sokkal könnyebben felfortyanó, de sokkal hamarabb lecsillapodó tüzes és levegős jegyű társaikat. Mint a ,,lassú víz partot most", ,,az esőcsepp kivájja a sziklát" típusú szólások is mutatják, e nem feltétlenül tudatos taktika rendkívül hatékony. Kifinomult radarjaikkal ösztönösen kitapintják ellenfeleik gyenge pontját, így irracionálisnak tűnő reakciók is elevenbe találnak. Látszólagos engedékenységük mélyén örvény rejtőzik, könnyen magukkal ránthatják azt, aki eredetileg őket szánta áldozatnak..

A fel nem ismert vagy ki nem adott harag minden más jegynél rombolóbb hatást gyakorol a vizes típusúakra. Az önemésztő düh daganatos vagy autoimmun betegségeket, depressziót, szélsőséges esetben öngyilkossági hajlamot, de legalábbis önromboló viselkedést okozhat. Sokuk pl. azért válik alkoholistává vagy más szenvedélyek rabjává, mert nemtetszésüknek csak néhány korty után képesek hangot adni, máskor pedig csak így tudják elviselhetővé tenni azokat az élethelyzeteket, melyek józan állapotban heves tiltakozást váltanának ki belőlük.

Rák: a duzzogás mestere

Bár egyike a legsértődékenyebb típusoknak, ameddig lehet, igyekszik véka alá rejteni nemtetszését. Gyakran nincs is tudatában, mennyire besokallt, de csak a vak nem látja, hogy nincs minden rendben körülötte. Duzzog, bűntudatot kelt, demonstratíven vörösre sírt szemekkel, érzelmi zsarolással elviselhetetlenné teszi a légkört. A cél ,,érdekében" idővel gyomorfekélyt vagy más gyomorbántalmakat is képes produkálni, hiszen emésztő rendszere neki reagál a legérzékenyebben a lenyelt haragra.

E látszólag annyira sebezhető típus meglepően harcias, ha szűkebb vagy tágabb otthonát, hazáját, emlékeit vagy védencei körét (nála elesettebb emberek, állatok) éri támadás. Ilyenkor önfeláldozó hősiességgel védi szeretteit. Ennél már csak az válthat ki belőle élénkebb tiltakozást, ha maguk a védencek érzik fojtogatónak a túlzásba gondolkodást és több önállóságot szeretnének. Egy Rák típusú szülő pl. személyes sérelemként élheti meg Kos vagy Vízöntő karakterű gyereke ösztönös talpraesettségét, kalandvágyát. Ha érzéketlennek, hálátlannak nevezi, akár egy életre megtörheti lendületét.

Az agresszív anyaság másik, a fogamzásgátlás korában is meglepő gyakorisággal előforduló példája, amikor kész helyzet elé állítja épp szabadulni igyekvő párját: ,,terhes vagyok, drágám".Akár maradásra bírja ezzel a nem is mindig tudatos taktikával, akár faképnél hagyják, annyi elégtétele mindenképp lehet, hogy saját életén kívül még legalább két emberét sikerült tönkretennie.

A felsoroltakon kívül leginkább egy fajta a tüzes jegyekre jellemző rámenősség képes kiborítani. Ezt akkor is erőszakként, sürgetésként éli meg, ha senki sem akarta bántani. Cserében kiszámíthatatlanná, szeszélyessé válik., nyílt állásfoglalás helyett utalgatásokkal, panaszkodással fejezi ki rosszallását.

Indulatait legsikeresebben az egyébként minden vizes jegy számára hatékony úszással, ha nem sportos típus, valamilyen kézműves tevékenységgel, kézimunkázással, barkácsolással terelheti egészségesebb mederbe. Ha pedig valamilyen fülbe mászó zene hatására táncra perdül, rövidesen azon kapja magát, hogy duzzoghatnékja is elmúlt.

