Regisztráció  Belépés
2018. április 26. csütörtök | 17. hét | 116. nap | 02:14 | Ervin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ments meg engem Uram !
Ments meg engem Uram !
****************************************************************** *********************************
Azt mondod , hogy aki a Te nevedet segítségül
hívja , az üdvözöl . Ezt szeretném most én is
tenni . Ments meg engem , Úr Jézus , a Te értem
kiontott véred által , ragadj ki a sötétségből , a
megkötözöttségből , és a bűneimből ! Ments meg
és szabadíts meg a paráznaság bűnétől is .
A Te nevedben , Úr Jézus örökre megtagadom a
Sátán életem feletti uralmát . Elfordulok minden
felismert bűnömtől és minden holt vallásosságtól .
Megtagadom az eddig gyakorolt okkult praktikákat ,
az ezotériát , a varázslást , a spiritizmus és a sötétség
minden cselekedetét . Köszönöm neked Úr Jézus ,
hogy Te most megszabadítasz engem , ha Uramnak
fogadlak el és szívemből hiszem , hogy az Atya Isten
feltámasztott téged a halálból . Most hangos szóval is
megvallom : szívből hiszem , hogy Te Úr Jézus Krisztus ,
az Isten Fia vagy ! Hiszem , hogy a kereszten Te
értem is meghaltál , és a halottak közül feltámadtál .
Átadom magamat neked mindazzal , ami vagyok ,
és amim van . Azt szeretném , ha mától kezdve Te légy
az én , és a kedves családom Ura , és Te légy a
meghatározója ami velem történik . Köszönöm neked ,
Úr Jézus mindazt , amit eddig érettünk tettél !
Most már Te vagy az én Uram ! Kérlek tölts el
örömöddel , hogy a Te dicsőségedre élhessek !
**********

********** Ámen **********

********** Bédné Marika : 2011 . 06 . 29 . 18 : 47 / az én imám / **********bedmarika47, 2018. április 01. vasárnap, 12:28
Címkék: Atya Isten, Jézus Krisztus, Isten Fia, Bédné Marika, paráznaság bűnétől, eddig gyakorolt,
Kommentek
Napi áhítat - Gondoskodik megfelelő áldozatról
Gondoskodik megfelelő áldozatról

2018 - Áhítat, 2018. április 24. kedd , György névnap van

Hét témája: Gondoskodó Isten
1Móz 22,1-19

Istenem! Tudom, hogy előttem jársz ma is. Várom a mai nap csodáit.
,,Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki.
A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való
katalin_53, 2018. április 24. kedd, 08:43
Látszólag vereség, valójában győzelem
"Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent." (Jn 3,35)

Igen, az Atya szereti a Fiút. Ő ,,az Isten teremtésének kezdete", ,,benne teremtetett minden a mennyen és a földön". Az egész teremtett világ, tehát az ember is, annak a Jézusnak a kezében van, akit a világ csak egy ,,jó embernek" tekint. Életünk az ő kezében van, és senki emberfia nem kerülheti el, hogy egyszer elébe álljon, amikor majd ,,eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még azok is, akik átszegezték". Boldog vagy, testvérem, ha már az ő kezére bíztad magadat és életedet, hogy megtartson téged! Ő ezt ígéri az övéinek: ,,nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből".
Nem mindegy, mikor és hogyan kerülsz az Úr kezébe. Most még áldásra és megtartásra nyújtja feléd, fogadd el most! Mert ha egyszer ítéletre emelt keze fog rád sújtani, akkor menthetetlenül összezúz. Mert az Atya az ítéletet is egészen a Fiúnak adta.

