Regisztráció  Belépés
2018. április 27. péntek | 17. hét | 117. nap | 04:43 | Zita
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A démonok
A démonok

A démonok természetfölötti lények, akik a Sátánt szolgálják. Hozzá hasonlóan egykor angyalok voltak, akik csatlakoztak a lázadó Sátánhoz, és Isten vele együtt vetette ki őket a mennyből. Amikor a Szentírás a démonokat említi, a hangsúlyt az emberek démoni megszállottságára helyezi.
Pál apostol arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a pogányok által imádott bálványistenek nem léteznek, vannak azonban démonok, akik ilyen pogány istentiszteletre ösztönöznek és biztatnak. Akik ilyen pogány szertartásokon vesznek részt, tulajdonképpen a démonokat imádják, és azok irányítása alatt cselekszenek.
Az Újszövetség a démonok számos tulajdonságát leleplezi. Gyakran fizikai vagy lelki betegség, például vakság vagy önkínzás jár a démoni megszállottsággal. A démonok Krisztusban gyakran ismerték fel Isten Szentjét. Féltek Jézustól, és engedelmeskedniük kellett neki. A démonoknak azonban nagy - természetfölötti - tudásuk és erejük volt, és képesek voltak megmondani a jövőt.
A reformátorok határozottan felemelték szavukat a démonok körül kialakult túlzó középkori praktikák és babonák ellen. Az evangélikus egyházban a XVI. század végén megszüntették a démonűzés gyakorlatát.
Bár a démonok továbbra is űzik mesterségüket, tevékenységüknek az Újszövetségben leírt intenzitása és súlyossága egyedülálló. Ez az ,,idők teljessége" volt, e világ utolsó nagy védekezése az emberiség Megváltója ellen. Az ördög mindent bevetett. A feltámadással és a Szentlélek pünkösdi eljövetelével a Sátán és démon társai uralma szigorú korlátok közé szorult. Pál és János azonban figyelmezteti a hívőket, hogy az idők végén a Sátán és démonainak tevékenysége erősödni fog.
Ha komolyan vesszük a Bibliát, komolyan kell vennünk a démoni világot is. Neem létezhet biblika teológia megfelelő démonológia nélkül.
Bár a démonok valóságosak és hatalmasak, semmi okunk azt hinni, hogy bármikor is megszállhatnak egy keresztyént. Lehet, hogy zaklatnak, kísértenek vagy vádolnak, de sohasem irányíthatnak. Minden keresztyénben a Szentlélek lakik. Jelenléte biztosítja a démoni megszállottságtól való szabadságot. A Szentlélek erősebb minden démonnál, bárhogy támadjon is.

Összefoglalás:

1.A démonok a Sátán uralma alatt álló bukott angyalok.
2.A démonok szokatlan erővel jelentek meg, amikor Jézus a földön járt.
3.Démonok nem szállhatnak meg keresztyént.

Ajánlott bibliai olvasmányok: Mk 1:21-28; Lk 10:17-20; Lk 11:14-26; 1Kor 10:14-24; 1Jn 4:1-6

R. C. Sproul
kalmanpiroska, 2017. május 10. szerda, 13:59
Címkék: Isten Szentjét, Féltek Jézustól, démonokA démonok, lázadó Sátánhoz, démonokat említi, emberek démoni,
Kommentek
Hordozd a kereszted! 07.02
,,Irgalmam szilárdan áll mindörökké." Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt.
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
E: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * az ilyen arcod fényében járhat,
Uram. Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja őket.
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
E: Te vagy néped erőssége, * és jóvoltodból emeljük fel fejünket.
Mert a mi pajzsunk az Úrtól van, * és királyunk Izrael Szentjétől.
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Zsolt 88,2-3.16-17.18-19

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba, hogy új életre keljünk.
Testvéreim!
Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre
maroka, 2017. július 02. vasárnap, 12:16
1Krónikák 21–25-ig terjedő fejezetei
voltak:Jéhiel, a főember, és Zétám meg Jóel, hárman.9Simei fiai:Selomót, Haziel és Hárán, hárman. Ezek voltak az atyai házak fői Ladántól.10Simei fiai voltak:Jahát, Zina, Jeus és Beria. Ők négyen voltak Simei fiai.11Jahát volt a fő, Zizah pedig a második. Jeusnak és Beriának nem volt sok fia, így ők egy atyai házzá lettek, és egy hivatali osztálynak számítottak.12Kehát fiai voltak:Amrám, Jichár, Hebron és Uzziel, négyen.13Amrám fiai:Áron és Mózes.Áron pedig különválasztatott, hogy ő szentelje meg a szentek szentjét, igen, ő és a fiai időtlen időkre, hogy áldozati füstöt füstölögtessenek Jehova előtt, és szolgáljanak neki, és az ő nevében áldást mondjanak időtlen időkig.14Ami Mózest, az igaz Isten emberét illeti, a fiait továbbra is a léviták törzséhez számították.15Mózes fiai voltak: Gersom és Eliézer.16Gersom fiai:Sebuel, a fő.17Eliézer fiai: Rehábia, a fő;Eliézernek nem voltak más fiai, Rehábia fiai azonban igen-igen megsokasodtak.18Jichár fiai voltak:Selomit, a főember.19Hebron fiai:Jeria, a fő;Amária, a
charlotteani, 2016. szeptember 29. csütörtök, 21:41
Szász Károly: Szép öreg asszony.
Szász Károly:

Szép öreg asszony.

Szép öreg asszony, hetvenöt éves;
S fürtin az ősznek ezüst dere bár:
Arcza piros még, mosolya édes,
És szemein még ifjú sugár.
Még szíve telve a hű szeretettel,
Mit ki nem olthata kései kor:
Bérez, a melyet hó leple fedett el,
De belseiben még ős tüze forr.

