Regisztráció  Belépés
2018. június 25. hétfő | 26. hét | 176. nap | 08:18 | Vilmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hírnév
Hírnév

Végezetül Pál a vezetők közösségben elfoglalt helyéről elmélkedik. Először is feltételnek szabja, hogy újonnan megtért ember nem lehet vezető (3,6; szó szerint "frissen plántált személy"). Nem határozza meg, mennyi ideig kell valakinek keresztyénnek lennie, mielőtt vezetővé válhatna. A fejlődő növény metaforája azt sejteti, hogy az érés egy folyamat, amelyet nem ajánlatos siettetni. Pálra, de a Biblia egészére sem jellemző, hogy megadná a vezetővé válás folyamatának pontos időrendi menetét. Mégis kijelenthetjük, hogy a dolgok rendes menete szerint azért néhány évnek el kell telnie, míg valaki a vezetéshez elengedhetetlen mértékű érettségre szert tesz, vezetést vállalhat. A keresztyének persze mindig meg tudják indokolni, miért olyan sürgős egy újonnan megtért személyt vezetővé tenni. "Nincs elég vezető a gyülekezetben." "A mostaniak belefáradtak a szolgálatba." "A friss keresztyének tele vannak lelkesedéssel." "Azt szeretnénk, ha a szolgálat által növekednének." Ezzel szemben Pál azzal érvel, hogy ha valaki gyorsan emelkedik méltóságra, könnyen megkísérti a büszkeség és a felfuvalkodottság. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy az illető "az ördöggel azonos ítélet alá", és "az ördög csapdájába" esik (6-7. v.). Mit jelent ez? Azt, hogy az éretlen, öntelt vezetőt elönti a büszkeség, és így ugyanabban a kárhoztatásban lesz része, amit az ördögnek is el kell viselnie. Másrészt, az ördög kihasználja az éretlen vezető büszkeségét, csapdába ejti és utána vádolni kezdi őt. Ezek közül egyiket sem szeretnénk átélni.
Jobb, ha az ember fokozatosan lesz vezetővé. Amikor valakiben megvan a rátermettség és az alázat, először biztosan megpróbál segédkezni valamiben. Amennyiben a "kis dolgok"- ban hűségesnek mutatkozik, ahogy Jézus mondta, felelősségteljesebb dolgokat is rá lehet bízni (Mt 25,20-23). Más szavakkal: egy új vezető kiválasztásánál az a legjobb módszer, ha azokat a személyeket, akik már eddig is fejtettek ki észrevétlen, ámde hatékony vezetői tevékenységeket, valamilyen kevésbé látványos területre irányítjuk. Akadnak persze kivételek, de ha Isten hívott el valakit arra, hogy egy bizonyos munkát vezessen, és az ehhez megfelelő adottságokkal ellátta az illetőt, valószínűleg vágyat is ébresztett a szívében a szóban forgó munkaterület iránt. Ezért ezek az emberek bizonyosan megtalálják a módját, hogy azon a területen aktivizálják magukat még akkor is, ha senkitől nem kapnak konkrét megbízást vagy megerősítő elismerést.
Ugyanakkor, ha valakiről már kiderült alkalmassága, érdemes azt figyelni, hogy általában milyen kérésekkel fordulnak hozzá. A közösség egésze rendszerint igen gyorsan észreveszi, hogy melyek az egyes tagok erősségei. Amikor valakit mindig arra kérnek, hogy szervezze meg a soron következő alkalmakat, akkor az illető nagy valószínűséggel jó szervezői képességekkel rendelkezik. Ez fordítva is igaz, miszerint úgy fedezhetjük fel magunkban a hozzánk legjobban közelálló munkaterületet, ha feltesszük a kérdést: mire szoktak engem leginkább megkérni?