A CSALÓDOTT CSÁSZÁR
kalmanpiroska, 2018. április 22. vasárnap, 22:04
2018. április 22., vasárnapi Napiszöveg
jellemző.).
Vannak helyek, ahol úgy vélik,
hogy a nők feladata tanítani a
gyerekeket. De egy keresztény
családfő sosem gondolkodhat így,
hiszen a Biblia világosan kijelenti:
,,apák. . .,továbbra is Jehova
fegyelmezésében és az ő gondol-
kodásának zsinórmértéke szerint
neveljétek [a gyermekeiteket]"(Efézus 6:4NW Ti apák, ne bosszantsátok a gyermekeiteket, hanem továbbra is Jehova fegyelmezése és útmutatása szerint neveljétek őket.).
Az istenfélő szülők arra vágynak,
hogy az ő gyermekükről is el lehes-
sen mondani, amit a kis Sámuelről:
,,Jehova vele volt"(1Sámuel 3:19NW Sámuel pedig továbbra is növekedett, és Jehova vele volt. Nem engedte, hogy bármi is beteljesületlenül maradjon a szavaiból.).
Egyáltalán nem lenne bölcs dolog
úgy dönteni a családunkat és a
megélhetésünket érintő kérdé-
sekben, hogy előtte nem vizsgáljuk
meg Isten Szavának az útmutatását.
Mivel a saját lépteinket
charlotteani, 2018. április 22. vasárnap, 17:54
Drága Fény-Test-Véreim
áradjon az ott élőkre, és végül sugározzon ki az Univerzumba, kösse össze az Eget és a Földet, kapcsolódjon az Égiekkel, a Felemelkedett Mesterekkel, az Angyalokkal, Arkangyalokkal, Őseinkkel és a szeretett Csillagtestvéreinkkel! Az arany szeretet-fényt kövesse a Hála rezgése!

Hála és köszönet!

A választásokat használták ki a gonosz erők, hogy polgárháborút robbantsanak ki, így pusztítva el a magyarok felét, mint ahogy a Nyirkai jóslat előre jelezte. Most nem sikerült, mert a Magyarok Istene közbelépett. Még lesznek tüntetések, ezért életbe vágóan fontos, hogy sugározzuk a szeretetet, meditáljunk, imát mondjunk.
Ne félj, Magyar! A Kárpát-haza isteni védelem alatt áll, nem történhet bajunk, csak tegyük a dolgunk!

Hála! - A Magyarok Istene közbelépett

Hála az Égnek,
Hála a Földnek,
Hála a Magyarok Istenének,
Hála szeretett Jézuskánknak,
S imádott Ukkónknak!
Hála a jóságos angyalseregnek,
Hála drága
sz719eszter, 2018. április 22. vasárnap, 14:17
Húsvét 4. vasárnapja 04.22
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Azokban a napokban: Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Ő az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,8-12

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és
maroka, 2018. április 22. vasárnap, 08:49
Napi áhítat- Hatalma van örök életet adni
adni

2018 - Áhítat, 2018. április 21. szombat , Konrád névnap van
Hét témája: Krisztus hatalma
Jn 17,1-5

Ha már tiéd az örök élet, élj aszerint!
,,Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett."
Magyarázat
Jézus égre emelt tekintettel imádkozik: Atyám! Itt az idő! Földi létem csúcspontja, küldetésem befejezése. Támogatást kért, ugyanakkor tudta, hogy egyedül kell megbirkóznia az emberiség bűnével, a démoni
katalin_53, 2018. április 21. szombat, 09:34
Jer, Vigasztaló!
Jer, Vigasztaló!
Németből

Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!
Hű támasz minden ínségben!
Kit trónusáról jó Atyánk
És Jézus Krisztus küld hozzánk,
Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!

Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!
Az igét éltesd szívünkben!
Hadd teljék meg a szív veled,
Mert akkor lángol és szeret.
Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!

Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!
Növelj a hitben szüntelen!
Mert nálad nélkül nincsen itt
A Krisztus Úrnak valló hit.
Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!

Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!
Világosíts meg teljesen:
Hadd lássuk Istent, mint Atyát,
És Krisztust, mint Ő szent Fiát.
Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!

Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!
Vezérelőnk Te légy itt lenn!
Hogy harcunk hősi harc legyen,
S megálljunk végig győztesen!
Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!

Jer, Vigasztaló! Szentlélek Isten!
Ne
kalmanpiroska, 2018. április 20. péntek, 13:51
Napi áhítat - Hatalma van megítélni az embereket
életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle
katalin_53, 2018. április 20. péntek, 08:58
Képek, videók
MI ATYÁNK, SZENT ISTENÜNK
angyalcsillag
2012. november 20. kedd, 21:37
Atya Isten.jpg
miserable
2006. május 25. csütörtök, 17:29
Ha Jézus Krisztus követőj
katalin_53
2018. április 18. szerda, 19:39
Most pedig Krisztus Jézus
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap,.jp
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap és
katalin_53
2018. március 30. péntek, 16:36
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus nevét nem.
katalin_53
2017. július 21. péntek, 20:45
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
Jézus Krisztus bizonyság
katalin_53
2016. június 26. vasárnap, 09:18
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
Jézus Krisztust látni.jpg
katalin_53
2016. május 22. vasárnap, 12:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.