Regisztráció  Belépés
2017. július 22. szombat | 29. hét | 203. nap | 18:57 | Magdolna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten és hit
Seres Mihály Misó

Isten és hit

JÉZUS KRISZTUS FELÁLLT ÉS KIÁLTOTT

"Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék!"
S akik szomjukat oltották már, kell, hogy ezt a jó hírt tovább vigyék!
Minden embernek! Kell hallani erről a jó hírről,
A megigazultság, a békesség és az öröm Istenéről!
Ha már a szomjúságot nem bírod tovább,
Bár már az életedben kiittál sokféle pohárt,
S úgy érzed, még mindig hiányzik valami neked,
Döbbenj végre már rá! Ez teremtő Istened!
A te értelmed sem fejti meg ezt a nagy titkot,
Hogy miért ilyen az élet - ilyenné alakított!
Akarnánk ugyan szebbé, békésebbé tenni,
De más akaratunk mindezt el akarja venni!
Ez a két akarat állandó harcot vív bennünk,
Ezért kell nékünk oly sokat szenvednünk!
Jólétben, szeretetben, békességben élni!
Ezt akarja Isten, s hogy ne kelljen félni!
Egy vérből lettünk mi, emberek mindnyájan teremtve!
Gyilkosság, éhhalál! Emberek ettől rettentve!
Miért? Miért is harcolunk mi egymás ellen?
Mert az első embert legyőzte a Gonosz Jellem!
Azóta dúl a harc a Jó és a Rossz között,
Mióta az Isten ellen lázadt angyal ütközött.
Isten hatalmát elvenni nem tudta,
Isten a trónjától a Gonoszt eldobta!
Ősi titok ezen lázadás ténye,
Így hordoz átkot Isten teremtménye!
Mert el lett hitetve hazugság által,
Isteniek lesztek, hazudta bárddal!
Olyanok is lettünk, mint Isten maga,
Tudjuk, mi rossz, mi jó, s ezeknek hada!
Jót akarunk ugyan, alkotunk is szépen,
Életet építünk, halálra ítélten!
Szomjazzuk a békét s az örök életet,
Kerülnénk a halált, e kínos ítéletet,
Keressük életünk értelmét és célját,
S így embertársunk tőrként döfi pénz át!
Meztelenül jöttünk, el sem viszünk semmit,
Csak azt, amit lényünk az életről itt elhitt!
Ha hiszed, hogy Isten az Élet Forrása,
Így lehetséges majd szomjad oltása!
Egy isteni Személy állt fel és kiáltott!
Szava évezredes viharokat kiállott!
Kiáltott, mert hatalma van szeretni bennünket,
Hogy élő vízzel töltse meg lényünket!
A Szentlélek által Isten beszédje ad hitet,
Ily módon fakasztja benned is az élő vizet!
Csoda ez, melyet te is átélhetsz!
Higgy! S így Isten világába léphetsz!
evavicus, 2017. április 21. péntek, 17:38
Címkék: Seres Mihály Misó, Gonosz Jellem, Élet Forrása, öröm Istenéről, életedben kiittál, nagy titkot,
Kommentek
Cseri Kálmán - TÁMADÁSOK KERESZTTÜZÉBEN
ezt?

Az ördög többször is el akarta téríteni eredeti céljától, küldetésétől. Tanítványai közt is akadt, aki gáncsolta, megtagadta, elárulta. A nép vezetői pedig ,,állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána..., hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, s átadhassák a hatóságnak" (Lk 20,20).

Politikai csapdát állítottak: szabad-e adót fizetni a császárnak? Vallási rejtvényt agyaltak ki: ha van feltámadás, kinek a felesége lesz az, akinek több férje is meghalt? Nem fogytak ki a gonosz ötletekből, míg végül keresztre juttatták őt.

Hogyan hordozta ezt Jézus? Természetesnek tartotta, mert tudta, hogy az ő tiszta, isteni jelleme olyan idegen ebben a megromlott világban, mint a világosság a sötétségben. Ezért soha nem lett ideges, sem dühös, nem ütött vissza, nem sértődött meg. Szelíden válaszolt a provokatív kérdésekre is.

