Belépés
2018. október 23. kedd | 43. hét | 296. nap | 05:29 | Gyöngyi
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A keresztfa tövében letérdelek én,
A keresztfa tövében letérdelek én,
Kezemben a könyvvel imádkozom én.
A feszületről Jézus néz le rám,
Arca fájdalomban úszik, de mosolyog reám.
Halkan kérdezem, miért?
Ő csak annyit mond: érted, s mindenkiért.
Bár ne tennéd, Jézusom! Kiáltok fel én,
S erre kérdezi Ő csendben, miért?
Mert hatalmadnál fogva leigázhattad őket,
Kik gyűlöletből kereszthalálra ítéltek!
Valóban. - szólt Jézus. - De én szeretetből teszem ezt értetek,
Mennyei Atyám nem akar megölni benneteket!
De Téged igen, Uram? - kérdeztem.
Így volt megírva. - válaszolta.
Nem értem. - mondottam.
Jézus válaszolta: Nem kell értened, csak hinned,
Hogy megváltottalak, neveden szólítottalak.
Hogyan Uram? - kérdeztem.
Vállamon bűneidet vittem, s mikor meghalok, azokat
Mennyei Atyám elé viszem. - Jézus mondotta.
Nem értem, Uram! - válaszoltam.
Nem baj. De elhiszed? - kérdezte Jézus.
Hiszem Uram! Mert Te Magad mondtad!
A keresztfa tövében letérdelek én,
Átgondolom bűneim, és megbánom azokat én.
suzymama, 2017. október 27. péntek, 18:04
Címkék: Mennyei Atyám, Hogyan Uram, Hiszem Uram, Mert Te Magad, keresztfa tövében, könyvvel imádkozom,
Kommentek
Imádság a nap kezdetén - Szent XXIII. János pápa
.........
Egy gyönyörű, őszinte imádság Szent XXIII. János pápától, melynek útmutatását követve mindannyian jobb emberré válhatunk.
Mennyei Atyám!
Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem
legyen egészen a tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen
maroka, 2018. október 11. csütörtök, 16:04
Bódás János
szívünkbe, szent mag
(most bűn van bennünk s rontás),
hass át rajtunk, mint égi
radioaktív forrás,
hadd vigyünk a világnak
- mit annyi baj, láz éget -
jóakaratot, békét,
s Istennek dicsőséget.


BIBLIA

Egy kopott könyvem van nekem,
s ha hozzám minden idegen,
kinyitom s már nem vagyok árva:
fényes mennyei seregek
suhannak s visznek hozsánnázva.

Fekete tó, - s napként ragyog.
Mint fáradt, húnyó csillagok,
le-lehullok, de itt találok
megújulást. Ebből születnek
vértanúk, szentek s óriások.

Kis könyv. Sok ,,bölcsnek" langy mese,
s én, a senki, győzök vele:
benne annyi tűz s annyi hit van,
mint földet rendítő erő
a hallgatag kis dinamitban.

Égi kamra. Nincs rajt lakat.
Szomjamat oltja, jóllakat
s tőle
menusgabor, 2018. október 10. szerda, 21:30
Siklós József
hasábjain.
AMI BŐVEN KELL

Küldetésükhöz hatalmat adott.

Volt véres hatalma Heródes királynak,
Kajafásnak, Nérónak, Caligulának.
Zsarnoki hatalom lelket nyomorított,
világot tűzzel-vérrel elborított;
- emberséget szétőrlő malom
a hatalom.

Ő másfajta hatalmat adott.
Szegény, erőtlen halászcsapatot
mennyei erővel felruházott.
Démonokkal győztesen csatázott,
emberroncsot újra felépített,
Istennel, emberekkel békített
- nem tizenkét bárdolatlan férfi,
- hanem Az, Ki útjukat vezérli:
KIÉ Ország, dicsőség, hatalom.

Ez töltsön be küldetéses utadon.


APOSTOLI ATOMFIZIKA

2Péter 3:10-13

Elekronmikroszkópja nem volt
az egyszerű
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Mária reménységünk az életre és minden erényre.
Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem.
Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek.
Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye.
Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel.
Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél!
Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben.
Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak.
Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe.
Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.
Ez az Isten igéje. Sir 24,23-31

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.
Testvéreim!
Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki
maroka, 2018. október 08. hétfő, 09:38
Assisi Szent Ferenc ünnepe 10.04
keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.
Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének! Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.
Ez az Isten igéje. Gal 6,14-18

