Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 16. csütörtök | 33. hét | 228. nap | 12:19 | Ábrahám
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Mangalica.
A mangalica a Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike, világhírű sertésfajta.
A törökök kiűzése után az egykori hódoltsági területeken rendkívül kevés sertés maradt, hiszen a törökök vallási okokból nem fogyasztottak sertéshúst. A sertéstenyésztés a Felföldre és az erdélyi területekre szorult. Ennek ellenére már 1750-ből vannak adatok, mely szerint Sopron messze földön híres sertésvásárára az Alföldről hajtottak fel állatokat. A 18. század végén főleg a dunántúli területek és Ausztria között volt jelentősebb sertéskereskedelem, amelynek fő fajtája a bakonyi sertés volt, mert ez a fajta jól bírta a hosszú utat. A kereslet egyre növekedett, s a kereskedők eljutottak Horvátországba is. Az onnan származó sertések kedveltebbek voltak a bakonyi sertésnél, mert több zsírt adtak és húsuk is jobb ízű volt. Szerbia fejedelme, Miloš Obrenović a szerb, az ún. sumadia sertésekkel kezdett kereskedni, tenyészetet alapított, ahonnan a magyar birtokosok tenyészállatot is vásároltak.
Ahogy a szerb kondákat áthajtották Magyarországon a soproni és győri állatvásárba, az óriási állományból kis rész elkallódott, megvásárolták, olykor ellopták, és ezek az egyedek keveredtek az itt honos disznófajtákkal. A mangalica a korábban őshonos bakonyi és szalontai fajták, a birtokosok által beszerzett "mangalitza" és a vaddisznó keveredéséből jött létre. Elterjedését jelentősen elősegítette, hogy külterjesen tartható, igénytelen fajta, mely a vaddisznó sok tulajdonságát megőrizte. A lakosság körében egyre népszerűbb lett ez a zsírsertésfajta, amit akkor törökfajtának, rátznak, mangaritzának vagy mangalitzának is neveztek. 25 év alatt eljutott az ország minden részébe, s teljesen átalakította a sertésállományt. A bakonyi sertés az 1840-es évek közepére teljesen eltűnt. Pethe Ferenc 1814-ben már mint közönséges fajtáról ír a mangalicáról.
1833-ban József főherceg Kisjenőn tenyészetet alapított, ahova Milos herceg akkor már híres állományából vásároltak állatokat. Ezek a sertések fehér, göndör szűrű egyedek voltak, s Kisjenőn kereszteződtek az ott levő állománnyal. A többi magyarországi földbirtokos innen vásárolt tenyészállatokat, s így az ország területén több nagyhírű tenyészet is kialakult. Ilyen volt a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokon létrejött tenyészet, amelyet 1865-ben alapítottak. Ezeknek a központoknak a segítségével létrejött egy viszonylag egységes populáció. A mangalica néhány nemzedék alatt annyira alkalmazkodott az alföldi viszonyokhoz, hogy igazi magyar fajtává vált. Amennyiben néhány példány elkerült innen, az idegen környezetben az utódokban jelentős eltérések alakultak ki. Az első világháború után az elcsatolt országrészeken volt a mangalicaállomány nagy része, de az országhatárokon belül egy egységesebb, homogénebb populáció maradt.
A mangalica jelentőségét jelzi, hogy Győrben és Kőbányán hizlalótelepeket hoztak létre. A kőbányai telep éves forgalma 1870 és 1894 között átlagosan 600 000 sertés körül volt. Ám ekkor már a gazdasági környezet változásnak indult. Az erdőket, amelyek makkoltatásra alkalmasak voltak, kiirtották, a legelőket felszántották. Csökkent a zsírsertések iránti kereslet, viszont nőtt a hússertés iránti érdeklődés. Megjelentek a nyugati fajták, amelyek már nem külterjes, hanem belterjes gondozási módot kívántak. A legnagyobb csapás a fajtára az 1895-ben kitört sertéspestis volt, amely 20 évig tartott, és 4,5 millió sertés pusztulását okozta. Az elhullott állatok 95%-a mangalica volt. Ezután többé nem tudta visszaszerezni piaci pozícióit, állományának mérete egyre csökkent.