Erre bátorította az övéit is: aki ,,felülről született", az nem e világból való, s azt gyűlöli az Isten nélküli világ. De
ronix, 2017. június 13. kedd, 20:15
Isten jósága
ilyen. Jakab kijelenti: ,,Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása" (Jakab 1:17).
Isten sohasem változik Nála nincs ,,változásnak árnyéka". Ez nemcsak arra utal, hogy Isten anyagtalan, ezért nem tud árnyékot vetni, hanem arra is, hogy képletes vagy erkölcsi értelemben nincs ,,árnyoldala". Az árnyékok a sötétségre utalnak, és lelki értelemben a sötétség gonoszságot sejtet. Istenben azonban nincs gonoszság, így a sötétség árnyéka sem. Isten a világosság Atyja.
Amikor Jakab hozzáteszi, hogy az Úrban nincs ,,változásnak árnyéka", nem elég ezt csupán Isten nem változó vagy változhatatlan lényének értelmezni. Ez a jellemére is utal. Isten nemcsak teljesen, hanem állandóan jó. Nem is tudja, hogy lehetne más, mint jó.
A jóság olyan szorosan kapcsolódik Istenhez, hogy még a pogány filozófusok is, mint Plátó, a végső, a legfőbb jóságot vele
kalmanpiroska, 2017. május 27. szombat, 10:55
Krisztus személye
rettenetes az ő szent hajlékából, ,,felségesebb a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál"; ,,tűz jár előtte, és körös-körül elégeti az ő szorongatóit"; jelenlétében megremeg a föld, és a hegyek, mint viasz, megolvadnak; ő ,,ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte"; ,,megfeddi a tengert és kiapasztja, minden folyamot kiszáraszt"; ,,szemei, mint a tűzláng"; ,,kinek ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől a gonoszok meg fognak lakolni örök veszedelemmel; ama ,,boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura"; ülőszéke az egek, a föld pedig lábainak zsámolya, ,,magasságos és felséges, a ki örökké lakozik"; ,,kinek országa örökre fennálló ország", és országának nem lesz vége.
Mindezek ellenére viszont szelídsége, csendes szerénysége páratlan és bámulatos, beteljesíti a róla szóló próféciákat: ,,Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta
kalmanpiroska, 2017. május 20. szombat, 08:15
Isten fegyverzete
Isten fegyverzete

Efezus 6,14-18: ,,Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által."

A felszerelés első darabja, amelyet Pál megemlít, az igazságszeretet öve: felövezve derekatokat igazságszeretettel (14. vers). A katona öve, amely általában bőrből készült, inkább az alsóruházathoz, mint a páncélzathoz tartozott. Mégis rendkívül fontossággal bírt. Összefogta a tunikát és tartotta a kardot. Szabad mozgást biztosított menetelés közben. Mihelyt a katona felcsatolta, a rejtett erő és a magabiztosság érzését adta neki. A szíjak és csattok ma is betöltenek ilyen szerepet. A
kalmanpiroska, 2017. május 16. kedd, 09:10
H.Kohut Katalin: A tiszta szív jövője (Szonettkoszorú)
H.Kohut Katalin: A tiszta szív jövője
Szonettkoszorú

1.
Múlt rögjeiből olvasok nyomokat,
Embert keresek, nagybetűst, szíveset,
Nem találok sokszor mást, csak gonoszat,
Számtalanszor megesett ez az eset.

Vizsgálom a jellembeli okokat,
A szív a törvényt súgja, fényeset,
Elismerem az árnyék-sablonokat,
Emberi formában élnek, meglehet.

A nemesség és becsület, nyílt jellem,
Egy házban lakoznak, egy dicső telken,
A Jóságban kutatom a hősöket.

Számtalan ország, s nép veszett már oda,
Míg a tisztesség bűn, neve pagoda,
Keresem a régi törvényt, ősöket.

2.
Keresem a régi törvényt, ősöket,
Míg élhet az ember, egyre csak remél,
Ráveti a korszakokra látcsövet,
Feltárul a múlt, a két fül csak henyél.

Ha lenne hídján két világhoz követ,
Ki régről a jelennek szól és zenél,
Vezényelne égtörvényt, mennydörgőset,
Kottát írna nyáron minden falevél.

A
katalinkohut, 2017. május 09. kedd, 08:23
Májusi népszokások
Május hónap neve a római Maja, a termékenység istennőjének nevéből ered. De hívjuk még: Ígéret havának - Tavaszutó havának és Pünkösd havának is.
Májusban több ünnepet, jeles napot tartunk számon, és sok kedves, szép, régi eredetű népszokás is kötődik a hónap harmincegy napjának egyikéhez, másikához.

