Regisztráció  Belépés
2018. február 20. kedd | 8. hét | 51. nap | 13:00 | Aladár, Álmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A buddha útja
Könyvem, a ,,Kacajok és könnyek a Paradicsomból" már röviddel születése után energikus, önálló életre kelt. Alighogy megjelent az 1979-es könyvpiacon a naplóm, melyet Osho - az indiai misztikus - asramjában írtam, hatalmas közfelháborodást váltott ki. Egyházi funkcionáriusok és konzervatív politikusok tajtékoztak, mivel szerintük könyvem arra csábította az ártatlan fiatalokat, hogy útra keljenek ,,ehhez a guruhoz, aki csupán az agyukat akarja átmosni és a zsebükből a pénzt kihúzni".

E könyv csakugyan, szinte megjelenése után azonnal valóságos utazási lázat váltott ki olvasóiból: fiatalok ezrei csomagoltak össze és keltek útra India felé, ahol Oshót, a csodálatos bölcset akarták megismerni - azt az embert, aki igazságát fáklyaként vetette a feldühödött farizeusok és nyárspolgárok rakta száraz szalmakazlakra.

Ennek a briliáns misztikusnak az asramjában éltem, szerettem, szenvedtem és írtam naplómat hosszú hónapokon át. Gyakran úgy tűnt, mintha egy spirituális olvasztókemencében lettem volna. Hőség és kínok... aztán végre a szabadulás és eksztázis első felvillanásai. Mindmáig ez a Poonában töltött időszak jelenti életem legértékesebb pillanatait.

Spirituális átalakulási folyamatom második szakasza akkor kezdődött, amikor könyvem németországi megjelenése után visszatértem Poonába. A riporter Eltenből addigra már Swami Satyananda lett. Satyananda ,,valódi üdvösség"-et jelent. Osho adta nekem ezt a nevet, amikor tanítványává avatott.

A ,,valódi üdvösség" egy megvilágosodott állapot. Az odavezető út fájdalmas, mert az egóról való lemondással, a reményektől, az elvárásoktól és a vágyaktól való búcsúval jár. De mi - az összes Osho-tanítvánnyal együtt, akik akkoriban Poonában voltunk - szívesen felvállaltuk a fájdalmakat. Egy spirituális megújulási mozgalom előőrseként tekintettünk magunkra, mely - és erről mi szentül meg voltunk győződve - Oshóval vette kezdetét.

Osho első nyugati követői az úgynevezett ,,virág generációhoz" tartoztak. A hatvanas és hetvenes évek amerikai és európai fiataljai a ,,Szeretkezz, ne háborúzz!" jelszóval akarták jobbá tenni a világot. Úgy hitték, hogy szabad szerelemmel, marihuánával és LSD-vel egy új tudatosságot teremthetnek. Szüleik hideg materializmusa volt gyűlöletük tárgya. Azzal tiltakoztak, hogy minden kényelemről lemondtak, színes rongyokba öltözködtek, hagyták megnőni a hajukat és a szakállukat, füves cigiket szívtak.

De a világ ugyanolyan maradt, amilyen volt - erőszakos és szeretetlen. Vietnámban kegyetlen gyarmatháború dúlt. A ,,virág generációt" a ,,tiltakozó generáció" váltotta fel. Feldühödött diákok vonultak az utcákra és tiltakoztak az úgynevezett katonai-ipari intézményrendszer és annak terjeszkedő politikája ellen. A rendőrség fellépett a lázadókkal szemben. A diákok Molotov-koktélokkal védekeztek. Az erőszak egyre nagyobb méreteket öltött.

A hippik és a diáklázadások kedveszegett veteránjai Goára vonultak vissza. Az indiai nyugati-part ezen idilli paradicsomában hallottak először Oshóról, a poonai bölcsről, aki azt hirdette, ami a szívük szerint volt - szabad szerelmet, tudatosságot, együttérzést. Az ő nyelvüket beszélte. Ő volt az emberük. Hippik, értelmiségiek, radikálisok, álmodozók, idealisták, fanatikusok, bolondok és szentimentalisták kerekedtek fel Poona felé. Legyőzöttként érkeztek, Osho lábai elé ültek, és sebeiket nyalogatták.

