Regisztráció  Belépés
2017. október 18. szerda | 42. hét | 291. nap | 00:24 | Lukács
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hát tényleg így állunk? Három éve maradt az emberiségnek...?
Persze, az idő előrehaladtával annak is egyre nagyobb esélye van, hogy ismét egy - a dinoszauruszokat kipusztító - óriásmeteor, vagy üstökös, vagy kisbolygó ,,fut" bele a Földbe!

● Számos csillagász van ugyanis, akik szerint az utóbbi időben egyre sűrűsödő kozmikus ,,jövevény"-elhaladások a Föld mellett, Donald Goldsmith amerikai csillagász elméletét látszanak alátámasztani! Azt az elméletet, amit Goldsmith a 'Nemezis a halálcsillag' című könyvében írt le, miszerint Napunk, nem magányos csillag, hanem kettős-csillag! Vagyis létezik egy rendkívül halvány csillag-társa, amely csillag - Goldsmith igen sok adattal alátámasztott elmélete szerint - jelenleg jóval közelebbi pályán halad az Oorth-felhőhöz, mint amilyen távolságra az Oorth-felhő van a Naptól!

(Megjegyzés: Az Oorth-felhő, az egy a Naprendszert gömbszimmetrikusan körülvevő - nagyjából gömbszimmetrikus alakzatban a Nap körül keringő - üstökös és/vagy meteor és/vagy kisbolygó övezet, melynek átlagos távolsága - ,,legnépesebb" része - a Naptól, mintegy 50 00 CSE, vagyis 50 ezer Nap-Föld távolság. Az övezet Naphoz legközelebbi szektora mintegy 10 ezer CSE, míg a legtávolabbi, az kb. 250 ezer CSE. Ebben a ,,felhőben" pedig, BILLIÓ SZÁMOSSÁGÚ objektum kering!)

● Az Oorth-felhőt persze, nem úgy kell elképzelni, mint egy sűrű szikla-,,felhőt" a 'Birodalom visszavág' cmű film híres jelenetsorában, amikor is a Millennium Falcon lavírozott pillanatonként jobbra-balra manőverezve az aszteroidák között..., hanem akként, hogy abban egymástól hozzávetőleg Föld-Hold távolságban ,,forgolódnak" az objektumok.
Amely objektumok persze, időnként egymásba is ütközhetnek, minek következtében pályájuk megváltozhat, és egyes objektumok ilyenkor a Naprendszer BELSEJE felé vehetik az irányt!...

● A LÉNYEG: Goldsmith a bolygónkat érő óriásmeteor és/vagy üstökös-becsapódásoknak a Föld különböző pontjain megtalálható "sebhelyeinek" kormeghatározására alapozva azt taglalja könyvében, hogy a becsapódások NAGYON IS JÓL BEHATÁROLHATÓ IDŐINTERVALLUMOKBAN ÉRIK A FÖLDET! Vagyis: van egy, mintegy 32 millió évet átívelő fő-ciklus, van egy 18 millió év körüli ciklus, és van néhány, rövidebb időtartamú ciklus.

Köztudott, hogy a Krétakor végi kozmikus kataklizma, ami véget vetett a dinok korának, nagyjából 65,5 millió éve történt! Az, mintegy 2-szer annyi idő ugyan, mint a Goldsmith által felfedezett fő-ciklus időtartama, viszont ama hírhedett kataklizma óta, nagyjából félidőben, több, kisebb horderejű becsapódás is érte a Földet... - A ciklus tehát, ,,KITAPINTHATÓ"!

