Regisztráció  Belépés
2018. szeptember 25. kedd | 39. hét | 268. nap | 15:10 | Eufrozina, Kende
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
2018. augusztus 24., pénteki Napiszöveg ELMARADT
,,Ahol Jehova szelleme van,
ott szabadság van" (2Korintusz 3:17NW).

Mondhatjuk-e magunkat igazán
szabadnak, ha a szabad akaratunk
korlátok közt van? Igen, mindenképpen.
Ha belegondolunk, a korlátok a
védelmünket szolgálhatják.
Tegyük fel például, hogy úgy
döntünk, elutazunk egy távoli
városba. De vajon biztonságban
éreznénk magunkat, ha nem len-
nének közlekedési szabályok, és
mindenki maga döntené el, hogy
milyen sebességgel megy, vagy
az útnak melyik felét használja?
Természetesen nem. Korlátozásokra
szükség van ahhoz, hogy mindenki
élvezhesse az igazi szabadsággal
járó előnyöket. Ádám története
rávilágít, hogy érdemes úgy élni
a szabad akaratunkkal, hogy közben
tiszteletben tartjuk a Jehova által
felállított korlátokat. Ő úgy döntött,
hogy átlépi az Isten által felállított
korlátokat, és eszik a tiltott gyümölcsből.
Mivel ilyen csúnyán visszaélt a szabad
akaratával, a leszármazottai sok-sok
szenvedést éltek át az elkövetkező
évezredekben (Róma 5:12NW Ezért van, hogy amiképpen egy ember által jött be a világba a bűn,
és a bűn által a halál, és így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. . .).
Látva a döntése következményeit,
mi használjuk felelősséggel a szabad-
ságunkat, és tartsuk tiszteletben
Jehova korlátozásait.
w17.01 2:6, 8


charlotteani, 2018. szeptember 14. péntek, 18:06
Címkék: Napiszöveg ELMARADT, Ahol Jehova, szabad akaratunk, útnak melyik, igazi szabadsággal, szabad akaratunkkal,
Kommentek
2018. szeptember 4., keddi Napiszöveg
ELMARADT

,,Továbbra is érzékeljétek, mi Jehova akarata"
(Efézus 5:17NW).

Jehova számos konkrét parancsot
adott nekünk írott Szavában.
Például tiltja a nemi erkölcstelenséget,
a bálványimádást, a lopást és a
részegséget (1Korintusz 6:9, 10NW).
Isten Fia, Jézus Krisztus pedig ezt
a kihívást jelentő és egyben izgalmas
utasítást adta: ,,Menjetek. . ., és
tegyetek tanítvánnyá minden
nemzetből való embereket,
kereszteljétek meg őket az Atyának,
a Fiúnak és a szent szellemnek nevében,
és tanítsátok meg őket arra, hogy
megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek.
És íme, én veletek vagyok minden
napon a világrendszer befejezéséig"
(Máté 28:19, 20NW).
Az Istentől kapott törvények és
utasítások a javunkat szolgálják.
Ha eleget teszünk nekik, az növeli
az önbecsülésünket, jót tesz az egészségünknek,
és hozzájárul ahhoz, hogy boldog
charlotteani, 2018. szeptember 20. csütörtök, 20:30
2018. szeptember 3., hétfői Napiszöveg
ELMARADT

,,Előbb békülj ki a testvéreddel"
(Máté 5:24NW hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, és menj el.
Előbb békülj ki a testvéreddel, és csak azután menj vissza felajánlani az ajándékodat.).

Tegyük fel, hogy tudomásodra jut,
hogy valami olyasmit mondtál
vagy tettél, amivel megsértettél
egy testvért. Mit tegyél ilyenkor?
Beszélj vele, és tartsd szem előtt
a célodat. Ne próbáld áthárítani
a felelősséget, hanem ismerd el,
hogy hibáztál, és igyekezz kibékülni vele.
Az a legfontosabb, hogy békében
legyünk a testvéreinkkel. Gondolj
Ábrahám és az unokaöccse, Lót
történetére. Mindkét férfinak
voltak jószágai, és a pásztoraik
összevesztek, feltehetően a legelők miatt.
Mivel Ábrahám nagyon szerette
volna elsimítani az ellentétet,
felajánlotta Lótnak, hogy ő válasszon
először területet a háznépének
(1Mózes 13:1, 2Ábrám ezután felment Egyiptomból a Negebbe a
charlotteani, 2018. szeptember 20. csütörtök, 20:03
2018. szeptember 1., szombati Napiszöveg
ELMARADT - SZEPTEMBER 1., SZOMBAT

,,A kitartás. . . hadd érje el a célját" (Jakab 1:4NWA kitartás pedig hadd érje el a célját,
hogy teljesek és minden tekintetben épek legyetek, és semminek se legyetek híján.).

