Regisztráció  Belépés
2018. június 22. péntek | 25. hét | 173. nap | 20:51 | Paulina
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten és hit
Seres Mihály Misó

Isten és hit

JÉZUS KRISZTUS FELÁLLT ÉS KIÁLTOTT

"Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék!"
S akik szomjukat oltották már, kell, hogy ezt a jó hírt tovább vigyék!
Minden embernek! Kell hallani erről a jó hírről,
A megigazultság, a békesség és az öröm Istenéről!
Ha már a szomjúságot nem bírod tovább,
Bár már az életedben kiittál sokféle pohárt,
S úgy érzed, még mindig hiányzik valami neked,
Döbbenj végre már rá! Ez teremtő Istened!
A te értelmed sem fejti meg ezt a nagy titkot,
Hogy miért ilyen az élet - ilyenné alakított!
Akarnánk ugyan szebbé, békésebbé tenni,
De más akaratunk mindezt el akarja venni!
Ez a két akarat állandó harcot vív bennünk,
Ezért kell nékünk oly sokat szenvednünk!
Jólétben, szeretetben, békességben élni!
Ezt akarja Isten, s hogy ne kelljen félni!
Egy vérből lettünk mi, emberek mindnyájan teremtve!
Gyilkosság, éhhalál! Emberek ettől rettentve!
Miért? Miért is harcolunk mi egymás ellen?
Mert az első embert legyőzte a Gonosz Jellem!
Azóta dúl a harc a Jó és a Rossz között,
Mióta az Isten ellen lázadt angyal ütközött.
Isten hatalmát elvenni nem tudta,
Isten a trónjától a Gonoszt eldobta!
Ősi titok ezen lázadás ténye,
Így hordoz átkot Isten teremtménye!
Mert el lett hitetve hazugság által,
Isteniek lesztek, hazudta bárddal!
Olyanok is lettünk, mint Isten maga,
Tudjuk, mi rossz, mi jó, s ezeknek hada!
Jót akarunk ugyan, alkotunk is szépen,
Életet építünk, halálra ítélten!
Szomjazzuk a békét s az örök életet,
Kerülnénk a halált, e kínos ítéletet,
Keressük életünk értelmét és célját,
S így embertársunk tőrként döfi pénz át!
Meztelenül jöttünk, el sem viszünk semmit,
Csak azt, amit lényünk az életről itt elhitt!
Ha hiszed, hogy Isten az Élet Forrása,
Így lehetséges majd szomjad oltása!
Egy isteni Személy állt fel és kiáltott!
Szava évezredes viharokat kiállott!
Kiáltott, mert hatalma van szeretni bennünket,
Hogy élő vízzel töltse meg lényünket!
A Szentlélek által Isten beszédje ad hitet,
Ily módon fakasztja benned is az élő vizet!
Csoda ez, melyet te is átélhetsz!
Higgy! S így Isten világába léphetsz!
evavicus, 2017. április 21. péntek, 17:38
Címkék: Seres Mihály Misó, Gonosz Jellem, Élet Forrása, öröm Istenéről, életedben kiittál, nagy titkot,
Kommentek
Napi áhítat- Szeretetteljes fenyítés
építettetek nekem egy házat cédrusfából? Most azért ezt mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek URa: Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izráelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izráelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izráelnek, és nyugalmat adtam neked minden ellenségedtől. Azt is kijelentette neked az ÚR, hogy az ÚR akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz
katalin_53, 2018. június 20. szerda, 07:21
Isten népének Krisztussal való egysége
"Az újszövetségi keresztyénség sarkalatos tétele Isten népének Krisztussal való egysége. Miben is áll az a 'másság', amely Isten új társadalmának tagjait jellemzi? Nemcsak abban, hogy csodálják és tisztelik Jézust, elfogadják az egyház tanait, és bizonyos erkölcsi elvárások szerint élnek. Ami megkülönbözteti őket, az az újfajta összetartozás, egy olyan nép összetartozása, amely 'Krisztusban' van. Krisztussal való egységünk értelmében osztozunk az Ő feltámadásában, mennybemenetelében és uralmában. A 'mennyekben', a lelki valóság láthatatlan világában, ahol a fejedelemségek és hatalmasságok működnek, ahol Krisztus fennen uralkodik, ott áldotta meg Isten az Ő népét Krisztusban, és ott ültette jobbjára Krisztussal együtt. Mert ha a mennyei világban ülünk Krisztussal, nem lehet kétséges, hogy min ülünk: trónokon! Továbbá, egyesülésünk Krisztussal az Ő feltámadásában és felmagasztalásában nem üres keresztyén miszticizmus. Arról tesz eleven tanúságot, hogy Krisztus egyfelől új életet (fogékonyságot Isten valóságára,
kalmanpiroska, 2018. június 16. szombat, 17:30
Puskin: Anyegin Tatjana levele Anyeginhoz Én írok levelet
s ájulásba hullva,
Majd meglobbanva és kigyúlva
Szívem rád ismert: ő az, ő!
Nem a te hangod szólt-e újra,
Ha egy-egy csendes, bús napon
Ínséges szívekhez simulva
Vagy imádságban leborulva
Altattam égő bánatom?
Nem te vagy itt árnyék-alakban,
S nézel reám e pillanatban
Az áttetsző homályon át?
Nem te hajolsz párnámra éjjel,
Suttogsz: szerelemmel, reménnyel
Enyhíted lelkem bánatát?
Ki vagy? Őrangyal vagy te, féltőm?
Vagy ártóm és gonosz kísértőm?
Döntsd el hamar, hogy lássak itt.
Lelkem talán csak vágya csalja,
Tapasztalatlanság vakít,
S az égi kéz másként akarja...
Hát jó. Sorsom gyanútlanul
Gyónásommal kezedbe tettem,
Előtted könnyem hullva hull,
Könyörgök: védj, őrködj felettem...
Gondold el, mily magam vagyok,
Nincs egy megértő lelki társam,
Így élek néma tompulásban,
Én itt csak elpusztulhatok.
Várlak: emeld fel árva lelkem,
Nézz biztatón, ne adj te mást
koszegimarika, 2018. június 10. vasárnap, 15:42
Gondolatok az öregségről
Az öregség a buta férfiak és a csúnya nők betegsége. Az okos férfiak és a szép nők részére nincs öreg kor !mert ők nem tudnak megöregedni soha.
Az öregek egy korúak akkor is ha egy és ugyan azon évben születtek és ez nem függ a nemtől.
Az öregkorban az ember arca az ő jellemét és lelke tükrét mutatja meg. Van akinek gondja és betegségét tükrözi az arca.
Fiatal, gonosz férfi és a rossz nő esetében, e jeleket arcukról a fiatalságuk letörli.
A nemes és okos férfiak öregségükre, egy irigyelt nemes lelkűnek tűnnek, akikkel örömteli társalgást tudsz folytatni. A buta emberek öreg korukra nagyon csúnyává válnak. Azért mert ezek a jellemek tükrözik milyen voltak fiatal korukban.
Az intelligens okos ember ép olyan mint a nemes fém !, soha nem öregszik igazából meg, és a lelke mindig fiatal marad.
wob, 2018. május 29. kedd, 14:12
D. Oszuskó Sarolta DIÓSYNÉ BRÜLL ADÉL / LÉDA /
életében játszott,
édesanyja és Lédának
a kapcsolatán is látszott.

