Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 21. hétfő | 34. hét | 233. nap | 23:23 | Sámuel, Hajna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
"Segíts Uram..."
,,Segíts Uram ..." (Zsoltár 12:2).


Ez az ima önmagában figyelemre méltó, mert egyszerre rövid és időszerű, tömör és kifejező. Dávid siratta az istenfélő emberek hiányát, és ezért könyörgéseiben Istenhez vitte fájdalmát. Dávid tudta, ha az emberek hűtlenek lesznek, a Teremtő hű marad, ezért kereste Őt. Nyilván saját gyengeségét is érezte, különben nem kiáltott volna segítségért. Ugyanakkor őszinte szándékkal állt az igaz ügy mellé, hisz a ,,segíts" szónak nincs értelme, ha mi magunk nem teszünk semmit. Ebben a két szóban -hisz ennyi Dávid imája- egyenesség és őszinte szándék van, de a fogalmak is megválogatottak. Igen, röviden is ki lehet ezt fejezni, nem kellenek hozzá bonyolult és kósza mondatok. A zsoltáríró egyenesen előre, Istenéhez fut, jól megfontolt kéréssel. Tudja, hogy mit keres, és hol keresi azt. Uram, taníts minket is ilyen áldott módon imádkozni!
Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor ezt az imát a zsoltárossal együtt mondhatjuk. Alkalmas ez az ima az isteni gondviselés meglátogatásainál, mikor a súlyosan megpróbált hívőnek tapasztalnia kell, hogy nem talál emberi segítőt. Vagy azoknak a bibliaiskolásoknak, akik hitelvi kérdésekkel, netalán kételyekkel küszködnek. Ők szintén segítséget fognak találni, ha a Szentlélekhez, a fő tanítóhoz kiáltanak így, hogy: ,,segíts meg ó Uram!" De a szellemi harcosoknak is szolgálhat mintaimádságul, akik belső küzdelmeik során, a trónon ülő Királyukhoz mennek megerősítésért. A lelki szolgálattevőknek is a felüdülés forrását jelentheti a szükség idején. Nyilván az üdvre vágyó bűnösöknek is, akikben még kételyek és félelmek vannak, de már határozottan mondhatják e kérést. Kivétel nélkül minden helyzetben, időben és helyen ez az ima fordulópont lehet a szükségben levők számára. Akár élünk vagy haldoklunk, szenvedünk vagy örülünk, az ,,Uram segíts" imádság legyen mindig ,,kéznél". Az imameghallgatás biztos, ha őszintén, Jézus nevében ajánljuk fel. Az Úr jelleme kezeskedik nekünk arról, hogy övéit nem hagyja el. Atyai, és vőlegényi szerepében garantálja segítségét. Jézus Krisztus - a legnagyobb ajándék - Isten jóságának zálogát jelenti. Ígérete szilárdan megáll: ,,Ne félj, én megsegítlek!"

C. H. Spurgeon
kalmanpiroska, 2017. június 17. szombat, 08:01
Címkék: Segíts Uram, Jézus Krisztus, istenfélő emberek, emberek hűtlenek, zsoltáríró egyenesen, zsoltárossal együtt,
Kommentek
Elveszett és megtaláltatott
tévedjek el - Linek órája lesz, a szerelőnek negyed nyolckor el kell mennie. Eltévedtem, gyorsan megfordultam anélkül, hogy ellenőriztem volna, vajon Li még mindig utánam jön-e. Nem jött. - Uram, Li elkésik az órájáról, a szerelő pedig pár percen belül elmegy! Mit tegyek? - Hosszú történet, de egy telefonhívás után megtaláltam a szervizt, otthagytam a kocsit, elutasítottam a férfi kedves ajánlatát, hogy hazavisz, mert meg akartam találni Lit, hogy ne mulassza el az óráját. Hogyan találom meg? - Uram, segíts! - Egy útkereszteződésben álltam és azért imádkoztam, hogy jöjjön arra - lehetetlen kérés olyan helyen, mint Gloucester. Egy egyirányú utcán hajtott, amely messzire kiviszi a tengerparti útra, és még véletlenül sem kerülhet abba az útkereszteződésbe, ahol én állok. Még öt perc sem telt el, és megérkezett! Isten arra tanít, hogy kérjünk, mert csak így tudja meghallgatni imádságainkat. Ez áldásaink forrására emlékeztet. Arra az imádságomra, hogy ne tévedjek el, nemmel válaszolt, de csak azért,
kalmanpiroska, 2017. augusztus 18. péntek, 10:58
Az anyós
Bíróságon:
- Uram! Akkor ön beismeri, hogy súlyosan bántalmazta az anyósát?
- Igen.
- Akkor hát nem szükséges őt is beidézni, ugye?
- Talán azért mégiscsak jó volna megnézni azt az asszonyt, ügyész úr, hátha enyhítő körülménynek számítana.