Skorpió: a született harcos

Akár tudatában van akár nem, született harcos, aki ösztönösen eligazodik a lelki és fizikai hadviselés legkifinomultabb és legalantasabb változataiban. Szinte telepatikus önvédelmi rendszerrel rendelkezik. Bár a felszínen talán semmi sem látszik, az ártó szándékot, partnere hűtlenkedését (ez utóbbira különösen érzékeny) még tényleges bekövetkeztük előtt is megérzi. Ezt a bámulatos képességet egészséges formában valamilyen harcművészeti irányzat elsajátítása révén kamatoztathatja.

Különösen, hogy a halálig megbízható szövetséges, akár saját élete árán is megoltalmazza szeretteit vagy valami olyan ügyet, ami mellett érzelmileg is elkötelezte magát. Ugyanilyen ádáz ellenféllé válik azonban ha elárulják vagy igazságtalanság éri. Ekkor mély hallgatásba burkolódzik, de a még felületes szemlélő is érzi. süt belőle a harag vagy dühétől megfagy a levegő. Amikor végül kitör, elemi erővel pusztító szökőárt zúdít környezetére. Fullánkos megjegyzései garantáltan eltalálják a másik Achilles pontját, de ha istenigazából bepöccent, nem csak szavaival üt. Bármilyen furcsán hangzik is, ez a jobbik eset.

Sokkal veszélyesebb, ha valamiért nem tombolhatja ki magát vagy túlságosan mélyen sérült.. A hírhedt Skorpió tulajdonságok, pl. a haragtartás, bosszúvágy intenzív, archaikusan mély érzelemvilágával magyarázhatók. A húsz évvel ezelőtt kapott seb ezért még ma is szinte ugyanannyira sajog. A ,,tartsd oda a másik orcádat is" Halak típussal szemben neki csak a ,,szemet szemet, fogat fogért" sokkal ősibb, még az állatvilágban (ne feledjük, az egyik legösztönösebb jegyről van szó) gyökeredző igazsága hoz enyhülést. Ezért akár hosszú éveken át várakozik, szeme sarkából figyeli áldozatát, ráhangolódik, észrevétlenül becserkészi majd alkalmas pillanatban lecsap rá.

Veleszületett adottsága, hogy nemcsak ,,letapogatni" képes, hanem hatást is gyakorol a mások tudattalanjában zajló folyamatokra, akkor is rombolhat, ha látszólag felülemelkedett sérelmein."Én megbocsátottam, de a sors megfizetett neki " -meséli, miközben maga is meg van győződve ártatlanságáról. Egy valamiben azonban biztosak lehetünk, ha nem is vagyunk babonásak: az ő átkai ,,fognak", még ha tudatos beállítottságától idegenek is a mágikus praktikák. Ugyanez a képessége természetesen gyógyító erővé is válhat: a puszta jelenlétével képes lehet mély átalakulásokat előidézni.

Jóllehet befelé forduló típus, ha energiái egy része nem áramolhat kifelé, agressziója saját maga ellen fordul. Öngyilkosságot leginkább akkor követ el, ha érzelmileg zsarolni akarja környezetét, de önromboló viselkedésre, kötekedésre, mások folyamatos provokálására, veszélyes helyzetek bevonzására, autoagresszív betegségekre (pl.a rák bizonyos formái), gennyes gyulladásokra kevésbé szélsőséges esetekben is hajlamos.

Szerencsére neki van a legerősebb regenerációs képessége is: harcművészeteken kívül az úszás, vívás, dárdavetés, valamilyen önismereti út gyakorlása indíthat el gyógyító folyamatokat. Ha van érzéke hozzá, szélsőséges érzelmi állapotait festéssel vagy más művészi tevékenységgel vezetheti le, válsághelyzetekhez való vonzódását pedig olyan veszélyes szakmákban, mint a testőr, kommandós, nyomozó,stb..

Halak: az áldozat ereje

Az állatövi jegyek talán legbékésebbikének legtöbbször még tudatosítani is nehezére esik ellenérzéseit. Mások lelkiállapotára annyira fogékony, hogy akkor is együtt tud érezni ellenfelével, amikor valójában haragudnia kéne. ,,Inkább nekem fájjon mint neki" - mondogatja, némi mazochista elégtétellel.