,, Ady néni szerette Lédát,
mert tudta, hogy ő tette
fiát költővé és minden
hírnév és nagyság ennek
az asszonynak szerelméből származik ".

Nyolc éven keresztül tartott
e különleges kapcsolat,
melyben hol boldogok voltak,
máskor meg szenvedtek sokat.

Aranykalitkát megunta,
fellázadt a ,, rabság " ellen,
sokszor megbántotta Lédát
gonoszul és keservesen.

,, Elbocsátó, szép üzenet "
mely egy zseni bosszúja volt,
mindent feláldozó asszony
kigúnyolásáról is szólt.

,, Általam vagy, mert meg én láttalak,
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak. "

Adélt a vers lesújtotta,
férje egyre vigasztalta,
és ezután Léda Adyt már
soha többé nem is látta.

A háborús helyzet miatt
tizennégyben hazatértek,
Budapesten és Gödöllőn
a
skorpiolilike, 2018. május 22. kedd, 09:13
Atlantiszról hoztuk
bizonyos szimbólumok formák, ha csak egy rajzolt motívum, bizony hatással van az életünkre. “Az új homeopátia" nem golyócskákon, hanem a test bizonyos részeire felrajzolt geometriai jeleken keresztül hat. A jelek által képviselt energetikai információ a szervezetben pozitív rezonanciát kelt, és mobilizálja öngyógyító erőit - olvashatjuk a repaelixir.blogspot.hu oldalán.