...És mostanában érünk egy 18 millió éves ciklus végére, és egyúttal a 32 millió éves fő-ciklus végére is, - aminek nagyjából a 2-szerese, a 65,5 millió évvel ezelőtti globális katasztrófa bekövetkezési ideje, a múltban...
Ha pedig Goldsmith feltevése helyes - vagyis hogy az utóbbi néhány évtizedben gyakrabban észlelhető aszteroida-közelítések tapasztalása, nem másnak köszönhető, mint a Nemezisnek, amely éppen most van legközelebb az Oorth-felhőhöz, és ezért sorra-rendre ,,löködi" a Naprendszer belseje felé a legkülönbözőbb méretű objektumokat a felhőből, AKKOR BIZONY ELKEZDHETÜNK KAPASZKODNI!... :((
foxworkinspace, 2017. október 13. péntek, 02:00
Címkék: Donald Goldsmith, Millennium Falcon, Naprendszer BELSEJE, dinoszauruszokat kipusztító, utóbbi időben, rendkívül halvány,
Kommentek
Keresztelő Szent János születése 06.24......
Keresztelő Szent János .........
Mindenkit, kivétel nélkül megtérésre hívott
Izaiás próféta az Ószövetségben így ír János prófétai hivatásáról: ,,Az Úr hívott meg, mielőtt még megszülettem; anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem... A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig." A próféta megszületésénél már tudták, hogy az Úr áldása fogja végigkísérni életét. Jézus maga is így beszélt Jánosról: ,,az asszonyok szülöttei között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál." A Keresztelő a pusztában élt, hitét és lelkét erősítette, majd Izraelben hirdette az igét és a bűnbánatra szólított fel mindenkit. Jézusra mutatva így beszélt: ,,Íme az Isten Báránya. Íme aki elveszi a világ bűneit. Őt hallgassátok." Keresztelő János élethivatása volt az emberek Jézus Krisztushoz vezetése, és ez példa minden keresztény számára. A hite miatt
maroka, 2017. október 14. szombat, 17:55
Ha valaki másnak a szagát fel kellene venned, kié lenne az?
...Már hogyne volna, SORS?!...
A #36-os sorsa pediglen az, hogy SZELLEMILEG TÖKÉLETESEN ANNULÁLJA ÖNMAGÁT!
(Legutóbbi, ezirányú ,,serénykedésére" a: 'Hát tényleg így állunk? Három éve maradt az emberiségnek...?' című Kérdésemben szolgáltatott eklatáns példát számunkra!) :))
foxworkinspace, 2017. október 13. péntek, 23:17
Tompa Mihály - Fiaim születésekor.
semmiért,
Mint hír, méltóság, kincs, - lelkednek nyugalmát
Soha be ne cseréld!

»A tudás nem áldás!« A tudomány hideg
Kutfejénél szomju lelked szomj öli meg.
Ki aranyat keres
A pazar világnak, a jó bányász, nemde
Rongyos és beteges...?


Ha lelkedet a vágy s földi nagyság bántja,
Vagy fényben tünik fel sirodnak márványa,
Nézd a történetet:
Az emberiségnek volt-e apostola
Kit meg nem kövezett?

Lelked ne hagyd menni ábránd-képek nyomán;
Valóságban nézd a boldogságot csupán,
S légy ember mindenütt:
Ha feletted a sors vad villáma csattog,
Vagy jólét napja süt.


A mesterkélt világ dolgait ne nézzed,
Hadd őrjöngjön, - csak te maradj a természet
Kebeléhez közel...
Légy egyszerű fia ez édes anyának:
Szánts,
chillik, 2017. október 11. szerda, 04:47
Hát tényleg így állunk? Három éve maradt az emberiségnek...?
...És ha netán nem 3 év múltán mégsem következik be az összeomlás, viszont MAGYARORSZÁGON IS, 200 kilométer/óra feletti szélsebességű viharokat és egy héten át tartó, napi 400 milliméter csapadékhullást érünk meg, ámde az azt megelőző héten 50 °C-os hőhullám söpör végig az országon, akkor gondolom, #1-eske ismét lelkesen az orrom alá fogja dörgölni a hozzászólását...
:((

#1-eske! Ezen a bolygón 18 éven át tartó, LÉGKÖRI ATOMHÁBORÚ FOLYT!
Lásd: 'Tudtátok?: 1945-'63. között több, mint 600 atom-"teszt" volt A FÖLD LÉGKÖRÉBEN! Mi volt ez, ha nem ATOMHÁBORÚ?'

Már ez, eléggé szignifikáns beavatkozás volt a Föld klímájába!...