Osho kézen fogta és egy új kalandra invitálta őket: egy befelé vezető útra - drogok és erőszak nélkül. A hippik és a forradalmárok spirituális keresőkké váltak. Osho azt mondta nekik, hogy a világot csak egyféleképpen lehet megváltoztatni - az önmegváltoztatás útján. Felszólította őket, hogy szabaduljanak meg kulturális és civilizációs beidegződéseiktől, vessék le álarcaikat - dobjanak el mindent, ami abban gátolta őket, hogy élők, kreatívak és spontánok legyenek. Lelkesen követték őt. Motivációjuk teljes volt. Bármilyen kísérletre készen álltak.

1990-ben Osho elhagyta testét, és a hetvenes évek romantikáját szelíd pragmatizmus váltotta fel. Aki ma Poonába utazik, nem vigaszt keres egy gurunál, hanem a meditáció segítségével szeretne önmagáról többet megtudni. Az asramot most ,,Meditation Resort"-nak hívják. Mint régen, úgy napjainkban is ez a világ legnagyobb terápiás-meditációs központja.

A néhai keleti-blokk országaiból is sok ember utazik már Indiába. A Szovjetunió összeomlása külső szabadsággal ajándékozta meg őket, de a demokratikus fogyasztói társadalomban élt szabad élet szép illúziója azóta már elillant. A pénz utáni hajsza sok embert frusztrálttá tett. Megtapasztalták, hogy a beteljesedés és a boldogság nem szükségszerű velejárója annak, ha valaki sikeres az irodában, az ágyban vagy a tőzsdén. Érzik belső sivárságukat, és szenvednek létük értelmetlensége miatt.

Valószínűleg ez az oka annak, hogy a ,,Kacajok és könnyek a Paradicsomból" mind a mai napig megtartotta vonzerejét. Hiszen könyvem egy olyan bölcsről tudósít, aki sok ezer embernek segített, hogy a beteljesedés és belső szabadság iránti vágyukat hajtóerőként használják egy állhatatos és gyakran fájdalmas önmagukon végzett munkához. A könyv tehát ma is időszerű, annál is inkább, mivel Oshót időközben a huszadik század egyik legjelesebb misztikusaként ismerték el. Még mindig jóval meghaladja korát. Osho üzenete fénycsóvaként világít korszakunk sötét káoszában, az erőszak, a gyűlölet, a kapzsiság és a félelem zűrzavarában. Az üzenet egyszerű, és mégis oly nehéz átültetni a gyakorlatba: ,,Ébredjetek fel! Szabadítsátok meg magatokat attól az illúziótól, hogy mások fogják megoldani problémáitokat. Vállaljátok a felelősséget!"

Tanításának esszenciája a szeretet. Ebben nem különbözik a többi nagy misztikustól, akik évezredeken át ragyogó fényként tündököltek korszakuk sötét egén: Jézus, Buddha, Lao-cu, Eckhart, Krisna, Zarathusztra, és még sokan mások.

Vajon ki ne tudná szíve mélyén, hogy minden problémánk valódi oka a szeretet hiánya? Ahhoz, hogy ezt a hiányt megszüntessük, egy olyan spirituális átalakulásra van szükség, mely alapjainkban érint bennünket. Csak azok képesek a szeretetteljes megnyílásra, akik biztonságban érzik magukat a létben.

A bölcsek azok, akik a spirituális átalakulást megindítják - nem az egyházi tisztviselők, és nem is a filozófusok... a politikusok pedig pláne nem.

Szerencsém volt, hogy egy ilyen bölccsel találkozhattam. És most hálás vagyok a magyar fordítómnak és kiadómnak, hogy immár a magyar olvasóknak is beszámolhatok azon élményeimről, melyek e hihetetlen emberhez kötődnek.
navaratna, 2009. július 03. péntek, 17:59
Címkék: Swami Satyananda, buddha útja, 1979-es könyvpiacon, indiai misztikus, ártatlan fiatalokat, agyukat akarja,
Kommentek
Eltitkolt ősi próféciák a végítéletről
ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején diadém, és ráírva egy név, melyet senki sem tud rajta kívül} és vérrel festett ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje" (Jel. 19,11-13)

A fehér ló népe

És ha már az Apokalipszis fehér lovánál, és lovasánál tartunk, feltesszük a kérdést: véletlen-e, hogy a magyarságnak pont a fehér ló az ősi jelképe, totemállata? Véletlen-e, hogy a hindu jóslatok épp a fehér lovat tartják Buddha, de az igazságosztó Kalki szimbólumának is? És vajon az is csak a merő véletlen műve, hogy számos kutató megállapítása szerint maga Buddha [Buda] is egy kasmíri szkíta dinasztiából származott, s Körösi Csorna Sándor is éppen Kasmírban kereste a magyarság rokonait?