Szép öreg asszony . . . Sok bú is érte:
Egyszerre öreg lett, még fiatalon !
Mikor szíve szentjét sirba kisérte,
S keblére zuhant az a szörnyű halom.
Bár halni óhajta: de élnie kelle,
Az ö nevéért, kis gyermekiért . . .
S az özvegyi fátyolt azóta viselve,
Áldást felülről csak övéire kért.

Isten meg is áldá bennök, meg is, őt!
S ég záporain, nap déli hevén,
Magasra a szép sarj kihajta, kinőtt,
S elbokrosodott a vén fa tövén.
El is takará már zöld koszorúja
- Villám a hol érte - a régi sebet.
S a szép öreg asszony, boldogan újra,
Térdén heverő unokákra nevet.

Te
marcyt, 2016. augusztus 24. szerda, 08:54
A tehetetlen bálványok és a mindenható Úr
ugyanis ugyanabból a fából készíti a bálványisteneket, mint amiből a tűzifa lesz (44. fejezet). Ezzel szemben Izráel Istene a történelem menetéről is előre beszámol: már születésük előtt évszázadokkal név szerint felsorolja a királyokat! Nincs is benne semmi csodálkoznivaló, hogy Isten kijelenti: "Én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!" (46,9) Abban sincs semmi csodálkoznivaló, hogy Isten ítéletét bocsátja Babilóniára - vagy bárki másra, aki a Seregek Mindenható Urát, Izráel Szentjét fával vagy kővel merészeli helyettesíteni.

NAPI ÚTRAVALÓ * A bálványimádás olyan durva szó! Nagyszerű dolog, hogy ma már Isten népe nem küzd ilyen problémákkal - vagy mégis?
Mit nevezünk igazából bálványnak? Egy kommentáríró ezt a meghatározást adta: "Bármi bálvánnyá válhat, ha Isten és közéd áll." Ha ezt a meghatározást használjuk, aggasztóan hosszú listát kapunk azokról a dolgokról, amelyek bálvánnyá válhatnak az életünkben:

Televízió, Ruhák, A munkád, Az autód, A
kalmanpiroska, 2016. július 26. kedd, 10:34
Megváltás
"Ha Isten bármilyen más módon adna üdvösséget, mint csupán a Krisztusba vetett hit által, az sértés lenne Arra nézve, akitől Isten elvárta, hogy bűnáldozatként elhordozza az Ő haragját. Továbbá Isten megszegné a saját igazságossági szabályát, és visszavonná saját Szavát. Nem, még maga Isten sem menthetné meg a föld legkiválóbb 'szentjét'. Egyedül Krisztus vére segít a bűnbánó bűnösökön."

- Dave Hunt -
kalmanpiroska, 2016. július 09. szombat, 14:02
Ellen G. White írásai - Jézushoz vezető út: Bűnbánat
bűnbánatot, a megtérést, az életelv megváltozását és a bűntől való irtózást. Miután Júdás Iskariotes Urát és Mesterét elárulta, így kiáltott fel: "Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért" (Mt 27:4).
Ezt a bűnbeismerést azonban csak a rá várakozó rettenetes kárhozat tudata és a végítélettől való rettegés csikarta ki belőle. Bűnének következményei félelemmel töltötték el, azonban arról nem olvashatunk, hogy szívet tépő szomorúsággal bánkódott volna azon, amiért Isten ártatlan Fiát elárulta és Izrael Szentjét megtagadta. Fáraó is beismerte bűneit, amíg
Isten fenyítő vesszeje alatt szenvedett, de csak azért, hogy a további büntetést elkerülje; mihelyt azonban megszűntek a csapások, azonnal tovább dacolt Istennel. Ezek az emberek fájlalták ugyan a bűn következményeit, de nem bánkódtak bűnük felett.
Ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelkiismeret felébred; a bűnös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét, amely Isten kormányzásának alapját képezi a mennyben és
katalin_53, 2016. június 20. hétfő, 08:07
Jó reggelt! - ZSOLTÁROK KÖNYVE 78. fejezet
hazudozának néki.
37
De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;
38
Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.
39
Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza.
40
Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben?!
41
És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.
42
Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól;
43
Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Coán mezején.
44
És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.
45
Legyeket bocsáta reájok, amelyek emészték őket, és békát, amely pusztítá őket.
46
Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.
47
Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat
ronix, 2016. március 18. péntek, 21:12
Képek, videók
Mindenszentek szentjei
sacimama
2016. október 30. vasárnap, 01:34
A Sikátor Szentje.hu.c.jp
finike
2007. augusztus 06. hétfő, 11:39
jezustol_tanulj_106402 8_7
menusgabor
2015. november 25. szerda, 20:32
Ajándék Jézustól
sacimama
2015. január 04. vasárnap, 12:48
Idézet Jézustól
majamaria
2011. november 21. hétfő, 11:04
szentntal küzd a démonokk
maroka
2018. január 17. szerda, 11:23
mf_démonok.gif
erzsikepuskas
2015. december 08. kedd, 00:06
demonok-vilaga_kultura k-a
lizbet01
2010. október 04. hétfő, 13:14
Démonok éjszakája
kepeseva
2010. május 27. csütörtök, 23:21
jeges démonok
fama2
2009. december 04. péntek, 22:50
Ordito demonok.jpg
margoboszi
2009. március 01. vasárnap, 18:47
kiabalo demonok.jpg
margoboszi
2009. március 01. vasárnap, 18:47
Demonok.jpg
margoboszi
2009. március 01. vasárnap, 18:47
kiabalo demonok.jpg
cipello
2009. március 01. vasárnap, 12:57
Demonok.jpg
cipello
2009. március 01. vasárnap, 12:45
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.