Pál fontos feltételnek látja, hogy a kívülállóknak jó véleménye legyen a vezetőről (3,7), hiszen egyszer már hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy egy vezető az őt körülvevő pogány elvárásoknak is megfeleljen. Vajon miért emlegeti fel Pál ismét a hírnév kérdését? Mindenekelőtt egy dologgal tisztában kell lennünk: az egyház bizonyságtételét semmi sem ássa alá gyorsabban, mint ha megkérdőjeleződik valamely tagjának a feddhetetlensége. A világi emberek eleve táplálnak egyfajta ellenérzést az egyházzal szemben, amiért olyan magasra teszi a mércét; magatartása a szentséget állítja szembe a világ rendes folyásával. Esetleg ismerünk mi is olyan keresztyén üzletembert, aki valahogy kilóg "a srácok" közül, amikor üzleti úton vannak. Mialatt a többiek egy topless bárban rángatják a "félkarú rablót", flörtölnek vagy iszogatnak, emberünk a szobájában kuksol, és könyvet olvas, vagy tévét néz. Ez a "néma bizonyságtétel" a többiekből ellenséges indulatokat, megvető pillantásokat, kényelmetlen feszengést válthat ki - akár egyszerre mindhármat. Ő most "szentebb, mint én"? Ezt a vádat teljességgel azért nem tudjuk kikerülni. Valóban magasra tesszük a mércét, törekszünk a szentségre, és ha valakinek ez egyáltalán nem számít, mi igenis megpróbálunk "szentebbek" lenni másoknál. Természetesen, ha egyszer kinyilvánítottuk óhajunkat, a világ készségesen megtisztel minket azzal, hogy ezentúl következetesen így is kezel.
Bill Clinton volt annyira nemtörődöm, hogy rögtön elnöksége kezdetén élő példát szolgáltatott ehhez. 1992-ben az elnökségért folyó harcban, harsányan hirdette, hogy adminisztrációjában az etikai feddhetetlenség terén a legmagasabbra kívánja helyezni a mércét. Megválasztása után a nemzeti törvényvégrehajtás legfőbb tisztviselőjének, a legfelsőbb ügyésznek a posztjára egy Zoe Baird nevű ügyvédnőt nevezett ki. Mivel a hölgy férje alkotmányjogász volt a Yale egyetemen, családjuk 600.000 dolláros évi jövedelmet élvezhetett. Nem sok idő múlva mégis az derült ki a hölgyről, hogy gyermekei mellé illegális bevándorlókat alkalmazott felügyelőnek. Ez a közvéleményt annál inkább megdöbbentette, mivel a főügyész hatáskörébe tartozik az egész bevándorlásügy. Ráadásul, magas fizetése ellenére, két éven át kijátszotta a társadalombiztosítást, mert nem fizette be a kötelező járulékokat az alkalmazottak után. Végül pedig kijelentette: vétségeiért azok felelősek, akik rossz jogi tanácsot adtak neki. A közvélemény felbolydult, mint a méhkas, hirtelen égni kezdtek a szenátori dolgozószobák telefonvonalai; miután mindenki azt követelte, hogy mondassák le, a főügyész asszony lemondott. Clinton ezzel azt bizonyította, hogy aki magasabb mércét követel, azt az által
fogják megítélni. Mivel a keresztyének egy magasabb mércéhez ragaszkodnak, elengedhetetlen, hogy vezetőiknek jó hírnevük legyen.