Összefoglalva: az egész hihetetlen rejtélynek az a lényege, hogy az ókori világ valamiért a turáni népekhez (konkrétan a szkítákhoz) kötötte az emberiség egykori Aranykorát, illetve ennek a boldog korszaknak a visszatérését. A
sz719eszter, 2017. december 09. szombat, 20:47
Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a Majomkirály története
fenevad maradt,
és feldúlta a halál városát és
megette az égi barackokat,

az istenek eledelét, hogy ő is
őrökké éljen, s lett mindenható
kinek rőt fején a villám kicsorbult,
ki már már isten volt, de lázadó

dühében a Legfőbb Trónt követelte,
s leverte az égi seregeket,
s a Menny Ura s a Célok és Erények
bénultan nézték, hogyan közeleg -

mikor Szun Vu Kung már a trón előtt állt,
és már senki se moccant ellene,
jött Buddha, és szelíd virágkezével
intett, hogy a fegyverét tegye le.

- Ki vagy, te jámbor? - ámult el a vad szörny,
akitől a mindenség reszketett.
Buddha felelt: - A béke és a jóság,
s azért jöttem, hogy megfékezzelek.

- Nagyszerű! - bókolt Szun Vu Kung. De Buddha:
- Vigyázz - szólt -, még nem sejted, mit tudok!
- Te se, hogy én mit! - válaszolt a szörny,
és mellét verve mesélni kezdte, hogy

a tejutat kavarja szigonyával,
eposz, 2017. június 22. csütörtök, 00:17
XIV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Jelképek
Halld a mélyen rejlő bölcsességet,
mely a világ számára a templomlakók
távozásával elveszett,
és amit a jelen embere nem ismer.

Tudd meg, hogy ez a világ csak egy kapu,
melyre számodra ismeretlen erők vigyáznak.
A sötét hercegek az utat,
mely a mennyei földre vezet, elállják.
Tudd, hogy az Aruluhoz vezető utat
sorompók vigyázzák,
és csak a fény szülött előtt nyílnak meg.

Az ez a világ csak egy kapu azt jelenti, hogy a Föld csupán átjáróház a lelkek számára más világokból, más világokba. A számodra ismeretlen erők vigyáznak kijelentés egyrészt a túlvilági angyalokra és fenntartó istenségekre vonatkozik. Másrészt a korábbi földi emberiségek itt maradt túlélőire, akik a földalatti kaptárvárosokban és a Naprendszer más bolygóin élve vigyázzák a rendszerüket, a felszíni emberiségnél sokkal fejlettebb technikákkal. Harmadrészt pedig a galaxisunkban található legnagyobb politikai tömörülésre, a nagyon sok világot tömörítő szövetségre vonatkozik,
eposz, 2017. június 11. vasárnap, 02:06
Gérecz Attila: Sorsod művészete
bizonyosság;
bizonyos a Szép, mert szomjúhozzák
hogy nincs Végtelen, míg Énem a Rész;
hogy vagyok, mert hiányzom Valahonnan,
és leszek, amíg vágy és fájdalom van,
mert Nélkülem nincs Beteljesülés.

Mert barlangok falára már és később
a kőtáblákra is én fogtam vésőt,
parancsolván, hogy “sokasodjatok!"
s úgy láttam jól - ki akkor voltam Mózes -,
ha olyannak, ki hétszer-bosszuló lesz,
dalolom Őt, Aki nyomot hagyott.

Születtem, Buddha, kék kristályburokban.
És féltem, jaj, hogy egyszer összeroppan
az ember, és nem bírja már a kínt...
Szerettem, balgán bár vagy álmodóan,
de tudtam, önmagától kell megóvjam,
s én zártam rá a hűs búrát megint.

S kit félreértett nyolcvan emberöltő:
nem gyönge isten, de Jézus a költő,
az Olajfák hegyén én jártam ott.
S én vagyok, ki most is megölellek,
vallak Önmagamnak, vallom a Lelket,
dalolom Őt, Aki nyomot
marcyt, 2017. május 13. szombat, 08:14
A fügéről
korabeli kertész a fügeszüret idejében segítségre szorult.
A középső birodalom egyik művészi alkotása a leleményes kertész fügeszedő majmait ábrázolja. A szelídített majom rabszolgák nagy nagy buzgalommal kapkodták a fáraók csemegéjét.

Egyiptom ősi szent fája volt a füge.
A hiedelem szerint Ré napisten reggel két fügefa között kelt fel és indult földi útjára, hogy fénnyel ragyogja be az emberiség életútját.