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak
maroka, 2018. október 04. csütörtök, 10:28
Angyal iránytű, aki segít előrehaladni
,,Szoktatok beszélni az angyalotokkal? Tudjátok, hogy hívják? Hallgattok szavára? Hagyjátok, hogy kézen fogjon, és vezessen az úton, haladásra ösztökéljen?"
- Az angyalok jelenléte és szerepe életünkben még ennél is fontosabb, mivel nemcsak segítenek a helyes úton haladni, hanem azt is megmutatják, hova kell eljutnunk - mutatott rá a Szentatya. A Máté-evangéliumban (vö. Mt 18,1-5.10) olvassuk: ,,Ne vessétek meg a kicsinyeket, mert az ő angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát." ,,Az őrangyal misztériumában tehát az Atya szemlélése is benne rejlik, amelynek megértéséhez szükségünk van az Úr kegyelmére. Őrangyalunk nemcsak velünk van, hanem látja a mennyei Atyát is. Kapcsolatban áll vele. Ő a híd a mindennapokban attól kezdve, hogy reggel fölébredünk, egészen addig, hogy este lefekszünk. Ő kísér minket, és kapcsolatban van Atyánkkal. Az angyal a kapu a transzcendens felé, az Atyával való találkozáshoz. Az angyal segít, hogy az úton járjak, mert látja
maroka, 2018. október 03. szerda, 09:31
Bertók László
igazolások.
Meghívás nélkül jelen vannak
kanyarokban, mozdulatokban,
tekintetük, mint jelzőlámpa
bennünk villan.
Tükörbe nézünk, megalázkodunk,
mindnyájan fehér bárányok vagyunk,
virágot hintünk az útra,
fejünkre hamut,
miközben őket ünnepeljük,
azaz magunkat ünnepeljük,
hisz nincsen visszaút.
Krizantémok a temetői buszon,
fejem körül virágok,
glória, mennyei kalap,
harmattal áldott.
Fehér lobogókkal a város
kiözönlik a kapukon,
mindenki megadta magát,
nem villog szurony.
Csak az évek, a nyavalyák
szűkülő sorfala vigyáz,
dércsípte árnyékuk felett
siránkoznak a fák,
megállók vasa, csonka keresztek
tükörképe szalad.
Arcom mögött a Tejút mozdulását,
köszöntöm halottaimat:
Nagyanyámat, Katona Juliannát,
s a másikat, Farkas Katalint.
Friss fakereszt ablaka
menusgabor, 2018. szeptember 25. kedd, 19:59
Hétkezdő ima!
Mennyei Szent Isten, gondviselő jó Atyám
Ez új hét kezdetén kérlek vigyázz énreám.
Add hogy a gondok és próbák elkerüljenek,
Add hogy a munkáim, a terveim sikerüljenek.
Add hogy a borús napok ellenére
Szívembe öröm költözzön és béke.
Adj türelmet az emberekhez s a napokhoz,
És minden kihíváshoz mit ez új hét hoz.
Adj erőt és jó kedvet a hét minden napján,
Hogy végéhez érve dicsérjelek annak Vasárnapján!
Őrizz meg engem és az én szeretteimet
Azokat, akik szeretettel fogadnak engemet.
De őrizd meg kérlek minden ellenségemet,
Akik támadásaik által jellememben erősítenek.
Adj örömteli perceket, sikerekben gazdag órákat,
Hogy mindig örömmel végezhessem a munkámat.
Segíts, hogy megfeleljek a világi felsőbbségeknek
De legfőképpen neked, gondviselő Istenemnek.
Így áldj meg és tarts meg engem e hétnek kezdetén,
Hogy szívemben munkáljon a hit, szeretet és remény.
Ámen!
suzymama, 2018. szeptember 24. hétfő, 18:52
Képek, videók
Mennyei atyam....
borigit
2015. január 18. vasárnap, 15:29
Mennyei Atyám, .....jpg
margoboszi
2010. augusztus 07. szombat, 16:52
Hogyan tarthatja tisztán
katalin_53
2018. július 15. vasárnap, 22:56
HOGYAN NÖVEKSZIK A KERT.j
katalin_53
2018. április 12. csütörtök, 19:24
hogyan.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:47
Hogyan légy boldog.jpg
pacsakute
2018. február 23. péntek, 21:31
Vigyázz, hogyan gondolkod
katalin_53
2017. október 13. péntek, 10:08
Hogyan engedelmeskedhetek
katalin_53
2017. augusztus 19. szombat, 17:23
Hogyan mutatom meg,.jpg
katalin_53
2017. augusztus 13. vasárnap, 20:32
Azon gondolkodtam, hogyan
cuppika59
2017. augusztus 12. szombat, 10:17
Azon gondolkodtam hogyan
cuppika59
2017. augusztus 12. szombat, 10:15
nem tudom hogyan ....jpg
dnemethk
2017. március 19. vasárnap, 17:06
Nem hiszem.
alvaro-hopihe
2018. augusztus 16. csütörtök, 12:53
hiszem hogy a jó.jpg
sz719eszter
2018. május 10. csütörtök, 16:03
De én hiszem,.jpg
katalin_53
2018. április 12. csütörtök, 13:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.