Május 01. - Munka ünnepe:

1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe. Eredete a régmúltra visszavezethető. Régen az egyház a Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte e napon, később Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékeztek e napon, míg 1891-ben a II. Internacionalé a munkások ünnepének nyilvánította május elsejét. Magyarországon (Buda-Pesten) először 1890-ben ünnepelték felvonulással ezt a nemzetközi munkásünnepet.

De ehhez a naphoz kapcsolódik még a májusfa állítása is (A székelyek jakabfának, hajnalfának, másutt májfának is nevezik).
Források szerint már a XV. Században szokás volt, de eredete valószínűleg még régebbi, a római Florália pogány
lenke1964, 2017. május 01. hétfő, 16:55
Májusi jeles napok, babonák, szokások, hiedelmek
Május: a tavasz legszebb hónapja (sokak szerint az év legszebb hónapja is), a szerelmesek hónapja, ekkor már mindenki nagyon várja a nyarat. A természet ebben a hónapban zöldül ki a legjobban, a kertek gyönyörű színekben pompáznak. Természetesen ennek a hónapnak is megvannak a jeles napjai, szokásai, érdekességei.

Májusi népszokások

Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maia görög istennő római alakjáról, Maia Maiestasról kapta, aki ősi termékenységistennő volt a római mitológiában.

A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös. Az Arvisurák szerint Ígéret hava. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi.

Az Ikrek havának is nevezik, de hívjuk még Tavaszutó havának.

Májusban több ünnepet, jeles napot tartunk számon, és sok kedves, szép, régi eredetű népszokás is kötődik a hónap harmincegy napjának egyikéhez, másikához.

Május 01. - Munka ünnepe:

1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe. Eredete a
lenke1964, 2017. május 01. hétfő, 16:48
Ígéret hava – Tavaszutó hava -Pünkösd hava
Május hónap neve a római Maja, a termékenység istennőjének nevéből ered. De hívjuk még: Ígéret havának - Tavaszutó havának és Pünkösd havának is.
Májusban több ünnepet, jeles napot tartunk számon, és sok kedves, szép, régi eredetű népszokás is kötődik a hónap harmincegy napjának egyikéhez, másikához.

Május 01. - Munka ünnepe:
1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe. Eredete a régmúltra visszavezethető. Régen az egyház a Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte e napon, később Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékeztek e napon, míg 1891-ben a II. Internacionalé a munkások ünnepének nyilvánította május elsejét. Magyarországon (Buda-Pesten) először 1890-ben ünnepelték felvonulással ezt a nemzetközi munkásünnepet.

De ehhez a naphoz kapcsolódik még a májusfa állítása is (A székelyek jakabfának, hajnalfának, másutt májfának is nevezik).
Források szerint már a XV. Században szokás volt, de eredete valószínűleg még régebbi, a római Florália pogány szokásából eredeztethető.
lenke1964, 2017. május 01. hétfő, 16:45
Képek, videók
Vörösmarty Mihály
egrilany51
2017. július 05. szerda, 15:08
Váci Mihály : Rózsák
maria_kadar_148
2017. július 03. hétfő, 20:23
Böröczki Mihály Labdaróz
maria_kadar_148
2017. június 09. péntek, 23:20
Huszár Mihályné.gif
sz719eszter
2017. május 28. vasárnap, 14:31
szt mihály.jpg
kkm
2017. május 15. hétfő, 08:31
Csík Mihály :Várom a tava
maria_kadar_148
2017. március 13. hétfő, 22:07
Arany-János-Varga-Mihá ly.
hatibacsi
2017. március 08. szerda, 11:32
Edős Mihály - A Múvész Úr
tinka1951
2017. február 28. kedd, 17:10
mihály arkangyal.png
chillik
2017. február 03. péntek, 18:30
Babits-Mihály-minta-2. jpg
menusgabor
2017. január 20. péntek, 15:16
Mihály Arkangyal​
sanci81
2017. január 15. vasárnap, 16:40
Mihalyne Barcza Nagyon s
jucinenadov
2017. január 11. szerda, 21:34
A gonosz hortenziák 01.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:56
A gonosz hortenziák 02.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:55
A gonosz hortenziák 03.jp
chillik
2017. május 02. kedd, 06:55
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.