Gyakran alkalmazzák például a kereszt jelét (+), főként az ellenséges törzs felől jövő ártó, rontó varázslatok, gonosz szellemek ellen. A falu közepén, a faluház elé felállított magas árbócrúd tetején elhelyezett kereszt az egész falut védelmezi. A kereszt hatása egyébként abban rejlik, hogy minden rezgést kiolt, s ez műszerekkel is mérhető. Ezt a szimbólumot még rosszindulatú daganatok, káros sugárzások (vízerek, stb.) esetén is alkalmazzák.

Ha egyenes vonalakat (?) egymás alá, vagy mellé rajzolunk, akkor hatásuk erősödik, azaz összeadódik. Páros vonalszámnál erősít, páratlan vonalszámnál pedig
klarika47, 2018. május 21. hétfő, 20:13
Kilenc fátyol, mely elrejti az igazságot
képesek meglátni az “összeesküvést," már számtalanszor átbeszéltük magunk között, hogy mennyire kétségbeejtő is az, hogy a legtöbb ember képtelen megérteni azt a folyamatot, ami a kollektív rabszolgasorba taszításunkra és kizsákmányolásunkra irányul - annak ellenére, hogy nagyon precízen dokumentáltuk, magyaráztuk el számukra a folyamatot. Zömében arra a megállapításra jutottunk, hogy a legtöbb ember egyszerűen csak "nem akarja" meglátni mi is történik valójában.

Rendkívül gonosz férfiak és nők, akik világ hatalmi elitjét működtetik,nagyon ügyesen kiműveltek egy olyan virtuális legelőt, ahol a fű gyönyörű zöld, s csak keveseknek jut eszébe felnézni legelészés közben, mikor is megláthatná a színes címkéket, melyeket a füleikbe tűztek.

Ugyanazok az emberek, akik nem látják, hogy rabszolgaként legelésznek, hajlamosak őrültségnek, ,,összeesküvés-elméleteseknek" nevezni azokat, akik belelátnak a farm, (legelő) múltjába és feudális uradalmak kastélyainak
sz719eszter, 2018. május 17. csütörtök, 08:27
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
16.
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
A bölcs ember tud hallgatni; a fecsegő gyűlöletessé válik.
A balga az ablakon át nézeget a házba, a jól nevelt ember azonban megáll kívül. Neveletlenség, ha az ember az ajtónál hallgatózik; a bölcs embert feszélyezi, ha másról rosszat hall.
Oktalanságot beszél a balgák ajka, a bölcs ember viszont mérlegre teszi minden szavát. A balgák a szájukon hordozzák szívüket, a bölcsek pedig szájukat szívükbe rejtik. Amikor ellenfelét átkozza a gonosz, önnön fejére szórja átkait.
Aki rágalmaz, az magát szennyezi be, s akárhol lakjék is, csak gyűlölik az ilyet, meggyűlölik azt is, aki vele tart.
A hallgatag és okos pedig tiszteletet arat.
Ez az Isten igéje.
Sir 21,26-31

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Isten a szilárd jellemű embert választja szószólójának, és teszi az embertársak üdvösségének szolgájává.
Abban az időben amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá
maroka, 2018. május 15. kedd, 10:56
Képek, videók
Babits Mihály.jpg
katrin56
2018. június 09. szombat, 18:04
Varga Mihály 01.jpg
chillik
2018. június 04. hétfő, 05:46
Varga Mihály 02.jpg
chillik
2018. június 04. hétfő, 05:45
Varga Mihály 03.jpg
chillik
2018. június 04. hétfő, 05:45
Varga Mihály 04.jpg
chillik
2018. június 04. hétfő, 05:45
Varga Mihály 05.jpg
chillik
2018. június 04. hétfő, 05:44
Varga Mihály 06.jpg
chillik
2018. június 04. hétfő, 05:44
Varga Mihály 07.jpg
chillik
2018. június 04. hétfő, 05:43
Babits Mihálynak 01.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:06
Babits Mihálynak 02.jpg
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:06
Mihály arkangyal
sanci81
2018. május 24. csütörtök, 17:30
Váci Mihály nehét a szívü
pmarika65
2018. május 02. szerda, 17:58
Gonosz szavak
anna4459
2018. május 16. szerda, 17:45
Gonoszt nem lehet szeretn
alvaro-hopihe
2018. február 27. kedd, 13:50
A gonosz hortenziák 01.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:56
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.