Regisztráció  Belépés
2017. október 18. szerda | 42. hét | 291. nap | 00:30 | Lukács
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hitler Rejtélyes Eltűnése - I.


A hasonmás

Régóta tudott dolog, hogy a nagy emberek, államfők és más személyek saját biztonságuk érdekében gyakran alkalmazták önnön alteregóikat, hasonmásukat.

Az ókorban és középkorban ennek nem egyszer más oka is volt, az uralkodó szerette szeme előtt tartani, udvarában őrizni azt az embert, aki a sors szeszélye folytán annyira hasonlított hozzá és aki bármikor eljátszhatta őt! Akár saját kezdeményezésére, akár lázadó kedvű főurak megbízásából egy palotaforradalom, puccs útján megdönthette az ő uralmát akár észrevétlenül is. Hiszen ha az alteregó valóban nagyon hasonlított hozzá, csak néhány beavatott vehette észre a csöndben lezajlott "személycserét".

A huszadik század nagyjainál már nem ez volt a fő ok. A hasonmás több szempontból is igen hasznos lehetett a modern "királyi udvarnál". Egyrészt veszélyes, de igazi cselekvő jelenlétet nem kívánó, vagy éppenséggel fárasztó, kényelmetlen megjelenéseket és tartózkodásokat kivédhet így az államfő.

Például Sztálinnak is volt néhány hasonmása, és tudható, hogy nem minden november 7-ei ünnepségen ő integetett órákon át a jeges szélben a moszkvai Lennin-mauzóleum erkélyéről. A teátrális nagyjelenetek esetében, ahol az alteregó szerepe csak arra korlátozódik, hogy megjelenjen egy díszszemlén vagy távolról integessen a tömegeknek - azok meg neki! -, hát aligha szükséges egy "kvalifikált vezető" ottléte. Ezalatt ő sokkal fontosabb államügyekkel, vagy éppen szorosan vett magánügyeivel is foglalkozhat, valamint pihenhet.

Tudjuk, hogy Eisenhower tábornoknak - a későbbi amerikai elnöknek - a háború alatt volt olyan katonája, aki roppant mód hasonlított rá, és az illető veszélyes helyeken és helyzetekben nem egyszer helyettesítette is a férfit. Churchillt és Montgomery tábornokot nem csupán az efféle esetekről készített kalandfilmekben játszották hozzájuk hasonló színészek, de olykor az életükben is. A második világháború után sem szakadtak félbe az efféle praktikák; a dezinformáció máig megíratlan története sok ilyen esetet ismer.

Nos, Hitlernek is voltak hasonmásai, bár minderről értelemszerűen nagyon kevés megbízható adat maradt fent. Hiszen a rendszer vezetőinek elemi érdekük volt, hogy a nagyközönség erről ne szerezzen tudomást. Ráadásul az ilyen kérdések-ügyek mindig a biztonságiakhoz tartoztak, azok pedig nagyon tudtak titkot tartani.

Így tehát Hitler hasonmásairól nem jelentek meg adatok sehol, később pedig ezt is homály fedte. Főleg azért, mert azok a vezetők, akik igazán ismerték a hasonmásokat, a háború vége felé általában elpusztultak, elestek, öngyilkosok lettek vagy különféle háborús bűnös-perben elítélték és kivégezték őket. Az pedig szintén érthető, hogy úgy Nürnbergben, mint az azt követő kisebb perekben a vádlottakat csak ennél sokkal fontosabb ügyekről kérdezték. Az esetleges Hitler-hasonmások létezése és szerepe teljesen marginális, jelentéktelen dolognak tűnt. És egybevetve a világháborúban elkövetett náci szörnyűségekkel - valóban nem is volt több annál.

Ebben a történetben azonban nem így van.

Ugyanis döbbenetes "apróságra" bukkanunk egyes jelentésekben. Ezek forrása ugyan nem mindig állapítható meg, de számos, a Bunker végnapjairól szóló leírásban olvashatóak. Orosz, lengyel, német és angol nyelvű könyvekben párszor felbukkan az első pillantásra alig észrevehető, jelentéktelen említés, ami voltaképpen szenzációsnak kell legyen. Mégis, miért van körülötte ilyen csönd?