A legáldozatkészebb jegyek egyike, ha szándékai nem is mindig annyira önzetlenek, mint a látszat mutatja. Ha valaki, ő zsigerből érzi, mennyi erő van a látszólagos gyengeségben, kiszolgáltatottságban - és ezzel valóban képes manipulálni másokat. Hol úgy, hogy újra meg újra a gyámoltalan áldozat szerepébe hozza magát, akit nem lehet csak úgy bűntudat nélkül sorsára hagyni, hol pedig ún. reménytelen esetek (pl. meggyógyulni nem akaró szenvedélybetegek, függőségi kapcsolatok) felkarolásával rontja saját és mások fejlődési esélyeit. Ez a taktika időnként valóban lehetővé teszi, hogy még a legzavarosabb vizekből is ő fogja ki a legnagyobb halat, máskor azonban a legkilátásalanabb helyzetek kelepcéjébe csalja: pl. mártír házastárs, az örök vesztes, akit folyamatosan meglopnak, testileg - lelkileg bántalmaznak, stb. Elnyomott dühe, sértődöttsége ilyenkor odáig fajulhat, hogy valósággal hajszolja azokat a talán fizikailag is egyre veszélyesebb helyzeteket, amelyekben oda tarthatja a másik orcáját is. Máskor, főleg illuminált állapotban, boldog-boldogtalant eláraszt haragja.

Ha elégedetlen helyzetével, valamilyen kapcsolatával, tisztázás helyett inkább zavart támaszt, ködösít, oly mértékben vonja ki magát, hogy már-már fizikailag is láthatatlanná válik, kisebb- nagyobb csalásokba, intrikákba, pletykákba bonyolódik. Bevallása szerint nem akart semmi rosszat amikor némiképpen átköltve adott tovább egy történetet (és ezzel kaotikus állapotokat teremtett) - csupán adott lelkiállapotban érezte úgy, hogy saját verziója jobban megfelel a valóságnak.

Bár nem túl teherbíró alkat, az úszás, a tánc, esetleg a tai csi számára is nagyon hasznos lehet. Ahhoz, hogy egyáltalán objektív képet kapjon a benne zajló lelki folyamatokról sokat segíthet a festés, valamilyen vallásos vagy karitatív tevékenység révén pedig a hasznos formában élheti ki áldozatkészségét.

Kiss Kati
eposz, 2018. május 04. péntek, 12:25
Címkék: Nagy Kiborulást, Kiss Kati, esőcsepp kivájja, változásokra hangolódni, ügyben teljesen, adott témára,
Kommentek
Ez a valóság, szívmarcangoló !Betegnek, hozzátartozónak!
rettentően megviselte, fájdalmas volt. A második még jobban, de hála isten sikerült. Megvolt a kész diagnózis, ez került 1 egész hónapba! A kemoterápia mellett döntöttünk. Kettő volt összesen, utána többet nem kértünk. Ne támadjatok, muszáj volt, mivel közölték, hogy nem műthető, más eszközünk nem maradt. Már tudjuk, nem volt jó döntés, tönkretett mindent.
Időközben jöttek az újabb gondok, jutott mindenből bőven. Sárgaság, hasnyálmirigy gyulladás, emésztési problémák, amik nem voltak kicsik. Kiborulás kiborulást követett. Egyedül anya volt erős, nem láttam sírni. Decemberben, karácsony előtti héten ultrahangra mentünk. Apa sírva jött ki, ráborult anyára, mondta ,,Ennél jobb hírt nem hallottam az elmúlt hónapokban". Azt mondták neki, csökkent a daganat mérete. Már tudjuk, hogy csak félrediagnosztizált az orvos, nem hogy nem lett kisebb, még nőtt is, és az áttétek száma is. Ezt akkor nem tudtuk, hittünk.
Februárban ismét besárgult, ezt most már a szombathelyi kórházban kezelték, ott több
horvathnemagdi, 2013. október 02. szerda, 09:40
Mai horoszkóp.......
hírek. Ilyen nem történik veled naponta.