Fajtái:
- Szőke mangalica: a leggyakoribb változata. Jól hasznosítja a táplálékot, kül- és belterjes tartásra egyaránt alkalmas. Zsír- és hústermelésre is bevált. Sok változata ismert, hiszen a fajtára hatott a táplálék, a tartás sokfélesége.
- Vörös mangalica: a szőke mangalica és a göndör szőrű szalontai sertés keveredéséből jött létre, valamivel nagyobb súlyú és szaporább a szőkénél.
- Fecskehasú mangalica: a szőke és a fekete mangalica kereszteződéséből jött létre, hasa szőke, háta fekete. Kisebb termetű, de szaporább, mint a szőke változat.
- Fekete mangalica: az ország déli részén volt jelentős. A szerémségi fekete sertés és a szőke mangalica kereszteződéséből jött létre, jobb ellenállóképességű, de gyengébb termelési tulajdonságú volt, mint a szőke változat. A 20. század elején kipusztult.
- Vadas mangalica: igen ritka változat, elsősorban hegyvidékeken volt jellemző, valószínűleg a szőke mangalica és a vaddisznó véletlen kereszteződéséből jött létre.
Mítosz az alacsony koleszterintartalomról: A kutatók eredményei nem támasztják alá azokat a közléseket, melyek szerint a mangalica zsírja kevesebb koleszterint tartalmazna az általánosan elterjedt hízósertés típusokénál. A mangalicáról az a hír járja, hogy húsa egészségesebb, könnyebben emészthető, kevesebb benne a koleszterin, és az ember számára létfontosságú telítetlen zsírsavat tartalmaz. A mangalica zsírjának koleszterintartalma megegyezik bármilyen más sertésével. Az állat zsírsavösszetétele csak abban az esetben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, ha az eredeti, makkoltató rideg tartásban nevelik, és hagyják az állatot a saját ütemében növekedni. Ilyenkor a jószág zsírja alacsonyabb hőfokon olvad, mint a többi sertésé. Ennek a kritériumnak nem minden tenyészet felel meg.


schuro, 2017. február 07. kedd, 22:12
Címkék: Miloš Obrenović, Pethe Ferenc, Milos herceg, Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokon, törökök kiűzése, egykori hódoltsági,
Kommentek
A fajok eredete...
olaszországi magyar légió szervezéséről. Elkészül Széchenyi István a ,,Rückblick" nyomán született gúnyirata a Bach-rendszerről. (Ein blick auf den anonymen Rückblick.) Londonban jelenik meg 1859-ben.
1858. A sziget és az óbudai part között kb. négy méter széles, 78 m hosszú faszerkezetű tolóhidat építtet a Hajógyár.
1858. A pánszláv propaganda fő szervezeteként Moszkvában megalakul a Szláv Jótékonysági Társaság, amely hamarosan széles hálózatot épít ki.
1858. Szerbiában az Obrenovics dinasztia kerül hatalomra
1858. Klapka György Cavour piemonti miniszterelnökkel egy olaszországi magyar légió felállításáról tárgyal.
1858.05.04. A királyi pár látogatása fővárosunkban.
1858.05.13. A hercegovinai felkelés során a montenegrói csapatok elfoglalják Grahovót.
1858.07. Egyezményben egyenlő jogokat biztosítanak Krétán a muzulmánoknak és a keresztényeknek.
1858.07.21. A plombiéres-i titkos megegyezésben III. Napóleon Nizza és Savoya fejében fegyveres segítséget ígér
szatucsek, 2016. december 05. hétfő, 18:27
A jeges árvíz...