A legenda szerint 2500 évvel ezelőtt, egy teliholdas éjszakán Buddha egy fügefa alatt világosodott meg.

A Bibliában is találkozunk vele, mint a boldogságnak, békének, egészségnek és az örök életnek a szimbólumával.

Az Újszövetségnek az egyik legismertebb története, amikor a nagyhét alkalmával a Jeruzsálembe igyekvő Jézus a város határában megátkozta a terméketlen fügefát, mely nem termett gyümölcsöt és nem tudta táplálni a Mestert és tanítványait, mivel nem ismerte fel a gyümölcsérés elrendelt idejét.

Hippokratész hálával emlékezik meg a
relisisi, 2016. november 07. hétfő, 08:34
Útmutató az egészséges ÉLETHEZ…
ÉLETED és csak te vagy érte a felelős, senki más. Nem foghatod másokra, ha valami nem sikerül. Mindig van választásod.
Hatással vagy arra, hogy mit kezdesz a napjaiddal. Minden nappal, akár értelmesen töltöd, akár olyannal, amihez semmi kedved nincs, rövidebb az életed. Minden elvesztegetett nap hiányozni fog a végső leltárnál...
Kezdj el végre ÉLNI! Sokkal rövidebb az a pár évtized, mint gondolnád. Élj teljes életet!
,,Egy emberöltő csak egy villanás a mindenség égboltján" Buddha
Sokan sajnos későn döbbennek rá arra, hogy nem éltek...
A mai nap az új életed első napja (lehet).
Két féle ember létezik. Az egyik beszél, a másik cselekszik. Ne csak panaszkodj, ne csak azzal menjen el az energiád, hogy állandóan a rossz dolgokra fókuszálsz. Kezdj el tenni... Önmagadért!
Aki cselekszik, csak az tudja megváltoztatni az életét, és ezen keresztül hatással tud lenni a világra. Te melyik vagy? Aki folyton csak beszél, vagy aki hajlandó cselekedni?
Minden
lenke1964, 2016. november 06. vasárnap, 13:51
A fügéről
a korabeli kertész a fügeszüret idejében segítségre szorult.
A középső birodalom egyik művészi alkotása a leleményes kertész fügeszedő majmait ábrázolja. A szelídített majom rabszolgák nagy nagy buzgalommal kapkodták a fáraók csemegéjét.

Egyiptom ősi szent fája volt a füge.
A hiedelem szerint Ré napisten reggel két fügefa között kelt fel és indult földi útjára, hogy fénnyel ragyogja be az emberiség életútját.

A legenda szerint 2500 évvel ezelőtt, egy teliholdas éjszakán Buddha egy fügefa alatt világosodott meg.

A Bibliában is találkozunk vele, mint a boldogságnak, békének, egészségnek és az örök életnek a szimbólumával.

Az Újszövetségnek az egyik legismertebb története, amikor a nagyhét alkalmával a Jeruzsálembe igyekvő Jézus a város határában megátkozta a terméketlen fügefát, mely nem termett gyümölcsöt és nem tudta táplálni a Mestert és tanítványait, mivel nem ismerte fel a gyümölcsérés elrendelt idejét.

Az ókori görögöknél a termékenység
horvathnemagdi, 2016. szeptember 22. csütörtök, 11:25
Képek, videók
így ment el előttem Swami
hxi
2010. január 29. péntek, 09:47
muktinath_swami_02.jpg
mezixy
2008. november 17. hétfő, 19:58
muktinath_swami_01.jpg
mezixy
2008. november 17. hétfő, 19:57
Meditation.jpg
mbartis
2018. január 10. szerda, 19:36
meditation1.jpg
lilagondolatok
2016. március 12. szombat, 00:11
stick_figure_meditatio n_1
gaborbosnyak
2013. október 07. hétfő, 00:23
meditation.jpg
carrot
2012. május 01. kedd, 18:35
meditation osho.jpg
inrid77
2012. február 29. szerda, 08:03
meditation.jpg
janos53
2011. december 04. vasárnap, 08:19
buddha-meditation.jpg
boraborella
2011. június 30. csütörtök, 09:06
barnet_meditation_and_ min
boraborella
2011. június 23. csütörtök, 19:32
meditation.jpg
skorpiolilike
2011. március 02. szerda, 19:35
meditation darida.jpg
klara50
2011. január 31. hétfő, 09:47
Meditation, or Madame Mon
szabokatalin64
2010. szeptember 27. hétfő, 12:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.