A gazda a vasárnapi ebéd után leheveredik aludni. A legjobb álmából rázza fel a komája:
- Ébredjen kend! Az anyósa beleesett a kútba és megfulladt! Hallja? Holtan fekszik a kút fenekén!
A gazda álmosan megrántja a vállát:
- Na és? Én csapvizet iszom!

Vízparton kétségbeesetten kiabál egy férfi:
- Segítség, a feleségem beleesett a vízbe. Aki kimenti, annak adok 100 dollárt.
Egy horgász beleugrik a vízbe és nagy nehezen kihúzza az asszonyt. Azt mondja a férfi.
- Elnézést, de nem jól láttam. Ez nem a feleségem, hanem az anyósom.
Mire a horgász:
- Sajnálom. Akkor mennyivel tartozom?

Mindig ezek a borzasztó anyósviccek! Meg kell mondanom, én egészen jól kijövök az anyósommal.
-
lovaszmarika, 2017. augusztus 17. csütörtök, 13:01
Őszi kérés
Őszi kérés

Rudolf Alexander Schröder után németből

Olyan későre jár?
Fülemben még pacsirtaének...
s daru, fecske, gólyamadár
indul már Délnek?

Deresedik fejem?
Hisz hajnalfényben fürdött nemrég.
Káprázat játszik tán velem?
Ilyen ősz lennék?

Uram, én Istenem!
Fiatal voltam... öreg lettem.
Ha üt az óra hirtelen,
Te légy mellettem!

Hervad az ősz dísze.
Vigasztalóm, Atyám, maradj velem!
Segíts, hogy ne induljon senki se
téli fagyba mezítelen!

T. E.
kalmanpiroska, 2017. augusztus 16. szerda, 09:43
„A te kezednek műveiben örvendezem”
és szolgálj annak a ki neked szolgált. ,,Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket". Ne hagyd, hogy buzgóságod elpárologjon és elenyésszen, a dicséret és hálaadás üres és mulandó hullámzásában, hanem mutasd meg szeretetedet az iránta való odaadás szívélyes és mélységes jelével; szeresd Annak testvéreit, aki téged szeretett. Ha van valahol egy sánta és béna Méfibóset, segíts neki a Jonathán érdeméért. Ha van valahol egy szegény, súlyosan megpróbált hívő testvér, sírj vele, és viseld annak keresztjét, azért, aki fölötted sírt és bűneidet hordozta. Mivel te Krisztusért bőséges megbocsátásban részesültél, menj és hirdesd másoknak a megbocsátó szeretetről szóló örömhírt. Ne elégedj meg azzal, hogy csak a tied ez a kimondhatatlan kegyelem, hirdesd mindenfelé a keresztről szóló igét. A szent öröm és szent bátorság jó prédikátorrá formálnak téged, és az egész világ szószék lesz
kalmanpiroska, 2017. augusztus 14. hétfő, 07:34
Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
és rokonaid kint vannak, és keresnek téged."
Jézus azonban így válaszolt: ,,Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?" Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: ,,Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!"
Ezek az evangélium igéi.
Mk 3,31-35