(Ennyit arról, hogy - szerinted... - ,,A klímaváltozás véghezvitele a Föld kizárólagos kompetenciája. Abba az emberiségnek beleszólási joga nincs.".) :((
foxworkinspace, 2017. október 08. vasárnap, 14:19
Hát tényleg így állunk? Három éve maradt az emberiségnek...?
#1-eske! Egy kérdés: Attól boldogabb leszel, ha 3 év múltán "kompetens tudósok" jelentik be, miszerint a Föld klímája visszafordíthatatlanul összeomlott ugyan, ámde ehhez semmi köze az emberiségnek?...

(Ne röhögtess!...)

'sode'! A hazipatika.com, NEM egy fake news portál - ha érted... (Ha nem érted, az se gond, csak azzal szellemileg nagyjából besorolod magad az első két hozzászólóhoz...)
foxworkinspace, 2017. október 08. vasárnap, 13:52
Ti értitek az elektromos autók problémáhját?
...Nyilván kevés esély van arra, hogy 3 év alatt visszafordítsuk a vészjósló trendet, amire a:
' Hát tényleg így állunk? Három éve maradt az emberiségnek...?' Kérdésben vázoltak utalnak (ha nem sikerül visszafordítanunk, akkor 200 éven belül úgyis vége az emberiségnek...), ám, ha talán mégsem a #72-es idiótához hasonlóan gondolkodnak a világ döntés-pozícióban ülő fejesei, akkor a visszafordítás egyik ALAP-ÖSSZETEVŐJE az elektromos autók 100%-os térhódítása!
foxworkinspace, 2017. október 08. vasárnap, 13:22
Hát tényleg így állunk? Három éve maradt az emberiségnek...?
"Kutatók egy csoportja..."
" írja a portfolio.hu."
" Kutatók másik csoportja szerint ..."
A téma súlyossága megérdemelne komolyabb hivatkozási alapokat is. Persze értem én, a széles közönséget leginkább a bulvársajtón keresztül lehet elérni, ott meg nem érdemes hitelességet számon kérni. Vagyis ez a szintű megközelítés lehet, hogy többet árt, mint használ.
("három éve van az emberiségnek..." Na, kicsit túl van tolva az a bizonyos bicikli.)
sode01, 2017. október 08. vasárnap, 09:19
Hát tényleg így állunk? Három éve maradt az emberiségnek...?
Minden tudományos alaposságot nélkülöző zagyvaság. A gyermekeket mumussal ijesztgetjük. A zöldek viszont kitalálták a felnőtt lakosság ijesztgetésére a globális felmelegedésnek keresztelt új mumust. A klímaváltozás véghezvitele a Föld kizárólagos kompetenciája. Abba az emberiségnek beleszólási joga nincs.
tomerle, 2017. október 08. vasárnap, 08:35
Képek, videók
az emberiségnek békére
lyzbet3
2012. október 18. csütörtök, 22:34
GoldSmall1.png
jucumuc
2010. október 15. péntek, 12:34
GoldSmall-11.png
jucumuc
2010. október 15. péntek, 12:34
Millenniumi templom Csíks
dorotea55
2015. szeptember 17. csütörtök, 21:09
London Eye / Millenniumi
eckerkata
2013. március 23. szombat, 21:58
Windows Millennium.jpg
tvnati
2013. március 17. vasárnap, 06:34
Millenniumi országzászló
furaila
2012. június 13. szerda, 21:17
Gateshead Millennium Brid
nor-bee
2011. június 15. szerda, 13:49
Szilvásvárad Millenniumi
irmus
2011. március 01. kedd, 07:11
Bean Millennium Park, Chi
kozmag
2011. február 10. csütörtök, 12:31
Millennium_Dome_Masts. jpg
evianya
2011. január 07. péntek, 13:29
A Millenniumi Földalatti.
farkas1945
2010. december 26. vasárnap, 21:57
planet-naprendszer.jpg
agica2004
2017. június 06. kedd, 20:34
Naprendszer.jpg
pacsakute
2017. május 16. kedd, 16:35
A naprendszer.jpg
pacsakute
2017. május 16. kedd, 16:35
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.