Regisztráció  Belépés
2017. szeptember 26. kedd | 39. hét | 269. nap | 09:31 | Jusztina
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten és hit
Seres Mihály Misó

Isten és hit

JÉZUS KRISZTUS FELÁLLT ÉS KIÁLTOTT

"Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék!"
S akik szomjukat oltották már, kell, hogy ezt a jó hírt tovább vigyék!
Minden embernek! Kell hallani erről a jó hírről,
A megigazultság, a békesség és az öröm Istenéről!
Ha már a szomjúságot nem bírod tovább,
Bár már az életedben kiittál sokféle pohárt,
S úgy érzed, még mindig hiányzik valami neked,
Döbbenj végre már rá! Ez teremtő Istened!
A te értelmed sem fejti meg ezt a nagy titkot,
Hogy miért ilyen az élet - ilyenné alakított!
Akarnánk ugyan szebbé, békésebbé tenni,
De más akaratunk mindezt el akarja venni!
Ez a két akarat állandó harcot vív bennünk,
Ezért kell nékünk oly sokat szenvednünk!
Jólétben, szeretetben, békességben élni!
Ezt akarja Isten, s hogy ne kelljen félni!
Egy vérből lettünk mi, emberek mindnyájan teremtve!
Gyilkosság, éhhalál! Emberek ettől rettentve!
Miért? Miért is harcolunk mi egymás ellen?
Mert az első embert legyőzte a Gonosz Jellem!
Azóta dúl a harc a Jó és a Rossz között,
Mióta az Isten ellen lázadt angyal ütközött.
Isten hatalmát elvenni nem tudta,
Isten a trónjától a Gonoszt eldobta!
Ősi titok ezen lázadás ténye,
Így hordoz átkot Isten teremtménye!
Mert el lett hitetve hazugság által,
Isteniek lesztek, hazudta bárddal!
Olyanok is lettünk, mint Isten maga,
Tudjuk, mi rossz, mi jó, s ezeknek hada!
Jót akarunk ugyan, alkotunk is szépen,
Életet építünk, halálra ítélten!
Szomjazzuk a békét s az örök életet,
Kerülnénk a halált, e kínos ítéletet,
Keressük életünk értelmét és célját,
S így embertársunk tőrként döfi pénz át!
Meztelenül jöttünk, el sem viszünk semmit,
Csak azt, amit lényünk az életről itt elhitt!
Ha hiszed, hogy Isten az Élet Forrása,
Így lehetséges majd szomjad oltása!
Egy isteni Személy állt fel és kiáltott!
Szava évezredes viharokat kiállott!
Kiáltott, mert hatalma van szeretni bennünket,
Hogy élő vízzel töltse meg lényünket!
A Szentlélek által Isten beszédje ad hitet,
Ily módon fakasztja benned is az élő vizet!
Csoda ez, melyet te is átélhetsz!
Higgy! S így Isten világába léphetsz!
evavicus, 2017. április 21. péntek, 17:38
Címkék: Seres Mihály Misó, Gonosz Jellem, Élet Forrása, öröm Istenéről, életedben kiittál, nagy titkot,
Kommentek
H.Kohut Katalin
H. Kohut Katalin

A tiszta szív jövője
Szonettkoszorú

1.
Múlt rögjeiből olvasok nyomokat,
Embert keresek, nagybetűst, szíveset,
Nem találok sokszor mást, csak gonoszat,
Számtalanszor megesett ez az eset.

Vizsgálom a jellembeli okokat,
A szív a törvényt súgja, fényeset,
Elismerem az árnyék-sablonokat,
Emberi formában élnek, meglehet.

A nemesség és becsület, nyílt jellem
Egy házban lakoznak, egy dicső telken,
A Jóságban kutatom a hősöket.

Számtalan ország s nép veszett már oda,
Míg a tisztesség bűn, neve pagoda,
Keresem a régi törvényt, ősöket.

2.
Keresem a régi törvényt, ősöket,
Míg élhet az ember, egyre csak remél,
Ráveti a korszakokra látcsövet,
Feltárul a múlt, a két fül csak henyél.

Ha lenne hídján két világhoz követ,
Ki régről a jelennek szól és zenél,
Vezényelne égtörvényt, mennydörgőset,
Kottát írna nyáron minden falevél.