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
37. A SZENT ASSZONYOKRÓL
Pap: Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére!
Lektor: Add, Urunk, hogy Egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem-hívők között!
3. Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát!
4. Adj kegyelmet a hitvestársaknak a kölcsönös
maroka, 2017. augusztus 12. szombat, 07:29
A természetfölötti erő titka
nyugalmat találunk lelkünknek, ha hozzá megyünk, felvesszük az ő igáját, és tőle tanulunk. A szelídséget tanulnunk kell. Nem velünk született adottság.
A szelídség tanulékonyság. ,,Az ő útjára tanítja meg az alázatosokat" (Zsolt 25,9) a tanulás készsége, és ugyanakkor az a készség is, hogy letegyem megrögzött elképzeléseimet, kifogásaimat és aggályaimat, bizonyosságomat, hogy az a helyes, amit mindig is tettem, gondoltam vagy mondtam. A boldog gyereki ,,Mutasd meg! Így kell? Kérlek, segíts"! Nem jutunk be Isten országába az ilyen gyereki gondolkozás, az ilyen egyszerű készség nélkül, hogy tanuljunk, kijavítsanak és segítsenek. ,,Szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket" (Jak 1,21). A szelídség kimondottan lelki tulajdonság, a Lélek gyümölcse, amit nem örökölünk, hanem meg kell tanulnunk. Az egymás iránt tanúsított figyelemben, a hanghordozásunkban, az arckifejezésünkben mutatkozik meg.
Egy hétvégén erről a témáról beszéltem
kalmanpiroska, 2017. augusztus 10. csütörtök, 14:16
Kérés
Kérés

Uram, tiszta látást
ajándékozz nékem,
eligazodhassam
bűn szövevényében.
Segíts, hogy utadat
hit szemével lássam,
s ne legyen a tévút
lelkemre hatással.
Keskeny út vándora
maradhassak végig,
csak így juthatok el
a mennyei célig.
Addig takar Téged
előlem köd-felhő,
míg a színről-színre
látás napja eljő.
Akkor eloszlik a
köd, mint könnyű pára,
s láthatlak örökké
lelkem nagy Királya.

Pecznyik Pál
Celldömölk, 1988.
joli60, 2017. augusztus 06. vasárnap, 18:49
Istené a dicsőség!
Istené a dicsőség!

Dicsőség Néked Alkotó,
Tehozzád fut minden hajó.
Viharos élet-tengeren
mert jelen vagy minden helyen!
Akit hajt a szél és idő,
azt várja égi kikötő.
Minden ember meglát Téged,
midőn néped megítéled!
Itt a földön akárki volt,
imádott-e vagy káromolt?
Úgy szeretnék állni Eléd,
mint aki nem magának élt.
Hanem másokért fáradott,
Tenéked, ím így áldozott.
Te életed adtad értem,
mikor én még nem is éltem!
Segíts, hűn követni Téged,
tenni azt mi kedves Néked.
Olts szívembe hitet, reményt,
hogy befogadsz engem, szegényt.
És ha végigjártam utam,
megláthassam arcod, Uram!

Pecznyík Pál
Celldömölk, 1999. VII. 16.
joli60, 2017. augusztus 06. vasárnap, 17:58
Képek, videók
Uram, segíts bennünket 01
chillik
2016. október 11. kedd, 05:14
Uram, segíts bennünket 02
chillik
2016. október 11. kedd, 05:14
uram_segits_553621_284 21_
menusgabor
2016. február 12. péntek, 17:47
Uram segits...
borigit
2014. november 11. kedd, 13:41
Uram segíts....jpg
pacsakute
2014. július 26. szombat, 08:31
Uram segíts
sacimama
2014. február 07. péntek, 07:22
Uram segíts.jpg
pacsakute
2013. március 15. péntek, 17:55
Uram segíts
pacsakute
2012. december 23. vasárnap, 08:54
Uram segíts! :))
meki77
2012. október 09. kedd, 21:13
uram segíts!!.jpg
groszmadel
2012. január 11. szerda, 19:05
Uram segíts.jpg
margoka59
2011. december 26. hétfő, 13:00
Segíts Uram!.jpg
gigi55
2011. május 05. csütörtök, 19:47
big_776952_istenfelok. jpg
szidi001
2007. január 08. hétfő, 15:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.