Arról van szó, hogy a Bunkerben ott volt Hitler egyik hasonmása!

Akiről azt is tudjuk, hogy Gustaw (vagy Gustawe) Wellernek hívták.

Az egyik beszámolóban ezt olvashatjuk:
"Klimenko Hitler holttestét kereste. A mellette haladó Hans-Erich Voss altengernagy, aki Dönitz admirális összekötő tisztjeként végig a Bunkerben tartózkodott, felkiáltott:
- Ott van Hitler teste! - és egy üres vízgyűjtő medencére mutatott.
Egy férfi lábai álltak ki a halottak közül.
De egy kis idő múlva kétségei támadtak. Ugyanis észrevette, hogy a holttest lábán stoppolt zokni van. Márpedig Hitlert mint pedáns és kényes emberként ismerték, ilyent nem hordott volna...
- Ez nem Hitler - mondta aztán Voss hosszas töprengés után.
Igaza volt. A maradvány nem Hitler, hanem hasonmása, Gustaw Weller holtteste volt. Egy fejlövés végzett vele."
(Boguslaw Woloszanski: Ten okrutnyi wiek. Warszawa 1995.)

Ugyanez a jelenet Bezimenszkij könyvében így zajlik le, a szovjet szerző előadásában (Klimenko meséli):

"Végigutaztunk a városon, majd megérkeztünk a Birodalmi Kancelláriához. Beereszkedtünk a bunkerba. Sötét volt, kis kézilámpákkal világítottunk. Voss furcsán viselkedett, idegeskedett, érthetetlenül motyogott. Majd feljöttünk és az udvaron, a vészkijárat közelében találtuk magunkat.
Körülbelül este 9 óra lehetett. Odamentünk az udvar közepén lévő nagy, víz nélküli medencéhez. A medencében sok holttest feküdt. Voss rámutatott az egyik holttestre és azt mondta:
- Ez itt Hitler holtteste!
A hullán öltöny volt, a lábán stoppolt zokni.
Egy perc múlva azonban kétség fogta el Vosst:
- Nem, nem tudom pontosan megmondani, hogy Hitler-e."

Nos - itt egy szó sem esik Wellerről!

De gondolkozzunk csak el és vessük egybe a két szöveget. Az orosz változatban még élesebben érezhető Voss töprengése. Az altengernagy ott volt a Bunkerben, igaz, parancsra azt előbb elhagyta, ő is fontos iratokat vitt és nem tartózkodott már a Bunkerben, amikor Hitler állítólagos öngyilkossága megesett. Erről is csak hallomásból értesült.

Voss viszont "furcsán viselkedik", "érthetetlenül motyog", amikor négy nappal később visszaviszik a Bunkerbe. Ott persze nincsenek halottak, a nevezetes személyeket egy közeli börtönbe szállították, ahol az anatomopatológusok (boncorvosok) vizsgálatai kezdődtek és tartottak sok napon át.

Vosst megrázhatta a lelkében kellemetlen nyomokat hagyó helyszín. De miért állította először olyan határozottan az egyik, mellesleg civil öltönyt viselő, cipő nélküli holttestről, hogy az Hitler? A válasz nagyon logikus, és csak egy lehet:

Mert az nagyon hasonlított a Führerhez!

Ezt a logikai szálat gombolyítva, a következő kérdés, amit fel kell tennünk: miért hasonlított?
1. Mert a Führer volt.
2. Mert a hasonmása volt.

És nincs több lehetséges változat! Ha az a holttest nem Hitleré volt - és ezt megállapították, igaz, hosszas szemlélgetés után - akkor csak a 2-es verzió jöhet számításba.

Mert azt, ugye, senki nem tételezi fel, hogy teljesen véletlenül volt a Bunkerben még egy 55-60 év közötti férfi, aki szintén teljesen véletlenül nagyon hasonlított a Führerre?