A
horvathzsoka, 2017. szeptember 16. szombat, 12:25
A Szent Kereszt felmagasztalása 09.14
hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozására!
3. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását!
4. Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek!
5. Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek!
Pap: Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent Fiad, Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszthalál gyötrelmét. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Neved megvallása a te személyedhez és az általad létrehozott közösséghez, az Egyházhoz kapcsol minket. Miként az apostolok azon fáradoztak, hogy igehirdetésükkel megismertessék a te nevedet, a te személyedet az emberekkel, ugyanúgy nekünk is életünk példájával kell dicsőséget szereznünk neked. A te nevedben szeretnénk cselekedni, hogy
maroka, 2017. szeptember 14. csütörtök, 17:39
Ábrányi Emil versei
gőgös elnyomást.
A lelkem tiszta, ha kelek, ha fekszem,
S nem hatalomra: - jóságra törekszem!"

Méltó világunk akkor lesz nekünk,
Ha úgy megenyhül vad tekintetünk,
Mint viharos ború után az ég,
Az újra fényes, újra tiszta-kék.
Ha majd szemünk többé nem sújt, nem éget,
És nem lövell ki bosszút, büszkeséget,
Csak azt a vágyat, hogy nyomort ne lásson,
S mindig siessen könyörülni máson!.
..
Akkor lesz méltó ez a földi élet,
Ha durva dölyf, gonosz bűn semmivé lett
S leszáll közénk a béke szelleme.
Ha minden ember nagy, nyitott szeme
Olyan lesz, mint az ablak, melyen át
A vándor nyájas tűzhelyekre lát,
Ahol mindenki boldog és örül
A lobogó világosság körül.

---

Ábrányi Emil

Szökött madár

Kiröpűlt! Elveszett! Napokig kerestük,
Vártuk, visszavártuk, de hiába lestük.
Szomorún meredt ránk, ajtócskája nyitva,
Mint egy üres börtön, a keskeny
kkm, 2017. augusztus 22. kedd, 06:59
Cseri Kálmán - SZÉP HAJÓVAL ROSSZ IRÁNYBA
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Szép hajóval rossz irányba

"A törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. "(Fil 3,6)

Mindig tanulságos megfigyelni, hogyan munkálkodik Isten egy ember életében. Hogyan lép kapcsolatba velünk, hogyan változtatja meg jó irányba valaki gondolkozását, jellemét, tevékenységét, akinek korábban semmi kapcsolata nem volt Istennel, vagy egészen másként gondolkodott róla. Figyeljük meg ezt most néhány napon át Pál apostol személyén!
Nagyon jó családból származott. Egy akkori világváros (Tarzusz) szülötte, szülei a legszigorúbb vallásos nevelést adták neki (farizeusok voltak), római polgárjoggal rendelkezett, ami nagy előnyöket jelentett, ma így mondanánk: az egyetemet Jeruzsálemben végezte egy híres tanár, Gamaliel lábainál. Korán emelkedett a
ronix, 2017. augusztus 02. szerda, 21:32
Reményi József: Tragikus remény
Reményi József:

Tragikus remény

Az eltorzult fény cibálja lelkem,
gyengülő szemén szeszély a remény.
Minden kérdésre nyíltan feleltem,
ma csukott ajkam, fájóan kemény.
Ki szánt mellettem? Nem is tudom már.
Tompán ragyog az elhagyott szellem.
Farkasok közt (ki ily, ki oly tatár),
szépet vágyva elfárad a jellem.

Ó segíts, segíts régi gerincem,
rád támaszkodott végzetem dala.
Testes gonoszok köpik a kincsem,
s nem véd meg dacom kinai fala.
Köröttem ferde árnyak abroncsa,
ők sem védenek, roppant a veszély.
Álmom kriptája a tegnap roncsa,
nem vigasztal a vers, dráma, beszély.

Hova forduljak? Nem vagyok gyáva,
ám nem birom a korbács fölényét.
Haitiba menjek vagy tán vár Jáva,
ott is eltűrjem a szíjak kényét?
Hazamenjek? ó drága, távol hon,
énekedben az igric nem boldog.
Szabály a kin, törvény az örök rom,
tragikusak e nemes szinfoltok.

Embertárs,
marcyt, 2017. július 31. hétfő, 06:05
Halottidézők
meglepő, hogy bizonyos keresztény egyházak tárt kapukkal fogadják a médiumokat.

