Regisztráció  Belépés
2018. január 21. vasárnap | 3. hét | 21. nap | 23:36 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tóth Árpád - Históriás ének a színidirektorok szomorú harcár
Tóth Árpád - Históriás ének a színidirektorok szomorú harcáról

Régi igazság, hogy az üstökös csillag
Háborút jelent az, ha az égre ballag.
Az üstökös után, bár kicsit megkésve,
Ki is nyílt minálunk a háború kése.

Hej, ez a háború iszonyatos bús ám,
Melyről most zengni fog zord éneket múzsám,
Nem afféle piti tripoliszi harc ez,
A honfi-szívekbe iszonyúbban mart ez.

Mert mikor a török az olaszba döfköd,
Vagy mikor a japán az oroszra köpköd,
Mi ez ahhoz képest, mikor két direktor
Tépázza meg egymást, s a vérük direkt forr.

Jó Zilahy Gyula vala egyik részen,
Nyilatkozat-kardját kihúzta merészen;
Másik részen vala Mikulás Erdélyi,
Ő is bátor vala, azaz nem mert - félni!

Szörnyű vala nézni, mikor összecsaptak,
Volt dolga huszonnégy vidéki hírlapnak,
Szenzációs cikkek címe volt ökölnyi,
Így indultak ők el színdirektort ölnyi.

Legelül robogott Nagyváradi Napló,
Fülibe volt dugva három tüzes tapló.
Erdélyi Mikulás úr lovagolt a hátán,
Kaján volt s fölényes, mint egy trottli sátán.

Utána robogott a bősz harci ménnek
Egy bús szürke csacsi, őt zengem most én meg,
Sajtpapír képezte ennek sovány húsát,
S becéző neve volt: Debreczeni Ujság.

Gyan Thula ült nyergén ennek a szürkének,
Gyan Thula! - e névtől ellágyul az ének,
Gyan Thula! - a dicső, híres kofa-király,
Kinek erőssége a nimole-irály.

Felvonult a dísz-hős Frimm-féle mezében,
"Dugóhúzóbogár" bűzlött a kezében,
Köröskörül abroncs vala az ő fején,
Hogy meg ne repedjen a lángésztől szegény.

A harci kiáltás felzendült most: I-á!
S Gyan a szegény Zsülnek a vérit kiivá,
Erdélyi pedig, hogy nőjön harci kedve,
Magát, mint hőst, direkt bolhákkal csípette.

Dúlt az iszonyú harc hét napokon által,
Szitokkal és bőven kiköpködött nyállal,
Végre megállottak a harcosok bőszen,
És mindenik így szólt: Világos, hogy győztem.

Amaz oroszlánok, akik a mesében
Addig marták egymást májban és vesében,
Amíg mindkettőnek csak a farka maradt,
Azok sem rúgták így a harci port s sarat.

Mikor elfáradtak, harcuk újra kezdték,
Bizony ez okozza majd a világ vesztét,
Mert e színi harcnak tán sose lesz vége,
S ebbe gebed bele majd az Örök Béke.

Stead, aki az Örök Békét könyvbe írta,
Most már tudjuk, mért halt hűvös hullámsírba,
Megsejté e harcot bús próféta-lelke,
S kétségbeesetten ugrott a tengerbe.

Bús időket élünk, jó olvasóm, rettegj
Minden reményeink semmisülve lettek,
Gyan Thula nem nyugszik harccal kél és fekszik,
Bár a kerek világ bele is betegszik.

Nem nyugszik Gyan Thula, sziporkázik s öklel,
Lapja fejét üti tökkel ütött tökkel,
S csak akkor szünteti kissé a vad mámort,
Mikor megcsókolja dr. Révi Nándort.


chillik, 2018. január 13. szombat, 04:53
Címkék: Tóth Árpád, Zilahy Gyula, Mikulás Erdélyi, Nagyváradi Napló, Erdélyi Mikulás, Debreczeni Ujság,
Kommentek
Szeretnék átölelni..
Tóth Árpád - Szeretnék átölelni...

Szeretnék átölelni ma egy embert,
Ki olyan árva s vágyak özvegye,
Mint jómagam, s kit a tavasz szíven vert,
S kondor haján kopog az ősz jege,
Kinek ha volt is pirosbetűs napja,
Tintát hozzá véréből szűrt a Sors,
Vén bánatok fia és újak apja,
Csöndes tűnődés lankadt léptű papja,
Örülni lassú, és csüggedni gyors;
Kit nemessé emelt a föld porából
Sok ritka szenvedés, de nem kevély
Kitűnni a törpék sekély sorából,
És címere egy hervadt falevél,
Ha kővel dobták, szívét dobta vissza,
Ha szívvel dobták, halkan énekelt...
aranyag, 2018. január 21. vasárnap, 14:06
Tóth Árpád - Június 21
Tóth Árpád - Június 21

Csengő-bongó versikével
Hát köszöntsük a nyarat,
Amely eljött, amely itt van,
Utcáinkban, házainkban,
S most már végre itt marad.