Ilyenről nem tudunk, és logikusan végiggondolva az eshetőségeket, ismét csak a hasonmáshoz jutunk. Ugyanis az utolsó napokban a Bunkerben legalább 60, de feltehetően ennél több, körülbelül 80 személy élhetett. Ezeknek több mint a fele katona, testőr volt. Emlékszünk, a Hitler személyes védelmére a LSSAH-ból (Leibstandarte Schutzstaffel Adolf Hitler) kiválogatott 40 főnyi legénység a tisztekkel és más őrökkel együtt szintén a Bunker lakója lett.

Ez egyben azt is jelentette, hogy volt vagy 70 férfi és maximum 7-8 nő (Hitler és Bormann titkárnői, Eva Braun, Magda Göbbels), ha a lánygyermekeket nem számítjuk ide (a legidősebb Göbbels lány 12 éves volt). A férfiak, éppen mert katonák voltak, nyilván fiatalabbak voltak Hitlernél; legtöbbjük még 30 éves sem lehetett. Őket hát semmiféleképpen se lehetne összetéveszteni a Führerrel.

De vele nem téveszthető össze a fennmaradó 15-20 másik férfi sem, akik korban ugyan közelebb vannak hozzá, azonban a testalkatuk egészen más (mint például az óriás termetűnek leírt Stumpfegger doktor, aki mellesleg megszökött a Bunkerből, és kijutott a városba, hát ezért sem lehetett ott. Bár ezt nem tudhatta az, aki már korábban elhagyta a Kancellária alatti rejtekhelyet), vagy a komikus, de veszélyes törpe, a kacskalábú Göbbels, és így tovább. Ismereteink szerint április-végén május elején senki sem volt a Bunkerben, aki testileg annyira hasonlított volna Adolf Hitlerhez, hogy valaki összetévessze őket, mi több, hosszú percekig szemlélve az épen maradt holttestet, ne legyen biztos benne, kit is lát...?

No persze, mégis volt egy ilyen személy a Bunkerben: Gustaw Weller. És ha nem is tartózkodott mindig ott, gyanúnk szerint annak közelében kellett lennie mindvégig. Ráadásul azt is feltételezzük, hogy nem ő volt az egyetlen ilyen személy akkoriban a Bunker közvetlen környezetében!

És most gondolkozzunk el Bezimenszkij beszámolóján. A szerző nem vett észre semmit? Vajon nem kívánkozik oda valami magyarázat? A végén legalább egy fél mondat arról, hogy miért habozott Voss altengernagy, midőn meg kellett volna állapítania a halott személyazonosságát? Mi tartott olyan sokáig, ami miatt végül is csak a stoppolt zokni döntötte el a kérdést?

Apropó, zokni; tudjuk, hogy Hitler már április 20-án, amikor utoljára feljött a felszínre és találkozott a kitüntetett, hősiesen harcoló, mi több, meg is sebesült 14-16 éves gyerekekkel és gratulált nekik - foltos, piszkos zubbonyt viselt. Amit gyakorta piszkított be evés közben. Ételmaradékok nyomát hordta magán, tán egy teljes "étlapot". Nem volt már másik zubbony, nem tudta kicserélni sem ő, sem Linge, a komornyikja. Ezt számos szemtanú beszámolója megerősíti, említi.

Akkor talán jogos a feltételezés, hogy zokniból sem nagyon lehettek fölösleges készletek? Így aztán értelmetlen a hivatkozás Hitler közmondásos pedantériájára; a Bunkerben az efféle dolgok elvesztették jelentőségüket.

Az oroszok nem ezt az egyetlen furcsaságot követték el. Egy külön kis fejezetben alaposan boncolgatni fogjuk eljárásukat, gyanúsan hosszúra nyúló hallgatásukat, és mindazt, amit akkor és később tettek. Nem lehet véletlen, hogy effajta cselekedeteiket, inkább a dezinformációk körébe soroljuk. Ezen a téren Moszkva mindig is előtte járt más hatalmaknak, az ottani "szakemberek" ebben óriási gyakorlatra tettek szert.

No és még egy elgondolkodásra ösztönző sugallat, mielőtt elolvassák a következőket - szóval, miért tették mindezt az oroszok?

