Regisztráció  Belépés
2018. április 26. csütörtök | 17. hét | 116. nap | 06:01 | Ervin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten és hit
Seres Mihály Misó

Isten és hit

JÉZUS KRISZTUS FELÁLLT ÉS KIÁLTOTT

"Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék!"
S akik szomjukat oltották már, kell, hogy ezt a jó hírt tovább vigyék!
Minden embernek! Kell hallani erről a jó hírről,
A megigazultság, a békesség és az öröm Istenéről!
Ha már a szomjúságot nem bírod tovább,
Bár már az életedben kiittál sokféle pohárt,
S úgy érzed, még mindig hiányzik valami neked,
Döbbenj végre már rá! Ez teremtő Istened!
A te értelmed sem fejti meg ezt a nagy titkot,
Hogy miért ilyen az élet - ilyenné alakított!
Akarnánk ugyan szebbé, békésebbé tenni,
De más akaratunk mindezt el akarja venni!
Ez a két akarat állandó harcot vív bennünk,
Ezért kell nékünk oly sokat szenvednünk!
Jólétben, szeretetben, békességben élni!
Ezt akarja Isten, s hogy ne kelljen félni!
Egy vérből lettünk mi, emberek mindnyájan teremtve!
Gyilkosság, éhhalál! Emberek ettől rettentve!
Miért? Miért is harcolunk mi egymás ellen?
Mert az első embert legyőzte a Gonosz Jellem!
Azóta dúl a harc a Jó és a Rossz között,
Mióta az Isten ellen lázadt angyal ütközött.
Isten hatalmát elvenni nem tudta,
Isten a trónjától a Gonoszt eldobta!
Ősi titok ezen lázadás ténye,
Így hordoz átkot Isten teremtménye!
Mert el lett hitetve hazugság által,
Isteniek lesztek, hazudta bárddal!
Olyanok is lettünk, mint Isten maga,
Tudjuk, mi rossz, mi jó, s ezeknek hada!
Jót akarunk ugyan, alkotunk is szépen,
Életet építünk, halálra ítélten!
Szomjazzuk a békét s az örök életet,
Kerülnénk a halált, e kínos ítéletet,
Keressük életünk értelmét és célját,
S így embertársunk tőrként döfi pénz át!
Meztelenül jöttünk, el sem viszünk semmit,
Csak azt, amit lényünk az életről itt elhitt!
Ha hiszed, hogy Isten az Élet Forrása,
Így lehetséges majd szomjad oltása!
Egy isteni Személy állt fel és kiáltott!
Szava évezredes viharokat kiállott!
Kiáltott, mert hatalma van szeretni bennünket,
Hogy élő vízzel töltse meg lényünket!
A Szentlélek által Isten beszédje ad hitet,
Ily módon fakasztja benned is az élő vizet!
Csoda ez, melyet te is átélhetsz!
Higgy! S így Isten világába léphetsz!
evavicus, 2017. április 21. péntek, 17:38
Címkék: Seres Mihály Misó, Gonosz Jellem, Élet Forrása, öröm Istenéről, életedben kiittál, nagy titkot,
Kommentek
04. Urantia - 54. írás
54. írás
A Lucifer-féle lázadásból eredő problémák
(613.1) 54:0.1 AZ EVOLÚCIÓS ember nehezen tudja megérteni a rossz, a bűn és a gonoszság jelentőségét és nehezen tudja megragadni azok jelentéstartalmát. Az ember felfogása túl lassú annak felismeréséhez, hogy az egymás éles ellentétét alkotó tökéletesség és tökéletlenség magvábanvaló rosszat hoz létre; hogy az összeütköző igazság és hamisság zavart keltő vétket teremt; hogy a szabad akaratú választást lehetővé tevő isteni adomány a bűn és az igazságosság elkülönülő területeinek megjelenését eredményezi; hogy az isteniség állhatatos követése az Isten országához vezet el, s ez szemben áll annak folytonos elutasításával, mely pedig a gonoszság területeire visz.
(613.2) 54:0.2 Az Istenek sem rosszat nem teremtenek, sem nem engedélyezik a bűnt és a lázadást. A magvábanvaló rossz az idővel együtt létezik az olyan világegyetemben, mely a tökéletességi jelentéstartalmak és értékek különböző szintjeit foglalja magába. A bűn minden olyan területen
eposz, 2018. április 11. szerda, 23:26
Tompa Mihály - A lidérc.
http://www.kephost.com/images/2018/04/04/A-liderc.-07.jpg [/kep]

»Nem is kell szellem! mond ez bátran,
S mely súlyosan feküdt nyakában:
Terhét földhöz csapá legottan, -
Nem kérek én kincset, de hoztam!