Összegzés

Mindent egybevetve Pál jellemzése a keresztyén vezetőről elég rémisztően hangzik. Először: az Isten szerinti vezetőknek meg kell tapasztalniuk a Lélek gyümölcseit. Másodszor: ezekkel a nyilvánosság előtt kell élniük. Harmadszor: észben kell tartaniuk koruk "pogány mértékeit". Negyedszer: erősnek kell lenniük a lelki csatákban. Ötödször: odaszánt férjként kell élniük. Hatodszor: gyermekeik tiszteljék őket és engedelmeskednek nekik. Hetedszer: tegyenek szert jó hírnévre szűkebb környezetükben.
Mindnyájan sok jellembeli fogyatékossággal küszködünk, ezért óhatatlanul előtör belőlünk a kérdés: Ha ez a mérce, van-e valaki, aki érdemes a vezetésre? Pálnak egyáltalán nem áll szándékában "diszkvalifikálni" a vezetőket. Inkább azokról beszél, akik az életük és adottságaik alapján vezetővé válhatnak. A Biblia egy érett, keresztyén férfit ad elénk. Pontosan azért érezzük, hogy nyomás
nehezedik ránk, mert a legtöbben elég messze vagyunk az isteni mintától...
Akkor tehát mit kíván Isten attól a férfitól, aki az Ő országában eredményes szolga és hatékony vezető szeretne lenni? Az illető legyen keresztyén, ismerje a bűneit, tudja, hogy Jézus az egyedüli reménye most, és mindenkor. Minden vezetőnek vannak bizonyos adottságai, amelyeket képesek használni, fejleszteni, különösen akkor, amikor ez nem is olyan könnyű. A világi vezetőknek jó észbeli
képességekre, jó beszédkészségre és kapcsolatteremtési érzékre van szükségük. Azután: a vezetés elhíváson alapuljon, és határozottan kell követni ezt az elhívást. Minden egybevetve, véleményem szerint a Biblia itt mégis arról beszél, hogy egy elöljáró mindenek előtt szolgálni vágyjon, ne a dicsőséget szomjazza. Bár fontosak az adottságaink, egy keresztyén vezetőnél mégsem pótolhatja
semmi az istenfélelmet és a tenni akarást ott, ahol a munkát el kell végezni.

Kérdések

1. Vajon a vezetés eddig neked is inkább azt jelentette, hogy valaki valamit tesz, nem pedig azt, hogy kicsoda is valójában? A keresztyén vezetés miért kapcsolódik inkább az ember jelleméhez, mint cselekedeteihez?
2. Istenfélő vezető, "egyfeleségű" vagy-e otthon? Vezeted a gyermekeidet és gondoskodsz róluk?
3. Magyarázd meg, mi a különbség a tekintély és a hatalom között a vezetői szerepkört illetően!
4. Elég érett vagy-e ahhoz, hogy vezetővé válhass? Jó-e a hírneved? Fontos-e ez neked? Elég régen járod-e a hit útját? Megfelelően növekedsz-e lelkiekben? Vágysz-e az Isten szerinti vezető szerepére? Helyesek-e a motivációid?
5. Van-e valamilyen vezető szereped a társadalmi vagy közösségi életben? Nehéz területeken szolgálsz? Ha nem, mi akadályoz abban, hogy a nagy nyilvánosság előtt is megvalld a hitedet?

Dan Doriani
kalmanpiroska, 2018. június 12. kedd, 20:41
Címkék: Végezetül Pál, Bill Clinton, vezetők közösségben, fejlődő növény, vezetővé válás, dolgok rendes,
Kommentek
Nagyvárad híres cukrászdája, a Japport
Nagyvárad híres cukrászdája, a Japport

Nagyvárad olyan hely volt, ahol egyformán jól érezte magát az is, aki a városban született és az is aki az ország más tájairól költözött ide. A nagyvárossá válás nem mindig függött a lakosság számától, amint azt mostani vezetőink hiszik. Sokkal inkább a városi élet, a szolgáltatások minősége és az, ahogy a városban élő emberek gondolkodtak és érezték magukénak a helyet ahol születtek, vagy ahova sorsuk vezérelte őket jelentette azt, hogy egy igazi nagyvárosban, vagy egy vidéki porfészekben élnek. Amint azt városunk történelme mutatja, lehetett egy hatvanezer lakosú város is egyenrangú, akár fővárosokkal is. Csak az itt élő embereken múlik mindez. Azokon, akik itt születtek, vagy csak élni jöttek ide. Várad szeretettel fogadta azokat, akik tenni jöttek ide. Iparosok, cukrászok, vendéglősök, bankárok, újságírók, költőpalánták és ki tudja még milyen
irmus, 2018. június 17. vasárnap, 14:26
Tízre növelné a jegybank felügyelőbizottságának létszámát az LMP
Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a felügyelőbizottság mandátuma hamarosan lejár, ezért az Országgyűlésnek új tagokat kell majd választania.

Hangsúlyozta, hogy az LMP-nek korábban többször is gondjai voltak az MNB működésével, és több nyilvánosságra került problémát is az a Róna Péter tárt fel, aki a Lehet Más a Politika jelöltjeként került a felügyelőbizottságba.