A Bibliában a kitartás nem pusztán
annyit jelent, hogy valaki elviseli a
próbákat vagy a csapásokat. A próbákkal
kapcsolatos gondolatainkat és érzése-
inket is magában foglalja. Egy kitartó
személy bátor, állhatatos és türelmes.
Egy forrásmű szerint a kitartás
,,az a szellem, amely nem egyszerűen
beletörődéssel, hanem izzó remény-
séggel tud elviselni dolgokat. . .
Az a tulajdonság, amely hozzásegíti
az embert, hogy a viharos széllel
szemben is talpon maradjon. Az
az erény, amely a legkeményebb
megpróbáltatást is dicsőséggé változtathatja,
mert a gyötrelmen túl ott látja a célt."
A keresztényeket a szeretet ösztönzi
kitartásra (1Kor intusz 13:4A
charlotteani, 2018. szeptember 17. hétfő, 15:59
2018. augusztus 31., pénteki Napiszöveg
ELMARADT

,,Amikor [Jósiás] még gyermek volt, szolgálni kezdte ősapjának,
Dávidnak Istenét, és a 12.évben hozzáfogott, hogy megtisztítsa Júdát és
Jeruzsálemet a magaslatoktól, a szent rudaktól"
(2Krón 34:3NW Uralkodásának 8.évében, amikor még gyermek volt,
szolgálni kezdte ősapjának, Dávidnak Istenét, és a 12.évben hozzáfogott,
hogy megtisztítsa Júdát és Jeruzsálemet a magaslatoktól, a szent rudaktól,
a faragott bálványoktól és a fémszobroktól).

Jósiás buzgón cselekedte Isten
akaratát. A fiatalok hozzá hasonlóan
jól teszik, ha minél hamarabb
keresni kezdik Jehovát. Elképzel-
hető, hogy Manassé király, aki
megbánta a bűneit, beszélt Jósi-
ásnak Isten irgalmáról. Ha fiatal vagy,
kérd meg az időseket a családodban
és a gyülekezetben, hogy meséljenek
arról, miként tapasztalták Jehova
jóságát. És gondolj arra is, hogy
milyen nagy hatással voltak
Jósiásra az Írások. Ha te is
charlotteani, 2018. szeptember 17. hétfő, 14:27
2018. augusztus 30., csütörtöki Napiszöveg ELMARADT
,,Mindenki a saját felelőssége terhét
fogja hordozni" (Galácia 6:5,NW lábjMert mindenki a saját terhét* fogja hordozni..).

Egy jó döntés szilárd, szentírási
alapokon nyugszik, de mindenkinek
magának kell döntéseket hoznia.
A döntési felelősségünket nem
ruházhatjuk át másra. Tanuljuk
meg, hogy Isten mit tart helyesnek,
és aztán aszerint hozzunk dönté-
seket. Hogyan fordulhat elő, hogy
átadjuk másoknak a döntési jogunkat?
Úgy, ha engedünk a környezetünk
nyomásának, és rossz döntést hozunk
(Példabeszédek 1:10, 15NW 10Fiam, ha a bűnösök megpróbálnak rosszra csábítani, ne engedj nekik!
15Fiam, ne kövesd őket!
Ne lépj az ösvényükre,).
De bárhogyan próbálnak is befolyásolni
minket, nekünk mindig hallgat-
nunk kell a Biblia alapján képzett
lelkiismeretünkre. Ha engedjük,
hogy mások döntsenek helyettünk,
igazából úgy döntünk, hogy,,egy úton"
járunk velük, vagyis
charlotteani, 2018. szeptember 15. szombat, 16:16
2018.augusztus 29., szerdai Napiszöveg ELMARADT
,,Aki felmagasztalja magát, azt meg fogják alázni,
és aki megalázza magát, azt fel fogják magasztalni"
(Máté 23:12NW).