1837.01.01. Megindul Pesten az Atheneum című irodalmi és tudományos folyóirat.
1837.02.22. A Királyi Tábla ítéletet hirdet az országgyűlési ifjak ellen indított hűtlenségi perben. (Lovassy Lászlót 10 évi börtönre ítélik.)
1837.05.04 - 05. közötti éjjelen a Zugliget egyik nyaralójában elfogták Kossuth Lajost. Négyévi börtönre ítélték. Budán őrizték a. Ferdinánd kaszárnyában. 1840. tavaszán amnesztiát kapott.
1837.05.04. Kossuth Lajost letartóztatták a Disznófő feletti ,,Istenszeme" villában. Emlékét az első budapesti Kossuth-szobor őrzi a Disznófő feletti tisztáson.
1837.08.22. Az első állandó magyarnyelvű színház megkezdi működését. (A későbbi Nemzeti Színház.)
1837.10.05. Erdélyben helyreáll az 1835-ben felfüggesztett alkotmányosság.
1837.11.23. Az erdélyi országgyűlés feliratban kéri a királyt, hogy hivatalos nyelve a magyar legyen. V. Ferdinánd elutasítja.
1837.12.24. Erzsébet királyné születésnapja.
1838 - 1841. Felépült a Vármegyeháza.
1838 -
szatucsek, 2016. augusztus 14. vasárnap, 11:51
Az első gőzhajó a Dunán...
Párizsban a kontinenst megrázó forradalom robban ki ("júliusi forradalom" illetve "három dicsőséges nap"), amely 30-án megfosztja trónjától Károlyt .
1830.08.03. Orosz-osztrák megegyezés Karlsbadban, ennek értelmében elismerik a júliusi monarchiát, de nem engedik meg Franciaországnak, hogy Európa ügyeibe beleszóljon (azaz lényegében kizárják a Szent Szövetségből). II. Mahmud szultán újabb rendeletben konkretizálva megerősíti Szerbia széles autonómiáját, örökletes vazallus fejedelemnek ismerve el Miloš Obrenovićot. Ugyancsak elismeri a szerb egyház önállóságát, élén a belgrádi metropolitával. A török csapatok hat erőd kivételével kivonja a fejedelemségből.
1830.08.09. Új alkotmányt elfogadva Lajos Fülöp (1830-1848) orleansi herceg kerül a francia trónra. Ezzel Franciaország kiválik a Szent Szövetségből, s felbomlik az 1827-es hármasszövetség is.
1830.08.17. I. Miklós orosz cár a diplomáciai kapcsolatok megszakítását és egy a Szent Szövetség nevében megindítandó intervenciót körvonalaz
szatucsek, 2016. július 21. csütörtök, 20:28
IX. szimfónia
ismertető művében a Bihar megyei Czigányfalva és a Peklenica melletti felszíni előfordulást említi.
1817. A postákon kihelyezték a portós levelek gyűjtésére az első levélszekrényeket.
1817. Kurföldön felszámolják a jobbágyságot, melynek értelmében az összes föld a zömmel német földesurak kezén marad.
1817. Ioannisz Kapodisztriasz orosz külügyi államtitkár (1815-1822) elutasítja a Hetéria felkérését a szervezet vezetésére, amellyel azonban szoros kapcsolatban marad.
1817. Milos Obrenovics lesz a szerbek fejedelme
1817. James Monroe lesz az U.S.A elnöke
1817.01. Megindul Pesten a Tudományos Gyűjtemény című folyóirat.
1817.07.09. Cári rendelet - a Habsburg birodalom katonai határőrvidékének mintájára - katonai települések létrehozására, a helyi parasztság összeolvasztásával és az odavezényelt katonasággal. Először 1819-ben Szmolenszkben hoznak létre ilyen katonai telepet. A későbbiekben emiatt kisebb-nagyobb paraszti ellenállásra kerül sor (Novgorod, Herszon, Harkov,
szatucsek, 2016. június 12. vasárnap, 14:45
Waterloo
1815.05.03. Orosz-porosz-osztrák szerződés felosztja a Varsói Nagyhercegséget (a szakirodalom egy részében "Lengyelország negyedik felosztása"): Poznan tartományt Poroszországnak adja, a többin pedig létrehozza az Oroszországgal perszonálunióban álló Lengyel Királyságot ("Kongresszusi Lengyelország"). A három nagyhatalom protektorátusa alatt létrehozzák Krakkó Szabad Várost, amelynek elfogadják Adam Czartoryski kidolgozta alkotmányát.