Nem a március van mostan,
Nem van most az április,
Amit hőben most mi élünk,
Megirigyelheti tőlünk
Szicilia, Kápri is.


Mostan érik a cseresznye,
Mostan érik meg a meggy,
Most szakítunk klubbal, körrel,
És az ember most gyönyörrel
Főszezonra Tönkre megy.

Demokratán izzaszt a nap,
Úrt, nemest és nem nemest,
És szerelmi lázba kapva
Szüli nékünk napról-napra
A fagylaltost és jegest.

Mire majd a szüret eljön,
Mit várunk nem kevesen,


Vaskarika lesz a fából,
Kenyér addig a buzából,
És belőlünk szerecsen.

Hájas-súlyos
chillik, 2018. január 21. vasárnap, 05:40
Tóth Árpád - Kacsa-nóta
Tóth Árpád - Kacsa-nóta

Kis kacsa fürdik
Fekete tóba,
Szép tintatartóba,
Aztán elindul
Kalandos útra,
Kánikulába,
A Gyan Thulába
S a hírlapokba.

Ismerik urak
És asszonyságok,
A hasábokról
Kedvesen gágog,
Ugorka szezon
Leveit issza,
Ő most alkalmi
Zsurnaliszta,
Ő most a lapok
Főmunkatársa,
A hírlapíró-toll
Őt szúrja nyársra.
Neki örül most
Torontál, Bácska,
Szóval mindenütt ott van
A hírlapokban
A kedves, finom
Nyári kacsácska.


Ilyen kacsa volt,
Kövérke, drága,
Mely átrepült a minapába
A völgyeken,
Sőt hegyeken,
Csegén, Hadházon,
Sőt Egyeken,
Hogy meglesz nálunk,
Bármit csinálunk,
Az egyetem.

Ilyen kacsa volt nemkülönben,
Mely megdöbbenést szülhet önben,
Hogy Szávi bácsi,
A
chillik, 2018. január 21. vasárnap, 05:39
Tóth Árpád - A műbaba
Tóth Árpád - A műbaba

Van már műláb, van már műfog,
És vannak már műszerek,
Van műfül, műorr, műgége,
Mindmegannyi műremek!...

Van vízmű, és van mű víz is,
Példa rá a köntösgát,
Ott a vízmű úgy szuperál,
Hogy direkt művizet ád!...


Van azután egy színmű is,
Gyan Thuláé e remek,
Ezt a színműt egy szép műszín:
A frész fene ette meg!...

Van aztán még egyéb mű is,
Például egy elmemű:
Szávi tata távirata:
Talpnyaláshoz elve hű!...

Mind e műveket azonban
Lefőzi egy műremek.
Dőderlein professzor műve,
Amely mű egy műgyerek!


Műbabát hoz a műgólya,
Így lesz eztán a divat,
S ez, úgy mondják, a jövőben
Szerelmünkre is kihat.

Műszerelem, műölelés,
Műcsókokból műnemű,
S
chillik, 2018. január 21. vasárnap, 05:38
Tóth Árpád - Meleg van
Tóth Árpád - Meleg van

Szervácz, Pongrácz, Bonifácz, ah,
Tekintetes fagyos szentek,
Ehhez a fene meleghez
Mit szólanak Önök s kendtek?

Már a lüszter is oly súlyos,
Mint az asztrakán felöltő,
És oly elviselhetetlen,
Mint Szula, a drága költő.

Most díszlik virányainkon
Az ugorka s a poloska,
És a nyári ünnepélyek,
Ajaj, ott kinn a Dobosba.


Az Erzsébet-ünnepélyen
Lelkem íme elandalog,
Mennyi hab és hány unalom,
S mennyi Farkas Imre-dalok!

Öt szál vendég zajong hévvel,
Minő siker! S szíven mar a
Világhírű Veres Tóni
Világhírű zenekara.

És a mozi is most bódít,
A filmen alpesi képek,
Viszont lent a nézőtéren
Izzadt barátnőmre lépek.