Ez megmaradt abból, mit adtál;
- Egy fillért sem hagytam magamnál, -
Vedd vissza! ah, gyötrelmim átka
Ragadjon rozsdakép reája!

Nyugodt, boldog valék szegényen,
A kincsek közt zaklatva éltem:
S kiről szivemben jó hit állott:
Megútáltam embert, világot!

Írtsd a gonoszt, a jót neveld, védd!
Szent célon függjön szíved, elméd!
Gyógyítgasd mély sebét fajodnak,
Küzdj, - törj, - áldozz - s követni fognak!

Így hittem én! de ah gyalázat!
Az ember, mint a bősz vadállat,
Még azt is összetépi, marja,
Ki hőn buzog segítni rajta!

Midőn egykor kiléptem innen:
Dús voltam a kincs-, dús a hitben;
Örűltem, elgondolva mennyi
Jót fogok én ezzel mívelni!
chillik, 2018. április 05. csütörtök, 05:10
Szép gondolatok...
"Nem könnyű dolog szembesülni a kudarccal. Akadnak emberek, akik elmenekülnek és belső védőbástyáik mögé rejtőznek előle; mások igyekeznek megfeledkezni róla, mintha meg sem történt volna; megint mások agresszíven tagadják, hogy ilyesmi megeshet velük, és a legundorítóbb fajta önáltatásba menekülnek. Csak kevesen vannak, akik valóban beismerik, ha valami nem sikerül nekik, és nem hárítják másra a felelősséget, hanem készek vállalni hibáik következményeit. Az ilyen ritka személyiségeket sokféle hajtóerő ösztönözheti; egyaránt megtalálhatóak közöttük az őszinteség talpig becsületes megszállottjai és a hidegvérű, minden erkölcsöt lenéző cinikusok. Általában ezen a ponton szokás megvonni a határvonalat a jó és a gonosz, e két, alapjában véve tartalmatlan morális kategória között; pedig az igazi mezsgye egészen máshol húzódik, és nem filozófia kérdése - a gyönge és az erős jellemű embereket választja el."

Raul
aranyoslila, 2018. március 21. szerda, 21:30
A gyöngéd férfi
(Ezsdr 3,10; Neh 1).
Az evangéliumokban Péter bánatában sírt, miután elárulta Jézust (Mk 14,66-72; Lk 22,54-62). És sírt Jézus is. Sírt bánatában, mikor szeretett barátja, Lázár meghalt (Jn 11,35), és sírt Jeruzsálem városa fölött, aki elutasította Őt és az Ő békéjét, s ennek később le is aratta keserű gyümölcsét (Lk 19,41-44). Jézus férfiaknak mondta, hogy "boldogok, akik sírnak" (Mt 5,4). Világos, hogy jobb sírni a bűn és a romlottság miatt, mint közömbösnek maradni. A kegyesek tudják, hogyan kell a gonoszság miatt sírni (Zsolt 119,136; Jak 4,9). Vannak viszont férfiak, aki tíz év alatt egyszer sem jutnak el odáig, hogy sírjanak (én, ha jó emlékszem, az 1980-as években háromszor sírtam). Vajon ettől mellünkre tűznek-e egy férfiasságért járó kitüntetést? Vagy nem inkább azt jelzi, milyen mértékben engedjük, hogy a kultúra és ne a Biblia határozza meg férfiasságunkat?
A gyöngéd férfi "ökológiai érzékenysége" is jó. Elvégre Isten az emberiséget bízta meg azzal, hogy vigyázzon a Földre (1Móz 1,26-30;
kalmanpiroska, 2018. március 21. szerda, 08:43
Vers...
Imádság helyett...

Furcsák az emberek,
gonoszak, irigyek,
a jellemet a vagyon
szerint mérik,
a különcöket elítélik.

Szennyest nem otthon,
másnál teregetnek,
mindenki balga,
jót csak ők cselekednek,
de átszellemülnek,
ha a templomban ülnek
s vélik, a bűn megbocsátható,
ha áment mond rá a gyóntató.

Nekem a lelkiismeret
ad parancsokat,
s nem a tízparancsolat
mondja meg, mit tegyek.

Félni, hinni kell,
de nem fontos térdepelve,
elég a lélek meghitt csendje.

Pásztor Piroska
bozsanyinemanyi, 2018. március 06. kedd, 22:14
Versek a világirodalomból
mélyen,
Mint kedveseinké ott lenn, a sírba, lenn.