A képviselő úgy fogalmazott, hogy a közgazdászt ezek után az MNB "nemkívánatos személynek minősítette" és fel is jelentette jó hírnév megsértéséért.

Schmuck Erzsébet ismertette: az LMP újra Róna Pétert készült javasolni, miután az MSZP, a Párbeszéd és a DK is elfogadhatónak tartja, hogy egy közös jelöltet állítsanak, a Jobbik ugyanakkor ragaszkodik saját jelöltjéhez, Nyikos Lászlóhoz, ezért Róna Péter nem indul a pozícióért, mert ő csak közös jelöltként vállalta volna ezt.

Hozzátette, emiatt várhatóan minden ellenzéki pártnak saját jelöltje
velemenyezd, 2018. június 14. csütörtök, 10:41
Hiszek a csodában...
Hiszek a csodában...

Hiszek a csodában
egy boldogabb világban
ahol az emberek szívében
csak a szeretet lakik
ahol a félelmet nem ismerik.

Hiszek a csodában
egy őszintébb világban
ahol bízhatunk egymásban.
Nincs hazugság, ócska színjáték
ahol a szeretet létkérdés

Hiszek a csodában
egy élhetőbb világban
ahol mindegy a származás
ki rokon, ki barát
ahol a szeretet valóság.

Hiszek a csodában
egy emberibb világban
ahol a vagyon nem érték
nincs közöny, sem irigység
ahol a szeretet ajándék.

Hiszek a csodában
egy olyan világban
ahol nem "bűn" a szegénység
nincs hírnév, sem kiváltság
ahol a szeretet gazdagság.

Rózsahegyi Anita
vorosrozsa66, 2018. június 13. szerda, 20:26
Tompa Mihály - A vitéz.
Tompa Mihály - A vitéz.

,Ki vagy, ki oly sebten s későn
Kopogtatsz a vár kapuján?
Szökevény-e, kalandor-e,
Avagy hirnök talán?'

»Egyik sem a három közül,
De jó barát! - nyisd a kaput!«
A felvonó hid átzuhan,
S a jött a várba jut.

»Időm rövid, szavam kevés,
- Imigy szól a várúr előtt, -
Ellenség tört ránk, hada sok...
Hogy szinte reng a föld!«


»Látsz engemet, tudd sorsomat;
Van két árvám, kis gyermekem!
Rég keresünk nőt és anyát,
Add lányodat nekem!«

,Becsüllek érte, aki vagy...
Hogy nyiltan szólsz, - s hogy ezt mered!
De hirneved hallasd velem,
S mutasd fel címered!'

És megfordul a jövevény,
A nyilt homlok most árnyat ölt...
Menvén ennyit mond: »Jő a had,
Hogy szinte reng a föld!«
chillik, 2018. június 13. szerda, 05:11
Elhunyt Kira Muratova ukrán filmrendező
Halálának hírét szerda éjjel hozta nyilvánosságra férje, Jevhen Hlubenko. Petro Porosenko ukrán elnök a Facebookon nyilvánított részvétet hozzátartozóinak, és munkásságát méltatva kiemelte, hogy Muratova tehetségét több nagytekintélyű filmfesztiválon ismerték el.

Kira Muratova - lánykori nevén Korotkova - 1934. november 5-én született a besszarábiai Szoroki városában. Édesapját, aki a kommunista párt megyei bizottságának titkára volt, a románok a terület megszállásakor agyonlőtték. 1939-től a Korotkova család Bukarestben, majd 1940-től Chisinauban élt.

Kira Muratova 1959-ben szerzett diplomát rendezői szakon, rá két évre már az odesszai filmstúdióban dolgozott rendezőként. 1962-ben készítette el első rövidfilmjét majdani férjével, Olekszandr Muratovval közösen.