A vének alázatos szellemi
pásztorokként szolgálnak, és
ezért nem szeretnék, ha hírességként
bánnánk velük. Teljesen másak,
mint a mai vallási vezetők többsége,
vagy mint azok, akikről Jézus
ezt mondta az első században:
,,Kedvelik a főhelyet a vacsorákon,
az elöl levő ülőhelyeket a zsina-
gógákban, az üdvözléseket a piactereken"
(Máté 23:6, 7NW Kedvelik a főhelyet a vacsorákon, az elöl levő ülőhelyeket a zsinagógákban,
7azt, ha az emberek üdvözlik őket a piactereken, és ha rabbinak szólítják őket.).
A keresztény pásztorok alázatosan
eleget tesznek Jézus szavainak:
,,Titeket . . .ne hívjanak rabbinak,
mert egy a ti tanítótok, ti pedig mind
testvérek vagytok. Ezenkívül senkit
se hívjatok atyátoknak a földön,
mert egy a ti Atyátok, az
charlotteani, 2018. szeptember 15. szombat, 15:44
2018. augusztus 28., keddi Napiszöveg ELMARADT
,,Tisztítsuk meg magunkat mindattól,
ami beszennyezi a testet és a gondolkodást"
(2Korintusz 7:1NW).

Az Őrtorony 1973. június 1-jei száma
(magyarul 1974. november 1-jei szám)
feltette a kérdést,,Alkalmasak-e. . .
az alámerítésre azok, akik nem
képesek abbahagyni a dohányzást?"
A válasz így szólt:,,A bibliai bizonyí-
tékok arra a végkövetkeztetésre
vezetnek, hogy nem alkalmasak rá."
A cikk több bibliaversre is utalt,
majd kifejtette, hogy miért kell
kiközösíteni a megbánást nem
tanúsító dohányosokat (1Korintusz 5:7NW Távolítsátok el a régi kovászt, hogy új tészta legyetek,
minthogy nincs is bennetek kovász, hiszen Krisztus, a pászkabárányunk fel lett áldozva.).
Ezt írta,,Ezek [az intézkedések] azonban
nem jelentenek önkényes, diktatórikus
erőfeszítéseket. A szigorúság
valójában Istentől ered, aki az ő
írott Igéje által fejezi ki
charlotteani, 2018. szeptember 15. szombat, 15:13
2018. augusztus 27., hétfői Napiszöveg ELMARADT
,,Én vagyok Jehova, én nem változom"
(Malakiás 3:6NW,,Mert én vagyok Jehova,
én nem változom meg. Ti pedig Jákob fiai vagytok,
és még nem pusztultatok el.).

Jézus örökre kifizette a váltságot (Héberek 9:24-26NW Mert Krisztus nem kézzel készített szent helyre lépett be,
amely másolata a valóságnak, hanem magába az égbe, hogy most megjelenjen Isten előtt értünk.
25Nem azért volt ez, hogy gyakran ajánlja fel magát, mint ahogy a főpap évről évre belép a szent helyre olyan vérrel,
amely nem a sajátja.26Különben gyakran kellett volna szenvednie a világ megalapítása óta. De most egyszer smindenkorra nyilvánvalóvá tette magát a világrendszerek befejezésekor, hogy önmaga feláldozásával eltávolítsa a bűnt.).
Áldozata eltörli az Ádámtól
örökölt átkot, és lehetővé teszi,
hogy megszabaduljunk Sátán
világának a fogságából és a
haláltól való félelemtől (Héberek 2:14, 15NW Mivel tehát a,,kisgyermekek"hús-vér
charlotteani, 2018. szeptember 15. szombat, 14:49
Képek, videók
A szíves ház elmaradt 01.
chillik
2017. július 01. szombat, 05:39
A szíves ház elmaradt 02.
chillik
2017. július 01. szombat, 05:38
Elmaradt ölelés miatt 01.
chillik
2017. június 17. szombat, 05:40
Elmaradt ölelés miatt 02.
chillik
2017. június 17. szombat, 05:39
Elmaradt ölelés miatt 03.
chillik
2017. június 17. szombat, 05:39
Az elmaradt tószt 01.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:29
Az elmaradt tószt 02.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:29
Az elmaradt tószt 03.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:28
Az elmaradt tószt 04.jpg
chillik
2017. április 07. péntek, 05:28
Az elmaradt szomorúság.jp
chillik
2016. július 15. péntek, 05:52
Elmaradt randevú.gif
zsokaoldala
2011. április 11. hétfő, 10:46
Elmaradt elszámoltatás he
furaila
2011. március 14. hétfő, 13:19
Szabad akaratból hívott m
katalin_53
2016. május 22. vasárnap, 12:05
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.