Írta: Stefan Niemayer (Nemere István): Hitler rejtélyes eltűnése - A bunker titka megfejtve?!
eposz, 2017. augusztus 20. vasárnap, 12:55
Címkék: Hitler Rejtélyes Eltűnése, Például Sztálinnak, Klimenko Hitler, Hans-Erich Voss, Márpedig Hitlert, Gustaw Weller,
Kommentek
Hitler Rejtélyes Eltűnése
Ha a szerző állításai beigazolódnak, át kell írni a történelemkönyveket. Niemayer, a hitleri korszak ismert kutatója, az Eichmannról, Rommelről, Schellenbergről és az SS történetéről írott kitűnő munkák szerzője sorra veszi mindazt, amit Hiter utolsó bunkerbeli napjairól tudunk. Ismeri a szovjet titkos jegyzőkönyveket és más adatokat. Ezek szerinte mind azt bizonyítják: nemcsak Eva Braun, Hitler kedvesének holtteste volt másé valójában, de... Hitler földi maradványai is egyik hivatalos hasonmásának elégetett testéből származnak!
Mi történt eközben magával a diktárorral? A szerző szerint Martin Bormann-nal, a másik titokzatos módon eltűnt náci háborús bűnössel együtt menekültek el Berlinből és jutottak el Dél-Amerikába. Mi több, menekülésüket jóval korábban előkészítették, és annak minden mozzanata pontos terv szerint zajlott.
A könyv nem regény, alig pár olyan mondat van benne, amit Hitler mondhatott volna, vagy csakugyan
eposz, 2017. augusztus 20. vasárnap, 07:05
Vitaindító cikkek...
kimagaslók a nemzetközi mezőnyben. Sajnos tehát tejesen tehetetlenek vagyunk tökéletességünkkel szemben.

Az indirekt mód kicsit körmönfontabb. Ez esetben a fafejű németjéről, a primitív amerikairól és a szarevő hollandusokról van szó. Mivel a beszélő magyar, nyilvánvalóan olyan szellemi és erkölcsi magaslaton áll, ahonnan a megítélt szerencsétlen nemzetek összességükben, vagy jobb esetben ezek eltévelyedett egyedei esetében jól és föként jogosan megítélhetők.

Az ítéletek sokszor igen rejtélyes módon születnek, ugyanis a verdiktet kimondó személy igen gyakran sajnos semmiféle idegen nyelven nem beszél és sokszor még turistaként sem volt a negatívan megítélt szerencsétlenek földjén. Ez kicsit viccesen hangzana, ha egyedi esetekről lenne szó.

Igen jó közvetítő eszköz a fent idézett jelenségek taglalásánál anyanyelvünk. Nyelvünk kiválósága és egyedülállósága vitathatatlan. Azt azonban már talán lehetne vitatni, hogy nyelvünk összehasonlítása más idegen nyelvekkel ennek
idgie1975, 2009. szeptember 20. vasárnap, 14:45
Képek, videók
planet-rejtelyes-objek tum
agica2004
2017. április 14. péntek, 16:24
Nincs ennél rejtélyesebb
sanci81
2016. május 21. szombat, 14:47
A macskák rejtélyes állat
borigit
2016. március 03. csütörtök, 08:25
A macskák rejtélyes állat
suzymama43
2016. március 02. szerda, 10:25
Rejtélyes Kagyló-barlang
sanci81
2015. november 14. szombat, 19:57
Az emberek nagy része
fdckutyaiskola
2015. október 20. kedd, 20:30
Nagy emberek 1
lovaszmarika
2011. január 29. szombat, 17:18
Életem Ura és Uralkodója,
katalin_53
2017. szeptember 18. hétfő, 21:11
82_uralkodok1Buday Mihály
ircsike36
2013. június 05. szerda, 19:58
81_uralkodok2Buday Mihály
ircsike36
2013. június 05. szerda, 19:56
Uralkodó
agica2004
2012. augusztus 06. hétfő, 15:28
Uralkodónő
andomanyi
2012. május 26. szombat, 15:02
Uralkodó
andomanyi
2012. május 26. szombat, 15:01
3. III. Uralkodónő.jpg
dnemethk
2012. május 03. csütörtök, 22:57
4. IV. Uralkodó.jpg
dnemethk
2012. május 03. csütörtök, 22:57
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.