S kint az utcán mily illatos
Vasárnap
chillik, 2018. január 21. vasárnap, 05:36
Tóth Árpád - Gyávay Szula füle
Tóth Árpád - Gyávay Szula füle

Istenem, némelyeknek
Mily jó fülük tud lenni!
Például Gyávay Szula úr is
Így tud oly szépen előremenni!
Neki oly kitűnő füle van.
Hogy a füvecske növését is hallja,
S a legtávolabbi rigók dalja
Sem kerüli el fülei tövét,


Sőt "vakerászva" vakarja
E derék tövet -
S ha a kitűnő fül akarja,
Mindent elkövet,
S juszt is
Meghallja azt is,
Hogy az újságírók, a mulyák,
Hogy döngetik,
Hogy röngetik
A Csokonai-kör kapuját.


Mikor mindezt szépen elgondoltam,
A meghatottságtól
Részben félholtam,
Részben meginterjuvoltam
Csokonait a kollégyom sarkán.

Az ősz költő köpött egyet a markán,
Körülkacsintott lopva,
S így ütötte dobra,
Sőt így pengette
chillik, 2018. január 21. vasárnap, 05:35
Robert Browning
Robert Browning

Az elveszett kedves

Nos, vége! s bármily fájó íz is,
úgy fáj-e, mint hivém?
Ejh! jójszakát cseveg a csíz is
már a tornác ivén!

A szőlők ifjú rügye pelyhes,
így láttam én ma még,
de holnap mind pattanva kelyhes
- s lásd, minden szín kiég...

Drágám, hát ránk is ily sors vár! - óh
nyúljak kezed után?
S barát legyek? csak barát már? - jó!
de annak is jut ám

egy nézés, ében fénnyel villanó! -
Szivem hadd őrzi görcsösen -
s hangod, mely ujjong: hulljon még a hó! -
lelkemből nem múl sohasem!

De szóm nem lesz hőbb, mint illik s szokás,
csak tán csöppnyit puhább,
s csak úgy fogom kezed, mint bárki más,
csak tán picinyt tovább...

Ford: Tóth Árpád

...
horvathzsoka, 2018. január 20. szombat, 12:07
A magyar kultúra napja - Pest megyében sok programmal készülnek
Szentendrén a Kós Károly Művelődési Házban januárban több alkalommal várják a látogatókat a magyar népi hagyományok, a zene, a tánc és az irodalom különböző programjaival. Pénteken egy nagyszabású Rejtő-esttel készülnek a szervezők az író halálának 75. évfordulója alkalmából. Január 25-én Lázár Csaba Arany János-balladákkal, január 26-án pedig a Trans-Formation új dalaival várják a közönséget.

Nagykörösön az Arany János Kulturális Központ Ifjúsági Musical Színpada hétfőn, a magyar kultúra napján mutatja be Arany János A walesi bárdok című művét.

Biatorbágyon Sebestyén Márta népdalénekes és Andrejszki Judit énekes, csembalista és orgonista előadásában előadják a Magyarországnak fényes világa. - A magyar népzene és régizene párhuzamai európai kitekintéssel, közvetlen stílusban, kommentárokkal című koncertműsort. Közreműködik id. Szerényi Béla és ifj. Szerényi Béla tekerőlant-művészek.

Nagykátán a Városi Művelődési központban január 23-án a Kávészünet zenekar magyar költők megzenésített
velemenyezd, 2018. január 18. csütörtök, 10:11
Képek, videók
tóth árpád és felesége.pn
chillik
2017. november 16. csütörtök, 15:10
tóth árpád és babits.png
chillik
2017. november 16. csütörtök, 15:10
tóth árpád eredj szerelme
liliana01
2017. november 04. szombat, 18:24
Tóth Árpád Harangvirág
maria_kadar_148
2017. május 16. kedd, 20:40
tablo_tóth_árpád.jpg
tinka1951
2016. november 24. csütörtök, 15:03
Toth_Arpad_3.jpg
menusgabor
2016. február 23. kedd, 18:27
toth_arpad_2.jpg
menusgabor
2016. február 23. kedd, 18:22
450px-Toth-Arpad-VVEem lek
menusgabor
2016. február 23. kedd, 16:17
tóth árpád februárius.jpg
feviroza
2015. február 12. csütörtök, 14:30
TÓTH ÁRPÁD MINT HALK HEGE
feviroza
2015. január 14. szerda, 13:57
Tóth Árpád -idézet.JPG
maria_kadar_148
2014. október 19. vasárnap, 23:10
Szomorú nóta a telefonról
chillik
2018. január 17. szerda, 05:45
írj egy szomorú ....png
dnemethk
2017. december 30. szombat, 16:54
szomorú ősz1116_2.jpg
maroka
2017. november 16. csütörtök, 14:59
szomorú ősz1116.jpg
maroka
2017. november 16. csütörtök, 14:58
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.