Nem is csoda, hogy gombamód szaporodnak a szeánsz jellegű, a gyászolóknak támogatást nyújtó csoportok. A lélek halhatatlanságáról szóló, bibliai alappal nem rendelkező tanítás szó szerint kitárta az egyház kapuit a spiritizmus előtt. Mit tanít a Biblia erről a fontos témáról? A halottak valóban kapcsolatba tudnak lépni az élőkkel? A halál elválasztó falait áttörő hangok valóban elhunyt szeretteinktől jönnek, vagy egy gonosz erőtől származnak?


A Biblia tanítása a halálról
A Biblia egyértelmű tanítása szerint az ember már nem képes kommunikálni az élőkkel, miután meghal. Jób így fogalmazott a halálról: "Nem lát engem szem, amely rám néz. A felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba, nem jő fel többé. Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé" (Jób 7:8-10). A Biblia azt tanítja, hogy
illike, 2017. július 29. szombat, 22:46
"És ő ott hagyva ruháját az asszony kezében..."
,,És ő ott hagyva ruháját az asszony kezében, elfutott és kiment." (1Mózes 39:12)

Egyes bűnök esetében nincs más módja a győzelemnek, csak ha elfutunk előle. Az ókor természettudósai sokat írtak a baziliszkuszról, amelynek a szeme elbűvölte áldozatát, így könnyen zsákmányul ejthette azt; hasonló módon részünkre is nagy veszéllyel jár a gonosz puszta bámulása is. Aki őrizkedni akar a gonosz cselekedettől, annak kerülnie kell minden bűnre való alkalmat. Köss szövetséget a szemeiddel, hogy még csak nézni sem fogod azt, ami kísértést okozhat, mert vannak olyan bűnök, amelyekhez csak egy szikra kell, és máris felgyúlnak, sőt mindent lángba borítanak. Ki lenne olyan vakmerő, hogy egy elzárt bélpoklos cellájába menjen, és álomra hajtsa fejét a rettenetes veszedelem közepette? Csak az kacérkodna ilyen módon a fertőzéssel, aki szeretne bélpoklossá válni. Ha a tengerész tudná, hogyan kerülhetné el a vihart, inkább mindent elkövetne ezért, minthogy kitegye magát az életveszélynek. Az óvatos
kalmanpiroska, 2017. július 25. kedd, 10:45
"Hivatalos szenteknek"
gyermekei. Mindnyájan ,,szentek" azok, akiket Isten elhívott az ő kegyelme által, és megszentelt a Szentlelke által; azonban hajlamosak vagyunk arra, hogy az ,,apostolokat" valami egészen rendkívüli lényeknek tekintsük, akik aligha lehettek kitéve azoknak a gyengeségeknek és kísértéseknek, mint amilyeneknek mi vagyunk kitéve. Amikor így gondolkozunk, szem elől tévesztjük azt az igazságot, hogy minél közelebb van az ember Istenhez, és minél jobban él Istenért, annál többet kell bánkódnia gonosz szíve miatt; minél inkább megtiszteli őt a Mester a szolgálatban, annál jobban keseríti és bántja őt naponként a testből adódó gonoszság. Tény, hogy ha személyesen ismertük volna Pál apostolt, azt gondoltuk volna, hogy feltűnően hasonlít Isten családjának többi tagjához; ha pedig beszélgethettünk volna vele, azt kellett volna mondanunk: ,,Rájöttünk, hogy az ő tapasztalatai nagyon hasonlítanak a mieinkre. Ő hűségesebb, komolyabb, szentebb, és mélyebb ismerete van, mint nekünk, de ugyanolyan
kalmanpiroska, 2017. július 05. szerda, 07:45
Képek, videók
babits mihály 013.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:55
babits mihály 012.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:54
babits mihály 011.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:53
babits mihály 010.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:52
babits mihály 009.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:52
babits mihály 008.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:51
babits mihály 007.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:50
babits mihály 006.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:50
babits mihály 005.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:49
babits mihály 004.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:48
babits mihály 003.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:47
babits mihály 002.png
chillik
2017. augusztus 07. hétfő, 17:46
A gonosz hortenziák 01.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:56
A gonosz hortenziák 02.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:55
A gonosz hortenziák 03.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:55
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.