1815.05.05. Újabb szerb felkelés élére áll a már az első felkelésben is résztvett Miloš Obrenović.
1815.05.13. Obrenović hivatalosan is meghirdeti a szerb felkelést.
1815.05.18. Szász-orosz békeszerződés.
1815.05.22. Kibocsájtják a Lengyel Királyság alkotmányos alapelveit. Ennek értelmében I. Sándor "lengyel király" lesz.
1815.06.08. Bécsben elfogadják (majd 10-én hivatalosan aláírják) a Német Szövetség néven újjászervezett német területek alapokmányát.
1815.06.09. Aláírják a Bécsi Kongresszus záróokmányát. Európában helyreáll az öt
szatucsek, 2016. június 09. csütörtök, 18:34
Megnyílik a Budára összehívott magyar országgyűlés...
(1807-1808) lesz. Szelim hívei és az új rezsim ellenfelei a reformer Musztafa Bajraktar pasa köré tömörülnek ("Ruszcsuki Jóbarátok").
1807.06.14. A francia hadsereg döntő vereséget mér a kelet-poroszországi Friedland mellett az oroszokra.
1807.06.17 - 06.19. A franciák elfoglalják Tilsitet.
1807.06.21. Francia-orosz fegyverszünet.
1807.06.30. Negotin mellett egyesülnek a szerb és Belgrádi pasalikba betört orosz csapatok, és Stubicnál győznek a törökök fölött.
1807.07.01. Miloš Obrenović szerb csapatok élén beveszi Užicét.
1807.07.07. A június 25-ike óta folyó tárgyalások eredményeként Napóleon Tilsitben kér békét, valamint véd- és dacszövetséget (béke- és barátsági szerződést) köt a legyőzött I. Sándorral, aki elismeri az Európában végrehajtott francia területi és politikai változásokat (így a Rajnai Szövetséget). A két nagyhatalom érdekszféra határa a Nyugati-Bug lesz. A béke értelmében Oroszország Franciaország szövetségesévé lesz Anglia ellenében (a szerződés katonai
szatucsek, 2016. május 03. kedd, 10:34
Képek, videók
milonka1227.jpg
maroka
2014. december 29. hétfő, 21:06
milonka0316.jpg
maroka
2014. március 17. hétfő, 21:53
milonka1019.jpg
maroka
2013. október 19. szombat, 17:06
milonka0403.jpg
maroka
2013. április 03. szerda, 18:54
milonka0401.jpg
maroka
2013. április 01. hétfő, 19:29
milonka0331.jpg
maroka
2013. március 31. vasárnap, 21:40
milonka20331.jpg
maroka
2013. március 31. vasárnap, 21:40
milonka0330.jpg
maroka
2013. március 30. szombat, 21:08
milonka0328.jpg
maroka
2013. március 29. péntek, 22:24
milonka0310.jpg
maroka
2013. március 10. vasárnap, 19:58
milonka0224.gif
maroka
2013. február 24. vasárnap, 10:30
milonka2.jpg
maroka
2013. február 24. vasárnap, 10:29
ferenc nap.jpg
zsokica45
2018. július 14. szombat, 17:51
Demnjén Ferenc: Honfoglal
sanci81
2018. július 01. vasárnap, 17:58
Bányai Ferencné Pünkösd
maria_kadar_148
2018. május 20. vasárnap, 23:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.