Kedves Ikrek!
Hogy több pénz megy ki, vagy több pénz jön be ma, az rajtad is múlik. Kérdés, hogy mennyit költesz, meg tudod-e fogni a pénzt. Hatalmas erők dolgoznak, amik tesztelnek téged. Ha jól vizsgázol, akkor nagyot léphetsz előre anyagi téren. Ajtók nyílnak meg, és befolyásos emberek jönnek...

Kedves Rák!
Döbbenetes változásnak leszel ma szemtanúja. Valaki, aki közel áll hozzád, ki fog fordulni magából. Ez jelenthet kiborulást, vagy ellenkező esetben összeszedettséget. Bármelyik is lesz, nagy hatással lesz rád, a róla kialakított véleményedre, és a kapcsolatotokra is.

Kedves Oroszlán!
Ma csak abban lesz sikered, amiben összeszedetten, józanul tudsz részt venni. Most nem az ötletek, és nem az elmélet, hanem a gyakorlat hozza az eredményeket. Azok fognak jól járni, akik a praktikus oldaláról közelítik meg a kérdést. Tartózz közéjük te is!...

Kedves Szűz!
Az, hogy ma a Vénusz és a Plútó
szisszy83, 2011. február 10. csütörtök, 08:37
A kezdet és a vég
kezdeti lendület, de közbe azt is érzem, hogy kicsit jobb lesz. Nem járok koncertre, nem veszekszem hevesen senkivel személyesen. Talán ezért van hogy még is megbántok magam körül mindenkit, mert valahogy le kell vezetnem a felgyülemlett feszültséget. Érzem hogy szétvet a cselekvési vágy, a tettre készség. Jó lenne üvöltözni, törni-zúzni, de nem megy. Eddíg azt hittem hogy ez jó, hogy én tartom féken a szörnyeteget, amely mindent elpusztít ha elszabadul. Most már tudom, hogy ő tart vissza engem a végső kiborulástól. Tudom, ha kiadnám, könnyebb lenne. Az elmúlt két hétben végig ott volt a lehetőség hogy következmények nélkül megtehessem, de... nem történt semmi. Kezdek éhes lenni, és arra jutottam hogy kaja után már nem is lesz kedvem ezt folytatni, és belevágok az érdemi munkába. Hát akkor...
o_O Tényleg képes voltál ezt végig olvasni? Persze most az jár a fejedben, "Te jó ég, milyen ember hord össze ennyi marhaságot? Ember ez egyáltalán?" de azért te se vagy semmi, hogy ilyet olvasol. Ennyire
shadahin, 2007. február 07. szerda, 18:11
Képek, videók
NEM KIBORULNI...
szabonebabi
2013. július 27. szombat, 15:53
LEBORULNI, ÉS NEM KIBORUL
szabonebabi
2013. május 06. hétfő, 12:17
teljesen kiborultam
anna4459
2012. június 14. csütörtök, 12:11
kiborul.jpg
nefike
2011. június 03. péntek, 06:31
Kiborult.jpg
farkas1945
2011. március 01. kedd, 15:26
Ha kiborul :D
kilofalok
2010. december 30. csütörtök, 15:26
kiborulva.jpg
agica2004
2010. július 07. szerda, 14:15
Rózsa dobozos kiborult.g
asztrokrisz37
2010. június 24. csütörtök, 21:42
kiborultam, elegem van!
ikisz
2009. október 05. hétfő, 15:44
kiborult
hdora
2008. augusztus 04. hétfő, 23:29
kiborult Ádika.jpg
anris11
2006. július 18. kedd, 17:51
SZKT-Kati és Kiss Adrienn
agica2004
2017. június 28. szerda, 20:38
kissné vas kati.jpg
zsokica45
2016. március 01. kedd, 12:03
Kiss Bálint Dobó Katica
lovaszmarika
2011. február 20. vasárnap, 16:44
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.