Nézése hallgatag szobrokénak mása,
Szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen:
Mint elnémult drága szavak suhanása.
/Ady Endre ford./

forrás: mozaik.bloglap.hu


Paul Verlaine: Misztikus alkonyat

Az Emlék s az Alkony a láthatáron
piroslik, messze, hol tűzbe csap át
a fölgyúlt Remény és tündéri szárnyon
hátrál s kitárul, mint ingó csodák
függönye, melyen sok gonosz virág
- tulipán, liliom, dália, mák -
kavarja a hímzést s az illatáron
beteg párázatoknak langyos álom-
ízét ontja, mérgek nehéz szagát
- tulipán, liliom, dália, mák
parfümjét - hogy érzékeimbe szálljon
s ájult agyamba lángoljon tovább
az Emlék s az Alkony a láthatáron.

Szabó Lőrinc fordítása


Paul Verlain: Óvatosság

Csak halkan. Fogd kezem. Ülj le mellém ide,
ez órjás fa alá, melynek
menusgabor, 2018. február 12. hétfő, 19:59
Több vagy-e mint egy állat?
meg, mindig magadat ítéled meg. Ugyanis, ha most valakit megítélsz, akár mennyire passzol is a leírás az Te vagy! Neked tükör, hogy benned is ugyanez a sötétség, rosszra való hajlam van benned, de lehet most Te már olyan fázisban vagy, hogy felfele törekszel, de attól ugyanaz a sötétség még benned van, pont azért van azzal a valakivel a dolgod. Nincsenek véletlenek, mindig olyanokkal lesz dolgod, amilyennek Te vagy, akármennyire fogod azt hinni, hogy hát én nem én ilyen vagyok, azok milyen hülyék vagy gonoszak, tud, hogy az a közeg, amiben vagy rádjellemzőek. Nem mondtam, hogy feltétlen tehetsz róla, de tud, hogy Te is olyan vagy, mert az a világ, amit Te látsz, az a saját gondolataidnak a kivetülése, így a saját sötétségednek, elrontod hitednek, gondolataidnak kivetülése. Ha tényleg felfele akarsz törni, akkor önmagad sötétsége miatt bűntudataidat kell a bűntudataid megbocsátásával feloldanod és azt ezeken a világodban megjelenő alakokon, ismerősök, ismeretleneken keresztül tudod megtenni, akit Te rossznak
hogyaneljunk, 2018. február 07. szerda, 12:14
Népszokások februárban...
februárban...

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepségeket (úgynevezett lupercaliát) rendeztek, fáklyás-gyertyás körmenettel indultak el a Plútó istenétől elrabolt gabonaistennő, Ceres keresésére. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé nevezte át ezt az ünnepet. A szentelt gyertya (ami Krisztus jelképe) pedig az egészség és szerencsevarázsló eszközévé vált. Úgy tartották a gyertya megvédi a csecsemőket, a betegeket és a halottakat a gonosz szellemektől.Február 3. Balázs napja

Szent Balázs püspök és vértanú napja, aki eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez sok beteggyógyítás fűződik. Többek között egy fiú életének megmentése, akinek halszálka akadt a torkán, és a fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá e szavak kíséretében: ,,Szent Balázs püspök és vértanú
evavicus, 2018. február 05. hétfő, 14:29
Képek, videók
Vörösmarty Mihály - Most
sanci81
2018. április 21. szombat, 18:17
SZKT-Csúri Mihály.jpg
agica2004
2018. április 21. szombat, 15:20
Vörösmarty Mihály - Éj va
sanci81
2018. április 20. péntek, 17:57
Váci Mihály - Már összero
sanci81
2018. április 17. kedd, 17:20
Váci Mihály - Hajamban me
sanci81
2018. április 17. kedd, 17:18
P1610246Munkácsy Mihály M
irmus
2018. április 11. szerda, 07:27
P1610244Munkácsy Mihály M
irmus
2018. április 11. szerda, 07:27
Mihály arkangyal
sanci81
2018. március 20. kedd, 17:26
Mihály akrangyal
sanci81
2018. március 16. péntek, 16:07
Gonoszt nem lehet szeretn
alvaro-hopihe
2018. február 27. kedd, 13:50
A gonosz hortenziák 01.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:56
A gonosz hortenziák 02.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:55
A gonosz hortenziák 03.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:55
A gonosz hortenziák 04.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:54
Mindentől, ami gonosznak
katalin_53
2016. október 06. csütörtök, 18:55
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.