A filmrendezőnő 1967-ben és 1971-ben készítette el első önálló filmjeit Rövid találkozások és Hosszú búcsúzások címmel. Ezeket a filmeket a cenzúra miatt csak a nyolcvanas évek végén, a peresztrojka után láthatta a
velemenyezd, 2018. június 07. csütörtök, 20:42
Grabovoji elmélet
KONKURENCIA 558477_018_917
ENERGIA 818918888841498
TUDAT 548 917 818
MEMÓRIA, EMLÉKEZŐTEHETSÉG 319_061_988_18
MEGVILÁGOSODÁS 50816121_0981
GONDOLKODÁS 8 9888 418 704 319
ÖNMEGVALÓSÍTÁS 319612719849
BARÁTSÁG 8901_678_914_81
ÖRÖK SZERELEM 888_912_818848
FÉLELEM 489_712_819_48
BŰNTUDAT 3175196148569419
DEPRESSZIÓ 519514_319891
KÉTSÉG 819_498_21931
419 814 - saját munkája optimalizálása - mire kell figyelni, és mire nem!
419 818719 914481 - Jó hírnév a közvéleményben az örök élet és fejlődés irányában végzett munkájára nézvést
814 418 719 - összehangolt kapcsolatok építése a család minden tagjával és barátokkal
519 498 719 41 - Az üzleti technológiák fejlesztése a gyártásban és kereskedelemben a gyógyító örök fejlődés elvei alapján.
519 7148 - minden lehetséges! Nincs semmi, ami lehetetlen ebben a világban.
894 719 78 48 - mindig elérheti másoknak vagy saját magának kitűzött célokat
28914801890498 - a múltban
jupiter21, 2018. június 04. hétfő, 14:05
Állj biztosan Isten túláradó szeretetén
,,Isten megmutatta, mennyire szeret minket azzal, hogy elküldte egyetlen Fiát a világba, hogy örök életünk lehessen rajta keresztül. Ez az igazi szeretet... elküldte Fiát áldozatul, hogy elvegye bűneinket." (1János 4:9-10, NLT fordítás)

Az életben minden változik; kapcsolatok, állás, hírnév. Egyik percben még hősnek érzed magad, a következőben már egy nagy nullának. Van azonban egy dolog az univerzumban, ami nem változik: Isten szeretete.

Az a tudat, hogy bármi is történjen - hibák, megtörtség, bűnök -, Isten szeret téged, egy szilárd alapot biztosít az életednek.

Gondolkozz el kicsit azon az apró szón, hogy úgy, ami megelőzi a szeretet szót a Biblia legismertebb versében, a János 3:16-ban. Így szól a vers: ,,Isten úgy szerette a világot..."

Isten túláradó, bőséges szeretettel szeret téged, amit nem vehetnek el. Ez meghaladja értelmünket. Szeret téged a jó napjaidon és a rosszakon is. Szeret, ha esik és akkor is, ha süt a
dandej, 2018. június 03. vasárnap, 08:24
Képek, videók
Jellem és hírnév.jpg
scorpionsrose
2013. október 06. vasárnap, 10:37
15 perc hírnév (minőségi
picurcica
2007. július 02. hétfő, 00:22
15 Perc Hírnév v2.hu.c.jp
finike
2007. június 01. péntek, 09:44
15 Perc Hírnév.hu.jpg
finike
2007. február 22. csütörtök, 10:16
15 Perc Hírnév.hu.jpg
rambobby
2007. február 03. szombat, 11:46
15_perc_hírnév.jpg
bmosz
2006. május 11. csütörtök, 10:29
az_idok_vegezeteig_egy utt
menusgabor
2013. október 06. vasárnap, 23:06
141287F Az idők végezetéi
sarkadykati
2011. szeptember 13. kedd, 05:33
Végezet
csipfer
2006. július 20. csütörtök, 12:18
tony-blair-bill-clinto n.j
agica2004
2017. február 25. szombat, 16:10
Bill Clinton 22- 26 évese
agica2004
2017. február 18. szombat, 20:28
Bill és Hillary Clinton
sanci81
2015. november 16. hétfő, 15:59
Göncz Á.- Bill Clinton.jp
agica2004
2015. október 13. kedd, 20:48
goncz-arpad-bill-clint on1
agica2004
2015. október 06. kedd, 19:58
Bill Clinton-John F.Kenne
agica2004
2014. június 16. hétfő, 13:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.